ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 334                                               

Margaret Mitchell

Roedd Margaret Munnerlyn Mitchell yn awdures Americanaidd, a enillodd y Wobr Pulitzer ym 1937 am ei nofel Gone with the Wind. Y nofel hon yw un or nofelau mwyaf poblogaidd erioed, gan werthu dros 30 miliwn o gopïau. Rhyddhawyd addasiad ffilm Amer ...

                                               

Mary Oliver

1995 Blue Pastures 2004 Why I Wake Early: New Poems 1999 Winter Hours: Prose, Prose Poems, and Poems 2013 Dog Songs 1986 Dream Work 2008 The Truro Bear and Other Adventures: Poems and Essays 1987 Provincetown 2004 Blue Iris: Poems and Essays Beac ...

                                               

Neil Sheehan

Newyddiadurwr Americanaidd oedd Cornelius Mahoney "Neil" Sheehan. Gweithiodd fel gohebydd rhyfel yn Fietnam yn ystod yr argyfwng Bwdhaidd a Rhyfel Fietnam. Ym 1971, pan oedd yn gweithio i The New York Times, derbynodd Sheehan Bapuraur Pentagon ga ...

                                               

Upton Sinclair

Llenor Americanwr oedd Upton Beall Sinclair Jr. Ei waith enwocaf ywr nofel The Jungle a wnaeth amlygu amodau yn y diwydiant pacio cig. Ysgrifennodd hefyd y nofel Oil!, a gafodd ei haddasun ffilm, There Will Be Blood, yn 2007. Roedd yn nofelydd Am ...

                                               

Tennessee Williams

Dramodydd Americanaidd o dras Cymreig oedd Thomas Lanier Williams a enillodd llawer iawn o wobrau uchaf am ei ddramâu. Newidiodd ei enw i "Tennessee", sef talaith enedigol ei dad yn 1939. Enillodd Wobr Pulitzer am A Streetcar Named Desire yn 1948 ...

                                               

Anrhydedd brwydr

Anrhydedd milwrol a wobrwywyd i uned filwrol er cof am frwydr neu ymgyrch filwrol yw anrhydedd brwydr a arddangosir ar arwyddnodau neu wisg yr uned. Gan amlaf gwobrwywyd mewn achos buddugoliaeth, ond nid pob amser. Datblygodd anrhydeddau brwydrau ...

                                               

Simbalom

Maer simbalom yn fath o gordoffon syn cynnwys blwch trapesoid mawr gyda llinynnau metel wediu hymestyn ar draws ei ben. Maen offeryn cerdd a geir yn gyffredin yn y grŵp o genhedloedd a diwylliannau Canol-Dwyrain Ewrop, sef Hwngari gyfoes, Slofaci ...

                                               

Sither

Offeryn llinynnol neu grŵp o offerynnau llinynnol yw Sither. Maer tannau fel arfer wediu bwriadu ar gyfer chwarae "rhydd", hynny yw, heb gael eu byrhau gan fysedd y chwaraewr. Yn nodweddiadol genir drwy blyciadau ir tannau. Maer offeryn yn gymhar ...

                                               

Tabwrdd

Maer tabwrdd yn offeryn cerddorol syml a chynnar. Defnyddir y gair i gyfeirio at ddrwm bychan a elwir yn tabor yn Ffrangeg. Mae sawl gwahanol amrywiad ar draws Ewrop ir offeryn a elwir yn "tabor". Weithiau, gall tabwrdd gael ei ddefnyddio fel gai ...

                                               

Tambwrîn

Offeryn cerddorol syml a chynnar ywr tambwrîn a elwir hefyd weithiau yn tambwrdd. Daw or Ffrangeg drwyr Saesneg, tambourine. Gall tabwrdd hefyd gyfeirio at ddrwm bychan a elwir yn tabor yn Ffrangeg. Cenir y tabwrdd fel rheol fel ychwanegiad i off ...

                                               

The Dead South

Band gwerin - canur tir glas o Ganada yw The Dead South wedii leoli yn Regina, Saskatchewan. Ffurfiwyd y band i ddechrau yn 2012 fel pedwarawd gan Nate Hilts, Scott Pringle, Danny Kenyon a Colton Crawford. Gadawodd Crawford y band yn 2015 a daeth ...

                                               

Homi K. Bhabha

Academydd, athronydd a beirniad llenyddol o Mumbai, India, yw Homi K. Bhabha. Maen Athro Llenyddiaeth Saesneg ac Americanaidd ym Mhrifysgol Harvard. Mae ymysg y beirniaid pwysicaf ym maes theori ôl-drefedigaethol, ac yn gyfrifol am fathu nifer o ...

                                               

Boys Dont Cry (ffilm)

Mae Boys Dont Cry yn ffilm ddrama annibynnol syn seiliedig ar hanes bywyd Brandon Teena, dyn trawsrywiol a dreisiwyd ac a lofruddiwyd ar y 31ain o Ragfyr, 1993 wedi iw gyfeillion gwrywaidd ddarganfod fod ganddo organau rhywiol benywaidd. Maer ffi ...

                                               

Matthew Shepard

Roedd Matthew Wayne Shepard yn fyfyriwr Americanaidd hoyw a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Wyoming. Ymosodwyd arno ger Laramie ar noson y 6ed -7fed o Hydref 1998. Bu farw yn Ysbyty Poudre Valley yn Fort Collins, Colorado ar y 12fed o Hydref, o gan ...

                                               

Julian Assange

Newyddiadurwr a rhaglennydd meddalwedd Awstraliaidd yw Julian Assange, syn gyfarwyddwr WikiLeaks, gwefan syn cyhoeddi gwybodaeth gudd. Sefydlodd Assange wefan WikiLeaks yn 2006 ac maen aelod o fwrdd ymgynghorol y wefan. Fel prif lais cyhoeddus y ...

                                               

Birgitta Jónsdóttir

Aelod Seneddol yn yr Althing, senedd Gwlad yr Iâ, yw Birgitta Jónsdóttir. Mae hin cynrychioli Hreyfingin fel AS De Reykjavik. Etholwyd Birgitta i senedd Gwlad yr Iâ yn Ebrill 2009 ar ran Y Mudiad, syn anelu at ddiwygiad democrataidd y tu hwnt i w ...

                                               

Chelsea Manning

Milwr ym Myddin yr Unol Daleithiau yw Chelsea Elizabeth Manning a gafwyd yn euog gan lys milwrol yng Ngorffennaf 2013, o dorri Deddf Ysbïo 1917 a throseddau eraill, am ddatgelu bron i dri chwarter miliwn o ddogfennau milwrol a diplomyddol o natur ...

                                               

John Frost

Un o arweinwyr y Siartwyr oedd John Frost. Ganed ef yng Nghasnewydd-ar-Wysg, lle roedd ei dad, hefyd yn John Frost, yn cadw tafarn y Royal Oak. Bun brentis dilledydd yng Nghaerdydd, Bryste a Llundain cyn dychwelyd i Gasnewydd i agor ei fusnes ei ...

                                               

Samuel Holberry

Ymgyrchydd Siartiaeth blaenllaw oedd Samuel Holberry. Ganed Holberry yn Gamston, Swydd Nottingham, yr ieuengaf o naw o blant. Yn 1832 ymunodd âr fyddin, gan adael ym 1835 a symud i Sheffield, lle dechreuodd weithio fel distyllwr, a phriodi Mary C ...

                                               

William Jones (Siartydd)

Un o arweinwyr y siartwyr oedd William Jones. Roedd yn actor ac yn wneuthurwr clociau ym Pont-y-pŵl yn Sir Fynwy a chadwai dafarn fechan hefyd. Cafodd ei ddedfydu iw grogi ai chwarteru am ei ran yn nherfysg Casnewydd yn 1839 gyda John Frost a Zep ...

                                               

Zephaniah Williams

Un o arweinwyr Terfysg Casnewydd yn 1839 oedd Zephaniah Williams. Yn enedigol o Argoed, Sir Fynwy. Cafodd peth addysg a hefyd addysgodd ei hun, yn arbennig mewn daeareg. Yn 25ain oed priododd Joan. Roedd ganddo syniadau radical cryf. daeth yn gol ...

                                               

Cabinet yr Unol Daleithiau

Mae Cabinet yr Unol Daleithiau yn rhan weithredol o lywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau sydd fel arfer yn ymddwyn fel corff cynghori i Arlywydd yr Unol Daleithiau. Yn rhan or Cabinet, y mae swyddogion a benodir uchaf o gangen weithredol y llyw ...

                                               

Adrannau gweithredol ffederal yr Unol Daleithiau

Adrannau gweithredol ffederal yr Unol Daleithiau yw prif adrannau cangen weithredol llywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau. Mae 15 o adrannau gweithredol ar hyn o bryd. Derbyna penaethiaid yr adrannau gweithredol y teitl Ysgrifennydd eu hadranna ...

                                               

Llywodraeth yr Alban

Cangen reolaethol y llywodraeth ddatganoledig yn yr Alban ydy Llywodraeth yr Alban. Maen atebol i Senedd yr Alban. Sefydlwyd y llywodraeth yn 1999 fel rhan or Adran Weithredol Albanaidd o dan adran 441 o Ddeddf yr Alban 1998. Yn Medi 2007, cafodd ...

                                               

Prif Weinidog yr Alban

Prif Weinidog yr Alban yw arweinydd Llywodraeth yr Alban. Maer Prif Weinidog yn cadeirio Cabinet yr Alban ac yn bennaf gyfrifol am lunio, datblygu a chyflwyno polisi Llywodraeth yr Alban. Mae swyddogaethau ychwanegol y Prif Weinidog yn cynnwys hy ...

                                               

Ursula von der Leyen

Gwleidydd or Almaen yw Ursula Gertrud von der Leyen, ac ymgeisydd ar gyfer Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Cyn hynny, gwasanaethodd fel Gweinidog Amddiffyn yr Almaen rhwng 2013 a 2019; maen aelod o blaid "yr Undeb Cristnogol Democrataidd" canol-dd ...

                                               

Senedd-dy Canada

Mae Senedd-dy Canada yn elfen o Senedd Canada, ynghyd â Tŷr Cyffredin ar Frenhines. Modelir y Senedd-dy ar Dŷr Arglwyddi Prydain ac y maen cynnwys 105 o aelodau a benodir gan y Llywodraethwr Cyffredinol ar gyngor y Prif Weinidog. Neilltuir seddau ...

                                               

Adeilad y Goron, Parc Cathays

Lleolir prif swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd. Pencadlys y Swyddfa Gymreig yng Nghymru ydoedd ynghynt. Mae dwy ran ir adeilad; codwyd y rhan gyntaf mewn arddull glasurol yn 1934–8 i gynlluniau P. K. Hanton a ...

                                               

Confensiwn Cymru Gyfan

Sefydlwyd Confensiwn Cymru Gyfan gan Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru ac Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth or ffordd y caiff Cymru ei llywodraethu ac er mwyn hybu trafodaeth ledled Cymru ar rai agw ...

                                               

Cyngor Cymru ar Gororau

Roedd Cyngor Cymru ar Gororau yn gorff gweinyddol ar gyfer Cymru ar siroedd cyffiniol Swydd Amwythig, Swydd Henffordd, Swydd Gaerwrangon a Swydd Gaerloyw rhwng y 15fed ar 17g. Roedd pencadlys y Cyngor yng Nghastell Llwydlo.

                                               

Cymrun Un

Rhaglen ar gyfer llywodraethu Cymru a gytunwyd yng Ngorffennaf 2007 rhwng Grŵp Llafur a Grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol oedd Cymrun Un. Roedd nifer o Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn wrthwynebus iawn ir cytundeb gan gynnwys Paul Mu ...

                                               

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru

Cyrff cyhoeddus anadrannol yw Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru syn cael eu cyllidon uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Cyn gweithredu Deddf Llywodraeth Cymru 2006, roedden nhwn cael eu hadnabod fel Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad.

                                               

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn Ddeddf Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan alluogi rhoi mwy o bŵer ir Cynulliad yn haws. Crear Ddeddf system lywodraethol sydd ar wahan ac yn atebol ir ddeddfwriaeth. Mae gan y ...

                                               

Llywodraeth leol yng Nghymru

I bwrpas llywodraeth leol, rhennir Cymru yn 22 o awdurdodau unedol. O fewn yr haen uchaf hwn, ceir sawl math o sir sefː sir, bwrdeistrefi sirol a dinasoedd. Yn aml gelwir nhw o dan un enw - sir, er bod hyn yn dechnegol anghywir. Cynrychiolir yr a ...

                                               

Llywodraeth Cymru, 2003

Dyma oedd cyfansoddiad Llywodraeth Cymru yn Hydref 2003: Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio: Edwina Hart Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Sue Essex Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: ...

                                               

Prif Weinidog Cymru

Arweinydd Llywodraeth Cymru yw Prif Weinidog Cymru. Fel rhan o broses datganoli, crewyd y swydd gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 yn wreiddiol dan y teitl Prif Ysgrifennydd Cymru, gan fod Cymru gyda chynulliad gyda llai o rymoedd na Gogledd Iwerd ...

                                               

Rhestr o Lywyddion ac is Lywyddion Cyngor Cymru ar Gororau

Dyma Restr o Lywyddion ac is Lywyddion Cyngor Cymru ar Gororau. Roedd Cyngor Cymru ar Gororau yn gorff gweinyddol ar gyfer Cymru ar siroedd cyffiniol Swydd Amwythig, Swydd Henffordd, Swydd Gaerwrangon a Swydd Gaerloyw rhwng y 15fed ar 17g. Roedd ...

                                               

Trafnidiaeth Cymru

Cwmni nid-er-elw heb gyfalaf cyfrannau yw Trafnidiaeth Cymru syn eiddo yn gyfan gwbl gan Lywodraeth Cymru. Fei sefydlwyd i ddarparu cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru o ran prosiectau trafnidiaeth yng Nghymru. Yn 2017, roedd yn bennaf gyfri ...

                                               

Y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru

Sefydlwyd Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru, roedd hefyd yn cael ei adnabod fel y Comisiwn Holtham, gan Rhodri Morgan, Ieuan Wyn Jones ac Andrew Davies, o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Prif orchwyl y Comisiwn oedd edrych ar y dyrania ...

                                               

Cabinet y Deyrnas Unedig

Cabinet y Deyrnas Unedig ydyr corff syn gwneud penderfyniadau ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac syn cynnwys 22 o aelodau ynghyd â Prif Weinidog y Deyrnas Unedig. Gelwir yr aelodau hyn, a etholwyd o blith aelodau seneddol Tŷr Cyffredin ac o ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol Materion y Gymanwlad

Roedd Ysgrifennydd Gwladol Materion y Gymanwlad yn swydd gweinidog yng Nghabinet Prydain a oedd yn gyfrifol am ddelio â chysylltiadaur Deyrnas Unedig ag aelodau o Gymanwlad y Cenhedloedd. Adran y gweinidog oedd Swyddfar Gymanwlad. Crewyd y swydd ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol dros Gysylltiadau âr Gymanwlad

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gysylltiadau âr Gymanwlad yn weinidog yng Nghabinet Prydain a oedd yn gyfrifol am ddelio â chysylltiadaur Deyrnas Unedig ag aelodau o Gymanwlad y Cenhedloedd. Adran y gweinidog oedd Swyddfa Cysylltiadaur Gymanwl ...

                                               

Deddf Adalw Aelodau Seneddol 2015

Mae Deddf Adalw Aelodau Seneddol 2015 yn Ddeddf a basiwyd gan Senedd y Deyrnas Unedig syn gwneud darpariaeth i etholwyr allu adalw eu Haelod Seneddol a galw isetholiad. Cafodd Gydsyniad Brenhinol ar 26 Mawrth 2015 ar ôl ei gyflwyno ar 11 Medi 201 ...

                                               

Gwledydd y Deyrnas Unedig

Mae gwladwriaeth y Deyrnas Unedig yn cynnwys pedair wlad a chenedl, sef yr Alban, Cymru, Gogledd Iwerddon, a Lloegr. Mae Cymru, Lloegr, ar Alban yn ffurfio ynys Prydain Fawr, a Gogledd Iwerddon yn rhan ogledd ddwyreiniol o ynys Iwerddon. Mae Cymr ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Cyfansoddiadol

Roedd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Cyfansoddiadol yn swydd Cabinet Llywodraeth Prydain, a grewyd yn 2003. Trosglwyddwyd rhai o swyddogaethaur Arglwydd Ganghellor ir Ysgrifennydd Gwladol newydd. Yn ddiweddarach, trosglwyddwyd swyddogaetha ...

                                               

Prif Weinidog y Deyrnas Unedig

Pennaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig yw Prif Weinidog y Deyrnas Unedig. Maen bennaeth Llywodraeth Ei Mawrhydi a Chabinet y Deyrnas Unedig. Y Prif Weinidog cyfredol yw Boris Johnson, a apwyntiwyd gan Frenhines y DU. Cartref swyddogol y Prif weini ...

                                               

Stryd Downing

Stryd yn Ninas Westminster yng nghanol Llundain syn gartref i Lywodraeth y Deyrnas Unedig yw Stryd Downing. Lleolir y stryd yn Westminster ger y Whitehall, cartref Gwasanaeth sifil y Deyrnas Unedig. Yma ceir cartref swyddogol Prif Weinidog y Deyr ...

                                               

Vauxhall Cross

Pencadlys Gwasanaethau Cudd Prydain, yw Vauxhall Cross. Saif ar lannau deheuol Afon Tafwys yn Mwrdeistref Llundain Lambeth, ac agorwyd yng Ngorffennaf 1994. Adeiladwyd gan Terry Farrell, a dylanwadwyd arno gan adeiladau fel Gorsaf Bŵer Battersea ...

                                               

Prif Weinidog Pacistan

Glas: Cynghrair Mwslimaidd / Islami Jamhoori Ittehad /Plaid Weriniaethol/Cynghrair Mwslimaidd Pakistan N Gwyrdd: Cynghrair Mwslimaidd Pakistan Q Coch: Cynghrair Awami/Plaid Pobl Pakistan Gwyn: Annibynnol Gwyrdd tywyll: Milwrol Cynhaliwyd etholiad ...

                                               

Madeleine Albright

Mae Madeleine Jana Korbel Albright yn wleidydd a diplomydd Americanaidd. Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau rhwng 1997 a 2001 oedd hi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →