ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332                                               

Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Pennaeth staff Comisiwn Senedd Cymru yw Prif Weithredwr a Chlerc Senedd Cymru. Crewyd y swydd i adlewyrchu pwerau ehangach y Cynulliad yn sgîl Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Cyn hynny roedd yn uwch-swyddog yn y gwasanaeth sifil ac yn bennaeth ar W ...

                                               

Rhoir Bobl yn Gyntaf - Ethol Cynulliad i Gymru

Llyfr am wleidyddiaeth Cymru gan Tom Ellis a John Osmond yw Rhoir Bobl yn Gyntaf - Ethol Cynulliad i Gymru. Electoral Reform Society/Cymdeithas Diwygiad Etholiadol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

S4C2

Sianel teledu oedd yn cael ei redeg gan S4C mewn cydweithrediad â BBC Cymru ac syn darlledu cyfarfodydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn fyw oedd S4C2. Roedd yn darlledu fel rheol ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau pan for Cynulliad yn cwrdd ...

                                               

Adeilad y Senedd

Cartref i Senedd Cymru yw adeilad y Senedd, a godwyd ar lan Bae Caerdydd yng Nghaerdydd. Lleolir y siambr ddadlau ac ystafelloedd pwyllgor o fewn yr adeilad. Cynlluniwyd yr adeilad gan RRP, cwmni y pensaer Richard Rogers, ac fei adeiladwyd ar gos ...

                                               

Senedd (cyfrol)

Cyfrol ar Y Senedd gan Trevor Fishlock a Rhys Iorwerth yw Senedd. Graffeg a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tai a Chynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyfrol am gynllunio preswylfeydd gan yw Tai a Chynllunio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Tŷ Hywel

Adeilad ym Mae Caerdydd ai ddefnyddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yw Tŷ Hywel. Dyma fan cyfarfod wreiddiol y Cynulliad cyn adeiladur Senedd yn 2006. Saif yr adeilad hŷn wrth gefn yr adeilad fwy diweddar ac mae pontydd gwydr yn cysylltur nail ...

                                               

Big Ben

Big Ben ywr ffug-enw am gloch fawr y cloc ar ochr gogledd-ddwyreiniol Palas San Steffan yn Llundain. Yn aml, defnyddir y ffug-enw i gyfeirio at y cloc a thŵr y cloc hefyd. Dyma gloc pedwar-wynebog syn canu uchaf yn y byd ar trydydd tŵr cloc talaf ...

                                               

Y Wialen Ddu

Swydd yn Senedd y Deyrnas Unedig, a chyn hynny Senedd Prydain Fawr a Senedd Teyrnas Lloegr ers 1552, yw y Wialen Ddu. Dyma’r prif dywysydd yn adran yr Arglwydd Siambrlen yn y Gwasanaeth Brenhinol, ac hefyd yn un o swyddogion Tŷr Arglwyddi. Un o’i ...

                                               

Palas San Steffan

Adeilad yn Llundain syn gartref i Senedd y Deyrnas Unedig yw Palas San Steffan. Maer senedd honno yn cynnwys dwy siambr – Tŷr Arglwyddi a Thŷr Cyffredin: yma maer ddau yn cwrdd. Maer palas wedii leoli ar lan Afon Tafwys yn ardal Westminster yn Ll ...

                                               

Tŷr Cyffredin (Y Deyrnas Unedig)

Mae AS DU yn cyfeirio yma. Am ystyron eraill, gweler AS gwahaniaethu Siambr isaf Senedd y Deyrnas Unedig yw Tŷr Cyffredin. Maen cynnwys 650 o aelodau, wediu hethol drwy system cyntaf ir felin bob pum mlynedd neu yn gynharach os datodir y tŷ gan y ...

                                               

Cynghrair Rhydd Ewrop

Grŵp o bleidiau yn Senedd Ewrop yw Cynghrair Rhydd Ewrop. Maen cynnwys pleidiau cenedlaethol a rhanbarthol megis Plaid Cymru, Plaid Genedlaethol yr Alban, Unvaniezh Demokratel Breizh, Esquerra Republicana de Catalunya ac Eusko Alkartasuna ; pleid ...

                                               

Pengryniad

Pengryniad neu Seneddwyr oedd y term a roddwyd ar gefnogwyr Llywodraeth Lloegr yn ystod Rhyfel Cartref Lloegr rhwng 1642 a 1651, a therm syn dal i gael ei ddefnyddio i ddisgrifior bobl hyn. Eu gwrthwynebwyr oedd y Brenhinwyr, sef cefnogwyr Siarl ...

                                               

Ceann Comhairle

Y Ceann Comhairle yw Cadeirydd Dáil Éireann, tŷ isaf Senedd Gweriniaeth Iwerddon, Etholir y person syn dal y swydd hon o blith aelodaur Dáil yn y sesiwn lawn gyntaf ar ôl pob etholiad wladwriaethol. Ystyr y teitl oi gyfieithu or Wyddeleg yw Pen y ...

                                               

Dáil Éireann

Dáil Éireann yw siambr is Oireachtas Gweriniaeth Iwerddon. Cynhelir etholiadau iddo o leiaf unwaith bob pum mlynedd dan system pleidleisio STV. Mae ei bweraun debyg i bwerau sawl siambr is arall mewn systemau gwleidyddol dwy-siambr. Y Dáil ywr ga ...

                                               

Tŷ Leinster

Tŷ Leinster yw sedd yr Oireachtas, deddfwrfa Gweriniaeth Iwerddon. Yr adeilad yw man cyfarfod Dáil Éireann a Seanad Éireann, sef dau dŷ yr Oireachtas. Ceir y term, Leinster House ei ddefnyddio fel trawsenw ar gyfer llywodraeth Iwerddon a bywyd gw ...

                                               

Deddfau Uno 1707

Deddfau Uno 1707 ywr term a ddefnyddir am ddau Fesur Seneddol a basiwyd yn 1706 gan Senedd Lloegr ac yn 1707 gan Senedd yr Alban i ffurfio gwladwriaeth newydd Teyrnas Prydain Fawr a Senedd Prydain Fawr. Sefydlwyd y Deyrnas Prydain Fawr ar 1 Mai 1 ...

                                               

XHamster

Cyfrwng cymdeithasol a gwefan erotig a sefydlwyd yn 2007 ydy xHamster sydd ai bencadlys yn Limassol, Cyprus. Maen darparu fideos, modelau webcam, lluniau a llenyddiaeth erotig ac mae ganddo tua 10 miliwn o aelodau wedi tanysgrifio. Dymar drydedd ...

                                               

Baban y Swyddfa Gartref

Roedd Baban y Swyddfa Gartref yn stỳnt cyhoeddusrwydd ym 1884 a gyflawnwyd gan y Parch John Mirehouse, rheithor ecsentrig Colsterworth, Swydd Lincoln, Lloegr,a achosodd sgandal yn y byd gwleidyddol ar byd crefyddol.

                                               

Helynt Profumo

Sgandal wleidyddol yn y Deyrnas Unedig ym 1963 oedd Helynt Profumo, yn ymwneud âr Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel ar y pryd, John Profumo. Datblygodd yr helynt ar ôl i Profumo gael perthynas fer gyda sioeferch, Christine Keeler. Honwyd hefyd ei b ...

                                               

Rhyngosodiad Harcourt

Roedd Rhyngosodiad Harcourt yn sgandal wleidyddol Fictoraidd lle rhoddodd gwalch o gyfansoddwr print sylw aflan i mewn i dudalen prawf ar gyfer papur newydd The Times, fel rhan o adroddiad am araith gan wleidydd amlwg. Ni sylwyd ar ychwanegiad ta ...

                                               

Stormy Daniels

Mae Stephanie Gregory Clifford, syn adnabyddus wrth ei henw llwyfan Stormy Daniels yn actores a chyfarwyddwr ffilmiau pornograffig Americanaidd a anwyd yn Baton Rouge, Louisiana.

                                               

Andreas Baader

Roedd Berndt Andreas Baader yn un o arweinwyr cyntaf y mudiad milwrol adain chwith, Rote Armee Fraktion, a elwir hefyd yn Grŵp Baader-Meinhof.

                                               

Ulrike Meinhof

Roedd Ulrike Marie Meinhof yn derfysgwr adain chwith eithafol o Orllewin yr Almaen. Cydsefydlodd Rote Armee Fraktion ym 1970. Fei ganed yn Oldenburg, yn ferch i gyfarwyddwr amgueddfa. Tran myfyriwr ym Mhrifysgol Marburg bun arweinydd ymgyrch i gr ...

                                               

Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth

Ymgyrch gan lywodraeth Unol Daleithiau America a rhai oi gynghreiriaid âr nod o derfynu terfysgaeth ryngwladol ywr Rhyfel yn erbyn Terfysgaeth. Gall gynnwys ymyrraeth filwrol, gwleidyddol neu gyfreithiol. Mae yn ymgyrch ddadleuol iawn gan ei fod ...

                                               

Artes Mundi

Mae Artes Mundi yn arddangosfa a gwobr celf gyfoes a gynhelir bob dwy flynedd yng Nghymru, wedii drefnu gan elusen celf ddielw or un enw.

                                               

Gwobr Turner

Gwobr a enwir ar ôl y peintiwr J. M. W. Turner yw Gwobr Turner, caiff ei wobrwyo yn flynyddol i arlunydd gweledol Prydeinig sydd odan 50 oed. Trefnir y gwobrwyo gan amgueddfar Tate a chaiff ei gynnal yn Tate Britain. Ers ei sefydliad ym 1984, mae ...

                                               

Albwm Cymraeg y flwyddyn

Gwobr am gerddoriaeth gyfoes Cymraeg yw Albwm Cymraeg y flwyddyn syn cael ei roi yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Lansiwyd y wobr yn 2013 ar faes Eisteddfod Dinbych yn dilyn argymhellion gan adolygiad o Maes B a gafodd ei wneud gan ...

                                               

Gwobr Gerddoriaeth Gymreig

Mae Gwobr Gerddoriaeth Gymreig yn wobr cerddoriaeth flynyddol am yr albwm gorau o Gymru, a ddyfarnir gan arbennigwyr yn y diwydiant. Fei sefydlwyd yn 2011 gan John Rostron a Huw Stephens, yn wreiddiol i gyd-fynd a Gŵyl Sŵn, a maen parhau fel digw ...

                                               

Gwobrau Gwerin Cymru

Digwyddiad blynyddol i ddathlu unigolion a grwpiau o fewn y sîn gerddoriaeth werin yng Nghymru yw Gwobrau Gwerin Cymru. Sefydlwyd y gwobrau yn 2019 gan bartneriaeth rhwng trac, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a nifer o ...

                                               

Gwobrau’r Selar

Dosbarthwyd y gwobrau gyntaf yn 2010, mewn deg categori, a phleidleisiwyd trwy wefan Y Selar, tan ddyddiad cyhoeddi rhifyn mis Mawrth or cylchgrawn. Bob mis Chwefror ers 2014, cynhaliwyd y digwyddiad gwobrau mewn digwyddiad byw ym Mhrifysgol Aber ...

                                               

Raymond Aron

Athronydd, cymdeithasegydd a newyddiadurwr o Ffrainc oedd Raymond Claude Ferdinand Aron. Enillodd Wobr Erasmus ym 1983.

                                               

Ingmar Bergman

Cyfarwyddwr ffilm a llwyfan oedd Ernst Ingmar Bergman. Cafodd ei eni yn Uppsala, Sweden yn fab i Erik Bergman, gweinidog Lutheraidd ai wraig, Karin née Åkerblom. Cynhyrchodd nifer o ffilmiau gan gynnwys y rhain: Summer with Monika, Sawdust and Ti ...

                                               

Pierre Bernard

Cynllunydd graffig Ffrengig oedd Pierre Bernard. Ym 1970, gyda François Miehe a Gérard Paris-Clavel, sefydlodd y grŵp cyfunol Grapus ym Mharis. Ar ôl penderfynodd y grŵp i derfynu ei weithgareddau ym 1990, dechreuodd Bernard yr Atelier de Créatio ...

                                               

Martin Buber

Athronydd Awstriaidd ac Israelaidd oedd Martin Buber. Fei ganwyd yn Fienna, Awstria. Bu farw yn Jeriwsalem, Israel. Enillodd Wobr Erasmus ym 1963.

                                               

Joan Busquets

                                               

A. S. Byatt

Nofelydd a bardd o Saesnes yw Fonesig Antonia Susan Duffy DBE, ac syn ysgrifennu dan yr enw A. S. Byatt. Ganwyd yn Sheffield, De Swydd Efrog. Mae ei chwaer Margaret Drabble yn nofelydd, ac mae ei chwaer arall, Helen Langdon, yn hanesydd celf. Mae ...

                                               

Marc Chagall

Roedd Marc Chagall yn beintiwr, printiwr a chynllunydd. Bu’n gysylltiedig gyda nifer o arddulliau celfyddydol, cyfunodd elfennau Ciwbiaeth, Symbolaeth a Fauve gydai ddehongliad unigryw o gelf werinol Iddewig dwyrain Ewrop. Dangosodd ei waith Fi a ...

                                               

Charles Chaplin

Cafodd Syr Charles Spencer Chaplin ei eni yn Walworth, Llundain. Roedd yn actor, yn gomediwr, yn gyfarwyddwr ffilm a chyfansoddwr Ym 1912 fe symudodd i Unol Daleithiau America a dechreuodd actio mewn ffilmiau yn 1914 gyda Stiwdio Keystone. Cymeri ...

                                               

Jacques Delors

Gwleidydd Ffrengig yw Jacques Lucien Jean Delors. Roedd yn Aelod Senedd Ewrop o 1979 i 1981, yn Weinidog Cyllid Ffrainc o 1981 i 1984, ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd o 1985 i 1995. Enillodd Wobr Erasmus ym 1997.

                                               

Daniel Dennett

Athronydd a gwyddonydd gwybyddol Americanaidd yw Daniel Clement Dennett III. Fei ganwyd yn Boston, Massachusetts, UDA, yn fab i Ruth Marjorie née Leck a Daniel Clement Dennett, Jr. Enillodd Wobr Erasmus yn 2012.

                                               

Barbara Ehrenreich

Awdur a newyddiadurwraig Americanaidd yw Barbara Ehrenreich. Thema syn rhedeg trwy ei hysgrifiadau yw mai chwedl ddifrifol ywr freuddwyd Americanaidd. Mae pynciau nodweddiadol ei hysgrifau ai llyfrau yn cynnwys y farchnad lafur, gofal iechyd, tlo ...

                                               

Jürgen Habermas

Athronydd Almaenig yw Jürgen Habermas. Gwyddor gwleidyddiaeth a chymdeithaseg yw ei brif feysydd, ac maen awdur toreithiog ar bolisi cyhoeddus a beirniadaeth gymdeithasol. Cafwyd effaith ar nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys astudiaethau cyfathr ...

                                               

Václav Havel

Dramodydd, bardd a gwleidydd Tsiecaidd oedd Václav Havel. Ef oedd arlywydd olaf Tsiecoslofacia ac arlywydd cyntaf y Weriniaeth Tsiec. Cafodd ei eni ym Mhrag, yn fab i Václav Maria Havel ai wraig Božena Vavřečková. Prioddod ei wraig gyntaf, Olga Š ...

                                               

Karl Jaspers

                                               

Oskar Kokoschka

                                               

Leszek Kołakowski

Athronydd a hanesydd syniadau o Wlad Pwyl oedd Leszek Kołakowski. Fei ganwyd yn Radom, Gwlad Pwyl. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Łódź. Enillodd Wobr Erasmus ym 1983.

                                               

Michèle Lamont

                                               

Gabriel Marcel

                                               

Fatema Mernissi

Cymdeithasegydd ac awdures ffeministaidd Forocaidd oedd Fatema Mernissi. Cymerodd ran bwysig yn y ddadl ynghylch moderneiddio cymdeithasau Islamaidd. Fei genwyd yn Fès, Moroco, a magwyd yn harîm ei mam-gu o ochr ei thad. Derbyniodd ei haddysg gyn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →