ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329                                               

Caneuon Protest Cymraeg

Mae Caneuon Protest yn un o’r ffyrdd a ddefnyddiwyd gan bobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig o’r 1960au ymlaen, i fynegi eu teimladau, eu persbectif ar y byd a’u safbwynt personol ar faterion cyfoes, gwleidyddol a chymdeithasol. Roedd Cymru’r 60au ...

                                               

Dŵr (cân)

Cân wladgarol gan Huw Jones yw "Dŵr" a ysgrifennwyd yn 1969. Maer gân yn cyfeirio at foddi Cwm Tryweryn. Dyma oedd y sengl cyntaf a ryddhawyd gan label Sain, ac mae wedi ymddangos ar yr albymau canlynol: SAIN y 70au - Cyfrol 1 2012 Label Sain Wel ...

                                               

Free Nelson Mandela

Cân brotest o 1984 gan The Special AKA yw Free Nelson Mandela syn galw am ryddhau Nelson Mandela, ymgyrchydd gwrth-apartheid oedd yn cael ei garcharu gan awdurdodau De Affrica ar y pryd. Cyfansoddwyd y gân gan Jerry Dammers, sefydlwr y band, a ch ...

                                               

The Revolution Will Not Be Televised

Cerdd a chân gan Gil Scott-Heron yw The Revolution Will Not Be Televised ". Fe wnaeth Scott-Heron ei recordio gyntaf ar gyfer ei albwm o 1970 Small Talk at 125th and Lenox, lle bu’n llefarur geiriau i gyfeiliant drymiau bongo a chonga. Fersiwn we ...

                                               

Yma o Hyd (cân)

Cân wladgarol gan Dafydd Iwan yw "Yma o Hyd" a ysgrifennwyd yn 1981. Maer gân yn cyfeirio at 1600 o flynyddoedd o hanes Cymreig yn dechrau gyda Macsen Wledig. Ar y 12fed o Ionawr 2020 fe gyrhaeddodd y gân rif un yn siart caneuon Itunes UK yn dily ...

                                               

Thích Quảng Dức

Mynach Bwdhaidd o Fietnam oedd Thích Quảng Dức a losgodd ei hunan i farwolaeth ar groesffordd brysur yn Saigon ar 11 Mehefin 1963. Roedd Dức yn protestio yn erbyn gormes yn erbyn Bwdhyddion gan lywodraeth Babyddol Ngô Dình Diem, Arlywydd De Fietn ...

                                               

Streic Newyn Wyddelig 1981

Daeth pum mlynedd o anghytuno rhwng carcharorion Gwyddelig, gweriniaethol âr Awdurdodau iw benllanw yn 1981 yn yr hyn a elwir yn Streic Newyn Wyddelig 1981. Ffrae ynghylch blancedi oedd asgwrn y gynnen - a hynny yn 1976 pan wrthododd Llywodraeth ...

                                               

John Diefenbaker

Cyfreithiwr a 13eg Brif Weinidog Canada oedd John Diefenbaker. Ganwyd Diefenbaker ym 1895 yn Neustadt, Ontario i William Thomas Diefenbaker ai wraig Mary Florence Bannerman. Roedd ei dad yn fab mewnfudwyr Almaeneg ai fam Mary Deifenbaker o linach ...

                                               

Denis Mukwege

Gynecolegydd o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo ywr Dr Denis Mukwege Mukengere. Maen arbenigo mewn trin menywod a ddioddefodd trais rhywiol. Mae Mukwege yn ymgyrchu dros ymrwymiad gan y gymuned ryngwladol i ddod â therfyn ir gwrthdaro yn y Congo, ...

                                               

Sarah McBride

Mae Sarah McBride yn weithredwr hawliau LGBT Americanaidd a ffigwr gwleidyddol. Yn 2017 roedd hin Ysgrifennydd Cenedlaethol y Wasg or Ymgyrch Hawliau Dynol. Cyrhaeddodd McBride benawdaur papurau cenedlaethol pan ddatgelodd ei bod yn fenyw drawsry ...

                                               

Ian McKellen

Actor llwyfan a ffilm Seisnig yw Syr Ian Murray McKellen. Yn ystod ei yrfa mae ef wedi derbyn Gwobr Tony a dau enwebiad am Wobraur Academi. Amrywia ei waith o ddramâu Shakesperaidd i theatr fodern a ffilmiau gwyddonias. Maen adnabyddus i nifer fe ...

                                               

Helen Thomas

Ymgyrchydd heddwch o Gymraes oedd Helen Wyn Thomas. Cafodd ei lladd yng Ngwersyll Greenham pan yrrodd fan geffylau Heddlu Canolbarth Gorllewin Lloegr yn rhy agos ati fel roedd yn sefyll ar ochr y ffordd. Cymraes o Gastell Newydd Emlyn oedd hi a m ...

                                               

Merthyron Abergele

Bu farw Merthyron Abergele ar fore seremoni arwisgo Tywysog Cymru yng Nghaernarfon ar 1 Gorffennaf 1969. Lladdwyd, Alwyn Jones a George Taylor, a honnwyd eu bod yn gysylltiedig â Mudiad Amddiffyn Cymru. Maen debyg eu bod ar fin gosod bom ger un o ...

                                               

Plaid Gomiwnyddol Prydain

Plaid Gomiwnyddol Prydain, gyda 941 aelod yn 2008, ywr blaid gomiwnyddol fwyaf yng ngwledydd Prydain. Maer blaid yn weithgar yn yr Alban, Cymru a Lloegr ond dim yng Ngogledd Iwerddon, lle ceir Plaid Gomiwnyddol Iwerddon. Dechreuodd PGP yn 1988 on ...

                                               

Plaid Gomiwnyddol Prydain Fawr

Plaid gomiwnyddol oedd Plaid Gomiwnyddol Prydain Fawr, a sefydlwyd yn 1920 ac a dorrodd i fyny ddechraur 1990au. Roedd y CPGB yn weithgar yn yr Alban, Cymru a Lloegr ond dim yng Ngogledd Iwerddon. Bun blaid ddylanwadol yng ngwleidyddiaeth y Chwit ...

                                               

Aelod or Senedd

Mae AS Cymru yn cyfeirio yma. Am ystyron eraill, gweler AS gwahaniaethu Mae Senedd Cymru yn cynnwys 60 Aelod or Senedd, neu AS. Dewisir 40 aelod i gynrychioli pob etholaeth ac 20 i gynrychioli y pum ardal etholiadol yng Nghymru. Defnyddiwyd yr un ...

                                               

Comisiwn Richard

Comisiwn Richard ywr comisiwn annibynnol a benodiwyd yng Ngorffennaf 2002 "i ymchwilio, ymysg pethau eraill, i ehangu cyfranoldeb yng nghyfansoddiad y Cynulliad ar grymoedd perthnasol a ddatganolwyd." Cyhoeddwyd adroddiad Comisiwn Richard ar y 31 ...

                                               

Comisiynydd Safonau Senedd Cymru

Comisiynydd annibynnol a benodir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yw Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ei swydd yw i gynghori ar faterion o egwyddor parthed ymddygiad Aelodaur Cynulliad ac i gynnal ymchwiliadau i gwynion bod ACau ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987, yng Nghymru

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987 ar 11 Mehefin 1987. Yng Nghymru, etholwyd 24 aelod Llafur ir Senedd a chawsant 765.199 o bleidleisiau, sef 45.1% or bleidlais. Etholwyd 3 aelod or Democratiaid Rhyddfrydol, gydar blaid honno ...

                                               

Win Griffiths

Mae Winston James Griffiths, OBE yn wleidydd Llafur Cymreig. Bun Aelod Senedd Ewrop dros etholaeth De Cymru o 1979 hyd 1989 ac yn aelod o Senedd San Steffan dros etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr o 1987 i 2005. Fe fu yn Llefarydd yr Wrthblaid ar amgyl ...

                                               

Or Bae

Rhaglen radio wleidyddol wythnosol yw Or Bae a ddarlledir pob wythnos yn fyw o Fae Caerdydd, ar BBC Radio Cymru. Fei chyflwynir gan Vaughan Roderick gyda phanel o westeion, gan gynnwys gwleidyddion, newyddiadurwyr, sylwebwyr ac ymgyrchwyr syn tra ...

                                               

Plaid Glyndŵr

Plaid wleidyddol Gymreig asgell dde yw Plaid Glyn Dŵr. Ei phrif nod yw ennill annibyniaeth i Gymru y tu allan ir Deyrnas Unedig ar Undeb Ewropeaidd. Enwir y blaid newydd hon ar ôl y Tywysog Owain Glyndŵr. Maen blaid weriniaethol syn gwrthod y teu ...

                                               

Plaid Ifanc

Sefydlwyd rhagflaenydd Plaid Ifanc, sef Cymru X, yn 2005 gan griw o aelodau ifanc Plaid Cymru, yn cynnwys Mabon ap Gwynfor a Bethan Jenkins. Ei nod oedd "annog a rhoir gallu i bobl ifanc Cymru i chwarae rôl weithgar ym mhroses wleidyddol y wlad e ...

                                               

Arthur Probert

Ganwyd Proberts ym 1907 yn Aberdâr yn fab i Albert John Probert, tafarnwr. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Aberdâr. Priododd Muriel Taylor ym 1938, yr oedd hi yn ferch i William Taylor o Abercwmboi a chawsant dwy ferch.

                                               

Allan Rogers

Mae Allan Ralph Rogers yn wleidydd Llafur. Gwasanaethodd fel Aelod Senedd Ewrop dros De-ddwyrain Cymru o 1979 i 1984 ac fel Aelod Seneddol etholaeth y Rhondda yn San Steffan o 1983 i 2001.

                                               

Christmas Price Williams

Roedd Christmas Price Williams yn wleidydd Rhyddfrydol Cymreig ac yn Aelod Seneddol dros etholaeth Wrecsam.

                                               

Y Blaid Radicalaidd (Ffrainc)

Plaid wleidyddol ryddfrydol a chanolaidd yn Ffrainc ywr Blaid Radicalaidd. Ar hyn o bryd y Radicalwyr ywr blaid bedwaredd fwyaf yn y Cynulliad Cenedlaethol, gyda 21 o seddi. Sefydlwyd ym 1901 dan enw y Blaid Weriniaethol, Radicalaidd a Radicalaid ...

                                               

Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon

Yr adran o fewn Llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am ddiwylliant a chwaraeon yn Lloegr, yn ogystal â rhai agweddau or cyfryngau ledled y DU gyfan, megis darlledu ar rhyngrwyd, ydyr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon). Maer ...

                                               

Tony Blair

Roedd Anthony Charles Lynton "Tony" Blair yn Brif Weinidog y Deyrnas Unedig o Etholiad Cyffredinol 1997 hyd 27 Mehefin 2007. Roedd yn cynrychioli Sedgefield yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr. Maen aelod blaenllaw o Gyfeillion Llafur Israel. Ers iddo a ...

                                               

Canghellor y Trysorlys

Canghellor y Trysorlys ywr gweinidog cabinet yn llywodraeth y DU syn gyfrifol am faterion Cyllid megis cyllideb y Llywodraeth. Cartref swyddogol y canghellor yw Rhif 11 Stryd Downing yn Llundain. Derick Heathcoat Amory, 1958–1960 Hugh Dalton, 194 ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1929

Dymar etholiad cyntaf i Blaid Cymru ymladd a hynny yn etholaeth Sir Gaernarfon. Yr ymgeisydd oedd Lewis Valentine. Cafodd 609 o bleidleisiau: 1.6% or cyfanswm pleidleisiau a fwriwyd, sef 38.043.

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1955

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig 1955 yn 1955. Safodd Jennie Eirian Davies yn yr etholiad - ymgeisydd benywaidd cyntaf Plaid Cymru gan gipio 7.8% or bleidlais; ymladdodd eto yn is-etholiad 1957 a chynyddodd ei phleidlais i 11.5%. ...

                                               

Senedd y Deyrnas Unedig

Mae "San Steffan" yn ailgyfeirio ir fan hon. Am yr ardaloedd yn Llundain, gweler Westminster a Dinas Westminster; am y sant Cristnogol, gweler Steffan sant. Y prif gorff deddfwriaethol y Deyrnas Unedig yw Senedd y Deyrnas Unedig. Maen cynnwys dau ...

                                               

Tŷr Arglwyddi

Tŷ uchaf Senedd y Deyrnas Unedig yw Tŷr Arglwyddi. Fel Tŷr Cyffredin, maen cyfarfod ym Mhalas San Steffan. Mae wedi bodoli mewn rhyw ffurf neui gilydd ers y 14g. Yn wahanol i Dŷr Cyffredin, cânt eu henwebun hytrach na chael eu hethol. Nid oes nif ...

                                               

Y Weinyddiaeth Amddiffyn (DU)

Pencadlys Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig ar adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am weithredur polisi amddiffyn llywodraethol ywr Weinyddiaeth Amddiffyn. Yr Ysgrifennydd Gwladol cyfredol yw Philip Hammond.

                                               

Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth

Swydd yng nghabinet y Deyrnas Unedig ywr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth. Crewyd y swydd ym 1976. Penodwyd Patrick McLoughlin ir swydd ar 4 Medi 2012.

                                               

Athrawiaeth Bush

Ymadrodd a ddefnyddir i ddisgrifio egwyddorion polisi tramor George W. Bush, Arlywydd yr Unol Daleithiau, fel athrawiaeth polisi tramor yw Athrawiaeth Bush. Mae diffiniad y term yn amrywio, ond gan amlaf maen cynnwys cefnogaeth dros ddemocratiaet ...

                                               

Marion Barry

                                               

Cyngres yr Unol Daleithiau

Deddfwriaeth dwy siambr llywodraeth ffederal Unol Daleithiau America ydy Cyngres yr Unol Daleithiau. Maen cynnwys dau dŷ sef y Senedd a Thŷr Cynrychiolwyr. Dewisir seneddwyr a chynrychiolwyr drwy etholiadau uniongyrchol. Cynrychiola pob un or 435 ...

                                               

Is-Arlywydd yr Unol Daleithiau

Is-Arlywydd yr Unol Daleithiau ywr swydd wleidyddol ail uchaf yn llywodraeth ffederal yr Unol Daleithiau, ar ôl yr Arlywydd ei hun. Y deiliaid ers yr 20fed o Ionawr 2021 yw Kamala Harris. Yr Is-Arlywydd yw llywydd y Senedd yn ogystal os dawr Arly ...

                                               

Plaid Ddemocrataidd (Unol Daleithiau)

Maer Plaid Ddemocrataidd yr Unol Daleithiau yn un or ddwy blaid wleidyddol fwyaf yn yr Unol Daleithiau America. Y llall ywr Blaid Weriniaethol. Mae gan yr UD hefyd sawl plaid wleidyddol lai or enw trydydd partïon. Gelwir cefnogwyr y blaid hon yn ...

                                               

Plaid Weriniaethol (Unol Daleithiau)

Maer Plaid Weriniaethol yr Unol Daleithiau yn un or ddwy blaid wleidyddol fwyaf yn Unol Daleithiau America. Y blaid fawr arall ywr Blaid Ddemocrataidd. Mae gan yr Unol Daleithiau lawer o bartïon bach eraill or enw trydydd partïon. Yn aml, gelwir ...

                                               

Reaganomeg

Term ar bolisïau economaidd Ronald Reagan, Arlywydd yr Unol Daleithiau, yw Reaganomeg. Maen crybwyll ffydd yn y farchnad rydd i ffynnu heb ymyrraeth gan y wladwriaeth. Ystyrir Reagonomeg yn fath o neo-ryddfrydiaeth ac economeg ochr-gyflenwad. Y p ...

                                               

Eirias

Ardal ar arfordir gogledd Cymru yn yr Oesoedd Canol oedd Eirias. Ychydig a wyddys amdano gyda sicrwydd ond ymddengys ei bod yn ardal weinyddol o bwys strategol uchel o fewn cantref Rhos. Maen cyfateb yn fras i ardal tref Bae Colwyn yn Sir Conwy h ...

                                               

Afon Connecticut

Afon fwyaf a hiraf Lloegr Newydd yn yr Unol Daleithiau yw Afon Connecticut. Maen llifo ir de o Lynnoedd Connecticut yn New Hampshire ac yn dynodir ffin rhwng New Hampshire a Vermont. Maer afon ynan llifo trwy Pioneer Valley yng ngorllewin Massach ...

                                               

Etholiadau yng Nghanada

Maer erthygl hon, Etholiadau yng Nghanada, yn rhoi gwybodaeth ynglŷn ag etholiadau a chanlyniadau etholiadau yng Nghanada. Mae gan Senedd Canada Parliament of Canada neu Parlement du Canada ddwy siambr. Mae gan Dŷr Cyffredin House of Commons neu ...

                                               

Etholiadau yng Nghymru

Cynhelir etholiadau ir Senedd Cymru pob pum mlynedd i ethol 60 o Aelodau or Senedd. Mae gan bledileiswyr ddwy bleidlais: un syn dewis 40 o ASau mewn etholaethau unigol trwyr system gyntaf ir felin, ac un syn dewis 20 o ASau ar gyfer y rhanbarthau ...

                                               

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2019

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2019 ar 12 Rhagfyr 2019, dwy flynedd a hanner wedir etholiad diwethaf. Hon oedd yr etholiad cyntaf iw chynnal yn Rhagfyr ers 1923. Cafodd y Ceidwadwyr fwyafrif clir a gwelwyd yr SNP yn cipio cyfan ...

                                               

Etholiad Senedd Ewrop, 2019 (DU)

Cynhaliwyd Etholiad Senedd Ewrop yn y Deyrnas Unedig, syn rhan o Etholiadau Senedd Ewrop 2019, ar ddydd Iau, 23 Mai 2019 a chyhoeddwyd y canlyniadau cyntaf ar y dydd Sul dilynol. Yng Nghymru, bu 37.1%, or etholwyr yn bwrw eu pleidlais: 5.6% yn uw ...

                                               

Etholiadau cyffredinol Denmarc 2019

Cynhaliwyd etholiadau cyffredinol yn Nenmarc ar 5 Mehefin 2019 i ethol pob un or 179 aelod o Llyodraeth Denmarc 175 yn Nenmarc, dau yn yr Ynysoedd Faroe a dau yn yr Ynys Las. Cynhaliwyd yr etholiadau ddeng niwrnod ar ôl etholiadau Senedd Ewrop. A ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →