ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328                                               

Segovia

Am y gitarydd clasurol, gweler Andrés Segovia. Am yr hen ddinas yn ne Sbaen, gweler Segovia Baetica. Dinas yng nghymuned ymreolaethol Castilla y León yn Sbaen yw Segovia. Maen bridddinas talaith Segovia, gyda phoblogaeth o 55.586. Perthynair dref ...

                                               

Teruel

Dinas yng nghymuned ymreolaethol Aragón yn Sbaen yw Teruel. Teruel yw prifddinas y dalaith or un enw, a gyda poblogaeth o 34.240 yn 2006, hi ywr briffddinas talaith leiaf ei phoblogaeth yn Sbaen. Saif lle mae Afon Guadalaviar ac Afon Alfambra yn ...

                                               

Toledo

Mae Toledo yn ddinas yng nghanolbarth Sbaen. Maen brifddinas y dalaith or un enw, a hefyd yn brifddinas cymuned ymreolaethol Castilla-La Mancha. Saif ar lan Afon Tajo. Roedd y boblogaeth yn 2006 yn 77.601; mae wedi cynyddun gyflym yn y blynyddoed ...

                                               

Saint-Louis, Senegal

Dinas yn Senegal syn brifddinas y rhanbarth or un enw yw Saint-Louis, neu Ndar yn yr iaith Wolof leol. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin eithaf Senegal ger y ffin a Mauritania, tua 25 km o aber Afon Senegal, a 320 km ir gogledd o Dakar, prifddina ...

                                               

Rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn Sweden

                                               

Birka

Gweddillion tref o Oes y Llychlynwyr yn Sweden yw Birka. Saif ar ynys Björkö yn Llyn Mälaren, tua 30 km ir gorllewin o Stockholm. Sefydlwyd Birka tua chanol yr 8g a datblygodd i fod yn ganolfan fasnachu bwysig. Yma yr oedd y gymuned Gristnogol gy ...

                                               

Dougga

Adfeilion tref Rufeinig yng ngogledd Tiwnisia yw Dougga, hen enw Thugga. Ystyrir Dougga yn un or esiamplau gorau o dref Rufeinig o faint cymharol fychan, ac fei dynodwyd yn Safle Treftadaeth y Byd gan UNESCO yn 1997. Saif yn nhalaith Siliana. Sef ...

                                               

Kairouan

Dinas yng nghanolbarth Tiwnisia yw Kairouan. Maen brifddinas talaith Kairouan ac yn un or dinasoedd hynaf yn y Maghreb. Roedd y boblogaeth yn 2003 tua 150.000. Mae Kairouan yn enwog am ei mosg mawr, a adwaenir hefyd fel Mosg Sidi Oqba, er anrhyde ...

                                               

Kerkouane

Dinas hynafol Pwnig yw Kerkouane, y leolir ei safle 12 km ir gogledd o Kelibia ar arfordir gogledd-ddwyreiniol Cap Bon, gogledd Tiwnisia. Maen safle archaeolegol unigryw gan ei bod yr unig enghraifft o ddinas Ffeniciaidd sydd wedi goroesi. Mae ar ...

                                               

Sousse

Mae Sousse yn ddinas a phorthladd yn nwyrain canolbarth Tiwnisia, syn gorwedd 140 km ir de or brifddinas Tiwnis, ar Gwlff Hammamet. Sousse yw prif ddinas rhanbarth y Sahel a phrifddinas talaith Sousse. Mae gan y ddinas boblogaeth o 173.047 o bobl ...

                                               

Safleoedd Treftadaeth y Byd yn Nhwrci

                                               

Cappadocia

Yn yr henfyd, Cappadocia neu Capadocia, Twrceg: Kapadokya, Groeg: Καππαδοκία, oedd yr enw a ddefnyddid am ran sylweddol o ganolbarth Asia Leiaf. Nid ywn enw rhanbarth swyddogol yn Nhwrci heddiw, ond maen parhau i gael ei ddefnyddio ar gyfer twris ...

                                               

Istanbul

Istanbul yw dinas fwyaf Twrci ai ganolfan ddiwyllianol a masnachol bwysicaf. Cyn i Atatürk ei symud i Ankara yn 1923, Istanbul oedd prifddinas y wlad. Yr hen enw arni oedd Caergystennin, cyn 1930, a Byzantium yng nghyfnod yr Ymerodraeth Fysantaid ...

                                               

Pêl-law

Gêm a chwaraeir rhwng dau chwaraewr yw Pêl-llaw neu Pêl-law, syn un o gampau Gemau Olympaidd. Maen eitha tebyg i bêl-droed 5-bob-ochor, gyda dwy gôl, ond fod y bêl yn cael ei daro gydar llaw, yn hytrach nai gicio. Arferid chwarae gêm or un enw yn ...

                                               

Rhestr gemau plant traddodiadol

Dyma restr o gemâu plant traddodiadol. Chwarae cnoc Cipior faner Pasior parsel Tidli-wincs Chwarae ocso Sgipio rhaff Chwarae dandis Chwarae bodiau Cowbois ac Indiaid Taflu ceiniogau Mi welaf i, âm llygad bach i Gwnewch yr un fath â fi Chwarae tŷ ...

                                               

Anecdot

Hanesyn neu stori fechan yw anecdot sydd yn adrodd digwyddiad nodweddiadol am unigolyn neu grŵp o bobl benodol. Stori ddigrif ydyw gan amlaf a draethir er mwyn dangos enghraifft fachog o gymeriad neu agweddaur un sydd yn destun iddi. Fel rheol, c ...

                                               

Bawd Bach

Chwedl werin ac arwr y chwedl honno, a gyhoeddwyd wrth y teitl Le Petit Poucet gan Charles Perrault yn y gyfrol Les Contes de ma mère lOye, yn 1697 yw Bawd Bach. Yn y chwedl maer wlad yn dioddef tlodi a newyn ofnadwy adlewyrchiad or byd go iawn y ...

                                               

Blaidd Mawr Drwg

Gweler hefyd: Blaidd mytholeg. Maer Blaidd Mawr Drwg yn gymeriad syn ymddangos mewn sawl chwedl i blant. Mae iw cael yn enwedig yn y ddwy chwedl draddodiadol gyfarwydd Y Tri Mochyn Bach a chwedl Hugan Goch Fach. Yn y chwedlau hyn, ac eraill, maen ...

                                               

Bleidd-ddyn

Creadur mytholegol neu chwedlonol yw bleidd-ddyn, sef dyn âr gallu i newid ei ffurf naill ai i ffurf blaidd ynteu i ffurf bwystfil anthropomorffig bleiddaidd, a hynny naill ai oi wirfodd, drwy daro bargen âr Diafol, ynteu yn anwirfoddol, o achos ...

                                               

Bwci

Yn straeon J. R. R. Tolkien, megis The Lord of the Rings, mae Bwci yn Goblyn mawr. Yn y gêm chwarae rôl Dungeons & Dragons, maer bwcïod ellyllon nos spectregweler Bwci yn Geiriadur Prifysgol Cymru

                                               

Coblyn

Mae Coblyn neu Fwgan yn greadur drygionus or hen chwedlau, a ddisgifir yn aml fel corrach hyll a rhyfedd syn amrywio mewn taldra o faint corrach i faint dyn. Yn y chwedlau, priodolir hwy ag amryw o alluoedd, tymerau a golwg, gan ddibynu ar y chwe ...

                                               

Corrach

Mae corrach yn greadur syn deillio o fytholeg, Germanaidd a Llychlynaidd yn bennaf, a straeon Tylwyth Teg, ac sydd wedi datblygu yn ffigwr mewn ffuglen ffantasi a gemau chwarae rôl. Mae gan gorachod allu hudol fel rheol, yn aml yn ymwneud â metel ...

                                               

Ellyll

Anghenfil canibalaidd syn bwyta cyrff sydd wedi cael eu claddun ddiweddar ydy ellyll. Maent hefyd yn cipio plant ifanc ac yn ymosod ar deithwyr anwyliadwrus. Gan amlaf, maent yn trigo mewn mynwentydd. Ceir y cyfeiriad cynharaf at ellyllon yn Mil ...

                                               

Chwedl Gelert

Maer chwedl gyfarwydd yn sôn am Lywelyn - sef Llywelyn Fawr, Tywysog Cymru - yn mynd i hela heb ei gi ffyddlon Gelert, gan ei adael i edrych ar ôl ei fab bychan. Pan ddawr tywysog yn ei ôl or hela, maen darganfod ei gi a gwaed dros ei ffroenau, a ...

                                               

Gweledydd Brahan

Roedd Gweledydd Brahan), neu Kenneth Mackenzie, yn ddyn hysbys a oedd yn gallu rhagfynegi’r dyfodol ac yn byw yn yr Alban yn y 17g. Yr awdur cyntaf i grybwyll hanes y dyn hysbys mewn llyfr oedd y Cymro Thomas Pennant yn ei lyfr A Tour in Scotland ...

                                               

Gwrach

Yn ôl y darlun traddodiadol, hen wraig syn hyddysg yn swyngyfaredd yw gwrach, a hen wraig hyll. Ond y tu ôl ir ffigwr llên gwerin a gwrachod Calan Gaeaf yn y diwylliant traws-Iwerydd cyfoes, yn aml iawn mae chwedlau am wrachod yn deillio o gof am ...

                                               

Hugan Goch Fach

Chwedl werin a godwyd or traddodiad llafar ai hailysgrifennu gan Charles Perrault yn Ffrainc ac yn nes ymlaen, gydag ychwanegiadau a newidiadau, gan y Brodyr Grimm yn yr Almaen yw Hugan Goch Fach. Enwir y chwedl ar ôl y prif gymeriad, merch ifanc ...

                                               

Mam Holle

Mae Mam Holle yn gymeriad Canolog Ewrop ac yn ffigwr chwedlonol yn yr un teitl gan y Brodyr Grimm. Maer stori tylwyth teg yn un o fath 480 gan Aarne a Thompson. Mae Hoher Meissner yn cael ei ystyried yn aml fod yn cartref. Mae y Frau Holle-Teich ...

                                               

Plentyn newid

Plentyn o dras y Tylwyth Teg a adewir yn y crud wedi ir Tylwyth Teg ddwyn y plentyn dynol yw plentyn newid. Maen draddodiad a geir yn llên gwerin sawl gwlad a diwylliant, yn cynnwys llên gwerin Cymru. Roedd arferiad i gadw teclyn metel fel siswrn ...

                                               

Pws Esgid Uchel

Cymeriad o fyd llên gwerin yn wreiddiol syn gymeriad adnabyddus mewn chwedlau i blant ac yn y pantomeim yw Pws Esgid Uchel. Cofnodir ei chwedl mewn print am y tro cyntaf fel Le Maître chat ou le Chat botté yn y gyfrol o chwedlau Les Contes de ma ...

                                               

Tylwyth Teg

Am y gyfundrefn neo-baganaidd yn yr Unol Daleithiau, gweler: Eglwys y Tylwyth Teg. Defnyddir yr enw Tylwyth Teg, weithiau Bendith y Mamau yn Ne Cymru, am fodau goruwchnaturiol syn ymddangos yn chwedloniaeth a llên gwerin llawer gwlad, er enghraif ...

                                               

Beowulf

Cerdd arwrol Hen Saesneg yw Beowulf, syn 3182 llinell o ran hyd. Caiff y gerdd ei chyfrif fel y gerdd bwysicaf yn llenyddiaeth Hen Saesneg.

                                               

Mytholeg Gymreig

Y deunydd mytholegol y gwelir ei olion yn llenyddiaeth gynnar a chanoloesol Cymru a hefyd, i ryw raddau, yn ei chwedlau gwerin yw mytholeg Gymreig. Maen rhan o draddodiad hynafol Cymru ond maen perthyn hefyd i fyd ehangach mytholeg Geltaidd a myt ...

                                               

Dilyw (mytholeg)

Adroddir chwedlau am Ddilyw mawr a anfonir gan Dduw neu fodau dwyfol i ddinistrio gwareiddiad yn ddial neu gosb ar ddynoliaeth mewn sawl diwylliant o gwmpas y byd. Maen un or mythau diwylliannol mwyaf cyffredin. Y chwedl fwyaf cyfarwydd i bawb yw ...

                                               

Amlwreiciaeth

                                               

Llawafael

Seremoni Ewropeaidd draddodiadol a all fod dros dro neun barhaol yw llawafael. Mae llawafael yn debyg i ddyweddïad neu briodas.

                                               

Priodas grŵp

Mae priodas grŵp yn drefniant tebyg i briodas nad ywn unffurf lle mae tri neu fwy o oedolion yn byw gydai gilydd, pob un yn ystyried ei hun yn bartneriaid, yn rhannu cyllid, plant a chyfrifoldebau cartref. Mae priodas grŵp yn cael ei ystyried yn ...

                                               

Wica Alecsandraidd

Traddodiad o Wica, sydd yn grefydd Neo-baganaidd, yw Wica Alecsandraidd. Sefydlwyd ef gan Alex Sanders gydai wraig Maxine Sanders yn y 1960au yn y Deyrnas Unedig. Mae Wica Alecsandraidd yn debyg iawn i Wica Gardneraidd, ac ystyrir ef fel y traddo ...

                                               

Wica Algard

Mae Wica Algard yn draddodiad, neu enwad, or grefydd Neo-baganaidd, Wica. Sefydlwyd yn yr Unol Daleithiau ym 1972 gan Mary Nesnick, archoffeiriaid Wica Gardneraidd ac Wica Alecsandraidd, mewn cais i gyfunor ddau draddodiad. Fel canlyniad categore ...

                                               

Wica Celtaidd

Traddodiad o Wica yw Wica Celtaidd, syn defnyddio rhai elfennau o fytholeg Geltaidd. Maen rhannur un theoleg, defodau a chredau ag sydd gan draddodiadau eraill o Wica, ond gan ddefnyddio enwau duwiau a ffigyrau mytholegol y Celtiaid. Mae Wica, fe ...

                                               

Wica Dianigaidd

Traddodiad, neu enwad, or grefydd Neo-baganaidd o Wica yw Wica Dianigaidd, hefyd a elwir Dewiniaeth Dianigaidd a Dewiniaeth Ffeministaidd Dianigaidd, Sefydlwyd gan Zsuzsanna Budapest yn America yn y 1970au, ac maen canolbwyntio ar addolir Dduwies ...

                                               

Wica Gardneraidd

Traddodiad Wicaidd traddodiadol yw Wica Gardneraidd, a elwir hefyd yn Dewiniaeth Gardneraidd. Enwyd y traddodiad ar ôl Gardner ei hun, a oedd yn was sifil ac ysgolhaig o Loegr a fu farw ym 1964. Maen debygol y bathwyd yr enw "Gardneraidd" gan Rob ...

                                               

Wica Traddodiadol Prydeinig

Mae Wica Traddodiadol Prydeinig yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio rhai traddodiadau o Wica gydau tarddiadau yn ardal y Fforest Newydd yn Lloegr. Maer prif draddodiadau, felly, yn Wica Gardneraidd ac Wica Alecsandraidd, ond ystyrir traddodiadau er ...

                                               

Aberbechan

Roedd y teulu yn ddisgynyddion i Feilir Gryg, cyndad teuluoedd Gregynog ar Faenor, Aberriw. Ceir cerddi gan feirdd a noddid gan Morys ab Owain m. 1568 ai dad yntau hefyd. Maer bardd Ieuan Tew yn cymharu llys Aberbechan â goleuni llusern lawnter a ...

                                               

Siôn Conwy

Llenor a noddwr beirdd o Sir Ddinbych yng ngogledd Cymru oedd Siôn Conwy neu Siôn Conwy III. Roedd yn aelod o deulur Conwyaid, un o deuluoedd uchelwrol mawr y Gogledd, gyda phlasdy ym Motryddan, ger Rhuddlan. Ei dad oedd Siôn Conwy II, Aelod Sene ...

                                               

Eleanor o Aquitaine

Roedd Eleanor o Aquitaine) yn frenhines yn ei thro i Louis VII, brenin Ffrainc, a Harri Plantagenet, brenin Lloegr a Comte dAnjou, sef Harri II, brenin Lloegr. Petronilla, Iarlles Vermandois, oedd ei chwaer iau. Alia Aenor neu Aliaenor yw ei henw ...

                                               

Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer

Noddwraig y celfyddydau, y diwylliant gwerin ar iaith Gymraeg oedd Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer, neu Augusta Waddington Hall ; ganed yn Augusta Waddington. Roedd hin adnabyddus hefyd wrth yr enw barddol Gwenynen Gwent. Fei cofir yn bennaf fe ...

                                               

Hopcyn ap Tomas

Roedd Hopcyn ap Tomas ab Einion yn uchelwr dysgedig a noddwr beirdd o Ynysforgan ac Ynysdawe, penrhyn Gŵyr, de Cymru.

                                               

Ieuan Trefor I

Clerigwr Cymreig oedd Ieuan Trefor I, a wasanaethodd fel Esgob Llanelwy o 1346 hyd ei farw yn 1357. Fei adnabyddir hefyd fel Siôn Trefor yn Gymraeg a John Trevor I yn Saesneg. Gŵr o Blas Trefor ger Llangollen oedd Ieuan. Dywedir mai ef a gododd y ...

                                               

Owen Jones (Owain Myfyr)

Un o ffigyrau amlycaf bywyd llenyddol Cymru diwedd y 18g oedd Owen Jones, enw barddol Owain ap Huw ac yn ddiweddarach Owain Myfyr. Er nad yn llenor ei hun treuliodd ran helaeth ei fywyd i noddi llenyddiaeth Gymraeg.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →