ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326                                               

Cromen

Cromen mewn pensaernïaeth yw ffurf hanner crwn, gwag y tu mewn. Ambell dro gall fod yn hanner hirgrwn yn hytrach na hanner crwn. Cysylltir y math yma o gromen yn arbennig ag eglwysi Bernini a Borromini, Ymhlith y cromeni enwocaf mae cromen y Pant ...

                                               

Gargoil

Pistyll bargod yn ymestyn trwy geg agored cerflun ar fur neu fargod adeilad eglwysig yw gargoil. Yn wreiddiol cyfyngid y term i ddisgrifior pistyll bargod ei hun ond yn fuan daeth i olygur ffigwr cerfiedig yn ogystal. Erbyn heddiw maer enw yn cae ...

                                               

Geirfa pensaernïaeth

                                               

Pensaernïaeth Gothig

Arddull canoloesol o bensaernïaeth yw Gothig. Datblygodd yn Ffrainc yn y 12g or arddull Romanesg ac yna lledodd drwy Ewrop gyfan. Trar oedd pensaernïaeth Romanesg yn seiliedig ar ddulliau adeiladur Rhufeiniaid, roedd Gothig yn seiliedig ar dechne ...

                                               

Pensaernïaeth Art Deco

Mae pensaernïaeth Art Deco yn rhan or symudiad celfyddydol mwy eang a elwir yn Art Deco, a ymddangosodd yn gyntaf yn Ffrainc bach cyn dechraur Rhyfel Byd Cyntaf. Dylanwadodd Art Deco ar adeiladau, dodrefn, gemwaith, fasiwn, ceir, trenau a llongau ...

                                               

Pensaernïaeth Friwtalaidd

Arddull bensaernïol fodern yw Pensaernïaeth Friwtalaidd neu Briwtaliaeth oedd ar ei fwyaf poblogaidd yn Ewrop ar Gorllewin dros gyfnod rhwng yr 1950au ar 1980au. Dawr enw ar yr arddull or term Ffrengig ar gyfer concrit amrwd, béton brut, sef y pr ...

                                               

Talwyneb

Ochr allanol adeilad yw talwyneb, fel arfer ei flaen. Mewn pensaernïaeth, y talwyneb ywr agwedd bwysicaf gan amlaf o safbwynt dyluniad, gan bennu ymdeimlad gweddill yr adeilad.

                                               

To gwellt

Toi â gwellt ywr grefft o orchuddio to gyda llystyfiant megis gwellt, corsennau, hesg, brwyn neu grug. Maen debyg mai hon ywr dull hynaf o doi, a defnyddir mewn ardaloedd â hinsawdd tymherol a trofannol. Defnyddir to gwellt gan adeiladwyr mewn gw ...

                                               

Paentio

Paentio, hefyd peintio, ywr dull o roi lliw a glud ar arwyneb megis papur, cynfas neu wal. Caiff hyn ei wneud gan baentiwr; defnyddir y teitl hwnnw yn enwedig os mai dyna yw gyrfar person. Mae tystiolaeth i ddangos bod bodau dynol wedi bod yn pae ...

                                               

Gwilym Iwan Jones

Gweinyddwr trefedigaethol, anthropolegydd a ffotograffydd Cymreig oedd Gwilym Iwan Jones. Roedd yn arbenigwr ar gelfyddydd dwyrain Nigeria. Ganwyd yn Nhref y Penrhyn yn Ne Affrica. Treuliodd ei blentyndod cynnar yn Tsile cyn ir teulu dychwelyd i ...

                                               

Nation Broadcasting

102.1 Swansea Bay Radio - Abertawe a De-orllewin Cymru 102.5 Radio Sir Benfro - Sir Benfro 97.1 Radio Sir Gâr - Sir Gâr 106.8 & 107.3 Nation Radio - de Cymru 106.3 Bridge FM - Pen-y-Bont ar Ogwr a Bro Morgannwg 97.5 Scarlet FM - Llanelli

                                               

News International

Cyhoeddwr papurau newydd Prydeinig syn eiddo i gwmni Rupert Murdoch, News Corporation, ydy News International Ltd. Tan fis Mehefin 2002, ei enw oedd News International ccc. Mae News International Ccc yn rhan o News Corporation. Cafodd rhan oi has ...

                                               

Opus

Cwmni teledu o Gaerdydd oedd Teledu Opus Cyf, a unodd gyda Ffilmiaur Nant o Gaernarfon yn 2008 i greu cwmni newydd or enw Rondo. Roedd y cwmni yn canolbwyntion bennaf ar ddarlledu ddigwyddiadau byw fel Eisteddfod Llangollen. Maent wedi cynhyrchu ...

                                               

Viacom

Casgliad o gwmnïau cyfryngau Americanaidd yw Viacom. Daeth y cwmni presennol, Viacom Inc, i fodolaeth yn dilyn ei ymwahaniad or cwmni Viacom gwreiddiol ar 31 Rhagfyr 2005. Ar yr un pryd, newidiodd y cwmni Viacom gwreiddiol ei enw i CBS Corporatio ...

                                               

Golygu

Golygu ywr broses o baratoi iaith, delweddau, sain, fideo, neu ffilm drwy gywiro, crynhoi, trefnu, ac addasiadau eraill mewn gwahanol gyfryngau. Golygydd ywr enw a roddir ar berson syn golygu. Mewn ffordd, dechreuar broses olygyddol gydar syniad ...

                                               

Facebook

Yn 2007 aed a Mark Zuckerberg ir llys gan gwmni ConnectU.com gan honni ei fod wedi dwyn eu syniad nhw am y wefan, ac wedi oedi datblygiad eu gwefan nhwn fwriadol wrth weithio iddynt yn 2003.

                                               

Flickr

                                               

Snapchat

Meddalwedd ac ap amlgyfrwng yw Snapchat ar gyfer teclunau symudol fel y tabled neur ffôn, meddalwedd a grewyd gan Evan Spiegel, Bobby Murphy a Reggie Brown, cyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Stanford. Cafodd y feddalwedd ei datblygwyd gan Snap Inc., a a ...

                                               

Tumblr

                                               

Byd y Teledu

Cyfrol ddefnyddiol i bawb syn ymddiddori ym myd y teledu gan Eifion Lloyd Jones yw Byd y Teledu. Gwasanaeth Gwybodaeth Coleg Prifysgol Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ebrill 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Set deledu

Dyfais electronig ywr set deledu a ddefnyddir mewn cartrefi i wylior hyn syn cael ei ddarlledu neu ei lawrlwytho or we: rhaglenni dogfen, ffilmiau, newyddion y dydd ayb. Cyflwynwyd y teledu analog yn fasnachol ar ddiwedd y 1920au, a daeth yn hyno ...

                                               

Ymestyn y Dewis

Dogfen syn rhoi crynodeb o arolwg y BBC ou swyddogaeth yw Ymestyn y Dewis. Cyhoeddwyd y gyfrol a hynny yn Ionawr 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Actio method

Mae actio method yn dechneg actio lle maer actor yn ceisio ail-greu amgylchiadau emosiynol bywyd go iawn er mwyn ceisio sicrhau perfformiad credadwy a realistig. Gellir cyferbynnu hyn gydar dechneg or actor yn gosod ei hun mewn sefyllfa "dychmygo ...

                                               

Actors Studio

Gweithdy drama enwog yn Efrog Newydd oedd Actors Studio. Fei sefydlwyd gan y cyfarwyddwr ffilm Elia Kazan ac eraill yn 1947. Dan ei gyfarwyddwr Lee Strasberg, a ymunodd âr brosiect yn 1950, daeth yn adnabyddus am ei bwyslais ar actio method. Ymhl ...

                                               

Ffilm arswyd

Nod ffilm arswyd yw ceisio codi ofn ac arswyd ar y gwylwyr. Mae eu lliynnau stori yn aml yn gwirdroi o amgylch marwolaeth, y goruwchnaturiol neu salwch meddyliol. Gan amlaf, mae gan ffilmiau arswyd un dihiryn canolog ir ffilm. Seiliwyd nifer or f ...

                                               

Bydysawd Sinematig Marvel

Mae Bydysawd Sinematig Marvel) yn fasnachfraint o gyfryngau a bydysawd ffuglennol sydd â chyfres o ffilmiau archarwyr, a gynhyrchir yn annibynnol gan Marvel Studios, fel ei ganolbwynt. Seilir y cymeriadau ar y rhai syn ymddangos yng nghyhoeddiada ...

                                               

Cyfarwyddwr ffilm

Mae cyfarwyddwr ffilmiau, neu wneuthurwr ffilmiau, yn berson syn cyfarwyddo gwneuthuriaid ffilm. Bydd y cyfarwyddwr yn medru gweld y sgript, rheoli agweddau dramatig a chreadigol y ffilm, tran arwain y criw technegol ar actorion er mwyn gwireddu ...

                                               

Ffilm fud

Ffilm heb drac sain syncroneiddiedig, yn enwedig trac sain deialog, yw film fud. Roedd y ffilm gyntaf i gael ei saethu erioed, yn 1888, yn ffilm fud. Bur ffilm fud ar ei hanterth yn y cyfnod 1915-1927, ond ildiodd ir talkies newydd yn gyflym ar ô ...

                                               

Arwyddair

Gair cyswyn neu ymadrodd syn crynhoi delwedd neu bwrpas yw arwyddair. Yn aml fei argraffir ar bais arfau ysgol neu dref neu gwmni neu ryw sefydliad arall fel rhan ou delwedd gyhoeddus.

                                               

Bwrdd biliau

Mae bwrdd biliau yn hysbysfwrdd awyr-agored mawr, fel arfer yn bren, sydd iw ddarganfod mewn lleoedd gyda thraffig uchel megis dinasoedd, ffyrdd, traffyrdd a phriffyrdd. Mae byrddau biliau yn dangos hysbysebion mawr wediu hanelu at gerddwyr a gyr ...

                                               

Diddordeb dynol

Ffurf ar yr ysgrif nodwedd ywr newydd diddordeb dynol syn adrodd stori am bobl mewn ffordd gydymdeimladol. Gellir ystyried diddordeb dynol yn un o werthoedd neu feini prawf newyddion, yn nodwedd o stori sydd fellyn cyfiawnháu sylwr cyfryngau, yn ...

                                               

Stryd y Fflyd

Mae Stryd y Fflyd yn stryd yng nghanol Llundain, sy wedii henwi ar ôl Afon Fflyd. Dymar brif ffordd rhwng Dinas Westminster a Dinas Llundain. Fan hyn oedd cartref y wasg Seisnig/Brydeinig tan y 1980au. Er ir swyddfa newyddion olaf adael yn 2005, ...

                                               

Burberry

Gwneuthurwr dillad Prydeinig yw Burberry. Mae Ei Mawrhydi Brenhines Elisabeth ac Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Siarl wedi rhoi Gwarantau Brenhinol ir cwmni. Sylfaenwyd y cwmni gan Thomas Burberry, gynt prentis dilledydd, yn 1856 yn Hampshire, Llo ...

                                               

Caubeen

Het o Iwerddon syn debyg i beret yw caubeen. Mae catrodau Gwyddelig y Fyddin Brydeinig, megis y Gwarchodlu Gwyddelig, wedi mabwysiadur caubeen ers y 1920au.

                                               

Clustog

Math o fag wedi ei wneud o ddefnydd ai lenwi gyda deunydd meddal, megis manblu, yw clustog. Defnyddir clustogau tran cysgu er mwyn cynnal y pen yn gyfforddus, neu ar gadair i gefnogir cefn. Mae nifer o glustogau yn rhai addurniadol yn unig, a che ...

                                               

Het Banama

Het gantel o Ecwador yw het Banama, a wneir o ddail cordeddog y planhigyn Carludovica palmata. Cafodd hetiau gwellt a wehyddwyd yn Ecwador eu cludo, gyda nwyddau eraill o Dde America yn y 19g a chychwyn yr 20g, yn gyntaf i Guldir Panama cyn hwyli ...

                                               

Sgarff

Cyfwisg a wisgir am y gwddf, y pen, neur ysgwyddau i gadwn gynnes yw sgarff. Ceir hefyd sgarffiau ysgafn a wisgir am ffasiwn, a phensgarffiau neu feliau a wisgir am resymau crefyddol, er enghraifft yr hijab. Gwneir sgarffiau mewn lliwiau neu ddyl ...

                                               

Siwmper Nadolig

Siwmper gyda dyluniad Nadoligaidd neu aeafol yw siwmper Nadolig neu siwmper Dolig. Am flynyddoedd cafodd ei ystyried yn ddilledyn hen ffasiwn a gwirion, ac yn ystrydeb o anrheg Nadolig. Yn y 2010au daeth i fod yn eitem boblogaidd a ffasiynol, i r ...

                                               

Ushanka

Het ffwr Rwsiaidd yw ushanka sydd â llabedi clustiau a ellir eu clymu uwchben corun yr het neu eu clymu o dan yr ên i amddiffyn y clustiau ar ên rhag oerfel. Mae amrywiad heb y llabedi yn bodoli hefyd, syn cael ei alwn shapka.

                                               

Côt ddyffl

Côt a wneir o frethyn bras a thrwm a chanddo geden drwchus yw côt ddyffl. Fel rheol côt dri chwarter hyd o doriad siâp bocs ydyw sydd yn ffition llac, a chanddi bocedi clwt, iau sgwâr dros yr ysgwyddau, a bachau a wneir o bren neu gorn a dolenni ...

                                               

H&M

                                               

Peacocks

Cwmni ffasiwn rhad sydd âi bencadlys wedi ei leoli yng Nghaerdydd, Cymru, yw Peacocks. Maer gadwyn yn eiddo i The Peacock Group plc ac maen cyflogi dros 5.000 o bobl. Mae dros 500 o siopau Peacocks yng ngwledydd Prydain ac mae dros 60 mewn 12 gwl ...

                                               

Dolen lawes

Mae dolennau llewys yn dlysau syn cael eu defnyddio i gaur llewys ar grysau ffurfiol. Gall dolennau llewys gael ei gwneud o nifer o wahanol ddeunyddiau, gan gynnwys gwydr, carreg, lledr, metel, metel prin neu gyfuniad or rhain. Maer dolennau fel ...

                                               

Ysnoden

Math o benwisg sydd wedii ddylunio i ddal y gwallt yn ol mewn darn o ddefnydd neu sach yw ysnoden. Yn ei ffurf draddodiadol, maer benwisg yn debyg i gwcwll syn cael ei wisgon agos dros gefn y pen. Maen debyg i rwyd gwallt, ond mae ysnodenni fel a ...

                                               

Crydd

Clem oedd y bedol haearn o tua chwarter cylch a hoelid dan flaen esgid gwadn lledr neu glocsen bren iw amddiffyn rhag treulio. Cofiai Ieuan Roberts, yn y 1950au, fynd at y crydd yn Nhy Uchaf, Edern a holi am gael clem a phedol ar ei esgidiau hoel ...

                                               

Kiton

Sefydlwyd brand Kiton gan Ciro Paone yn Arzano, yn nhalaith Napoli, ym 1968 ac maer enw Kiton yn deillio o "chiton", y tiwnig seremonïol a wisgodd yr hen Roegiaid i weddïo ar dduwiau Olympus.

                                               

Acid Casuals

Maer Acid Casuals yn grŵp amlgyfrwng syn cynnwys aelodau or Super Furry Animals a Big Leaves. Wedi ei leoli yng Nghaerdydd maen nhwn ymwneud âr byd cerddoriaeth, ffasiwn ar celfyddydau. Dechreuwyd label ffasiwn AC yn 1997. Agorwyd galeri AC Capsu ...

                                               

Anna Vlasova

Model Rwsiaidd o Vladivostok, a ddaeth yn enwog yn y byd modelu dillad yw Anna Vlasova sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Alissa Angel neu Alissa Rose ; maen fwy na thebyg iddi gael ei geni yn 1999, ai bod yn Virgo. Yn Awst 2020 roedd ganddi 245. ...

                                               

Cwilt

Math o ddillad gwely yw cwilt, sydd wedi ei gynhyrchu fel rheol o dri haenen; dwy hanen o ddefnydd gyda wadin yn y canol, caiff y tri haenen eu uno gan dull megis cwiltio. Weithiau caiff cwiltiau eu hongian ar y wal fel addurniad. Mae cwiltiau we ...

                                               

Sach cysgu

Gorchudd sydd wedii insiwleiddio, fel math o gwilt ysgafn a chanddi sip y gelir ei gau, er mwyn i berson gysgu ynddo yw sach cysgu, sach gysgu neu cwdyn cysgu. Maen cael ei ddefnyddio fel arfer ar gyfer trefniadau cysgu dros dro neu wrth gysgu yn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →