ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 325                                               

Ffuglen ddamcaniaethol

Term cyffredinol yw Ffuglen Ddamcaniaethol syn cwmpasu nifer o genres ffuglenol gwahanol. Yr hyn syn eu cysylltu ywr defnydd o elfennau syn mynd yn groes i realiti, neu ein dealltwriaeth ohonno. Er y gall enghreifftiau penodol or genres gwahanol ...

                                               

Gwlad Hud

Yn y stori, tanddaearol ydy Gwlad Hud, ac mae Alys yn ei chyrraedd trwy fynd i lawr twll cwningen, ar lan Afon Tafwys yn bosibl. Nid yw Carroll yn enwi pa mor bell tanddaearol yw Gwlad Hud, ond mae Alys yn dyfalu a ywn agos i ganol y ddaear neur ...

                                               

Metroid Prime

Mae Metroid Prime yn gêm fideo antur person-cyntaf a ddatblygwyd gan Retro Studios a Nintendo ar gyfer gêm fideo consol GameCube. Fei rhyddhawyd yng Ngogledd America ar 17 Tachwedd 2002, ac yn Japan ac Ewrop y flwyddyn ganlynol. Metroid Prime ywr ...

                                               

Stori fer

Ffuglen greadigol ar ffurf darn o ryddiaith cymharol fyr yw stori fer. Maen fyrrach na nofel ond mae ei hyd yn gallu amrywio o sawl paragraff yn unig i ddegau o dudalennau. Ar ôl y nofel, maer stori fer yn un or ffurfiau ffuglen mwyaf poblogaidd. ...

                                               

Gamblo

Ystyr gamblo ydy rhoi arian neu rhywbeth gwerthfawr ar ddigwyddiad sydd â chanlyniad ansicr, gydar nod o ennill mwy o arian a/neu nwyddau materol. Fel arfer, mae canlyniad y gambl iw weld o fewn cyfnod byr. Mae gamblo yn weithgarwch masnachol rhy ...

                                               

Gêm gardiau

                                               

Chwarae dyfalu

                                               

Dis

Dros y blynyddoedd mae dis wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd mewn gemau; boed rheiny yn gamblo, neu yn gem gyda’r teulu, megis Monopoly. Mae yna hyd yn oed rhai gemau sydd yn cael eu chwarae gyda dis yn unig, fel Yahtzee, neu Pig.

                                               

Gêm bywyd Conway

Maer Gêm Bywyd, sydd hefyd âr enw symlach Bywyd, yn awtomatiaeth cellog a ddyfeisiwyd gan y mathemategydd Prydeinig John Conway ym 1970. Maer gêm yn gêm sero chwaraewr, syn golygu bod ei esblygiad yn cael ei bennu gan ei gyflwr cychwynnol, does d ...

                                               

Pathfinder

Llyfr misol yw Pathfinder, a gyhoeddir gan Paizo Publishing ers Awst 2007. Maen barhad o syniad Adventure Path o gylchgrawn Dungeon, a ddaeth i ben ym mis Medi 2007, bydd gwerth pob blwyddyn o Pathfinder yn cyhoeddi dau gyfres Adventure Paths cyf ...

                                               

Pokémon Go

Gêm or-realaeth rad ac am ddim yw Pokémon Go. Fei datblygwyd gan gwmni Niantic ar gyfer dyfeisiau iOS, Android, ac Apple Watch. Fei rhyddhawyd yn gyntaf ym mis Gorffennaf 2016. Yn y gêm, defnyddir chwaraewyr nodwedd GPS eu dyfais symudol i ganfod ...

                                               

Sioe gêm

Math o raglen deledu lle mae aelodaur cyhoedd neu enwogion, weithiau fel rhan o dîm, yn chwarae gêm lle maent yn ateb cwestiynau neu ddatrys problemau er mwyn ennill arian ac/neu gwobrau yw sioe gêm neu sioe gwis. Maent yn boblogaidd ar radio a t ...

                                               

Tipit

Gêm a chwaraeir rhwng dau dîm wrth fwrdd gan ddefnyddio darn bychan yw tipit. Honnir ei bod yn dyddion ôl gannoedd o flynyddoedd. Gair benthyg yw tipit or Saesneg tip-it. Mae gemau tebyg - gan gynnwys Up Jenkins - yn cael eu chwarae mewn rhannau ...

                                               

Y Gêm

Ffenomen gymdeithasol a gêm yw Y Gêm. Yr unig peth rydych angen i chwarae ydy gwybod fod y Gêm yn bodoli. Amcan y Gêm ydy peidio â meddwl am y gem. Lledaenir y Gêm ar lafar, felly mae sawl fersiwn gwahanol, ond maent i gyd yn rhannur rheolau sylf ...

                                               

Memyn rhyngrwyd

Defnyddir y term memyn rhyngrwyd i gyfeirio at gysyniad syn ymledu ar draws y rhyngrwyd. Mae memynnau yn ffenomenau firaol a ledir gan eu bod yn cael eu hystyried yn ddiddorol, yn ddoniol, neu fel arall yn haeddu sylw, hyd yn oed os ydynt yn ddad ...

                                               

Hiwmor swreal

Ffurf o hiwmor yw hiwmor swreal syn ymdrin â rhyfeddodau ac afresymoldebau. Mae hiwmor a chomedi swreal yn enwedig yn boblogaidd yng ngwledydd Prydain, er enghraifft gwaith Monty Python.

                                               

Jôc Bwlb Golau

Mae jôc bwlb golau yn jôc fformiwla ddwy linell syn gwneud hwyl ar ben grŵp o bobl. Yn ddelfrydol, maer llinell olaf yn nodi nodweddion/rhagfarnau penodol am y grŵp hwn o bobl.

                                               

Bluestone

Datblygiad gwersyll gwyliau moethus, ar ffurf pentref artiffisial, yn Sir Benfro yw Bluestone. Lleolir rhwng Pont Treganas a Martletwy, mae rhan ohono ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Agorwyd yn swyddogol ar 18 Gorffennaf 2008. Derbyniodd g ...

                                               

Parc Thema Oakwood

Parc thema yn Sir Benfro yw Parc Thema Oakwood. Y teulu McNamara agorodd y parc yn 1987 fel parc bach teulu. Dros y blynyddoedd, tyfodd y parc i mewn i barc thema llawn. Erbyn hyn mae yna nifer o reidiau rholer ac atyniadau dŵr. Ym mis Mawrth 200 ...

                                               

Cip-fflach

Term mewn pornograffi i ddisgrifio math o luniau ydy cip-fflach lle gwelir dillad isaf merch, neu weithiau ei fwlfa pan mae hi ar gomando. Er y gall lluniau cip-fflach gael eu tynnu gyda chydsyniad y gwrthrych, ceir marchnad sylweddol am luniau a ...

                                               

Dirmyg Cyfforddus

                                               

Eilun AV

Seren ffilmiau erotig neu bornograffig Siapaneaidd yw eilun AV. Dawr enw or acronym AV, sef adult video, term a fenthycwyd ir Siapaneg heb ei gyfieithu. Does dim rhaid i eilun AV fod yn actores bornograffig fel y cyfryw; mae ffilmiau AV yn amrywi ...

                                               

Ffantasi erotig

Delwedd yn yr meddwl, neu ddychymyg person ydy Ffantasi erotig sydd hefyd yn medru bod yn genre llyfr, meddalwedd, ffilm ayb. Maen batrwm o feddyliau syn medru cynhyrfu teimladau rhywiol person, a dyna yw ei fwriad. Gall y ffantasi bara eiliadau ...

                                               

Ffilm bornograffig

Ffilm ecsplisit syn cyflwyno ffantasiau erotig ac syn ceisio creu cynnwrf rhywiol ydy Ffilm bornograffig ; yna aml, fodd bynnag, maer ffilm yn ufuddhau i ddeddfau sensoriaeth y wlad lle cafodd ei chreu. Ceir pornograffi a ffilmiau meddal, ond fel ...

                                               

Hugh Hefner

Dyn busnes Americanaidd, golygydd a chyhoeddwr oedd Hugh Hefner. Roedd yn enwocaf am gyhoeddir cylchgrawn Playboy. Cafodd ei eni yn Chicago yn 1926, a bun byw yn Illinois cyn dechrau gweithio fel gohebydd ir cylchgrawn Esquire. Bun ohebydd ym myd ...

                                               

Llygadu

Un or chwantau rhywiol ydy llygadu, sbecian neu voyeuriaeth, ble mae person yn edrych ar gorff person arall, neu ar berson yn dadwisgo ayb a ystyrir fel arfer yn rhywbeth preifat. Math o lygadu cymdeithasol ydy Noethlymuniaeth a gwefanau fel Real ...

                                               

Awditoriwm Ryman

Mae Awditoriwm Ryman yn adeilad yn Nashville, Tennessee. Adeiladwyd yr awditoriwm, yn wreiddiol y Union Gospel Tabernacle, gan Thomas Green Ryman i roi lle ir Parchedig Samuel Porter Jones i bregethu. Cynhaliwyd y wasanaeth gyntaf ar 25 mai 1890 ...

                                               

Radio Cymraeg

Cyndyn iawn oedd y BBC i ddarlledu yn Gymraeg a Gaeleg yn nyddiau cynnar radio. Cynhyrchai gorsaf darlledu Caerdydd peth oi deunydd ei hun yn y 1920au, gan gynnwys ambell i gân a sgwrs Gymraeg. Ar orsaf 5WA, Caerdydd, y clywyd Cymraeg gyntaf erio ...

                                               

DAB

Technoleg darlledu radio digidol yw DAB, adnabyddir hefyd dan yr enw Eureka 147. Y pwrpas gwreiddiol o drosi darlledu radio yn ddigidol oedd i alluogi lefel uwch o gywirdeb yn y darlledu, i gael mwy o orsafoedd radio a gwrthsafiad cryfach i sain ...

                                               

Grand Ole Opry

Sioe radio canu gwlad yng Nghashville, Tennessee yw Grand Ole Opry ar hynaf yn yr Ynol Daleithiau. Cafodd y rhaglen ei darlledu gyntaf ar 28 Tachwedd 1925. Roedd yr Awditoriwm Ryman yn gartref ir Opry o 1943 hyd 1974.

                                               

Radio rhyngrwyd

Ffordd i dderbyn gorsaf radio syn darlledu dros y rhyngrwyd i’r cyfrifiadur yw Radio rhyngrwyd. Trwy ddefnyddior dechnoleg gywir gall unrhyw un ddarlledu gorsaf radio dros y rhyngrwyd. Un o brif fanteision y math hwn o dechnoleg yw nad ydywn diby ...

                                               

Michael Spicer

Mae Michael Spicer yn sgriptiwr comedi, actor, cyfarwyddwr sydd wedi ymddangos ar sawl cyfres deledu. Maen anabyddus am ei stetsys un-dyn ar y cyfryngau cymdeithasol fel Room Next Door. Mae Spicer yn enghraifft o gomedïwr sydd wedi gallu defnyddi ...

                                               

Gorsaf reilffordd Arley

Mae Gorsaf reilffordd Arley yn orsaf ar Rheilffordd Dyffryn Hafren. Agorwyd yr orsaf pan agorwyd y rheilffordd wreiddiol ym 1862. Roedd yr adeiladau gwreiddiol yn cynnwys tŷ’r gorsaf-feistr, swyddfa tocynnau ac ystafell aros. Ychwanegyd ystafell ...

                                               

Gorsaf reilffordd Goolwa

Mae Gorsaf reilffordd Goolwa yn rhan o Reilffordd dreftadaeth Steamranger. Maer dref yn sefyll ar aber Afon Murray yn Ne Awstralia. Adeiladwyd yr orsaf reilffordd gyntaf yn Goolwa yn Rhagfyr 1855. Agorwyd yr orsaf vresennol, wrth y cei, ym 1915. ...

                                               

Gorsaf reilffordd Horsted Keynes

Adeiladwyd Gorsaf reilffordd Horsted Keynes gan Reilffordd Llundain, Brighton ac Arfordir Deheuol ym 1882 i wasanaethu pentre Horsted Keynes yn Sussex. Erbyn hyn, maen rhan o Reilffordd Bluebell ac wedi cael ei addurno fel oedd hi yn y 1920au. Yn ...

                                               

Twristiaeth hoyw

Mae twristiaeth hoyw neu dwristiaeth LHDT yn fath o dwristiaeth arbenigol syn targedu pobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Gan amlaf, maer twristiaid hyn yn agored ynglyn ai cyfeiriadedd rhywiol ond gallant fod yn fwy neun llai agored p ...

                                               

Lulworth Cove

Mae Lulworth Cove yn fae ar arfordir Dorset, De-orllewin Lloegr. Ffurfiwyd y bae tua 10.000 mlynedd yn ôl. Mae’r môr ar afon wedi creu mynediad cul trwy Haen Portland galed ac wedi erydu’r tir meddal tu ôl iddi. Ffurfiwyd yr Haen Portland o galch ...

                                               

Pier Ryde

Mae Pier Ryde yn bier o’r 19eg ganrif yn Ryde, ar Ynys Wyth, yr un hynaf yn Lloegr. Mae gorsaf reilffordd Pier Ryde ar ben y pier, a Gorsaf reilffordd Ryde Esplanade ar ben arall y pier, yn rhan o Lein yr Ynys, Ynys Wyth. Defnyddir y pier gan ffe ...

                                               

Rheilffordd Bluebell

Pasiwyd deddf ym 1878 i ganiatáu adeiladur rheilffordd gan gwmni Rheilffordd Llundain, Brighton ac Arfordir De. Rhowyd dyletswydd ar y rheilffordd gan y deddf i gael 4 trên pob dydd yn y ddau gyfeiriad. Agorwyd y lein ym 1882. Caewyd y lein, erby ...

                                               

Rheilffordd Dyffryn Hafren

Maer Rheilffordd Dyffryn Hafren yn rheilffordd dreftadaeth syn mynd o Kidderminster yn Swydd Gaerwrangon i Bridgnorth yn Swydd Amwythig, tua 16 milltir o hyd ac o led safonol.

                                               

Rheilffordd Foxfield

Adeiladwyd y rheilffordd wreiddiol ym 1893 er mwyn cysylltu Glofa Foxfield, ger Dilhorne â’r Rheilffordd Gogledd Swydd Stafford yn Blythe Bridge. Mae;r rheilffordd yn cynnwys graddfa 1 i 19 am dros hanner filltir. Adeiladwyd y rheilffordd gan wei ...

                                               

Rheilffordd Gorllewin Gwlad yr Haf

Mae Rheilffordd Gorllewin Gwlad yr Haf yn rheilffordd dreftadaeth, 22.75-mile 36.6 km o hyd yng Ngwlad yr Haf, y rheilffordd dreftadaeth hiraf yn Lloegr. Perchennog y lein ar gorsafoedd yw Cyngor Gwlad yr Haf, sydd wedi eu llogi nhw i Gwmni Rheil ...

                                               

Rheilffordd Rhosydd Gogledd Swydd Efrog

Maer Rheilfordd Rhosydd Gogledd Swydd Efrog yn rheilffordd dreftadaeth 18 milltir o hyd, rhwng Pickering a Grosmont ym Mharc Genedlaethol Rhosydd Swydd Efrog. Mae rhai oi threnaun mynd ymlaen o Grosmont hyd at Whitby.

                                               

Rheilffordd Stêm Ynys Wyth

Agorwyd Rheilffordd Ryde a Newport ar 20 Rhagfyr 1875 o Gyffordd Smallbrook, yn ymyl Ryde, i Newport, Ynys Wyth, lle cysylltiodd y lein efo Rheilffordd Cowes a Newport. Daeth y dwy reilffordd yn un, y Rheilffordd Ganolog Ynys Wyth ym 1887. Daeth ...

                                               

Rheilffordd Ysgafn Dwyrain Caint

Daeth y syniad gwreiddiol i adeiladu Rheilffordd Ysgafn Dwyrain Caint ym 1909, i greu rhwydwaith o reilffyrdd rhwng o leiaf 9 glofa i borthladd newydd Porth Richborough. Caewyd mwyafrif y glofeydd heb ddechrau darparu glo – goroesodd dim ond 1 oh ...

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Taith, Twristiaeth, Teithlyfrau

Dyma restr o lyfrau Cymraeg syn ymwneud ag Taith, Twristiaeth, Teithlyfrau. Maer prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata hon, iw canfod yma.

                                               

Tofino

Tref ar arfordir gorllewinol Ynys Vancouver, Canada, yw Tofino. Mae llwyth Nuu-chah-nulth wedi byw yn yr ardal ers miloedd o flynyddoedd. Daeth y fforwyr Dionisio Alcalá Galiano a Cayetano Valdés ym 1792 a chafodd Mewnfa Tofino ei henwi er cof Vi ...

                                               

Y Nodwydd Ofod, Seattle

Mae’r Nodwydd Ofod yn dŵr gwylio yn Seattle yn nhalaith Washington, Unol Daleithiau America. Cynllun Edward E. Carlson a John Graham, Jr oedd y tŵr. Adeiladwyd y nodwydd mewn cyfnod o 400 diwrnod ar gyfer Ffair y Byd, Seattle ym 1962. Mae’n 605 t ...

                                               

Celfyddydau addurnol

Pwrpas y celfyddydau addurnol yw dylunio ac addurno gwrthrychau sydd nid yn unig yn brydferth ond hefyd yn ddefnyddiol. Cerameg, llestri gwydr, basgedi, gemwaith, offer metel, dodrefn, tecstilau, dillad a nwyddau eraill or fath ywr gwrthrychau mw ...

                                               

Alice Maher + Tim Davies

Casgliad o waith dau arlunydd gan Sue Hubbard a David Andrews yw Alice Maher + Tim Davies. Oriel Mostyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2002. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →