ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324                                               

The Sun Also Rises

Nofel a ysgrifennwyd ym 1926 gan yr awdur Americanaidd Ernest Hemingway yw The Sun Also Rises. Maer nofel yn sôn am grŵp o Americaniaid a Phrydeiniaid syn teithio o Baris i Ŵyl Fermín ym Mhamplona i wylior teirw yn rhedeg ar brwydrau teirw. Nofel ...

                                               

A Tale of Two Cities

Nofel gan Charles Dickens yw A Tale of Two Cities. Cyhoeddwyd y nofel am y tro cyntaf mewn penodau misol rhwng Ebrill a Tachwedd 1859, yn y cylchgrawn All the Year Round. Maer nofel yn digwydd yn Llundain a Paris rhwng 1757 a 1794.

                                               

Taliesin (cylchgrawn)

Mae hon yn erthygl am y cylchgrawn Taliesin. Am enghreifftiau eraill or enw gweler Taliesin gwahaniaethu. Cylchgrawn llenyddol yn y Gymraeg a gyhoeddir yn chwarterol gan yr Academi Gymreig oedd Taliesin. Cyhoeddwyd Taliesin gyntaf yn 1961 gyda Gw ...

                                               

Donna Tartt

Nofelydd Americanaidd yw Donna Tartt. Enillodd Tartt y Wobr Pulitzer Ffuglen yn 2014 am ei nofel The Goldfinch. Cafodd Tartt ei geni yn Greenwood, Mississippi. Cafodd ei addysg ym Mhrifysgol Mississippi ac yng Ngholeg Bennington.

                                               

Terfyniad acennog

Mewn barddoniaeth, ceir terfyniad acennog pan for acen yn syrthio ar y sillaf olaf yn y llinell. Enghraifft o derfyniad acennog ywr llinell enwog: Yw camp hwn yn y cwm pell. Thomas Richards, Y Ci Defaid Yn y llinell hon, maer acen yn syrthio ar y ...

                                               

Terfyniad diacen

Mewn barddoniaeth, ceir terfyniad diacen pan for acen yn syrthio ar y goben, neur sillaf olaf ond un mewn llinell. Enghraifft o derfyniad diacen ywr llinell enwog: Rhwydd gamwr hawdd ei gym ell Thomas Richards, Y Ci Defaid Bron yn ddieithriad yn ...

                                               

Y Testament Newydd

Ail ran y Beibl Cristnogol ywr Testament Newydd. Maen dilyn yr Hen Destament. Maen cynnwys y Pedair Efengyl syn adrodd bywyd a gweinyddiaeth Iesu Grist a chyfres o lythyrau gan ei ddisgyblion. Maen cloi gyda Llyfr y Datguddiad. Fei gelwir Y Testa ...

                                               

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

Nofel ysbïo gan John le Carré yw Tinker, Tailor, Soldier, Spy a gyhoeddwyd ym 1974. Yn y nofel hon caiff George Smiley ei adalw ir "Syrcas", asiantaeth cudd-wybodaeth y Deyrnas Unedig, i ddatgelu mole Sofietaidd. Hi ywr nofel gyntaf yn Nhriawd Ka ...

                                               

Titania (Shakespeare)

Cymeriad yn nrama William Shakespeare A Midsummer Nights Dream ydy Titania. Yn y ddrama, cyfeirir ati fel brenhines y Tylwyth Teg. Oherwydd dylanwad Shakespeare, defnyddia llawer o lenyddiaeth hwyrach yr enw "Titania" fel enw ar gyfer cymeriad br ...

                                               

Traction City

                                               

Y Traethodydd

Cylchgrawn Cymraeg chwarterol a gyhoeddir gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw Y Traethodydd. Y Traethodydd ywr cyfnodolyn hynaf syn parhau i gael ei gyhoeddi yn Gymraeg. Fei sefydlwyd yn 1845 gan Thomas Gee, gyda Lewis Edwards fel prif olygydd ar P ...

                                               

Treasure Island

Nofel antur gan Robert Louis Stevenson a gyhoeddwyd yn 1883 yw Treasure Island. Adroddar stori hanesion am fôr-ladron yn chwilio am aur cuddiedig. Yn wreiddiol, cyhoeddwyd y llyfr rhwng 1881-82 yn y cylchgrawn i blant, Young Folks o dan yr enw Th ...

                                               

The Truth (nofel)

                                               

Thames & Hudson

Cyhoeddwr o lyfrau darluniadol ar gelf, pensaernïaeth, dylunio a diwylliant gweledol yw Thames & Hudson. Lleolir ei bencadlys yn Llundain; mae ganddo chwaer cwmnïau yn Efrog Newydd a Paris ac is-gwmnïau ym Melbourne, Singapôr a Hong Cong. Maen gw ...

                                               

The Crucible

Drama gan Arthur Miller yw The Crucible. Er ei bod yn cael ei chyfrif yn un o ddramâu gorau Miller, nid yw cystal â Death of a Salesman yn ôl y rhan fwyaf or beirniaid. Maer ddrama yn seiliedig ar ddigwyddiadau a fu yn Salem, Massachusetts ym 169 ...

                                               

The Importance of Being Earnest

Comedi gan Oscar Wilde yw The Importance of being Earnest, A Trivial Comedy for Serious People. Ysgrifennodd Wilde y ddrama yn 1895. Agorodd y ddrama yn Llundain ar 14 Chwefror 1895.

                                               

The Princess Diaries

The Princess Diaries, Hydref 2000 The Princess Diaries, Volume IV and 1/2: Project Princess, Awst 2003 The Princess Diaries, Volume IV: Princess in Waiting, Ebrill 2003 The Princess Diaries, Volume II: Princess in the Spotlight, Mehefin 2001 The ...

                                               

The Prisoner of Zenda

Nofel 1894 gan Anthony Hope yw The Prisoner of Zenda. Maer ffilm 1952 gyda Stewart Granger a Deborah Kerr yn seiliedig ar y nofel. Mae ffilm o 1937 gyda Ronald Colman hefyd.

                                               

Thud!

                                               

Un Ddinas Dau Fyd

Nofel gan yr awdur Cymraeg Llwyd Owen ydy Un Dinas Dau Fyd. Cafodd ei chyhoeddi gan wasg Y Lolfa ym mis Mawrth 2011. Dilyniant i nofel gyntaf enwog Llwyd Owen, Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau. Pumed nofel Llwyd Owen, enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007 g ...

                                               

Unseen University

Ysgol ddewiniaeth a leolir yn Ankh-Morpork yng nghyfres ffuglen wyddonol Disgfyd Terry Pratchett ywr Unseen University. Mae enwr brifysgol yn chwarae ar enw yr Invisible College.

                                               

The Wee Free Men

                                               

When I Consider How My Light is Spent

Soned gan John Milton ac un oi gerddi enwocaf yw When I Consider How My Light is Spent neu On His Blindness ". Cafodd ei hysgrifennu yn y 1650au. Pwnc y gerdd yw dallineb Milton, ai fyfyrion ar effaith ei anabledd o ran ei grefydd. Mynegar bardd ...

                                               

William Jones (nofel)

Nofel gan T. Rowland Hughes yw William Jones, a gyhoeddwyd ym 1944. Maen sôn am hanes chwarelwr yng Ngwynedd syn penderfynu gadael ei gymuned i chwilio am waith yng nglofeydd y De. Maen disgrifio bywyd caled y chwarelwyr ar ddechraur 20g, a hwyra ...

                                               

The Winslow Boy

Mae The Winslow Boy yn ddrama o 1946 a ysgrifennwyd gan y dramodydd Seisnig Terence Rattigan. Agorodd y ddrama yn Llundain yn 1946 yn y Theatr Lyric. Cyfarwyddwyd y cynhyrchiad West End gan Glen Byam Shaw a serennodd Emlyn Williams, Mona Washbour ...

                                               

Wintersmith

Nofel ffantasi ddigri gan Terry Pratchett ydy Wintersmith, ar 35ed nofel yng nghyfres y Disgfyd. Cyhoeddwyd ar 21 Medi 2006. Hon ywr drydedd nofel yn dilyn hanes y cymeriad Tiffany Aching.

                                               

Witches Abroad

                                               

Y Llythyr at yr Hebreaid

Pedwerydd llyfr ar bymtheg y Testament Newydd yn y Beibl Cristnogol yw Y Llythyr at yr Hebreaid. Credwyd ar un adeg mai Sant Paul oedd yr awdur, ond amheuir hynny heddiw. Ymddengys iddo gael ei ysgrifennu yn y cyfnod rhwng tua 62 a 69 OC. Y talfy ...

                                               

Ymadawiad Arthur (cerdd)

Cerdd Gymraeg enwog gan y bardd T. Gwynn Jones a enillodd y Gadair iddo yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bangor 1902 yw Ymadawiad Arthur. Testun y gerdd ywr chwedl am glwyfor Brenin Arthur ym mrwydr Camlan ai "ymadawiad" dirgel i Ynys Afallon.

                                               

Ymson

Ymson ywr term llenyddol am gymeriad neu unigolyn yn siarad ag ef ei hun i fynegi ei deimladau ai feddyliau. Gan amlaf ceir ymson gan gymeriad mewn drama neu gerdd, e.e. cymeriad Hamlet yn nrama adnabyddus Shakespeare. Maer ymson yn ffurf lenyddo ...

                                               

Yr Efengyl yn ôl Ioan

Yr Efengyl yn ôl Ioan, neu Y Bedwaredd Efengyl yw pedwerydd lyfr y Testament Newydd yn y Beibl, ac yr olaf or pedwar efengyl. Mae mwyafrif yr ysgolheigion yn ei hamseru rhwng 90 ac 100 O.C.

                                               

Yr Efengyl yn ôl Luc

Yr Efengyl yn ôl Luc yw trydydd llyfr y Testament Newydd ac un or pedair efengyl. Ei awdur yn ôl traddodiad oedd yr efengylwr Luc. Maen adrodd hanes geni, bywyd, gweinidogaeth a marwolaeth Iesu Grist. Y talfyriad arferol yw Luc.

                                               

Yr Efengyl yn ôl Marc

Yr Efengyl yn ôl Marc yw ail lyfr y Testament Newydd yn y Beibl. Yn ôl y traddodiad Beiblaidd, ei awdur ywr efengylwr Marc. Maen un or pedair efengyl a briodolir i Fathew, Ioan a Luc, yn ogystal â Marc ei hun. Pwnc y testun yw bywyd a marwolaeth ...

                                               

Yr Efengyl yn ôl Mathew

Mae Efengyl Mathew yn un or pedair efengyl yn y Testament Newydd. Maen adrodd hanes bywyd a gweinidogaeth Iesu Grist oi achau hyd cyfnod yr Apostolion, gan gynnwys stori ei eni. Mae ysgolheictod modern yn amau ai Mathew ysgrifennodd yr efengyl hon.

                                               

Educating Rita

Drama Saesneg gan Willy Russell yw Educating Rita. Comisiynwyd y ddrama gan y Royal Shakespeare Company. Chafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf ym Mehefin 1980 yn y Donmar Warehouse, Llundain, yn serennu Julie Walters. Addasodd Russell ei waith ar ...

                                               

Terry Hands

Cynhyrchydd theatr Seisnig oedd Terence David Hands, CBE. Roedd Hands yn Cyfarwyddwr Artistig Theatr Clwyd rhwng 1997 a 2015. Cafodd Hands ei eni yn Aldershot. Cafodd ei addysg yn yr Ysgol Rhamadeg Woking ac ym Mhrifysgol Birmingham. Ef oedd sylf ...

                                               

Melodrama

Gwaith ffuglen a nodweddir gan blot amrwd ac emosiwn eithafol yw melodrama. Datblygodd y math hwn o ffuglen yn Ffrainc yn y 18g, ac roedd y ffurf glasurol yn cynnwys elfennau o gerddoriaeth, golygfeydd ysblennydd, cyffro, a gordeimladrwydd. Cyrha ...

                                               

One Man, Two Guvnors

Drama comedi Saesneg gan Richard Bean yw One Man, Two Guvnors. Chafodd ei llwyfannu am y tro cyntaf yn y National Theatre yn Llundain ym mis Mai 2011, gyda James Corden yn serennu yn y prif ran. Yn 2012 cymerwyd y brif ran gan yr actor o Gymro Ow ...

                                               

Coco y Clown

Coco y Clown ywr enw traddodiadol sydd wedi cael ei roi i amryfal o glowniau syrcas sydd yn gwisgo gwisg a cholur traddodiadol y math yma o glown, ond nid "clown" cyffredin yw Coco, ond Auguste, gyda safle arbennig ym myd y Syrcas.

                                               

Loteri

Ffurf o gamblo yw loteri, syn ymwneud â thynnu eitemau ar gyfer gwobr. Mae rhai llywodraethau yn ei wahardd, tra bod eraill yn ei gefnogi ir ystent o drefu loteri cenedlaethol. Maen gyffredin i ganfod rheoliad i un gradd newur llall o loteriau ga ...

                                               

Loteri Genedlaethol

Y Loteri Genedlaethol yw loteri fwyaf y Deyrnas Unedig. Fei gweithredir gan Camelot Group, a dderbyniodd eu trwydded ym 1994, 2001 a 2007. Rheolir y loteri gan Gomisiwn y Loteri Genedlaethol. Ail-frandiwyd y Loteri Genedlaethol yn 2002 er mwyn gw ...

                                               

Pantomeim

Mae pantomeim yn gynhyrchiad gomedi-gerddorol yn y theatr. Yn draddodiadol, cânt eu perfformio yng ngwledydd Prydain ac Iwerddon, Canada, Jamaica, De Affrica, Seland Newydd, Simbabwe, ac fel arfer caiff y pantomeim ei berfformio yn ystod tymor y ...

                                               

Rhodiwr (actor)

Mewn drama, mae rhodiwr yn berfformiwr mewn ffilm, rhaglen deledu, neu sioe ar y llwyfan sydd heb ran neu bwrpas ar wahân i ymddangos yn y cefndir, er enghraifft mewn cynulleidfa neu olygfa o stryd brysur. Dawr enw or ffaith maent fel arfer yn rh ...

                                               

Syrcas

Cwmni o berfformwyr syn teithio yw syrcas syn aml yn cynnwys clowniaid, acrobatiaid, anifeiliaid, cerddorion, jyglwyr ac ati.

                                               

Comedi

Math o adloniant syn apelio at synnwyr digrifwch ac un o ddwy brif ffurf dradoddiadol y Ddrama yw comedi. Mae gan y gair comedi yr ystyr boblogaidd heddiw o unrhyw fath o ymddiddan neu sgets lwyfan sydd yn ceisio diddanu, yn enwedig ym myd teledu ...

                                               

Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn

Cystadleuaeth flynyddol yw Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn i ddod o hyd i goeden mwya hoffus Ewrop. Cynhelir y gystadleuaeth gan yr Environmental Partnership Association EPA, corff a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd.

                                               

Mr. Olympia

Teitl a ddyfernir i enillydd cystadleuaeth corfflunio proffesiynol i ddynion ydy Mr. Olympia. Cynhelir y gystadleuaeth yn flynyddol gan y Ffederasiwn Corfflunio a Ffitrwydd Rhyngwladol. Crewyd y gystadleuaeth gan Joe Weider er mwyn galluogi enill ...

                                               

Sioe dalent

Perfformiad gweledol byw lle maer cystadleuwyr yn actio, canu, dawnsio, gwneud acrobateg a mathau eraill o gelfyddyd yw sioe dalent. Mae sioeau talentau wedi bodoli ers dechrau amser. Mae rhai or gweithiau cynharaf yn cynnwys dramâu Shakesperaidd ...

                                               

Amhureddu

Amhureddu ywr term a ddefnyddir i gyfeirio at ddefnydd cyffuriau neu ddulliau meddygol eraill er mwyn gwella perfformiad unigolyn mewn chwaraeon. Mae amhureddu wedi cael ei wahardd gan y cyrff syn rheolir chwaraeon. Heblaw am gymryd cyffuriau, ma ...

                                               

Bar llorweddol

Maer bar llorweddol neu bar sefydlog yn un o chwe chyfarpar a champ gymnasteg ar gyfer y dynion - dydy menywod ddim y cystadlu ar y gamp. Maen debyg o ran golwg a thechneg ir barrau cyfochrog ar barrau anghyflin. Maen gamp a gystadlir arni y Gema ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →