ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 318                                               

Llên yr Eidal

Gosodwyd sylfeini yr iaith Eidaleg lenyddol fodern gan Dante Alighieri o Fflorens. Ei waith enwocaf ywr Divina Commedia, a ystyrir yn un o brif gampweithiau Ewrop yn y Canol Oesoedd. Llenorion amlwg eraill yw Giovanni Boccaccio, Giacomo Leopardi, ...

                                               

Llên Feneswela

Dywed i lên Feneswela ddechrau gydag chofnodion ac ysgrifeniadaur concwistadoriaid yn yr 16g. Er hynny, nid oedd fawr o draddodiad llenyddol yn ystod oes Ymerodraeth Sbaen hyd at y 19g. Prif ffigur deallusol Feneswela yn y 19g oedd y polymathiad ...

                                               

Llên Gwlad Pwyl

Yn hanesyddol ysgrifennwyd llên Gwlad Pwyl mewn sawl iaith, gan gynnwys Lladin, Pwyleg, Lithwaneg, Rwseg, Almaeneg, Iddew-Almaeneg, Wcreineg, Belarwseg, ac Esperanto. Datblygodd llenyddiaeth Ladin Pwyl yn sgil Cristioneiddior wlad yn y 10fed ganr ...

                                               

Llên Rwsia

Llenyddiaeth sydd yn tarddu o Rwsia ai chyn ffurfiau, gan gynnwys Rus, Mysgofi, Ymerodraeth Rwsia, a Gweriniaeth Sofietaidd Sosialaidd Rwsia, yw llên Rwsia. Maen cynnwys mytholeg a llên gwerin y wlad yn ogystal â barddoniaeth, rhyddiaith, ar ddra ...

                                               

Llên Tsile

Un or celfyddydau mwyaf arwyddocaol yn Tsile, ac un or prif gyrff llenyddol cenedlaethol syn cyfrannu at lên America Ladin, yw llên Tsile. Ysgrifennair mwyafrif helaeth o lenorion Tsileaidd drwy gyfrwng yr iaith Sbaeneg. Y gwaith llenyddol cyntaf ...

                                               

Llên Wrwgwái

Er bod Wrwgwái yn un o wledydd lleiaf De America, cafwyd cryn ddylanwad gan lên Wrwgwái ar lenyddiaeth Sbaeneg America Ladin. Un o feirdd arloesol y wlad oedd Bartolomé Hidalgo 1788–1822, un or llenorion cyntaf i ysgrifennu am fywyd y gaucho. Aml ...

                                               

Dol matryoshka

Set o ddoliau pren syn lleihau yn eu maint ac yn cael eu gosod o fewn iw gilydd yw doliau matryoshka. Maer enw "matryoshka", yn llythrennol "gwraig fach", yn ffurf fachigol o enwr benywaidd Rwsiaidd "Matryona" neu "Matriosha". Mae set matryoshka ...

                                               

Òmnium Cultural

Cymdeithas o bobl gydau pencadlys yn Barcelona, Catalwnia, yw Òmnium Cultural a sefydlwyd yn y 1960au i hyrwyddor Gatalaneg a diwylliant Catalwnia. Bellach, mae hefyd yn ymwneud â materion cymdeithasol, ac yn 2012 datganodd ei bod o blaid annibyn ...

                                               

Adran Treftadaeth

Adran Treftadaeth Llywodraeth Cymru a oedd yn gyfrifol dros faterion yn ymwneud â diwylliant Cymru a chwaraeon, twristiaeth ar iaith Gymraeg. Alun Ffred Jones, AC oedd y Gweinidog dros Dreftadaeth diwetha. Roedd yr adran yn ceisio "rhoi cyfle i b ...

                                               

Cerdd Dant

Yn yr Oesoedd Canol roedd Cerdd Dant yn sefyll ochr yn ochr â Cherdd Dafod ac yn cynrychioli crefft y cerddor oi gwahaniaethu oddi wrth crefft y bardd. Roeddynt yn perthyn yn agos iw gilydd. Credir fod y beirdd - neur datgeiniaid - yn arfer datga ...

                                               

Ffasiwn Cymru

Maer ddelwedd boblogaidd o wisg draddodiadol i ferched Cymru yn seiliedig ar ddylanwadaur 19g. Does dim llawer o dystiolaeth sydd wedi goroesi am wisg draddodiadol Cymru cyn 1770, cyn i ymwelwyr ddod i Gymru a recordio’r wisg. O’r ffynonellau cyn ...

                                               

Northern Soul

Mae Northern Soul yn is-ddiwylliant cerddorol a dawns yn seiliedig ar recordiau gan grwpiau a chantorion Americanaidd duon. Fel arfer mae recordiau Northern Soul or 1960au gyda churiad cyflym yn addas ar gyfer dawnsio egnïol ac acrobataidd. Roedd ...

                                               

Penllyn

Erthygl am yr ardal yng Ngwynedd yw hon. Am y pentref ym Mro Morgannwg gweler Pen-llin Penllyn. Penllyn ywr ardal sydd o gwmpas Llyn Tegid ar Bala ym Meirionnydd. Maen cynnwys plwyfi Llandderfel, Llanfor, Llangywair, Llanycil a Llanuwchllyn. Mae ...

                                               

Y Cyngor Prydeinig

Corfforaeth gyhoeddus ac elusen gofrestredig a chanddi Siarter Frenhinol ywr Cyngor Prydeinig sydd yn hyrwyddo diwylliant y Deyrnas Unedig ar iaith Saesneg mewn gwledydd tramor ac yn cynnig cydweithio rhyngwladol ym meysydd y celfyddydau, gwyddon ...

                                               

Nataraja

Agwedd ar y duw Hindŵaidd Siva yw Nataraja. Mae dawns Nataraja yn rhan o weithgareddau Shiva fel duw creadigaeth a dinistr ac yn adleyrchur trawnsnewid parhaol sydd yn y bydysawd. Mae cerfluniau o Nataraja yn gyffredin iawn mewn Hindŵaeth ac fei ...

                                               

Dewi Shri

Duwies reis ar ynysoedd Bali a Jawa yn Indonesia yw Dewi Shri. Maen gysylltiedig ar Isfyd ar Lleuad hefyd gyda grym dros dyfiant bwydydd y ddaear a marwolaeth. Mae hin ffurf gyfansawdd leol ar y duwiesau Hindŵaidd Devi a Sri. Mewn chwedlau gwerin ...

                                               

Biografisch Portaal van Nederland

Bywgraffiadur ar-lein o bobl hanesyddol yr Iseldiroedd ywr Biografisch Portaal van Nederland. Lansiwyd y wefan, syn gydweithrediad gan ddeg sefydliad diwylliannol a gwyddonol, ar 17 Chwefror 2010 â gwybodaeth am dros 40.000 o bobl hanesyddol. Mae ...

                                               

Cerddoriaeth Iwerddon

Mae cerddoriaeth draddodiadol Iwerddon iw chlywed hyd heddiw mewn tafarndai ac ar strydoedd y wlad. Mae ganddi rythmau cadarn a genir gan amlaf ar y drwm Gwyddelig, y bodhrán. Ymhlith yr offerynnau eraill a genir ywr delyn, y gitâr acwstig, y ffi ...

                                               

Seán Ó hEinirí

Seanchaí a brodor o Cill Ghallagáin, Swydd Mayo oedd Seán Ó hEinirí, a adwaenir yn Saesneg fel John Henry. Credir mai ef oedd y siaradwr uniaith Gwyddeleg olaf.

                                               

Aicido

Crefft ymladd o Japan yw aicido. Ystyr yr enw yn Japaneg yw "modd o gysoni egni". Maen debyg i jujitsu a jiwdo gan ei fod yn defnyddio technegau troelli a thaflu mewn ymgais i droi cryfder yr ymosodwr yn erbyn ei hunan. Datblygwyd y sgiliau sylfa ...

                                               

Geisha

Mae geisha neu geiko yn ddiddanwyr benywaidd, traddodiadol Siapaneaidd. Mae eu sgiliaun cynnwys perfformio celfyddydol Siapaneaidd, megis cerddoriaeth glasurol a dawns. Yn groes ir gred gyffredin, nid puteiniaid yw geisha.

                                               

Gion

Ardal o Kyoto, Siapan yw Gion, a dyfodd fel canolfan llety i deithwyr yn yr Oesoedd Canol ac ar gyfer ymwelwyr â Chysegrfa Yasaka. Datblygodd i fod yr ardal geisha fwyaf adnabyddus a dethol yn Japan. Dydy geishas Gion ddim yn galw eu hunain yn ge ...

                                               

Haiku

Maer haiku yn ffurf fydryddol Siapanaeg tebyg ir englyn Cymraeg ar epigram Groeg. Fel yr englyn maer haiku yn gerdd fer iawn. Y ffurf safonol yw tair llinell o 5, 7 a 5 sillaf. Mae gan haiku statws arbennig yn hanes llenyddiaeth Siapan.

                                               

Jigglypuff

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a grewyd gan Satoshi Tajiri yw Jigglypuff. Mae Jigglypuff yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga, y gemau fideo, a ddiolch ei ymdd ...

                                               

Jynx

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a grewyd gan Satoshi Tajiri yw Jynx. Mae Jynx yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga, y gemau fideo, a ddiolch ei ymddangosiad ana ...

                                               

Karate

Mae Karate neu karate-do yn grefft ymladd a ddatblygwyd yn yr Ynysoedd Ryukyu o ddulliau ymladd brodorol a kenpō. Yn bennaf, crefft o daro ydyw gan ddefnyddio hergydio, cicio, trawiadau penglin a phenelin a technegau llaw-agored megis llaw-gyllel ...

                                               

Marowak

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Marowak. Mae Marowak yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Mudkip

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a grewyd gan Satoshi Tajiri yw Mudkip. Mae Mudkip yn un or cymeriadau mwyaf amlwg o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Pikachu

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Pikachu. Mae Pikachu yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddus o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo. Yn ddiweddar mae Pikachu ...

                                               

Porygon

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Porygon. Mae Porygon yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Psyduck

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Psyduck. Mae Psyduck yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Spinda

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Spinda. Mae Spinda yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Tauros

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Tauros. Mae Tauros yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo.

                                               

Ukiyo-e

Mae Ukiyo-e, sef "lluniau or byd cyfnewidiol", yn genre o brintiau bloc pren a lluniau Nikuhitsuga a gynhyrchid yn Siapan or 17fed ganrif hyd ddechraur 20g, syn cynnwys golygfeydd o fyd y theatr ar ardaloedd adloniant poblogaidd yn nhrefi Siapan ...

                                               

Wobbuffet

Un o rywogaethau ffuglennol y fasnachfraint Pokémon a greuwyd gan Satoshi Tajiri yw Wobbuffet. Mae Wobbuffet yn un or cymeriadau mwyaf adnabyddadwy o fewn y gyfres, o ganlyniad iw rôl bwysig yn yr anime, y manga ar gemau fideo, a ddiolch ei ymdda ...

                                               

Akimi Yoshida

Yn yr enw Japaneaidd hwn, Yoshida ywr enw teuluol. Awdures ac artist o Japan yw Akimi Yoshida syn cael ei hystyried yn nodigedig am ei gwaith fel arlunydd a darlunydd manga. Fei ganed yn Tokyo ac wedi gadael yr ysgol mynychodd Brifysgol Celf Musa ...

                                               

Ardal y Crochendai

Ardal ddiwydiannol yn Swydd Stafford, Lloegr, a gysylltir â chrochenwaith yw Ardal y Crochendai syn cynnwys trefi Tunstall, Burslem, Hanley, Stoke, Fenton a Longton. Daeth yr ardal yn ganolfan i gynhyrchiad gweithiau seramig yn yr 17g, ac ymysg y ...

                                               

Gŵyl gynhaeaf

Dathliad blynyddol a ddethlir ar adeg y prif gynhaeaf mewn crefyddau yw gŵyl gynhaeaf. Oherwydd gwahaniaethau yn yr hinsawdd a chnydau o gwmpas y byd, dethlir gwyliau cynhaeaf ar adegau gwahanol yn ôl y wlad. Mae gwyliau cynhaeaf fel arfer yn cyn ...

                                               

Undeb Rhydychen

Cymdeithas drafod uchel ael yn Rhydychen yw Undeb Rhydychen, neu yn llawn Cymdeithas Undeb Rhydychen. Daw aelodaeth yr undeb yn bennaf o Brifysgol Rhydychen. Cafodd ei sefydlu ym 1823 a chaiff ei ystyried ledled y byd fel sefydliad sydd wedi llun ...

                                               

Keffiyeh

Penwisg Arabaidd draddodiadol i ddynion ar ffurf math o sgarff, o gotwm fel rheol, a wisgir wedii phlygu mewn sawl ffordd o gwmpas y pen neu dros yr ysgwyddau ywr keffiyeh neu kafiyah. Mae enwau eraill arni yn cynnwys shmagh, ghutrah, hattah a ma ...

                                               

Gruppe Olten

Maer Gruppe Olten yn gymdeithas awduron Swisaidd a oedd yn arfer cwrdd yn "Bahnhofbuffet" Olten yng nghanton Solothurn yn y Swistir. Roedd yn weithredol o 1970 tan 2002. Roedd y rhan fwyaf ohonynt hefyd yn aelodaur Schweizerischer Schriftstellerv ...

                                               

Muay Thai

                                               

Canu gwlad

Math o gerddoriaeth boblogaidd yw canu gwlad sydd âi wreiddiau yn nhraddodiad baledi hillbilly mynyddoedd yr Appalachians yn yr Unol Daleithiau. Dylanwad arall oedd y caneuon cowboi. Mae gan ganu gwlad bwyslais ar leisiau mewn cytgord a geiriau s ...

                                               

Pêl-droed Americanaidd

Gêm yw pêl-droed Americanaidd syn boblogaidd iawn yn yr Unol Daleithiau. Maen debyg i chwaraeon pêl-droed/rygbi eraill, yn enwedig pêl-droed Canadaidd. Esblygodd pêl-droed Americanaidd o gêm rygbi. Yn 1880 dechreuwyd gweld yr hollt gyntaf rhwng r ...

                                               

Baner Manitoba

Lluman coch gyda tharian arfbais Manitoba yn y fly yw baner Manitoba. Mabwysiadwyd ym 1966 i gofio dyluniad y Lluman Coch Canadaidd wedi i Faner y Ddeilen Fasarn gael ei mabwysiadu yn faner genedlaethol Canada.

                                               

Baner Nova Scotia

                                               

Baner Ontario

Lluman coch gyda tharian arfbais Ontario yn y fly yw baner Ontario. Mabwysiadwyd ym 1965 i gofio dyluniad y Lluman Coch Canadaidd wedi i Faner y Ddeilen Fasarn gael ei mabwysiadu yn faner genedlaethol Canada.

                                               

Arlunydd

Person syn paentio neun darlunio mewn celf yw arlunydd neu artist, a hynny ar gyfrwng 2-ddimensiwn fel arfer. Ymhlith yr arlunwyr enwocaf, Cymreig mae Kyffin Williams a Gwen John.

                                               

Bellringer of Caernarvon in Costume of Trade

Darlun olew ar bren yw Bellringer of Caernarvon in Costume of Trade a baentiwyd yn y 1870au gan John Cambrian Rowland. Maer peintiad yn y casgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Maer darlun yn dangos gwraig wedii wisgo mewn gwisg Gymreig draddodia ...

                                               

Anthony Caro

Cerflunydd o Sais oedd Syr Anthony Alfred Caro. Fei ganwyd yn New Malden. Cafodd ei addysg yn yr Ysgol Charterhouse.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →