ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 315                                               

Crwst

Bwyd pob a wneir o does yw crwst. Gwneir y toes o flawd, halen, cymhareb uchel o fraster, ac ychydig o hylif. Gall hefyd gynnwys siwgr a chynhwysion eraill i flasu. Y prif fathau o does a ddefnyddir i wneud crystiau yw crwst brau, crwst pwff, crw ...

                                               

Taten

Dengys dadansoddiad o gofnodion Llèn Natur ym Mwletin 151 graff tud. 6 mai ym mis Ebril fu anterth plannu cyfystyron seti, gosod tatws yng Nghymru, priddo ym mis Mehefin, a chodi tatws ym mis Hydref. Dyma ddau gofnod enghrefftiol or amrywiadau ar ...

                                               

Tegell

Maer tegell yn declyn yn y gegin a ddefnyddir i ferwi dŵr, gan amlaf i baratoi te neu goffi. Trydan ydyr rhan fwyaf o degelli y dyddiau hyn; feu defnyddir y dyddiau hyn i ferwi dŵr wrth goginio pasta neu reis gan ei bod hin ddull cyflymach na pho ...

                                               

Cadwaladers

Cadwyn o gaffis yw Cadwaladers a sefydlwyd yn wreiddiol yng Ngwynedd. Cychwynnwyd y parlwr hufen iâ gwreiddiol gan y gŵr a gwraig David a Hannah Cadwalader yn 1927 yng Nghricieth mewn siop gyffredinol. Pasiwyd y busnes iw mab, Dafydd, a newidiodd ...

                                               

Greggs

Pobydd mwyaf gwledydd Prydain yw Greggs plc. Mae pencadlys y cwmni wedi ei leoli yn Newcastle upon Tyne, Lloegr, ac maer cwmni wedi ei restru ar Gyfnewidfa Stoc Llundain.

                                               

Saws barbiciw

Saws a marinâd yw saws barbiciw a gaiff ei arlwyo â bwydydd barbiciw. Gan amlaf caiff ei roi ar gig, yn enwedig porc, asennau eidion, a chyw iâr, wrth iddo gael ei farbiciwio, gridyllu, neu bobi, neu wedi iddo gael ei goginio. Mae ryseitiau saws ...

                                               

Saws tsili melys

Saws poblogaidd yn y Gorllewin a De Ddwyrain Asia yw saws tsili melys a wneir o bupur tsilis a rhyw gynhwysyn melysol megis ffrwyth neu siwgr. Yn y Gorllewin fei ddefnyddir gan amlaf fel dip i gyd-fynd â bwydydd Tsieineaidd, Gwlad Tai neu Faleisi ...

                                               

Sos coch

                                               

Nionyn

Term a ddefnyddir ar gyfer sawl planhigyn yn y genws Allium ydy nionyn, neu winwnsyn. Feu hadnabyddir fel arfer fel nionod ond pan ddefnyddir heb ei oleddfu, mae fel arfer yn cyfeirio at Allium cepa sef nionyn gardd neu shibwnsyn a nionyn bwlb. M ...

                                               

Pwmpen

Enw planhigyn a gyfeiria at ambell gyltifar o wrd yw pwmpen, gan amlaf y rheiny o Cucurbita pepo, sydd yn grwn, llyfn ac â chroen braidd yn asennog o liw sydd yn amrwyio rhwng melyn dwfn ac oren. Mae pwmpenni, ynghyd âr gwrd, yn gynhenid i Ogledd ...

                                               

Seleriac

Mae seleriac yn fath o seleri syn cael ei dyfu ar gyfer ei goesyn neu hypocotyl bwytadwy, ai egin. Er ei fod weithiau yn cael ei gysylltu â maip, nid ywr ddaun perthyn yn agos iw gilydd. Mae seleriac fel llysiau gwraidd heblaw am y ffaith bod gan ...

                                               

Afal taffi

Melysfwyd syn boblogaidd yng Ngwledydd Prydain yn ystod tymor yr hydref yw afal taffi. Dodir afal ffres ar wäell ai drochi mewn surop siwgr berwi sydd wedi ei liwion goch. Gadewir ir surop galedu ar groen yr afal. Gwerthir yn y ffair, ac erbyn he ...

                                               

Ffondant

Melysfwyd yw ffondant a wneir drwy goginio siwgr, surop, a dŵr, ac weithiau llaeth, menyn, neu hufen. Mae ganddo ansawdd melfedaidd ac yn ystwyth iawn. Gellir ei liwio a defnyddir gan amlaf i amlapio melysion a theisenni.

                                               

Marsipán

Melysfwyd a wneir o almonau mân neu bast almon, siwgwr, a gwynwy yw marsipán. Defnyddir marsipán meddal i lenwi crystiau a melysion. Caiff marsipán caled ei siapio ai liwio i wneud ffrwythau, llysiau, a chreaduriaid bychain.

                                               

Toesen

Math o fwyd, gan amlaf melys, a wneir o does syn boblogaidd mewn nifer o rannau or byd yw toesen neu weithiau yn ffraeth cneuen does, fel cyfieithiad llythrennol or Saesneg doughnut. Y dau fath mwyaf cyffredin ywr doesen gylch, a siapir fel torws ...

                                               

Cytew

Cymysgedd o flawd a hylif megis dŵr, llaeth neu gwrw yw cytew a ddefnyddir i bobi bwyd. Gall cynhwysion eraill gynnwys lefeiniadau, saim neu fraster, siwgr, halen, wyau, a chyflasynnau.

                                               

Tarten

Bwyd pob syn cynnwys llenwad melys neu sawrus, gan amlaf ffrwythau, mewn cas o grwst brau heb gaead yw tarten. Y drefn arferol yw i bobir cas cyn ei lenwi.

                                               

Cacen ddu

Teisen or Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yw cacen ddu. Maen debyg cafodd ei throsglwyddo i Gymru gan deuluoedd o dras Gymreig oedd yn dychwelyd iw mamwlad. Maen cynnwys siwgr crai, almonau, sinamon, sbeisys cymysg, rỳm du, cyrens, resins, a syltana ...

                                               

Teisen

Bwyd melys pôb yw teisen neu cacen. Mae teisennau yn cynnwys arfer blawd, siwgr, ŵy, menyn, llaeth a burum. Bwytir nhw yn aml yn ystod dathliadau, fel penblwyddi neu priodasau.

                                               

Teisen foron

Teisen neu gacen yn cynnwys moron yw teisen foron. Yn aml, rhoddir eisin hufen syn cynnwys fanila ar ei ben. Yn ne-ddwyrain Asia ceir pryd or enw Chai tow kway a elwir hefyd yn deisen foron, eithr nid oes moron ynddo! Ei gynhwysion ydy reis, rhud ...

                                               

Teisen sbwnj

Teisen yw teisen sbwnj neu deisen felen a wneir o flawd, siwgr, ac wyau, ac weithiau menyn ac/neu bowdr pobi. Mae teisen Fadeira yn enghraifft o deisen sbwnj. Gellir hefyd wneud math wahanol o deisen sbwnj gyda dŵr ac heb fenyn, syn addas i wneud ...

                                               

Paprica

Sbeis a wneir o ffrwythau sych, mâl Capsicum annuum, sef pupur neu bupur tsili, yw paprica. Tynnir craidd ac hadaur ffrwyth ac yna sychir y cnawd ai droin bowdr, gan roi iddo ei liw coch. Mae ganddo flas mwyn, neu weithiau egr, ac yn felys a brai ...

                                               

Amser Bwyd

Detholiad o gyfarwyddiadaun ymwneud â bwydydd a diodydd traddodiadol Cymru gan S. Minwel Tibbott yw Amser Bwyd. Amgueddfa Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1977. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cymru ar Blât

Llyfr o ryseitiau Cymreig gan Nerys Howell yw Cymru ar Blât. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Dudley - Prydau i Blesio Pawb

Cyfrol o ryseitiau wedi eu paratoi gan y cogydd teledu poblogaidd Dudley Newbery ganddo ef ei hun yw Dudley: Prydau i Blesio Pawb. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Gwres y Gegin

Bu Heulwen yn cydweithio gyda Hywel Gwynfryn ar y radio. Maer llyfr wedii rannun benodau, gan gynnwys cig, pysgod, prydau llysieuol, a blas y Nadolig.

                                               

Nôl ir Gegin gyda Gareth

Casgliad o rysetiau gan Gareth Richards yw Nôl ir Gegin gyda Gareth. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

O Bortmeirion i Benllŷn

Casgliad deniadol o dros 50 o risetiau gan Melfyn Thomas yw O Bortmeirion i Benllŷn. Hafan Publications a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Llwy garu

Cychwynnodd y traddodiad o gerfio a rhoi Llwy Garu yng Nghymru gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Yn wreiddiol byddai gwyr ifanc yn eu cerfio ac yn eu cyflwyno iw cariadon fel arwydd ou serch. Dywedir hefyd fod rhoi a derbyn Llwy Serch, mewn rhai arda ...

                                               

Dresel Gymreig

Trefor Alun Davies, Y Ddresel Gymreig a Chypyrddau Perthynol Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 1991. Chris S. Stephens a Eleri Davies, Y Ddresel Gymreig Llandysul: Gwasg Gomer, 2013.

                                               

Dodrefn Cymru

Yn yr 16g roedd y cwpwrdd deuddarn yn boblogaidd yng Nghymru. Cafwyd hefyd y cwpwrdd tridarn, a defnyddiwyd y rhain i gadw ac arddangos llestri arian a phiwter a chrochenwaith. Yn ddiweddarach cafodd drysau gwydr eu gosod ar gypyrddau. Datblygodd ...

                                               

Allor (Wica)

Mae ymarferwyr y grefydd Wica yn defnyddio allor sydd fel arfer yn ddarn o ddodrefn, megis bwrdd neu gist, ac arno sawl eitem symbolaidd ac ymarferol a ddefnyddir er mwyn addolir Duw ar Dduwies, swyno, siantio a gweddïo. Fel arfer mae lliain, a d ...

                                               

Cadair gefn ffyn Gymreig

Math o gadair bren a wneid yng Nghymru ers yr Oesoedd Canol ywr gadair gefn ffyn Gymreig. Gellir ei hystyried yn ffurf ar gadair Windsor. Maen nodweddiadol o ddodrefn cyntefig y werin Gymreig. Maer traddodiad o wneud cadeiriau cefn ffyn yn dyddio ...

                                               

Cadair eisteddfodol

Cadair bren a wobrwyir i enillydd eisteddfod yw cadair eisteddfodol. Gellir olrhain traddodiad y gadair farddol yn ôl i amser Cyfraith Hywel, pan oedd y Pencerdd yn ennill yr hawl i sedd arbennig yn neuadd y tywysog drwy fuddugoliaeth yn yr ymrys ...

                                               

Cymdeithas Archaeoleg Trefynwy

Mae Cymdeithas Archaeoleg Trefynwy yn gymdeithas syn ymwneud ag archaeoleg leol ai haelodaun amaturiaid ac yn archeolegwyr proffesiynol. Maer gymdeithas yn ceisio hyrwyddo cadw a gwarchod arteffactau a safleoedd archeolegol, cyhoeddi gwybodaeth a ...

                                               

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru

Maer Gymdeithas Cerdd Dant Cymru yn hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig draddodiadol. Cafodd y gymdeithas ei sefydlu ym 1934. Heddiw mae ganddi 600 o aelodau. Maen cyhoeddi cerddoriaeth, ac yn cynnal cyrsiau hyfforddi i ddysgu sut i osod cerdd dant ac ...

                                               

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Sefydlwyd Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ar 17 Hydref 1976 pan gyfarfu 13 cyfieithydd yn Aberystwyth. Cymdeithas wirfoddol ydyw a gwelwyd ei hangen wrth ir Swyddfa Gymreig ac ambell gyngor sir a sefydliadau cyhoeddus eraill ddechrau cyflogi cyfieit ...

                                               

Cymdeithas Hanes Morgannwg

Sefydlwyd y Cymdeithas Hanes Morgannwg ym 1950 i hyrwyddo’r astudiaeth o hanes Forgannwg. Roedd John Morgan, Archesgob Cymru, yn gadeirydd gyntaf y cymdeithas. Newidiodd y gymdeithas ei henw ym 1966

                                               

Cymdeithas Iolo Morganwg

Cymdeithas hanes byrhoedlog a sefydlwyd gan fyfyrwyr Prifysgol Cymru Aberystwyth yn 1988 yw Cymdeithas Iolo Morganwg. Ysbrydlwyd y sefydlwyr gan agwedd radicalaidd, gweriniaethol a chenedlaethol Iolo Morganwg ar bwriad i creu diwylliant a hanes. ...

                                               

Cymdeithas John Gwilym Jones

Cymdeithas Lenyddiaeth Gymraeg Prifysgol Bangor yw Cymdeithas John Gwilym Jones a sefydlwyd ar yr 2il o Hydref 2018. Roedd hen Gymdeithas Ddrama Gymraeg Prifysgol Bangor wedi ei hail-sefydlu rai blynyddoedd ynghynt, ond mynd ir gwellt oedd ei han ...

                                               

Cymdeithas Wici Cymru

Mae dogfennaur gymdeithas iw cael yn y fan hon. Mae Cymdeithas Wici Cymru yn gymdeithas a ffurfiwyd yn hydref 2012 i gefnogi a hyrwyddo Wicipedia yng Nghymru. Tarddodd yr enw gwreiddiol Llwybrau Byw o wobr a enillodd grwp o Wicipedwyr yng nghysta ...

                                               

Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn adran weithredol ffederal llywodraeth yr Unol Daleithiau. Maer Twrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau yn bennaeth ar yr adran.

                                               

Y Swyddfa Gartref

Yr adran o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig syn gyfrifol am ddiogelwch a threfn ywr Swyddfa Gartref. Mae cyfrifoldebaur adran yn cynnwys trosedd, plismona, cyfiawnder, a mewnfudo. Yr Ysgrifennydd Cartref cyfredol yw Sajid Jiavid.

                                               

Y Comisiwn Smith

Cyhoeddwyd Comisiwn Smith gan Brif Weinidog y DU David Cameron ar 19 Medi 2014, yn dilyn Refferendwm annibyniaeth ir Alban, 2014. Dywedodd mai gwaith y comisiwn fydd "cynnal sgyrsiau gydar pleidiau perthnasol a hwyluso proses hollgynhwysol ar dra ...

                                               

Cyfraith yr Alban

Cyfraith yr Alban yw cyfundrefn gyfreithiol yr Alban. Maen gyfundrefn gyfreithiol gymysg, syn cynnwys cyfraith sifil ac elfennau o gyfraith gyffredin, syn olrhain ei gwreiddiau i nifer o ffynonellau hanesyddol. Ynghyd â chyfraith Cymru a Lloegr a ...

                                               

March-Heddlu Brenhinol Canada

Heddlu ffederal Canada syn gyfrifol am ddiogelwch mewnol y wlad yw March-Heddlu Brenhinol Canada ; Saesneg: Royal Canadian Mounted Police) neu ar lafar y Mowntis. Maer RCMP hefyd yn gweithredu ar lefel daleithiol a lleol. Yr RCMP ywr heddlu talei ...

                                               

Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru

Sefydlwyd Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r modd y gweithredir y system gyfiawnder yng Nghymru. Cyhoeddwyd ei adroddiad ar 24 Hydref 2019.

                                               

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Crewyd swyddi Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, gydag etholiadau yn cael eu cynnal am y tro cyntaf ar 15 Tachwedd 2012. Cynrychiolydd wedi ei ethol ywr comisiynydd, sydd â chyfrifoldeb dros gadarnhau bod yr heddlu yn gweithr ...

                                               

Cwnsler Cyffredinol Cymru

Y brif ffynhonnell cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru ac aelod o Gabinet Llywodraeth Cymru yw Cwnsler Cyffredinol Cymru. Ei swyddogaeth yw i gynghori Llywodraeth Cymru ar faterion deddfwriaethol yng Nghymru a chymhwysedd deddfwriaethol y Cynul ...

                                               

Cyfraith Cymru

Cyfraith Gyfoes Cymru ywr term swyddogol am y drefn gyfreithiol syn caniatau i Senedd Cymru greu deddfau yng Nghymru. Gelwir pob darn o ddeddfwriaeth Cymru yn Ddeddf Senedd Cymru. Mae pob deddfwriaeth newydd yn cael ei hadnabod fel Mesur. Y ddedd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →