ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Ysgolion Cymru

                                               

Ysgol Sul

Yng Nghymru sefydlwyd mudiad yr Ysgolion Sul yn negawd olaf y 18g gydar bwriad o ddarparu addysg grefyddol ar gyfer y werin, yn blant ac oedolion. Ystyrir yr ysgolion Sul Cymreig fel parhad o fudiad addysg arloeswyr cynnar fel Griffith Jones, Lla ...

                                               

Graham T. Allison

Gwyddonydd gwleidyddol o Americanwr yw Graham Tillett Allison, Jr., syn enwocaf am ei gyfraniad at ddadansoddiad biwrocrataidd gwneud penderfyniadau, yn enwedig yn ystod adegau argyfwng, yn y 1960au ar 1970au. Ymhlith ei weithiau yw Essence of De ...

                                               

Iain McLean

Academydd ywr Athro Iain McLean sydd yn athro gwleidyddiaeth yng Ngholeg Nuffield, Rhydychen. Roedd yn ddarlithydd gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Newcastle upon Tyne 1971–8, yn gymrawd ac yn praelector gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Brifysgol, Rhydyc ...

                                               

Timothy McFarland

                                               

Geoffrey Stern

Academydd o Sais oedd Geoffrey Howard Stern oedd yn athro cysylltiadau rhyngwladol yn Ysgol Economeg Llundain. Roedd hefyd yn bersonoliaeth radio a chyflwynodd y rhaglen 24 Hours ar y BBC World Service.

                                               

Ben Bowen Thomas

                                               

Birkbeck, Prifysgol Llundain

                                               

Prifysgol Anglia Ruskin

Prifysgol yn Lloegr yw Prifysgol Anglia Ruskin, gyda safleoedd yn Chelmsford, Essex a Chaergrawnt. Fei sefydlwyd yn 1992.

                                               

Prifysgol Bologna

                                               

Prifysgol Brandeis

Prifysgol ymchwil breifat yn Waltham, Massachusetts, yn Unol Daleithiau America, yw Prifysgol Brandeis. Fei lleolir tua 9 milltir ir gorllewin o Boston. Sefydlwyd Brandeis ym 1948 fel sefydliad cydaddysgol, anenwadol, a noddir gan y gymuned Iddew ...

                                               

Prifysgol Buckingham

                                               

Prifysgol Caergrawnt

Prifysgol yng Nghaergrawnt, ar brifysgol hynaf ond un yn Lloegr, ydy Prifysgol Caergrawnt. Mae ei gwreiddiaun dyddion ôl i ddechraur 13g, pan symudodd nifer o ysgolheigion yno i ffoi rhag dinasyddion gelyniaethus Rhydychen. Erbyn 1226 roedd yr ys ...

                                               

Prifysgol Caerlŷr

Prifysgol gyhoeddus a leolir yn ninas Caerlŷr, Lloegr, yw Prifysgol Caerlŷr. Sefydlwyd Coleg Prifysgol Swydd Gaerlŷr a Rutland ym 1921, a derbyniodd statws prifysgol drwy Siarter Frenhinol ym 1957.

                                               

Prifysgol Cincinnati

Prifysgol gyhoeddus a leolir yn Cincinnati, Ohio, UDA, yw Prifysgol Cincinnati a sefydlwyd ym 1819. Yn ôl rhestr y Times Higher Education am 2012–3, mae Cincinnati yn un or 250 o brifysgolion gorau yn y byd. Gelwir timau chwaraeon y brifysgol yn ...

                                               

Prifysgol Columbia

Prifysgol breifat yn yr Unol Daleithiau yw Prifysgol Columbia yn Ninas Efrog Newydd, syn aelod or Ivy League. Lleolir prif gampws Columbia yn ardal Morningside Heights ym mwrdeistref Manhattan, yn Ninas Efrog Newydd. Sefydlwyd fel Coleg y Brenin ...

                                               

Prifysgol Chicago

Prifysgol breifat a leolir yn Chicago, Illinois, UDA, yw Prifysgol Chicago. Sefydlwyd ym 1890 dan nawdd John D. Rockefeller.

                                               

Prifysgol Dwyrain Llundain

Prifysgol ym Mwrdeistref Llundain Newham, Lloegr, ydy Prifysgol Dwyrain Llundain. Mae tua 20.000 o fyfyrwyr wedi eu rhannu rhwng dau gampws yn Stratford, y Docklands a Barking.

                                               

Prifysgol Glasgow

Prifysgol Glasgow ywr bedwaredd prifysgol hynaf yn y gwledydd lle siaredir Saesneg ac maen un or bedair prifysgol hynaf yn yr Alban. Sefydlwyd hi yn 1451 a chaiff ei hystyried gan nifer o gyrff gwahanol yn un or 100 prifysgol gorau yn y byd. Yn 2 ...

                                               

Prifysgol Glyndŵr

Prifysgol yn Wrecsam, gogledd-ddwyrain Cymru, yw Prifysgol Glyn Dŵr. Yn cael ei hadnabod cynt fel NEWI, derbyniodd statws prifysgol ar 3 Gorffennaf 2008 ar ôl bod yn aelod o Brifysgol Cymru ers 2003. Cafwyd seremoni i gyhoeddir brifysgol newydd y ...

                                               

Prifysgol Harvard

Prifysgol yn Cambridge, Massachusetts, ydy Prifysgol Harvard, sefydlwyd yn 1636 a hon ywr brifysgol hynaf yn yr Unol Daleithiau. Fei henwir ar ôl y clerigwr John Harvard, a adawodd ei lyfrgell ir coleg yn ei ewyllys. Gyda phrifysgolion Yale a Pri ...

                                               

Prifysgol Johns Hopkins

                                               

Prifysgol Llundain

Prifysgol yn ninas Llundain, Lloegr, yw Prifysgol Llundain. Fel yn achos Prifysgol Cymru gynt a phrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, mae Prifysgol Llundain yn brifysgol ffederal syn cynnwys 19 coleg ymreolaethol a sawl Sefydliad academaidd aral ...

                                               

Prifysgol Mohammed V

Prifysgol yn Rabat, Moroco, yw Prifysgol Mohammed V. Fei sefydlwyd ym 1957, a hi oedd y brifysgol newydd gyntaf ym Moroco am dros fil o flynyddoedd. Maer brifysgol wedii henwi ar ôl Mohammed V, a oedd yn frenin Moroco o 1957 i 1961.

                                               

Prifysgol Morgannwg

Prifysgol yn Nhrefforest ger Pontypridd oedd Prifysgol Morgannwg. Fei sefydlwyd ym 1913. Fe unodd y Brifysgol gyda Phrifysgol Cymru, Casnewydd yn 2013 i greu Prifysgol De Cymru.

                                               

Prifysgol Princeton

Prifysgol enwog yn Princeton, New Jersey, UDA, yw Prifysgol Princeton. Maen aelod or Ivy League. Maer capel y prifysgol ywr drydedd fwyaf yn y byd.

                                               

Prifysgol Rhydychen

Prifysgol yn Rhydychen, Lloegr, ar brifysgol hynaf yn y byd Saesneg ydy Prifysgol Rhydychen. Sefydlwyd y brifysgol rywbryd tua diwedd yr unfed ganrif ar ddeg, ond nid ywr union ddyddiad yn glir. Mae Prifysgol Rhydychen yn dilyn y gyfundrefn goleg ...

                                               

Prifysgol Sheffield

Prifysgol yn ninas Sheffield, gogledd Lloegr yw Prifysgol Sheffield. Dechreuodd y brifysgol fel Coleg Ffrith. Bur Cymro John Viriamu Jones yn brifathro yno o 1881 hyd 1883.

                                               

Prifysgol Southampton

Prifysgol gyhoeddus a leolir yn Southampton, Hampshire, yn ne Lloegr yw Prifysgol Southampton. Maen aelod o Grŵp Russell. Sefydlwyd ffurf gynharaf y brifysgol, Sefydliad Hartley, gan Gorfforaeth Southampton ym 1862 dan nawdd y dyngarwr Henry Robi ...

                                               

Prifysgol Stanford

Prifysgol breifat a leolir yn Stanford, ger dinas Palo Alto yng Nghaliffornia, UDA, yw Prifysgol Stanford. Sefydlwyd ym 1885 gan Leland Stanford ai wraig Jane er cof am eu mab fu farw. Agorodd ym 1891 ac yn derbyn dynion a menywod. Stanford yw un ...

                                               

Prifysgol Tech Texas

Prifysgol yn Lubbock, Texas, UDA yw Prifysgol Tech Texas, a sefydlwyd yn 1923 fel "Coleg Technolegol Texas".

                                               

Prifysgol Torino

Prifysgol a leolir yn ninas Torino, yr Eidal, yw Prifysgol Torino. Sefydlwyd ym 1404, a chafodd ei had-drefnu ai hailsefydlu ym 1713.

                                               

Prifysgol Washington

                                               

Y Brifysgol Agored

Prifysgol yn y Deyrnas Unedig gyda pholisi agored o dderbyn myfyrwyr ywr Brifysgol Agored. Cynhelir y cyrsiau yn bennaf drwy ddulliau dysgu o bell. Sefydlwyd y Brifysgol Agored ym 1971 a lleolir ei phencadlys ym Milton Keynes, Swydd Buckingham, D ...

                                               

Ysgol Economeg Llundain

Coleg o fewn Prifysgol Llundain yn Llundain, Lloegr, yw Ysgol Economeg Llunain, yn llawn Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddiaeth Llundain neur LSE. Fei hystyrir fel un o ysgolion blaenllaw y byd mewn astudiaeth gwyddorau cymdeithas.

                                               

Coleg Eton

Ysgol breifat ar gyfer bechgyn yw Coleg Eton a adnabyddir yn aml fel Eton. Yr enw llawn yw Kings College of Our Lady of Eton beside Windsor. Caiff ei ariannun breifat ac yn annibynnol. Sefydlwyd Eton ym 1440 gan Harri VI, brenin Lloegr. Lleolir y ...

                                               

Christs Hospital

Ysgol breswyl yn Horsham, Gorllewin Sussex, De-ddwyrain Lloegr, yw Christs Hospital. Sefydlwyd yn wreiddiol yn Greyfriars, Llundain a Hertford ym 1552.

                                               

Havelock Academy

Mae Havelock Academy yn ysgol uwchradd yn Swydd Lincoln, Swydd Efrog ar Humber, Lloegr. Fel yr awgrymar enw, maer ysgol yn cymryd ei myfyrwyr o Grimsby ar ardal gyfagos. Tarddiad yr enw yw "Havelock the Dane", rhamant Seisnig a sgwennwyd rhwng 12 ...

                                               

Ysgol Croesoswallt

                                               

Ysgol Gymraeg Llundain

Sefydlwyd ysgol Gymraeg yn Llundain yn 1958 i gynnig addysg gynradd ddwyieithog i blant sydd au rhieni yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Heddiw maer ysgol yn uned syn rhan o ysgol Saesneg fwy yn ardal Stonebridge, Brent yng ngogledd-orllewin Llu ...

                                               

Ysgol Kimbolton

Mae Ysgol Kimbolton yn ysgol cyd-addysgol annibynnol ym mhentref Kimbolton yn hen Swydd Huntingdon, erbyn hyn yn rhan o Swydd Gaergrawnt, gyda tua 950 disgybl. Mae gan yr ysgol disgyblion rhwng 4 ac 18 oed; mae’n ysgol breswyl i blant dros 11 oed ...

                                               

Ysgol Repton

Ysgol breifat ar gyfer disgyblion dydd a disgyblion preswyl 13 i 18 oed yw Ysgol Repton a leolir yn Repton, Swydd Derby, yn Lloegr. Sefydlwyd ym 1557 ar gyfer bechgyn yn unig, a derbynwyd merched am y tro cyntaf yn y 1970au, yn y chweched dosbart ...

                                               

Ysgol Uppingham

Ysgol breswyl annibynnol yn nhref Uppingham, sir Rutland, Lloegr, yw Ysgol Uppingham. Maen un or ysgolion hynaf yn Lloegr, wedi ei sefydlu yn 1584. Y diwygiwr addysg Parch Edward Thring 1853–87 yw prifathro mwyaf adnabyddus yr ysgol, efallai. Yn ...

                                               

Ysgol Uwchradd Syr Winston Churchill

Ysgol gyfun yn St. Catharines, Ontario, Canada yw Ysgol Gyfun Sir Winston Churchill. Maer ysgol yn un o wyth ysgol gyhoeddus yn St. Catharines, ac wedii lleoli yn ardal y Glenridge or ddinas. Maer ysgol yn cael ei gweinyddu gan Fwrdd Ysgol Niagara.

                                               

Ysgol y Ddraig

Tom Hiddleston g. 1981, actor Syr John Mortimer 1923–2009, cyfreithiwr a dramodydd Rory Stewart g. 1973, gwleidydd Nevil Shute 1899–1960, nofelydd Syr John Betjeman 1906–1984, bardd Hugh Laurie g. 1959, actor Emma Watson g. 1990, actores Hugh Gai ...

                                               

Holger Pedersen

Ieithydd Daneg a wnaeth gyfraniad pwysig i ddatblygiad cynnar ieitheg Geltaidd gymharol oedd Holger Pedersen. Treuliodd ran fwyaf ei yrfa fel athro ym Mhrifysgol Copenhagen. Maen fwyaf enwog am ei Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen a ...

                                               

Cerddoleg

Disgyblaeth academaidd syn ymwneud â cherddoriaeth yw cerddoleg. Maen cwmpasu pob agwedd o gerddoriaeth, ac eithrio yr arfer o berfformio a chyfansoddi ei hun, hynny yw hyfforddiant cerddorol. Un o feysydd y dyniaethau yw cerddoleg. Mewn astudiae ...

                                               

Graddau Mickey Mouse

Term difrïol a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig yw graddau Mickey Mouse syn cyfeirio at raddau prifysgol a ystyrid yn ddi-werth neun amherthnasol. Maen gasair syn defnyddio enwr cymeriad Mickey Mouse mewn ffordd sarhaus. Defnyddir yn amlaf gan bapu ...

                                               

Sefydliad Urddasol

Llyfr am hanes Coleg y Drindod Caerfyrddin yw Sefydliad Urddasol: Hanes Darluniadol Coleg y Drindod, Caerfyrddin, 1848–1998 gan Russell Grigg. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 22 Hydref 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Achub ein Hiaith

Cyfrol am y Gymraeg a byd addysg gan Ken Hopkins yw Achub ein Hiaith. Sefydliad Materion Cymreig a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 06 Gorffennaf 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →