ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon

Cymdeithas Bêl-droed Gogledd Iwerddon yr Irish Football Association neur talfyriad IFA yw corff rheoli a gweinyddu pêl-droed yng Ngogledd Iwerddon. Gan fod yr enw Saesneg yn creu dryswch gydar FAI defnyddir y gair gogledd yn enw Cymraeg ac y corf ...

                                               

Cynulliad Gogledd Iwerddon

Cynulliad Gogledd Iwerddon ywr corff deddfwriaethol datganoledig ar gyfer materion mewnol Gogledd Iwerddon. Maen cwrdd yn Adeilad y Senedd, Belffast. Maen un o ddau sefydliad "cyd-ddibynol" mutually inter-dependent a grewyd yn 1998 gan Gytundeb G ...

                                               

Tawakkol Karman

Newyddiadurwraig a gwleidydd o Iemen ac ymgyrchydd dros hawliau dynol yw Tawakkol Abdel-Salam Karman. Hi oedd wyneb gyhoeddus Chwyldro Iemen, ac fei elwir yn "y Ferch Haearn" a "Mam y Chwyldro" gan ei chydwladwyr. Derbyniodd Karman Wobr Heddwch N ...

                                               

Eingl-Indiaid

Pobl o dras gymysg Indiaidd a Phrydeinig ywr Eingl-Indiaid. Yn hanesyddol, ystyr y term oedd pobl o dras Brydeinig yn byw yn is-gyfandir India yn ystod y Raj. Heddiw defnyddir y term yn aml i ddisgrifio pobl o ethnigrwydd cymysg Indiaidd a Phryde ...

                                               

Raja

Gŵyl pedwar niwrnod ydy Raja Parba, ble maer ail ddiwrnod yn dynodi dechraur mis Mithuna, sef mis y glaw. Yn amaethyddol, felly, maen ddechrau blwyddyn newydd ar hyd a lled Orissa, India ac yn ddelweddol, maen ymwneud â diferion a gwlybaniaeth yn ...

                                               

Rajiv Gandhi

Roedd Rajiv Gandhi yn fab hynaf Indira Gandhi 1917 - 1984, hithaun brif weinidog India, ac yn ŵyr i Jawaharlal Nehru, prif weinidog cyntaf y wlad yn 1947. Cafodd ei addysg mewn ysgol breifat yn Dehra Dun ym mryniaur Himalaya ac ym Mhrifysgol Caer ...

                                               

Sonia Gandhi

Mae Sonia Gandhi, enw genedigol Edvige Antonia Albina Maino, yn wleidydd yn India, arlywydd plaid Congres Cenedlaethol India a gweddw Rajiv Gandhi, cyn brif weinidog India. Cafodd ei geni yn nhref fach Lusiania, tua 50 km o Vicenza yn yr Eidal. R ...

                                               

Maharishi Mahesh Yogi

Athro ac arweinydd ysbrydol oedd Mahesh Prasad Varma neu Mahesh Srivastava neu Maharishi Mahesh Yogi. Sefydlodd fudiad i hyrwyddor dechneg synfyfyrio a elwir yn Transcendental Meditation neu TM a daeth yn enwog ddechraur 1970au am ei gysylltiad â ...

                                               

Arolwg Archaeolegol India

Arolwg Archaeolegol India ywr asiantaeth swyddogol Adran Ddiwylliant llywodraeth India syn gyfrifol am astudiaethau archaeolegol yn y wlad ac syn gofalu am ei henebion diwylliannol. Maen olynydd ir Gymdeithas Asiaidd a sefydlwyd gan yr ieithydd S ...

                                               

Batak

Grŵp ethnig, neu nifer o grwpiau ethnig yn perthyn iw gilydd, yng ngogledd ynys Sumatera yn Indonesia ywr Batak. Maent yn byw yng nghanolbarth rhan ogleddol yr ynys, gyda chanolfan o amgylch Llyn Toba ac Ynys Samosir. Mae tua 6 miliwn ohonynt i g ...

                                               

Asyriaid

Grŵp ethnig Semitaidd ywr Asyriaid sydd yn frodorol ir Dwyrain Canol. Trigasant hyd at 1 miliwn ohonynt yn eu mamwlad, yn ucheldiroedd gogledd Irac, gogledd Iran, de-ddwyrain Twrci, a gogledd-ddwyrain Syria. Mae rhyw 1–3 miliwn o Asyriaid, neu bo ...

                                               

Cyrdiaid

Maer Cyrdiaid yn grŵp ethnig syn byw yn bennaf yn nwyrain a de-ddwyrain Twrci ond hefyd mewn rhannau o ogledd Syria, gogledd Irac a gogledd-orllewin Iran. Maer Cyrdiaid yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol yn perthyn yn agos iawn ir Iraniaid Galwent ...

                                               

Gush Shalom

Mudiad heddwch a hawliau dynol yn Israel yw Gush Shalom. Fei sefydlwyd gan Uri Avnery ac eraill yn 1993 fel mudiad heddwch radicalaidd heb berthyn i unrhyw blaid wleidyddol na chymryd rhan mewn gwleidyddiaeth seneddol. Maen credu mewn "torrir con ...

                                               

Groegiaid Antiochiaidd

Mae Groegiaid Antiochaidd yn aelodau ethnig Groegaidd o Eglwys Uniongred Roegaidd Antioch a Christnogion Catholig Groegaidd, syn byw neu wedi byw yn Syria, Libanus, ac yn nhiriogaeth talaith gyfoes Twrci, Hatay, syn cynnwys hen ddinas Antioch, ac ...

                                               

Opera Cenedlaethol Lloegr

Cwmni opera wedii sefydlu yn Lloegr ydy Cwmni Opera Lloegr sydd wedii leoli yn y Colisiwm, Llundain. Mae eu hoperaun cael eu canu yn Saesneg. Sefydlwyd y cwmni rywbryd yn ystod y 19eg ganrif yn yr Old Vic ac yna Sadlers Wells. Ymhlith yr arweinyd ...

                                               

Billy Bragg

Canwr-gyfansoddwr a gweithredaethwr adain-chwith Saesnig yw Stephen William "Billy" Bragg. Mae ei gerddoriaeth yn cyfuno elfenau o pync-roc, cerddoriaeth gwerin a chaneuon protest. Mae geiriau ei ganeuon yn pontio themau gwleidyddol a rhamantaidd ...

                                               

John Cartwright

Roedd John Cartwright yn swyddog morwrol yn Lloegr, Uwchgapten efo milisia Swydd Nottingham ac ymgyrchydd amlwg dros ddiwygio seneddol. Wedi hynny daeth yn adnabyddus fel y Tad Diwygio. Daeth ei frawd iau Edmund Cartwright yn enwog fel dyfeisiwr ...

                                               

Elton John

Mae Syr Elton Hercules John CH CBE yn ganwr, cyfansoddwr caneuon, pianydd a chyfansoddwr cerddoriaeth Saesneg.

                                               

Natasha Richardson

Actores Seisnig-Americanaidd oedd Natasha Jane Richardson, a oedd yn adnabyddus am ei pherfformiadau ar lwyfan ac ar sgrîn. Roedd yn aelod or teulu Redgrave ac yn ferch ir actores Vanessa Redgrave ar cyfarwyddwr / cyhyrchydd Tony Richardson. Daet ...

                                               

Anita Roddick

                                               

Cymdeithas Bêl-droed Norwy

Mae Cymdeithas Bêl-droed Norwy yw ffederasiwn chwaraeon pêl-droed yn Norwy, sefydlwyd 30 Ebrill 1902). Yr NFF ywr gymdeithas chwaraeon preifat fwyaf yn Norwy. Ar 31 Rhagfyr 2011, roedd yr NFF yn cynnwys 1.933 o glybiau syn aelodau, syn trefnu cyf ...

                                               

Malala Yousafzai

Merch ysgol Bacistanaidd yw Malala Yousafzai, syn ymgyrchu dros addysg i ferched ac hawliau dynol ar ieuengaf erioed i dderbyn Gwobr Heddwch Nobel. Yn 2009 ysgrifennodd flog ir BBC gan ddisgrifioi bywyd o dan reolaeth y Taleban yn Nyffryn Swat. A ...

                                               

Ciro Alegría

Nofelydd Periwaidd yn yr iaith Sbaeneg oedd Ciro Alegría. Mae ei waith yn ymwneud â bywydau pobloedd frodorol Periw. Ganwyd yn Sartimbamba yn nhalaith Sánchez Carrión, Periw, a chafodd ei fagu yn ardal Huamachuco. Astudiodd yng Ngholeg Cenedlaeth ...

                                               

Manuel Scorza

Nofelydd, bardd, ac ymgyrchydd Periwaidd oedd Manuel Scorza. Ganwyd yn Lima, prifddinas Periw. Yn 1949 ymunodd âr ymgyrch yn erbyn unbennaeth y Cadfridog Manuel Odría. Cafodd holl gopïau ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Actas de la remota lejanía ...

                                               

Cetiaid

Maer Cetiaid neu Ketiaid yn bobl o Siberia syn siarad yr iaith Cet neu Ceteg. Arferid ei galw yn Ostyakiy yn Rwseg, gair a oedd yn cynnwys llwythi eraill o Siberia. Galwyd nhw hefyd yn Ostiaciaid Yenisei, gan eu bod yn byw yng nghanol a gwaelod b ...

                                               

Georgiaid

Saesneg Lang, D. M.: The Georgians, Praeger, 1966 Saesneg Toumanoff, C.: Studies in Christian Caucasian History, Georgetown University Press, 1963 Saesneg Suny, Ronald Grigor: The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994 ISBN ...

                                               

Mansi

Pobl Wgrig nomadaidd sydd yn frodorol i ranbarth Yugra, rhwng Afon Petsiora a Mynyddoedd yr Wral yng ngorllewin Siberia, ywr Mansi. Maent yn perthyn yn agos ir Khanty, a gelwir y ddwy grŵp ethno-ieithyddol hon gydai gilydd yn bobloedd Ob-Wgrig. C ...

                                               

Osetiaid

Cenedl a grŵp ethnig Indo-Iranaidd sydd yn frodorol i ardal Osetia yn y Cawcasws ywr Osetiaid. Maent yn disgyn or Alaniaid, nomadiaid hynafol a ymfudodd ar draws y stepdiroedd. Datblygodd hunaniaeth yr Osetiaid yn y 13g, pan symudodd yr Alaniaid ...

                                               

Rwsiaid

Grŵp ethnig Slafaidd ywr Rwsiaid ; defnyddir y term hefyd am ddinasyddion Rwsia, er nad ywr cyfan or rhain yn Rwsiaid ethnig. Credir bod tua 145 miliwn o Rwsiaid trwyr byd, gyda tua 116 miliwn yn Rwsia a thua 25 miliwn yn y gwledydd cyfagos. Ceir ...

                                               

Sami

Pobl Ffinno-Wgrig sydd yn byw yn y Lapdir yng ngogledd Ffenosgandia ywr Sami neur Lapiaid. Ieithoedd brodorol y Sami ydyr ieithoedd Sami, er bod nifer ohonynt wedi rhoir gorau iw mamiaith ac yn siarad Norwyeg, Swedeg, Ffinneg, neu Rwseg. Nomadiai ...

                                               

Elena Bonner

Ymladdwraig dros hawliau dynol yn yr Undeb Sofietaidd oedd Elena Georgievna Bonner. Cafodd ei geni yn Mary, Tyrcmenistan, Undeb Sofietaidd, yn ferch i Georgy Gevork Alikhanov a Ruth Bonner, ac yr oedd yn wraig ir ffisegwr Andrei Sakharov.

                                               

Anna Politkovskaya

Newyddiadurwraig, awdures ac ymgyrchydd hawliau dynol o Rwsia oedd Anna Stepanovna Politkovskaya. Roedd yn adnabyddadwy am ei gwrthwynebiad ir gwerthdaro Chechen ac Arlywydd Rwsia r y pryd, Putin. Fe ddaeth Politkovskaya yn enwog wrth adrodd y ne ...

                                               

Hu Jia

                                               

Liu Xiaobo

Llenor ac ymgyrchydd hawliau dynol Tsieineaidd oedd Liu Xiaobo. Roedd yn feirniad o lywodraeth Plaid Gomiwnyddol Tsieina, yn un o garcharorion gwleidyddol amlycar byd, ac yn enillydd Gwobr Heddwch Nobel yn 2010. Cafodd ei garcharu am y tro cyntaf ...

                                               

Abcasiaid

Cenedl a grŵp ethnig yng ngorllewin y Cawcasws ywr Abcasiaid sydd yn frodorol i ardal Abchasia ar lannaur Môr Du. Amcangyfrifwyd yn 2015 taw 200.000–600.000 o Abcasiaid sydd, a thrigasant 150.000–200.000 ohonynt yn eu mamwlad. Abchaseg ywr iaith ...

                                               

Cyrdiaid yn Nhwrci

Mae Cyrdiaid yn Nhwrci yn ganran sylweddol o boblogaeth Twrci. Maent yn wahanol ir Twrciaid am eu bod yn siarad iaith Indo-Ewropeaidd. Trigant ledled Twrci ond lleolir y mwyafrif ohonynt yn nwyrain a de-ddwyrain y wlad, o ble maent yn dod yn wrei ...

                                               

Leyla Zana

Gwleidydd Cyrdaidd benywaidd yw Leyla Zana, a garcharwyd am siarad ei mamiaith, Cwrdeg, yn Senedd Twrci a hefyd, yn ddiweddarach, am ei gweithgareddau gwleidyddol o blaid y Cyrdiaid a Cyrdistan a ystyrir yn groes i undod Twrci gan y llywodraeth. ...

                                               

Cajuns

Grŵp ethnig syn bywn bennaf yn nhalaith Louisiana yr Unol Daleithiau, ac yn Nhaleithiau Arfordir Canada a Québec ble mae disgynyddion ir alltudiaid yr Acadiaid gwreiddiol yn byw, ywr Cajuns. Yn Louisiana, mae Acadiaidd a Cajun yn aml yn cael eu d ...

                                               

Americanwyr Iddewig

Y rhan o boblogaeth Unol Daleithiau America sydd yn Iddewon ethnig, yn gredinwyr Iddewiaeth, neu fel arfer yn uniaethu âr genedl neu ddiwylliant Iddewig ywr Americanwyr Iddewig neu Iddewon Americanaidd. Heddiw, Ashcenasim ydyr gymuned Iddewig yn ...

                                               

Medal Rhyddid yr Arlywydd

Medal a gyflwynir gan Arlywydd yr Unol Daleithiau yw Medal Rhyddid yr Arlywydd. Yr anrhydedd hon a Medal Aur y Gyngres ywr ddau addurniad uchaf a wobrwyir i sifiliaid yn Unol Daleithiau America. Ni chyfyngir y fedal i ddinasyddion Americanaidd yn ...

                                               

Bill Cosby

Hello Friend: To Ennis, With Love 1997 Bill Cosby Talks to Kids About Drugs 1971 For Adults Only 1971 Bill 1973 Revenge 1967 Its True! Its True! 1969 Those of You With or Without Children, Youll Understand 1986 Fat Albert 1973 State of Emergency ...

                                               

Noam Chomsky

Athronydd ac ieithydd Americanaidd yw Avram Noam Chomsky yn Philadelphia, UDA. Roedd ei dad, William Chomsky, yn ysgolhaig Hebraeg. Treuliodd Noam gyfnod mewn cibwts. Bu farw ei wraig Carol yn 2008 yn dilyn 60 mlynedd o fywyd priodasol. Athro Eme ...

                                               

Lesley Gore

Cantores, cyfansoddwraig, actores ac ymgyrchydd gwleidyddol Americanaidd oedd Lesley Sue Gore. Pan oedd yn 16 oed yn 1963, recordiodd y gân bop "Its My Party," ac yna dilynwyd hyn gyda chaneuon llwyddiannus eraill megis "Judys Turn to Cry" a "You ...

                                               

Coretta Scott King

                                               

Burt Lancaster

                                               

Linda McCartney

Ffotograffydd, cerddor ac ymgyrchydd dros hawliau anifeiliaid Americanaidd oedd Linda Louise McCartney. Ei chyfenw oedd Eastman cyn priodi, See yn flaenorol. Priododd Paul McCartney, aelod o The Beatles, ar y 12 Mawrth 1969. Roedd ganddynt bedwar ...

                                               

Aaron Swartz

Rhaglennydd cyfrifiadurol, awdur, archifydd, trefnydd gwleidyddol, ac ymgyrchydd rhyngrwyd oedd Aaron H. Swartz. Roedd Swartz yn aelod or RSS-DEV Working Group a gyd-ysgrifennodd y fanyleb "RSS 1.0" ac adeiladodd y fframwaith gwefan web.py a phen ...

                                               

Rómulo Gallegos

Nofelydd Sbaeneg a gwleidydd o Feneswela oedd Rómulo Gallegos Freire syn nodedig am ei nofel Doña Bárbara ac am ei gyfnod yn Arlywydd Feneswela yn 1948. Ganwyd Gallegos yn Caracas. Yn 1909 sefydlodd gylchgrawn or enw La Alborada. Gweithiodd yn at ...

                                               

Giovanni Gentile

Athronydd, gwleidydd, addysgwr, a golygydd o Eidalwr oedd Giovanni Gentile a fun feddyliwr blaenllaw yn y mudiad ffasgaidd ac athroniaeth idealaidd yn yr Eidal.

                                               

Luis A. Martínez

Llenor, arlunydd, a gwleidydd rhyddfrydol o Ecwador oedd Luis Alfredo Martínez Holguín sydd yn nodedig am gyflwyno realaeth i lên Ecwador gydai nofel la Costa. Ganed yn ninas San Juan de Ambato yn fab i Nicolás Martínez Vásconez ac Adelaide Holgu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →