ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

Coginiaeth Iemen

Er bod Iemen yn wlad Arabaidd, dylanwadir ar goginiaeth Iemen gan ddulliau coginio India ac Indonesia yn fwy nar byd Arabaidd o ganlyniad i draddodiad morwrol y wlad. Fel mewn gwledydd eraill yn y byd Arabaidd, gweinir y bwyd mewn potiau, dysglau ...

                                               

Coginiaeth Sbaen

Gallai pryd olaf y diwrnod gael ei fwyta mor hwyr ag 11 or gloch, fel pryd teuluol yn y cartref. Maen debyg i ginior prynhawn, ond fel arfer yn llai o faint. Adeg gwyliau a dathliadau gall fod yn bryd mawr, ac weithiau byddair teulu yn mynd allan ...

                                               

Hagis

Math o bwdin sawrus syn cael ei gysylltu yn bennaf âr Alban yw hagis. Maen cynnwys syrth dafad, ynghyd a nionyn, blawd ceirch, siwed, sbeisys, a halen, yn gymysg a stoc, ac yn draddodiadol wedii goginio yn stumog yr anifail. Yn Lloegr y ceir y co ...

                                               

Wisgi

Gwirod a wneir o wahanol fathau o rawn, ond yn arbennig barlys, yw wisgi neu chwisgi. Dawr gair yn wreiddiol or Aeleg, lle mae âr ystyr "dŵr bywyd". Ceir llawer o wahanol fathau o wisgi, wedi eu cynhyrchu mewn nifer o wledydd. Wisgi yr Alban ywr ...

                                               

Makroud

Mae makroud yn fath o gacen bach Tiwnisiaidd, Algeria idd Tyrceg ac a wneir â semolina. Paratoir makroud trwy osod allan haen o bastri wedii wneud â blawd semolina ac ychwnaegu haen o ddêts arno fo weithiau defnyddir ffigys yn lle dêts. Yna maer ...

                                               

Bara brith

Bara llaith o Gymru syn cynnwys cyrens, rhesins neu syltanas, croen candi, a sbeis melys yw bara brith. Gweinir yn dafellau gyda menyn gan amlaf, am der prynhawn neu de mawr. Teisen furum yw bara brith yn draddodiadol, ond mae nifer o ryseitiau m ...

                                               

Bara llaeth

Bwyd syml, traddodiadol wedii wneud gyda bara a llaeth ydy bara llaeth. Erbyn heddiw gellir ychwanegu llawer o bethau ychwanegol at hyn gan gynnwys menyn a jam. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Ei ...

                                               

Brecwast Cymreig

Brecwast llawn traddodiadol yng nghoginiaeth Gymreig ywr brecwast Cymreig syn cynnwys bara lawr, wyau, bacwn, a chocos. Gall brecwast Cymreig hefyd fod yn debyg ir brecwastau llawn a geir yng ngweddill Ynysoedd Prydain ac Iwerddon, megis brecwast ...

                                               

Brywes

Bara ceirch mewn dŵr poeth neu mewn llaeth poeth ydy brywes neu friwes. Ceir hefyd brywes dŵr. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Cawl Cymreig

Saig draddodiadol o Gymru syn cynnwys cig a llysiau tymhorol yw cawl Cymreig. Erbyn heddiw mae gan y gair cawl ystyr ehangach, ond yn hanesyddol roedd yn dynodi pryd arbennig. Cynhwysion sylfaenol y cawl traddodiadol yw cig moch, bresych, tatws, ...

                                               

Cyflaith

Melysfwyd a wneir drwy ferwi cymysgedd o siwgr, surop megis triagl, ac yn aml menyn ai adael i oeri ac ymgaledu yw cyflaith, cyfleth, taffi, toffi, neu ffani. Ceir dau brif fath: cyflaith wedi ei dynnu, syn draddodiadol yng Nghymru ar Unol Daleit ...

                                               

Griwel

Ceir gwahanol fathau o griwel, sef bwyd llwm iawn a arferid ei fwyta. Caiff griwel blawd ceirch ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Llaeth enwyn

Yn draddodiadol, llaeth enwyn ywr hyn syn weddill ar ôl corddi llaeth gwartheg neu hufen i gynhyrchu ymenyn. Mae gan yr hylif syn weddill wedir broses yma flas sur nodweddiadol, oherwydd presenoldeb asid lactig. Fei defnyddid mewn nifer o fwydydd ...

                                               

Llymru

Enwau eraill ar llymru ydy bwdran neu sucran. Yn ôl Geiriadur y Brifysgol tarddodd y gair Saesneg Flummery allan or gair Cymraeg llymru. Rhoddir blawd ceirch i fwydo neu ei socian mewn dŵr a llaeth enwyn fel arfer, nes iddo ddechrau suro. Yna ber ...

                                               

Maidd

Y llaeth syn weddill ar ôl gwneud caws ydy maidd neu gleision. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Picws mali

Bara ceirch mewn llaeth enwyn ydy picws mali. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Posel

Math o fwyd ydy posel neu meiddlyn.Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans. I wneud y ddiod, arferid berwi llaeth ai gymysgu gyda gwin neu gwrw - syn achosi ir llaeth geulo. Ychwane ...

                                               

Potes

Y gwlyb a wneir trwy ferwi cig a llysiau ydy posel. Mae hefyd yn enw ar gawl, pan ychwanegir ychwaneg o ddŵr ar yr uchod. Ceir hefyd potes gwyn. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Tatws a llaeth

Math o fwyd traddodiadol ydy tatws a llaeth. Caiff ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y clasur hwnnw Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Teisen Berffro

Teisen frau o Aberffraw, Ynys Môn, yw teisen Berffro. Cymysgir menyn a siwgr ac yna blawd i wneud y toes. Pobir y bisgedi mewn cregyn bylchog yn ôl traddodiad Aberffraw ond gellir defnyddio torrwr yn lle.

                                               

Teisen gri

Danteithyn traddodiadol o Gymru yw teisen gri. Maen cael ei adnabod wrth sawl enw arall, yn cynnwys cacen gri, picau ar y maen neu pice bach, a weithiau teisen radell. Yn draddodiadol, arferir coginio teisennau cri ar ridell haearn bwrw wedi ei o ...

                                               

Teisen hufen

Math o gacen neu deisen yw teisen hufen sydd â hufen fel un oi brif gynhwysion. Ceir sawl math o deisen hufen ac nid oes diffiniad manwl or term. Gall yr hufen fod yn y deisen ei hun a/neu ar ei phen.

                                               

Uwd

Blawd ceirch wedii ferwi mewn dŵr neu llefrith/llaeth ydy uwd. Maen cael ei restru fel un o fwydydd traddodiadol ardal Uwchaled yn y llyfr Cwm Eithin gan Hugh Evans.

                                               

Welsh rarebit

Saws sawrus ydy Welsh rarebit, Welsh rabbit, a gynhyrchir gyda caws wedi ei doddi a chynwysion eraill, a caiff ei weinin boeth ar ben bara wedi ei dostio. Maer enwn tarddu or 18g gydar term Saesneg am Gymreig. Caiff Welsh rarebit ei gynhyrchu gan ...

                                               

Kransekake

Teisen draddodiadol Danaidd yw Kransekage a Norwyaidd, a fwyteir fel rheol mewn digwyddiadau arbennig fel priodas, bedydd, y Nadolig a Noson Calan. Ffurfir kransekage allan o gyfres o gylchoedd consentrig o deisen a osodir ar ben ei gilydd i ffur ...

                                               

Pitsa

Bwyd poblogaidd or Eidal yw pitsa, syn dafell o does wedii bobi ac arno: amryw o dopins e.e. caws a saws tomato. Maer gair o bosibl yn dod o fara pita. Daw yn wreiddiol o Napoli, ac heddiw fei fwyteir ar draws y byd. Ers y 1980au mae nifer o bits ...

                                               

Prosecco

                                               

Brandi

Gwirod a wneir o wahanol fathau o ffrwythau, ond yn arbennig grawnwin, yw brandi. Dawr gair or Iseldireg brandewijn. Maen cynnwys rhwng 35–60% o alcohol, o ran ei gyfaint, a chaiff ei yfed, fel rheol, wedi cinio er mwyn cynorthwyo i dreulior bwyd ...

                                               

Mayonnaise

Saws oer syn tarddu o goginiaeth Ffrengig yw mayonnaise neu mayo. Gwneir drwy guro melynwy heb ei goginio, ac ychwanegu olew llysiau yn araf deg i greu emylsiwn. Fei flasir â sudd lemwn, mwstard, neu finegr. Oherwydd ei fod yn cynnwys canran uche ...

                                               

Mousse

                                               

Pralin

                                               

Ratatouille

Erthygl am y pryd o fwyd yw hon. Am y ffilm or un enw gweler Ratatouille ffilm. Pryd o fwyd arbennig o ddinas Nice yn wreiddiol ond syn un o brydau bwyd traddodiadol Provence gyfan hefyd yw ratatouille. Maen cynnwys llysiau wediu coginio, yn enwe ...

                                               

Saws Hollandaise

Emylsiwn o felynwy a menyn gyda sudd lemwn yw saws Hollandaise. Maen felyn golau ac yn ddidraidd ei olwg ac yn llyfn a hufennog. Maen fras a menynaidd ei flas, gydag ychydig o flas cryf gan y sudd lemwn, ond nid cymaint i lethu fwydydd mwyn eu bl ...

                                               

Tarten sawrus

Math o darten agored yn cynnwys crystyn toes wedii lenwi a wyau, llaeth neu hufen, a chaws, cig, bwyd mor neu lysiau, yw tarten sawrus. Gall gael ei weini yn boeth neu oer. Maen ddull Ffrengig o goginio, er ei fod hefyd yn boblogaidd mewn gwledyd ...

                                               

Bara pita

Mae bara pita yn fath o fara gwastad meddal, ychydig wedii eplesu, o flawd gwenith, syn cael ei fwyta yn y Dwyrain Canol a phen ddwyreiniol Môr y Canoldir yn wreiddiol. Caiff weithiau ei bobi ar waliaur ffwrn a gall y crwst atgoffa person o bitsa ...

                                               

Siytni

Cyfwyd o goginiaeth Indiaidd ac goginiaeth Pacistan yw siytni neu catwad sydd yn bicl o ffrwythau a llysiau wedii gadw gyda finegr, halen, siwgr, a sbeisiau. Gan amlaf mae ganddo flas melys a sur. Daeth y chatni o India ir gegin Brydeinig yn ysto ...

                                               

Guinness

Math o gwrw du or Iwerddon yw Guinness. Cwmni Guinness oedd un or rhai cyntaf i hysbysebu yn Gymraeg, mor gynnar âr 1930au, gydai arwyddair enwog Guinness - gwin y gwan!

                                               

Gwin reis

                                               

Sashimi

Sashimi ywr enw a roddir ar fath o fwyd o Japan. Y prif gynhwysyn ydy pysgod amrwd wedi ei sleisio mewn darnau tenau au gweini gyda saws soi a wasabi ac yn aml sinsir wedi ei ratio neu ponzu. Yn dibynnu ar y math o bysgodyn, addurnir y pryd gyda ...

                                               

Sushi

Pryd bwyd poblogaidd o Japan yw Sushi wedi ei wneud o reis wedi ei goginio ai orchuddio neu lenwi â chynwysion eraill, megis pysgod. Yr enw ar bysgod amrwd wedi ei dorri mewn darnau bach yw sashimi, sydd yn wahanol i sushi. Ceir nifer o wahanol f ...

                                               

Myffin

Bara lefain wedii siapion grwn a thenau yw myffin. Gan amlaf caiff ei dorrin ddau, ei dostio, a chaiff menyn ei daenu drosto cyn ei fwyta i frecwast fel arfer. Weithiau rhoddir bwydydd eraill arno, er enghraifft wyau Benedict.

                                               

Pwdin Efrog

Pwdin traddodiadol syn tarddu o Swydd Efrog yn Lloegr yw pwdin Efrog. Fei wneir o gytew a bwyteir yn aml â chig eidion rhost a grefi. Nid hon ywr ffordd gywir o weini pwdin Efrog yn Swydd Efrog, fodd bynnag. Yn draddodiadol fei weinid yn gyntaf, ...

                                               

Teisen Fadeira

Teisen sbwnj yw teisen Fadeira sydd yn fwyd traddodiadol yng nghoginiaeth Seisnig. Mae ganddi ansawdd gadarn ond ysgafn ac yn draddodiadol fei blasir â lemwn. Bwyteir yn aml am der prynhawn, neu weithiau am frecwast. Maen debyg i deisen felen neu ...

                                               

Tortila

Bara crwn tenau a wneir o flawd corn neu weithiau flawd gwenith a fwyteir gyda llenwad sawrus yw tortila neu tortïa. Maer tortilla yn fara croyw, hynny yw, bara dilefain heb furum neu ychwanegiad syn peri ir toes eplesu a chodi. Prif fwyd Mecsico ...

                                               

Queimada

Maer Queimada yn ddiod feddwol ac yn draddodiad o Galisia. Mae Queimada llosgi / coelcerth yn debyg i bwnsh a wneir o augardente de Orujo dŵr tân Orujo – gwirod wedii ddistyllu o win gan ychwanegu perlysiau, ffa coffi, siwgr, croen lemwn a sinamo ...

                                               

Bisged ddigestif

Bisged a ddaw o Brydain yw bisged ddigestif syn boblogaidd ar draws y byd. Gwneir gan amlaf o flawd gwenith brown, siwgr, gwenith trwyddo, olew llysiau, halen, a chodyddion. Caiff rhai eu gorchuddio gan siocled ar un ochr. Cymreigiad or gair Saes ...

                                               

Brechdan

Mae brechdan yn fwyd y gellir ei fwyta heb orfod aros am bryd mwy ffurfiol. Gall yr enw gyfeirio at naill ai tafell o fara neu nifer o dafelli gyda bwyd mwy blasus rhyngddynt. Gellir sôn am frechdan i olygu sleisen/tafell o fara menyn blaen. Os t ...

                                               

Gymiau gwin

Melysion traddodiadol ym Mhrydain yw gymiau gwin. Maent yn jelïau o flasau, lliwiau a siapiau gwahanol a wneir o gelatin neu bectin. Gan amlaf ceir enwau gwahanol gwinoedd a diodydd alcoholaidd eraill ar y melysion. Er yr enw, nid oes alcohol ynd ...

                                               

Melysion y Fyddin ar Llynges

                                               

Soser hedegog (losinen)

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →