ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30                                               

Maria Zuber

Ganed Maria Zuber ar 12 Gorffennaf 1958 yn Norristown ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Brown a Phrifysgol Pennsylvania. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal NASA am Gampau Gwyddonol Eithriadol ...

                                               

Cyfnod y tabl cyfnodol

Mae cyfnod yn rhes lorwedd o elfennau yn y tabl cyfnodol. Nid ywr patrymau ymysg elfennau yn yr un cyfnod mor amlwg âr patrymau a welir yn y grwpiau fertigol. Yn y bloc-d Metelau trosiannol ac yn enwedig yn yr actinadau ar lanthanidau maer elfenn ...

                                               

Chalcogen

Grŵp o un-ar-bymtheg elfen yn y tabl cyfnodol ydy Grŵp 16, neur grŵp calcogen ac weithiau fei gelwir "y grŵp ocsigen". Yr hen enw arnynt oedd grŵp VIB neu VIA. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 16 yn cynnwys: ocsigen, swlffwr, seleniwm, telwriwm, ...

                                               

Elfen cyfnod 7

Elfen gemegol yn seithfed rhes y tabl cyfnodol ydy elfen cyfnod 7. Maer tabl cyfnodol wedii osod mewn rhesi taclus er mwyn dangos patrymau yn ymddygiad y gwahanol elfennau, wrth iw rhifau atomig gynyddu. Pan for ymddygiad yn cael ei ailadrodd, de ...

                                               

Elfen Grŵp 10

Grŵp o ddeg elfen yn y tabl cyfnodol ydy elfen grŵp 10. Mae nhw i gyd yn fetelau trosiannol gwyn neu lwyd golau eu lliw. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 10 yn cynnwys: nicel, paladiwm, platinwm, a darmstadtiwm. Mae patrwm yr electronnaun debyg ...

                                               

Elfen Grŵp 11

Grŵp o un-ar-ddeg elfen yn y tabl cyfnodol ydy elfen grŵp 11. Mae nhw i gyd yn fetelau trosiannol ac maen nhw i gyd dros y canrifoedd wediu defnyddio fel deunydd crai arian. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 11 yn cynnwys: copr, arian, aur a roen ...

                                               

Elfen Grŵp 12

Grŵp o ddeuddeg elfen yn y tabl cyfnodol ydy Grŵp 12. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 12 yn cynnwys: sinc, cadmiwm and merciwri. Bellach, cynhwyswyd coperniciwm hefyd yn y grŵp hwn yn dilyn nifer o arbrofion ar atomau unigol o Cn Mae pob aelod ...

                                               

Elfen Grŵp 13

Enw arall y teulu hwn o elfennau ydyr Grŵp Boron. Grŵp o un-deg-tri o elfennau a nodir yn y tabl cyfnodol ydy Grŵp 13. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 13 yn cynnwys: boron, alwminiwm, galiwm, indiwm, thaliwm ac ununtriwm. Mae patrwm yr electron ...

                                               

Elfen Grŵp 14

Grŵp o un-deg-pedwar elfen yn y tabl cyfnodol ydy Grŵp 14, neur grŵp carbon. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 14 yn cynnwys: carbon, silicon, germaniwm, tun, plwm ac ununcwadiwm. Mae IUPAC yn ei alwn swyddogol yn Grŵp 14. Yr hen enw oedd Grŵp IV ...

                                               

Elfen Grŵp 15

Grŵp pymtheg elfen yn y tabl cyfnodol ydy Grŵp 15, neur grŵp nitrogen. Yn nhrefn safonnol IUPAC mae grŵp 15 yn cynnwys: nitrogen, ffosfforws, arsenig, antimoni, bismwth ac ununpentiwm, maen debyg. Mae IUPAC yn ei alwn swyddogol efor teitl Grŵp 15 ...

                                               

Elfen grŵp 3

Elfennau Grŵp 3 ydyr elfennau cemegol hynny syn ffurfio trydedd colofn y tabl cyfnodol. Dydyr corff safonol, International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC, ddim wedi argymell unrhyw fformat arbennig ar gyfer y tabl cyfnodol, felly ceir ...

                                               

Elfen Grŵp 4

Mae elfennau grŵp 4 yn grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 4 yn cynnwys: titaniwm, sirconiwm, hafniwm a rutherfordiwm. Maer grŵp hwn wedii osod yn d-block or tabl cyfnodol ac yn perthyn ir grŵp ehangach o fetalau trosiann ...

                                               

Elfen Grŵp 6

Mae elfennau grŵp 6 yn grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 6 yn cynnwys: titaniwm, cromiwm, molybdenwm, twngsten a seaborgiwm.

                                               

Elfen Grŵp 7

Mae elfennau grŵp 7 yn grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 7 yn cynnwys: manganîs, technetiwm, rheniwm a bohriwm.

                                               

Elfen Grŵp 8

Mae elfennau grŵp 8 yn grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 8 yn cynnwys y metalau trosiannol canlynol: haearn, rwtheniwm, osmiwm a hasiwm.

                                               

Elfen Grŵp 9

Mae elfennau grŵp 9 yn grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol. Yn nhrefn IUPAC mae grŵp 9 yn cynnwys: cobalt, rhodiwm, iridiwm, a meitneriwm. Metalau trosiannol ydyr rhain i gyd sydd yn bloc- d. Mae pob isotop o Mt yn ymbelydrol ac mae ganddyn nhw ha ...

                                               

Rhestr elfennau yn nhrefn eu darganfyddiad

Nid ywn bosib rhoi dyddiad penodol ar gyfer darganfyddiad cyntaf yr elfennau hyn. arian Ag; rhif atomig 47 mercwri Hg; rhif atomig 80 aur Au; rhif atomig 79 sylffwr S; rhif atomig 16 plwm Pb; rhif atomig 82 haearn Fe; rhif atomig 26 tun Sn; rhif ...

                                               

Rhestr elfennau yn nhrefn yr wyddor

Americiwm Am Berkeliwm Bk Bariwm Ba Bromin Br Argon Ar Arsenig As Boron B Bohriwm Bh Actiniwm Ac Alwminiwm Al Bismwth Bi Arian Ag Beryliwm Be Astatin At Antimoni Sb Aur Au

                                               

Grŵp yn y tabl cyfnodol

Mae grŵp yn deulu o elfennau tebyg mewn colofn fertigol or tabl cyfnodol. Ystyrir grwpiau yn un o brif nodweddion defnyddiol y tabl cyfnodol. Mae bron pob grŵp yn cynnwys elfennau tebyg, gyda phatrymau ym mhriodweddaur elfennau wrth fynd i lawr g ...

                                               

Halogen

Maer erthygl hon yn trafod grŵp o elfennau yn y tabl cyfnodol: ar gyfer y bwlb golau, gweler yr erthygl goleuadau halogen. Maer halogenau yn gyfres gemegol o elfennau. Maer elfennau hyn yn ffurfio grŵp 17 or tabl cyfnodol: fflworin F, clorin Cl, ...

                                               

Metel alcalïaidd

Gelwir yr elfennau yng ngrŵp 1 y tabl cyfnodol yn fetelau alcalïaidd. Lithiwm, sodiwm, potasiwm, rwbidiwm a cesiwm yw aelodau sefydlog y grŵp. Mae aelod olaf y grŵp, ffransiwm, yn elfen ymbelydrol a sawl isotop iddo gyda hanner oes o 22 munud ir ...

                                               

Nwy nobl

Y nwyon nobl ywr elfennau cemegol syn aelodau o grŵp 18 or tabl cyfnodol. Maer gyfres gemegol hon yn cynnwys: heliwm, neon, argon, crypton, senon a radon.

                                               

Rhestr elfennau yn nhrefn eu rhifau atomig

                                               

Tabl cyfnodol

Dengys y tabl cyfnodol yr holl elfennau cemegol au grwpiau ar ffurf un tabl hwylus. Datblygwyd y tabl yn wreiddiol ym 1869 gan gemegydd o Rwsia, sef Dmitri Mendeleev. Gweler hefyd: rhestr or elfennau yn nhrefn eu rhifau atomig, yn nhrefn eu darga ...

                                               

Athrofar Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Adran ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig. Mae ganddi gyfrifoldeb dros addysg, ymchwil a menter busnes ym meysydd defnydd tir ar economi wledig. Maer athrofa yn un o wyth canolfan sydd wedi eu hariann ...

                                               

Amper

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr amper, a ddefnyddir i fesur cryfder cerrynt trydanol. Tardd yr enw o enw tad electrodeinameg, sef André-Marie Ampère 1775–1836, mathemategydd a ffisegydd Ffrengig. Yn ymarferol, caiff yr enwi dalfyr ...

                                               

Becquerel

Beqcuerel ydyr uned safonol a ddefnyddir gan y gwyddonydd ffiseg i fesur ymbelydredd ac maen cael ei ddynodi gan y symbol Bq. Mae un bequerel yn gyfystyr ag un niwclews yn dadfeilio pob eiliad. Hynny yw, mae un Bq = eiliadau −1. Cafodd ei enwi i ...

                                               

Candela

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr candela, a ddefnyddir i fesur cryfder golau mewn gwyddoniaeth. Ystyrir fod cannwyll gyffredin yn rhoi cryfder o tuag 1 candela. Dawr gair or Lladin am "gannwyll".

                                               

Cilogram

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr cilogram, a ddefnyddir i fesur màs Ers 20 Mai 2019 mae wedi ei ddiffinio yn nhermau cysonion ffisegol sylfaenol. Cyn 20 Mai 2019, roedd wedi ei ddiffinio gan silindr o aloi platinwm, y Cilogram Prot ...

                                               

Coulomb

Mae coulomb yn uned SI rhyngwladol syn hafal i un uned o wefr trydanol, sef oddeutu 6.24151 × 10 18 proton neu −6.24151 × 10 18 electron. Cafodd yr uned hon ei henwi ar ôl Charles-Augustin de Coulomb.

                                               

Foltedd

Foltedd, neu gwahaniaeth potensial, ywr gwthiad y tu ôl i gerrynt. Dyma faint o waith sydd tu ôl i bob gwefriad trydanol. Yr uned SI a ddefnyddir wrth gofnodi foltedd ydy folt ar symbol ydy. Mae gan un joule o waith ar 1 coulomb un folt o drydan ...

                                               

Gwefr drydanol

Un o briodweddau ffisegol mater ydy gwefr drydanol syn peri iddo brofi grym pan fo wrth ymyl mater sydd hefyd wedii wefru. Mae dau fath o wefr drydanol: posydd a negydd. Mae dau ddeunydd sydd wediu gwefrun bositif ill dau yn profi egni gwrthyru, ...

                                               

Henry (uned)

Uned deilliadol SI i fesur anwythiant trydanol ywr henry. Enwir yr uned ar ôl Joseph Henry, y gwyddonydd Americanaidd a ddarganfu anwythiant trydanol yn annibynnol tuar un amser â Michael Faraday yn Lloegr. Pan fydd cerrynt trydan yn newid ar 1 a ...

                                               

Hertz

Mae hertz neu weithiau yn Gymraeg herts yn uned SI rhyngwladol a ddefnyddir i fesur amledd, ac a ddiffinir fel y nifer o gylchedau mewn eiliad. Mae traw uchel i sain sydd ag amledd uchel. Defnyddir y gair fel enw unigol neu luosog a gellir rhoi r ...

                                               

Joule

Uned SI yw joule syn mesur egni. Diffinir joule gan: 1 J = 1 k g ⋅ m 2 s 2 {\displaystyle \,1\,\mathrm {J} =1\,\mathrm {kg} \cdot {\frac {\mathrm {m} ^{2}}{\mathrm {s} ^{2}}}} Un joule ywr swm o egni sydd angen i wneud y gweithredau canlynol: Y g ...

                                               

Kelvin

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr kelvin, a ddefnyddir i fesur tymheredd. Fei henwir ar ôl y ffisegydd William Thomson, Arglwydd Kelvin. Maen debyg ir raddfa Celsius gan fod 1 kelvin yn cyfateb i 1 gradd Celsius. Ond yn wahanol i ra ...

                                               

Môl (uned)

Uned sylfaenol y System Ryngwladol o Unedau ywr môl, a ddefnyddir i fesur swmp y deunydd a ddefnyddir mewn arbrawf. Fei cyfieithwyd yn 1897 or gair Almaeneg Molekulärgewicht syn tarddu or gair "moleciwl". Y cemegydd Wilhelm Ostwald a fathodd y te ...

                                               

Newton (uned)

Mae newton yn uned SI rhyngwladol a ddefnyddir i fesur grym; gellir dweud mai grym ydy pwysau a fesurir mewn niwtonau. Mae màs yn wahanol i grym ac yn cael ei fesur gan kilogramau. Achosir pwysau fodd bynnag gan dyniant disgyrchiant ac fei mesuri ...

                                               

Newton-metr

Mae newton-metr neu metr newton yn uned SI rhyngwladol a ddefnyddir i fesur moment o rym neu "trorym". Y ffurf symbolic oi dalfyru yw naill ai N m neu N m. Mae un newton-metr yn hafal i drorym syn dod o rym o un newton yn gwthio ar ongl sgwâr ar ...

                                               

Ohm

Uned safonol i fesur gwrthiant trydanol ydyr Ohm a enwyd ar ôl y Georg Simon Ohm. Caiff ei ddiffinio fel y gwrthiant rhwng dwy ran o ddargludydd pan fo gwahaniaeth potensial sefydlog o 1 folt, syn cael ei roi ir ddau le, yn cynhyrchu yn y darglud ...

                                               

Pascal (uned)

Mae pascal yn uned SI rhyngwladol a ddefnyddir i fesur gwasgedd. Hynny yw: N/cm × 10 2. Ceir gwasgedd o UN pascal gan rym o un newton yn gweithredu ar ongl sgwâr i arwynebedd o un metr sgwâr. Gan mai uned i fesur gwasgedd ydy pascal, maen rhaid f ...

                                               

Unedau sylfaenol SI

Saith uned fesur a ddiffinnir gan y System Ryngwladol o Unedau ywr unedau sylfaenol SI. Diffinnir y saith uned sylfaenol fel dimensiynau syn annibynnol ar ei gilydd. Gall holl unedau eraill y system ddeillio or saith hyn. Dymar unedau ar meintiau ...

                                               

Wat

Uned safonol a ddefnyddir gan y gwyddonydd ydy Wat neu Watt syn cael ei ddynodi gan y symbol W. Deilliar enw i beiriannydd or Alban or enw James Watt. Maer uned yman mesur graddfa trawsnewidiad egni a chaiff ei ddiffinio fel un joule yr eiliad.

                                               

Animeiddiad

Dangosiad cyflym o gyfres o luniau 2D neu fodelau 3D er mwyn creu symudiad rhithiol yw animeiddiad. Rhith symudiad gweledol ydyw a greir drwyr ffenomena gweledol parhaus, a gellir ei greu drwy amryw o ffyrdd gan gynnwys animeiddio digidol. Y ffor ...

                                               

Biotechnoleg

Defnyddio systemau ac organebau byw er mwyn creu cynnyrch defnyddiol yw biotechnoleg. Mae bodau dynol wedi defnyddio biotechnoleg ers miloedd o flynyddoedd, mewn amaeth, cynhyrchu bwyd, a meddygaeth.

                                               

Bluetooth

Protocol di-wifr ydy Bluetooth, syn defnyddio dull agos o drosglwyddo gwybodaeth. Fel arfer fe ddigwydd hyn o ddyfais electronig symudol megis y ffôn llaw drwy greu rhwydwaith ardal bersonol di-wifr. Gall gysylltu un dyfais electronig symudol gyd ...

                                               

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Sefydlwyd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn 1974 gan Gerard Morgan-Grenville ar safle hen chwarel lechi Llwyngwern ger Machynlleth, Powys. Maen canolbwyntio ar ddangos a dysgu dulliaur dechnoleg amgen, ac maen agored i ymwelwyr. Yr enw gwreiddiol yn ...

                                               

Casét

                                               

Diwydiant

Yn gyffredinol, mae diwydiant yn grŵp o fusnesau sydd yn rhannu dull tebyg o gynhyrchu elwau. Caiff diwydiant ei rannu gan economegwyr yn bedwar sector: Diwydiant cwaternaidd - gwaith ymchwil a gwyddonol. Diwydiant eilaidd - gweithgynhyrchu, e.e. ...

                                               

Diwylliant materol

Enw ar yr holl wneuthurbethau, adeiladwaith, a gwrthrychau a greir gan fodau dynol yw diwylliant materol. Mae offer, arfau, addurniadau, dodrefn, gweithiau celf, dillad, ac adeiladau i gyd yn enghreifftiau o ddiwylliant materol. Ffordd arall oi d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →