ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296                                               

Amazonas (talaith)

Un o daleithiau Brasil yw Amazonas. Gydag arwynebedd o 1.577.820.2 km², hi ywr fwyaf o daleithiau Brasil, ac roedd y boblogaeth yn 2006 yn 3.030.000, gyda dros hanner y rhain yn y brifddinas, Manaus. Maen cynnwys rhan orllewinol dalgylch afon Ama ...

                                               

Ceará

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Ceará. Mae arwynebedd y dalaith yn 146.348.3 km² ac roedd y boblogaeth yn 2001 yn 7.430.661. Y brifddinas yw Fortaleza. Mae gan Ceará 573 km o arfordir ar Gefnfor Iwerydd, gyda thwyni tywod a chlogwyni. Cre ...

                                               

Distrito Federal (Brasil)

Y Distrito Federal ywr ardal weinyddol o gwmpas prifddinas Brasil, Brasilia. Maen ffinio â thalaith Goiás a thalaith Minas Gerais. Daeth Brasilia yn brifddinas y wlad yn 1960. Heblaw Brasilia ei hun, sydd â phoblogaeth o tua 200.000, mae 18 ardal ...

                                               

Espírito Santo (talaith)

Talaith yn nwyrain Brasil yw Espírito Santo. Mae arwynebedd y dalaith yn 46.184.1 km² ac roedd y boblogaeth yn 2001 yn 3.097.232. Y brifddinas yw Vitória, er mai Vila Velha ywr ddinas fwyaf. Yn y dwyrain, maen ffinio ar Gefnfor Iwerydd. Mae hyfyd ...

                                               

Goiás

Talaith yng nghanolbarth Brasil yw Goiás. Mae arwynebedd y dalaith yn 341.289.5 km² ac roedd y boblogaeth yn 2007 yn 5.647.035. Y brifddinas yw Goiânia. Maer dalaith yn ffinio ar daleithiau Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Minas Gerais a Mato Gross ...

                                               

Maranhão

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Maranhão. Mae ganddi arwynebedd o 331.983.3 km² ac roedd y boblogaeth yn 5.651.475 yn 2000. Prifddinas y dalaith yw São Luís. Maen ffinio ar daleithiau Piauí, Tocantins a Pará, ac ar Gefnfor Iwerydd.

                                               

Mato Grosso

Talaith yng ngorllewin Brasil yw Mato Grosso. Maen perthyn i ranbarth Região Central-Oeste. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 2.504.353. Maen ffinio ar Bolifia yn y de-orllewin, ac hefyd yn ffinio ar daleithiau Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Go ...

                                               

Mato Grosso do Sul

Talaith yng ngorllewin Brasil yw Mato Grosso do Sul. Mae arwynebedd y dalaith yn 358.158.7 km² ac roedd y boblogaeth yn 2006 yn 2.297.981. Y brifddinas yw Campo Grande. Yn y gorllewin, maer dalaith yn ffinio ar Paragwâi a Bolifia. Mae hefyd yn ff ...

                                               

Pará

Talaith yng ngogledd Brasil yw Pará. Gydag arwynebedd o 1.253.164.5 km², hi yw talaith ail-fwyaf Brasil, ac roedd y boblogaeth yn 6.192.307 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw Belém. Maer dalaith yn cynnwys rhan o ddalgylch afon Amazonas, a gorchudd ...

                                               

Paraíba

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Paraíba. Mae gannddi arwynebedd o 56.439.8 km² ac roedd y boblogaeth yn 3.595.886 yn 2005. Prifddinas y dalaith yw João Pessoa. Ponta do Seixas yn y dalaith yma yw pwynt mwyaf dwyreiniol tir mawr cyfandir A ...

                                               

Paraná (talaith)

Talaith yn ne Brasil yw Paraná. Mae arwynebedd y dalaith yn 199.709.1 km² ac roedd y boblogaeth yn 2005 yn 10.261.856. Y brifddinas yw Curitiba. Maer dalaith yn ffinio ar yr Ariannin a Paragwâi yn y gorllewin a Chefnfor Iwerydd yn y dwyrain. Yn y ...

                                               

Pernambuco

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Pernambuco. Mae arwynebedd y dalaith yn 98.937.8 km² ac roedd y boblogaeth yn 2001 yn 7.918.344. Y brifddinas yw Recife.

                                               

Piauí

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Piauí. Mae ganddi arwynebedd o 252.378.6 km² ac roedd y boblogaeth yn 2.843.278 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw Teresina. Maen ffinio ar daleithiau Ceará, Pernambuco, Bahia a Maranhão, ac mae ganddi 66 km ...

                                               

Rio de Janeiro (talaith)

Talaith yn ne-ddwyrain Brasil yw Rio de Janeiro. Mae gannddi arwynebedd o 43.909.7 km² ac roedd y boblogaeth yn 14.391.282 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw dinas Rio de Janeiro. Maen ffinio ar daleithiau São Paulo, Minas Gerais ac Espírito Santo, ...

                                               

Rio Grande do Norte

Talaith yng ngogledd-ddwyrain Brasil yw Rio Grande do Norte. Mae gannddi arwynebedd o 53 306.8 km² ac roedd y boblogaeth yn 2.776.782 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw Natal. Maen ffinio ar daleithiau Ceará a Paraíba, ac ar Gefnfor Iwerydd, ac mae ...

                                               

Rio Grande do Sul

Talaith fwyaf deheuol Brasil yw Rio Grande do Sul. Roedd y boblogaeth yn 10.963.216 yn 2006. Prifddinas y dalaith yw Porto Alegre. Yn y gogledd maen ffinio ar dalaith Santa Qatarina, gydag Afon Wrwgwái yn eu gwahanu. Yn y de maen ffinio ar Wrwgwá ...

                                               

Rondônia

Talaith yng ngogledd-orllewin Brasil yw Rondônia. Mae arwynebedd y dalaith yn 238.512.8 km² ac roedd y boblogaeth yn 2005 yn 1.395.000. Y brifddinas yw Porto Velho. Maer dalaith yn ffinio ar Bolifia ac ar daleithiau Amazonas, Acre a Mato Grosso. ...

                                               

Roraima

Talaith yng ngogledd Brasil yw Roraima. Mae gannddi arwynebedd o 225.116.18 km² ac roedd y boblogaeth yn 324.397 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw Boa Vista. Maen ffinio ar Gaiana a Feneswela, ac ar daleithiau Pará ac Amazonas.

                                               

Santa Catarina

Talaith yn ne Brasil yw Santa Catarina. Mae arwynebedd y dalaith yn 95.442.9 km² ac roedd y boblogaeth yn 2007 yn 5.866.252. Y brifddinas yw Florianópolis, ond Joinville ywr ddinas fwyaf. Maer dalaith yn ffinio ar yr Ariannin yn y gorllewin a Che ...

                                               

Sergipe

Talaith yng ngogledd Brasil yw Sergipe. Hi ywr lleiaf o daleithiau Brasil o ran arwynebedd, gydag arwynebedd o 22.050.3 km². Roedd y boblogaeth yn 1.784.475 yn 2001. Prifddinas y dalaith yw Aracaju. Maen ffinio ar daleithiau Alagoas a Bahia ac ar ...

                                               

Tocantins (talaith)

Talaith yng nghanolbarth Brasil yw Tocantins. Maen ffinio ar daleithiau Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso a Pará. Caiff y dalaith ei henw o afon Tocantins. Mae gan y dalaith boblogaeth o 1.157.098 ac arwynebedd o 277.621 km². Y brifddina ...

                                               

Taleithiau a thiriogaethau Canada

Mae Canada yn ffederasiwn o ddeg talaith, sydd, ynghyd â thair tiriogaeth, yn ffurfio ail wlad fwyar byd o ran arwynebedd. Y prif wahaniaeth rhwng talaith a thiriogaeth yng Nghanada yw bod pwerau talaith yn deillion uniongyrchol or Ddeddf Cyfanso ...

                                               

Manitoba

Manitoba ywr dalaith fwyaf dwyreiniol o daleithiaur Paith yng ngorllewin Canada. Daeth yn dalaith yn 1870. Prifddinas a dinas fwyaf Manitoba yw Winnipeg, lle mae mwy na hanner poblogaeth y dalaith yn byw. Rhai o ddinasoedd eraill y dalaith yw Bra ...

                                               

Québec (talaith)

Talaith fwyaf o ran tiriogaeth ar ail o ran poblogaeth yng Nghanada yw Québec neu yn Gymraeg Cwebéc. Fei lleolir yn nwyrain Canada. Ir gorllewin mae talaith Ontario, Bae James a Bae Hudson; ir gogledd mae Culfor Hudson a Bae Ungava; ir dwyrain ma ...

                                               

KwaZulu-Natal

Un o daleithiau De Affrica yw KwaZulu-Natal. Crewyd y dalaith yn 1994 trwy uno talaith Natal ar tiriogaethau oedd gynt yn ffurfio Teyrnas y Zulu. Roedd y boblogaeth yn 2015 yn 10.919.100. Prifddinas y dalaith yw Pietermaritzburg, ar ddinas fwyaf ...

                                               

Chungcheongbuk-do

Talaith yng nghanol De Corea yw Chungcheongbuk-do. Y brifddinas daleithiol yw Cheongju. Poblogaeth Chungcheongbuk-do, neu Chungbuk, yn 2013 oedd 1.569.348.

                                               

Aceh

Un o daleithiau Indonesia yw Aceh, hefyd Nanggroe Aceh Darussalam. Maen ffurfio rhan fwyaf gogleddol ynys Sumatera, yn fras yr un diriogaeth a Swltaniaeth Aceh rhwng y 15g ar 19g. Roedd y boblogaeth yn 4.031.589 yn 2005. Y brifddinas yw Banda Ace ...

                                               

Bali

Mae Bali yn un o ynysoedd Indonesia, ir dwyrain o ynys Jawa ac ir gorllewin o ynys Lombok, gyda chulfor rhyngddynt. Maen un o daleithiaur wlad hefyd. Maen ynys weddol fechan oi chymharu a rhai o ynysoedd eraill Indonesia, 5.632.86 km², gyda poblo ...

                                               

Banten

Un o daleithiau Indonesia yw Banten, weithiau Bantam. Maen ffurfior rhan fwyaf gorllewinol o ynys Jawa. Roedd y boblogaeth yn 9.083.114 yn 2005. Y brifddinas yw dinas Banten. Maer dalaith yn ffinio ar dalaith Gorllewin Jawa yn y dwyrain. Yn y gog ...

                                               

Bengkulu

Un o daleithiau Indonesia yw Bengkulu. Maer dalaith yn ne-ddwyrain ynys Sumatra, ac yn cynnwys ynys Enggano. Hi ywr leiaf o or talaithiau ar ynys Sumatera, gyda phoblogaeth o 1.564.000 yn 2000 ac arwynebedd o 21.000 km². Y brifddinas yw dinas Ben ...

                                               

Canolbarth Jawa

Un o daleithiau Indonesia yw Canolbarth Jawa. Maen ffurfio rhan ganol ynys Jawa, ac roedd y boblogaeth yn 32.864.000 yn 2009. Y brifddinas yw Semarang. Maer dalaith yn ffinio ar daleithiau Gorllewin Jawa yn y gorllewin a Dwyrain Jawa yn y de, tra ...

                                               

De Sumatra

Un o daleithiau Indonesia yw De Sumatra. Maer dalaith yn rhan ddeheuol Sumatra. Maen ffinio ar dalaith Jambi yn y gogledd, Bengkulu yn y gorllewin, a Lampung yn y de. Hyd 2000 roedd ynysoedd Bangka a Billiton hefyd yn rhan or dalaith, ond yn y fl ...

                                               

Dwyrain Jawa

Un o daleithiau Indonesia yw Dwyrain Jawa. Maen ffurfio rhan ddwyreiniol ynys Jawa ac yn cynnwys ynys lai Madura yn y gogledd, ac roedd y boblogaeth yn 35.839.000 yn 2000. Y brifddinas yw Surabaya. Maer dalaith yn ffinio ar dalaith Canolbarth Jaw ...

                                               

Dwyrain Nusa Tenggara

Un o daleithiau Indonesia yw Dwyrain Nusa Tenggara (Indoneseg: Nusa Tenggara Timur. Maen ffurfio rhan fwyaf dwyreiniol yr Ynysoedd Swnda Lleiaf. Roedd y boblogaeth yn 4.260.264 yn 2005. Maer dalaith yn cynnwys 566 o ynysoedd; y rhai mwyaf yw Flor ...

                                               

Gogledd Sumatra

Un o daleithiau Indonesia yw Gogledd Sumatra. Maer dalaith yng ngogledd ynys Sumatra. Maen ffinio ar dalaith Aceh yn y gogledd, Riau a Gorllewin Sumatra yn y de ac ar Gefnfor India yn y de-orllewin. Maen cynnwys ynys Nias. Roedd y boblogaeth yn 1 ...

                                               

Gorllewin Jawa

Un o daleithiau Indonesia yw Gorllewin Jawa. Maen ffurfio rhan o orllewin ynys Jawa. Roedd y boblogaeth yn 35.724.000 yn 2000, y boblogaeth uchaf ymhlith taleithiau Indonesia. Y brifddinas yw Bandung. Maer dalaith yn ffinio ar dalaith Canolbarth ...

                                               

Gorllewin Nusa Tenggara

Un o daleithiau Indonesia yw Gorllewin Nusa Tenggara (Indoneseg: Nusa Tenggara Barat. Maen ffurfio rhan fwyaf orllewinol yr Ynysoedd Swnda Lleiaf, ag eithrio Bali, syn dalaith ar wahan. Roedd y boblogaeth yn 4.015.000 yn 2005. Y ddwy ynys fawr yn ...

                                               

Gorllewin Papua (talaith)

Un o daleithiau Indonesia yw Gorllewin Papua. Maer dalaith yn ffurfio rhan orllewinol rhan Indonesia o ynys Gini Newydd. Maen ffinio ar dalaith Papua yn y dwyrain, ac yn cynnwys ynysoedd Waigeo a Misool. Crewyd y dalaith yn 2003, pan rannwyd hen ...

                                               

Gorllewin Sumatra

Un o daleithiau Indonesia yw Gorllewin Sumatra. Maer dalaith yn ffurfio rhan orllewinol canolbarth ynys Sumatra. Maen ffinio ar dalaith Gogledd Sumatra yn y gogledd, Riau a Jambi yn y dwyrain a Bengkulu yn y de-ddwyrain. Maen cynnwys Ynysoedd Men ...

                                               

Jambi

Un o daleithiau Indonesia yw Jambi. Maen ffurfio rhan o ganolbarth ynys Sumatera. Roedd y boblogaeth yn 2.407.000 yn 2000. Y brifddinas yw dinas Jambi.

                                               

Lampung

Un o daleithiau Indonesia yw Lampung. Maer dalaith yn ffurfio rhan fwyaf deheuol ynys Sumatra. Maen ffinio ar daleithiau Bengkulu a De Sumatra yn y gogledd. Roedd y boblogaeth yn 6.654.354 yn 2000, gyda chanran uchel or rhain yn drawsfudwyr on yn ...

                                               

Maluku (talaith)

Un o daleithiau Indonesia yw Maluku. Maen ffurfio rhan ddeheuol Ynysoedd Maluku, ir dwyrain o Sulawesi, ir gorllewin o Gini Newydd ac ir gogledd o Timor. Y brifddinas yw Ambon. O 1950 hyd 1999 roedd ynysoedd Maluku yn ffurfio un dalaith o Indones ...

                                               

Papua (talaith)

Un o daleithiau Indonesia yw Papua. Hi yw talaith fwyaf dwyreiniol Indonesia, yn ffurfio rhan ddwyreiniol rhan Indonesia o ynys Gini Newydd. Maen ffinio ar dalaith Gorllewin Papua yn y gorllewin, ac wlad Papua Gini Newydd yn y dwyrain. Roedd y bo ...

                                               

Riau (talaith)

Un o daleithiau Indonesia yw Riau. Maen ffurfio rhan o orllewin canolbarth ynys Sumatera. Hyd 2004, roedd Ynysoedd Riau yn rhan or dalaith, ond fei gwahanwyd y flwyddyn honno. Roedd y boblogaeth yn 5.311.000 yn 2000. Y brifddinas yw Pekanbaru. Ma ...

                                               

Ynysoedd Riau

Ynysoedd oddi ar arfordir gorllewinol ynys Sumatera ac un o daleithiau Indonesia yw Ynysoedd Riau (Indoneseg: Kepuluan Riau. Hyd 2004, roedd Ynysoedd Riau yn rhan o dalaith Riau, ond fei gwahanwyd y flwyddyn honno. Ymysg yr ynysoedd mae Batam, Bi ...

                                               

Al Anbar

Talaith Al Anbar ywr fwyaf yn Irac. Fei lleolir yng ngorllewin y wlad, rhwng dyffryn ffrwythlon Afon Euphrates yn y dwyrain ar ffin â Sawdi Arabia, Gwlad Iorddonen a Syria yn y gorllewin. Ei phrifddinas yw Ar Ramadi. Mae rhan fawr or dalaith yn d ...

                                               

Arbil (talaith)

Mae Arbīl yn dalaith yn Irac a leolir yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Fei henwir ar ôl dinas Arbil, ei phrifddinas. Mae gan dalaith Arbil arwynebedd o 14428 km sgwar, gyda phoblogaeth o tua 1.425.000 2001. Mae mwyafrif y boblogaeth yn Cyrdiaid gyda ...

                                               

Basra (talaith)

Mae talaith Basra, neu talaith Al-Basrah, yn dalaith yn ne Irac, gyda arwynebedd tir o 19070 km sgwar a phoblogaeth o tua 2.600.000. Ei phrifddinas yw Basra, dinas ail fwyaf y wlad; mae dinasoedd mawr eraill yn cynnwys Corna, Az Zubayr, Umm Qasr ...

                                               

Cyrdistan (talaith Iranaidd)

Un o 30 talaith Iran syn gorwedd yn nhiriogaeth draddodiadol Cyrdistan, gwlad y Cyrdiaid, yw Talaith Cyrdistan neu Kordestan. Maen rhan or Cyrdistan Iranaidd hefyd, syn diriogaeth fwy sylweddol. Mae gan dalaith Cyrdistan arwynebedd o 28.817 km², ...

                                               

Qom (talaith)

Mae Qom yn un o 30 o daleithiau cyfoes Iran gyda arwynebedd tir o 11.237 km², sef 0.89% o dir Iran. Fei lleolir yng ngogledd y wlad, ai prifddinas daleithiol yw Qom. Cafodd ei ffurfio o ran o dalaith Tehran yn 1995. Yn 2005, roedd gan y dalaith b ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →