ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 295                                               

Llanisan-yn-Rhos

Pentref, plwyf a chymuned yn Sir Benfro yw Llanisan-yn-Rhos. Saif ir gorllewin o dref Aberdaugleddau. Roedd poblogaeth y gymuned yn 2001 yn 490. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Paul Davies Ceidwadwyr ar Aelod Seneddol yw ...

                                               

Llanismel

Pentref bychan a chymuned yn Sir Gaerfyrddin yw Llanismel. Fei lleolir ar lan aber afon Tywi yn ner sir tua 4 milltir ir gorllewin o dref Cydweli ar ffordd wledig. Enwir yr eglwys y plwyf ar pentref ar ôl Sant Ishmel neu Ishmael. Cynrychiolir yr ...

                                               

Llanllechid

Pentref, cymuned a phlwyf yng Ngwynedd yw Llanllechid. Saif y pentref rhyw bedair milltir ir de-ddwyrain o ddinas Bangor, rhwng Bangor a Bethesda ac ychydig ir dwyrain or briffordd A5, wrth droed y Carneddau. Cysegrir eglwys y plwyf ir Santes Lle ...

                                               

Llanllibio

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llanllibio. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir gogledd o bentref Rhosneigr. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Llifon yng nghantref Aberffraw. Dyma fro Madam Wen, y cymeriad rhamantus honno or 17g a bortr ...

                                               

Llanmadog

Pentref bychan a phlwyf eglwysig ar benrhyn Gŵyr yw Llanmadog, yn Sir Abertawe. Maen rhan o gymuned Llangynydd, Llanmadog a Cheriton. Gorwedd y pentref ar ben gorllewinol Gŵyr, tua 12 milltir ir gorllewin o ddinas Abertawe. Y pentref agosaf yw Ch ...

                                               

Llanoronwy

Pentref a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llanoronwy. Fei lleolir 2 filltir ir gogledd-orllewin o Drefynwy ar y ffordd B4233, yng ngogledd-ddwyrain y sir. Llifa Afon Mynwy heibio ir pentref. Cysegrir eglwys Llanoronwy ir Santes Cenedlon. Ceir ffynnon sanc ...

                                               

Llanpumsaint

Gweler hefyd Pumsaint. Pentref bychan, cymuned a phlwyf yn Sir Gaerfyrddin yw Llanpumsaint. Fei lleolir tua 6 milltir ir gogledd o dref Caerfyrddin ar groesffordd wledig. Llifa Afon Gwili heibio ir pentref ac mae Nant Cwm Cerwyn yn ymuno â hi yno ...

                                               

Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Pentref, cymuned a phlwyf yn Sir Ddinbych yw Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch ; cyfeirir aton aml fel Llanrhaeadr yn unig. Saif ger y briffordd A525 rhwng Dinbych a Rhuthun. Ceir yno dafarn, nifer o elusendai or cyfnod Sioraidd a chrochendy yn yr hen ...

                                               

Llanrhian

Pentref, plwyf a chymuned yng ngogledd Sir Benfro yw Llanrhian. Saif ir gorllewin-ddwyrain o ddinas Tyddewi, ir gogledd or briffordd A487 i Abergwaun. Dyddia tŵr yr eglwys, a gysegrwyd i Sant Rhian, or 13g. Mae tîm criced Llanrhian yn adnabyddus, ...

                                               

Llanrhos

Pentref ir dwyrain ar de o dref Llandudno, ym mwrdeisdref sirol Conwy, yw Llanrhos. Mae plwyf Llanrhos yn gorwedd yn y Creuddyn, cwmwd a fun rhan o hen gantref Rhos yn yr Oesoedd Canol, ac yn cynnwys, yn draddodiadol, Deganwy, ardal Craig-y-Don y ...

                                               

Llanrhuddlad

Pentref a phlwyf yng ngogledd Môn yw Llanrhuddlad. Saif ar y briffordd A5025 rhwng Cemaes, tua 4 milltir a hanner ir gogledd-ddwyrain, a Llanfaethlu, tua 2 filltir ir de-orllewin. Mae yng nghymuned Cylch y Garn. Enwir yr eglwys ar plwyf ar ôl y S ...

                                               

Llanrhwydrys

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llanrhwydrys. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ar yr arfordir rhwng Llanfair-yng-Nghornwy a Llanfechell. Maen cynnwys pentref a bae Cemlyn. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Talybolion yng nghantref Cemai ...

                                               

Llanrhychwyn

Mae Llanrhychwyn yn bentre bach a phlwyf ger Trefriw yn Sir Conwy. Mae hen eglwys yno, sef Eglwys Sant Rhychwyn. Maer plwyf yn eang ac yn cynnwys Betws-y-Coed. Yn ymyl y pentref ceir Coedwig Gwydyr. Ir de-orllewin gorwedd Llyn Geirionnydd.

                                               

Llansadwrn, Ynys Môn

Maer erthygl hon yn sôn am bentref yn Ynys Môn; am y pentref yn Sir Gaerfyrddin, gweler: Llansadwrn, Sir Gaerfyrddin. Mae Llansadwrn yn bentref yn ne-ddwyrain Ynys Môn, tua hanner y ffordd rhwng Pentraeth a Biwmares. Maen rhan o gymuned Cwm Cadna ...

                                               

Llansanffraid Cwmdeuddwr

Penref bychan a phlwyf eglwysig yng nghymuned Rhaeadr Gwy yn ardal Maldwyn, Powys yw Llansanffraid Cwmdeuddwr, sydd 58.3 milltir o Gaerdydd a 154.4 milltir o Lundain. Fei lleolir fymryn ir gorllewin o dref fechan Rhaeadr Gwy ar y ffordd syn arwai ...

                                               

Llantrisant, Ynys Môn

Pentrefan yng nghymuned Tref Alaw, Ynys Môn, Cymru yw Llantrisant. Fei lleolir ar gyffordd wledig tua hanner ffordd rhwng Llanfaethlu ir gorllewin a Llannerch-y-medd ir dwyrain yng ngogledd-orllewin yr ynys, tua 8 milltir ir dwyrain o Gaergybi. M ...

                                               

Llanwenarth

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llanwenarth. Fei lleolir 2 filltir ir gorllewin or Fenni yng ngogledd-orllewin y sir. Rhes Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog heibio ir pentref. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Nick Ra ...

                                               

Llanwenllwyfo

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llanwenllwyfo, syn gorwedd ar yr arfordir yng ngogledd-ddwyrain ger Dulas, Ynys Môn. Enwir yr eglwys ar plwyf ar ôl y santes leol Gwenllwyfo. Fel gweddill plwyfir ynys, maen rhan o Esgobaeth Bangor. Ni wyddys ddim o ...

                                               

Llanwnda, Gwynedd

Am y pentref yn Sir Benfro, gweler Llanwnda Sir Benfro. Pentref, cymuned, a phlwyf yn Arfon, Gwynedd, yw Llanwnda. Gorwedd ar yr A499 tua 3 milltir ir de o dref Caernarfon. Llifa Afon Carrog drwyr gymuned. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad ...

                                               

Llanwnnog

Pentref bychan gwledig a phlwyf ym Mhowys yw Llanwnnog. Fei lleolir yn ardal Maldwyn ger yr A470, tua 6 milltir ir gorllewin or Drenewydd. Cyflwynir eglwys y plwyf i Sant Gwynno ceir sawl ffurf ar yr enw, yn cynnwys Gwnog. Yn yr Oesoedd Canol roe ...

                                               

Llanwynell

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llanwynell. Fei lleolir 6 milltir ir gogledd-orllewin o Gas-gwent, rhwng pentrefi Devauden a Llan-gwm. Cynrychiolir Llanwynell yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Nick Ramsay Annibynnol ar Aelod Seneddol yw Dav ...

                                               

Llanwytherin

Pentref gwledig a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llanwytherin. Fei lleolir ar y B4521 tua 4 milltir ir dwyrain or Fenni, ar y ffordd i Ynysgynwraidd. Cyfeirir at y pentref yn y llawysgrif Gymreig gynnar Llyfr Llandaf fel Ecclesia Guitherin Lladin am Eglw ...

                                               

Llanycil

Pentref, cymuned a phlwyf yng Ngwynedd ydy Llanycil, sydd wedi ei leoli tua 12 milltir ir de orllewin o Gorwen a 15 milltir ir gogledd ddwyrain o Dolgellau. Hyd 1974 bun ran o Sir Feirionnydd. Cysgegrir eglwys y plwyf i Sant Beuno. Cynrychiolir y ...

                                               

Llanynys

Pentref bychan, plwyf a chymuned yn Sir Ddinbych yw Llanynys syn enwog am lun hynafol or 15g ac Eglwys Sant Saeran, sydd wedii dynodin Radd I. Saif yn Nyffryn Clwyd ir gogledd o dref Rhuthun ac ir dwyrain or briffordd A525. Mae cymuned Llanynys h ...

                                               

Llechgynfarwy

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llechgynfarwy. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir dwyrain or Fali. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Llifon yng nghantref Aberffraw. Ystyr yr enw yw Maen Cynfarwy. Sant lleol oedd Cynfarwy neu Cynfarwydd.

                                               

Llechylched

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llechylched. Gorwedd y plwyf yng ngogledd-orllewin yr ynys ac maen cyfateb yn fras i diriogaeth cymuned Bryngwran. Maen rhan o Esgobaeth Bangor. Yn yr Oesoedd Canol roedd Llechylched yn rhan o gwmwd Llifon, cantref A ...

                                               

Lledrod

Pentref a chymuned yng nghanolbarth Ceredigion yw Lledrod, hanner ffordd rhwng Aberystwyth a Thregaron. Yn 2001 roedd 707 o bobl yn byw yn ardal cymuned Lledrod, 62% ohonynt yn siarad Cymraeg Cyfrifiad 2001. Cynrychiolir y pentref yn y Cynulliad ...

                                               

Llowes

Pentref bychan a phlwyf ym Mhowys yw Llowes. Roedd 110 o bobl yn byw ynddo yn 2005. Maen gorwedd yn ardal Maesyfed ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Y dref agosaf ywr Clas-ar-Wy, tua 3 milltir ir de-ddwyrain. Maen rhan o gymuned Y Clas-ar-Wy.

                                               

Maenan

Pentref ar wasgar a phlwyf eglwysig ydy Maenan, tua 4 milltir ir gogledd o Lanrwst ac ir de o blwyf Eglwysbach. Maen rhan o gymuned Llanddoged a Maenan. Poblogaeth: tua 300 gyda chanran sylweddol yn siaradwyr Cymraeg. Maer rhan fwyaf or boblogaet ...

                                               

Maenorowen

Pentref bychan a phlwyf yng ngogledd Sir Benfro yw Manarwan neu Maenorowen. Gorwedd Maenorowen tua 2 filltir ir de-orllewin o Abergwaun, ar lôn yr A487 i gyfeiriad Tyddewi. Y pentrefi agosaf yw Scleddau ir de a Llanwnda ir gogledd. Roedd maenor y ...

                                               

Mallwyd

Pentref bychan a phlwyf yn ne-ddwyrain Gwynedd yw Mallwyd. Fei lleolir yn nyffryn Afon Dyfi ar briffordd yr A470 tua hanner ffordd rhwng Dolgellau a Machynlleth. Ar bwys y pentref mae cyffordd yr A458 o gyfeiriad Y Trallwng. Y pentrefi agosaf yw ...

                                               

Manafon

Pentref a phlwyf gwledig ym Mhowys, Cymru, yw Manafon. Fei lleolir yng ngogledd y sir yn ardal Maldwyn, 2 filltir a hanner ir de o bentref Llanfair Caereinion ac 8 milltir ir gorllewin or Trallwng ar lôn y B4390. Saif Manafon ar ddwy lan Afon Rhi ...

                                               

Martletwy

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Martletwy. Nid ymddengys fod enw Cymraeg am y pentref. Saif ir dwyrain o Afon Cleddau, tua hanner y ffordd rhwng Hwlffordd a Dinbych y Pysgod. Ail-adeiladwyd yr eglwys, a gysegrwyd i Sant Marchell yn ...

                                               

Mathri

Pentref, plwyf a chymuned yng ngogledd-orllewin Sir Benfro yw Mathri. Saif heb fod ymhell or arfordir, ger y briffordd A487 ir de-orllewin o dref Abergwaun. Dengys cofnodion i ferch or enw Jemima Nicholas gael ei bedyddio ym mhlwyf Mathri ar 2 Ma ...

                                               

Pen-allt

Pentref a phlwyf yn Sir Fynwy yw Pen-allt neu Penallt. Fei lleolir ar fryn tua milltir ir de-ddwyrain o dref Trefynwy. Llifa Afon Gwy heibio ir pentref. Maer eglwys yn hen ac maen nodweddiadol o arddull pensaernïol y rhan yma or Gororau. Cynrychi ...

                                               

Penalun

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Penalun. Saif ger yr arfordir, fymryn ir de-orllewin o dref Dinbych y Pysgod. Ceir yma orsaf ar gangen Doc Penfro o Reilffordd Gorllewin Cymru. Mae gan y fyddin faes tanio rhwng y pentref ar môr. Mae ...

                                               

Penmon

Llecyn a phlwyf eglwysig ar gongl de-ddwyreiniol Ynys Môn yw Penmon. Maen gorwedd ir gogledd o Fiwmares ac ir dwyrain o blwyf Llangoed. Mae ei arfordir dwyreiniol yn gorwedd ar Afon Menai. Yn yr Oesoedd Canol roedd yn rhan o cwmwd Dindaethwy, can ...

                                               

Penrhos, Gwynedd

Am lleoedd eraill or un enw gweler Penrhos. Plwyf eglwysig a phentref bychan yng Ngwynedd yw Penrhos. Fei lleolir ar benrhyn Llŷn ychydig ir gorllewin o dref Pwllheli ar bwys y briffordd A499. Maen rhan o gymuned Llannor. Mae pentref Penrhos yn f ...

                                               

Penrhos, Sir Fynwy

Am lleoedd eraill or un enw gweler Penrhos. Pentref bychan a phlwyf yn Sir Fynwy yw Penrhos. Fei lleolir 3 milltir ir gogledd o dref Rhaglan. Gorwedd y pentref ar lan Afon Troddi, syn llifo i Afon Gwy. Ceir adfeilion castell mwnt a beili Normanai ...

                                               

Penrhoslligwy

Penrhoslligwy oedd maerdref Cwmwd Twrcelyn, un o chwech cwmwd ar Ynys Môn. Nid oes olion or faerdref yn bodoli erbyn heddiw. Fel gweddill yr ynys, y prif alwedigaeth oedd gweithior tir, rhandiroedd yn cael eu rhannu rhwng y taeogion gan y Tywysog ...

                                               

Pistyll

Pentref bychan, plwyf eglwysig a chymuned yn Llŷn, Gwynedd, yw Pistyll. Gorwedd ar arfodir gogleddol penrhyn Llŷn, ar y ffordd B4417, ychydig ir dwyrain o Nefyn. Mae eglwys Pistyll, a gysegrir i Sant Beuno, yn sefydliad hynafol, gyda bedyddfaen o ...

                                               

Rhodogeidio

Plwyf eglwysig a pentrefan ar Ynys Môn yw Rhodogeidio. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir gogledd or Fali. Saif y pentrefan yng nghymuned Llannerch-y-medd.

                                               

Rhoscrowdder

Pentref a phlwyf yn Sir Benfro yw Rhoscrowdder. Fei lleolir yn ner sir tua 6 milltir ir gorllewin o dref Penfro ger lan ogleddol Afon Cleddau. Maen rhan o gymuned Hundleton. Yn yr Oesoedd Canol, Rhoscrowdder oedd un o ganolfannau eglwysig pwysica ...

                                               

Sain Ffrêd

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro yw Sain Ffrêd. Fei lleolir yn ne Sir Benfro ar lan Bae Sain Ffraid, tua 1.5 milltir o bentref Marloes a thua 9 milltir ir gorllewin o Aberdaugleddau. Enwir y plwyf ar ôl y Santes Ffraid mae Ffrêd yn amrywiad ...

                                               

Sain Nicolas a Thresimwn

Mae Sain Nicolas a Thresimwn yn gymuned ir de-orllewin o Gaerdydd. Saif ym Mro Morgannwg. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Jane Hutt Llafur ar Aelod Seneddol yw Alun Cairns Ceidwadwr.

                                               

Trefdraeth, Ynys Môn

Plwyf eglwysif a phentrefan yng nghymuned Bodorgan, Ynys Môn yw Trefdraeth. Mae 129.6 milltir o Gaerdydd a 214.5 milltir o Lundain.

                                               

Trefgarn

Pentref a phlwyf yn Sir Benfro yw Trefgarn neu Trefgarn Owen. Fei lleolir yng nghanolbarth y sir yn ardal y Preseli, tua 8 milltir ir dwyrain o ddinas Tyddewi, ger Breudeth.

                                               

Treglarbes

Pentref a phlwyf yn Sir Benfro yw Treglarbes. Fei lleolir yn ner sir 7 milltir ir dwyrain o dref Hwlffordd. Maen rhan o gymuned Cas-wis. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Paul Davies Ceidwadwyr ar Aelod Seneddol yw Stephen ...

                                               

Tregroes

Pentref a phlwyf yn Sir Benfro yw Tregroes. Saif yng nghymuned Solfa. Saif ychydig ir gogledd o bentref Solfa, tua 5 km ir dwyrain o Dyddewi. Ger porth mynwent yr eglwys, a gysegrir i Ddewi Sant, mae Maen Dewi, maen oedd ar un adeg, fe gredir, yn ...

                                               

Tremarchog

Pentref bychan a phlwyf yng ngogledd Sir Benfro yw Tremarchog. Gorwedd Tremarchog tua 4 filltir ir gorllewin o Abergwaun a thua milltir o lan arfordir gogleddol Penfro. Maen gorwedd wrth ymyl Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →