ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294                                               

Llanarmon Mynydd Mawr

Plwyf gwledig a phentrefan ym Maldwyn, gogledd Powys, yw Llanarmon Mynydd Mawr, sydd 94.1 milltir o Gaerdydd. Saif yng nghymuned Llanrhaeadr-ym-Mochnant, rhwng pentref Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llansilin fel ynys o dir rhyngddynt. Bu gynt yn rhan ...

                                               

Llanarmon, Gwynedd

Pentref yn Eifionydd, Gwynedd, yw Llanarmon. Saif ychydig ir gogledd-orllewin o bentref Chwilog ac ir gogledd or ffordd B4354. Enwir y pentref ar plwyf eglwysig ar ôl Sant Garmon. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Dafydd E ...

                                               

Llanasa

Pentref bychan, plwyf a chymuned yn Sir Fflint, gogledd-ddwyrain Cymru, yw Llanasa. Maen gorwedd tua 300 troedfedd i fyny wrth droed yr olaf o Fryniau Clwyd, tua 2 filltir a hanner ir dwyrain o Brestatyn yng ngogledd-orllewin Sir Fflint. Y pentre ...

                                               

Llanbabo

Mae Llanbabo yn bentref bychan 4 milltir ir de o Fae Cemaes ar ymyl Cors y Bol ger Llyn Alaw, yng ngogledd-ddwyrain Ynys Môn. Yn yr Oesoedd Canol roedd yn rhan o gwmwd Talybolion. Ceir tystiolaeth syn awgrymun gryf fod Sefnyn, un o Feirdd yr Uche ...

                                               

Llanbadarn Fawr, Powys

Cymuned a phlwyf eglwysig ym Mhowys, yw Llanbadarn Fawr. Saif ir gogledd-ddwyrain o dref Llandrindod, yn ardal Maesyfed ac yn 2001 roedd gan y gymuned boblogaeth o 654. Maer gymuned yn cynnwys pentrefi Y Groes a Fron. Gerllaw llifa Afon Ithon.

                                               

Llanbadarn Garreg

Pentref bychan a phlwyf gwledig yn ne Powys yw Llanbadarn Garreg. Maen gorwedd yn y bryniau isel ir dwyrain o Fynydd Epynt, tua 5 milltir ir de-ddwyrain o dref Llanfair-ym-Muallt. Y pentref agosaf yw Aberedw, dwy filltir i lawr y cwm ir gorllewin ...

                                               

Llanbadarn Odwyn

Plwyf gwledig o ffermydd ar wasgar ar y bryniau yng nghanolbarth Ceredigion yw Llanbadarn Odwyn. Fei lleolir ym mlaenau Dyffryn Aeron, rhwng Llangeitho ir gorllewin a Thregaron ir dwyrain. Canolfan y plwyf yw eglwys hynafol Llanbadarn Odwyn, syn ...

                                               

Llanbeblig

Plwyf a maesdref ar gyrion Caernarfon, Gwynedd, yw Llanbeblig. Gorwedd ar lannau afon Seiont ac maer plwyf, a fun rhan o gwmwd Arfon Is Gwyrfai yn yr Oesoedd Canol, yn cynnwys yn ei ffiniau caer Rufeinig Segontium.

                                               

Llanbedrgoch

Mae Llanbedrgoch yn bentref a phlwyf eglwysig yn ne-ddwyrain Ynys Môn. Saif ar ffordd gefn ychydig ir gorllewin or briffordd A5025 rhwng Pentraeth a Benllech. Mae gwarchodfa natur Gors Goch yn gorwedd ar llyn rhewlifol hynafol.

                                               

Llanbedrog

Am yr eglwys a phlwyf ger Penfro, gweler Llanbedrog, Sir Benfro. Pentref, cymuned a phlwyf eglwysig yn ne-orllewin Llŷn, Gwynedd yw Llanbedrog. Maen gorwedd ar lan Bae Ceredigion tua hanner ffordd rhwng Pwllheli ir dwyrain ac Abersoch ir de. Rhed ...

                                               

Llanbedrog, Sir Benfro

Eglwys a phlwyf yng nghymuned Castellmartin 3 milltir ir de-orllewin o dref Penfro yn Sir Benfro ydy Llan Pedrog neu Llanbedrog, sydd wedii henwi ar ôl Sant Pedrog ac syn dyddio nôl ir 13g. Cyfeirnod OS: SR970 973. Mae tŵr yr eglwys yn null tradd ...

                                               

Llanbeulan

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llanbeulan. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir dwyrain o bentref Rhosneigr. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Llifon yng nghantref Aberffraw. Enwir y plwyf ar ôl Sant Peulan a chysegrir eglwys y plwyf iddo.

                                               

Llandanwg

Pentref bychan a phlwyf ar arfordir Ardudwy, de Gwynedd, yw Llandanwg. Lleolir y pentref 2 filltir ir de o Harlech. Maen adnabyddus am ei eglwys ganoloesol ai draeth llydan. Mae Llandanwg yn gorwedd ger aber Afon Artro ym Mae Ceredigion, hanner m ...

                                               

Llandecwyn

Plwyf a phentrefan gwasgaredig yn ardal Ardudwy, de Gwynedd, yw Llandecwyn. Yn ôl traddodiad fei cysylltir â Sant Tecwyn, a sefydlodd llan yno. Maen rhan o gymuned Talsarnau Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Dafydd Elis-Th ...

                                               

Llandegla

Pentref, plwyf a chymuned yn ne-ddwyrain Sir Ddinbych yw Llandegla. Fei lleolir ar groesffordd ar lôn yr A525, tua hanner ffordd rhwng Dinbych a Wrecsam. Enwir y pentref ar plwyf ar ôl Sant Tegla. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlae ...

                                               

Llandegwning

Pentref bychan a phlwyf eglwysig yn Llŷn, Gwynedd yw Llandegwning. Ceir ffurf arall ar yr enw, sef Llandygwynin, syn fwy hanesyddol gywir efallai, ond Llandegwning a geir ar lafar ac ar y map yn gyffredinol. Lleolir y pentref fymryn ir de o Fotwn ...

                                               

Llandeilo Bertholau

Pentref a chymuned yn Sir Fynwy yw Llandeilo Bertholau. Saif ir gogledd or Fenni, heb fod ymhell or briffordd A465. Heblaw Llandeilo Bertholau ei hun, maer gymuned yn cynnwys pentref Llanddewi Ysgyryd. Roedd poblogaeth y gymuned yn 2001 yn 3.965. ...

                                               

Llandeilo Gresynni

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llandeilo Gresynni. Fei lleolir yn y bryniau yng ngogledd y sir, ar y ffordd B4233 hanner ffordd rhwng Y Fenni ir gorllewin a Threfynwy ir de-ddwyrain. Enwir y pentref ar ôl yr eglwys, a gysegir i Sant Teil ...

                                               

Llandidiwg

Pentref a phlwyf yn Sir Fynwy yw Llandidiwg. Fei lleolir tua milltir ir gogledd o dref Trefynwy yng ngogledd-ddwyrain y sir, heb fod nepell or ffin â Lloegr. Llifa Afon Gwy heibio i Landidiwg. Ar ei lan ceir eglwys y plwyf, sef Eglwys Sant Pedr. ...

                                               

Llandingad

Erthygl am y pwlyf yn sir Gaerfyrddin yw hon. Am y pentref yn Sir Fynwy gweler Llanddingad. Plwyf eglwysig - a sifil hyd yn ddiweddar - yn Sir Gaerfyrddin yw Llandingad. Fei lleolir yng ngogledd y sir gan ymestyn o gwmpas tref Llanymddyfri. Yn yr ...

                                               

Llandrygarn

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llandrygarn. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir dwyrain o bentref Rhosneigr. Mae pentref bychan Trefor yn gorwedd yn y plwyf. Enwir yr ysgol gynradd leol, sef Ysgol Llandrygarn, ar ôl y plwyf: mae yn nhalgy ...

                                               

Llandudwen

Plwyf eglwysig yng nghwr gorllewinol Llŷn yw Llandudwen. Maen gorwedd ir gogledd o fryn Carn Fadryn, ir de o Nefyn. Heddiw maen rhan o gymuned Buan. Yn yr Oesoedd Canol bu plwyf Llandudwen yn rhan o gwmwd Dinllaen yng nghantref Llŷn. Saif eglwys ...

                                               

Llandyfái

Pentref, plwyf a chymuned yn ne Sir Benfro yw Llandyfái. Saif ychydig ir dwyrain o dref Penfro ay y briffordd A4075. Ceir yma weddillion "Plas yr Esgob", oedd yn cael ei ddefnyddio gan esgobion Tyddewi. Maer rhan fwyaf or hyn a welir yn awr yn wa ...

                                               

Llandyfrydog

Plwyf a phentre bychan yng ngogledd-ddwyrain Ynys Môn yw Llandyfrydog. Gorwedd tua 5 milltir ir gorllewin o Foelfre a thua 2 filltir ir dwyrain o Lannerch-y-medd. Maer pentref yn rhan o gymuned Rhosybol.

                                               

Llandysilio-yn-Iâl

Cymuned, pentref bychan a phlwyf yn Sir Ddinbych yw Llandysilio-yn-Iâl. Saif ir gogledd o dref Llangollen, o gwmpas y briffordd A452 ac yn ymestyn i gynnwys Bwlch yr Oernant. Roedd y boblogaeth yn 2001 yn 472. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynul ...

                                               

Llandysilio, Ynys Môn

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Llandysilio. Maen gorwedd ar lan Afon Menai yn ner ynys. Maer plwyf, syn rhan o Esgobaeth Bangor, yn cynnwys Porthaethwy. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Dindaethwy, cantref Rhosyr. Enwir yr y plwyf ar ôl Sant T ...

                                               

Llanddaniel Fab

Pentref bychan, cymuned a phlwyf eglwsyig yw Llanddaniel Fab, syn gorwedd yn ne-orllewin Ynys Môn, ar ffordd gefn rhwng Y Gaerwen ar ffordd yr A5 a Llanedwen ar yr A4080. Maen rhan o ward Llanidan. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Menai, cant ...

                                               

Llandderfel

Pentref gwledig a chymuned yn nwyrain Gwynedd yw Llandderfel, tua 3 milltir ir dwyrain or Bala. Mae plwyf Llandderfel yn un o bump plwyf Penllyn. Maen gorwedd yn rhan uchaf Dyffryn Edeirnion yn agos ir Sarnau a Chefnddwysarn, wrth odrer Berwyn. C ...

                                               

Llanddeusant, Ynys Môn

Lleolir pentref a phlwyf Llanddeusant, Ynys Môn, ir gogledd o Afon Alaw ac ir gorllewin o gronfa ddŵr Llyn Alaw. Mae yng nghymuned Tref Alaw. Maen un o sawl Llanddeusant yng Nghymru. Un o atyniadau nodweddiadol y pentref yw Melin Llynnon, yr unig ...

                                               

Llanddewi Ysgyryd

Pentref a phlwyf eglwysig yn Sir Fynwy yw Llanddewi Ysgyryd. Fei lleolir tua 2 filltir ir gogledd-ddwyrain or Fenni yng ngogledd y sir. Enwir y pentref ar ôl eglwys y plwyf, a gysegrir i Ddewi Sant. Cyfeiria Ysgyryd at fryn Ysgyryd Fawr 486 metr ...

                                               

Llanddoged

Pentref bychan ym mwrdeistref sirol Conwy yw Llanddoged. Maen rhan o gymuned Llanddoged a Maenan. Gorwedd y pentref ar lethrau dwyreiniol Dyffryn Conwy tua milltir a hanner ir gogledd o Lanrwst. Yn ôl traddodiad, sefydlwyd Llanddoged gan Sant Dog ...

                                               

Llanddwywe

Pentref bychan a phlwyf eglwysig ger arfordir Bae Ceredigion yn ne Gwynedd yw Llanddwywe. Maen gorwedd fymryn ir de o bentref Dyffryn Ardudwy ar ffordd yr A496. Mae eglwys Llanddwywe yn hynafol. Fei cysylltir âr santes Dwywe, gwraig Dunod Fawr a ...

                                               

Llanddyfnan

Pentref bychan, cymuned a phlwyf eglwysig ym Môn yw Llanddyfnan. Gorwedd yn ne-ddwyrain Ynys Môn ar y ffordd B5109 rhwng Pentraeth ir dwyrain a Llangefni ir gorllewin. Enwir y plwyf ar ôl Sant Dyfnan. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Dindaeth ...

                                               

Llanedwen

Plwyf eglwysig yn ne-orllewin Ynys Môn yw Llanedwen. Maen gasgliad o ychydig o dai ac eglwys a hynny ar lan Afon Menai. Saif yng nghymuned Llanddaniel Fab.

                                               

Llanefydd

Pentref, cymuned a phlwyf ym mwrdeistref sirol Conwy yw Llanefydd -. Maen bentref bychan a leolir tua 5 milltir ir gogledd-orllewin o dref Dinbych a thuar un pellter ir de-orllewin o Lanelwy. Ceir dau sant ac un santes or enw Nefydd, i gyd yn per ...

                                               

Llanegryn

Pentref, cymuned a phlwyf ym Meirionnydd, de Gwynedd, ar lan ddwyreiniol Dyffryn Dysynni yw Llanegryn. Maer pentref yn sefyll chwarter milltir ir gogledd o lôn yr A493, tua 3 milltir ir gogledd o Dywyn, ar lethrau isaf yr Allt-lwyd, y bryn cyntaf ...

                                               

Llaneilian

Am y pentref yn sir Conwy, gweler Llaneilian-yn-Rhos. Pentref, plwyf a chymuned ar yr arfordir yng ngogledd-ddwyrain Ynys Môn yw Llaneilian. Cysegrwyd Eglwys Llaneilian i Sant Eilian; maen un or eglwysi hynaf ar yr ynys. Gerllaw mae Trwyn Eilian ...

                                               

Llanelidan

Pentref, cymuned a phlwyf yn Sir Ddinbych yw Llanelidan. Maer pentref tua hanner ffordd rhwng trefi Rhuthun a Chorwen, yn nyffryn Afon y Maes, sy’n isafon ir Afon Clwyd. Mae pentrefan Rhydymeudwy o fewn y gymuned hon. Maer eglwys yno wedi ei chys ...

                                               

Llanfabon

Plwyf ym Merthyr Tudful oedd Llanfabon, wedi ei lleoli tua 5 milltir ir gogledd-gogledd-orllewin o Gaerffili. Roedd yng ngwmwd Senghenydd, ym Morgannwg. Yn yr ardal yma roedd teulu Llanbradach yn afer byw. Cysgrwyd yr eglwys leol i Sant Mabon, a ...

                                               

Llanfaelrhys

Pentref gwledig a phlwyf ym Mhen Llŷn, Gwynedd, yw Llanfaelrhys. Fei lleolir ger arfordir de-orllewinol penrhyn Llŷn, rhwng Aberdaron ir gorllewin a Rhiw ir dwyrain. Yn ôl traddodiad, sefydlwyd eglwys Llanfaelrhys gan Sant Maelrhys neu Maelrys, M ...

                                               

Llanfair Is Coed

Pentref a phlwyf yn Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru, yw Llanfair Is Coed. Maen gorwedd rhwng Casnewydd a Cas-gwent ir gogledd o bentref Caerwent. Cyfeiriar enw at y ffaith y bun rhan o gantref Gwent Is Coed yn yr Oesoedd Canol, h.y. yn gorwedd ir de ...

                                               

Llanfair Mathafarn Eithaf

Plwyf a chymuned yng ngogledd-ddwyrain Môn yw Llanfair Mathafarn Eithaf. Gorwedd ar yr arfordir rhwng Moelfre ir gogledd, sydd yn y plwyf, a Benllech ir de. Yn yr Oesoedd Canol roedd yn rhan o gwmwd Dindaethwy. Dawr enw or dref ganoloesol Mathafa ...

                                               

Llanfair-ar-y-bryn

Cymuned a phlwyf yn Sir Gaerfyrddin yw Llanfair-ar-y-bryn. Maen fwyaf adnabyddus oherwydd ir emynydd William Williams, Pantycelyn gael ei eni yn y plwyf yn ffermdy Pantycelyn ger Pentre Tŷ-gwyn ai gladdu ym mynwent eglwys Llanfair-ar-y-bryn, ar f ...

                                               

Llanfair-is-gaer

Eglwys hynafol a phlwyf ar lan Afon Menai, rhwng Caernarfon ar Felinheli, yn Arfon, Gwynedd, yw Llanfair-is-gaer. Cyfeirnod OS 501601. Maer gaer yn yr enw yn cyfeirio at gaer Segontium. Gorweddair plwyf yng nghwmwd Arfon Is Gwyrfai. Eglwys fechan ...

                                               

Llanfair-yng-Nghornwy

Mae Llanfair-yng-Nghornwy yn bentref bychan a phlwyf eglwysig yng ngogledd-orllewin Ynys Môn. Saif ir gogledd-orllewin or briffordd A5025 rhwng Llanrhyddlad a Cemaes, ar lan Bae Caergybi. Maen rhan o gymuned Cylch y Garn.

                                               

Llanfihangel Abercywyn

Pentref bychan a phlwyf yn ne Sir Gaerfyrddin yw Llanfihangel Abercywyn, rhai milltiroedd ir de o Sanclêr ar y ffordd i Lacharn. Maer plwyf yn adnabyddus fel man geni Thomas Charles 1755 - 1814, un o arweinwyr pwysicaf y Methodistiaid Calfinaidd ...

                                               

Llanfihangel Bachellaeth

Plwyf eglwysig yng Ngwynedd yw Llanfihangel Bachellaeth yng nghymuned Buan, Ynys Môn. Fei lleolir ir gogledd-ddwyrain o bentref Llanbedrog ac maen rhan o reithoriaeth Llanbedrog. Yn yr Oesoedd Canol bu Llanfihangel Bachellaeth yn rhan o gwmwd Caf ...

                                               

Llanfihangel Dinsilwy

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn oedd Llanfihangel Dinsilwy. Maen gorwedd ar yr arfordir yn ne-ddwyrain yr ynys ir gogledd o Llanddona. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Dindaethwy, cantref Rhosyr. Cyfeiria Dinsilwy at dreflan ganoloesol Dinsilwy a ...

                                               

Llanfihangel Rhos-y-corn

Plwyf eglwysig a chymuned yng ngogledd Sir Gaerfyrddin yw Llanfihangel-rhos-y-corn. Gorwedd yn y bryniau ir gogledd o bentref Brechfa ac ir gorllewin o Abergorlech. Mae rhan ddeheuol y plwyf yn rhan o Fforest Brechfa. Mae eglwys y plwyf yn dyddio ...

                                               

Llanfihangel Torymynydd

Pentref a phlwyf eglwysig yn Sir Fynwy yw Llanfihangel Torymynydd. Fei lleolir yn Nyffryn Wysg, tua 9 milltir ir de-orllewin o dref Mynwy a 6 milltir ir dwyrain o dref Brynbuga, yng ngogledd y sir. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedla ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →