ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293                                               

Wales, Efrog Newydd

Gweler hefyd Wales gwahaniaethu. Mae Wales yn dref yn Swydd Erie, Efrog Newydd, yn Unol Daleithiau America. Roedd ganddi boblogaeth o 2.960 yn ôl cyfrifiad 2000. Cafodd ei henwin Wales gan y Cymry a ymsefydlodd yno ar ddechraur 19g. Cyfrifir tref ...

                                               

Wales, Gogledd Dakota

Gweler hefyd Wales gwahaniaethu. Mae Wales yn ddinas yn Swydd Cavalier, Gogledd Dakota, yn yr Unol Daleithiau. Ei phoblogaeth, yn ôl cyfrifiad 2000, oedd 30, gyda 18 unigolion yn eu tai eu hunain a 7 teulu. Sefydlwyd Wales yn 1897.

                                               

Wales, Massachusetts

Gweler hefyd Wales gwahaniaethu. Mae Wales yn dref yn Swydd Hampden, Massachusetts, Unol Daleithiau America. Y boblogaeth yn ôl cyfrifiad 2000 yw 1.737. Mae gan y dref sawl adeilad hanesyddol yn yr arddull pensaernïol syn nodweddiadol o Massachus ...

                                               

Wales, Utah

Gweler hefyd Wales gwahaniaethu. Mae Wales yn dref fechan yn Swydd Sanpete, Utah, Unol Daleithiau America. Roedd ganddi boblogaeth o 219 yn ôl cyfrifiad 2000. Tref fechan wledig yw Wales, yn llai na sawl pentref yng Nghymru, ond mae ganddi ei chy ...

                                               

Welsh Neck

Gwladfa fach Gymraeg a sefydlwyd yn Ne Carolina ar ddechraur 18g oedd Welsh Neck. Erbyn heddiw maen rhan o dref Hartsville, Darlington County. ond coffeir yr enw o hyd yn enw eglwys leol y Bedyddwyr, Welsh Neck Baptist Church. Daeth yr ymsefydlwy ...

                                               

Jonesville (Gogledd Carolina)

Jonesville ywr dref hynaf yn Swydd Yadkin, Gogledd Carolina, Unol Daleithiau America. Roedd ganddi boblogaeth o 1.464 yn ôl cyfrifiaf 2000. Ond ychwanegwyd 800 o bobl yn 2001 pan unodd ag Arlington, Gogledd Carolina, iw gwneud y dref ail fwyaf yn ...

                                               

Llewellyn, Pennsylvania

Gweler hefyd Llewellyn. Tref yn Ardal Minersville yn nhalaith Pennsylvania yn yr Unol Daleithiau yw Llewellyn. Fei lleolir ger Pottsville, rhwng dinasoedd Harrisburg ac Allentown, ir gogledd-orllewin o Philadelphia. Maen 160 milltir ir gogledd o ...

                                               

Siroedd Iwerddon

Nodyn: * - Mae Swydd Ddulyn yn dair swydd weinyddol: i Contae Átha Cliath Theas / County of South Dublin ; ii Contae Fine Gall / County of Fingal ; iii Contae Dún Laoghaire–Ráth an Dúin / County of Dún Laoghaire-Rathdown. Defnyddir y siroedd trad ...

                                               

Gweriniaethau Rwsia

Unedau ymreolaethol o fewn Rwsia yw gweriniaethau Rwsia. Rhennir Ffederasiwn Rwsia yn 83 deiliad ffederal, gyda 21 ohonyn nhw yn weriniaethau ymreolaethol. O fewn y ffederasiwn maer gweriniaethau hyn yn cynrychioli ardaloedd gyda phoblogaethau na ...

                                               

Beijing

Prifddinas Gweriniaeth Pobl Tsieina a dinas ail fwyaf y wlad gyda 13.820.000 o drigolion yw Beijing. Yn ogystal, mae Beijing yn ddinas hunanlywodraethol gyda statws tebyg i dalaith. Mae poblogaeth Beijing oddeutu 21.710.000.

                                               

Chongqing

Un o bedair talaith ddinesig Gweriniaeth Pobl Tsieina yw dinas Chongqing neu Chungking. Saif yng nghanolbarth y wlad, ac roedd y boblogaeth yn 2002 yn 31.070.000. Chongqing ywr fwyaf o daleithiau dinesig Tsieina o ran poblogaeth, gan ymestyn am g ...

                                               

Rhanbarthau gwleidyddol Gweriniaeth Pobl Tsieina

Mae Gweriniaeth Pobl Tsieina wedi ei rhannu yn nifer o unedau gweinyddol gwahanol: 5 Rhanbarth hunanlywodraethol 自治区, zizhiqu 2 Ardal Arbennig 特别行政区, tebie xingzhengqu 4 talaith ddinesig 市, shi 23 talaith 省, sheng

                                               

Shanghai

Dinas fwyaf Gweriniaeth Pobl Tsieina yw Shanghai neu weithiau yn Gymraeg Sianghai. Saif ar lan deheuol Afon Yangtze yn nwyrain Tsieina, a llifa Afon Huangpu drwyr ddinas. Gyda phoblogaeth o 23.390.000 yn yr ardal ddinesig, saif yn 3edd o ran dina ...

                                               

Tianjin

Un o bedair talaith ddinesig Gweriniaeth Pobl Tsieina yw Tianjin. Saif yn nwyrain y wlad, ger yr arfordir, ac roedd y boblogaeth yn 2002 yn 10.110.000. Saif Tianjin ger aber afon Hai He. Maen borthladd pwysig, ac yn ail ymhlith dinasoedd Tsieina ...

                                               

Écréhous

                                               

Jersey

Pwyleg Jersey Web Saesneg Ffrangeg Almaeneg Iseldireg Jersey Tourism Saesneg This Is Jersey Saesneg BBC Jersey Saesneg ThisJersey JersiaiseMap o Jersey Saesneg States of Jersey – gwefan swyddogol y llywodraeth

                                               

Les Dirouilles

                                               

Minquiers

                                               

Pierres de Lecq

                                               

Alderney

Un o Ynysoedd y Sianel yw Alderney. Dymar mwyaf gogleddol o Ynysoedd y Sianel. Maen ynys fechan syn gorwedd tua 35 km ir gogledd-ddwyrain o ynys Guernsey oddi ar arfordir Basse-Normandie yn Ffrainc ac mae ganddi gysylltiad hanesyddol cryf gyda No ...

                                               

Brecqhou

Un o Ynysoedd y Sianel yw Brecqhou syn rhan o Feilïaeth Ynys y Garn. Ers 1993, y brodyr a dynion busnes David a Frederick Barclay yw tenantiaid yr ynys.

                                               

Burhou

                                               

Casquets

                                               

Herm

Un o Ynysoedd y Sianel yw Herm syn rhan o Blwyf Saint Peter Port ym Meilïaeth Ynys y Garn. Lleolir ym Môr Udd, i ddwyrain Ynys y Garn ac i ogledd-orllewin Sark a Brecqhou. Mae ganddi arwynebedd o 2 km 2, a phoblogaeth o 62. Darganfuwyd Herm yn Oe ...

                                               

Jethou

                                               

Lihou

Mae Lihou yn ynys-llanw fechan wedii lleoli ychydig oddi ar arfordir gorllewinol Ynys y Garn, yn y Môr Udd, rhwng Prydain a Ffrainc. Mae Lihou yn ffurfio rhan o Blwyf St Peter Port yn Meilïaeth Ynys y Garn, ac yn awr yn eiddo i Senedd Guernsey, e ...

                                               

Ortac

                                               

Sark

Ynys fechan yn ne-orllewin y Môr Udd yw Sark neu yn Gymraeg Sarc. Un o Ynysoedd y Sianel a rhan o Feilïaeth Ynys y Garn yw hi. Mae tua 600 o bobl yn byw ar yr ynys syn ddi-geir. Sarc oedd y diriogaeth Ewropeaidd olaf i ddileu ffiwdaliaeth, yn Ebr ...

                                               

Ynys y Garn

Un o Ynysoedd y Sianel yw Ynys y Garn, ger arfordir Normandi. Hon yw ynys fwyaf Beilïaeth Ynys y Garn. Mae ganddi boblogaeth o tua 374.681.

                                               

Pentref hoyw

Lleoliad daearyddol trefol gyda ffiniau yn gyffredinol cydnabyddedig, ac felly gan amlaf yn gymdogaeth, lle mae nifer mawr o bobl hoyw, lesbiaidd, deurywiol, a thrawsryweddol yn byw yw pentref hoyw. Maent fel arfer yn cynnwys nifer o sefydliadau ...

                                               

Aberystruth

Plwyf eglwysig hynafol gerllaw cornel y Gogledd-Orllewin yn Sir Fynwy yn ffinio â Sir Frycheiniog a rhwng plwyfi Bedwellte a Threfddyn oedd Aberystruth. Ymestynnodd o Gendl yn y Gogledd, a thros Abertyleri yn y De. Bellach lleolir Aberystruth i o ...

                                               

Begeli

                                               

Trefelen

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro yw Trefelen. Fei lleolir yng nghanolbarth y sir, 9 km ir gogledd o Arberth a 13 km ir dwyrain o Hwlffordd. Ymddengys fod yr enw Saesneg yn deillio or enw personol Cymraeg Bleddri ac yn golygu Fferm Bleddri. " ...

                                               

Betws Gwerful Goch

Pentref bach gwledig a phlwyf yn Sir Ddinbych yw Betws Gwerful Goch. Roedd gynt yn rhan o Sir Feirionnydd ac ar ôl hynny Clwyd. Roedd Betws Gwerful Goch yn rhan o hen arglwyddiaeth annibynnol Dinmael yn yr Oesoedd Canol. Fei lleolir rhwng Melin y ...

                                               

Blaen-y-ffos

Pentref bychan yn Sir Benfro yw Blaen-y-ffos. Fei lleolir yng ngogledd y sir ger Crymych, ar bwys y briffordd A478. Maen rhan o blwyf eglwysig Castell-llan.

                                               

Bodedern

Pentref a chymuned yng ngorllewin Ynys Môn yw Bodedern. Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 1.016 o bobl yn byw yn y gymuned hon a 718 or boblogaeth dros dair oed a hŷn yn gallu siarad Cymraeg. Roedd 142 yn ddi-waith, sef 32.1% or rhai o fewn yr oedran p ...

                                               

Bodferin

Yn yr Oesoedd Canol, roedd y plwyf yn rhan o gwmwd Cymydmaen. Arferai pererinion groesir swnt i Ynys Enlli o borthladd bychan Porth Ferin. Ceir Plas Bodferin yn y plwyf, tua 2 filltir ir gogledd-orllewin o Aberdaron. Ceir Rhydmerin yno hefyd. Plw ...

                                               

Boduan

Pentref bychan a phlwyf yn Llŷn, Gwynedd, yw Boduan ; cyfeiriad grid SH323378). Maen rhan o gymuned Buan. Gorwedd Boduan yng nghanol Llŷn ar yr A497, tua hanner ffordd rhwng Pwllheli ir de-ddwyrain a Nefyn ir gogledd-orllewin. Cynrychiolir yr ard ...

                                               

Bodwrog

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Bodwrog, a leolir ger Gwalchmai yng nghanol Môn, ir gogledd o dref Llangefni. Maen rhan o Ddeoniaeth Malltraeth yn Esgobaeth Bangor.

                                               

Bridell

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro yw Bridell. Fei lleolir yng ngogledd eithaf y sir, tua 2 filltir ir de o Aberteifi. Maen rhan o gymuned Cilgerran.

                                               

Brithdir, Gwynedd

Pentref bychan a phlwyf tua 3 milltir ir gogledd-ddwyrain o Dolgellau, de Gwynedd, yw Brithdir ; Cyfeirnod OS: SH 76992 18828. Saif y pentref ar y llethrau uwch lan ddeheuol Afon Wnion. Mae plwyf Brithdir yn ymestyn ir bryniau i gyfeiriad Bwlch O ...

                                               

Bryneglwys

Am y chwarel lechi ger Abergynolwyn, gweler Chwarel Bryn Eglwys. Pentref, plwyf, a chymuned yn Sir Ddinbych yw Bryneglwys. Saif ir gogledd-orllewin o dref Llangollen ac ir gogledd-ddwyrain o Gorwen, ar y briffordd A5104. Maer gymuned yn cynnwys c ...

                                               

Carnguwch

Plwyf eglwysig yng nghwr gogledd-ddwyreiniol Llŷn yw Carnguwch. Maen gorwedd ir de o fynydd Yr Eifl, rhwng Trefor a Llithfaen. Yn yr Oesoedd Canol bu plwyf Carnguwch yn rhan o gwmwd Dinllaen yng nghantref Llŷn. Roedd y plwyf yn gapelaeth dan ofal ...

                                               

Cas-fuwch

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro yw Cas-fuwch. Fei lleolir yng ngogledd y sir 6 milltir ir de-ddwyrain o Abergwaun, ar lethrau bryniaur Preseli. Maen rhan o gymuned Cas-mael. Mae rhan ogleddol y plwyf eglwysig yn gorwedd o fewn ffin Parc Cen ...

                                               

Castell-llan

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Benfro yw Castell-llan. Fei lleolir yng ngogledd y sir ar lethraur Frenni Fawr, tua milltir ir gogledd o bentref Crymych. Maer rhan ogleddol y plwyf eglwysig yn rhan o gymuned Boncath ar rhan ddeheuol yn rhan o gymu ...

                                               

Castellmartin

Pentref a phlwyf eglwysig yn ne Sir Benfro yw Castellmartin neu Castell Martin. Saif heb fod ymhell or arfordir, 8 km ir de-orllewin o dref Penfro ac ir de o Ddoc Penfro. Ers 2011 maen rhan o gymuned Castellmartin a Stackpole. Maer plwyf hefyd yn ...

                                               

Ceirchiog

Plwyf eglwysig ar Ynys Môn yw Ceirchiog. Fei lleolir yng ngogledd-orllewin yr ynys ir dwyrain o bentref Rhosneigr. Cyfeirir ato fel Betws y Grog hefyd mewn rhai dogfennau. Yn yr Oesoedd Canol bun rhan o gwmwd Llifon yng nghantref Aberffraw.

                                               

Cerrigceinwen

Plwyf a phentref bychan ar wasgar ym Môn yw Cerrigceinwen. Fei lleolir yn ne-orllewin yr ynys tua 2 filltir a hanner ir de-orllewin o Langefni. Enwir Cerrigceinwen ar ôl Ceinwen, santes leol a gysylltir â Llangeinwen ar yr ynys yn ogystal. Maen b ...

                                               

Cilgwrrwg

Pentref bychan a phlwyf yn Sir Fynwy yw Cilgwrrwg. Fei lleolir tua 7 milltir ir gogledd-orllewin o Gas-gwent.

                                               

Cofrestri Plwyf Cymru

Cyfeiriadur gan C.J. Williams a J. Watts-Williams yw Cofrestri Plwyf Cymru / Parish Registers of Wales. Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2001. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →