ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292                                               

Theatr Dylan Thomas

Theatr yn Abertawe yw Theatr Dylan Thomas syn gartref i Gwmni Little Theatr Abertawe, cwmni drama amatur a oedd unwaith o dan nawdd y bardd Cymreig Dylan Thomas. Fei lleolir yn ardal y Marina gyferbyn a thafarn hanesyddol "The Pumphouse". Symudod ...

                                               

Theatr Felinfach

Theatr ranbarthol yw Theatr Felinfach, a leolir ger pentref Ystrad Aeron yn Nyffryn Aeron, tua 7 milltir o dref Llanbedr Pont Steffan yn sir Ceredigion, Cymru. Nod y theatr yw "darparu cyfleoedd addysgol eang i boblogaeth Ceredigion a gorllewin C ...

                                               

Galeri Caernarfon

Canolfan Mentrau Creadigol yng Nghaernarfon yw Galeri a agorodd yn swyddogol ym mis Ebrill 2005. Mae adeilad y Galeri yn gynnwys theatr a sinema gyda 394 o seddi, safle celf, 2 stiwdio ymarfer fawr a 3 stiwdio ymarfer llai. Mae gofod ar gyfer 24 ...

                                               

Garthewin

Plasdy ac ystad yng ngogledd Cymru yw Garthewin. Lleolir y plasdy ei hun ger Llanfair Talhaearn yn Sir Conwy. Roedd yn gartref i Wynniaid Melai a Garthewin. Mae ganddo le yn hanes y theatr yn Gymraeg oherwydd cysylltiad y theatr fach sydd yno â S ...

                                               

Theatr y Grand, Abertawe

Theatr y Grand yw prif theatr Abertawe, Cymru, ar gyfer y celfyddydau creadigol. Lleolir y theatr yng nghanol y ddinas. Perfformir amrywiaeth o ddramâu a phantomeimiau yno ac maen gyrchfan flaenllaw ar gyfer perfformiadau theatrig teithiol syn ym ...

                                               

Theatr Gwynedd

Theatr yn ninas Bangor, Gwynedd, oedd Theatr Gwynedd. Cafodd ei sefydlu yn nyddiaur hen Wynedd i wasanaethu gogledd y sir. Bun weithredol rhwng 1975 a 2008, fe gafodd yr adeilad ei dymchwel er mwyn gwneud lle i ganolfan newydd Pontio. Arianwyd Th ...

                                               

Theatr Harlech

Theatr yn nhref Harlech, de Gwynedd, yw Theatr Harlech. Yr actor teledu adnabyddus Mici Plwm oedd Cyfarwyddwr Artistig y theatr rhwng 2002 a 2004.

                                               

Neuadd Dewi Sant

                                               

Theatr Newydd

Maer Theatr Newydd yn un o brif theatrau Caerdydd. Dathlwyd ei ganmlwyddiant yn 2006. Fei lleolir yng nghanol y ddinas ar Blas y Parc, ger Parc Cathays. Gall y theatr ddal 1.144 o bobl. Cynhelir nifer o gynhyrchiadau syn teithio ynddi, gan gynnwy ...

                                               

Pafiliwn Patti

Mae Pafiliwn Patti yn ganolfan yn Abertawe ar gyfer y celfyddydau creadigol. Fei lleolir ym Mharc Fictoria ir de-orllewin o ganol dinas Abertawe. Yn y theatr, perfformir amrywiaeth o ddramâu, pantomeimiau, sioeau cerdd a ffeiriau. Enwyd y ganolfa ...

                                               

Theatr y Palas, Abertawe

Mae Theatr y Palas yn adeilad sydd wedii lleoli ar ochr ogleddol y Stryd Fawr, Abertawe, Cymru. Cafodd ei hadeiladun wreiddiol ym 1888 fel neuadd gerddoriaeth draddodiadol ai henw gwreiddiol oedd Y Pafiliwn. Fei hagorwyd ar Noswyl Nadolig y flwyd ...

                                               

Theatr y Savoy

Saif Theatr y Savoy ai sinema yn Nhrefynwy, yn Ne Cymru; tref gyda thua 9.000 o drigolion ynddi. Fei benodwyd yn adeilad rhestredig Gradd II* a chafodd ei adnewyddu yn yr arddull gwreiddiol, traddodiadol. Mae 360 o seddi y tu fewn a chaiff ei reo ...

                                               

Y Stiwt, Rhosllannerchrugog

Agorwyd Y Stiwt, Rhosllannerchrugog ym 1926. Rhwng 1924 a 1926 penderfynodd Sefydliad Lles y Glowyr fod ceiniog yn cael ei chodi am bob tunnell lo oedd yn cael ei godi o lofeydd lleol, a chodwyd bron i £18.000 ar gyfer codir adeilad. Ar ôl hynny ...

                                               

Theatr Townhill

Mae Theatr Townhill yn theatr yn Abertawe, Cymru sydd wedii lleoli ar gampws Townhill, Prifysgol Fetropolitan Abertawe. Defnyddir y theatr gan fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Abertawe ar gyfer llwyfannu cynyrchiadau ond mae hefyd yn theatr gymune ...

                                               

Theatr y Sherman

Lleolir Theatr y Sherman, ar Heol Senghennydd yn ardal Cathays, Caerdydd. Fei adeiladwyd ym 1973, ond cwbwlhawyd adnewyddiad ohoni yn 2012. Coleg Prifysgol Caerdydd oedd perchennog gwreiddiol y theatr, ond ym 1987 fei gwerthwyd i Gyngor Celfyddyd ...

                                               

Theatr Bolshoi

Theatr hanesyddol ym Moscfa, Rwsia, ywr Theatr Bolshoi, a ddyluniwyd gan y pensaer Joseph Bové ac syn enwog am yr operâu ar balet a gaiff eu cynnal yno. Caiff ei gyfrin dirnod amlwg yn Rwsia oherwydd pensaerniaeth neoglasurol ei ffasâd, sydd iw w ...

                                               

Tŷ Opera Bae Caerdydd

Cynllun arfaethedig oedd Tŷ Opera Bae Caerdydd i adeiladu cartref i Opera Cenedlaethol Cymru fel rhan o ailddatblygiad Bae Caerdydd yn y 1990au. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Tŷ Opera Bae Caerdydd gan Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd, ac agorwyd cys ...

                                               

Ysbyty Brenhinol Alecsandra

Lleolir Ysbyty Brenhinol Alecsandra yn Y Rhyl, Sir Ddinbych. Maen un o ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

                                               

Ysbyty Athrofaol Cymru

Lleolir Ysbyty Athrofaol Cymru yn ardal y Mynydd Bychan, Caerdydd. Sefydlwyd ym 1971, ac erbyn hyn mae 1000 o wlau yn yr ysbyty. Hwn yw ysbyty athrofaol trydydd fwyaf y Deyrnas Unedig, ar ysbyty mwyaf yng Nghymru. Maen darparu gwasanaeth Damwain ...

                                               

Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Ysbyty cyffredinol yn Aberystwyth syn gwasanaethu Ceredigion a rhan sylweddol or Canolbarth yw Ysbyty Cyffredinol Bronglais. Lleolir yr ysbyty ddim ymhell o ganol y dref, ar Heol Caradog ar waelod allt Penglais. Lleolir pencadlys Ymddiriedolaeth ...

                                               

Ysbyty Glan Clwyd

Ysbyty cyffredinol ger Bodelwyddan, Sir Ddinbych yw Ysbyty Glan Clwyd. Hyd 2009 lleolwyd pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych yno. Erbyn hyn maen un o dri ysbyty cyffredinol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac maen gwasanaethu ...

                                               

Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy

Lleolir Ysbyty Cymunedol Glannau Dyfrdwy yn Shotton, Sir y Fflint. Maen un o ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac maen gwasanaethu cymunedau Glannau Dyfrdwy. Mae gan yr ysbyty cymunedol hwn 62 gwely i gleifion, ac maen cynnig sawl gw ...

                                               

Ysbyty Gwynedd

Ysbyty cyffredinol mwyaf Gwynedd, ar safle ym Mhenrhosgarnedd rhwng yr A55 a dinas Bangor, ydy Ysbyty Gwynedd. Dyma bencadlys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, syn un o ymddiriedolaethau iechyd GIG Cymru. Mae talgylch yr ysbyty yn cynnwys y ...

                                               

Ysbyty Cyffredinol Llandudno

Ysbyty cyffredinol ar safle ar gyrion Llandudno, bwrdeistref sirol Conwy, yw Ysbyty Cyffredinol Llandudno. Maen cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Iechyd Gogledd Orllewin Cymru fel rhan o GIG Cymru ac yn cydweithredun agos ag Ysbyty Gwynedd, Bango ...

                                               

Ysbyty Maelor Wrecsam

Ysbyty cyffredinol ar gwr tref Wrecsam, Sir Wrecsam yw Ysbyty Maelor Wrecsam. Hyd 2009 lleolwyd pencadlys Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru yno. Erbyn hyn maen un o dri ysbyty cyffredinol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac maen gw ...

                                               

Ysbyty Cymunedol Rhuthun

Lleolir Ysbyty Cymunedol Rhuthun yn Rhuthun, Sir Ddinbych. Maen un o ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac maen gwasanaethu cymunedau rhan uchaf Dyffryn Clwyd. Dymar safler hen wyrcws Ruthin Union Workhouse cyn iddo gael ei ddymchwel ...

                                               

Ysbyty Singleton

Ysbyty 550 gwely sydd wedi ei lleoli ar Lôn Sgeti, Abertawe, Cymru, ydy Ysbyty Singleton. Caiff ei redeg gan Ymddiriedolaeth GIG Abertawe. Adeiladwyd y brif adeilad ym 1958. Wrth ymyl yr ysbyty lleolir Parc Singleton a phrif gampws Prifysgol Aber ...

                                               

Ysbyty Calon y Ddraig

Ysbyty dros dro yng Nghaerdydd yw Ysbyty Calon y Ddraig. Maer ysbyty maes wedii leoli yn Stadiwm y Principality ac fei agorwyd ar 11 Ebrill 2020. Fei godwyd mewn ymateb ir pandemig coronafirws er mwyn darparu gwelyau ar gyfer cleifion syn gwella, ...

                                               

Ysbyty Dolgellau & Abermaw

Mae Ysbyty Ardal Dolgellau & Abermaw yn ysbyty yn Nolgellau Gwynedd. Maen ysbyty Gwasanaeth Iechyd Gwladol o dan reolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

                                               

Rhestr ysbytai yn Lloegr

Maer rhestr ysbytai yn Lloegr ganlynol yn rhestrur ysbytai syn gweithredu ar y hyn o bryd yn Lloegr.

                                               

Brynfa

Maer term brynfa yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio tref, syn gymharol uchel i fyny, ar is-gyfandir India. Maer enw wedi cael ei ddefnyddio weithiau ar gyfer trefi bach eraill ym mryniau Asia yn y cyfnod trefedigaethol fel dihangfeydd o wres yr h ...

                                               

Šiprage

Pentref yn Kotor Varoš, Bosnia-Hertsegofina, yw Šiprage a saif ar yr Afon Vrbanja. Roedd ganddi boblogaeth o 952 yn 1991. Dawr enw o enw teulu o uchelwyr lleol: Šipraga.

                                               

Bergambacht

Mae Bergambacht) yn bentref a chyn-fwrdeistref yng ngorllewin yr Iseldiroedd yn nhalaith De Holland. Ers 2015 bun rhan o fwrdeistref Krimpenerwaard. Roedd y cyn fwrdeistref yn ymaestyn dros ardal of 38.06 km2 14.70 sq mi gyda 2.96 km2 1.14 sq mi ...

                                               

Adulam

Hen ddinas yng Nghanaan oedd Adulam a saif rhyw 36 kilometre i dde-orllewin Jeriwsalem, yn debyg ar fryn Tel ʿAdullam, neu H̱orbat ʿAdullam. Sonir am Abdulam gyntaf yn Llyfr Genesis 38, yn lleoliad i weithgareddau Jwda, mab Jacob. Yn sgil ymadawi ...

                                               

Ashkelon

Gweler hefyd Ashkelon gwahaniaethu. Dinas ar arfordir y Môr Canoldir yn ne Israel yw Ashkelon. Sefydlwyd porthladd Ashkelon yn Oes yr Efydd. Yn nghwrs ei hanes hir mae Ashkelon wedi cael ei rheoli gan y Canaaniaid, y Philistiaid, y Babiloniaid, y ...

                                               

Nasareth (Galilea)

Dinas fwyaf Rhanbarth y Gogledd, Israel yw Nasareth. Adwaenir hi fel "prifddinas Arabaidd Israel"; mae mwyafrif helaeth or boblogaeth yn Arabiaid, gydar mwyafrif ohonynt yn Fwslemiaid ar lleill yn Gristnogion. Mae ganddi boblogaeth o 81, 410.

                                               

Salem (cyfeiriad Beiblaidd)

Dinas yn yr Hen Destament ydy Salem, a oedd cyn hynnyn cael ei alwn Melchizedek ac yn ôl y Beibl roedd yn gorwedd yn y llecyn lle saif Jeriwsalem heddiw.

                                               

Soar (Beibl)

Dinas y cyfeirir ati yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament yw Soar, hefyd Zoara. Crybwyllir y ddinas yn hanes Lot, nai Abraham. Aeth Lot ai wraig i drigo yn ninas Sodom. Datguddiwyd cymeriad "anfoesol" y ddinas iddo pan letyodd angylion a chafodd ...

                                               

Sodom a Gomorra

Yn ôl y Beibl, roedd Sodom a Gomorrah yn ddwy ddinas a ddinistriwyd gan Dduw. Yng Nghristnogaeth ac Islam, mae enwaur ddwy ddinas wedi dod yn gyfystyr â phechod diedifeiriol, gyda chwymp y dinasoedd yn ymgorfforiad o ddicter Duw. Defnyddir Sodom ...

                                               

Rhestr gwersylloedd ffoaduriaid Palesteinaidd

Dyma restr gwersylloedd ffoaduriaid Palesteinaidd gydar boblogaeth gyfredol ar flwyddyn a sefydlwyd. Diffinir ffoadur Palesteinaidd gan yr UNRWA fel y ganlyn: "Ffoaduriaid Palesteinaidd yw personiaid oedd au hannedd arferol ym Mhalesteina rhwng M ...

                                               

Deir al-Balah

Dinas yng nghanol Llain Gaza, Palesteina, syn brifddinas y dalaith or un enw yw Deir al-Balah. Yn 2006 roedd ganddi boblogaeth o 49.751. Maen gorwedd rhwng dinas Gaza ir gogledd a Khan Yunis ir de. Ceir traethau ir gorllewin ar lan y Môr Canoldir ...

                                               

Jabaliya

Gwersyll ffoaduriaid Palesteinaidd yng ngogledd Llain Gaza yw Jabaliya. Maer gwersyll, syn dref sylweddol, yn gorwedd ir gogledd o ddinas Gaza, rhwng y ddinas hwnnw ar ffin gydag Israel. Amcangyfrifir fod tua 100.000 o bobl yn byw yno neu yn ei g ...

                                               

Khan Yunis

Dinas a gwersyll ffoaduriaid cyfagos a leolir yn ne Llain Gaza yw Khan Yunis. Khan Yunis yw dinas fwyaf de Llain Gaza: yn ôl Swyddfa Ganolog Ystadegau Palesteina, roedd gan y ddinas, y wersyll ar cylch boblogaeth o 180.000 in 2006. Er bod Khan Yu ...

                                               

Rafah

Tref Balesteinaidd yn Llain Gaza, am y ffin âr Aifft yn Sinai yw Rafah. Maen safle hynafol. Roedd yn cael ei hadnabod fel "Robihwa" gan bobl yr Hen Aifft, "Rafihu" gan yr Assyriaid, "Raphia" gan y Groegiaid ar Rhufeiniaid, "Raphiah" gan yr Israel ...

                                               

New London (Prince Edward Island)

Mae New London yn gymuned wledig yng Nghanada sydd wedii leoli yn Queens County, Prince Edward Island. Wedii leoli yn nhrefgordd Lot 21, hanner ffordd rhwng Kensington a Cavendish, roedd New London gynt yn cael ei alwn Clifton a chyn hynnyn Graha ...

                                               

Castletown

Am enghreifftiau eraill or un enw, gweler Castletown gwahaniaethu. Tref hanesyddol ar Ynys Manaw yw Castletown. Maen borthladd syn gorwedd ar arfordir deheuol yr ynys ac maen gyn brifddinas Manaw. Poblogaeth: 3.097. Mae Caerdydd 305.1 km i ffwrdd ...

                                               

Douglas (Ynys Manaw)

Douglas yw prifddinas Ynys Manaw ai dref fwyaf gyda phoblogaeth o 27.938, traean o boblogaeth yr ynys. Douglas yw prif ganolfan yr ynys am fasnach, cludiant, siopa ac adloniant. Yno hefyd y lleolir llywodraeth Ynys Manaw ar rhan fwyaf o sesiynaur ...

                                               

Peel, Ynys Manaw

Peel yw tref bedwaredd fwyaf Ynys Manaw, ar ôl Douglas, Onchan a Ramsey; maen gartref i unig eglwys gadeiriol yr ynys ond nid ywn ddinas swyddogol. Mae ganddi boblogaeth o 5.093. Peel yw prif borthladd pysgotar ynys. Eglwys Gadeiriol Peel yw sedd ...

                                               

Arklow

Mae Arklow yn dref yn Swydd Wicklow ar arfordir dwyreiniol Iwerddon, tua 80 km ir de o Ddulyn. Oherwydd ei agosrwydd daearyddol ir brifddinas, daeth Arklow yn boblogaidd gan gymudwyr yn ystod y 2000au ar 2010au. Gefeilliwyd Arklow gydag Aberystwyth.

                                               

Loch Garman

Prif dref Swydd Wexford yn ne-ddwyrain Gweriniaeth Iwerddon yw Loch Garman. Saif heb fod ymhell o borthladd Rosslare, ar ochr ddeheuol aber Afon Slaney. Roedd y boblogaeth yn 2006 yn 18.163. Sefydlwyd y dref gan y Llychlynwyr tua OC 800; dawr enw ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →