ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 291                                               

Gwestyr Marriott, Caerdydd

Gwesty pedwar seren yw Gwestyr Marriott Caerdydd, yn rhan ddeheuol yr Aes yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru. Maen agos i Lyfrgell Ganolog Caerdydd a Neuadd Dewi Sant. Agorwyd y gwesty yn 1986 fel gwesty Holiday Inn, a gwerthwyd y gwesty yn 1 ...

                                               

Tafarn Y Bachgen Du

Gwesty a thafarn yng Nghaernarfon yw Tafarn y Bachgen Du neur Black Boy Inn. Credir fod y gwesty yno ers 1522 ac maen sefyll o fewn muriau canoloesol tref Caernarfon, nepell o Gastell Caernarfon Ers dechrau’r 15g mae Tafarn y Bachgen Ddu wedi bod ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol yr Alban

Lleolir Llyfrgell Genedlaethol yr Alban yng Nghaeredin. Maen un o chwe llyfrgell adnau cyfreithiol yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Delir yno dros 15 miliwn o eitemau argraffiedig, saith miliwn o lawysgrifau, dau filiwn o fapiau a thros 32.000 ff ...

                                               

Deutsche Nationalbibliothek

Llyfrgell genedlaethol yr Almaen ywr Deutsche Nationalbibliothek, a leolir yn ninasoedd Leipzig a Frankfurt am Main. Maen dal cyfanswm o ryw 27.8 miliwn o eitemau. Maer DNB yn olynydd ir Deutsche Bücherei, a sefydlwyd yn Leipzig, canolfan diwydia ...

                                               

Archif Gwladwriaeth Abchasia

Mae Archif Gwladwriaeth Abchasia wedii leoli yn Aqwa, prifddinas Abchasia. Mae Abchasia yn wladwriaeth a chenedl annibynnol yn y Cawcasws nad syn cael ei chydnabod yn ryngwladol gan y rhan fwyaf o wledydd ac mae Georgia yn dal i fynnu rheolaeth d ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol Awstralia

Lleolir Llyfrgell Genedlaethol Awstralia yn Canberra, prifddinas Awstralia. Delir rhyw 10 miliwn o eitemau yno. Fei sefydlwyd gan ddeddf Seneddol 23 Mawrth 1961; etifeddodd gasgliad Llyfrgell Seneddol Cymanwlad Awstralia, a sefydlwyd yn 1901 yn M ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, yw llyfrgell adnau cyfreithiol cenedlaethol Cymru ac maen cael ei chynnal dan nawdd Llywodraeth Cymru. Hon ywr Llyfrgell fwyaf yng Nghymru, gyda dros 6.5 miliwn o lyfrau a chyfnodolion, ar casgliadau mwy ...

                                               

Bibliothèque nationale de France

Llyfrgell genedlaethol Ffrainc ywr Bibliothèque nationale de France, a leolir ym Mharis. Ynghyd âr Llyfrgell Brydeinig yn Llundain, maen un o ddau lyfrgell mwyaf Ewrop; mae 14 miliwn o lyfrau a chylchgronau yno, ynghyd ag amryw o gasgliadau erail ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol Israel

Saif Llyfrgell Genedlaethol Israel ar gampws Prifysgol Hebraeg Jeriwsalem yn Givat Ram, Israel. Yr hen enw arni oedd Llyfrgell Iddewig a Chenedlaethol Israel. Maer casgliadau wediu cyfyngu i ddiwylliant Iddewig neu ir wlad ei hun. Ceir yn y llyfr ...

                                               

Llyfrgell y Diet Cenedlaethol

Llyfrgell genedlaethol Japan yw Llyfrgell y Diet Cenedlaethol, a leolir yn Tokyo a Kyoto. Delir bron i 40 miliwn o eitemau yno. Fei sefydlwyd ym 1948 âi phrif swyddogaeth yw cynorthwyo aelodau seneddol y Diet Cenedlaethol yn eu hymchwil. Agorodd ...

                                               

Llyfrgell Brydeinig

Llyfrgell genedlaethol y Deyrnas Unedig ydyr Llyfrgell Brydeinig. Lleolir y llyfrgell yn St. Pancras, Llundain. Maen un o lyfrgelloedd ymchwil pwysicar byd; yn dal dro 150 miliwn o eitemau ym mhob iaith a fformat; llyfrau, newyddiaduron, papurau ...

                                               

Llyfrgell Gwladwriaeth Rwsia

Un o ddwy lyfrgell genedlaethol Rwsia yw Llyfrgell Gwladwriaeth Rwsia, a leolir ym Moscfa. Delir dros 43 miliwn o eitemau yn Llyfrgell y Wladwriaeth, a sefydlwyd ym 1862. Yn y cyfnod Sofietaidd fei gelwid yn Lyfrgell Gwladwriaeth yr UGSS V. I. Le ...

                                               

Biblioteca Nacional de España

Llyfrgell genedlaethol Sbaen ywr Biblioteca Nacional de España, a leolir ym Madrid. Maen dal dros 9 miliwn o gyfrolau. Sefydlwyd gan Felipe V, brenin Sbaen ym 1712 fel y Real Biblioteca Pública ; ers hynny mae copi o bob llyfr a gyhoeddwyd yn Sba ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol Sweden

Lleolir Llyfrgell Genedlaethol Sweden yn Stockholm. Delir 18 miliwn o eitemau yno. Ym 1661 pasiwyd defddau adnau cyfreithiol cyntaf Sweden, yn wreiddiol er mwyn galluogi sensoriaeth, ac maer llyfrgell yn dal copi o bob llyfr argraffiedig yn y Swe ...

                                               

Llyfrgell Genedlaethol y Weriniaeth Tsiec

Lleolir Llyfrgell Genedlaethol y Weriniaeth Tsiec ym Mhrag. Delir dros 6.5 miliwn o gyfrolau yno. Ei phrif safle yw adeilad Baróc y Klementinum, ai adeiladwyd fel coleg ar gyfer yr Iesuwyr. Maer casgliad yn seiliedig ar lyfrgell hanesyddol yr Uni ...

                                               

Llyfrgell y Gyngres

Llyfrgell ymchwil Cyngres yr Unol Daleithiau yw Llyfrgell y Gyngres. Y llyfrgell ywr sefydliad ffederal hynaf yn yr Unol Daleithiau. Fei lleolir mewn tri adeilad yn Washington, D.C., a dymar llyfrgell fwyaf yn y byd yn ôl gofod silff ac maen dal ...

                                               

John Ballinger

Syr John Ballinger oedd llyfrgellydd cyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ganwyd ef ar y 12fed o Fai 1860 ym Mhontnewynydd, Sir Fynwy. Bun lyfrgellydd yn Doncaster a Chaerdydd cyn cael ei benodin lyfrgellydd cyntaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym ...

                                               

John Poole

Ysgolhaig, llyfrgellydd a chemegydd o Sais oedd John Poole. Ef oedd Prif Lyfrgellydd Tŷr Cyffredin o 1966 hyd 1990.

                                               

William Llewelyn Davies

Roedd Syr William Llewelyn Davies yn ysgolfeistr a llyfrgellydd cenedlaethol. Ganed ar yr 11 Hydref 1887 ym Mhlas Gwyn ger Pwllheli, Sir Gaernarfon. Fei penodwyd yn Lyfrgellydd y Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym 1930 yn dilyn ymddeoliad Syr John B ...

                                               

Rhestr o feysydd pêl-droed

Mae’r canlynol yn rhestr o feysydd pêl-droed, wedi eu trefni wrth cynhwysedd, hynny yw, yr uchafswm o bobl all y stadiwm dal. Mae rhestr yn cynnwys y cant maes pêl-droed hefo cynwysedd mwyaf. Mae’r rhestr yn cynnwys pob stadiwm pêl-droed yn ychwa ...

                                               

Mosg Hassan II

Mae Mosg Hassan II yn fosg newydd anferth yn ninas Casablanca, Moroco. Fei henwir ar ôl Hassan II, brenin Moroco. Fei lleolir ar safle trawiadol ar lan y môr ir gogledd or hen fedina. Mosg Hassan II ywr adeilad crefyddol trydydd mwyaf yn y byd. F ...

                                               

Mosg Al-Aqsa

Gweler hefyd al-Aqsa gwahaniaethu. Cysegrfan Islamaidd yn Hen Ddinas Jeriwsalem yw Mosg Al-Aqsa neu al-Aqsa. Maer mosg ei hun yn rhan or al-Haram ash-Sharif neu Bryn y Deml, syn lle cysegredig i Iddewon hefyd fel safle tybiedig Teml Jeriwsalem ; ...

                                               

Mosg Akhmad Kadyrov

Mae Mosg Akhmad Kadyrov wedi ei leoli yn Grozny, prifddinas Tsietsnia. Maer mosg yn un or mwyaf yn Rwsia ac fei gelwir yn swyddogol fel "Calon Tsietsnia". Enwir y mosg ar ôl Akhmad Kadyrov, arlywydd cyntaf Gweriniaeth Tsietsnia a thad i arlywydd ...

                                               

Mosg Al-Haram

Mosg Al-Haram yng nghanol dinas sanctaidd Mecca, Sawdi Arabia, ywr mosg pwysicaf yng nghrefydd Islam. Maer mosg anferth yn cynnwys y Kaaba, y garreg ddu sanctaidd. Yma mae pererindod fawr flynyddol yr Hajj, syn denu pererinion o bob cwr or byd Mw ...

                                               

Mosg Mawr Kairouan

Mosg hynaf a phwysicaf yn y Maghreb yw Mosg Mawr Kairouan. Maen sefyll yng nghornel ogledd-ddwyreiniol y medina yn ninas Kairouan, canolbarth Tiwnisia. Fei hadnabyddir hefyd fel Mosg Sidi Oqba, er anrhydedd Uqba bin Nafi a sefydlodd Kairouan ac a ...

                                               

Hagia Sophia

Adeiladwyd Hagia Sophia, fel eglwys rhwng 532 a 537 yng Nghaergystennin, yn awr Istanbwl, Twrci. Ystyr yr enw yw Doethineb Sanctaidd". Fei hadeiladwyd yn ystod teyrnasiad Justinian fel ymerawdwr yr Ymerodraeth Fysantaidd, ac ystyrir yr adeilad fe ...

                                               

Abaty Talyllychau

Mynachlog adfeiliedig tua milltir ir gogledd o bentref Talyllychau, Sir Gaerfyrddin yw Abaty Talyllychau. Erys rhan or tŵr yn sefyll heddiw. Fei sefydlwyd fel mynachlog Bremonstratensaidd gan yr Arglwydd Rhys o Ddeheubarth rhwng 1184 a 1189. Hedd ...

                                               

Abaty Clairvaux

Abaty Clairvaux oedd yr abaty a sefydlwyd ym 1115 gan Sant Bernard o Clairvaux, sefydlwr Urdd y Sistersiaid. Yn ei ddydd roedd Clairvaux yn un or abatai pwysicaf yng Ngorllewin Ewrop. Fei lleolwyd mewn dyffryn coediog ger Bar sur Aube, yn Val dAu ...

                                               

Abaty Sweetheart

Abaty yn Dumfries a Galloway yw Abaty Sweetheart, a leolir 8 milltir ir de o Dumfries ger aber Afon Nith yn ne-orllewin yr Alban. Abaty Sistersiaidd ydyw, a sefydlwyd yn 1275 gan Dervorguilla o Galloway, merch Alan, Arglwydd Galloway, er cof am e ...

                                               

Mynachlog Poblet

Mynachlog Sistersaidd gerllaw Vimbodí, yn Nhalaith Tarragona, Catalwnia, yw Mynachlog Poblet (Catalaneg: Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, Sbaeneg: Real Monasterio de Santa María de Poblet. Sefydlwyd y fynachlog yn 1149 gan Ramón Berenguer ...

                                               

Tashilhunpo

Mynachlog ger Shigatse, dinas ail-fwyaf Tibet, sydd â lle pwysig yn hanes a diwylliant Tibet yw Tashilhunpo Gompa. Fei sefydlwyd yn 1447 gan Gendun Drup, y Dalai Lama 1af. Anrheithwyd Tashilhunpo gan y Gurkhas o Nepal yn 1791 wrth iddynt geisio g ...

                                               

Tŵr BT, Abertawe

Tŵr BT, sydd wedi ei leoli ger Gerddir Castell, Abertawe oedd ail dŵr talaf yng Nghymru tan yn ddiweddar. Mae iddo 13 llawr ac uchder o 63m / 206.64 troedfedd. Caiff ei ddefnyddio fel swyddfeydd i Grŵp BT Cyf. sef datblygwr gwreiddiol y safle. Be ...

                                               

Tŵr y Brifddinas, Caerdydd

Adeilad uchel yng nghanol Caerdydd yw Tŵr y Brifddinas a oedd unwaith yn adeilad uchaf Cymru, hyd 12 Medi 2008 pan orffennwyd adeilad Tŵr Meridian yn Abertawe. Uchder Tŵr y Brifddinas yw 80 metre ir to, sydd ychydig yn uwch na Tŷr Stadiwm, syn se ...

                                               

Carnedd ymylfaen

Cylch o gerrig a arferid cynnal neu ffinio beddrod Neolithig neu Oes yr Efydd ydy carnedd ymylfaen. Maen edrych yn debyg i garnedd gron, ond fod yr ochraun serth. Mae rhain camgymryd y carneddau hyn i fod yn gylchoedd cerrig, ond maer rheini o gy ...

                                               

Aldi

Mae Aldi yn archfarchnad sydd ai gwreiddiau yn yr Almaen ac sydd â phresenoldeb bellach yn y rhan fwyaf o wledydd yr Undeb Ewropeaidd. Mae yna siopau Aldi hefyd yn Awstralia ar Unol Daleithiau. Mae o leiaf un siop Aldi yn y mwyafrif o drefi a phe ...

                                               

Stadiwm Olympaidd Llundain

Stadiwm yn Llundain a godwyd ar gyfer Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 yw Stadiwm Olympaidd Llundain. Fei lleolir ym Mharc Olympaidd Llundain yn Stratford, Newham. Dyma stadiwm trydydd fwyaf Lloegr ar ôl stadia Wembley a Twickenham. Cynlluniw ...

                                               

Stadio Olimpico

Stadiwm chwaraeon cenedlaethol yr Eidal ywr Stadio Olimpico. Fei lleolir yng nghyfadail chwaraeon y Foro Italico yn Rhufain. Adeiladwyd y stadiwm gwreiddiol ar gyfer Gemau Olympaidd yr Haf 1960, ond fei ail-adeiladwyd ar gyfer Cwpan y Byd Pêl-dro ...

                                               

Stadiwm Wembley (1923)

Roedd y Stadiwm Wembley gwreiddiol yn stadiwm bêl-droed ym Mharc Wembley, Llundain, a oedd yn sefyll ar yr un safle ai olynydd. Cynhaliwyd rownd derfynol y Cwpan FA yn Wembley yn flynyddol o 1923, yn ogystal â rownd derfynol Chwpan Cynghrair Lloe ...

                                               

Stadiwm Aviva

Stadiwm chwaraeon yn Nulyn yw Stadiwm Aviva. Dyma gartref timau rygbi a phêl droed cenedlaethol Iwerddon. Fei lleolir ar safle hen gae chwarae Lansdowne Road; dymchwelwyd yr hen stadiwm yn 2007 ac agorwyd yr un newydd yn swyddogol ar 14 Mai 2010. ...

                                               

Caer Fets

Caer Fets yn stadiwm amlbwrpas yn Abertawe, Cymru. Fei defnyddiwyd yn bennaf ar gyfer gemau pêl-droed ac roedd y tir gartref Dinas Abertawe tan ir clwb symud i Stadiwm Liberty newydd ei adeiladu yn 2005. Agorwyd yn 1912, y tir a ddelir tua 12.000 ...

                                               

Maes St Helen Abertawe

Mae Maes Rygbi a Chriced St Helen yn lleoliad chwaraeon yn Abertawe, syn eiddo i Gyngor Dinas a Sir Abertawe. Fei defnyddir yn bennaf ar gyfer chware rygbir undeb a chriced, mae wedi bod yn gartref i Glwb Rygbi Abertawe a Chlwb Criced Abertawe er ...

                                               

Stadiwm y Mileniwm

Lleolir Stadiwm y Mileniwm neu Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, ar lan Afon Taf. Maer enw yn adlewyrchu cytundeb nawdd gyda Cymdeithas Adeiladur Principality rhwng 2016 a 2026. Dyma stadiwm cenedlaethol Cymru, ac Undeb Rygbi Cymru yw ei berch ...

                                               

Parc y Scarlets

                                               

Stadiwm Twickenham

                                               

Synagog Unedig Caerdydd

Roedd cymuned Iddewig yn bodoli yng Nghaerdydd yn 1841, pan roddodd Ardalydd Bute dir yn ardal Highfield ar gyfer mynwent Iddewig. Maer synagog yn deillio or Hen Gymuned Hebreaidd Old Hebrew Congregation, a gododd adeilad synagog yn Stryd y Drind ...

                                               

Synagog Merthyr

Saif cyn- Synagog Merthyr ar Heol Bryntirion yn ardal Tre Thomas, Merthyr Tudful. Maen adeilad rhestredig Gradd II ar synagog bwrpasol hynaf yng Nghymru syn dal i sefyll; ers y 1980au mae wedi bod yn wag. Adeiladwyd yn 1872. Cafwyd caniatâd yn 20 ...

                                               

Nathan o Gaza

Diwinydd a llenor Iddewig oedd Nathan Benjamin ben Elisha ha-Levi Ghazzati neu Nathan o Gaza oedd yn un o broffwydi Sabbatai Zevi. Ganwyd yn Jeriwsalem yn fab i Iddew Ashkenazi or Almaen. Astudiodd y Talmwd ar Cabala yn Jeriwsalem dan Jacob Hagiz ...

                                               

Baruch Spinoza

Athronydd Iseldiraidd o dras Iddewig-Portiwgeaidd oedd Baruch neu Benedict de Spinoza. Arddangosodd fedr gwyddonol sylweddol, ond ni sylweddolwyd ehangder a phwysigrwydd ei waith tan ar ôl ei farwolaeth. Erbyn heddiw, fei ystyrir yn un o resymegw ...

                                               

Dartiau

Gêm lle teflir dartiau at ddartfwrdd – sef targed crwn ar wal – yw dartiau. Mae dartiaun gêm gystadleuol broffesiynol yn ogystal â bod yn gêm dafarn draddodiadol. Maen boblogaidd yng Ngwledydd Prydain; y Deyrnas Unedig oedd y wlad gyntaf i gydnab ...

                                               

Pŵl tafarn

Mae pŵl tafarn yn gêm ciw, tebyg i snwcer sydd wedi ei selio ar y gêm Americanaidd pŵl wyth bêl syn cael ei chwaren broffesiynol. Maen cael ei chware ar fwrdd hirsgwar gyda chwe phoced. Mae pŵl tafarn yn addasiad or gêm Americanaidd bŵl wyth bêl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →