ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290                                               

Gorsaf reilffordd Heol y Frenhines Caerdydd

Mae gorsaf reilffordd Heol y Frenhines Caerdydd yn un or gorsafoedd rheilffordd prysuraf yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru. Maer orsaf yn un o 20 gorsaf reilffordd yn y ddinas, a 2 yng nghanol y ddinas ynghyd a Caerdydd Canolog. Caerdydd Heol y Fr ...

                                               

Gorsaf reilffordd Heol y Frenhines Glasgow

Adeiladwyd gorsaf reilffordd Heol y Frenhines Glasgow ym 1842, yn derminws i Reilffordd Caeredin a Glasgow, yn gwasanaethu gogledd a dwyrain yr Alban, gan gynnwys Caeredin, Aberdeen ac Inverness. Enw gwreiddiol yr orsaf oedd Heol Dundas. Wrth ada ...

                                               

Gorsaf reilffordd Heswall

                                               

Gorsaf reilffordd Holmes Chapel

Mae Gorsaf reilffordd Holmes Chapel yn orsaf rhwng Gorsaf reilffordd Cryw a Gorsaf reilffordd Piccadilly Manceinion, yn gwasanaethu’r pentref Holmes Chapel yn Swydd Gaer, Gogledd-orllewin Lloegr. Mae llyfrau ar gael i fenthyg o’r ystafell aros. Y ...

                                               

Gorsaf reilffordd Hooton

                                               

Gorsaf reilffordd Horsham

                                               

Gorsaf reilffordd Hwlffordd

Mae gorsaf reilffordd Hwlffordd yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref Hwlffordd yn Sir Benfro, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar gangen Aberdaugleddau o Reilffordd Gorllewin Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Inverness

                                               

Gorsaf reilffordd Ipswich

Mae gorsaf reilffordd Ipswich yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref Ipswich yn Suffolk, Dwyrain Lloegr. Gweithredir yr orsaf gan Gwmni Abellio Greater Anglia is operated by Abellio Greater Anglia. Mae trenaun mynd trwodd ar prif lein hen gwmni ...

                                               

Gorsaf reilffordd James Street Lerpwl

Mae pob trên syn gwasanaethur orsaf yn cael ei weithredu gan Merseyrail. Mae trenaun gweithredu bob pum munud o amgylch dolen canol dinas Lerpwl i Moorfields, Lime Street Lerpwl a Lerpwl Canolog. Ir cyfeiriad arall, mae trenaun gweithredu bob pum ...

                                               

Gorsaf reilffordd Jewellery Quarter

Mae Gorsaf reilffordd Jewellery Quarter yn orsaf ar gyfer trenau a thramiau yn Birmingham. Defnyddir yr orsaf gen drenau West Midlands Trains a thramiau Midland Metro. Agorwyd yr orsaf reilffordd ym 1995, ac ychwanegwyd tramiau at yr orsaf ym 199 ...

                                               

Gorsaf reilffordd Johnston

Mae gorsaf reilffordd Johnston yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Johnston yn Sir Benfro, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar gangen Aberdaugleddau o Reilffordd Gorllewin Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Keith

                                               

Gorsaf reilffordd Kendal

Mae Gorsaf reilffordd Kendal yn gwasanaethu’r dref Kendal, Cumbria. Agorwyd yr orsaf ar 22 Medi 1846, terminws gogleddol y Reilffordd Kendal a Windermere. Estynwyd y lein o Kendal i Windermere ar 20 Ebrill 1847. Adeiladwyd ail blatfform ym 1884, ...

                                               

Gorsaf reilffordd Keynsham

Mae gorsaf reilffordd Keynsham yn gwasanaethu tref Keynsham yng Nghaerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf, De-orllewin Lloegr. Mae wedi ei leoli ar y prif lwybrau: Llundain - Bryste a Bryste - Southampton.

                                               

Gorsaf reilffordd Kidsgrove

Mae gorsaf reilffordd Kidsgrove yn gwasanaethu tref Kidsgrove yn Swydd Stafford, Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae ar y Linell Cryw i Derby. Rheolir yr orsaf gan East Midlands Railway.

                                               

Gorsaf reilffordd Kings Cross Llundain

Mae gorsaf reilffordd Kings Cross Llundain yn orsaf reilffordd pwysig syn gwasanaethu gogledd Llundain, prif ddinas Lloegr. Mae Kings Cross yn derfynfa ddeheuol y Brif Linell Arfordir Dwyrain. Leeds, Newcastle a Chaeredin yw rhai oi chyrchfannau ...

                                               

Gorsaf reilffordd Kings Lynn

                                               

Gorsaf reilffordd Kildonan

                                               

Gorsaf reilffordd Kirkby

                                               

Gorsaf reilffordd Ledbury

                                               

Gorsaf reilffordd Leeds

                                               

Gorsaf reilffordd Lefel Isel y Mynydd Bychan

Mae gorsaf reilffordd Lefel Isel y Mynydd Bychan yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu ardal y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, Cymru. Mae gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Lefel Uchaf y Mynydd Bychan

Mae gorsaf reilffordd Lefel Uchaf y Mynydd Bychan yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu ardal y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd, Cymru. Mae gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Lerpwl Canolog

Mae gorsaf reilffordd Lerpwl Canolog yn orsaf reilffordd yn ninas Lerpwl yng Nglannau Merswy, Gogledd-orllewin Lloegr. Maer orsaf yn ganolbwynt y rhwydwaith Merseyrail, gan ei fod ar y Llinell Ogleddol ar Llinell Cilgwri ac fei rheolir gan Mersey ...

                                               

Gorsaf reilffordd Lime Street Lerpwl

Mae gorsaf reilffordd Lime Street Lerpwl yn orsaf reilffordd yn ninas Lerpwl yng Nglannau Merswy, Gogledd-orllewin Lloegr. Maer orsaf yn cysylltu Lerpwl gyda gweddill Lloegr ar Alban. Mae trenau trydanol yn mynd o Lerpwl i Birmingham a Llundain e ...

                                               

Gorsaf reilffordd Liverpool Street Llundain

Mae Rheilffordd Abelio Greater Anglia yn cynnal y brif gwasanaethau o’r orsaf, yn mynd i Norwich, Caergrawnt, Colchester, Yarmouth, Maes awyr Stansted, Harwich, Chelmsford a threfi eraill yn yr ardal. Perchnogio y cwmni yw Rheilffordd NS, rheilff ...

                                               

Gorsaf reilffordd Londonderry

Mae gorsaf reilffordd Londonderry, a elwir yn aml yn orsaf reilffordd Waterside, yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu dinas Deri yn Swydd Londonderry, Gogledd Iwerddon. Maer orsaf fei rheolir gan NI Railways.

                                               

Gorsaf reilffordd Loughborough

                                               

Gorsaf reilffordd Lydney

                                               

Gorsaf reilffordd Llangadog

Mae gorsaf reilffordd Llangadog yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llangadog yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llangamarch

Mae gorsaf reilffordd Llangamarch yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref gwledig Llangamarch ym Mhowys, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llangennech

Mae gorsaf reilffordd Llangennech yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llangennech yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llangynllo

Mae gorsaf reilffordd Llangynllo yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llangynllo ym Mhowys, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanaber

Mae gorsaf reilffordd Llanaber yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref bychan Llanaber ger Abermaw yng Ngwynedd, Cymru. Maer orsaf ar Reilffordd Arfordir y Cambrian gyda gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanbedr

Mae gorsaf reilffordd Llanbedr yn gwasanaethu pentref a chymuned Llanbedr yng Ngwynedd, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Arfordir y Cambrian ac yn cael ei rheoli ai gweithredu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanbradach

Mae gorsaf reilffordd Llanbradach yn orsaf reilffordd syn gwasaneauthu pentref Llanbradach ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, Cymru. Mae gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandaf

Mae gorsaf reilffordd Llandaf wedi ei lleoli yn Ystum Taf yng Nghaerdydd, Cymru. Maen gwasanaethu ardaloedd Llandaf ar Eglwys Newydd. Maen orsaf brysur i gymudwyr ac yn rhan o rwydraith y Cymoedd ar Fro i ganol Caerdydd gan ei bod ar y brif linel ...

                                               

Gorsaf reilffordd Llandanwg

Mae gorsaf reilffordd Llandanwg yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llandanwg yng Ngwynedd, Cymru. Agorwyd y rheilffordd ym 1867 ond agorwyd yr orsaf ym 1929, yn stop heb ei staffio ar Reilffordd Arfordir y Cambrian.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandecwyn

Mae gorsaf reilffordd Llandecwyn yn gwasanaethu ardal wledig Llandecwyn ar aber yr Afon Dwyryd yng Ngwynedd, Cymru. Maer orsaf yn stop heb eu staffio ar Reilffordd Arfordir y Cambrian.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandeilo

Mae gorsaf reilffordd Llandeilo yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandrindod

Mae gorsaf reilffordd Llandrindod yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref Llandrindod ym Mhowys, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandybïe

Mae gorsaf reilffordd Llandybïe yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llandybïe, ger Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Calon Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llandyfái

Mae gorsaf reilffordd Llandyfái yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu pentref Llandyfái yn Sir Benfro, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Gorllewin Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanelli

Mae gorsaf reilffordd Llanelli yn gwasanaethu tref Llanelli yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Mae wedi ei lleoli rhyw filltir o ganol y dref, ar Reilffordd Gorllewin Cymru a Rheilffordd Calon Cymru. Maer orsaf, a mwyafrif y trenau sydd yn galw yno yn ca ...

                                               

Gorsaf reilffordd Llanfairfechan

Mae gorsaf reilffordd Llanfairfechan yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref fach glan y môr Llanfairfechan yn sir Conwy, Cymru. Mae wedii lleoli ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanfairpwll

Mae gorsaf reilffordd Llanfairpwll yn gwasanaethu pentref Llanfairpwll ar Ynys Môn, Cymru. Maer orsaf yn gorwedd ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru ac fei rheolir gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanharan

Mae gorsaf reilffordd Llanharan yn orsaf reilffordd syn gwasaneauthu pentref Llanharan yn Rhondda Cynon Taf, Cymru. Mae gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanilltud Fawr

Mae gorsaf reilffordd Llanilltud Fawr yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu tref fechan Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, Cymru.

                                               

Gorsaf reilffordd Llanisien

Mae gorsaf reilffordd Llanisien yn orsaf reilffordd syn gwasanaethu ardal Llanisien yng Nghaerdydd, Cymru. Mae gwasanaethau teithwyr yn cael eu darparu gan Trafnidiaeth Cymru.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →