ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 289                                               

Eglwysi Catholig y Dwyrain

Cangen o eglwysi Cristnogol dwyreiniol yw eglwysi Catholig y Dwyrain sydd yn olrhain eu hanes i draddodiadau neilltuol ond sydd wedi sefydlu cymundeb âr Eglwys Babyddol, neur Eglwys Ladin. Tair eglwys ar hugain ydynt a chanddynt statws arbennig w ...

                                               

Eglwys Asyriaidd y Dwyrain

Un o eglwysi Cristnogol y Dwyrain yw Eglwys Asyriaidd y Dwyrain, yn llawn Eglwys Asyriaidd Catholig Apostolaidd Sanctaidd y Dwyrain. Defnyddir Syrieg yn iaith litwrgïaidd yr eglwys. Mae Eglwys Asyriaidd y Dwyrain yn honni llinach âr Eglwys Nestor ...

                                               

Eglwys y Bedyddwyr

                                               

Yr Eglwys Lutheraidd

Yr Eglwys Lutheraidd ywr enw a ddefnyddir yn gyffredinol i ddisgrifior eglwysi hynny syn dilyn dysgeidiaeth ac ymarfer Martin Luther, yn neilltuol y rhai a fformiwlewyd ganddo yng Nghyffesiad Augsburg yn 1530. Lutheriaeth ywr ffydd genedlaethol y ...

                                               

Methodistiaeth

Dysgeidiaeth ac athrawiaeth a rennir gan grŵp o enwadau Cristnogol Protestannaidd sydd â chysylltiadau hanesyddol rhyngddynt yw Methodistiaeth. Gellir olrhain hanes Methodistiaeth iw darddiad yn athrawiaeth efengylaidd John Wesley. Dechreuodd yn ...

                                               

Yr Eglwys Forafaidd

Enwad Protestannaidd ywr Eglwys Forafaidd, yn ffurfiol Unitas Fratrum, neu yn Almaeneg Brüdergemeine. Dyma un or eglwysi Protestannaidd hynaf yn y byd, sydd yn olrhain ei hanes ir Diwygiad Bohemaidd yn y 15g drwy hawlio llinach o Undod y Brawdoli ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Salvador

Eglwys gadeiriol syn sedd archesgobaeth dinas Salvador yn nhalaith Bahia, Brasil, yw Eglwys Gadeiriol Salvador. Crewyd Esgobaeth São Salvador da Bahia de Todos os Santos, y gyntaf yng ngwladfa Bortiwgalaidd Brasil, yn 1551, cwta dwy flynedd ar ôl ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Abertawe

Cadeirlan Gatholig yw Eglwys Gadeiriol Abertawe, a leolir yng Nghwmbwrla, Abertawe. Fei chysegrir at Sant Joseff, tad yr Iesu. Dyma gadeirlan Esgobaeth Gatholig Mynyw ers sefydlur esgobaeth honno ym 1987. Yn yr un flwyddyn penodwyd yr eglwys yn a ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Eglwys gadeiriol fechan yw Eglwys Gadeiriol Aberhonddu a leolir yn Aberhonddu, Powys. Nid ywn hynafol iawn yn ei ffurf bresennol ond mae ei gwreiddiaun gorwedd yn y 12g a chyfnod y Normaniaid yn Aberhonddu.

                                               

Eglwys Gadeiriol Bangor

Saif Eglwys Gadeiriol Bangor yng nghanol dinas Bangor, Gwynedd. Dyma gadeirlan Esgobaeth Bangor a sedd Esgob Bangor. Yn ôl traddodiad sefydlodd Deiniol Sant fynachlog clas ar lannau Afon Adda yn y 6g. Mae enwr dref yn dod or gair bangor, sef "cla ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Caerdydd

Erthygl am yr eglwys gadeiriol Gatholig yng Nghaerdydd yw hon; am y gadeirlan Anglicanaidd yn yr un ddinas, gweler Eglwys Gadeiriol Llandaf. Cadeirlan Gatholig yng Nghaerdydd yw Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant. Fei lleolir ar Stryd Charle ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Casnewydd

Eglwys gadeiriol Anglicanaidd a chanolfan Esgobaeth Mynwy yw Eglwys Gadeiriol Casnewydd. Fei lleolir yn Stow Hill, Casnewydd. Eglwys plwyf y dref ydoedd ynghynt, a phrif eglwys cantref Gwynllŵg cyn hynny. Fei chysegrir i Sant Gwynllyw, brenin a s ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Llandaf

Lleolir Eglwys Gadeiriol Llandaf yn Llandaf, syn un o faesdrefi Caerdydd. Hi ywr brif gadeirlan ar unig gadeirlan Anglicanaidd yn y brifddinas. Sefydlwyd cysegr yno yn y flwyddyn 560 OC ac maer gadeirlan bresennol wedii chysegru ir Saint: Pedr, P ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Llanelwy

Mae ei hanes cyn cyfnod y Normaniaid yng Nghymru yn dywyll. Codwyd yr eglwys gadeiriol ar ei safle bresennol tuar flwyddyn 1100. Yn 1282 cafodd ei llosgi i lawr gan filwyr Edward I o Loegr yn ystod ei gyrch olaf ar Wynedd. Dechreuwyd ar y gwaith ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi, yn ninas fechan Tyddewi yn Sir Benfro, yw canolfan Esgobaeth Tyddewi a phrif sedd Esgob Tyddewi Saif yr eglwys gadeiriol ar y safle lle yn ôl traddodiad y sefydlwyd cymuned o fynachod gan Dewi ei hun yn y 6g. Rhwng 645 a ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Wrecsam

Cadeirlan Gatholig a leolir yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, yw Eglwys Gadeiriol y Santes Fair. Fei adeiladwyd ym 1857 fel eglwys plwyf a fel cofadail i wraig y diwydiannwr Richard Thompson. Mae beddrod Ellen Thompson, a fu farw ym 1854, iw ganfod y ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Sarlat

Mae Eglwys Gadeiriol Saint-Sacerdos yn Sarlat, yn eglwys gadeiriol Babyddol Ffrengig wedii lleoli yn Sarlat-la-Canéda, yn adran Dordogne, France. Mae ganddi deitl cyd-eglwys gadeiriol esgobaeth Périgueux a Sarlat. Fei dosbarthwyd yn heneb hanesyd ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Caerwrangon

Cadeirlan Anglicanaidd a leolir yng Nghaerwrangon, Lloegr, yw Eglwys Gadeiriol Caerwrangon. Dyma sedd esgob Caerwrangon. Priordy ar gyfer Urdd Sant Bened oedd yr adeilad yn wreiddiol, ac fei dyrchafwyd i statws cadeirlan yn y Diwygiad Protestanna ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Caerwynt

Eglwys gadeiriol yn ninas Caerwynt, Hampshire, De-ddwyrain Lloegr, yw Eglwys Gadeiriol Caerwynt. Maen un or eglwysi cadeiriol hynaf yn Lloegr, a godwyd gan y Normaniaid yn yr 11g ar safle eglwys Sacsonaidd gynharach. Maer gadeirlan yn sedd esgobi ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Caerwysg

Eglwys gadeiriol yn ninas Caerwysg, Dyfnaint, De-orllewin Lloegr, yw Eglwys Gadeiriol Caerwysg. Mae hin enwog am ei phensaernïaeth Gothig ac yn dyddio o ddiwedd y 13g a dechraur ganrif olynol. Yn llyfrgell yr eglwys gadeiriol cedwir llawysgrif ga ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Ely

Eglwys gadeiriol a phrif eglwys Esgobaeth Ely, Swydd Gaergrawnt, Dwyrain Lloegr, ydy Prifeglwys Ely, a sedd Esgob Ely. Fei hadnabyddir yn lleol fel "The Ship of the Fens", oherwydd ei siap amlwg syn tyru dros y tirwedd gwastad a dyfriog oi hamgylch.

                                               

Eglwys Gadeiriol Henffordd

Eglwys gadeiriol yn Henffordd, Swydd Henffordd, gorllewin canolbarth Lloegr, yw Eglwys Gadeiriol Henffordd. Yn adeilad Gothig trawiadol, maen sedd i Esgobion Henffordd. Dechreuwyd ar y gwaith oi hadeiladu gan y Normaniaid yn y flwyddyn 1079. Maen ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Fetropolitaidd Lerpwl

Eglwys Gadeiriol Gatholig yn Lerpwl yw Eglwys Gadeiriol Fetropolitaidd Lerpwl. Fei dyluniwyd yn gan y Pensaer Frederick Gibberd ac fei adeiladwyd rhwng 1962 ac 1967. Maen enghraifft neilltuol o eglwys fodern. Penodwyd Gibberd i adeiladur eglwys y ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Norwich

Eglwys gadeiriol Eglwys Loegr yn Norfolk, Dwyrain Lloegr, ydy Eglwys Gadeiriol Norwich. Maer rhan fwyaf o strwythur yr adeilad ar ffurf Normanaidd a chafodd ei hadeiladu ar gais yr Esgob Herbert de Losinga rhwng diwedd yr 11g a 1145. Hyd yr adeil ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Sant Pawl

Cadeirlan Anglicanaidd yn Ninas Llundain ydy Eglwys Gadeiriol Sant Paul. Cysegrwyd yr eglwys wreiddiol ar y safle, wedii chysegru at yr Apostol Paul, yn 604 OC. Adeiladwyd yr adeilad presennol yn yr arddull Baróc gan Syr Christopher Wren, yn dily ...

                                               

Eglwys Gadeiriol Nidaros

Un o eglwysi pwysicaf Llychlyn yw Eglwys Gadeiriol Nidaros. Wedii lleoli yn Trondheim, trydedd ddinas Norwy, hon oedd eglwys gadeiriol archesgobion Norwy hyd y Diwygiad Protestannaidd, ac wedyn eglwys gadeiriol esgobion Lutheraidd y ddinas. Mae a ...

                                               

Basilica San Martin de Mondoñedo

Eglwys yn nhref Foz, Galisia, yw Basilica San Martin de Mondoñedo. Hon yw eglwys gadeiriol hynaf Galisia a Sbaen. Mae Galisian wlad gyda pheth annibyniaeth, ac a elwir yn rhanbarth ymreolaethol. Yn y 9g, roedd yma ddau esgob. Heddiw, yn ogystal a ...

                                               

Ffynnon Beuno

                                               

The Holy Wells of Wales

Llyfr am ffynhonnau sanctaidd Cymru gan Francis Jones yw The Holy Wells of Wales a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1954. Cafwyd argraffiad clawr meddal yn 1992 ac wedyn yn 2003. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Goleudy Mwmbwls

Mae Goleudyr Mwmbwls, a adeiladwyd ym 1794, yn oleudy sydd wedii leoli yn y Mwmbwls ger Abertawe. Gellir ei weld yn glir o unrhyw leoliad ar hyd arfordir Bae Abertawe, sydd yn bum milltir o hyd. Ynghyd âr orsaf llong achub bywyd gerllaw, y goleud ...

                                               

Goleudy Trwyn Du

Mae Goleudy Trwyn Du ’n oleudy rhwng Trwyn Du, penrhyn ar Ynys Môn ger Penmon ac Ynys Seiriol. Adeiladwyd y goleudy ar graig rhwng 1835 a 1836 gan Trinity House. Costiodd £11.589 i’w godi. Uchder y goleudy yw 29m ac fei cynlluniwyd gan James Walk ...

                                               

Goleudy Whiteford

Lleolir Goleudy Whiteford ger Twyni Whiteford, ar Benrhyn Gwyr, yn ne Cymru. Adeiladwyd y goleudy anghyffredin hwn, a ddyluniwyd gan John Bowen 1825-1873 o Llanelli yn 1865. Dyma ywr unig dŵr haearn bwrw or maint hwn sydd wedii amgylchynu gan fôr ...

                                               

Goleudy Ynys Lawd

Mae Goleudy Ynys Lawd yn sefyll ar gopa Ynys Lawd, ynys bach yn ymyl Ynys Gybi. Codwyd y goleudy cyntaf ar Ynys Lawd yn 1809. Cynlluniwyd y goleudy presennol gan y pensaer Joseph Nelson a chafodd ei godi gan y peirianydd sifil Daniel Alexander. C ...

                                               

Goleudyr Moelrhoniaid

Mae Goleudyr Moelrhoniaid yn oleudy ar ynys fwyaf y Moelrhoniaid. Adeiladwr y goleudy oedd William Trench; bu farw ei fab yn ymyl yr ynysoedd, ac adeiladwyd y goleudy erbyn 1717 wedi i William Trench sicrhau patent gan y Frenhines Anne i adeiladu ...

                                               

Trwyn y Balog

Ar orynys ar arfordir gogledd ddwyreiniol Ynys Môn ger Mynydd Eilian gydag Amlwch ir gorllewin a Bae Moelfre ir dwyrain y saif Trwyn y Balog. Mae goleudyn codi ohono, un a godwyd yn y 17g oherwydd twf porthladd Lerpwl a bod peilotiaid y porthladd ...

                                               

Goleudyr Parlwr Du

Goleudy ar arfordir gogleddol Cymru yw Goleudy’r Parlwr Du, yn sefyll ym Mharlwr Du lle mae Afon Dyfrdwy yn cyrraedd Môr Iwerddon. Adeiladwyd y goleudy ym 1776, yr un hunaf yng Nghymru, ar ôl 2 longdrylliad ym 1775. Dinistrwyd y goleudy gwreiddio ...

                                               

Gorsaf Canolog Bielefeld

                                               

Gorsaf Canolog Dortmund

                                               

Gorsaf Canolog Nürnberg

                                               

Gorsaf Ganolog Dresden

                                               

Gorsaf Metrolink Bury

                                               

Gorsaf Metrolink Firswood

                                               

Gorsaf Metrolink Freehold

                                               

Gorsaf Metrolink Market Street

                                               

Gorsaf Metrolink Pomona

                                               

Gorsaf Metrolink Trafford Bar

                                               

Gorsaf Metrolink Whitefield

                                               

Gorsaf reilfordd Tanygrisiau

Agorwyd yr orsaf wreiddiol ym Mawrth 1866, gan wasanaethu pentre Tan-y-grisiau a Chwarel Cwmorthin. Caewyd yr orsaf ar 15 Medi 1939. Agorwyd gorsaf newydd ar 24 Mehefin 1978, ac roedd terminws y rheilffordd hyd at 25 Mai 1982.

                                               

Gorsaf reilffordd Abaty St Albans

Mae gorsaf reilffordd Abaty St Albans yn orsaf reilffordd yn St Albans, Swydd Hertford, Lloegr. Agorodd yr orsaf ar 5 Mai 1858. Dyma derfynfa y Llinell Abaty o Gyffordd Watford, a wasanaethir gan London Northwestern Railway.

                                               

Gorsaf reilffordd Abbey Wood

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →