ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288                                               

Cartrefi Cymreig

Cyfrol am bensaernïaeth cartrefi Cymru gan Gwenda Griffith a Greg Stevenson yw Cartrefi Cymreig / Welsh Homes. Quinto Press a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 23 Tachwedd 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dylunio Llwyddiant

Llyfr am bensaerniaeth yng Nghymru yw Dylunio Llwyddiant - Yr Achos dros Gomisiwn Pensaernïaeth a Dylunio Cymru. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Enwau Tafarnau Cymru

Golwg ar ystyr a hanes enwau rhai o dafarnau Cymru gan Myrddin ap Dafydd yw Enwau Tafarnau Cymru. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Tabernacl tun

Math o adeilad eglwysig parod wedii wneud o haearn gwrymiog yw tabernacl tun. Feu datblygwyd ym Mhrydain yng nghanol y 19g. Ar y dechrau, defnyddiwyd haearn gwrymiog ar gyfer toeau adeiladau yn Llundain ym 1829 gan y peiriannydd sifil Henry Robin ...

                                               

Ossuaire de Douaumont

Cofeb rhyfel syn cynnwys gweddillion milwyr a fu farw ar faes Brwydr Verdun yn y Rhyfel Byd Cyntaf ywr Ossuaire de Douaumont. Lleolir yn Douaumont, Ffrainc, ger Verdun.

                                               

Panthéon Paris

Adeilad yn ninas Paris ywr Panthéon. Yma y claddwyd llawer o enwogion Ffrainc. Adeiladwyd y Panthéon yn y 18g fel eglwys. Tarawyd Louis XV, brenin Ffrainc yn ddifrifol wael yn 1744, a gwnaeth adduned y byddain adeiladu eglwys yn gysegredig i sant ...

                                               

Taj Mahal

Maer Taj Mahal yn gasgliad o adeiladau a adeiladwyd rhwng 1631 a 1654 yn ninas Agra, India, ar lannau Afon Yamuna, gan yr ymerawdwr Mughal Sha Jahan. Bwriedid yr adeiladau i goffáu ei brif wraig, Arjumand Bano Begum, mwy adnabyddus fel Mumtaz Mah ...

                                               

Persepolis

Prifddinas seremonïol Ymerodraeth Persia yn y cyfnod Achaemenaidd oedd Persepolis. Dawr ffurf "Persepolis" or Groeg Πέρσης πόλις. Saif yn yr hyn syn awr yn dde Iran, gerllaw mynyddoedd Zagros. Credir i Cyrus Fawr ddewis safle Persepolis, ond mai ...

                                               

Afsluitdijk

Arglawdd mawr yn yr Iseldiroedd ywr Afsluitdijk. Maen gwahanu yr IJsselmeer oddi wrth y Waddenzee ac yn cysylltu taleithiau Noord-Holland a Friesland ar hyd y briffordd Rijksweg 7. Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladur Afsluitdijk yn 1927, a chaewyd ...

                                               

Koppelpoort

Maer Koppelpoort yn giât ganoloesol yn ninas Amersfoort yn yr Iseldiroedd, talaith Utrecht. Cafodd ei gwblhau tua 1425, maen cyfuno gatiau tir a dŵr, ac maen rhan o ail wal ddinas Amersfoort a adeiladwyd rhwng 1380 a 1450.

                                               

Gardd Majorelle

Gardd fotanegol ym Marrakech, Moroco yw Gardd Majorelle. Cafodd ei chynllunio gan yr artist Ffrengig alltud Jacques Majorelle, mab yr arlunydd Art Nouveau Louis Majorelle o Nancy, yn 1924, yn ystod y cyfnod trefedigaethol pan fu Moroco yn wlad da ...

                                               

Canolfan Cludiant Britomart

Agorwyd Gorsaf Reilffordd Queen Street ynghanol y dref ar 30 Tachwedd 1885. Disodlwyd yr orsaf wreiddiol ym 1930 gan orsaf newydd, Beach Road. Cafodd yr orsaf adeilad odidog, newydd a adeiladwyd gydag ithfaeth o Goromandel, marmor o Whangarei a b ...

                                               

Toiledi Hundertwasser, Kawakawa

Mae Toiledi Hundertwasser yn Kawakawa, Seland Newydd. Daeth y pensaer Friedensreich Hundertwasser i Seland Newydd yn y 70au ar gyfer arddangosfa oi waith, a phenderfynodd o brynu ail gartref yn Kawakawa. Roedd angen toiledi cyhoeddus newydd yn y ...

                                               

Abaty Sant Gall

Abaty Benedictaidd yn ninas St. Gallen yn y Swistir yw Abaty Sant Gall. Maer abaty ai llyfrgell yn Safle Treftadaeth y Byd. Tyfodd yr abaty ar safle cell Sant Gall, sant Gwyddelig a ymsefydlodd yma tua 613. Penodiodd Siarl Martel ŵr or enw Othmar ...

                                               

Claddgell

Siambr garreg o dan lawr eglwys neu adeilad arall yw claddgell. Mae fel arfer yn cynnwys eirch, archgerrig, neu greiriau crefyddol. Yn wreiddiol, byddai claddgelloedd yn cael eu darganfod o dan brif grongafell eglwys, fel yn Abaty Saint-Germain e ...

                                               

Esgyrndy

Cist, adeilad, ffynnon neu safle arall sydd wedii greu i fod yn lle gorffwys gweddillion ysgerbydol dynol yw esgyrndy. Fei ddefnyddir yn aml pan mae lle yn brin. Caiff corff ei gladdu mewn bedd dros dro ac ar ôl ychydig o flynyddoedd caiff yr esg ...

                                               

Mynwent

                                               

Amgueddfa Genedlaethol yr Alban

Lleolir Amgueddfa Genedlaethol yr Alban yng Nghaeredin. Maen o rwydwaith Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban ac mae mynediad am ddim. Fei sefydlwyd yn 2006 pan unwyd yr Amgueddfa Frenhinol ag Amgueddfar Alban; roedd y naill yn dyddion ôl i oes Vic ...

                                               

Lawrence Alloway

Beirniad celf a churadur o Sais a dreuliodd y rhan fwyaf oi yrfa yn Unol Daleithiau America oedd Lawrence Alloway. Arbenigodd mewn celf fodern yr Unol Daleithiau yn ail hanner yr 20g, yn enwedig mynegiadaeth, celf haniaethol, a chelf bop. Priodol ...

                                               

Douglas Bassett

Douglas Anthony Bassett oedd Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru o 1977 hyd 1986. Ganed ef yn Llwynhendy, Sir Gaerfyrddin, yn fab i löwr. Cymerodd radd mewn Daeareg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bun darlithio yn Adran Ddaeareg Prifysgol Glasgow ...

                                               

A. H. Dodd

Hanesydd Cymreig oedd yr Athro Arthur Herbert Dodd, a arbenigai yng nghyfnod y Tuduriaid ar Stiwardiaid yng Nghymru ac yn hanes y Chwyldro Diwydiannol.

                                               

John Geraint Jenkins

Curadur Amgueddfa Werin Cymru ac awdur nifer o gyfrolau oedd John Geraint Jenkins, yn ysgrifennu fel J. Geraint Jenkins. Bu farw yng Nghaerfyrddin yn 80 mlwydd oed.

                                               

Beth McIntyre

                                               

Ffransis G. Payne

Llenor, hanesydd llên gwerin a churadur amgueddfa oedd Ffransis George Payne. Ganwyd yng Ngheintun, Swydd Henffordd, i deulu Cymreig, a bu farw yn Llandrindod. Yn 1933 bun gatalogydd Cymraeg yn Llyfrgell Coleg Abertawe ac yna yn 1936 daeth yn gyn ...

                                               

Argaer Tri Cheunant

Argae hydroelectrig mwyaf y byd yw Argaer Tri Chuenant, wedii leoli ar ddraws yr Afon Yangtze yn Tsieina. Dechreuodd adeiladwaith yn 1993 a gorffennodd gwaith adeiladol dros ddegawd wedyn ar 20 Mai, 2006, naw mis o flaen ei amserlen, ond mae nife ...

                                               

Alesia

Roedd Alesia yn oppidum neu dref gaerog yn Ngâl ac yn brifddinas llwyth y Mandubii, llwyth oedd mewn cynghrair gydar Aedui. Yn ddiweddarach bun dref Rufeinig. Ers dyddiau yr ymerawdwr Napoléon III mae cloddio archaeolegol wedi bod yn Alise-Sainte ...

                                               

Bibracte

Roedd Bibracte yn oppidum neu ddinas gaerog yng Ngâl, prifddinas yr Aedui ac un o fryngaerau pwysicaf Gâl. Mae cloddio archaeolegol ar y safle wedi datgelu olion diwylliant La Tène. Maer oppidum yn gorwedd ar bedwar bryn, gan gynnwys Mont Beuvray ...

                                               

Dún Aengus

Bryngaer ar Inis Mór yn Ynysoedd Arann, Iwerddon yw Dún Aengus. Saif ar ben clogwyn calchfaen yn uchel uwch y môr ar ochr ogleddol Inis Mór, oddi ar arfordir Swydd Galway. Maen safle archaeolegol pwysig sydd yng ngofal Oidhreacht Éireann ac maen ...

                                               

Dún Chonchúir

Bryngaer ar Inis Meáin yn Ynysoedd Arann, Iwerddon yw Dún Chonchúir, oddi ar arfordir Swydd Galway. Maen safle archaeolegol syn dyddio o Oes yr Haearn.

                                               

Gordon Ramsay

Mae Gordon James Ramsay, OBE yn gogydd Albanaidd, seren rhaglenni teledu ac yn berchennog ar nifer o dai bwyta. Mae ef wedi derbyn cyfanswm o 16 Seren Michelin ac yn 2007, daeth yn un o dri cogydd yn y DU i gael tair Seren Michelin ar yr un pryd. ...

                                               

Egon Ronay

Awdur Hwngaraidd a pherchennog bwyty oedd Egon Ronay. Ganwyd yn Budapest. Roedd ei dad yn restaurateur a welodd ei fusnes yn dirywio oblegid y rhyfel. Symudodd yn Hydref 1946 i Lundain lle bun rheoli dau dŷ bwyta cyn prynnur Marquee ger Harrods g ...

                                               

Jack in the Box

                                               

Wienerschnitzel

                                               

Antonio Carluccio

Cogydd a restaurateur Eidalaidd oedd Antonio Carluccio, OBE OMRI. Fei ganwyd yn Vietri sul Mare, Campania, yr Eidal.

                                               

Calfaria, Aberdâr

Capel Bedyddwyr Calfaria, Aberdâr, oedd un o eglwysi mwyaf y Bedyddwyr yn y Cymoedd ac yr hynaf yn nyffryn Aberdâr. Bu gan y capel addurniadau mewnol, gan gynnwys nenfwd astellog gyda rhosyn dwfn wedi ei dandorri; roedd gan y balconi canllaw haea ...

                                               

Capel Seion, Annibynwyr, Aberystwyth

Capel enwad yr Annibynwyr yw Capel Seion Stryd y Popty, Aberystwyth. Ni ddylid ei ddrysu gyda phentref gyfagos or un enw, Capel Seion. Gelwir y capel yn aml ar lafar, fel Capel Seion, Baker Street. Lleolir Capel Seion yng nghanol tref Aberystwyth ...

                                               

Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin

Sefydlwyd Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin yn ffurfiol ar 22 Mawrth 1989. Cyn hynny perthynair aelodau i Carmarthen Evangelical Church, eglwys Saesneg annibynnol yng Nghaerfyrddin, ac mae cysylltiad cryf ac agos wedi parhau rhwng y ddwy eglwys. Am ...

                                               

Richard Owens (pensaer)

Roedd Richard Owens neu Richard Owen yn bensaer Cymreig a weithiai, gan fwyaf, yn Lerpwl. Roedd yn un o benseiri mwyaf toreithiog capeli Cymreig a thai teras yn Lerpwl. Yn ôl yr hanesydd Dan Cruickshank Roedd Owens mor llwyddiannus gallai bod yn ...

                                               

Siloa, Aberdâr

Siloa, Aberdâr yw capel Annibynnol mwyaf Aberdâr. Cynhelir gwasanaethau y capel yn y Gymraeg. Wedii sefydlu ym 1844, Siloa yw un or ychydig gapeli Cymraeg yn yr ardal syn parhau ar agor heddiw. Roedd Siloa yn nodedig am wasanaeth hir ei weinidogi ...

                                               

Gwersyll crynhoi

Gwersyll crynhoi ywr term a ddefnyddir am wersyll lle cedwir pobl yn garcharorion, fel rheol dan warchodaeth filwrol, heb eu bod wedi ei cael yn euog o drosedd gan lys barn. Fel rheol, fei defnyddir gan lywodraethau i garcharu gwrthwynebwyr gwlei ...

                                               

Gwersyll difa

Gwersyll difa ywr term a ddefnyddir am wersyll oedd wedi ei fwriadu i ladd cynifer ag oedd modd o garcharorion. Maen whanol i wersyll crynhoi arferol, er y gellir ei ystyried fel math arbennig o wersyll crynhoi. Adeiladwyd nifer o wersylloedd dif ...

                                               

Treblinka

Treblinka ywr enw a roddir ar ddau wersyll crynhoi a ddefnyddid gan lywodraeth Natsïaidd yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Safair gwersylloedd gerllaw pentref Treblinka yng Ngwlad Pwyl. Roedd Treblinka I yn wersyll gwaith, a Treblinka II yn we ...

                                               

Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru

Lleolir Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru yng Ngerddi Alexandra, Parc Cathays, Caerdydd. Maen coffar holl Gymry a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ail Ryfel Byd. Cynlluniwyd hi ym 1923 gan Ninian Comper ac fei hagorwyd yn swyddogol ym 1928 gan Dywy ...

                                               

Bachwen (siambr gladdu)

Mae cromlech Bachwen yn garnedd gellog, sef math arbennig o siambr gladdu or cyfnod Neolithig gerllaw Clynnog Fawr yng Ngwynedd. Nid oes sicrwydd ynglyn â sut i ddosbarthur siambr gladdu yma, ond credir ei bod yn siambr porth. Bu cloddio yma yn 1 ...

                                               

Bodowyr

Mae Bodowyr yn siambr gladdu gerllaw Brynsiencyn ar Ynys Môn syn dyddio or cyfnod Neolithig, tua 3000 C.C. i 2500 C.C. Maen siambr gladdu weddol syml gyda chyntedd, yn un o bedair siambr gladdu or math yma ar yr ynys. Yn wreiddiol byddai carnedd ...

                                               

Capel Garmon (siambr gladdu)

Mae siambr gladdu Capel Garmon yn siambr gladdu or cyfnod Neolithig gerllaw pentref Capel Garmon yn sir Conwy. Maer siambr gladdu yma yn anarferol yng ngogledd Cymru gan ei bod yn perthyn ir grŵp Beddrodau Hafren-Cotswold. Ceir y rhan fwyaf or rh ...

                                               

Carreg Coetan Arthur

Gweler hefyd Coetan Arthur gwahaniaethu. Cromlech yw Carreg Coetan Arthur, syn gorwedd mewn cae ger pentref Trefdraeth yn Sir Benfro. Cyfeiriad AO: SN 060394. Gweddillion siambr gladdu Neolithig ydyw. Ceir maen clo mawr syn cael ei gynnal gan dda ...

                                               

Carreg Samson

Cromlech ger Abercastell ar arfordir Sir Benfro, hanner ffordd rhwng Tyddewi ac Abergwaun, yw Carreg Samson. Fei lleolir tua hanner milltir ir de o bentref bach Abercastell, mewn cae syn perthyn i fferm Tŷ Hir, nepell o lan y môr. Mae ei sefyllfa ...

                                               

Cerrig y Gof

Siambrau claddu cynhanesyddol yn Sir Benfro yw Cerrig y Gof. Maen gorwedd yn y bryniau ger Trefdraeth yng ngogledd y sir, ger bryngaer Carn Ingli. Maen dyddio o Oes yr Efydd. Ar y safle ceir pum siambr hirsgwar o fewn olion carnedd gron. Dim ond ...

                                               

Cromlech Cors-y-Gedol

Siambr gladdu gynhanesyddol yn ne Gwynedd yw Cromlech Cors-y-Gedol. Fei lleolir ger plasdy Corsygedol tua milltir ir dwyrain o bentref Dyffryn Ardudwy yn ardal Ardudwy, Meirionnydd. Cyfeirnod AO: 602 228. Yr enw lleol am y gromlech yw Coetan Arth ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →