ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 287                                               

Castell y Fflint

Codwyd Castell y Fflint yn y Fflint rhwng 1277 a 1283 ar lannau Dyfrdwy gan Edward I o Loegr yn ystod ei ryfelau yn erbyn Llywelyn ap Gruffudd ai frawd Dafydd. Roedd yn wersyll pwysig ir lluoedd Seisnig yn ystod y rhyfelau hyn; y cyntaf yn y gadw ...

                                               

Sainte-Chapelle

Capel yn yr arddull Gothig yng nghanol dinas Paris yn Ffrainc yw Sainte-Chapelle. Saif yn ardal Île de la Cité, ac fei hystyrir yn un o gampweithiaur arddull Gothig. Adeiladwyd y Sainte-Chapelle i ddal y creiriau crefyddol a ddygwyd i Ffrainc o S ...

                                               

Eglwys Sant Cynllo, Llanbister

Saif Eglwys Sant Cynllo uwch pentref Llanbister, Powys ac mae corff yr eglwys yn perthyn i gychwyn y 14g. Mae ei mynwent yn grwn ac fellyn mynd yn ôl ir Eglwys Geltaidd, ond ychwanegwyd y tŵr hynod yn y 15g.

                                               

Tŷ Aberconwy

Tŷ canoloesol yn nhref Conwy, Sir Conwy yw Tŷ Aberconwy. Maen enghraifft brin yng Nghymru o dŷ cerrig a phren canoloesol. Cafodd ei godi fel tŷ masnachwr yn y 14g. Saif yr adeilad ar gornel Stryd y Castell ar Stryd Fawr yng nghanol Conwy, gyferby ...

                                               

Eglwys Sant Crwst

Yn Llanrwst, Sir Conwy, mae Eglwys Sant Grwst neu Eglwys Grwst Sant. Cedwir rhai o greiriaur Tywysogion Cymreig yma, gan gynnwys Llywelyn Fawr. Cysegrwyd yr eglwys i sant Grwst ; ni wyddys lawer amdano ond ei fod yn sant lleol. Maer eglwys yn ade ...

                                               

Eglwys Sant Tomos y Merthyr, Trefynwy

Saif Eglwys Sant Tomos y Merthyr, Trefynwy ar bwys Pont Canol Oesol Mynwy yn Nhrefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru. Maer bont yn croesi Afon Mynwy. Mae rhan or adeilad yn mynd yn ôl i tua 1180 ac mae ganddo bwa cangell syn dyddion ôl ir 12ed ga ...

                                               

Gwesty Robin Hood, Trefynwy

Saif Gwesty Robin Hood yn 124 - 126 Heol Mynwy yng nghanol Trefynwy, Sir Fynwy, De Cymru. Maen tarddun ôl i ddiwedd yr Oesoedd Canol. Fei codwyd o garreg ac mae ganddo borth llydan syn tarddun ôl ir 15g. - syn nodwedd brin iawn yn yr ardal hon. F ...

                                               

Pont Llangollen

Saif Pont Llangollen ar Afon Dyfrdwy yn Llangollen, Sir Ddinbych. Yn ôl yr hen rigwm, maen un o Saith Rhyfeddod Cymru. Yn ôl pob tebyg, adeiladwyd y bont hynafol hon dros yr Afon Dyfrdwy gan John Trefor, Esgob Llanelwy o 1395 hyd 1412. Maen bont ...

                                               

Pont-y-Pair

Pont hynafol ar Afon Llugwy yn Eryri yw Pont-y-Pair. Maen sefyll yng nghanol pentref Betws-y-Coed yn Sir Conwy. Maer enw yn cyfeirio at y "pair" o ddŵr oddi tanodd lle maer Afon Llugwy yn ymgasglu ar ôl disgyn rhwng y creigiau. Maen cludor ffordd ...

                                               

Siop Nain

Tŷ, siop a chyn weithdy argraffu ydy Siop Nain a leolir yn 6 Stryd y Ffynnon, Rhuthun, Sir Ddinbych. Maen adeilad Gradd II syn dyddion ôl i 1490. Yn 1850 defnyddiwyd yr adeilad gan Isaac Clarke, cyhoeddwr, a argraffodd y copiau cyntaf o Hen Wlad ...

                                               

Y Tŷ Gwyn, Abermaw

Gweler hefyd Tŷ Gwyn gwahaniaethu. Tŷ canoloesol yn Abermaw, Gwynedd ywr Tŷ Gwyn. Cafodd ei godi tuar flwyddyn 1445 ac maen adnabyddus yn bennaf oherwydd ei gysylltiad â Siasbar Tudur, ewythr Harri Tudur, ai ymgyrchoedd yng Nghymru yn ystod Rhyfe ...

                                               

Castell Trefynwy

Mae Castell Trefynwy wedi ei leoli yn agos i ganol tref Trefynwy ar fryn sydd y tu ôl ir siopau, y prif sgwâr ar strydoedd ac yn edrych dros Afon Mynwy. Ar un adeg bun gastell pwysig oherwydd ei leoliad ar y ffin, roedd yn sefyll tan Rhyfel Cartr ...

                                               

Gloddaeth

Yn Oes y Tywysogion Gloddaeth oedd un or "trefi" canoloesol pwysicaf yng nghwmwd y Creuddyn, cantref Rhos. Yn ôl tradoddiad, sefydlwyd plasdy yno gan un Iorwerth Goch or Creuddyn, efallai yn y 13g. Roedd ei ddigynydd Gruffudd ap Rhys ap Gruffudd ...

                                               

Tŷr Barnwr

Adeilad syn perthyn ir 18ed ganrif ydy Tŷr Barnwr, sydd wedii leoli yn Stryd Whitecross, Sgwâr Sant Ioan, Trefynwy, de Cymru. Mae rhannau or adeilad yn dyddion ôl ir 16g. Newidiwyd yr enw ir Labour in Vain tua 1756. Gwyddem iddo gael ei ddefnyddi ...

                                               

Bodysgallen

Plasdy hynafol ger pentref Llanrhos yn y Creuddyn, bwrdeistref sirol Conwy, yw Bodysgallen. Maer adeilad presennol, syn gofrestredig, yn dyddio or 17g yn bennaf gydag ychwanegiadau diweddarach, ond maer safle yn hŷn o lawer. Bu gorthwr ar y safle ...

                                               

Bwthyn Llywelyn

Tŷ hynaf Beddgelert, Gwynedd yw Bwthyn Llywelyn neu Tŷ Isaf fel yi gelwir heddiw. Maen eiddo ir Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac yn cael ei ddefnyddio ganddynt fel canolfan. Cafodd yr enw Bwthyn Llywelyn am fod traddodiad yn ei gysylltu â Llywelyn ...

                                               

Plas Coch, Rhuthun

Tŷ canoloesol yn Rhuthun, Sir Ddinbych ydyw Plas Coch ; maen adeilad cofrestredig sydd wedii gofrestru fel Gradd II; gwnaed hynny ar 24 Hydref 1950 gan Cadw. Credir iddo gael ei adeiladun wreiddiol yn 1613, gan ddefnyddio hen gerrig tywodfaen coc ...

                                               

Pont Fawr Dolgellau

Saif Y Bont Fawr ar Afon Wnion, un o lednentydd Afon Mawddach, ar gwr Dolgellau ym Meirionnydd, de Gwynedd. Cafodd y bont wreiddiol ei hadeiladu yn 1638 ond mae wedi cael ei atgyweirio ai newid sawl gwaith ers hynny. Maen dwyn y briffordd A470 dr ...

                                               

Tŷ Mawr y Castell

Tŷ trefol syn deillion ôl i 1673 ydy Tŷ Mawr y Castell sydd wedii leoli yng nghanol tref Trefynwy yn Sir Fynwy, De Cymru. Saif ger Sgwâr Agincourt. Mae rhan or tŷ ar dir Castell Trefynwy ac mae wedii gofrestru fel adeilad hynafol Gradd I. Maen un ...

                                               

Y Bont Fawr, Llanrwst

Saif Y Bont Fawr ar Afon Conwy yn Llanrwst, Sir Conwy. Codwyd y bont hon yn y flwyddyn 1636. Y pensaer oedd Inigo Jones, yn ôl traddodiad. Yr ochr draw ir bont mae plasdy Tu Hwnt ir Bont.

                                               

Y Gnoll

Erthygl am y plasdy yw hwn. Gweler hefyd Parc Gwledig y Gnoll. Am yr hen stadiwn rygbi gweler Y Gweilch. Plasdy ger Castell-nedd yn ne Cymru yw Y Gnoll. Daw ei enw or bryn coediog y tu ôl iddo. Bun sedd deuluol y teulu Evans o Gastell-nedd or 17g ...

                                               

Gwesty The Beaufort Arms, Trefynwy

Gwesty a thafarn yn Nhrefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru ydy Gwestyr Beaufort Arms syn dyddio nôl ir 18g. Mae ffrynt y gwesty, fodd bynnag, yn fwy diweddar gan iddo gael ei foderneiddio yn Oes Victoria, fwy na thebyg gan y pensaer lleol, sef G ...

                                               

Bron yr Aur

Bwthyn syn dyddio or 18g ac sydd wedi ei leoli yn ne Parc Cenedlaethol Eryri ger Machynlleth yw Bron yr Aur. Daeth y bwythyn yn fyd-enwog wedi i aelodau or band roc Saesnig Led Zeppelin dreulio amser yno yn ystod y 1970au. Ysbrydolodd ymweliad Ro ...

                                               

Caer Belan

Amddiffynfa arfordirol syn gorwedd ger Caernarfon ym mhlwyf Llanwnda, Gwynedd, yw Caer Belan. Maen adeilad rhestredig Gradd I. Lleolir ar ben de-orllewinol Afon Menai gyferbyn a Pwynt Abermenai. Adeiladwyd y gaer yn 1775 gan Thomas Wynn, yr AS ar ...

                                               

Carchar Rhuthun

hanesyddol pwysig, Gradd II*. Mae wedii leoli yn nhref farchnad Rhuthun, Sir Ddinbych. Rhwng 1654 a 1916 bun garchar; rhwng 1926 a 2005 bun archifdy, llyfrgell a swyddfeydd y Cyngor Sir lleol ac yn 2005 fei trowyd yn amgueddfa ganddynt. Cychwynnw ...

                                               

Gwestyr Castell, Sgwâr Sant Pedr

Dyma erthygl am yr adeilad or 18fed ganrif; ceir erthygl arall am Gastell Rhuthun, y gwesty Canoloesol. Adeilad or 18g ydy Gwestyr Castell sydd wedii gofrestrun adeilad hynafol Gradd II* ac sydd wedii leoli yn Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun, Sir Ddinby ...

                                               

Eglwys Gatholig y Santes Fair, Trefynwy

Caniatäwyd i Babyddion addoli yn Eglwys Gatholig y Santes Fair, Trefynwy, cyn unrhyw le arall yng Nghymru. Fei lleolwyd yng nghanol y dre yn Sir Fynwy de-ddwyrain Cymru. Codwyd yr adeilad yn 1793; erys rhan yn unig, bellach, sef yr ochr ddwyreini ...

                                               

Llannerch Aeron

Gerllaw Aberaeron, Ceredigion saif plasty hynafol Llannerch Aeron syn dyddio yn ôl i 1630 pan brynnodd Llewelyn Parryr tŷ oddi wrth teulur Gwyniaid o Fynachdy. Maer Llanerchaeron yn cynnwys gweithiau gan un o bapur mwyaf efenog hanes ewropeaidd G ...

                                               

Manorhaus, Rhuthun

Adeilad rhestredig yn Rhuthun, Sir Ddinbych ydyr Manorhaus. Cafodd ei godin wreiddiol yn niwedd y 18g. Fei rhestrwyd gan Cadw ar y gofrestr adeiladau hynafol ar gyfeirnod 941. Cafodd ei restru oherwydd ei nodweddion o ddiwedd Siorsaidd, gan eu bo ...

                                               

Tafarn yr Alarch Wen, Trefynwy

Perthyn ir 18g mae Gwestyr Alarch Wen, Heol yr Eglwys, Trefynwy, Sir Fynwy. Maen un o ddau-ddeg-pedwar adeilad yn Nhrefynwy sydd ar y Llwybr Treftadaeth. Mae rhain honi mai dyma adeilad pwysicaf y dre, oherwydd ei bensaerniaeth unigryw. Cofrestwy ...

                                               

Tŷ Gwydyr

Gweler hefyd tŷ gwydr Pencadlys Swyddfa Cymru yn Whitehall, Llundain, yw Tŷ Gwydyr. Fei adeiladwyd tua 1772 ar gyfer Syrfewr Cyffredinol Tiroedd y Goron, Peter Burrell, ac fe enwyd y tŷ ar ôl ei ddisgynyddion, Arglwyddi Gwydyr. Daeth yr adeilad y ...

                                               

Tŷr Capel, Trefynwy

Tŷ trefol o arddull Sioraidd ydy Tŷr Capel. Fei benodwyd fel adeilad rhestredig Gradd II* ar 27 Mehefin 1952. Yng nghanol y 18g y codwyd yr adeilad ac mae ganddo saith rhes o ffenestri a tho syn gorlifo dros y fondo. Mae muriaur talcen yn frics c ...

                                               

Y Fferyllfa, Trefynwy

Tŷ trefol a godwyd yng nghanol y 18g ydyr Fferyllfa neu Yr Hen Fferyllfa a leolwyd yn Sgwâr Sant Iago, Trefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru. Fei atgyfnerthwyd yn y ganrif ddilynol. Saif coeden catalpa oi flaen. Maen un o ddau-ddeg-pedwar adeila ...

                                               

Agincourt House, Trefynwy

Perthyn i ddechraur 17g y mae Agincourt House, Rhif 1 Sgwâr Agincourt, Trefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru. Maen adeilad nodedig gyda hanner ohonon ffrâm bren. Cofrestrwyd y tŷ hwn ym Mehefin 1952 fel adeilad Gradd II*. Maen un o 24 o adeilada ...

                                               

Capel Llwynrhydowen

Dechreuodd yr achos yn Llwynrhydowen yn 1726 ac adeiladwyd y capel cyntaf yn 1733. Wrth ir gynulleidfa dyfu yn 1745, codwyd estyniad ai orffen yn 1791. Adeiladwyd y capel presennol, y trydydd, yn 1834. Llwynrhydowen oedd capel Arminaidd cyntaf Cy ...

                                               

Capel Methodistaidd, Trefynwy

Cynlluniwyd Capel y Methodistiaid, Trefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru gan George Vaughan Maddox. Fe godwyd yr adeilad ychydig yn ôl o Sgwâr Sant Ioan a hynny yn 1837. Maer galeri gwreiddiol yn dal ynddo a llofft yr organ ar pulpud cywrain ynt ...

                                               

Castell Bryn Bras

Ffug gastell ger Llanrug yw Castell Bryn Bras. Fei lleolir ychydig ir de-ddwyrain or pentref yn ardal Arfon, Gwynedd. Maen adeilad rhestredig Gradd II*. Codwyd y castell ffug Gothig hwn rhwng 1829 a 1835 gan y pensaer Seisnig Thomas Hopper ar saf ...

                                               

Gerddi Nelson

Mae Gerddi Nelson yn erddi sydd wedii lleoli yn 13 Heol Chippenhamgate, yn nhu cefn i 18 Heol Mynwy. Trefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru ac yn tarddu nôl i ddiwedd y 19g. Cynhaliwyd yma barti i anrhydeddu Horatio Nelson yn 1802. Maen un o 24 o ...

                                               

Gwaith Dŵr Potel Hyam

Adeilad syn dyddion ôl i 1866 ydy Gwaith Dŵr Potel Hyam, ac sydd wedii leoli yn 23 Heol Glyn Dŵr, Trefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru. Arferai gynnal gwaith potelu dŵr llawn o fwynau. Maer adeilad yn cynnwys fflatiau erbyn heddiw. Maen un o dd ...

                                               

Yr Hendre (Mynwy)

Plasty o Oes Fictoria ydyr Hendre, a godwyd yn yr arddull Gothic. Fei lleolir ym mhlwy Llangatwg Feibion Afel, tua phedair milltir ir gogledd-orllewin o Drefynwy. Yn y 18ed ganrif y cafodd ei godi ar gyfer saethu, ond cafodd ei ehangu gryn dipyn ...

                                               

Melin Lanw Caeriw

Melin ŷd yn Sir Benfro, Cymru, wedii bweru gan y llanw yw Melin Lanw Caeriw,syn fath o felin Ffrengig. Cafodd ei hadeiladu tua 1801 ychydig ir gorllewin o Gastell Caeriw, gan ddisodli melin llawer hŷn a safodd yma am ganrifoedd cyn hynny. Pwll y ...

                                               

Melin Maengwyn, Gaerwen

Mae Melin Maengwyn yn felin wynt ger y Gaerwen ar Ynys Môn. Cafodd ei chodi yn 1802 fel y nodar garreg a naddwyd gydar dyddiad hwn a blaenllythrennaur melinydd cyntaf: H E W, sef H.E. Williams. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd cafodd ei tharo gan fellte ...

                                               

Neuadd Rolls, Trefynwy

Neuadd Fictorianaidd ydy Neuadd Rolls, a leolwyd yn Nhrefynwy, Sir Fynwy, de-ddwyrain Cymru. Bellach, caiff ei defnyddio fel Llyfrgell y Dref. Rhodd ir dref ydoedd fel rhan o ddathliadau Jiwbili Aur y Frenhines Victoria gan John Maclean Rolls, Ai ...

                                               

Pier y Garth

Pier yn ninas Bangor, Gwynedd yw Pier y Garth neu Pier Bangor. Dymar pier ail hiraf yng Nghymru, syn ymestyn 1.500 troedfedd i Afon Menai. Fei lleolir tua hanner milltir ir gogledd-ddwyrain or ddinas ei hun, yn ymyl rhan o Fangor a elwir Y Garth, ...

                                               

Plasty Hafodunos

Codwyd Plasdy Hafodunos, Llangernyw, Bwrdeisdref Sirol Conwy, rhwng 1861 ac 1866; wedi ei gynllunio gan y pensaer, Syr George Gilbert Scott, ar gost o tua £30.000 - a hynny ar gyfer Henry R. Sandbach. Roedd Henry yn fab i Samuel Sandbach, masnach ...

                                               

Pont Britannia

Pont Britannia sydd yn cysylltu Ynys Môn gyda’r tir mawr, gan gludo’r rheilffordd a’r A55 dros Afon Menai. Enw cywir y bont yw Pont Llanfair. Daw’r enw o bentref cyfagos Llanfairpwll, ond credir ir bont gael ei cham-enwi yn Pont Britannia o gam-g ...

                                               

Pont Life

Mae Pont Life yn bont ar gyfer cerddwyr ar draws Afon Life ynghanol Dulyn, Iwerddon, a adeiladwyd ym Mai 1816. Pont haearn bwrw yw hi ac fei gwnaethpwyd yn Swydd Amwythig. Enw gwreiddiol y bont oedd Pont Wellington, ond newidwyd ei henw i Bont Li ...

                                               

Pont reilffordd Abermaw

Pont yn cario Rheilffordd Arfordir Cambrian dros Afon Mawddach rhwng Y Bermo a Morfa Mawddach ydy Pont reilffordd Abermaw. Mae hefyd llwybr ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Agorwyd y bont ym 1867, yn rhan o Rheilffordd Aberystwyth ac Arfordir Cymru. ...

                                               

Soar y Mynydd

Capel yng Ngheredigion yw Soar y Mynydd. Cyfeirnod AO: SN78475328. Maen gorwedd ym mryniau Elenydd ar lan afon Camddwr ger Llyn Brianne, ar ffordd wledig syn rhedeg dros y bryniau o bentref Tregaron tua 8 milltir ir gorllewin. Maen sefyll ym mhlw ...

                                               

Tŵr Elin

Tŵr castellog ar Ynys Gybi oddi ar pen gogledd-orllewinol Ynys Môn yw Tŵr Elin. Fei hadeiladwyd rhwng 1820 a 1850 gan y teulu Stanley o Penrhos. Fei defnyddiwyd yn wreiddiol fel tŷ haf. Enwir yr adeilad ar ôl Elin, gwraig y gwleidydd William Owen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →