ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286                                               

Tymheredd

Tymheredd ydyr dull o fesur pa mor oer neu ba mor boeth ydyr aer neu unrhyw ddeunydd arall. Mae hyn yn dibynnu ar egni cinetig y gronynnau sydd oddi fewn ir deunydd. Gallem deimlo - a mesur - y poethder hwn gydan llaw drwyr nerfau oddi tan y croe ...

                                               

Heterolysis

Yng nghemeg, mae heterolysis neu ymholltiad heterolytig yn ymholltiad bond cemegol gan gynhyrchu catïon ac anion. Mae hyn yn golygu fod un atom yn y bond yn cymryd y ddau electron yn y bond gan adael un atom heb electron. A: B ⟶ A + + B − {\displ ...

                                               

Distyllu ffracsiynol

Gwahaniad cymysgedd mewn iw cydrannau gwreiddiol yw Distyllu ffracsiynol. Mae hyn yn cael ei gyflawnu wrth gynhesu cyfansoddion cemegol gan ei berwbwyntiau ac yna ei gwahanu i mewn i ffracsiynnau gwahanol i anweddu. Mae hyn yn fath arbennig o ddi ...

                                               

Amoniwm clorid

Yn ei ffurf buraf, halwyn o grisialau gwynion ydy Amoniwm clorid. Gall hydoddin hawdd mewn dŵr ac maen asid gwan. Gellir ei gloddio fel mwyn or ddaear a gelwir y mwyn hwn yn "sal amoniac". Gall hefyd ffurfio pan losgir tomenni glo drwy gyddwyso o ...

                                               

Carbon deuocsid

Mae Carbon deuocsid yn gyfansoddyn cemegol sydd wedi ei greu gan ddwy atom ocsigen ac un atom carbon wediu bondion gofalent. Maen nwy ar dymheredd a gwasgedd safonol ac maen bodoli yn atmosffêr y ddaear yn y cyflwr hwn. Ar hyn o bryd, yn fyd-eang ...

                                               

Eli haul

Mae eli haul yn hufen arbennig a ddefnyddir ar gyfer y diben o leihau amlygiad y croen i ymbelydredd uwchfioled yr Haul. Mae eli haul effeithiol yn amddiffyn rhag pelydr UFA a UFB: mae pelydrau UFB yn gallu achosi llosg haul a cancr y croen a mae ...

                                               

Elfen gemegol

Elfennau yw blociau adeiladu pob sylwedd. Sylwedd na ellir ei dorri i lawr nai newid yn sylweddau symlach trwy unrhyw ddull cemegol yw elfen gemegol. Mae elfen wedi ei hadeiladu o atomau unigol, ac ym mhob elfen mae gan bob atom yr un nifer o pro ...

                                               

Galiwm

Galiwm yw un elfen gemegol yn y tabl cyfnodol gydar symbol Ga ar rhif atomig 31. Maen fetel tlawd sgleiniog, meddal ac arianaidd. Mae ganddo ymdoddbwynt isel am fetel, ac maer metel yn ymdoddi yn y llaw. Mae Galiwm yn ffurfio nifer sylweddol o gy ...

                                               

Germaniwm

Germaniwm yw un elfen gemegol yn y tabl cyfnodol gydar symbol Ge ar rhif atomig 32. Maen lled-metel sgleiniog, caled ac arianaidd syn debygol yn gemegol i dun. Mae Germaniwm yn ffurfio nifer sylweddol o gyfansoddion organometalig ac yn deunydd bw ...

                                               

Niobiwm

Elfen gemegol yw Niobiwm neu columbiwm gydar symbol Nb ar rhif atomig 41 yn y tabl cyfnodol. Dawr gair "niobiwm" allan o fytholeg Roeg: merch Tantalws oedd Niobe. Bathwyd y gair "columbiwm", sef yr enw gwreiddiol ar yr elfen hon, gan ddarganfyddw ...

                                               

Nitrogen

Nwy di-liw yw nitrogen. Maen elfen gemegol yn y tabl cyfnodol a chaiff ei gynrychioli gan y symbol N ar rhif atomig 7. Mae nitrogen yn nwy cyffredin iawn, ac yn ffurfio rhan sylweddol or atmosffer.

                                               

Ocsigen

Elfen gemegol yw ocsigen a ddynodir gan y symbol O ar rhif atomig 8; maen perthyn ir grŵp Chalcogen yn y tabl cyfnodol. Maen elfen gyffredin yn y Ddaear ar atmosffêr ar elfen mwyaf cyffredin oi chrwst. Ar dymheredd a gwasgedd safonol, mae ar ffur ...

                                               

Aneurin Evans

Seryddwr, ffisegydd, ac academydd o Gymro yw Aneurin Evans sydd yn athro astroffiseg ym Mhrifysgol Keele. Astudiodd ffiseg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth gan raddio yn 1968 ac enillodd ei ddoethuriaeth ar bwnc astroffiseg yno ym 1972. Ysgrifenn ...

                                               

National Hockey League

Maer National Hockey League yn gynghrair hoci iâ proffesiynol yng Ngogledd America sydd ar hyn o bryd hyn cynnwys 31 o dimau: 24 yn yr Unol Daleithiau a 7 yng Nghanada. Maer NHL yn cael ei hystyried fel y prif gynghrair hoci iâ proffesiynol yn y ...

                                               

Caci

Lliw brown golau gyda arlliw gwyrdd neu felyn yw caci. Defnyddir ar gyfer gwisgoedd y fyddin a chuddliw cerbydau milwrol. Mae hefyd yn enw ar frethyn or un lliw, a wneir o gotwm, gwlân, neu gyfuniad ohonynt, a gyda ffibrau synthetig. Gwneir mewn ...

                                               

Pinc

Lliw coch golau, gwan neu ysgafn yw pinc. Maer gair Saesneg pink yn tarddu o liwr blodyn or un enw, ond mae hwnnwn cael ei alw yn penigan yn hytrach na phinc yn Gymraeg. Mewn nifer fawr o ieithoedd Ewropeaidd, mae pinc yn cael ei alwn rose neu ro ...

                                               

Cadwyn

Mae cadwyn yn gyfres o ddarnau cysylltiedig, fel rheol o fetel, syn ffurfio llinyn cryf. Yn debyg i raff maen hyblyg pan nad ywn cario llwyth ond pan maen dynn, maen anhyblyg ac yn gallu dwyn pwysau. Mae cadwyni yn cyflawni nifer o ddibenion: ar ...

                                               

Pwli

Olwyn ar echel yw pwli syn cynnal cêbl neu wregys dynn, cebl syn symud neun newid cyfeiriad ar hyd ei gylchyn. Defnyddir pwlïau mewn gwahanol ffyrdd i godi llwythi trwm, i roi grym ar rywbeth ac i drawsyrru pŵer o un lle i le arall. Yn aml, mae g ...

                                               

Llwy fwrdd

Llwy fawr ywr llwy fwrdd syn cael ei defnyddio i weini neu i fwyta. Caiff ei defnyddio hefyd i fesur wrth goginio. Yn y modd hwn, maei ffurf gryno tbsp yn fwy cyffredin.

                                               

Milltir

Mesuriad o hyd yw milltir, a ddiffinir fel arfer yn 5.280 troedfedd, neu 1.609.3 metr. Maer mesuriad yman cael ei alwn "filltir atatudol", iw gwahaniaethu oddi wrth filltir morwrol syn 1.852 metr, neu 6.076.1 tr. Dros y blynyddoedd cafwyd gwahano ...

                                               

NGC 48

                                               

Epsilon Eridani

Seren yng nghytser Eridanws yw Epsilon Eridani. Mae Al-Sadirah yn perthyn ir un dosbarth o sêr ar Haul, er ei bod yn seren oren sydd ychydig yn fwy nan Haul ni o ran maint. Maer blaned allheulol Epsilon Eridani b yn ei chylchio ac mae hithau, fel ...

                                               

Regulus (seren)

Seren yw Regulus, a leolir yng nghytser y Llew. Maen un or gwrthrychau disgleiriaf yn awyr y nos yn hemisffer y gogledd, syn gorwedd tua 77.5 blwyddyn golau i ffwrdd or Ddaear. System aml-serol o bedair seren wediu trefnu yn ddau bâr yw Regulus. ...

                                               

Adarydda

Llyfr yn cyflwyno gwybodaeth am adar au harferion gan E.V. Breeze Jones yw Adarydda. Gwasg Cambria a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Blodau Gwyllt

Casgliad o ffotograffau a disgrifiadau o flodau gwyllt Cymru gan Gwynfil Richards ac Anne Gwynne yw Blodau Gwyllt. Mr G. Richards a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Blodau Gwyllt Cymru ac Ynysoedd Prydain

Cyfrol am sut i adnabod blodau gwyllt gan John Akeroyd a Bethan Wyn Jones yw Blodau Gwyllt Cymru ac Ynysoedd Prydain. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blodau Unflwydd

Llyfr ar flodau unflwydd gan D. J. Thomas yw Blodau Unflwydd. Gwasg y Ffynnon a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1978. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Blodaur Mynydd

Cyfrol ar flodau Cymru gan Islwyn Williams a Twm Elias yw Blodaur Mynydd. Gwasg Dwyfor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Blwyddyn Iolo

Cyfrol yn cofnodi blwyddyn ym mywyd adarwr a naturiaethwr gan Iolo Williams yw Blwyddyn Iolo. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bwrw Blwyddyn

Dyddiadur natur am flwyddyn gyfan gan Bethan Wyn Jones yw Bwrw Blwyddyn. Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Canlyn y Camera

Cyfrol gan y naturiaethwr ar darlledwr T. Breeze Jones ac E.V. Breeze Jones yw Canlyn y Camera: Ail Ddyddiadur Naturiaethwr. Gwasg Dwyfor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cynefin Gruff

Cyfrol llawn disgrifiadau, argraffiadau, nodion o lyfr naturiaethwr gan Gruff Ellis yw Cynefin Gruff. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cynefin yr Ardd

Llyfr i blant ac oedolion syn trafod cynefin yr ardd gan Iolo Williams a Bethan Wyn Jones yw Cynefin yr Ardd. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2012. Yn 2013 enillodd y llyfr Wobr Tir na n-Og. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Ddoi Di Dei?

Casgliad o ysgrifau am lên gwerin blodau a phlanhigion gan Mair Williams yw Ddoi Di Dei?. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1998. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Faunula Grustensis

Llyfr ar fyd natur gan John Williams yw Faunula Grustensis, a gyhoeddwyd yn Llanrwst yn 1830. Ystyr lythrennol y teitl Lladin yw "Planhigion ac anifeiliaid Crwstaidd", sef "Byd natur ardal Llanrwst".

                                               

Llyfr Natur Iolo

Llawlyfr ffotograffig am fywyd gwyllt Cymru gan Paul Sterry, Iolo Williams a Bethan Wyn Jones yw Llyfr Natur Iolo. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Naturiaethwr Mawr Môr a Mynydd

Cofiant J. Lloyd Williams gan Dewi Jones yw Naturiaethwr Mawr Môr a Mynydd. Gwasg Dwyfor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O dan y Môr ai Donnau

Cyflwyniad darluniadol i fywyd o dan y môr gan Paul Kay a Llŷr Gruffydd yw O dan y Môr ai Donnau. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Plu yn y Paent

Atgynyrchiadau lliw a du-a-gwyn o luniau adar gan Ted Breeze Jones a E.V. Breeze Jones yw Plu yn y Paent. Gwasg Dwyfor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1994. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Seiat yr Adar

                                               

Yn eu Helfen

Cyfrol am natur yng Nghymru gan Eleri Llewelyn Morris yw Yn eu Helfen / Second Nature. Amrywiol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yn Ymyl Tyn-y-Coed

Ail gyfrol yr awdures yn olrhain rhinweddau meddyginiaethol planhigion a choed gan Mair Williams yw Yn Ymyl Tyn-y-Coed - Llên Gwerin Planhigion a Choed. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Môr Beaufort

Môr syn rhan o Gefnfor yr Arctig yw Môr Beaufortsee Mae arfordir Alaska a Thiriogaeth Yukon, Canada yn ffinio arno. Enwyd ef ar ôl y fforiwr Gwyddelig Syr Francis Beaufort. Mae ganddo arwynebedd o tua 450.000 km2. Ceir anghytundeb rhwng yr Unol D ...

                                               

Naryan-Mar

Porthladd a thref yng ngogledd-orllewin Rwsia yw Naryan-Mar, syn ganolfan weinyddol Ocrwg Ymreolaethol Nenets. Lleolir y dref ar lan dde Afon Pechora, 110 cilometer o aber yr afon honno, ar lan Môr Barents yn yr Arctig Rwsiaidd. Gorwedd Naryan-Ma ...

                                               

Afon Petsiora

Afon yn Rwsia yw Afon Petsiora. Saif yng ngogledd-ddwyrain y rhan Ewropeaidd o Rwsia, ac mae ei hyd tua 1800 km. Tarddar afon ym mynyddoedd Wral yng Ngweriniaeth Komi, 1100 medr uwch lefel y môr. Maen llifo tuar gogledd heibio Jaksia, Troitsko-Pe ...

                                               

Wadi Ara, Haifa

Pentref Palesteinaidd wedi ei leoli 38.5 km ir de o ddinas Haifa oedd Wadi Ara. Caiff ei enw o ffrwd ar ei gyfyl, Wadi Ara. Roedd yn bentref gweddol fychan, gyda phoblogaeth o 230. Diboblogwyd y pentref 27 Chwefror 1948.

                                               

Petra

Dinas hanesyddol ac archeolegol yn ne Gwlad Iorddonen yw Petra, a oedd yn wreiddiol yn cael ei hadnabod gan ei thrigolion fel Raqmu. Mae Petra yn gorwedd ar lethr Jabal Al-Madbah mewn basn ymhlith y mynyddoedd syn ffurfio ochr ddwyreiniol y dyffr ...

                                               

Afon Iorddonen

Afon yn y Dwyrain Canol yw Afon Iorddonen. Maen 360 km o hyd, ac yn llifo trwy Libanus ac Israel/Palesteina, gan ffurfior ffîn rhwng Israel a Gwlad Iorddonen, ynar ffîn rhwng Gwlad Iorddonen ar Lan Orllewinol, sydd ar hyn o bryd ym meddiant Israe ...

                                               

Hijaz

Rhanbarth yng ngorllewin Arabia ywr Hijaz neur Hejaz. Maen ffinio âr Môr Coch ir gorllewin, ac yn estyn o Haql ar Wlff Aqaba i Jizan. Maen cynnwys dinasoedd Jeddah, Mecca, a Medina, a chadwyn yr Hijaz. Gan fod Mecca a Medina yn ddinasoedd pwysica ...

                                               

Najd

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →