ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 285                                               

Nico America

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Nico America a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Carduelis tristis ; yr enw Saesneg arno yw American goldfinch. Maen perthyn i deulur Pincod sydd yn urdd y Passeriformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn C. tristi ...

                                               

Pâl

Am y rhanbarth Seisnig yn Iwerddon, gweler Y Pâl. Am yr ardal yn Ymerodraeth Rwsia, gweler pâl gwladychiad. Maer Pâl yn aderyn môr o deulur Alcidae syn bur gyffredin o gwmpas Môr Iwerydd. Maen un or adar môr mwyaf adnabyddus, efallai oherwydd y p ...

                                               

Pastwn coch y lindys

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Ophiocordycipitaceae ywr Pastwn coch y lindys. Pastynnau Parasitig ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Lluosog y gair pastwn yw pastynnau, syn rhoi darlun o sia ...

                                               

Pastwn y cawr

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Gomphaceae ywr Pastwn y cawr. Ffyngaur Pastynnau ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Lluosog y gair pastwn yw pastynnau. Maen perthyn Ir grwp Ffyngau Cwrel ac e ...

                                               

Pigau draenog y coed

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Hydnaceae ywr Pigau draenog y coed. Y Pigau Draenog ywr enw ar lafar ar y grwp maer ffwng yman perthyn iddo, ond nid ywn derm gwyddonol. Oddi tan y capyn, yn hytrach na tegyll, ceir pigau fel a geir ar gefn dr ...

                                               

Pysgotwr gwregysog

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Pysgotwr gwregysog a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Megaceryle alcyon ; yr enw Saesneg arno yw Belted kingfisher. Maen perthyn i deulur Pysgotwyr sydd yn urdd y Coraciiformes. Dyma aderyn sydd iw gael yng ngwle ...

                                               

Siobyn bwaog

Gwyfyn enfawr syn perthyn i urdd y Lepidoptera yw siobyn bwaog, syn enw gwrywaidd; yr enw lluosog ydy siobynnau bwaog ; yr enw Saesneg yw Black Arches, ar enw gwyddonol yw Lymantria monacha. Maen byw yn ardal y Palearctig. Mae ei adenydd wediu ha ...

                                               

Tagell ddryslyd derw

Math a rhywogaeth o ffwng yn nheulur Fomitopsidaceae ywr Tagell ddryslyd derw. Ceir enw Cymraeg arall ar y rhywogaeth hon, sef Ffwng ysgwydd y dderwen. Maer teulu Fomitopsidaceae yn gorwedd o fewn urdd y Polyporales. Disgrifiwyd ac enwyd y tacson ...

                                               

Barf hen ŵr

Llwyn coediog syn ymledun flêr gan ddringo ydy barf hen ŵr neu farf yr hen ŵr. Maen perthyn ir un teulu â blodyn ymenyn. Gall dyfu rhwng 1-10 metr o uchter. Ceir blodau unigol ar goesyn 5 cm neu fwy heb betalau ond gyda 4 sepal lliw hufen neu wyr ...

                                               

Blodeuglwm

                                               

Blodyn menyn

Planhigyn lluosflwydd, unionsyth, blewog ydy blodyn menyn neu blodyn ymenyn. Maen perthyn i deulur Ranunculaceae. Fei gwelir fel arfer ar laswelltir llaith, ar lwybraur goedwig, ar ochraur ffyrdd neu mewn corsydd. Ers talwm, cyn dyfod y chwyn lad ...

                                               

Bonet Nain

Aquilegia. Maer genws yn cynnwys oddeutu 60-70 o rywogaethau planhigion luos-flwydd iw canfod mewn dolydd, coetiroedd, ac ulchedrau yn Hemiffer y Gogledd. Maer enw Aquilegia yn dod or Lladin am Eryr sef Aquilia syn dod or ffaith bod y blodau yn d ...

                                               

Briallen

Planhigyn bach or genws Primula ywr friallen. Mae gan friallu gwyllt flodau melyn a briallur ardd flodau porffor, melyn, coch, pinc neu wyn. Maen nhwn hoffi tymheredd o tua 20 °C. Yr enw Lladin yw Primula vulgaris.

                                               

Bysedd y cŵn

Planhigyn blodeuol syn gynhenid yn y rhan fwyaf o Ewrop yw Bysedd y cŵn. Mae iddo gorsen dal, gyda chylch o ddail o amgylch y bôn. Fel rheol, dwy flynedd yw hyd oes Bysedd y cŵn. Maer dail tua 10-35 cm ac mae ganddyn nhw goesau hirion, a thoreth ...

                                               

Clychaur gog

Planhigyn blodeuol yw Clychaur gog. Ymysg ei enwau Cymraeg eraill mae Bwtias y Gog, Croeso Haf, Cennin y Brain, Clychaur eos, a Glas y llwyn. Maen lluosflwydd ac oddfog an blodeuo yn y gwanwyn. Maen gynhenid yn Ynysoedd Prydain, yr Iseldiroedd, G ...

                                               

Derrig

Maer Derrig yn blanhigyn blodeuol, Arctic–alpaidd, syn perthyn i deulur rhosod. Tyf ar ffurf matiau bytholwyrdd syn gallu bod yn eang iawn. Yng Nghymru, prin iawn ydyw - yn gyfyngiedig i ddau gwm, ond ceir gormodedd ohono yn tyfu ar y galchfaen y ...

                                               

Eirlys

Genws o blanhigion bychan gyda blodau gwynion yw eirlys yn nheulur Amaryllidaceae. Yr enw Lladin arno yw Galanthus gála "llaeth", ánthos "blodyn". Ceir tuag 20 o rywogaethau o fewn y genws. Mae gan y planhigyn lluosflwydd hwn ddwy ddeilen hirfain ...

                                               

Gwyddfid

Prysgwydden gordeddog yn nheulur Caprifoliaceae ywr gwyddfid neu laeth y gaseg syn gynhenid i hemisffêr y gogledd. Maen blanhigyn dringol ac ymnyddol o deulu’r Caprifoliaceæ ac maen tyfu mewn llwyni a gwrychoedd. Melyn-pinc ydy lliwr blodau syn e ...

                                               

Heboglys Attenborough

Math o heboglys yw Heboglys Attenborough ai unig gynefin yw ar y Gribyn yng nghanol Bannau Brycheiniog. Cafodd y planhyg ei enwi gan y naturiaethwr Dr Tim Rich ar ôl Syr David Attenborough. Darganfuwyd y planhighyn yn 2005 a dywedodd Tim Rich: Ro ...

                                               

Lilir Wyddfa

Planhigyn blodeuol lluosflwydd Arctig-Alpaidd a monocotyledon yw Lilir Wyddfa neu Brwynddail y Mynydd, syn aelod o deulur Liliaceae. Lilir Wyddfa ywr unig aelod or genws Gagea syn byw tu allan i ganolbarth Asia. Mae Lilir Wyddfa yn nodweddiadol o ...

                                               

Llygad-llo mawr

Planhigyn lluosflwydd byrhoedlog ydy llygad llo mawr neu weithiau llygad-llo mawr. Fei ceir yn aml ar hen gloddiau, mewn mynwentydd, ar dwyni tywod neu ar ochr y draffordd. Maen perthyn i deulu llygad y dydd. Gall dyfu i fod rhywle rhwng 20 cm a ...

                                               

Meillionen

Mae Meillion, yn genws o tua 300 o rhywogaethau o blanhigion yn nheulur pys, sef Fabaceae. Mae gan y genws ddosbarthiad amlgenhedlig; maer amrywiaeth uchaf iw gael yn Hemisffer Gogleddol cymedrol, ond mae nifer o rywogaethau ar gael yn Ne America ...

                                               

Pabi coch

Pabi gwyllt â blodau coch llachar ywr Pabi Coch. Fei cysylltir ag amaeth ers sawl mileniwm, ac maen chwynnyn nodweddiadol mewn caeau ŷd. Maen unflwydd, gydar blodaun ymddangos yn hwyr yn y gwanwyn fel arfer. Tyf un blodyn ar bob corsen fain, flew ...

                                               

Pawen cangarŵ

Mae Pawen cangarŵ yn blanhigyn blewog o Awstralia yn y genws Anigozanthos neu Macropidia. Maen adnabyddus hefyd dan yr enw Australian sword lily. Maer blodau, syn agor yn glystyrau canghennog ar ben cangen, yn hir, ar ffurff tiwbiwlar, ac yn flew ...

                                               

Perfagl fach

Planhigyn blodeuol, bychan, bytholwyrdd ydy Perfagl fach syn enw benywaidd. Maen perthyn ir teulu Apocynaceae. Yr enw gwyddonol yw Vinca minor ar enw Saesneg yw Lesser periwinkle. Ceir enwau Cymraeg eraill ar y planhigyn hwn gan gynnwys Perfagl, ...

                                               

Popi Cymreig

Planhigyn blodeuol lluosflwydd syn perthyn i deulur pabi ywr Popi Cymreig neu Meconopsis cambrica. Ers 2006, mae darlun or blodyn wedi ymddangos ar logo Plaid Cymru.

                                               

Zenobia (planhigyn)

Zenobia pulverulenta ywr unig rywogaeth yn y genws Zenobia, yn nheulu planhigyn blodeuog yr Ericaceae. Maen blanhigyn syn frodorol i dde-ddwyrain yr Unol Daleithiau, yn Virginia, Gogledd Carolina a De Carolina. Maen goeden fach gollddail neu rhan ...

                                               

Monocotyledon

Grŵp mawr o blanhigion blodeuol ag un had-ddeilen ywr monocotyledonau neu monocotau. Mae tua 60.000 o rywogaethau ledled y byd. gan gynnwys lilïau, tegeirianau, palmwydd a glaswellt. Fel arfer, mae gan y monocotyledonau ddail hir a chul sydd â gw ...

                                               

Capparis spinosa

Planhigyn lluosflwydd ywr Capparis spinosa adnabyddir hefyd fel Planhigyn y caprys, gyda dail crwm, tew a blodau pinc golau. Maer planhigyn yn fwyaf adnabyddus am y blagur bwytadwy caprys, a ddefnyddir yn aml i roi blas ar fwyd, ar ffrwythau aero ...

                                               

Cnau mwnci

                                               

Cneuen almon

                                               

Cneuen bistasio

Coeden fechan a dardda or Dwyrain Canol a Chanolbarth Asia ac sydd yn aelod o deulur cashiw ywr pistasio. Cynhyrcha gneuen a fwyteir yn helaeth ledled y byd.

                                               

Ffeuen goffi

Hedyn y planhigyn coffi yw ffeuen goffi a ffynhonnell ar gyfer coffi. Dynar garreg o fewn ir ffrwyth coch neu borffor syn aml yn cael ei gyfeirio ato fel ceiriosen. Yn union fel ceirios cyffredin, maer ffrwyth coffi hefyd yn ffrwyth caregog. Er m ...

                                               

Afal

Ffrwyth sydd yn cael ei feithrin led y byd yn fwy nag un ffrwyth arall yw afal. Heddiw, bwytawn yn bennaf Malus domestica, ond maen debyg mai ei hynafiaid gwyllt oedd Malus sieversii, syn dal i fod yn goeden wyllt ar fynyddoedd Asia ganol, yn Cas ...

                                               

Afocado

Planhigyn ywr afocado, a chredir iddo darddu o Dde Canolbarth Mecsico. Maen aelod o deulur planhigion blodeuol Lauraceae. Mae ffrwyth y planhigyn, hefyd yn cael ei alwn afocado, yn fotanegol yn fwyaren fawr syn cynnwys hedyn a elwir yn "garreg". ...

                                               

Ffrwyth ciwi

Ffrwyth hirgrwn y gellir ei fwyta yn gyfan ywr ffrwyth ciwi. Maen wyrdd ac yn feddal y tu mewn, gyda hadau bach du. Ar y tu allan mae ei groen yn flewog ac yn frown; fel y nodwyd, gellir bwytar ffrwyth yn gyfan, neu grafur croen oddi arno cyn ei ...

                                               

Grawnwin

Grawnwin yw ffrwyth y winwydden. Gellir ei bwyta neu eu defnyddio i wneud gwin ymhlith pethau eraill. Mae grawnwin yn tyfu yn glwstwrau o rhwng 6 a 300, a gallant fod yn goch, du, melyn neu gwyrdd. Gwyrdd ywr grawnwin a ddefnyddir ar gyfer gwin g ...

                                               

Llus

Planhigion bychain ac iddynt ffrwythau blasus yw Llus neu lusi duon bach. Maent yn tyfu ar dir llaith, asidig trwy rannau or byd gyda hinsawdd gymhedrol. Cesglir y ffrwythau or planhigyn gwyllt er mwyn eu bwyta, on nodweddiadol felly yn y Llychly ...

                                               

Melon dŵr

Planhigyn ymgripiol a dringol o deulur cicaionau neur gowrdiau ywr melon dŵr, dyfrfelon neu sitrul. Tarddair rhywogaeth yn neheudir Affrica, gyda thystiolaeth oi thyfiant yn yr Hen Aifft. Tyfir mewn ardaloedd trofannol ac isdrofannol ar draws y b ...

                                               

Tangelo Jamaicaidd

Y tangelo Jamaicaidd, neur ffrwyth / ˈ ʌ ɡ l i / ugli, ywr ffrwyth sitrws sydd wedi ymddangos yn Jamaica trwy groesrywedd naturiol o danjerîn neu oren gyda grawnffrwyth. Maer tangelo Jamaicaidd felly yn enghraifft o dangelo. Fel rhywogaeth hybrid ...

                                               

Grawn

Grawn neu Grawnfwyd ywr term a ddefnyddir am rai mathau o weiriau a dyfir am eu grawn, syn fath ar ffrwyth a elwir yn caryopsis. Y rhain ywr pwysicaf or gwahanol fwydydd a dyfir trwyr byd, ac mewn rhai gwledydd prin fod y tlodion yn bwyta dim ara ...

                                               

Uchelwydd

Uchelwydd ywr enw cyffredin am grŵp o blanhigion lled-barasitig syn tyfu ar goeden neu brysgwydd. Esblygodd parasitiaeth naw gwaith yn unig ym myd planhigion; or naw hynny, maer uchelwydd parasitig wedi esblygun annibynnol pum gwaith: Misodendrac ...

                                               

Banadl

Grŵp o fân-goed bytholwyrdd, lled-fytholwyrdd a deilgoll yn y yr is-deulu Faboideae or teulu legume ywr banadl. Ceir tri phrif genera, sef Chamaecytisus, Cytisus a Genista. Perthyn pob genera yn y grŵp hwn i lwyth y Genisteae. Maent yn perthyn yn ...

                                               

Rhododendron ponticum

Mae Rhododendron ponticum neur Rhododendron Cyffredin yn rywogaeth or genws Rhododendron syn frodor o dde Ewrop a de-orllewin Asia. Yn Ewrop, fei ceir yn Sbaen a gogledd Portiwgal, ac yn ne-ddwyrain Bwlgaria, ac yn Asia mewn ardal eang rhwng Twrc ...

                                               

Blasiales

Urdd o lysiaur afu yw Blasiales, gyda dim ond un teulu a dwy rywogaeth. Arferid dosbarthur urdd hon ymhlith y Metzgeriales, ond mae astudiaeth foleciwlar diweddar wedi awgrymu ei rhoi yn nosbarth y Marchantiopsida.

                                               

Haplomitriopsida

Mae Haplomitriopsida yn ddosbarth newydd o lysiaur afu syn cynnwys 3 genera, ac ynddynt ceir 15 rhywogaeth. Yn dilyn datblygiadau gwyddonol diweddar, yn enwedig ym maes dadansoddi mitocondriar genynnau, gosodwyd y grŵp monoffyletig hwn yn chwaer- ...

                                               

Jungermanniopsida

Maer dosbarth biolegol Jungermanniopsida yn un o dri dosbarth o Lysiaur afu o fewn y ffylwm Marchantiophyta. hwn ywr mwyaf or tri. Y ddau ddosbarth arall yw Haplomitriopsida a Marchantiopsida. yn 2000 dau ddosbarth oedd gan y ffylwm, yna, yn dily ...

                                               

Marchantiopsida

Maer dosbarth Marchantiopsida yn un o dri dosbarth o Lysiaur afu o fewn y ffylwm Marchantiophyta. Y ddau ddosbarth arall yw Haplomitriopsida a Jungermanniopsida. Ceir dau is-ddosbarth: Blasiidae a Marchantiidae a 5 urdd: Blasiales - Lunulariales ...

                                               

Metzgeriales

Urdd o lysiaur afu yw Metzgeriales a gaif weithiau ei alwn "urdd y thaloid syml", gan nad oes gan rywogaethaur grŵp fawr o strwythur iddynt. Fel arfer nid oes ganddynt goesyn na dail. Fei gelwir yn "syml" gan fod eu meinwen denau a heb fawr o wah ...

                                               

Perlysieuyn

Planhigion a ddefnyddir i roi blas, arogl neu liw ar fwyd yw perlysieuyn. Defnyddir y term hefyd am blanhigion at bwrpas meddygol neu sbeisys. Fei ceir mewn Cymraeg ysgrifenedig yn gyntaf ym Meibl 1588, "wedi ei phêr aroglu â myrr, ac â thus ac â ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →