ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28                                               

Henrietta Hill Swope

Ganed Henrietta Hill Swope ar 26 Hydref 1902 yn St. Louis ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Seryddiaeth Annie J. Cannon.

                                               

Eva Syková

Ganed Eva Syková ar 9 Rhagfyr 1944 yn Rožmitál pod Třemšínem ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Priododd Eva Syková gyda Josef Syka. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Urdd Teilyngdod Za zásluhy.

                                               

Erika Szabó

                                               

Tagaradr (band)

Deuawd acwstic yw Tagaradr, a leolir yn nhref Llangefni yn Ynys Mon, Cymru. Fei sefydlwyd yn 2017. Buont yn gigion ddiweddar ochr yn ochr â Tegid Rhys. Cafodd ei sengl gwreiddiol cyntaf, sef Fall and Drop ei ryddhau yn mis Gorffennaf, 2018.

                                               

Táhirih

                                               

Taith Rhyw Gymro

Hunangofiant E. G. Millward yw Taith Rhyw Gymro a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Hunangofiant yr academydd ar gwleidydd Tedi Millward, arbenigwr ar lenyddiaeth Gymraeg Oes Victoria ac athro Cymraeg ir Tywysog C ...

                                               

Talcen Caled

Cyfrol gan Alun Gibbard yw Talcen Caled a gyhoeddwyd yn 2014 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Stori wedi ei gosod yn ystod cyfnod cythryblus Streic Glowyr Prydain yn 1984/85 yw hon: streic a welodd falurio diwydiant glo de Cymru. Mae ...

                                               

Éva Tardos

Mathemategydd Hwngaraidd ac athro prifysgol yw Éva Tardos, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd a gwyddonydd cyfrifiadurol.

                                               

Jill Tarter

Ganed Jill Tarter ar 16 Ionawr 1944 ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Califfornia, Berkeley, Prifysgol Cornell a Choleg Peirianneg Prifysgol Cornell. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr TED.

                                               

Olga Taussky-Todd

Mathemategydd o Awstria oedd Olga Taussky-Todd, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, athronydd ac academydd.

                                               

Maria da Conceição Tavares

                                               

Janet Taylor

                                               

Jean Taylor

Ganed Jean Taylor ar 17 Medi 1944 yn San Mateo ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Princeton, Prifysgol Califfornia, Berkeley, Prifysgol Warwick a Choleg Mount Holyoke. Priododd Jean Taylor gyda Frederick J. Almgren, Jr.

                                               

Teen Wolf

Rhaglen deledu Americanaidd yw Teen Wolf a ddatblygwyd gan Jeff Davis ar gyfer MTV. Cychwynodd ar 5 Mehefin 2011, yn dilyn Gwobrau MTV Movie 2011. Darlledwyd chwe chyfres i gyd, gyda hyd at 24 pennod ymhob cyfres. Maer gyfres wedii seilion fras a ...

                                               

Tegid Rhys

Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig awyrgylchol. Yn frodor o Nefyn, maer tir, y môr, a diwylliant yr ardal yn cael ei glywed trwy ei ganeuon. Cafodd ei sengl ...

                                               

Ruth Teitelbaum

Mathemategydd Americanaidd oedd Ruth Teitelbaum, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, peiriannydd, rhaglennwr a gwyddonydd cyfrifiadurol.

                                               

Tendro

Ymgais i gyflawni contract, syn berthnasol i ddwy sefyllfa wahanol) yw tendro. Ceir sawl math o dendro: Tendro gweithredoedd lle maer addewidiwr yn ymrwymedig i gyflawni ymrwymiad, ond maer addawai yn gwrthod derbyn y cyflawniad hwn - o dan amgyl ...

                                               

Clark Terry

Trwmpedwr jazz, cyfansoddwyr ac addysgwyr Americanaidd oedd Clark Vigil Terry Jr. Chwaraeodd o gyda Charlie Barnet 1947, Count Basie 1948-51, Duke Ellington 1951-59, Quincy Jones 1960 ac Oscar Peterson 1964-96. Roedd yn aelod y band "The Tonight ...

                                               

Y Deyrnas Gopr

Mae Y Deyrnas Gopr yn cael ei reoli gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Ddiwydiannol Amlwch, a gafodd ei sefydlu yn 1997. Yn ystod 19 o flynyddoedd maer Ymddririedolaeth wedi goruchwilio nifer o ddatblygiadau pwysig sydd wedi diogelu nifer o adeilad ...

                                               

Beatrice Tinsley

Ganed Beatrice Tinsley ar 29 Ionawr 1941 yng Nghaer, Lloegr, ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Canterbury, Seland Newydd, Prifysgol Texas, Austin. Priododd Beatrice Tinsley gyda Brian Tinsley. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd id ...

                                               

Tir a Môr (cyfrol)

Cyfrol gan Bryn Williams a Catrin Beard yw Tir a Môr a gyhoeddwyd yn 2015 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Dyma gyfrol gyntaf o ryseitiau yn y Gymraeg gan y cogydd Bryn Williams. Maer gyfrol ddarluniadol yman cynnwys ryseitiau amry ...

                                               

Tetiana Tkachenko

Ganed Tetiana Tkachenko ar 28 Awst 1959 yn Liubomudrivka ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Economegydd Anrhydeddus Iwcrain ac Arfwisg: "Rhagoriaeth mewn Add ...

                                               

Renate Tobies

                                               

Toffoc

Mae’r cwmni wedi ei leoli yn Llanbedrgoch, Ynys Môn, ac wedi ei sefydlu ers 2005 gan Dewi Roberts a Padrig Huws. Gwerthir y diod hwn mewn siopau lleol ac mae’n cael ei allforio ar draws y byd gyda chanran helaeth o’r cynnyrch yn mynd ir UDA. Gell ...

                                               

María Ángela Nieto Toledano

Gwyddonydd Sbaenaidd yw María Ángela Nieto Toledano, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwyddonydd a biolegydd ym maes molecwlau.

                                               

Tommo - Storir Sŵn Mawr

Cyfrol o straeon gan Andrew Thomas a Terwyn Davies yw Tommo: Storir Sŵn Mawr a gyhoeddwyd yn 2014 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Cyfrol yn llawn o ddarluniau a straeon difyr yn adrodd hanes y DJ bywiog a swnllyd Andrew "Tommo" Th ...

                                               

Tra Bo Dai

Ail gyfrol hunangofiannol Dai Jones, Llailar a sgwennwyd ganddo ef ei hun a Lyn Ebenezer yw Tra Bo Dai a gyhoeddwyd yn 2016 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Ail gyfrol hunangofiannol Dai Jones Llanilar, yn dilyn cyhoeddi "Fi Dai Sy M ...

                                               

Tra Bo Dau (cyfrol)

Nofel gan Ifor ap Glyn yw Tra Bo Dau a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Carreg Gwalch. Man cyhoeddi: Llanrwst, Cymru. Nofel gyfoes, ddoniol ac unigryw am berthyn, ac am beidio â pherthyn. Cydblethir straeon am ddau gymeriad a dwy ddegawd yn Llundain, ...

                                               

Traeth Aberffraw

Mae traeth Aberffraw wedi ei leoli yn Aberffraw, Ynys Môn. Traeth tywod yw hwn. Mae llwybr cerdded arfordirol ac afon yno. Mae mynediad ar laswellt yn gyntaf cyn camu dros nant fechan sydd wedyn yn arwain at draeth tywodlyd. Mae’n daith gerdded h ...

                                               

Traeth Bae Trearddur

Mae traeth Bae Trearddur wedi ei leoli yn Trearddur yn Ynys Mon. Mae promenâd ochr yn ochr âr traeth a mynediad i gadeiriau olwyn a bygis drwy ddefnyddior ramp. Mae maes parcio talu ac arddangos yno.

                                               

Traeth Benllech

Mae traeth Benllech wedi ei leoli yn Benllech, Ynys Mon. Mae dŵr y môr yn ddiogel ar gyfer ymdrochi a phadlo ac mae llawer o byllau creigiau yno. Pan fydd y llanw yn isel, mae milltiroedd o draeth iw weld. Mae mynediad ir traeth am ddim.

                                               

Traeth Biwmares

Mae traeth Biwmares wedi ei leoli ym Miwmares yn Ynys Mon. Mae llwybrau tarmac addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis a ramp ar gael i fynd ir traeth.

                                               

Traeth Moelfre

Mae traeth Moelfre wedi ei leoli ym Moelfre, Ynys Mon. Mae yna dwy daith gerdded. Maer ddwy yn cychwyn or Wylfan ac yn dilyn y llwybr i gyfeiriad Swnt. Maer rhan hon or llwybr arfordirol yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a phramiau.

                                               

Traeth Rhoscolyn

Mae traeth Rhoscolyn wedi ei leoli ger Rhoscolyn ar Ynys Mon. Maen draeth tywodlyd a nifer o dwyni tywod ac ynysoedd creigiog ar hyd y traeth. Cyfesurynnau grid: 53.243082 4.588181.

                                               

Traeth Rhosneigr

Mae dau draeth iw gael yno. Traeth Crigyll a Thraeth Llydan ac maer ddau draeth yn boblogaidd iawn ar gyfer chwaraeon dŵr. Mae mynediad ir traeth am ddim.

                                               

Traeth y Newry

Mae cae chwarae yno, llwybr beicio, gardd y synhwyrau, tŷ bach ac amgueddfa forwrol. Or cae chwarae ceir cipolwg dros yr harbwr. Mae mynediad ir traeth, ar hyd llwybr tarmac, am ddim.

                                               

Y Traeth (nofel)

Nofel gan Haf Llewelyn yw Y Traeth a gyhoeddwyd yn 2016 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Nofel wedi ei lleoli yn Sir Feirionnydd a rhannau o Sir Gaernarfon yn yr 17g yn olrhain bywydau rhai o deuluoedd bonedd y cyfnod, gan ganolbwynt ...

                                               

Anna Tramontano

Ganed Anna Tramontano ar 14 Gorffennaf 1957 yn Napoli ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymrodor ISCB.

                                               

Y Dreflan - Ei Phobl ai Phethau

Y Dreflan oedd nofel wreiddiol gyntaf Daniel Owen; fei cyhoeddwyd fesul pennod yn Y Drysorfa yn ystod 1879-80. Cyflwynir cymeriadaur Dreflan gyda dychan a hiwmor, ynghyd a sylwadau ar y natur ddynol a oedd mor nodweddiadol or awdur.

                                               

Y Treigladur

Cyfrol o eiriau Cymraeg syn achosi treiglad gan D. Geraint Lewis yw Y Treigladur a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Maer gyfrol yn rhestr o eiriau Cymraeg syn achosi treiglad, a chrynodeb ou prif reolau, ynghyd a ...

                                               

Tri Deg Tri (cyfrol)

Nofel gan Euron Griffith yw Tri Deg Tri a gyhoeddwyd yn 2016 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Nofel am ddyn cyffredin sydd hefyd yn hitman yw Tri deg Tri. Ond beth ywr gyfrinach oi orffennol syn bygwth chwalu ei ddyfodol? Cafodd Euro ...

                                               

Trinity House

Trinity House yw elusen syn canolbwyntio ar yr amddifyn llongau a morwyr. Mae ganddyn nhw gyfrifoldeb am warchod goleudai drwy Gymru a Lloegr. Dechreuwyd gan Harri VIII yn 1514.

                                               

Trio Cymru

Triawd Cymreig yw Tri Cymru, a leolir ym mhentref Deiniolen yng Ngwynedd, Cymru. Fei sefydlwyd ym 2015. Maer triawd yn canu caneuon poblogaidd Cymraeg a Saesneg.

                                               

Alex Turner

Mae Alexander David Turner yn gerddor, canwr, ysgrifennwr caneuon a chynhyrchydd recordiau o Sheffield, Lloegr. Maen fwyaf adnabyddus am bod yn ddyn blaen a phrif awdur caneuon y band roc Arctic Monkeys a mae wedi rhyddhau chwech albwm gyda nhw, ...

                                               

Monica Turner

                                               

Twitch.tv

Mae Twitch.tv yn lwyfan fideo byw syn berchen i Twitch Interactive, is-gwmni o Amazon. Cyflwynwyd ym mis Mehefin 2011 fel cipolwg ar y llwyfan ffrydio diddordeb cyffredinol, Justin.tv, maer saflen canolbwyntion bennaf ar ffrydio byw gêm fideo, ga ...

                                               

Yulia Tymoshenko

Gwyddonydd or Undeb Sofietaidd ac Wcrain yw Yulia Tymoshenko, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd, gwleidydd, person busnes ac entrepreneur.

                                               

Regina Tyshkevich

                                               

Laura Tyson

Ganed Laura Tyson ar 28 Mehefin 1947 yn Bayonne, New Jersey, UDA ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Smith, Massachusetts a Sefydliad Technoleg Massachusetts.

                                               

Marie Tharp

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →