ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279                                               

Lafant

Llysieuyn blodeuol yn nheulur mintys yw lafant. Mae 39 math ohonynt a gellir eu canfod drwy Ewrop, gogledd Affrica ac India. Y math mwyaf poblogaidd ywr Lavandula angustifolia. Mae math or enw L. stoechas hefyd yn boblogaidd yn enwedig pan fon ca ...

                                               

Lemonwellt

Math o wellt ydy lemonwellt syn cael ei ddefnyddion helaeth mwyn bwyd yn India. Ceir 55 gwahanol fath yn y genws hwn. Fei defnyddir fel arfer mewn cawl, te neu gyri a hynny gyda chyw iâr, pysgod a bwyd môr. Caiff ei ddefnyddion helaeth i wneud ol ...

                                               

Llugaeron

Grŵp o blanhigion bythwyrdd gyda ffrwythau bychain, coch arnynt yw Llugaeron. Maent iw canfod mewn corsiau asidig yn ardaloedd oerach yr Hemisffer Gogleddol. Maer planhigion yn tyfu ar ffurf llwyni bychain 5–20 cm o daldra, neu winwydd syn cropia ...

                                               

Llygad Ebrill

Planhigyn blodeuol parhaol ydy Llygad Ebrill gyda dail trwchus siap calon a blodyn melyn syn colli ei liw ar ôl ychydig amser. Maen tyfu fel chwynyn mewn gerddi drwy Ewrop a bellach gogledd America hefyd ac yn hoff o dir tamp, llwm. Blodeua ym Ma ...

                                               

Llysiaur angel

Mae Llysiaur Angel yn genws syn cynnwys tua 60 math o berlysiau lluosflwydd ac eilflwydd yn nheulu Apiaceae. Maen frodorol i ardaloedd tebyg i Hemisffer y Gogledd, gan gynnwys Gwlad yr Iâ ar Lapdir. Gallent dyfu hyd at 1-3 medr mewn taldra, gyda ...

                                               

Llysiaur bara

Perlysieuyn digon cyffredin ydy Llysiaur bara, Brwysgedlys neu weithiau yn ddiweddar: Coriander. O dde-orllewin Asia a gogledd Affrica y daeth yn wreiddiol. Gall dyfu hyd at 50 cm o uchder ac maer dail yn amrywio o ran siap ond yn teneuo wrth fyn ...

                                               

Llysiaur cwlwm

Llysieuyn blodeuol gwyllt, fel arfer, ydy llysiaur cwlwm, cyfardwf neu comffri. Maent yn tyfu tua 10 hy at 30 cm mewn uchder.

                                               

Llysiaur dryw

Genws syn cynnwys 12-15 math o blanhigyn llysieuol lluosflwydd yn nheulu Rosaceae yw llysiaur dryw. Maen frodorol i hemisffer y gogledd, gyda math or planhigyn yn Affrica hefyd. Maen tyfu rhwng 0.5–2m mewn taldra, gyda dail pluog bylchog, a bloda ...

                                               

Mafon cochion

Planhigyn pigog gyda ffrwyth coch a blasus ydy mafon cochion syn tyfu mewn hen erddi, neun cael eu tyfun bwrpasol am eu ffrwyth melys. Maer gair mafon cochion yn cyfeirio at y ffrwyth ar planhigyn.

                                               

Mango

Math o ffrwyth llawn sudd a charreg ynddo yw mango. Dawr mango o nifer o rywogaethau o goed trofannol syn perthyn ir genws blodeuol Mangifera ac maen cael ei tyfu yn bennaf er mwyn ei fwyta fel ffrwyth. Mae mwyafrif y rhywogaethau o goed mango iw ...

                                               

Marchrawnen yr ardir

Planhigyn anflodeuol, lluosflwydd or genws Equisetum yw marchrawnen yr ardir. Maen tyfu mewn rhanbarthau tymherus ac arctig yn Ewrop, Asia a Gogledd America. Maen cynhyrchu dau fath o goesyn: coesynnau anffrwythlon gwyrdd a choesynnau ffrwythlon ...

                                               

Meillionen goch

Planhigyn blodeuol bychan ydyr meillionen goch a cheir tua 300 gwahanol fath yn nheulur meillion. O gael llonydd, gall dyfu i uchder o 80 cm ond maer maint yn dibynnu ar ansawdd y pridd. Maer dail rhwng 15–30 mm o hyd ac 8-15mm o led, yn wyrdd gy ...

                                               

Milddail

Planhigyn blodeuol gwyllt ydy Milddail neu Llysieuyn y gwaedlif syn cael ei ddefnyddio ers cenedlaethau i wneud ffisig. Ceir sawl coesyn, fel arfer, gyda phob un rhwng 0.2 - 1.0 metr o daldra. Maer dail rhwng 5 – 20 cm o ran hyd ac iw canfod myny ...

                                               

Mintys ysbigog

Planhigyn blodeuol a pherlysieuyn ydyr mintys ysbigog a ddefnyddir i roi blas ar fwyd, diodydd a hyd yn oed bast dannedd. Mae rhwng 30 a 100 cm o daldra ac yn hoff iawn o bridd gwlyb. Maer dail rhwng 5 a 9 cm ac yn eitha blewog ac ymylon daneddog.

                                               

Mwstard

Maer planhigyn mwstard yn perthyn ir ddau genws Brassica a Sinapis. Cafodd ei ddisgrifion gyntaf yn nysgeidiaeth Gautama Buddha yn India yn y 5g. Term brodorol ar ei gyfer yw llyminog. Maer hedyn mwstard yn cael ei ddefnyddio fel sbeis i roi blas ...

                                               

Myrtwydd

                                               

Penrhudd

Mae "Penrhudd" hefyd yn enw Cymraeg ar Penrith, Cumbria. Llysieuyn blodeuol a ddefnyddir yn y gegin ac i wella anhwylderau yw Penrhudd a thyf rhwng 20 – 80 cm o daldra drwy Ewrop a chanol a de Asia. Ystyr y gair Lladin vulgare ydy cyffredin a daw ...

                                               

Persli

Perlysieuyn blodeuol, defnyddiol iawn yn y gegin ywr Persli neur Perllys ac fei tyfir mewn gerddi i roi blas ar fwyd. Ond mae iddo ei beryglon hefyd. Mae ei flas yn eitha tebyg i flas llysiaur bara, ond nad yw cweit mor gryf.

                                               

Pig yr Aran

Blodyn cyffredin syn tyfu mewn tir diffaith, cloddiau a thir wedi ei drin ydyw Pig yr Aran, Troed y Golomen neu Garanbig Maswaidd ;. Un bychan ydyw rhwng 10 a 15 cm ac maen blodeuo rhwng Ebrill a Medi. Maen wreiddiol o ganol a gorllewin Ewrop ond ...

                                               

Pinafal

Maer pinafal yn blanhigyn trofannol sydd â ffrwyth lluosog bwytadwy o fwyar ymgymysg âi gilydd, hefyd yn cael ei alwn afal pin. Hwn ywr planhigyn yn nheulu Bromeliaceae syn cael ei fasnachu fwyaf. Gellir tyfu pinafalau or blaguryn syn tyfu o ben ...

                                               

Pupur du

Planhigyn blodeuol ydy pupur du yn nheulur Piperaceae, ac syn cael ei dyfu ai gynaeafu er mwyn ei ffrwyth. Fel arfer, caiff ei sychu ai ddefnyddio fel sbeis i roi blas da ar fwyd. Pan for ffrwyth wedi ei sychu, gelwir ef yn gornpupur oddeutu 5 mm ...

                                               

Rhos Mair

Perlysieuyn blodeuol, lluosflwydd persawrus yw rhos Mair, rhosmari neu ysbwynwydd syn cael ei ddefnyddio i roi blas ar fwyd ac oherwydd ei rinweddau meddygol. Maen perthyn i deulur mintys ac mae ganddo ddail nodwyddog, bytholwyrdd. Mae llawer mat ...

                                               

Rhosyn

Planhigyn blodeuol ywr Rhosyn syn cael ei dyfu oherwydd ei harddwch ai arogl ac syn tarddun wreiddiol o Bersia, ac felly hefyd tarddiad yr enw Saesneg Rose via rhodon sef coch. Credir bod dros 10.000 gwahanol o fath o rosod ar gael. Maer dywediad ...

                                               

Rhosyn y Mynydd

                                               

Saets y waun

Perlysieuyn blodeuol rhwng 1 - 1.5 metr o daldra ydy Saets y Waun, Clarir Maes neu Clais y moch. Maen tyfu yn Ewrop, gorllewin Asia a gogledd Affrica. Maen hoff iawn o dyfu mewn caeau agored neu mewn cloddiau neu ar ymyl coedwig. Tua 2 cm yw pob ...

                                               

Seleri

Math o blanhigyn yn nheulur Apiaceae ywr Seleri a bwyteir ei goesyn ai wreiddiau. Roedd y Chiniaid y ei ddefnyddio dros 2.000 o flynyddoedd yn ôl. Cafodd ei ddisgrifio gan Carolus Linnaeus Species Plantarum yn 1753. Ystyr yr enw yw gweithredun gy ...

                                               

Sinsir

Blodyn parhaol yw sinsir neu sunsur ; defnyddir ei wreiddiau sych i roi blas ar fwyd neu mewn meddygaeth. Mae ei fonyn yn tyfu tua metr o daldran flynyddol ac mae ganddo ddail gwyrdd a blodau melyn. Maen frodorol o dde Tsieina ond lledaenodd i As ...

                                               

Suran

Llysieuyn bwytadwy tebyg ir sbigoglys ydyr suran neu suran y cŵn. Maer suran yn cynnwys asid ocsalig, a felly maen sur ac ychydig bach yn wenwynig o fwyta llawer ohono.

                                               

Teim

Llysieuyn a pherlysieuyn blodeuol ydy Teim a dyfir mewn gerddi drwy Ewrop ar Dwyrain Canol iw ddefnyddio yn y gegin ac er mwyn ei briodweddau iachusol. Mae ganddo flas cryf oherwydd ei fod yn cynnwys cryn dipyn o theimol. Fei defnyddiwyd gan y Rh ...

                                               

Triaglog gyffredin

Perlysieuyn blodeuol ydyr Triaglog gyffredin gyda blodau gwyn neu binc persawrus. Gelwir triaglog yn llysiau Cadwgan ", felarian ", ar feddyges fach hefyd yn y Gymraeg. Yng Nghymru maen blodeuo rhwng Mehefin a Medi a thyf drwy Ewrop, rhannau o As ...

                                               

Tyrmerig

Blodyn parhaol syn perthyn i deulur Zingiberaceae ydy tyrmerig syn rhisomaidd, yn sbeis rhinweddol, bwytadwy. Maen frodorol o India, ac mae angen tymheredd o rhwng 20 a 30 °C a chryn dipyn o law iddo dyfu ar ei orau. Caiff y planhigyn ei gynhaeaf ...

                                               

Wermod Lwyd

Llysieuyn rhinweddol ydyr wermod lwyd sydd hefyd yn cael ei alwn chwerwlys Wormwood). Dawr gair "wermod" or gair Saesneg "wormood" a defnyddiwyd y gair Cymraeg "wermod lwyd" yn gyntaf yn yr 16g "haner dyrned or wermod lwyd.". Maer coesynnaun tyfu ...

                                               

Wermod wen

Llysieuyn rhinweddol iawn ydyr wermod wen sydd wedi ei ddefnyddio ers canrifoedd i wella meigryn a gwynegon. Fei tyfir hefyd er mwyn ei arddangos ai ogla. Nid ywn tyfun fwy na thua deunaw modfedd o uchder a cheir arogl lemwn cryf iawn ar y dail. ...

                                               

Yerba mate

Mae Yerba mate yn rhywogaeth or genws celynnen, ai enw botanegol yw Ilex paraguariensis. Cafodd ei enw gan y botanegydd Ffrengig Auguste François César Prouvençal de Saint-Hilaire. Defnyddir Yerba mate i wneud trwyth-ddiod a elwir yn mate. Pan ga ...

                                               

Andreas Vesalius

Anatomydd a meddyg o Fflandrys oedd Andreas Vesalius. Roedd yn awdur llyfr dylanwadol ar anatomeg, De Humani Corporis Fabrica. Fei ganwyd ym Mrwsel. Astudiodd ym Mhrifysgol Leuven 1528-32, ym Mhrifysgol Paris 1533-7 ac ym Mhrifysgol Padova, Gweri ...

                                               

Corfflu Milfeddygol Brenhinol y Fyddin

Corfflu yn y Fyddin Brydeinig yw Corfflu Milfeddygol Brenhinol y Fyddin syn gyfrifol am hyfforddiant a gofal anifeiliaid.

                                               

Pesari

Dyfais feddygol yw pesari a ddodir yn y wain i drin cwymp y groth, gwrthdroad y groth, neu ddiffyg ceg y groth. Defnyddir i drin menywod syn rhy hen neun rhy sâl i gael llawdriniaeth, ac mewn menywod ifainc wrth drin diffyg ceg y groth yn ystod b ...

                                               

Casualty (cyfres deledu)

Casualty ywr gyfres ddrama meddygaeth brys sydd wedi rhedeg hiraf yn y byd. Crewyd y rhaglen gan Jeremy Brock a Paul Unwin, a chafodd ei ddarlledu gyntaf yn y DU ym 1986 ar BBC1. Y cynhyrchydd oedd Geraint Morris. Seilir y ddrama ar ysbyty ffugle ...

                                               

Nip/Tuck

Cyfres ddrama deledu Americanaidd a grewyd gan Ryan Murphy ac a ddarlledwyd ar FX Networks ydy Nip/Tuck. Lleolir y ddrama yng nghanolfan feddygol triniaeth gosmetig McNamara/Troy, ac edrydd hanesion proffesiynol a phersonol perchnogion y ganolfan ...

                                               

Scrubs

Cyfres deledu gomedi or Unol Daleithiau yw Scrubs. Crewyd y sioe yn 2001 gan Bill Lawrence. Fei darlledwyd yn wreiddiol fel naw cyfres rhwng 2 Hydref 2001 a 17 Mawrth 2010 ar NBC ac wedyn ABC. Maen dilyn bywydau sawl cyflogedig yr ysbyty ffuglenn ...

                                               

Atropin

Moddion a ddefnyddir i drin rhai mathau o wenwynau syn ymosod ar y system nerfau a gwenwyn drwy rai plaladdwr yw Atropine. Caiff hefyd ei ddefnyddio i drin y galon syn curon rhy araf ac i drin diffyd poer yn y geg yn ystod llawdriniaethau ysbyty. ...

                                               

Meddyginiaeth

Sylwedd cemegol a ddefnyddir mewn diagnosis, iachâd, triniaeth, neu atal clefyd yw meddyginiaeth, moddion neu ffisig. Defnyddir y System Ddosbarthiad Cemegol Therapiwtig Anatomegol ATC, a reolir gan Ganolfan Gydweithiol Cyfundrefn Iechyd y Byd WH ...

                                               

Chwysigen fôr

Cnidariad morol yw chwysigen fôr. Er ei bod yn edrych yn debyg i sglefren fôr, maer chwysigen fôr yn seiffonoffor ac nid ywn un greadur ond hytrach yn gasgliad o söoidau, nifer o anifeiliaid unigol syn ffurfio un organeb gytrefol. Mae gan y chwys ...

                                               

Slefren fôr

Maer slefren fôr yn perthyn ir ffylwm Cnidariad ac yn greaduriaid di-asgwrn cefn. Maent yn nofio drwy symud eu siap tebyg i gloch neu ymbarel o jeli. Mae ganddynt tentacles y defnyddiant i frathu neu bigo eu hysglyfaeth. Maent iw canfod ym mhob c ...

                                               

Cragen Bedr

Molwsg morol or teulu Nautilidae o seffalopodau yw cragen Bedr neu nawtilws a ddosberthir mewn chwe rhywogaeth yn y genera Nautilus ac Allonautilus. Canfyddir pedair rhywogaeth y Nautilus yn ner Cefnfor Tawel: Nautilus belauensis ger Palaw, Nauti ...

                                               

Môr lawes

Seffalopod or uwch-ddosbarth decapodifformau gyda chyrff hir, llygaid mawr, wyth coes a dau dentacl ywr môr lawes, môr-gyllell neu sgwid. Fel pob seffalopod arall, mae gan sgwid ben o natur benodol, cymesuredd dwyochrog, a mantell. Mae eu cyrff y ...

                                               

Llamhidydd

Teulu o forfiligion ywr llamidyddion. Maent yn perthyn i forfilod a dolffiniaid. Llamhidydd yr harbwr ywr rhywogaeth o forfiligion leiaf ei maint a mwyaf cyffredin yn nyfroedd Ewrop. Maent yn edrych yn debyg i ddolffiniaid ond heb y trwyn hir. Ys ...

                                               

Pysgodyn

Anifeiliaid asgwrn-cefn syn byw mewn dŵr yw pysgod. Mae tua 32.000 o rywogaethau. Feu dosberthir mewn sawl grŵp, megis pysgod esgyrnog fel pennog neu eog, pysgod di-ên, er enghraifft lampreiod, a physgod cartilagaidd fel morgwn a morgathod. Y ffu ...

                                               

Bill Bigog

Pysgodyn syn byw yn y môr ac syn perthyn i deulur Gobiidae ydyr bill bigog syn enw gwrywaidd; lluosog: pysgod bili bigog. Mae ei diriogaeth yn cynnwys Asia, Ewrop, Affrica, y Môr Du, y Môr Canoldir a Chefnfor yr Iwerydd ac mae iw ganfod ym Môr y ...

                                               

Bonito

Pysgodyn syn byw yn y môr ac syn perthyn i deulur Scombridae ydyr bonito syn enw gwrywaidd; lluosog: bonitoau. Mae ei diriogaeth yn cynnwys Ewrop ac America. Maen bysgodyn dŵr hallt ac mae iw ganfod ym Môr y Gogledd ac arfordir Cymru. Ar restr yr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →