ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 275                                               

Mudferwi

Techneg coginio yw mudferwi trwy goginio bwyd mewn hylifau poeth a gedwir ychydig o dan bwynt berwi dŵr ond yn uwch na thymheredd potsio. Er mwyn cadw pot yn mudferwi, caiff ei ferwi ac yna ei gadw ar dymheredd lle mae swigod y stêm wedi darfod.

                                               

Pobi

                                               

Potsio

Techneg coginio yw potsio o fudferwi bwyd yn ysgafn iawn mewn hylif ar wahân i olew, gan amlaf llaeth, stoc, neu win. Gwneir wyau wedi eu potsio mewn dŵr.

                                               

Rhostio

Coginio drwy gyfrwng gwres sych, yn enwedig cig a llysiau mewn ffwrn, yw rhostio. Maer dechneg yn debyg iawn i bobi, ac i raddau mater o arfer iaith syn gwahaniaethur ddau. Dywed ein bod yn rhostio cig, ffowlyn, tatws, ac afalau, er enghraifft. Y ...

                                               

Llawdriniaeth ailbennu rhyw

Llawdriniaeth i newid golwg gorfforol a swyddogaethau nodweddion rhywiol er mwyn iddynt ymddangos a gweithredu fel rhair rhyw arall yw llawdriniaeth ailbennu rhyw neu lawdriniaeth ailbennu rhywedd. Nod y fath driniaeth yw adlewyrchu hunaniaeth rh ...

                                               

Enwaedu

Torri blaengroen y pidyn drwy lawfeddygaeth yw enwaedu. Gwneir hyn yn bennaf oherwydd gwendid ffisegol ond hefyd am resymau crefyddol, diwylliannol, cymdeithasol, neu therapiwtig.

                                               

Almanac

Cyhoeddiad blynyddol syn rhestru cyfres o ddigwyddiadau sydd i ddod yn y flwyddyn nesaf yw almanac. Maen cynnwys gwybodaeth fel rhagolygon y tywydd, dyddiadau plannu i ffermwyr, tablau llanw, a thablau data eraill a drefnwyd yn aml yn ôl y calend ...

                                               

Enwau Cymraeg i Blant

Casgliad o dros 1.000 o enwau Cymraeg i blant gan Heini Gruffudd yw Enwau Cymraeg i Blant. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Sbectol haul

Gwisgir sbectol haul i helpu cadwr haul rhag brifo eich llygaid. Mae sbectol haul yn amddiffyn 97% or llygaid. Mae polareiddio yn fath o sbectol haul syn amddiffyn y llygaid rhag adlewyrchiad o ddwr ac eira. Gellir defnyddio sbectol haul gydag yc ...

                                               

Duolingo

Platfform dysgu iaith am ddim syn cynnwys gwefan ac ap dysgu iaith, yn ogystal â phrawf asesu hyfedredd digidol yw Duolingo. Nid creu siaradwyr rhugl yw nod eu cyrsiau, ond yn hytrach galluogi iw defnyddwyr gael a chyrraedd lefel dechreuwyr da ne ...

                                               

Sylvain Chomet

Cyfarwyddwr ffilm ac animeiddiwr Ffrengig ydy Sylvain Chomet. Ganwyd yn Maisons-Laffitte, ger Paris. Astudiodd arlunio yn yr ysgol uwchradd hyd iddo raddio yn 1982. Yn 1986 cyhoeddodd ei gomic cyntaf, Secrets of the Dragonfly. Chomet yw cyfarwydd ...

                                               

Hayao Miyazaki

Cyfarwyddwr Japaneaidd ydy Hayao Miyazaki. Maen enwog yn bennaf am ei waith animeiddio gyda Studio Ghibli, mae hefyd yn un o gyd-sylfaenwyr y cwmni.

                                               

Shimokawa Oten

Roedd Ōten Shimokawa yn arlunydd o Japan. Caiff ei gyfri fel un brif sbardunwyr anime. Ychydig y gwyddom amdano fel person ar wahân ir ffaith fod ei deulu wedi symud i Tokyo pan oedd Shimokawa yn 9 oed. Yma y cychwynodd weithio i Gylchgrawn Tokyo ...

                                               

Bambi

Ffilm animeiddiedig gan Disney yw Bambi. Maer ffilm yn seiliedig ar y llyfr Bambi, ein Leben im Walde gan Felix Salten. Cafodd y ffilm ddilyniant, Bambi II, a chafodd ei rhyddhaun syth ar fformat fideo ym mis Chwefror 2006. Derbyniodd sawl Wobr y ...

                                               

Captain Underpants: The First Epic Movie

Mae Captain Underpants: The First Epic Movie yn ffilm gomedi archarwr Americanaidd wedii hanimeiddio gan CGI 2017 wedii seilio ar gyfres nofel i blant Dav Pilkey or un enw, wedii chynhyrchu gan DreamWorks Animation ai dosbarthu gan 20th Century F ...

                                               

Finding Nemo

Ffilm animeiddiedig yw Finding Nemo. Ysgrifennwyd gan Andrew Stanton a cyfarwyddwyd gan Stanton a Lee Unkrich. Cynhyrchwyd y ffilm gan Pixar Animation Studios a Walt Disney Pictures. Maen serennu Albert Brooks ac Ellen DeGeneres

                                               

Gŵr y Gwyrthiau (ffilm)

Ffilm animeiddiedig o storir Iesu yw Gŵr y Gwyrthiau. Cyfarwyddwyd gan Derek W. Hayes a Stanislav Sokolov. Lleisiwyd rhan yr Iesu gan Ioan Gruffudd.

                                               

James and the Giant Peach (ffilm)

Ffilm ffantasi Disney syn seiliedig ar y llyfr gan Roald Dahl yw James and the Giant Peach. Mae hin dilyn hanes bachgen syn teithio mewn eirininen wlanog gydai ffrindiau, y pryfed.

                                               

Meet the Robinsons

Ffilm a animeiddiwyd ar gyfrifiadur gan Disney yw Meet the Robinsons. Dyma oedd y 47fed ffilm a gynhyrchwyd gan Stiwdios Animeiddio Walt Disney ac i gael ei rhyddhau gan Walt Disney Pictures. Yn y Deyrnas Unedig, rhyddhawyd fersiwn 3-D ar y 23ain ...

                                               

Monsters vs. Aliens

Mae Monsters vs. Aliens yn ffilm 3-D sydd wedii hanimeiddio ar gyfrifiadur gan DreamWorks Animation a Paramount Pictures. Dyma oedd y ffilm animeiddiedig ar gyfrifiadur gyntaf i gael ei chynhyrchun syth i fformat 3-D stereosgopig, yn hytrach na c ...

                                               

One Hundred and One Dalmatians

Ffilm Disney yw One Hundred and One Dalmatians. Seilir y ffilm ar y nofel gan Dodie Smith. Cafodd y ffilm ddilyniant or enw 101 Dalmatians II: Patchs London Adventure, a gafodd ei ryddhaun syth ar fformat fideo ym mis Ionawr 2003.

                                               

Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit

Ffilm gan Nick Park a Steve Box a syn serennau Peter Sallis, Helena Bonham Carter a Ralph Fiennes ydy Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit. Yn y ffilm, mae Wallace & Gromit â melltith y Cwningen-ddyn. Dyma oedd y ffilm Wallace and Gro ...

                                               

The Water Babies (ffilm)

Ffilm ffantasi am fachgen syn teithio mewn byd animeiddiedig dan y dŵr yw The Water Babies. Maer ffilm yn seiliedig ar y llyfr The Water-Babies gan Charles Kingsley.

                                               

The Wise Little Hen

Mae The Wise Little Hen yn gartŵn yn y gyfres Silly Symphonies gan gwmni Walt Disney. Maen seiliedig ar y stori dylwyth teg Yr Iâr Fach Goch. Dymar ffilm gyntaf i Donald Duck ymddangos ynddo. Yn ei olygfa gyntaf fei gweli yn dawnsio i dôn Pibgorn ...

                                               

Awyren

Cerbyd neu beiriant syn medru hedfan gan ddefnyddior awyr iw chynnal ei hun yw awyren. Yn aml defnyddir y gair yn yr ystyr awyren drymach nag aer, ag iddi adenydd sefydlog, ac yn benodol eroplen, ond yn wir gall "awyren" gyfeirio at unrhyw beiria ...

                                               

A380

Yr awyren fwyaf iw chreu erioed ydyr A380 neur Airbus A380, syn awyren deulawr pedwar peiriant; cafodd ei chreu gan y corff Ewropeaidd Airbus, sydd yn ei dron un o is gwmniau EADS. Oherwydd ei faint, mae nifer o faesydd awyr wedi ehangu eu llain ...

                                               

Awyren adenydd sefydlog

                                               

Awyren Fôr

Mae awyren fôr yn awyren â’r gallu i hedfan a glanio ar ddŵr. Mae 2 fath o awyren fôr; un sy gan fflotiau yn lle olwynion, a’r llall yn gwch hedegog, sydd fel arfer yn fwy. Y math cyntaf yw’r un mwyaf gyffredin erbyn hyn, defnyddir yn ardaloedd l ...

                                               

Awyrlong

Awyren ysgafnach-nag-aer yw awyrlong neu long awyr sydd yn defnyddio balŵn llawn nwy iw chodi ir awyr a pheiriannau a llywiau iw gyrru. Datblygwyd sawl ffurf ar yr awyrlong yn niwedd y 19g, gan adeiladu ar lwyddiant y balŵn aer cynnes i esgyn bod ...

                                               

Belwga XL Airbus

Mae Belwga XL Airbus yn awyren fawr i symud nwyddau, seiliedig ar yr Airbus A330, awyren i deithwyr. Defnyddiwyd yr awyren gan Airbus am y tro cyntaf ar 9 Ionawr 2020, yn disodli fersiwn cynharach y Belwga. Hedfanodd yr awyren am y tro cyntaf ar ...

                                               

Concorde

Awyren jet fasnachol uwchsonig oedd Aérospatiale-BAC Concorde. Cafodd ei chreu fel rhan o gytundeb llywodraethol Eingl-Ffrengig, gan y cwmnïau cynhyrchu Aérospatiale a Chorfforaeth British Airways. Hedfanodd am y tro cyntaf yn 1969, a dechreuodd ...

                                               

Drôn

Mae drôn yn enw ar awyren ddi-beilot, syn cael ei rheoli o’r ddaear; Saesneg: unmanned aerial vehicle, remotely piloted aircraft. Ceir drôns neu dronau bychan y gellir eu prynu dros y cownter a cheir drôns militaraidd. Mae meysydd awyr Llanbedr, ...

                                               

Eroplen

Awyren drymach nag aer, ag iddi adenydd sefydlog, a yrrir drwyr awyr gan nerth propelor neu beiriant jet yw eroplen, awyrblan neu awyrblen, neu ar lafar plên. Yn aml yn Gymraeg fe glywir "awyren" yn yr ystyr benodol o eroplen, ond gall y gair hwn ...

                                               

Gleider

Math o awyren syn cael ei hedfan drwy adwaith deinamig or aer yn erbyn ei arwynebau codi, ac syn hedfan heb beiriant yw gleider. Maen hedfan heb beiriant, ond ceir peiriant gan sawl math o gleider i ymestyn eu taith neu i godi o afael y ddaear. G ...

                                               

Grob G 109

Maer Grob G109 yn awyren ysgafn a ddatblygwyd gan Grob Aircraft AG o Mindelheim Mattsies yn yr Almaen. Cafodd ei hedfan gyntaf ym 1980 ar G109B yn dilyn ym 1984. Mae en gleidr-modur dwy sedd a all lansio ei hun gyda pheilot a myfyriwr yn eistedd ...

                                               

Hofrennydd

Peiriant i deithio drwyr awyr ydy hofrennydd, a gaiff ei yrru gyda chymorth llafnau metel syn troi uwch ei ben; ceir llafnau i reolir cyfeiriad hefyd - rhai llai - ar gynffon yr hofrennydd. Yn wahanol ir awyren gyffredin, gall godi a glanion fert ...

                                               

Tupolev Tu-154

Awyren jet fasnachol ywr Tupolev Tu-154 syn medru cludo rhwng 150 a 180 o deithwyr ar ei bwrdd. Maen jet tair injan a gynhyrchwyd gan y cwmni awyrennau Rwsiaidd Tupolev o 1966 hyd 2006.

                                               

Llong

Tancer olew Agerlong Cwch camlas Iôl Sgwner Bad achub Llong danfor Llong rhyfel Ffrigad Cwrwgl Cwch pysgota Llong nwyddau neu llwythlong Llong hwylio Canŵ Fferi Llong awyrennau Iot Llong gynwysyddion Ceufad

                                               

Bws

Mae bws yn gerbyd a ddefnyddir i gludo teithwyr. Yn gyffredinol, gall bws gael digon o seddi i gludo unrhyw le rhwng 8 a 300 o deithwyr. Bysiau ywr trafnidiaeth cyhoeddus mwyaf cyffredin, er eu bod yn cael eu defnyddio yn nhwristiaeth ac fel clud ...

                                               

Car

Cerbyd ar olwynion yw car neu gar modur, a ddefnyddir er mwyn cludo teithwyr neu nwyddau, ac syn cludo ei fodur ei hun, iw yrru. Maer rhan fwyaf o ddiffiniadau yn nodi fod ceir wedi eu cynllunio i redeg ar ffyrdd yn bennaf, a bod ganddynt hyd at ...

                                               

Hunslet Attila

                                               

Scootacar

Roedd y "Scootacar" yn gerbyd 3 olwyn, adeiladwyd gan Scootacars Cyf, yn rhan o Gwmni Hunslet, adeiladwyr locomotifau stêm a disl o Leeds. Adeiladwyd y Scootacar rhwng 1957 a 1964. Cynlluniwyd y Scootacar gan Henry Brown wrth eistedd ar beiriant ...

                                               

British Rail Class 153

Adeiladwyd y trenau hyn yn wreiddiol fel unedau dau gerbyd gan British Leyland yn 1987-88 ond cawsant eu haddasu yn 1991-92 gan Hunslet-Barclay yn Kilmarnock. Mae cynllun yr ochrau cab newydd yn wahanol ir rhai gwreiddiol, ac nid ywr ochraun gyme ...

                                               

Diwydiant mwydion a phapur

Y diwydiant syn ymwneud â throi planhigion prennaidd yn fwydion, papur, a phapurbord ywr diwydiant mwydion a phapur. Gwneir papur trwy fathru pren yn seliwlos gan ddefnyddio naill ai ffrithiant neu gemegion. Yn ystod y broses hon, ceith gwared âr ...

                                               

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Canolfan ar gyfer astudio pob agwedd ar fywyd morwrol Cymru yw Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Fei lleolir yn Abertawe ac maen rhan o Amgueddfa Cymru. Mae hefyd yn Fan Angoru ERIH, yr European Route of Industrial Heritage. Maer adeilad newydd w ...

                                               

Ceunant Ironbridge

Ceunant dwfn yn Swydd Amwythig, Gorllewin Canolbarth Lloegr, yw Ceunant Ironbridge. Mae Afon Hafren yn llifo drwyddo. Maer ceunant yn cymryd ei enw or Iron Bridge, y bont haearn enwog syn ei groesi – y bont fetel fawr gyntaf yn y byd. Ffurfiwyd y ...

                                               

Iron Bridge

Pont syn croesi Afon Hafren yn Swydd Amwythig, Gorllewin Canolbarth Lloegr, ywr Iron Bridge. Agorwyd ym 1781, dymar bont fawr cyntaf o hyd) iw hadeiladu o haearn bwrw. Roedd y bont yn garreg filltir bwysig yn hanes peirianneg. Maen adeilad rhestr ...

                                               

James Watt

Peiriannydd a dyfeisiwr Albanaidd oedd James Watt. Roedd y gwelliannau a wnaeth ef ir peiriant ager yn allweddol ir Chwyldro Diwydiannol. Ganed James Watt yn Greenock, yn fab i wneuthurwr a pherchennog llongau. Aeth ir ysgol yn ysbeidiol, ond add ...

                                               

Y Bers

Pentref ym mwrdeisdref sirol Wrecsam yw Y Bers. Saif gerllaw Afon Clywedog, ychydig oddi ar y briffordd A483, ir gogledd-orllewin o bentref Rhostyllen. Cynrychiolir yr ardal hon yn y Cynulliad Cenedlaethol gan Ken Skates Llafur ar Aelod Seneddol ...

                                               

Diwydiant copr Cymru

Mae hanes diwydiant copr Cymru yn mynd yn ôl ir Oes Efydd. Mae olion cloddfeydd copr or cyfnod hwn wedi eu darganfod yng Nghwmystwyth, Mynydd Parys ar Ynys Môn ac yn arbennig ar Ben y Gogarth ger Llandudno, ller oedd siafftiau hyd at ddyfnder o 7 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →