ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271                                               

Pan (lloeren)

Pan ywr fwyaf mewnol o loerennau Sadwrn a wyddys: Cylchdro: 133.583 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 20 km Cynhwysedd:? Roedd y duw Pan yn dduw coedwigoedd, caeau a phreiddiau ym mytholeg Roeg. Roedd ganddo dorso a phen dynol gyda chlustiau, cyrn a ...

                                               

Pandora (lloeren)

Pandora ywr bedwaredd o loerennau Sadwrn a wyddys: Cylchdro: 141.700 km oddi wrth Sadwrn Cynhwysedd: 2.2e17 kg Tryfesur: 84 km 114 x 84 x 62 Ym mytholeg Roeg y ddynes gyntaf oedd Pandora, wedi ei rhoi i ddynoliaeth gan Zews fel cosb am ladrad tân ...

                                               

Promethëws (lloeren)

Promethews ywr drydedd o loerennau Sadwrn a wyddys: Cylchdro: 139.350 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 91 km 145 x 85 x 62 Cynhwysedd: 2.7e17 kg Un or titaniaid oedd Promethews. Dygodd dân o Olympws ai roi i ddynion. Am hynny fe gafodd ei gosbi gan ...

                                               

Phoebe (lloeren)

Hyd y gwyddom, Phoebe ywr fwyaf allanol o loerennau Sadwrn. Mae Phoebe bron yn bedairgwaith mor bell oddi wrth Sadwrn na Iapetws: Cylchdro: 12.952.000 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 220 km Cynhwysedd: 4.0e18 kg Ym mytholeg Roeg mae Phoebe yn ferch ...

                                               

Rhea (lloeren)

Rhea ydyr bedwaredd ar ddeg o loerennau Sadwrn a wyddys: Cylchdro: 527.040 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 1530 km Cynhwysedd: 2.49e21 kg Ym mytholeg y Groegwyr roedd Rhean chwaer ac yn wraig i Gronos ac yn fam i Ddemeter, Hades Plwton, Hera, Hesti ...

                                               

Telesto (lloeren)

Telesto ywr ddegfed o loerennau Sadwrn a wyddys: Cylchdro: 294.660 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 29 km 34 x 28 x 36 Cynhwysedd:? Merch Oceanos a Tethys oedd Telesto ym mytholeg Roeg, un or Oceanidau. Darganfuwyd y lloeren Telesto gan Smith, Reits ...

                                               

Tethys (lloeren)

Tethys ywr nawfed o loerennau a wyddys: Cylchdro: 294.660 km oddi wrth Sadwrn Tryfesur: 1060 km Cynhwysedd: 6.22e20 kg Ym mytholeg Roeg roedd Tethys yn ditanes, yn dduwies y môr ac yn chwaer a gwraig i Oceanos. Cafodd y lloeren ei darganfod gan C ...

                                               

Titan (lloeren)

Titan yw pymthegfed lloeren Sadwrn, hyd y gwyddom. Tryfesur: 5150 km Cynhwysedd: 1.35e23 kg Cylchdro: 1.221.630 km oddi wrth Sadwrn Ym mytholeg Roeg roedd y Titaniaid yn deulu o gewri, plant Wranws y nefoedd a Gaia y Ddaear. Cawsant eu gorchfygu ...

                                               

Ariel (lloeren)

Ariel ywr ddeuddegfed o loerennau Wranws a wyddys: Cylchdro: 190.930 km oddi wrth Wranws Tryfesur: 1158 km Cynhwysedd: 1.27e21 kg Ariel ywr ysbryd awyr direidus yn y ddrama The Tempest gan Shakespeare. Cafodd y lloeren ei darganfod gan William La ...

                                               

Caliban (lloeren)

Mae cylchdro Caliban tua 7.200.000 km oddi wrth Wranws ac mae ganddi dryfesur o ryw 80 km. Mae ei chylchdro yn wrthdroadwyol a chanddi ogwyddiad eithafol. Mae Caliban yn gymeriad yn y ddrama Y Dymestl gan William Shakespeare. Yn y ddrama honno, c ...

                                               

Miranda (lloeren)

Miranda ywr unfed ar ddeg o loerennau Wranws a wyddys. Miranda ydyr fwyaf mewnol o loerennau mawr Wranws: Cylchdro: 129.850 km oddi wrth Wranws Tryfesur: 472 km Cynhwysedd: 6.3e19 kg Merch y dewin Prospero yw Miranda yn y ddrama The Tempest gan S ...

                                               

Sycorax (lloeren)

Mae cylchdro Sycorax tua 12.200.000 km oddi wrth Wranws ac mae ganddi dryfesur o ryw 160 km. Mae ei chylchdro yn wrthdroadwyol a chanddi ogwyddiad eithafol. Mae Sycorax yn wrach yn y ddrama The Tempest gan Shakespeare. Cafodd y lloeren Sycorax ei ...

                                               

Titania (lloeren)

Titania ywr bedwaredd ar ddeg ar fwyaf o loerennau Wranws a wyddys: Cylchdro: 436.270 km oddi wrth Wranws Tryfesur: 1578 km Cynhwysedd: 3.49e21 kg Brenhines y Tylwyth Teg a gwraig Oberon yw Titania yn y ddrama Midsummer Nights Dream gan Shakespea ...

                                               

2M1207b

Mae 2M1207b yn blaned allheulol syn cylchior corrach brown 2M1207, rhyw 173 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd yng nghytser y Saethydd. Mae hi ymhlith y planedau cyntaf i gael eu gweld yn uniongyrchol trwy amlygiad is-goch. Maer blaned yn gawr nwy po ...

                                               

51 Pegasi b

51 Pegasi b ydyr blaned allheulol gyntaf i gael ei darganfod yn cylchio seren debyg in Haul ni. Maer blaned yn Iau poeth. Mae hin cylchio seren 51 Pegasus yng nghytser Pegasws. Mae Beleroffon yn cymryd pedwar diwrnod i gylchio 51 Pegasus, ac mae ...

                                               

Epsilon Eridani b

Mae Epsilon Eridani b yn blaned allheulol syn cylchior seren Epsilon Eridani yng nghytser Eridanws. Mae Al-Sadirah yn perthyn ir un dosbarth o sêr fel yr Haul, er ei bod yn seren oren sydd ychydig yn fwy. Maer blaned yn gorwedd tua 10.5 o flynydd ...

                                               

HD 149026 b

Mae HD 149026 b yn blaned allheulol syn cylchior seren HD 149026, rhyw 275 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd yng nghytser Ercwlff. Mae mesuriadau ei radiws ai chrynswth yn awgrymu bod ganddi galon blanedol fawr iawn. Mae hin cymryd llai na 3 diwrnod ...

                                               

HD 209458 b

Mae HD 209458 b yn blaned allheulol syn cylchior seren HD 209458 rhyw 150 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd yn y cytser Pegasws. Corrach melyn ydyr seren, yn ddigon tebyg in Haul ni. Mae radiws cylchdro Osiris yn 7 miliwn km rhyw 0.047 Unedau Serydd ...

                                               

PSR B1620-26c

Mae PSR B1620-26c yn blaned allheulol syn cylchio seren PSR B1620-26, pylseren fili-eiliad wedi ei lleoli o fewn y clwstwr crwn Messier 4, tua 12.400 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd yng nghytser y Sgorpion. Dymar blaned hynaf yn ein Galaeth i gael ...

                                               

Upsilon Andromedae b

Mae Upsilon Andromedae b yn blaned allheulol sydd yn cylchior seren Upsilon Andromedae A - seren yng nghytser Andromeda sydd yn debyg in Haul ni - pob 4.62 o ddyddiau. Cafodd ei darganfod ym 1996 ac roedd hi un or esiamplau cyntaf o Iau poeth i g ...

                                               

Gliese 581 c

Mae Gliese 581 c yn blaned allheulol syn cylchur seren gorrach goch Gliese 581. Maen ymddangos ei bod mewn ardal breswyl yn y gofod o amgylch y seren, lle gallai tymheredd wyneb unrhyw blaned yno ganiatau presenoldeb dŵr hylifol. Maer blaned yn g ...

                                               

Gliese 581 d

Chwaer y blaned allheulol Gliese 581 c ydy Gliese 581 d. Fel ei chwaer, mae Gliese 581 d yn blaned ddaearol fawr, ac mae hin chwaer fawr, gyda chrynswth sydd 7.7 gwaith yn fwy nar Ddaear. Tra bod lleoliad Gliese 581 c ar ochr gynnes ardal drigiad ...

                                               

Mu Arae d

Mae Mu Arae d yn blaned allheulol syn cylchior seren Mu Arae yng nghytser Ara. Mae crynswth y blaned yma yn ddeg gwaith yn fwy nar Ddaear. Mae hin cylchion agos iawn at y seren, ac yn ei chylchio bob 9.6 o ddyddiau. Credir ei bod yn blaned greigi ...

                                               

Ceres (planed gorrach)

Ceres, a elwir hefyd 1 Ceres neu Ceres, ywr lleiaf or planedau corrach yng Nghysawd yr Haul ar unig un wedi ei lleoli o fewn y Wregys Asteroid. Mae hi wedi ei henwi ar ôl Ceres ym mytholeg Rufeinig - duwies tyfiant planhigion a chariad mamol. Caf ...

                                               

Plwton (planed gorrach)

Planed gorrach, yn ôl penderfyniad yr Undeb Seryddol Rhyngwladol ar 24 Awst 2006 yw Plwton. Cyn hynny roedd Plwton yn cael ei chyfrif fel y lleiaf or planedau. Fei enwir ar ôl y duw clasurol. Maen rhyw dri chwarter maint lleuad y ddaear. Darganfu ...

                                               

Alpaca

Rhywogaeth dof or teulu Camelidae syn byw yn Ne America ywr alpaca. Maen debyg ir lama o ran golwg. Defnyddir ei wlân i wneud dillad a thecstilau eraill. Maent hefyd yn perthyn i’r Guanaco, sy’n fath gwyllt o Lama. Defnyddir Lamaod i gludo nwydda ...

                                               

Asyn

                                               

Buwch

Anifail dof yw buwch. Maent yn cael eu magu am eu llefrith au cig. Tarw yw enwr gwryw, a llo ywr epil. Gelwir anifail gwryw sydd wedi ei ysbaddu yn fustach. Maer enw lluosog gwartheg yn cwmpasur cwbl, yn wryw, benyw ac epil ar term am dorf ydy bu ...

                                               

Camel

Mamal mawr syn byw mewn diffeithdiroedd yw camel. Mae gan y camelod grwbiau lle maen nhwn storio braster. Maer Dromedari yn byw yn Arabia a gogledd Affrica. Maer Camel deugrwb yn byw yng nghanolbarth Asia.

                                               

Carw Llychlyn

Carw o ranbarthau arctig ac is-arctig y byd yw carw Llychlyn, hefyd caribŵ, carw Canada neu garw Lapdir. Maen byw mewn twndra, mynyddoedd a choedwigoedd yn Llychlyn, Rwsia, Alaska, Canada ar Ynys Las. Diflannodd y carw o Brydain yn ystod y cyfnod ...

                                               

Ceffyl

Mamal dof mawr yw ceffyl syn perthyn i deulur Equidae. Gelwir y fenyw yn "gaseg", y gwryw yn "stalwyn" neun "farch" ar ceffyl ifanc yn "ebol". Esblygodd dros gyfnod o 45 i 55 miliwn o flynyddoedd o fod yn greadur aml-garn i fod yn anifail uncarn ...

                                               

Dafad

Mamal carnol yw dafad. Ceir defaid gwyllt mewn sawl rhan o Ewrasia, ond anifeiliaid dof a fegir am eu gwlân au cig yw defaid yn bennaf, a hynny ers canrifoedd lawer. Tan y 19eg roedd mwy o eifr yng Nghymru nag o ddefaid, ond maen sicr fod y ddafa ...

                                               

Ffured

Mae ffured yn famal or genws Mustela. Maen greadur meingorff gyda blew melynwyn syn perthyn i dylwyth y ffwlbart ar wenci. Credir iddo gael ei led-ddofi am y tro cyntaf tua 2.500 o flynyddoedd yn ôl. Maen cael ei ddefnyddio i hela cwningod a llyg ...

                                               

Gŵydd (ddof)

Aderyn syn aelod or gwyddau yw Gŵydd ddof. Fei cedwir ar draws rhan helaeth or byd, iw bwyta, am eu wyau neu weithiau am eu plu. Yn Ewrop, Gogledd Affrica a gorllewin Asia, maer ŵydd ddof wedi ei datblygu or Ŵydd Wyllt Anser anser, a gelwir yr is ...

                                               

Iâr (ddof)

Aderyn a gedwir ar gyfer ei wyau ai chig ywr iâr ddof. Credir ei fod wedi datblygu o ddwy rywogaeth o iâr wyllt a geir yn India a De-ddwyrain Asia, Ceiliog coedwig coch gallus ar Ceiliog coedwig llwyd Gallus sonneratii. Dim ond y fenyw syn "iâr" ...

                                               

Lama

Mamal o Dde America syn perthyn i deulur camel ywr lama. Maen cael ei ddefnyddio i gario llwythi ac am ei gig a blew. Mae Lamas yn gwybod eu cyfyngiadau eu hunain. Os ydych chin ceisio gorlwytho lama gyda gormod o bwysau, Maer lama yn debygol o o ...

                                               

Pysgodyn aur

Pysgodyn dŵr croyw yn y teulu Cyprinidae, yn yr urdd Cypriniformes, ywr pysgodyn aur, eurbysgodyn neu bysgodyn coch. Maen boblogaidd iawn fel anifail anwes, neu bysgodyn acwariwm. Mae aelod cymharol fach or teulu carp sydd hefyd yn cynnwys y carp ...

                                               

Cyltifar

Amrywiad ar blanhigyn a gynhyrchir drwy glonio neu groesi er amaethyddiaeth neu arddwriaeth yw cyltifar. Mewn planhigion syn atgynhyrchun anrhywiol, clôn ywr cyltifar; mewn planhigion syn atgynhyrchun rhywiol, llinach bur yw cyltifar syn hunanbei ...

                                               

Bugail

Person syn bwydo, gwarchod a gofalu am ddefaid neu eifr yw bugail, yn enwedig mewn praidd. Gall y gair hefyd gyfeirio at rywun syn cynnig arweiniad crefyddol, megis Gweinidog yr Efengyl.

                                               

Cheviot (dafad)

Math o ddefaid ywr Cheviot, sydd â phen, corff a thraed gwyn. Mae ganddynt groen trwchus ac asgwrn cryf ac felly yn ddefaid syn gallu gwrthsefyll tywydd gaeafol yn dda. Caent eu cadw ar gyfer eu gwlan yn bennaf. Mae 3 math o cheviot; North Countr ...

                                               

Nacer

Rhywun syn gweithio yn y fasnach rendro anifeiliaid nad ydynt yn addas iw bwyta gan fodau dynol, megis ceffylau nad ydynt yn gweithio rhagor ydy nacer. Yn Saesneg, dyma darddiad yr ymadrodd slang "knackered" syn golygu wedi blino chwps/lan, neu " ...

                                               

Ysgub

Tarddar gair ysgub or Lladin scōpa ", sydd yn golygu brigynnau tenau, yn llythrennol, neu ysgubell yn drosiadol. Maer gair ysgubell hithaun tarddu or un gwreiddyn ag ysgub ".

                                               

Porthmon

Defnyddir y gair Porthmon am rywun syn gyrru anifeiliaid dros bellter hir iw gwerthu. Roedd y porthmyn yn elfen bwysig iawn yn economi Cymru yn y 18g yn arbennig. Gwartheg oedd yn cael eu gyrru gan amlaf, ond byddai defaid a hyd yn oed gwyddau yn ...

                                               

Garden in the Hills

Cyfrol yn Saesneg gan Elizabeth West yw Garden in the Hills a gyhoeddwyd gan Faber & Faber yn 1980. Dilyniant i Hovel in the Hills ywr gyfrol syn parhau stori anturus yr awdures ai gŵr wrth iddynt frwydro a llwyddo i droir llethrau garw o gwmpas ...

                                               

Garddio

Y gelfyddyd ar grefft o dyfu planhigion yw garddio. Bwriad garddio yw creu amgylchedd hardd neu tyfu planhigion iw bwyta. Fel arfer digwydd gwaith garddio o gwmpas y cartref, mewn lle or enw gardd. Yn yr hen ddyddiau roedd gerddi yn rhan bwysig i ...

                                               

Garddiwch

Llyfr ar arddio wedii rannu ar gyfer pob mis or flwyddyn gan Llew Huxley yw Garddiwch. Y Lolfa a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1988. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Quintus Gargilius Martialis

Awdur Rhufeinig a ysgrifennai ar arddwriaeth oedd Quintus Gargilius Martialis. Blodeuai yn y 3g. Yn ôl rhai awdurdodau ef ywr pennaeth milwrol or un enw a gollodd ei fywyd yn 260 yn ymladd yn Auzia, yn Mauretania Caesariensis gogledd-orllewin Alg ...

                                               

Bees for Development

Mae Bees for Development yn fusnes rhyngwladol, elusennol i leihaur nifer di-waith drwy werthu mêl mewn ardaloedd a chymunedau tlawd, ac maer gwenyn yn rhan hanfodol or gwasanaeth. Lleolir prif swyddfar elusen yn Nhrefynwy. Maer elw o Ffair Fêl C ...

                                               

Cwch gwenyn

Adeilad caeedig sydd wedii greu gan bobl er mwyn i rai rhywogaethau o wenyn mêl or is-genws Apis fyw a magu ynddo yw cwch gwenyn. Wrth gynhyrchu mêl, y wenynen fêl orllewinol ar wenynen fêl ddwyreiniol ywr prif rywogaethau syn cael ei cadw mewn c ...

                                               

Gwenynen fêl

Pryf sydd yn cynhyrchu mêl ywr wenynen fêl. Mae dyn yn cadw gwenyn ers o leiaf 4 mil o flynyddoedd ers ir Eifftiaid eu cadw. Mae gwenyn mêl yn casglu neithdar ai storio mewn lloches tebyg i nyth - fel ffynhonnell bwyd, yn arbennig yn y gaeaf. Er ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →