ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270                                               

Puteindy

Sefydliad lle ymarferir puteindra, syn cynnig lle i buteiniaid gwrdd âu cwsmeriaid a chael rhyw gyda nhw yw puteindy. Mae puteindai yn gyfreithlon mewn rhai gwledydd, ac mewn gwledydd eraill mae safleoedd eraill, e.e. parlyrau tylino, yn cael can ...

                                               

Rhywioldeb dynol

Rhywioldeb dynol yw sut mae pobl yn profi ac yn mynegi eu hunain yn rhywiol. Mae ei astudiaeth yn amgylchynu amrediad eang o ymddygiadau, prosesau, a phynciau cymdeithasol yn cynnwys agweddau diwylliannol, gwleidyddol, cyfreithiol, moesol a chref ...

                                               

Rhywoleg

                                               

Teganau rhyw

Teganau rhyw ydy cyfarpar syn ymwneud efo rhyw, mae rhai yn cael eu gwerthu yn un pwrpas ar gyfer y gwaith. Maer rhai mwyaf poblogaidd wedi cael eu gwneud i edrych fel organau dyn neu ddynes.

                                               

Unrhywioldeb

Y cyfeiriadedd rhywiol lle mae rhywun yn cael un ryw neu rywedd yn unig yn atyniadol yw unrhywioldeb. Gall unrhywiolyn fod naill ain heterorywiol neun gyfunrywiol.

                                               

Bwrgwyn (lliw)

Lliw yw bwrgwyn, syn goch-piws a gysylltir gyda lliw gwin Bwrgwyn, a enwir ar ôl yr ardal or un enw yn Ffrainc llei gynhyrchir, sef Bwrgwyn. Maer lliw yn debyg i liwiau coch tywyll eraill megis marŵn.

                                               

Glas

Lliw yw glas, yn cyfateb i olau â thonfedd o tua 440–490 nanomedr. Glesni ywr cyflwr o fod yn las. Yn Gymraeg, arferair gair glas gyfeirio at y lliwiau yr ydym yn eu galwn gwyrdd a llwyd erbyn hyn. Mae glas yn un or lliwiau primaidd ynghyd â coch ...

                                               

Glas Caergrawnt

                                               

Glas Sant Padrig

Lliw glas syn symboleiddio Iwerddon yw glas Sant Padrig. Ym Mhrydain maen cyfeirio at y glas golau a ddefnyddir gan Urdd Sant Padrig, ond yn Iwerddon maen cyfeirio at las cryf a thywyll.

                                               

Gwyn

Maer lliw gwyn yn gallu symboleiddior canlynol: purdeb, diniweidrwydd, bod yn rhydd o haint, eira, heddwch, ildio a marwolaeth mewn gwledydd dwyreiniol fel Tsieina ac India. Maen symbol o rym positif, creadigol mewn symbolau fel y yin-yan, mewn c ...

                                               

Gwyrdd

Maer lliw gwyrdd yn cynrychioli byd planhigion a thyfiant Natur, yn enwedig yn y gwanwyn. Yn Tsieina maen gysylltiedig â mellt a hirhoedledd. Yng nghrefydd Islam, gwyrdd yw lliw ffyniant ysbrydol a materol, doethineb ar proffwydi; mae iw weld yn ...

                                               

Gwyrdd Lincoln

Lliw gwyrdd syn gysylltiedig â choedwigwyr Gogledd Lloegr, a chwedl Robin Hwd yn enwedig, yw gwyrdd Lincoln. Yn hanesyddol cafodd brethyn or lliw hwn ei gynhyrchu yn nhref Lincoln ac maer term yn dyddio or 16g. Heddiw maen disgrifio gwyrdd yr ole ...

                                               

Llwyd

Yn Gymraeg Canol, gall llwyd olygu "sanctaidd", "bendigaid" neu "dduwiol". Fei ceir gan amlaf ar ôl enw sant neur Iesu. Ceir y term "wedi llwydo", syn golygu mouldy neu musty ".

                                               

Oren (lliw)

                                               

Saffrwm (lliw)

                                               

Ysgarlad

                                               

Taflunydd

Offeryn optegol sydd yn taflunio delwedd ar arwyneb, gan amlaf sgrîn taflunio, yw taflunydd. Maer mwyafrif o daflunyddau yn creu delwedd trwy belydru golau trwy lens fechan dryloyw, ond mae eraill mwy datblygiedig yn taflunior ddelwedd yn uniongy ...

                                               

Walter Gilbert

Biolegydd moleciwlaidd a ffisegwr o Americanwr yw Walter Gilbert. Enillodd Gwobr Cemeg Nobel ym 1980 gyda Frederick Sanger "am eu cyfraniadau parthed mesur dilyniannau basau mewn asidau niwcleig"; enillodd Paul Berg y wobr hefyd yn yr un flwyddyn.

                                               

Donald A. Glaser

Ffisegydd o Americanwr oedd Donald Arthur Glaser a enillodd Wobr Ffiseg Nobel ym 1960 am ddyfeisior siambr fyrlymu.

                                               

Paul Lauterbur

Cemegydd o Americanwr oedd Paul Christian Lauterbur a gyd-enillodd Wobr Nobel am Ffisioleg neu Feddygaeth gyda Peter Mansfield yn 2003 "am eu darganfyddiadau parthed delweddu cyseiniant magnetig". Ganwyd yn Sidney, Ohio, ac enillodd ddoethuriaeth ...

                                               

William Shockley

Ffisegwr Americanaidd oedd William Bradford Shockley. Cyd-enillodd Wobr Ffiseg Nobel ym 1956 gyda John Bardeen a Walter Houser Brattain am ddyfeisior transistor tran gweithio i Bell Labs. Yn hwyrach yn ei fywyd, bu Shockley yn datgan syniadau dad ...

                                               

Kenneth G. Wilson

Ffisegwr o Americanwr oedd Kenneth Geddes Wilson a enillodd Wobr Ffiseg Nobel ym 1982 "am ei ddamcaniaeth o ffenomenau beirniadol parthed trawsnewidiadau gweddau". Bu farw o gymhlethdodau o lymffoma yn 2013.

                                               

Evan Jenkin Evans

Gwyddonydd Cymreig o Lanelli oedd Evan Jenkin Evans. Graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth yn 1902 ac ymlaen wedyn i Goleg Gwyddoniaeth De Kensington, Llundain ller ymchwiliodd i sbectrosgopi yn yr adran ffiseg. Ymlaen â fo wedyn i Brifysgol ...

                                               

Donald Holroyde Hey

Cemegydd organig Cymreig oedd Donald Holroyde Hey, a ddarganfyddodd radicalau rhydd mewn toddiant. Cafodd ei eni, ei fagu ai addysgu yn Abertawe cyn symud i Fanceinion, ac yna i Lundain i fynychu Coleg y Brenin. Trafododd mewn papur ei theori enw ...

                                               

John Gwyn Jeffreys

Yn enedigol o Abertawe roedd John Gwyn Jeffreys yn naturiaethwr ac fei cydnabyddwyd yn rhyngwladol fel arloeswr glanhau dwfn y môr. Ei arbenigedd oedd malacoleg a chregynneg, sef bioleg molwsgiaid a chregyn. Yn Llundain cafodd ei dderbyn ir bar, ...

                                               

John Viriamu Jones

Mab gweinidog yr Annibynwyr oedd John Viriamu Jones ac roedd yn wyddonydd deallus a galluog. Cafodd ei eni ym Mhentre Poeth, Abertawe. Bu ym mhrifysgolion Llundain a Rhydychen lle lwyddodd i gael gradd dosbarth cyntaf mewn mathemateg a ffiseg. Yn ...

                                               

Robert Alun Roberts

Naturiaethwr a Botanegydd Amaethyddol oedd Robert Alun Roberts CBE, brodor o Nantlle, Gwynedd. Bun fyfyriwr ac yn athro ym Mhrifysgol Bangor, ac yn athro gwyddoniaeth yn Ysgol Botwnnog rhwng 1915 ac 1917. Derbyniodd CBE am ei gyfraniad i amaethyd ...

                                               

John Meurig Thomas

Gwyddonydd, cemegydd ac addysgwr o Gymro oedd Syr John Meurig Thomas FRS syn adnabyddus am ei waith ymchwil ar gatalysis heterogenaidd. Cafodd ei fagu yn Heol Bethesda, Tymbl a mynychodd Ysgol Ramadeg y Gwendraeth. Wedi iddo dderbyn Cadair yr Adr ...

                                               

Prawf rhagdybiaeth

Mae prawf rhagdybiaeth ystadegol yn ddull rhifyddol o wneud penderfyniad, gan geisio lleihau rhai or peryglon fyddain deillio o wneud y penderfyniad anghywir. Fen wynebir yn aml gan broblem o wneud penderfyniad cadarn yn y sefyllfa ganlynol: mae ...

                                               

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Adran weithredol Awdurdod Ystadegaur DU, adran anweinidogol syn adrodd yn uniongyrchol ir Senedd, ywr Swyddfa Ystadegau Gwladol. Ei phwrpas yw casglu a chyhoeddi ystadegau syn ymwneud ag economi, poblogaeth, a chymdeithas Cymru a Lloegr ar lefela ...

                                               

Edward Tufte

Ystadegydd Americanaidd yw Edward Rolf Tufte, sydd hefyd yn Athro Emeritws gwyddorau gwleidyddol, ystadegau a chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Yale. Maen adnabyddus am ei waith syn trafod cyfathrebu gwybodaeth ac yn arloeswr ym maes data gweledol.

                                               

Gofod tebygolrwydd

Mewn damcaniaeth tebygolrwydd, mae gofod tebygolrwydd neu driawd tebygolrwydd sef {\displaystyle }, yn lluniad mathemategol syn modelu proses y byd real gan gynnwys ffurfiau ar hap. Caiff gofod tebygolrwydd ei lunio ar gyfer sefyllfa neu arbrawf ...

                                               

Max Adler

Athronydd Marcsaidd, cymdeithasegydd a gwleidydd Awstriaidd oedd Max Adler sydd yn nodedig am ei gyfraniadau at ysgol Awstro-Farcsiaeth.

                                               

Otto Bauer

Gwleidydd ac athronydd Marcsaidd Awstriaidd oedd Otto Bauer a fun brif ddamcaniaethwr Plaid Ddemocrataidd Gymdeithasol Awstria. Gwasanaethodd yn Weinidog Tramor Awstria yn sgil diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Ganed yn Fienna, Awstria-Hwngari, i deulu ...

                                               

Guillaume Faye

Llenor a damcaniaethwr gwleidyddol o Ffrancwr oedd Guillaume Faye a oedd yn un o ddeallusion blaenaf cenedlaetholdeb yr adain dde eithafol yn Ewrop. Ganwyd yn Angoulême yn département Charente, yng ngorllewin canolbarth Ffrainc. Derbyniodd ddoeth ...

                                               

Michel Foucault

Athronydd, damcaniaethwr cymdeithasol, ac hanesydd syniadau o Ffrancwr oedd Michel Foucault. Maen enwocaf am ei astudiaethau beirniadol o sefydliadau cymdeithasol, gan gynnwys seiciatreg, meddygaeth, y gwyddorau dynol, y system garchar, ac hanes ...

                                               

Antonio Gramsci

Athronydd, llenor, gwleidydd, a damcaniaethwr gwleidyddol o Eidalwr oedd Antonio Gramsci, ac un o gydsefydlwyr Plaid Gomiwnyddol yr Eidal yn 1921. Carcharwyd ef gan Mussolini yn 1926 a threuliodd y rhan fwyaf o weddill ei oes dan glo. Yn 1929 dec ...

                                               

Leonard Hobhouse

Cymdeithasegydd, damcaniaethwr gwleidyddol, ac athronydd rhyddfrydol o Sais oedd Leonard Trelawny Hobhouse. Ganed ym Mhorth Ia, Cernyw. Aeth i Goleg Corpus Christi, Rhydychen, ym 1883, ac wedi iddo dderbyn ei radd dechreuodd addysgu yno ym 1887. ...

                                               

Samuel P. Huntington

Gwyddonydd gwleidyddol o Americanwr oedd Samuel Phillips Huntington. Roedd yn enwocaf am ei syniad dadleuol o wrthdaror gwareiddiadau yn dilyn diwedd y Rhyfel Oer.

                                               

Pyotr Kropotkin

Daearyddwr, söolegydd, ac anarchydd o Rwsiad oedd Pyotr Alexeyevich Kropotkin. Fei ganwyd ym Moscfa, yn fab teulu bonheddig. Tywysog Smolensk oedd ei tad, Alexei Petrovich Kropotkin. Cafodd ei addysg yn yr ysgol filwrol, y "Corps des Pages", yn S ...

                                               

Ayn Rand

Llenor ac athronydd Rwsiaidd-Americanaidd oedd Ayn Rand sydd fwyaf enwog am ei nofelau The Fountainhead ac Atlas Shrugged ac am ddatblygu system athronyddol Gwrthrychiaeth.

                                               

John Rawls

                                               

Alexis de Tocqueville

Athronydd gwleidyddol a hanesydd o Ffrancwr oedd Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville. Ei ddau waith enwocaf yw De la démocratie en Amérique, llyfr ynglŷn â democratiaeth yn yr Unol Daleithiau, a LAncien Régime et la Révolution syn archwili ...

                                               

Bernard Brodie

Strategydd milwrol Americanaidd oedd Bernard Brodie a ysgrifennodd sawl gwaith dylanwadol ar strategaeth arfau niwclear Unol Daleithiau America. Ganwyd yn Chicago, Illinois. Enillodd ei ddoethuriaeth mewn cysylltiadau rhyngwladol o Brifysgol Chic ...

                                               

Henry Lloyd

Milwr o Gymro oedd Henry Humphrey Evans Lloyd syn nodedig am ei ysgrifeniadau ar faterion milwrol. Ganwyd ar fferm Cwm Bychan ym mhlwyf Llanbedr, Sir Feirionnydd, yn fab i glerigwr. Astudiodd yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen. Nid oedd yn medru ffor ...

                                               

Robert Grainger Ker Thompson

Swyddog yn yr Awyrlu Brenhinol oedd Syr Robert Grainger Ker Thompson KBE CMG DSO MC oedd yn arbenigwr ar wrthchwyldroadaeth.

                                               

Lewis Mumford

Hanesydd a chymdeithasegydd Americanaidd oedd Lewis Mumford a oedd yn adnabyddus fel beirniad ar bynciau cymdeithasol, diwylliannol, pensaernïaeth a chyllunio tref.

                                               

John Ruskin

Beirniad celf a meddyliwr cymdeithasol Seisnig oedd John Ruskin, a gaiff ei gofio hefyd fel bardd ac arlunydd. Bu ei draethodau ar gelf a pensaerniaeth yn ddylanwadol iawn yn yr Oesoedd Fictoraidd ac Edwardaidd. Daeth Ruskin yn adnabyddadwy yn gy ...

                                               

Defnyddiolaeth

Damcaniaeth a dysgeidiaeth foesegol yw defnyddiolaeth, llesyddiaeth, buddioleg neu iwtilitariaeth syn haeru taw hapusrwydd pennaf y mwyafrif a ddylai fod yn egwyddor sylfaenol ymddygiad. Maen uniaethu daioni â defnyddioldeb ac yn dal tawr unig we ...

                                               

Goleuadau Egryn

Goleuadau afreolaidd oedd Goleuadau Egryn a welwyd gan y bregethwraig Mary Jones ac eraill yn Egryn ar arfordir Meirionnydd yn ystod Diwygiad 1904–1905.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →