ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 268                                               

Disg hyblyg

Mae disg hyblyg, disg llipa neu disg lipa yn fath o ddisg storio sydd wedii chreu o gyfrwng storio magnetig tenau a hyblyg, ac wedii selio mewn casyn plastig hirsgwar ai leinio gyda deunydd syn gwaredu gronynnau llwch. Mae disgiau hyblyg yn cael ...

                                               

Microbrosesydd

Prosesydd cyfrifiadur yw microbrosesydd syn cynnwys swyddogaethau uned brosesu canolog ar un cylched gyfannol, neu ar y mwyaf ychydig o gylchedau gyfannol. Maer microbrosesydd yn gylched cyfannol ddigidol amlbwrpas, a yrrir gan gloc, yn defnyddio ...

                                               

Nodyn Post-it

Darn bach o bapur gyda stribyn gludiog ar ei gefn syn gallu cael ei ddefnyddio i roi nodiadau ar ddogfennau neu arwynebau eraill yw nodyn Post-it. Mae glud syn sensitif i bwysau yn gwneud y nodyn yn rhwydd iw gysylltu, ei dynnu ai ailosod yn rhyw ...

                                               

Pin ffelt

Mae pin ffelt, pen ffelt, pin blaen ffelt neu ysgrifbin blaen ffelt yn fath o ysgrifbin sydd âi ffynhonnell inc ei hun a phin sydd wedii wneud o ffibrau mandyllog ac wediu gwasgu, megis ffelt. Maer pin parhaol yn cynnwys cynhwysydd a chraidd o dd ...

                                               

Sgrin gyffwrdd

Dyfais fewnbwn electronig ywr sgrin gyffwrdd, a ddefnyddir i weithio dyfais prosesu gwybodaeth fel ffôn neu liniadur. Gall y defnyddiwr reolir system brosesu gwybodaeth hon trwy gyffwrdd âr sgrîn gyda stylus arbennig neu ei fysedd. Maer haen dryl ...

                                               

Sip

Dyfais boblogaidd ar gyfer clymu dau ddarn o ddefnydd at eu gilydd dros dro yw sip. Defnyddir mewn dillad, er enghraifft siacedi a jîns, bagiau, offer gwersylla, megis pebyll a sachau cysgu yn ogystal a nifer o eitemau eraill a ddefnyddiwn o ddyd ...

                                               

Carl Benz

Roedd Karl Friedrich Benz, a sillefir fel Carl ar adegau, yn gynllunydd peiriannau ac yn beiriannydd ceir or Almaen. Caiff ei ystyried fel y dyn a ddyfeisiodd y car a bŵerir gan betrol. Gweithiai ei gyfoedion, megis Gottlieb Daimler a Wilhelm May ...

                                               

Johann Gutenberg

Roedd Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg yn ôf aur ac argraffwr or Almaen a ddyfeisiodd ddull o argraffu gyda theip symudol tua 1450. Ei waith enwocaf yw Beibl Gutenberg. Ganed Gutenberg yn ninas Mainz, yn fab ieuengaf marsiandiwr o uch ...

                                               

Wilhelm Kühne

Ffisiolegydd or Almaen oedd Wilhelm Kühne, syn adnabyddus am ei astudiaethau o brosesau treulio bwyd, gan ddilyn gwaith yr arloeswr Louis Pasteur. Cafodd ei apwyntio yn athro ym Mhrifysgol Heidelberg yn 1871. Yn 1878, bathodd y term ensym i ddisg ...

                                               

Geoff Lawton

Cynllunydd, athro, ymgynghorydd a siaradwr ar faterion paramaethu o Awstralia yw Geoff Lawton. Ers 1995 mae wedi arbenigo mewn addysgu, gweithredu, sefydlu systemau, gweinyddu a datblygu cymuned paramaethyddol.

                                               

Charles Fenerty

Dyfeisiwr Canadaidd oedd Charles Fenerty. Dyfeisiodd broses o wneud papur o fwydion pren. Ni ddatblygodd ei syniad yn fasnachol a ni wnaeth cais am batent, felly cafodd y broses ei ail-ddyfeisio ai phatentu gan eraill.

                                               

David H. Hubel

Niwrowyddonydd Canadaidd oedd David Hunter Hubel a gyd-enillodd Wobr Nobel am Ffisioleg neu Feddygaeth ym 1981 gyda Torsten N. Wiesel "am eu darganfyddiadau parthed prosesu gwybodaeth yn y system weledol"; enillodd Roger W. Sperry y wobr yr un fl ...

                                               

Askar Akayev

Gwleidydd Cirgistanaidd yw Askar Akayevich Akayev a fun Arlywydd Cirgistan o 1990 i 2005. Ganed ym mhentref Kyzyl-Bayrak, Rhanbarth Chuy, yng ngogledd Gweriniaeth Sosialaidd Sofietaidd Cirgisia, un o weriniaethaur Undeb Sofietaidd. Gweithiwr ar f ...

                                               

Lewis Boddington

Dyfeisydd Cymreig oedd Lewis Boddington, a ddyfeisiodd y bwrdd hedfan onglog ar gyfer llongau cludo awyrennau. Cyfranodd yn helaeth at gynllunio llongau megis yr Ark Royal, rhai ohonynt ar y cyd ar UDA. Bun gweithio am flynyddoedd o Farnborough y ...

                                               

Edward George Bowen

Gwyddonydd a dyfeisiwr Cymreig oedd Edward George Bowen CBE Ganwyd yn Y Cocyd ger Abertawe, bler aeth ir coleg. Rhwng 1933 ac 1934 bun gweithio ar y darganfyddwr cyfeiriad gydar cathode-ray yn Slough ble y daeth dan ddylanwad Robert Watson-Watt. ...

                                               

Robert Griffiths

Peiriannydd a dyfeisiwr Cymreig oedd Robert Griffiths o fferm Lleweni, Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych. Yn ifanc iawn dysgodd grefft y saer, cyn brentisio mewn peirianneg ym Mirmingham. Yn 1845 aeth i Ffrainc i weithio o dan M. Labruere a sefydlodd w ...

                                               

David Edward Hughes

Gwyddonydd, telynor a dyfeiswr y teledeipiadur ar meicroffon oedd David Edward Hughes a anwyd yng Nghorwen neu o bosib Llundain. Dyfeisiodd y teledeipiadur yn 1855 ar meicroffon yn 1878.

                                               

Lloyd Hughes ("Spud")

Dyfeisiwr sigaréts menthol oedd Lloyd Hughes, o Mingo Junction, Ohio a wnaeth y sigarét cyntaf or math hwn yn 1924. Ffurfiodd gwmni or enw The Spud Cigarette Corporation gan werthu ei sigarennau am 20c am baced o ugain, o ddrws i ddrws. Yna, yn 1 ...

                                               

Richard Roberts (peiriannydd)

Peiriannydd a dyfeisiwr peiriannau nyddu, gwehyddu a locomotifau oedd Richard Roberts a anwyd yn Llanymynech, Trefaldwyn. Datblygodd ddulliau o otomeiddio peiriannau nyddu a gwehyddu a oedd ymysg y cyntaf o systemau masgynhyrchu.

                                               

Rhys Thomas (meddyg)

Uwch anesthetydd ymgynghorol yn Ysbyty Glangwili, Sir Gaerfyrddin, dyfeisiwr a gwleidydd yw Dr Rhys Thomas a ddaeth ir amlwg ym Mawrth 2020, yn ystod wythnosau cyntaf y Gofid Mawr yng Nghymru. Mae Dr Rhys Thomas wedi gwasanaethu mewn rhyfel fel u ...

                                               

Philip Vaughan

Roedd Philip Vaughan yn ddyfeisiwr a haearnfeistr Cymreig a gofrestrodd batent gydar cynllun cynta o bêl-feryn yng Nghaerfyrddin yn 1794. Roedd ei gynllun yn rhedeg ar hyd trac mewn cydosodfa echel, a adnabuwyd fel ras peli, ac felly yn darddiad ...

                                               

Walter Clopton Wingfield

Roedd yr Uwchgapten Walter Clopton Wingfield MVO yn ddyfeisiwr Cymreig a swyddog yn y Fyddin Brydeinig a oedd yn un o arloeswyr tenis lawnt. Fei cyflwynwyd i Oriel Anfarwolion Tenis Rhyngwladol ym 1997, fel sylfaenydd tenis lawnt fodern. Mae esia ...

                                               

Ernest Thompson Willows

Roedd Ernest Thompson Willows yn flaenllaw iawn yn y byd balwnau awyr yng ngwledydd Prydain ar cyntaf i ddal trwydded peilot llong awyr. Cafodd ei eni yng Nghaerdydd, ai addysgu yng Ngholeg Clifton. Gadawodd yn bymtheg oed i gychwyn ei hyfforddia ...

                                               

Joan Elizabeth Curran

Gwyddonydd Cymreig oedd Joan Elizabeth Curran a chwaraeodd ran flaenllaw yn natblygiad y radar ar bom atomig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dyfeisiodd Chaff, sef offer a oedd yn ymwneud â radar, a honir ir ddyfais honno arbed miloedd o fywydau awyrlu ...

                                               

Emma Bolam

Mae Emma Bolam yn wyddonydd a Phennaeth Cynhyrchu yn Sefydliad Jenner. Tyfwyd i fyny ym Mhen-y-bont, Sir Gaerfyrddin.

                                               

Mary Gillham

Roedd Dr Mary Eleanor Gillham MBE yn naturiaethwr Cymreig, darlithydd prifysgol, ac awdur, a oedd yn preswylio am sawl blwyddyn yng Ngwaelod-y-garth ac yna yn Radur, yng Nghaerdydd, Cymru hyd at ei marwolaeth yn 2013.

                                               

Eirwen Gwynn

Ganed Eirwen Meiriona St John Williams i rieni Cymreig yn ardal Newsham Park, Lerpwl ller oedd nifer o Gymry alltud y ddinas yn byw. Cymraeg oedd iaith y cartref a dysgodd yn ifanc i fod yn falch oi hunaniaeth Gymreig yn sgîl bwlio gan gyd-ddisgy ...

                                               

Martha Hughes Cannon

Roedd Martha Hughes Cannon a anwyd yn Llandudno, Gogledd Cymru, yn ffisegydd a Swffraget amlwg yn Unol Daleithiau America. Bu hefyd yn seneddwraig yn nhalaith Utah: y cyntaf drwy UDA i gyd, pan gafodd ei hethol yn 1895, gan drechu ei gŵr ei hun a ...

                                               

F. Gwendolen Rees

Swolegydd Cymreig a arbenigai mewn parasitiaid oedd Florence Gwendolen Rees, FRS. Hi oedd y ferch gyntaf i gael ei derbyn ir Gymdeithas Frenhinol. Erbyn iddi gyrraedd ei 80 oed roedd wedi cyhoeddi 68 o bapurau academaidd. Fei ganed yn Aberdâr, cy ...

                                               

Margaret Tisdale

Firolegydd clinigol a aned yng Nghymru oedd Margaret Tisdale. Roedd yn adnabyddus am ei hastudiaethau o wrthsafiad HIV a firws influenza i gyffuriau gwrthfiraol, ac am gydlynu datblygiad y cyffur gwrth-ffliw zanamivir.

                                               

Jean Olwen Thomas

Biocemegydd o Dreboeth, Abertawe, yw Jean Olwen Thomas DBE FRS FMedSci MAE FLSW. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd y Merched Llwyn-y-Bryn a Choleg Prifysgol Cymru Abertawe a PhD yn 1967. Mae hin Athro Emeritws mewn Biocemeg Macromoleciwlar ym M ...

                                               

Lucy Thomas

Diwydianwr Cymreig or Waun Wyllt, Merthyr Tudful oedd Lucy Thomas a elwir weithiaun "Fam Diwydiant Glo Cymru". Gydai gŵr Robert Thomas a ddaeth yn wreiddiol o Lansamlet, ai mab William, yn 1830, sefydlodd system i fasnachu glo Cymru yn Llundain y ...

                                               

Emrys George Bowen

Daearyddwr Cymreig oedd yr Athro Emrys George Bowen, yn fwyaf adnabyddus fel E. G. Bowen. Roedd ganddo ddiddordeb arbennig yn naearyddiaeth ffisegol a chymdeithasol Cymru a sefydliadau seintiau cynnar Cymru. Ganed ef yng Nghaerfyrddin, ac yn 1923 ...

                                               

Duncan Brown

Naturiaethwr, cyflwynydd radio a golygydd y cylchgrawn Llên Natur ydy Duncan Brown. Mae hefyd yn fathwr enwau Cymraeg ar rywogaethau amrywiol, ac yn golofnydd rheolaidd ir Cymro. Cyn ymddeol yn 2007 bun Uwch-warden ac yn Uwch-reolwr cynefinoedd C ...

                                               

David Brunt

Meteorolegydd Cymreig oedd David Brunt. Ganwyd ym Mhenffordd-Las neu Drefeglwys, ger Llanidloes yn un o 9 o blant i was fferm, cyn symud ir gweithfeydd glo yn Llanhiledd, Sir Fynwy. Mynychodd Ysgol Abertileri ac yna graddiodd mewn mathemateg ym M ...

                                               

Anthony Campbell

Biocemegydd meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd ydyr Athro Anthony Cambell, o Fangor. Maen arbenigwr byd-eang ym maes signalau mewngellog, cemoleuedd a bio-oleuedd. Mae hyn yn deillio oi gywreinrwydd am slefren fôr a astudiodd flynyddoedd ynghynt a o ...

                                               

Llewelyn Gwyn Chambers

Dr. Llewelyn Gwyn Chambers DSc oedd un o sefydlwyr y cylchgrawn Cymraeg Y Gwyddonydd ym Mawrth 1963. Roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Bangor ers y 1950au, pan adawodd Shrivenham.

                                               

Hugh Davies

Roedd Hugh Davies yn fotanegwr ac yn offeiriad Eglwys Lloegr. Brodor o Ynys Môn oedd o, ac yn awdur y llyfr Welsh Botanology, y llyfr gwyddonol cyntaf i restru enwau Cymraeg am blanhigion ag y rhai Lladin.

                                               

John S. Davies (cemegydd)

Gwyddonydd yn arbenigo mewn cemeg organig oedd y Dr John S Davies. Magwyd yn Nhrelech, Sir Gaerfyrddin a bu farw ym Mhenller-gaer, Sir Abertawe lle ymgartrefodd. Rhoddodd gryn wasanaeth i faterion gwyddoniaeth trwyr Gymraeg. Roedd hefyd yn gymwyn ...

                                               

Richard Owen Davies

Ganwyd Richard Owen Rees yn y Ganllwyd ym Meirionnydd. Ar ôl cyfnod yn Ysgol Ramadeg Dolgellau, gwnaeth radd-uwch MSc mewn cemeg ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, gan ddarlithio yno wedyn. Daeth yn bennaeth Adran Cemeg Amaethyddol rhwng 1939 ac 1 ...

                                               

Rhisiart Morgan Davies

Ffisegydd oedd Rhisiart Morgan Davies a anwyd yng Nghorris, Meirionnydd, Gwynedd. Treuliodd y rhan fwyaf oi oes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Astudiodd ffrwydron yng Nghaergrawnt adeg yr Ail Ryfel Byd. Ar ôl dychwelyd i Aberystwyth astudiodd siocdon ...

                                               

Clive Granger

Ganwyd Syr Clive William John Granger yn Abertawe. Bun Athro ym Mhrifysgol California yn San Diego. Enillodd y wobr Nobel yn 2003 am ei waith ym myd economeg. Roedd yn fab i Edward John Granger ac Evelyn Granger a symudodd y teulu pan oedd yn ifa ...

                                               

William Robert Grove

Dyfeisydd a ffisegydd Cymreig oedd William Robert Grove. Yn enedigol o Abertawe, ef oedd dyfeisiwr y gell danwydd a gwnaeth lawer o waith ar gadwraeth egni. Roedd hefyd yn gyfreithiwr ac yn farnwr uchel Lys.

                                               

Edward David Hughes

Cemegydd o wyddonydd Cymreig oedd Edward David Hughes. Datblygodd Hughes theori i egluro adweithiau organig yng nghyd-destun fframwaith electronig moleciwlau. Ar ôl y gwaith pwysig hwn ym Mhrifysgol Llundain, dychwelodd i Fangor yn bennaeth ar yr ...

                                               

R. Elwyn Hughes (gwyddonydd)

Biocemegydd yn arbenigo mewn fitamin C oedd y Dr R Elwyn Hughes. Rhoddodd gwasanaeth hir i faterion gwyddoniaeth trwyr Gymraeg. Roedd hefyd yn gymwynaswr ir Gymraeg yn gyffredinol yn ei ardal a thu hwnt.

                                               

Calvert Jones

Roedd Calvert Jones yn enedigol o Abertawe ac yn ffotograffydd, yn fathemategydd ac yn arlunydd a arbenigai mewn tirluniau or arfordir. Dywedir mai ef oedd y cyntaf i dynnu llun ffotograff yng Nghymru: math Daguerreotype a hynny o Gastell Margam ...

                                               

Ernest Jones

Roedd Alfred Ernest Jones yn seiciatrydd Cymreig ac yn ddisgybl i Sigmund Freud. Ef oedd yn bennaf gyfrifol am ledaenu syniadau ei athro ir Deyrnas Unedig ar Unol Daleithiau. Fei ganwyd yn Nhre-gŵyr, ger Abertawe, ac addysgwyd ef yn gyntaf yn Ysg ...

                                               

Humphrey Owen Jones

Cemegydd disgleiriaf ei genhedlaeth, yn ôl llawer, oedd Humphrey Owen Jones. Yng Ngoginan, Ceredigion y cafodd ei eni cyn symud gydar teulu i Lynebwy. O Brifysgol Aberystwyth aeth ymlaen i Goleg Clare, Prifysgol Caergrawnt. Ei faes arloesol oedd ...

                                               

Steve Jones (biolegydd)

Biolegydd ac awdur Cymreig yw Steve Jones. Ganwyd Steve Jones yn Aberystwyth, a bu ym Mhrifysgol Caeredin a Phrifysgol Chicago cyn cael ei benodin Athro Geneteg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain ac yn bennaeth labordy enwog Galton. Ym 1996 enillod ...

                                               

William Jones (mathemategydd)

Mathemategydd Cymreig oedd William Jones fathodd y symbol π i gynrychioli’r gymhareb rhwng cylchedd cylch ai ddiamedr.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →