ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264                                               

Eglwysi Uniongred

Maer Eglwysi Uniongred yn cynnwys nifer o eglwysi Cristionogol gwahanol, y rhan fwyaf ohonynt yn nwyrain Ewrop, gorllewin Asia a gogledd-ddwyrain Affrica. Y cyfundeb mwyaf o Eglwysi Uniongred ywr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol, yr eglwysi Cristiono ...

                                               

Ravenna

Dinas hynafol yn yr Eidal yw Ravenna. Fei lleolir ger arfordir Môr Adria yn nhalaith Emilia-Romagna, yng ngogledd-ddwyrain y wlad. Maen borthladd a gystylltir â Môr Adria gan gamlas. Roedd poblogaeth comune Ravenna yng nghyfrifiad 2011 yn 153.740 ...

                                               

Via Egnatia

Roedd y Via Egnatia yn ffordd Rufeinig yn y Balcanau a adeiladwyd gan y Rhufeiniaid yn yr 2ail ganrif CC. Roedd yn croesi taleithiau Rhufeinig Illyria, Macedonia, a Thrace, gan redeg trwy diriogaeth sydd heddiwn rhan o Albania, Gweriniaeth Macedo ...

                                               

Brennus

Mae Brennus yn enw ar ddau bennaeth Celtaidd a wnaeth enw iddynt eu hunain trwy eu hymgyrchoedd milwrol: Brennus 3edd ganrif CC, bu farw 279 CC, arweinydd y fyddin Geltaidd a ymosododd ar Facedonia a gogledd Groeg. Brennus 4edd ganrif CC, pennaet ...

                                               

Brennus (3edd ganrif CC)

Am y "Brennus" a gipiodd ddinas Rhufain ganrif ynghynt, gweler Brennus 4edd ganrif CC. Roedd Brennus yn un o arweinwyr y fyddin o wahanol lwythi Galaidd a ymosododd ar Facedonia a gogledd Groeg ac a orchfygodd y Groegiaid mewn brwydr yn Thermopyl ...

                                               

Brennus (4edd ganrif CC)

Roedd Brennus yn bennaeth o lwyth y Senones, llwyth Celtaidd oedd yn byw yng ngogledd yr Eidal yn y diriogaeth a elwid yn Gallia Cisalpina. O gwmpas y flwyddyn 387 CC gorchfygodd byddin Geltaidd dan Brennus y Rhufeiniaid ym Mrwydr yr Allia, ac ae ...

                                               

Buddug (Boudica)

Brenhines arwrol llwyth Celtaidd yr Iceni, a flodeuai yn y ganrif gyntaf yn ne-ddwyrain Lloegr, oedd Buddug. Roedd Britannia, y rhan o Brydain a oedd dan reolaeth Rhufain, yn cael ei llywodraethu gan y rhaglaw y procuradur Rhufeinig llygredig Cat ...

                                               

Canu Darogan

Corff o gerddi Cymraeg traddodiadol syn darogan dyfodol y Brythoniaid/Cymry ac yn eu hatgoffa ou gorffennol ywr Canu Darogan, a elwir hefyd yn Ganu Brud neur Brudiau. Gorwedd gwreiddiaur canu arbennig hwn yn ôl ym myd y Celtiaid. Blodeuodd y trad ...

                                               

Cartimandua

Roedd Cartimandua neu Cartismandua yn frenhines y Brigantes, sef llwyth Celtaidd yng ngogledd Lloegr. Dawr wybodaeth am Cartimandua o weithiaur hanesydd Rhufeinig Tacitus. Mae Tacitus yn sôn amdani gyntaf yn y flwyddyn 51, ond roedd eisoes wedi b ...

                                               

Derwydd

Am y pentref, gweler, Derwydd, Sir Gaerfyrddin. Roedd derwydd yn aelod o ddosbarth o offeiriaid a gwybodusion ymhlith y Celtiaid yn y cyfnod cyn Cristionogaeth. Ceir y cyfeiriadau atynt yn bennaf ym Mhrydain a Gâl. Y gred gyffredinol oedd bod y g ...

                                               

Yr Eglwys Geltaidd

Enw ar Gristnogaeth y mileniwm cyntaf yn y gwledydd lle siaredid yr ieithoedd Celtaidd ywr Eglwys Geltaidd. Defnyddir i gyfeirio at yr eglwysi yng ngwledydd y Gaeliaid ar Brythoniaid. Sefydlwyd yr eglwysi cyntaf yn Ynysoedd Prydain ac Iwerddon yn ...

                                               

Gâl

Gâl oedd enwr Rhufeiniaid am diriogaeth y llwythau Celtaidd yn Ffrainc, y Swistir a gogledd yr Eidal heddiw. Gallia Cisalpina neu Gallia Citerior oedd yr enw am ei diriogaeth yng ngogledd yr Eidal; Gallia Transalpina neu Gallia Ulterior oedd yr e ...

                                               

Glauberg

Oppidum Celtaidd yn Hessen, yr Almaen yw Glauberg. Maer safle archaeolegol yn cynnwys anheddiad caerog a sawl tomen gladdu, dywysogol syn perthyn ir diwylliant Hallstatt hwyr ar diwylliant La Tène cynnar. Denodd y safle llawer o sylw rhyngwladol ...

                                               

Pair Gundestrup

Mae Pair Gundestrup yn bair arian cynhanesyddol a ddarganfuwyd ym Mai 1898 mewn cors fawn yng ngogledd Jutland ger tref Gundestrup yn Nenmarc. Roedd y pair, syn cynnwys deuddeg o baneli darluniedig â ffigyrau a motifau mytholegol, wedii datgymalu ...

                                               

Lugh

Roedd Lugh yn gymeriad ym mytholeg Iwerddon ac yn ffurf ar y duw Celtaidd a elwid yn Lugus yng Ngâl a Lleu yng Nghymru. Gelwir ef wrth nifer o enwau megis Lámhfhada oherwydd ei allu gydag arfau megis gwaywffon a Lug mac Ethnenn. Enw arall arno yw ...

                                               

Oppidum Manching

Roedd Oppidum Manching yn un o drefi caerog y Celtiaid, gerllaw Manching yn nhalaith Oberbayern yn yr Almaen. Nid oes cofnod beth oedd enwr trigolion ar yr oppidum. Sefydlwyd yr oppidum yn y 3g CC. a pharhaodd tan tua 50−30 CC. Yn ystod cyfnod y ...

                                               

Ossian

Maer erthygl yna am y cerddi gan James Macpherson au prif gymeriad. Am y cymeriad ym mytholeg Iwerddon gweler Oisín. Gweler hefyd Osian Ossian yw awdur honedig cylch o gerddi a gyhoeddwyd gan y bardd Albanaidd James Macpherson. Yn ôl Macpherson r ...

                                               

Vates

Erthygl am yr offeiriaid Celtaidd yw hon. Am y band Cymreig gweler Vates band. Vates, yn ôl y daearyddwr Groegaidd Strabo, oedd yr enw a roddid gan y Celtiaid hynafol ar aelodau o ddosbarth breintiedig o ddoethion neu offeiriaid a arbenigai mewn ...

                                               

Vix

Pentref a chymuned yn département Côte-dOr yng ngogledd Bwrgwyn yn Ffrainc yw Vix. Daeth Vix yn adnabyddus pan gafwyd hyd i safleoedd archaeolegol pwysig yno yn dyddio o ddiwedd cyfnod Diwylliant Hallstatt a dechrau cyfnod Diwylliant La Tène. Yr ...

                                               

Arglwyddes Godiva

Uchelwraig Sacsonaidd or 11g oedd yr Arglwyddes Godiva ; Saesneg Diweddar: Lady Godiva), yn ôl y chwedl. Maer chwedl amdanin tarddun ôl ir 13g ac yn ei disgrifion marchogaeth ceffyl drwy strydoedd Coventry yn noethlymun, er mwyn derbyn pardwn gan ...

                                               

Brwydr Brunanburh

Brwydr a ymladdwyd yn y flwyddyn 937 rhwng byddin Aethelstan, brenin y Sacsoniaid Gorllewinol, a byddin o gynghreiriaid Celtaidd a Llychlynaidd ai wrthwynebai oedd Brwydr Brunanburh. Ceir cyfeiriad moel ati yn yr Annales Cambriae ac un llawnach y ...

                                               

Brynaich

Teyrnas Eingl-Sacsonaidd yn ne-ddwyrain yr Alban a gogledd-ddwyrain Lloegr oedd Brynaich neu Bryneich. Sefydlwyd y deyrnas cyn dyfodiad goresgynwyr megis yr Eingl yn y 6g, a tharddiad yr enw cynharaf ar yr ardal, sef Bernacci, oedd y bwlch a chre ...

                                               

Cynewulf

Bardd yn yr Hen Saesneg, iaith yr Eingl-Sacsoniaid, a flodeuai yn yr 8g neur 9g oedd Cynewulf. Priodolir iddo bedair cerdd a gofnodwyd mewn llawysgrifau yn niwedd y 10g: Elene a The Fates of the Apostles yn Llyfr Vercelli, a Christ II a Juliana y ...

                                               

Deifr

Teyrnas Eingl-Sacsonaidd yng ngogledd-ddwyrain Lloegr yn y 6g oedd Deifr. Ymestynnai o Afon Humber hyd Afon Tees, ac or môr hyd ymyl gorllewinol Dyffryn Efrog. Yn ddiweddarach fei cyfynwyd a Brynaich ir gogledd i ffurfio teyrnas Northumbria. Mae ...

                                               

Cristnogaeth y Gothiaid

Crefydd llwyth Germanaidd y Gothiaid yn sgil eu tröedigaeth yn Gristnogion oedd Cristnogaeth y Gothiaid. Ymddengys enwaur Gothiaid ar faes hanesyddiaeth drwy y canrifoedd boreuaf or cyfnod Cristnogol. Yr oeddynt yn preswylio ar y cyntaf ar lannau ...

                                               

Michael Aloni

Ganed Michael Aloni ar 30 Ionawr 1984) yn Tel Aviv, Israel. Maen actor, cyfarwyddwr a chyflwynydd teledu Israeli. Maen adnabyddus am chwarae un or brif rannau yn y gyfres ddrama am deulu Hasidig, Shtisel, ac yn Out in the Dark ac un or brif ranna ...

                                               

Woody Allen

Actor, llenor, cerddor jazz, digrifwr, dramodydd, a chyfarwyddwr ffilm Americanaidd yw Woody Allen. Mae ei gorff mawr o aith, ai ardull ffilm ymenyddol, syn cymysgu dychan, ffraethineb a hiwmor, wedi ennill parch ai wneud yn un or gwneuthurwyr ff ...

                                               

Barnabas

Iddew o ynys Cyprus a ddaeth yn un o ddilynwyr Iesu o Nasareth oedd Barnabas. Ei enw genedigol oedd Joseph; cafodd yr enw olaf Barnabas pan droes yn Gristion tua adeg y Pentecost. Er na fun un or Deuddeg Apostol gwreiddiol, dechreuwyd ei gyfrif y ...

                                               

David Ben-Gurion

Prif weinidog cyntaf Israel oedd David Ben-Gurion. Ganed Ben-Gurion yn Płońsk, Gwlad Pwyl yn awr, ond yr adeg honno yn rhan o Ymerodraeth Rwsia. Cyfreithiwr oedd ei dad, Avigdor Grün; bu farw ei fam, Scheindel, pan oedd yn 11 oed. Roedd y teulu y ...

                                               

Corbin Bleu

Mae Corbin Bleu Reivers "Corbin" Bleu yn ganwr ac yn actor Americanaidd. Dechreuodd actio ar ddechraur 2000au, a daeth yn adnabyddus i gynulleidfaoedd ifainc ar ôl iddo gael rhan yn ffilm wreiddiol High School Musical ar y Disney Channel.

                                               

Matthew Broderick

30 Rock: "Cooter" 2008 A Life in the Theater 1993 The Music Man 2003 Master Harold.and the Boys 1985 Faerie Tale Theatre: Cinderella 1985

                                               

Albert Brooks

Actor, ysgrifennwr, digrifwr a chyfarwyddwr Americanaidd yw Albert Brooks. Cafodd ei enwebu am Wobr yr Acamemi am yr Actor Gorau mewn Rôl Gefnogol yn y ffilm Broadcast News ym 1987.

                                               

Robert Capa

Ganed y ffotograffydd rhyfel, Robert Capa yn Budapest. Roedd ei waith yn cwmpasu pum rhyfel gwahanol gan gynnwys Rhyfel Cartref Sbaen ar Ail Ryfel Byd. Daeth yn enwog drwyr byd yn 1936 am y llun "Falling Soldier/Muerte de un Miliciano" or milwr a ...

                                               

Bobby Cohen

Mae Bobby Cohen yn gynhyrchydd ffilmiau Americanaidd sydd wedi gweithio ar ffilmiau megis The Cider House Rules a Memoirs of a Geisha.

                                               

Alberto Dines

Newyddiadurwr Brasilaidd yw Alberto Dines. Ganwyd Dines yn Rio de Janeiro, maen un or newyddiadurwyr mwyaf uchel ei barch ym Mrasil, ac fy gyhoeddod bapurau newyddion Brasilaidd pwysig megis Jornal do Brasil. Derbyniodd wobr Maria Moors Cabot ym ...

                                               

Zac Efron

Mae Zachary David Alexander "Zac" Efron yn ganwr ac yn actor Americanaidd. Dechreuodd actio ar ddechraur 2000au, a daeth yn adnabyddus i gynulleidfaoedd ifainc ar ôl iddo gael rhan yn ffilm wreiddiol High School Musical ar y Disney Channel, y gyf ...

                                               

Esther

Erthygl am y cymeriad Beiblaidd yw hon. Gweler hefyd Esther gwahaniaethu. Esther yw prif gymeriad Llyfr Esther yn y Beibl. Priododd frenin y Persiaid, a enwir yn Llyfr Esther fel Ahasfferus; efallai Xerxes I neu Artaxerxes II.

                                               

Harrison Ford

Actor Americanaidd yw Harrison Ford. Mae Ford yn fwyaf adnabyddus am chwarae rhan Han Solo yn y dair ffilm Star Wars wreiddiol yn ogystal ar prif gymeriad yn y gyfres Indiana Jones o ffilmiau. Mae hefyd yn enwog am ei rôlau fel Rick Deckard yn Bl ...

                                               

Emma Goldman

Anarchydd ac ymgyrchydd gwleidyddol oedd Emma Goldman. Ganed hi yn Cawnas, Lithwania, a oedd yr adeg honno yn rhan o Ymerodraeth Rwsia, i deulu Iddewig. Aeth ir ysgol yn Königsberg, ond gwrthododd ei thad adael iddi gael addysg bellach. Symudodd ...

                                               

René Goscinny

Awdur, golygydd a digrifwr Ffrengig oedd René Goscinny, a oedd yn fwyaf enwog am ei waith yn llyfrau comig Astérix, a greodd ynghyd âr darlunydd Albert Uderzo, ac am ei waith yn rhifynnau cynnar cyfres comig Lucky Luke gyda Morris.

                                               

Jehuda Halevi

Bardd ac athronydd Iddewig Sbaenaidd oedd Jehuda Halevi, a aned yn ninas Toledo, Sbaen. Roedd hefyd yn feddyg blaenllaw yn ei ddydd. Arweiniodd ei brofiad o wrth-Semitiaeth tran byw yn ninas Cordova iddo ddechrau hyrwyddo a dathlu goruchafiaeth I ...

                                               

Ibn Sahl o Sevilla

Ibn Sahl o Sevilla oedd un o feirdd mwyaf Al-Andalus yn y 13g. Ganed Ibn Sahl yn 1212-3 mewn teulu Iddewig yn Sevilla de Sbaen. Eisoes erbyn y 1220au roedd yn fardd adnabyddus. Er gwaethaf ei gefndir Iddewig roedd Ibn Sahl yn Fwslim diffuant ac m ...

                                               

Iesu

Iesu o Nasareth, a elwir hefyd Iesu, ywr unigolyn canolog mewn Cristnogaeth. Maen golygu gwahanol bethau i wahanol bobl: Maer rhan helaeth o academyddion yn credu mai person go iawn oedd ef. Maent yn ei weld fel athro crefyddol Iddewig ond nid yd ...

                                               

Klezmer

Maer Klezmer yn genre cerddorol traddodiadol Iddewon Ashkenazi yn Nwyrain Ewrop. Cyfansoddwyd y genre, a chwaraewyd gan klezmorim, yn bennaf o gerddoriaeth a oedd yn cyd-fynd â dawnsfeydd a pherfformiadau ar gyfer priodasau a dathliadau eraill. Y ...

                                               

David Krumholtz

                                               

Mathew

Gweler hefyd Mathew gwahaniaethu. Un o Ddeuddeg Apostolion Iesu o Nasareth a ystyrir yn sant gan yr Eglwys Gristnogol oedd Mathew, y cyfeirir ato gan amlaf fel Sant Mathew neur Apostol Mathew. Yn ôl traddodiad, ef yw awdur Yr Efengyl yn ôl Mathew ...

                                               

Golda Meir

Golda Meir, ganed Golda Mabovitch, a adwaenid fel Golda Myerson rhwng 1917 a 1956, oedd pedwerydd prif weinidog Israel. Ganed hi fel Golda Mabovitch yn Kiev yn yr Wcrain; roedd ei thad yn saer. Ymfudodd y teulu i Milwaukee, Wisconsin, pan oedd yn ...

                                               

Alan Menken

Cyfansoddwr cerddoriaeth ar gyfer theatr a ffilmiau yw Alan Menken. Adnabyddir ef orau am ei gerddoriaeth yn ffilmiau Disney fel Aladdin a The Little Mermaid.

                                               

Moses

Arweinydd crefyddol Beiblaidd o Iddew or 13eg ganrif CC y ceir ei hanes yn yr Hen Destament yn bennaf oedd Moses. Roedd yn rhoddwr cyfraith, proffwyd, ac arweinydd milwrol, ac ef a gyfrifir, yn ôl traddodiad, fel awdur y Torah. Mae Moses yn broff ...

                                               

Norman Berdichevsky

Awdur, darlithydd a chyfieithydd Iddewig Americanaidd yw Dr Norman Berdichevsky syn arbenigo mewn pynciau syn ymwneud ag iaith a hunaniaeth gwrth Gomiwnyddol. Maen erbyn Mwslemiaeth radical ar hyn a welai fel agwedd llwfr nifer o ddeallusion yn y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →