ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263                                               

Cewrir Cyfamod

Trafodaeth ar y mudiad Piwritanaidd Cymreig yn hanner cyntaf yr 17g gan Goronwy Wyn Owen yw Cewrir Cyfamod: Y Piwritaniaid Cymreig 1630-1660. Canolfan Uwchefrydiau Crefydd yng Nghymru, Prifysgol Cymru Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. ...

                                               

Cluded Moroedd

Astudiaeth o ddwy ganrif o genhadaeth Gristnogol gan Ioan W. Gruffydd yw Cluded Moroedd. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl

Hanes y Cymry yng nghapeli Lerpwl gan D. Ben Rees yw Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cofio Hanner Canrif

Cyfrol yn olrhain hanes dechreuadau a datblygiad Mudiad Efengylaidd Cymru gan Noel Gibbard yw Cofio Hanner Canrif. Gwasg Bryntirion a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2000. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cwmwl o Dystion

Cyfrol o ysgrifau ar hanes Cristnogaeth yng Nghymru wedii golygu gan E. Wyn James yw Cwmwl o Dystion. Gwasg Dinefwr a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1977. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dewi Sant (llyfr)

Cyfrol am Dewi Sant yn y gyfres Cip ar Gymru gan Elin Meek yw Dewi Sant / Saint David. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Dewin Du

Bywgraffiad John Dee gan Elwyn Lewis Jones yw Y Dewin Du. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 01 Ionawr 1993. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Drych yr Amseroedd

Llyfr enwocaf Robert Jones, Rhoslan yw Drych yr Amseroedd, a gyhoeddwyd yn 1820. Maen rhoi hanes yr Ymneilltuwyr cynnar yng Ngwynedd ar erledigaeth a fu arnynt. Maen ffynhonnell bwysig i haneswyr crefydd a chymdeithas yn ail hanner y 18fed ganrif ...

                                               

Eglwys y Bedyddwyr Salem Newydd, Glynrhedynog

Hanes Eglwys y Bedyddwyr Salem Newydd, yng Nglynrhedynog gan Peter Brooks yw Eglwys y Bedyddwyr Salem Newydd, Glynrhedynog. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Emynwyr Dyffryn Conwy

Astudiaeth o hanes a chyfraniad emynwyr y fro gan Gwyn Jones yw Emynwyr Dyffryn Conwy. Cyngor Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Fflam Dwy Ganrif

Hanes addoli Undodaidd yng Nghapel y Groes, Llanwnnen, Ceredigion, golygwyd gan Goronwy Evans, yw Fflam Dwy Ganrif: Daucanmlwyddiant Capel y Groes Sefydlwyd yn 1802. Goronwy Evans a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2017 roedd y gyfrol mewn ...

                                               

Y Weledigaeth Hon

Cofnod o waith y Bedyddwyr yng Nghwm Tawe yn y cyfnod 1845–1995 gan D. Densil Morgan yw Y Weledigaeth Hon: Hanes Bedyddwyr Treforus 1845-1995. Cyhoeddwyd y gyfrol hon yn 1995. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwladfa Patagonia

Hanes sefydlur Wladfa Gymreig gan R. Bryn Williams wedii gyfieithu ir Gymraeg gan Nan Griffiths ac ir Sbaeneg gan Lowri W. Williams yw Gwladfa Patagonia 1865–2000 / La Colonia Galesa de Patagonia / The Welsh Colony in Patagonia. Gwasg Carreg Gwal ...

                                               

Hanes Cymru (llyfr)

Llyfr ar hanes Cymru gan John Davies ar hanes Cymru yw Hanes Cymru a gyhoeddwyd gyntaf gan Allen Lane ym 1990. Fei ystyrir yn "gampwaith yr awdur" ac yn waith awdurdodol. Cyhoeddwyd cyfieithiad Saesneg or llyfr gan yr awdur dan y teitl A History ...

                                               

Hanes Methodistiaeth Galfinaidd Cymru

Astudiaeth o hanes mudiad y Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru gan John Gwynfor Jones a Marian Beech Hughes yw Hanes Methodistiaeth Galfinaidd Cymru. Gwasg Pantycelyn a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Hanes y Bedyddwyr

Llyfr hanes yn y Gymraeg gan Joshua Thomas yw Hanes y Bedyddwyr, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 1786. Ceir hanes yr eglwys yng Nghymru o oes y Rhufeiniaid, cymodi ag Eglwys Rufain yn 690 a dod dan ddylanwad Caergaint o 1115 ymlaen. Wedyn mae han ...

                                               

Henaduriaeth Manceinion Ddoe a Heddiw

Cyfrol syn dathlu hanes henaduriaeth leiaf Eglwys Bresbyteraidd Cymru gan Anne Hunt, Lilian Bury ac Eleri Edwards yw Henaduriaeth Manceinion Ddoe a Heddiw / Manchester Welsh Presbytery Past and Present. Henaduriaeth Manceinion a gyhoeddodd y gyfr ...

                                               

Her y Ffydd: Ddoe, Heddiw ac Yfory

Hanes henaduriaeth Dwyrain Morgannwg gan John Gwynfor Jones yw Her y Ffydd: Ddoe, Heddiw ac Yfory. Cyhoeddwyd y gyfrol yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Hirdaith

Hanes Edwin Cynrig Roberts ac arloeswyr eraill Y Wladfa gan Elvey MacDonald yw Yr Hirdaith. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 24 Mawrth 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Llangernyw, Llanrwst a Chymru

Cyfrol goffa i R. E. Jones yw Llangernyw, Llanrwst a Chymru. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

O Wyliwr, Beth am y Nos?

Cyfrol o 18 ysgrif yn cynnig golwg ar hanes Anghydffurfiaeth yng Nghwm Gwendraeth gan Wilbur Lloyd Roberts yw O Wyliwr, Beth am y Nos?. Tŷ John Penri a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2004. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Oes Aur Crefydd Ym Môn, 1841-1885

Astudiaeth dwyieithog o grefydd yn Ynys Môn yn y 19g gan D. Ben Rees yw Oes Aur Crefydd ym Môn / The Golden Age of Religion in Anglesey, 1841-1885. John Morris a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2008. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Owain Glyndŵr: Tywysog Cymru

Gofal: maer gyfrol hon yn defnyddior hen sillafiad Glyndŵr yn hytrach nar un arferol ar y Wicipedia, sef Glyn Dŵr. Casgliad o dair stori ar ddeg yn cyflwyno oes Owain Glyndŵr gan Rhiannon Ifans yw Owain Glyn Dŵr: Tywysog Cymru. Y Lolfa a gyhoeddo ...

                                               

Pobl Ddŵad Dyffryn Nantlle

Darlith ac ysgrif gan Bet Davies yw Pobl Ddŵad Dyffryn Nantlle. Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2006. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Pobl y Porth Tywyll

                                               

Soffestri’r Saeson

Casgliad o ysgrifau gan Jerry Hunter yw Soffestrir Saeson: Hanesyddiaeth a Hunaniaeth yn Oes y Tuduriaid a gyhoeddwyd yn 2000 gan Gwasg Prifysgol Cymru.

                                               

Ymweliad Mr Evan Roberts ag Ynys Môn

Hanes ymweliad Evan Roberts ag Ynys Môn gan D. Ben Rees yw Ymweliad Mr Evan Roberts ag Ynys Môn ym mis Mai, Mehefin a Gorffennaf 1905. Cyhoeddiadau Modern a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yr Esgob Burgess a Choleg Llanbedr

Cyfrol yn olrhain hanes yr Esgob Thomas Burgess gan D.T.W. Price yw Yr Esgob Burgess a Choleg Llanbedr. Gwasg Prifysgol Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1987. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

The Debated Lands

Llyfr ar hanes y Balcanau gan Andrew Hammond yw The Debated Lands: British and American Representations of the Balkans a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2007. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Cyfrol yn canolbwyntio ar genre poblogaidd y ...

                                               

Fifty Years of Europe - An Album

Llyfr am hanes diweddar Ewrop gan Jan Morris yw Fifty Years of Europe: An Album a gyhoeddwyd gan Penguin yn 1997. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Cyfrol o ysgrifau syn cofnodi ymateb a sylwadau yr awdur ar Ewrop yn ail hanner yr 20g, gyda p ...

                                               

State and Status

Cyfrol ar hanes Ewrop gan Samuel Clark yw State and Status: The Rise of the State and Aristocratic Power in Western Europe a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 1995. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Astudiaeth o darddiad y wladwriaeth gano ...

                                               

Hunangofiant

                                               

88 Not Out

Hunangofiant yn Saesneg gan W. R. P. George yw 88 Not out a gyhoeddwyd gan Gwasg Dwyfor yn 2001. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Hunangofiant W.R.P. George, cyfreithiwr a barnwr, prifardd a chyn-Archdderwydd, gwrthwynebydd cydwybodol a nai i D ...

                                               

Interesting Times: A Twentieth Century Life

                                               

The Mint

                                               

Notes of a Native Son

Llyfr ffeithiol gan James Baldwin yw Notes of a Native Son. Hwn oedd ei lyfr ffeithiol cyntaf, ac fei cyhoeddwyd ym 1955. Maer gyfrol yn casgliad o ddeg o draethodau Baldwin, a oedd wedi ymddangos or blaen mewn cylchgronau fel Harpers Magazine, P ...

                                               

Right from the Start

Cyfrol o atgofion gan Wyn Roberts yw Right from the Start a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2005. Yn 2014 roedd y gyfrol allan o brint. Hunangofiant gan y cyn Aelod Seneddol Ceidwadol a fu ar y fainc flaen cyn dod yn Arglwydd am oes. Bwri ...

                                               

Nimrud

Gweler hefyd Nimrod. Dinas Assyriaidd hynafol a leolir ir de o Ninefeh ar lan afon Tigris ym Mesopotamia yw Nimrud. Roedd yn cynnwys tua 16 milltir agwar o fewn ei muriau. Lleolir yr adfeilion tua 30 km ir de-ddwyrain o ddinas Mosul yn Irac. Un o ...

                                               

Ninefeh

Prifddinas Ymerodraeth Newydd Assyria hynafol a leolir mewn Mosul, Irac heddiw ar lan afon Tigris ym Mesopotamia oedd Ninefeh neu Ninefe. Roedd Ninefeh yn dinas fwyaf y byd am 50 blwyddyn tan 612 CC.

                                               

Ymerodraeth Newydd Assyria

Defnyddir y term Ymerodraeth Newydd Assyria am y cyfnod yn hanes Assyria rhwng 934 CC a 609 CC. Hyd y cyfnod yma, roedd grym Assyria wedi bod yn gyfyngedig i ardal Mesopotamia, ond o gyfnod y brenin Adad-nirari II, datblygodd yn ymerodraeth fawr, ...

                                               

Daniel (proffwyd)

Cymeriad yn Y Beibl ac arwr Llyfr Daniel yw Daniel. Pan gaethgludwyd yr Iddewon i Babilon gan y brenin Nebuchodnesar, dewiswyd Daniel ymhlith y rhai oedd iw cymeryd. Wedi cyrraedd Babilon, bu Daniel yn gwasanaethur brenin, a daeth yn amlwg oherwy ...

                                               

Lilith

Cyfeirir ati yn yr Hen Destament. Yn Llyfr y Proffwyd Eseia dywedir ei bod yn cadw cwmni "anifeiliaid gwylltion yr anialwch, ar cathod. yr ŵyll a orffwys yno hefyd, ac a gaiff orffwysfa iddi" Eseia 34:14. Math o dylluan yw ŵyll screech-owl a geir ...

                                               

Y Sgism Fawr (1378–1417)

Hollt yn yr Eglwys Gatholig yn ystod yr Oesoedd Canol Diweddar oedd y Sgism Fawr. Wedi i sawl pab deyrnasu o Avignon yn y cyfnod 1309–77, yr hyn a elwir Pabaeth Avignon, dychwelodd y Babaeth i Rufain dan Grigor XI. Bu farw Grigor yn 1378 ac ethol ...

                                               

Dadenir Gogledd

Y ffurf ar y Dadeni Dysg a ddigwyddodd yng ngwledydd Ewrop i ogledd mynyddoedd yr Alpau, yn enwedig yr Almaen, Ffrainc, y Gwledydd Isel, Lloegr, a Gwlad Pwyl, oedd Dadenir Gogledd. Cychwynnodd y Dadeni yn yr Eidal yn y 14g, ac ymledodd i Sbaen a ...

                                               

Bohemond I, Tywysog Antioch

Roedd Bohemond I, Tywysog Antioch neu Bohemond yn Groesgadwr a thywysog, fab hynaf Robert Guiscard, Dug Apulia a Chalabria. Cyn iddo ddod yn Dywysog Antioch roedd yn Dywysog Taranto.

                                               

Godefroid o Fouillon

Arweinydd y Groesgad Gyntaf a "brenin" Jeriwsalem oedd Godefroid o Fouillon de Bouillon). Cafodd ei eni yn Boulogne-sur-Mer, Ffrainc, yr ail fab Eustache II, Iarll Boulogne, ai wraig, Ide dArdenne.

                                               

Philippe II, brenin Ffrainc

Cafodd ei eni yn Gonesse, Val-dOise. Ynghyd âr Ymerodr Glân Rhufeinig Frederick Barbarossa a Rhisiart Coeur de Lion o Loegr roedd Philippe yn un o arweinwyr y Drydedd Groesgad 1189 - 1192 yn erbyn y Saraseniaid yn y Dwyrain Canol. Yn y flwyddyn 1 ...

                                               

Rhisiart I, brenin Lloegr

Bu Rhisiart I yn frenin Lloegr o 6 Gorffennaf 1189 hyd at 6 Ebrill 1199. Roedd yn fab ir brenin Harri II ai wraig Eleanor o Aquitaine. Ganed ef yn Rhydychen. Ei wraig oedd Berengaria o Navarra. Roedd yn cael ei adnabod gan sawl llysenw: "Richard ...

                                               

Bremen

Dinas yn nhalaith ffederal Bremen yng ngogledd-orllewin yr Almaen yw Bremen. Maen borthladd pwysig; saif ar afon Weser tua 60 km or môr. Yn 2005, roedd y boblogaeth yn 545.983, gyda 2.37 miliwn yn ardal ddinesig Bremen-Oldenburg. Bremen yw degfed ...

                                               

Gdańsk

Un o ddinasoedd mwyaf Gwlad Pwyl yw Gdańsk. Mae wedii lleoli ar aber Afon Wisła a Môr Baltig. Porthladd pwysig ir wlad a phrifddinas foifodiaeth Pomorskie yw hi. Yn 2004 roedd ynddi boblogaeth o 460.524. Rhan o Trójmiasto ydy Gdansk, gyda Gdynia ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →