ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261                                               

Ogof Denisova

Lleolir Ogof Denisova yng nghadwyn Bashelaksky ym Mynyddoedd Altai yn rhanbarth Crai Altai, Siberia, Rwsia. Maer ogof o ddiddordeb paleoarchaeolegol a phaleontolegol mawr. Darganfuwyd darnau esgyrn or hominin Denisova, y cyfeirir ati weithiau fel ...

                                               

Ogofâu Wookey Hole

Rhwydwaith ogofâu calchfaen a safle archaeolegol enwog yng Ngwlad yr Haf yw Ogofâu Wookey Hole. Feu lleolir ym mhentref Wookey Hole ger Wells ym Mryniau Mendip, yn ne-orllewin Lloegr, heb fod ymhell o Geunant Cheddar. Mae darganfyddiadau o esgyrn ...

                                               

Shanidar

Mae safle archaeolegol Ogof Shanidar yn gorwedd yn nhroedfryniau Mynyddoedd Zagros yn nhalaith Arbil, gogledd-ddwyrain Irac. Cafodd ei gloddio rhwng 1957-1961 gan Ralph Solecki ai dîm o Brifysgol Columbia. Yno y cafwyd yr enghreifftiau cyntaf o y ...

                                               

Oes Ganol y Cerrig yng Nghymru

Oes y Cerrig Canol yng Nghymru ywr cyfnod cynhanes syn llenwir bwlch rhwng Hen Oes y Cerrig ac Oes Newydd y Cerrig. Enw arall ar y cyfnod yw Mesolithig. Roedd yn parhau o tua 9000 CC hyd tua 4000 CC. Fel yn achos gweddill gogledd-orllewin Ewrop, ...

                                               

Oes Newydd y Cerrig

Oes Newydd y Cerrig neur cyfnod Neolithig ywr olaf a diweddaraf o dri chyfnod Oes y Cerrig, cyfnod pan ddatblygwyd y dechnoleg o roi saip a ffurf ar gerrig fel arfau defnyddiol gan gychwyn oddeutu 10.000 o flynyddoedd cyn y presennol yn y Dwyrain ...

                                               

Carnedd gylchog

Math o garnedd gynhanesyddol a godwyd gan y Celtiaid ydy carnedd gylchog ; fei codwyd i nodi mangre arbennig, ar gyfer defodau neu i goffaur meirw. Pentwr o gerrig ar gopa mynydd neu fryncyn ydy carnedd, ac mae llawer o garneddau cylchog ar safle ...

                                               

Carnedd lwyfan

Heneb garreg isel a gwastad gyda cherrig ymylfaen yn ei amgylchynu ydy carnedd lwyfan, a godwyd yn ystod yr oes Neolithig neu Oes yr Efydd. Maer carneddi hyn yn debyg i garneddi crwn. Efallai mair enghraifft orau yng Nghymru ydywr un a leolwyd ge ...

                                               

Crug crwn

Gweler hefyd: rhestr o grugiau crynion yng Nghymru Pentwr o bridd wedii osod gan bobl Oes yr Efydd fel rhan ou seremoniau neu i gladdur meirw ydy crug crwn. "Bryncyn" neu "bentwr" ydy prif ystyron y gair Cymraeg crug, syn elfen bur gyffredin mewn ...

                                               

Zorats Karer

Safle archaeolegol yn Armenia yw Zorats Karer, a leolir ger dinas Sisian yn ucheldiroedd talaith Syunik, yn ne-ddwyrain Armenia.

                                               

Effesus

Hen ddinas Rufeinig a thref bresennol yn ne-orllewin Twrci yw Effesus. Fei sefydlwyd gan y Groegiaid ar arfordir Ionia yn Asia Leiaf ac yn fuan daeth yn ddinas gyfoethog a flodeuai oherwydd ei safle manteisiol ar gyfer masnach. Roedd hin ganolfan ...

                                               

Kos

Ynys Roegaidd yw Kos neu Cos, a leolir yn y Dodecanese, yn ymyl Gwlff Cos. Maen mesur 40 wrth 8 km, ac yn gorwedd 4 km oddi ar arfordir Bodrum, Twrci. Poblogaeth: 30.500. Roedd yn enwog yn yr Henfyd fel man enedigol Hippocrates.

                                               

Miletus

Hen ddinas Roegaidd a phorthladd ar arfordir gorllewin Anatolia oedd Miletus. Saif olion Miletus tua 30 km i dder ddinas Söke, Twrci. Roedd Miletus yn sefyll wrth aber Afon Meander, ac yn dra enwog am wneud brethynnau, ac am y fasnach eang a ddyg ...

                                               

Omphalos

Maen marmor, yn Nheml Apollo yn Delphi, Gwlad Groeg, a ddynodai ganolbwynt y Byd, yn ôl y Groegwyr. Safai yng nghysegrfa fewnol y deml o flaen cerflun aur or duw Apollo ac oi flaen yr oedd yr aelwyd sanctaidd âi fflam tragwyddol. Roedd ar ffurf s ...

                                               

Hanesyddiaeth yr Ail Ryfel Byd

Cafodd yr Ail Ryfel Byd effaith sylweddol ar hanes y byd, ac ers ei derfyn mae hanesyddion a hefyd awduron, athronwyr, ac eraill wedi datblygu nifer o ddehongliadau amrywiol o agweddaur rhyfel, gan greu hanesyddiaeth eang.

                                               

Eithriadolaeth Americanaidd

Athroniaeth wleidyddol, ideoleg, neu feddylfryd cenedlaetholgar syn tybio bod Unol Daleithiau America yn wahanol i wledydd eraill yn ei hanfod yw eithriadolaeth Americanaidd. Maen seiliedig ar y syniad bod sefydlur Unol Daleithiau yn ddigwyddiad ...

                                               

J. E. Lloyd and the Creation of Welsh History

Astudiaeth hanesyddiaethol o gyfraniad yr hanesydd John Edward Lloyd i ysgrifennu hanes Cymru gan Hugh Pryce yw J. E. Lloyd and the Creation of Welsh History: Renewing a Nations Past a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2011. Yn 2014 roedd y ...

                                               

Castell Ystrad Meurig

Castell o gyfnod y Normaniaid y mae ei adfeilion yn gorwedd ger pentref Ystrad Meurig, canolbarth Ceredigion, yw Castell Ystrad Meurig. Codwyd castell mwnt a beili ar y safle gan yr arglwydd Normanaidd Gilbert de Clare tuar flwyddyn 1116. Llosgwy ...

                                               

Castell Aberlleiniog

Castell mwnt a beili Normanaidd ym Mhenmon, Môn, oedd Castell Aberlleiniog cyn ei ailgodi o garreg. Maen gorwedd ar ben bryn coediog isel hanner milltir o lan Afon Menai ac yn gwarchod y fynedfa iddi or dwyrain. Llifa Afon Lleiniog heibio ir castell.

                                               

Castell Abertawe

Maen debyg ir castell gwreiddiol fod yn lloc siap petryal ar lan ddwyreiniol Afon Tawe, wedii amgylchynu ir gogledd, y gorllewin ar de gan gastell mwnt a beili allanol. Maen debygol iddo gynnwys beili mewnol, ond cred rhai mai gwaith modrwyol oed ...

                                               

Castell Aberteifi

Codwyd Castell Aberteifi tuar flwyddyn 1100 yn Aberteifi, Ceredigion. Yma y cynhaliwyd Eisteddfod Aberteifi 1176 dan nawdd Yr Arglwydd Rhys. Adeiladwyd castell cyntaf mwnt a beili Aberteifi tua 1093, a godwyd tua tair milltir oddi wrth safler cas ...

                                               

Castell Caerdydd

Sefydlwyd Castell Caerdydd ar safle ger canol dinas Caerdydd heddiw gan y Normaniaid yn 1091, ar safle caer Rufeinig. Gwelir gweddillion y gaer honno ar y safle hyd heddiw. Ychwanegwyd castell ffug gan Ardalydd Bute yn y 19g.

                                               

Castell Caerwedros

Castell Normanaidd yng Ngheredigion yw Castell Caerwedros. Cyfeiriad Arlowg Ordnans: SN376557. Dyma un or cestyll a adeiladwyd gan yr Arglwydd Richard de Clare tuar flwyddyn 1110 pan ymosododd y Normaniaid ar Geredigion. Fei enwir ar ôl cwmwd Cae ...

                                               

Castell Cas-gwent

Castell ger Cas-gwent ar lannau Afon Gŵy yn Sir Fynwy yw Castell Cas-gwent. Fei adeiladwyd gan yr arglwydd Normanaidd William FitzOsbern o 1067 ymlaen.

                                               

Castell Coety

Castell Normanaidd yn ne Cymru yw Castell Coety. Fei lleolir yng nghymuned Coety Uchaf ym mwrdeisdref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Maer castell yng ngofal Cadw ac ar agor ir cyhoedd. Maer cylchfur yn dyddio or 11g yn wreiddiol, ond gydag ychwanegiad ...

                                               

Castell Cwm Aron

Castell mwnt a beili yng nghantref Maelienydd, rhwng Gwy a Hafren yw Castell Cwm Aron neu Gastell Cymaron. Fei hadeiladwyd gan Ranulph de Mortimer, un o arglwyddi Anglo-Normanaidd y Mers a bun fan brwydro enbyd rhwng teulur Mortimer ar Tywysog Ll ...

                                               

Castell Gwallter

Castell mwnt a beili yng ngogledd-orllewin Ceredigion a godwyd gan y Normaniaid tuar flwyddyn 1110 yw Castell Gwallter. Saif hanner milltir ir gorllewin o bentref Llandre. Codwyd y castell yng nghwmwd Genaur Glyn tua 1110 gan yr arglwydd Normanai ...

                                               

Castell Gwithian

Castell neu domen mwnt a beili ydyw Castell Gwithian, ger Blaenporth, Ceredigion; cyfeiriad grid SN265488. Adeiladwyd y castell ym 1110 gan Gilbert Fitz Richard, Iarll Stregyl. Cofnodir ym Mrut y Tywysogion iddo gael ei losgin ulw gan y Tywysog G ...

                                               

Castell Llanfair-ym-Muallt

Castell sylweddol yn Llanfair-ym-Muallt, Powys yw Castell Llanfair-ym-Muallt, a adeiladwyd ac a ailadeiladwyd sawl gwaith rhwng yr 11eg ar 15g. Ar wahanol adegau bu ym meddiant y Normaniaid yng Nghymru, Tywysogion Gwynedd a Choron Lloegr. Fei cof ...

                                               

Castell Llanhuadain

Castell ym mhentref Llanhuadain, Sir Benfro yw Castell Llanhuadain. Maer safle yn cael ei gynnal gan Cadw. Codwyd Castell Llanhuadain gan esgobion Tyddewi rhwng y 12g ar 14eg. Codwyd y castell cyntaf ar y safle yn 1115 gan yr Esgob Bernard. Caste ...

                                               

Castell Nanhyfer

Castell canoloesol ger Nanhyfer, Sir Benfro, yw Castell Nanhyfer. Un o gestyll y Normaniaid ydoedd ar y dechrau, ond cafodd ei gipio ai ailgodi gan dywysogion Deheubarth. Maen bosibl y bu bryngaer o Oes yr Haearn ar y safle cyn hynny. Sefydlwyd C ...

                                               

Castell Newydd, Pen-y-bont ar Ogwr

Castell Normanaidd yn ne Cymru ywr Castell Newydd, a godwyd ar fryncyn uwchlaw Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru. Ir Gogledd-orllewin, roedd arglwyddiaeth Gymreig Afan ac un or rhesymau dros godir castell oedd gwarchod y ffin a cheisio rheoli arglwy ...

                                               

Castell Talacharn

Castell yn nhref Talacharn, yn ne Sir Gaerfyrddin yw Castell Talacharn ar aber Afon Taf. Adeiladwyd castell ar y safle yn gynnar yn y 12g fel gwrthglawdd yn erbyn tywysogion Deheubarth gan y Normaniaid.

                                               

Castell Ystrad Peithyll

Un o gestyll y Normaniaid yng Nghymru oedd Castell Ystrad Peithyll neu Castell Peithyll. Lleolir ei adfeilion mewn coedwig ger Capel Dewi, tua 6 milltir ir dwyrain o Aberystwyth, Ceredigion. Codwyd y castell mwnt a beili hwn ar lan afon Peithyll, ...

                                               

Castellnewydd Emlyn

Tref farchnad yng ngogledd-orllewin Sir Gaerfyrddin yw Castellnewydd Emlyn ; ceir y ffurf Castell Newydd Emlyn hefyd. Saif ar lan ddeheuol Afon Teifi. Weithiau ystyrir pentref Adpar, ar y lan ogleddol yng Ngheredigion, yn rhan or dref hefyd, er b ...

                                               

Cefn-llys

Erbyn heddiw dim ond Eglwys Sant Fihangel syn dal i sefyll yno, gyda thwmpathau gerllaw yn dynodi safleoedd adeiladau eraill yn y dref fechan, a barhaodd yn breswylfa hyd y 1800au. Gerllaw ar ben y graig a adwaenir fel Craig y Castell ceir adfeil ...

                                               

Castell Cilgerran

Mae Castell Cilgerran yn gastell Normanaidd or 13g yn Nghilgerran, Sir Benfro, ger Aberteifi. Saif y castell ar drwyn o graig uwchlaw Afon Teifi. Credir mai castell mwnt a beili a godwyd ar y safle yn wreiddiol tuar flwyddyn 1100. Maer castell ca ...

                                               

Castell Clifford

Castell Normanaidd yn Swydd Henffordd, Lloegr, yw Castell Clifford. Maen gorwedd ym mhentref Clifford ar lan Afon Gwy o fewn tafliad carreg ir ffin rhwng Cymru a Lloegr, tua 3 milltir ir gogledd or Gelli Gandryll. Codwyd castell mwnt a beili ar y ...

                                               

Castell Cydweli

Saif Castell Cydweli yn nhref Cydweli, wrth aber Afon Gwendraeth Fach yn Sir Gaerfyrddin. Codwyd y castell gan yr arglwydd Normanaidd, William de Londres, tuar flwyddyn 1100, i reoli Cwmwd Cydweli yn y Cantref Bychan. Yn ymyl y castell yn 1136 ym ...

                                               

Castell Holt

Castell canoloesol ger pentref Holt, yng ngogledd-ddwyrain Cymru bron ar y ffin â Lloegr, yw Castell Holt. Gorwedd ar lan Afon Dyfrdwy. Codwyd y castell, sydd ar gynllun pentagonaidd anghyffredin gyda thyrrau crwn ar bob cornel, gan yr arglwydd l ...

                                               

Castell Paun (castell)

Castell yng nghymuned Castell Paun, Powys, yw Castell Paun. Dawr enw Castell Paun o enwr arglwydd Normanaidd Pain Fitz John, a adeiladodd y castell cyntaf yma yn hanner cyntaf y 12g. Lladdwyd ef gan y Cymry yn 1137, a daeth ardal Elfael i feddian ...

                                               

Castell Tinboeth

Castell Normanaidd rhwng Y Drenewydd a Llandrindod ym Mhowys yw Castell Tinboeth. Saif ar lan Afon Ieithon tua milltir ir gogledd o eglwys hynafol Llananno, ar fryn ir dwyrain o lôn yr A483. Lleoliad map OS: SO 0901 7544.

                                               

Castell y Grysmwnt

Castell Normanaidd ydy Castell y Grysmwnt a saif ger pentref y Grysmwnt yng ngogledd eithaf y sir, 10 milltir ir gogledd o Drefynwy, o fewn tafliad carreg âr ffin rhwng Sir Fynwy a Swydd Henffordd yn Lloegr. Ymddengys iddo gael ei godi yn y 12ed ...

                                               

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, neu Gazi Mustafa Kemal Pasha, oedd sylfaenydd Gweriniaeth Twrci ai harlywydd cyntaf. Cafodd ei eni yn Salonika. Gwnaeth Mustafa Kemal enw iddoi hun fel swyddog milwrol llwyddiannus tran gwasanaethu ym myddin Twrci ym Mrwydr ...

                                               

Lázaro Cárdenas

Gwleidydd a chadfridog Mecsicanaidd oedd Lázaro Cárdenas del Río oedd yn Arlywydd Mecsico o 1934 i 1940. Ymunodd Cárdenas âr fyddin chwyldroadol yn 18 oed, a chafodd ei ddyrchafun gadfridog yn 1920. Fei etholwyd yn Llywodraethwr Michoacán yn 1928 ...

                                               

Andrej Korotayev

Mae Andrej Vitaljevič Korotajev yn anthropolegydd o Rwsia. Mae hefyd yn arbenigo mewn materion Dwyreiniol ac yn economegydd, hanesydd ac yn cymdeithasegydd. Mae ei feysydd arbenigol yn ymwneud ag ymchwil rhyng-ddiwylliannol, hanes y Dwyrain Canol ...

                                               

Nestor Makhno

Chwyldroadwr anarchaidd Wcreinaidd oedd Nestor Ivanovych Makhno a fun gadlywydd ar fyddin o werinwyr yn ystod Rhyfel Annibyniaeth yr Wcráin.

                                               

Joshua Nkomo

Ganed Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo ar 19 Mehefin 1917 yng Ngwarchodfa Semokwe, Matabeleland, pan oedd tiriogaeth Rhodesia dan reolaeth Cwmni Prydeinig De Affrica. Athro a phregethwr lleyg i Gymdeithas Genhadol Llundain oedd ei dad, a chogyddes y ...

                                               

José de San Martín

Cadfridog Archentaidd oedd José Francisco de San Martín y Matorras a oedd yn brif arweinydd rhyfeloedd annibyniaeth yr Ariannin, Tsile, a Pheriw oddi ar Ymerodraeth Sbaen. Ganwyd yn Yapeyú, Rhaglawiaeth Río de la Plata, a leolir heddiw yn Nhalait ...

                                               

Leon Trotsky

                                               

Louis XVI, brenin Ffrainc

Marie Thérèse Charlotte o Ffrainc, "Madame Royale" 1778–1851 Louis XVII, brenin Ffrainc 1785–95 Louis Joseph Xavier François o Ffrainc 1781–89 Sophie Hélène Béatrix o Ffrainc 1786–87

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →