ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Vera Pless

                                               

Pobi (cyfrol)

Llyfr coginio gan Elliw Gwawr yw Pobi a gyhoeddwyd yn 2014 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Pobi yw ail lyfr coginio a phobi Elliw Gwawr, yn dilyn llwyddiant ei llyfr cyntaf, Paned a Chacen. Maen estyniad oi blog ac yn llawn cynghori ...

                                               

Maria Assumpció Català i Poch

Gwyddonydd Sbaenaidd oedd Maria Assumpció Català i Poch, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, seryddwr, academydd ac ymchwilydd.

                                               

Pont yr Aber

Mae Pont yr Aber yn bont droi i gerddwyr yng Nghaernarfon, Gwynedd, sy’n gallu agor i adael cychod allan ac yn ôl ir harbwr. Maer bont droed hon yn mynd dros Afon Seiont ac mae’n croesi o fynedfa "Watergate", Castell Caernarfon i flaendraeth a Ch ...

                                               

Melissa Ponzio

Mae Melissa Ponzio yn actor Americanaidd syn fwyaf adnabyddus am ei rôl fel Melissa McCall yng nghyfres MTV Teen Wolf a fel Karen ar The Walking Dead. Yn diweddar, mae Ponzio wedi serennu fel Donna Robbins yn Chicago Fires.

                                               

Popeth Pws

Cyfrol gan Dewi Pws yw Popeth Pws a gyhoeddwyd yn 2015 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Maer gyfrol yn adlewyrchu dawn Dewi Pws i ddiddanu hen ac ifanc, yn cynnwys caneuon, cerddi i blant, cerddi dwl, cerddi difrifol, jôcs, straeon a ...

                                               

Carolyn Porco

Ganed Carolyn Porco ar 6 Mawrth 1953 yn The Bronx ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Sefydliad Technoleg California, Prifysgol Stony Brook, UDA ac Ysgol Uwchradd Cardinal Spellman. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer ca ...

                                               

María Teresa Miras Portugal

Gwyddonydd Sbaenaidd yw María Teresa Miras Portugal, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwyddonydd, dwyreinydd, arabydd ac athro prifysgol.

                                               

Y Porthwll

Nofel gan Elidir Jones yw Y Porthwll a gyhoeddwyd yn 2015 gan Dalen Newydd. Man cyhoeddi: Bangor, Cymru. Ers iddo adael y coleg, mae bywyd Cai Owen mewn rhigol, hyd nes iddo gyfarfod grym arallfydol y Porthwll syn ei alluogi i gywiro camgymeriada ...

                                               

Sigrid Poser

                                               

Cheryl Praeger

Mathemategydd Awstralaidd yw Cheryl Praeger, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel damcaniaeth gynrychioladol a dadansoddiad swyddogaethol.

                                               

Preseli (cerdd)

Cerdd Gymraeg gan Waldo Williams yw Preseli. Lluniodd y gerdd pan oedd yn byw yn Lloegr, fellyn edrych ar y Preseli or tu allan. Ceir bortread o bobl Y Preseli fel pobl syn deall sut i weithio hefoi gilydd heddychlon, ac mai her Waldo Williams ir ...

                                               

John Prichard (awdur)

Fei ganwyd yn Amlwch. Gweithiodd ar Fynydd Parys am gyfnod. Pe bynnag yn 1844 dechreuodd bregethu, ac yn 1845 aeth i Goleg y Bala. Treuliodd chwe mlynedd yn cenhadu a chadw ysgol ym Mancot, Sir y Fflint. Yn 1853 dychwelodd i Amlwch, ble cadwai ei ...

                                               

Sibylla Priess-Crampe

Mathemategydd Almaenig yw Sibylla Prieß-Crampe neu Sibylla Crampe, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel arbenigwr mewn geometreg ac algebra.

                                               

Pringles

Mae Pringles yn frand Americanaidd o creision stacadwy wediw wneud o datws a gwenith. Fei datblygwyd yn wreiddiol gan Procter & Gamble ym 1967 ac fei marchnatawyd fel "Pringles Newfangled Potato Chips", gwerthwyd y brand i Kelloggs yn 2012. O 201 ...

                                               

Profiadau Inter Galactig

Cyfrol o gerddi gan Gwyn Thomas yw Profiadau Inter Galactig a gyhoeddwyd yn 2013 gan Gyhoeddiadau Barddas. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Cyfrol gan y bardd toreithiog Gwyn Thomas yn cynnwys cerddi amrywiol syn cynnig golwg unigrywr bardd ar a ...

                                               

Prosiect Lon Las Cefni

Llwybr beicio yw Lon Las Cefni, prosiect a sefydlwyd gan Fenter Môn. Maer llwybr syn dilyn Cors Ddyga o Langefni i Falltraeth ac ymlaen drwy goedwig Niwbwrch at y Warchodfa Genedlaethol yn Abermenai. Mae hefyd yn cysylltu a llwybr yr arfordir. Hw ...

                                               

Prosiect WiciMôn

Yng ngwanwyn 2017, lansiwyd Prosiect WiciMôn i greu erthyglau gwyddonol cyfrwng Gymraeg er mwyn cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys y Wicipedia Cymraeg – y gwyddoniadur agored. Un o amcanion y prosiect yw codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaeth ...

                                               

Protest Comin Greenham

Protest enwog iawn oedd Protest Comin Greenham a gychwynnodd wrth i 40 o ferched orymdeithio i safle RAF Comin Greenham, yn Berkshire i annog diddymu arfau niwclear.

                                               

Kazimira Prunskienė

Gwyddonydd o Lithwania yw Kazimira Prunskienė neu Kazimira Danutė Prunskienė, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd, economegydd ac academydd. Roedd yn Brif Weinidog cyntaf Lithwania ar ôl datgan annibyniaeth 11 Mawrth 1990 a Gweinidog Amae ...

                                               

Mileva Prvanović

                                               

Ruth Rice Puffer

Ganed Ruth Rice Puffer ar 31 Awst 1907 yn Berlin ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Ysgol Uwchradd Hudson, Prifysgol Smith, Massachusetts a Phrifysgol Johns Hopkins.

                                               

Charlie Puth

Canwr Americanaidd yw Charles Otto Puth Jr. Mae hefyd yn gyfansoddwr a chynhyrchydd cerddoriaeth. Daeth i amlygrwydd drwy lwyddiant firaol fideos oi ganeuon a uwchlwythwyd i YouTube. Rhyddhawyd "See You Again" fel cân cyntaf Puth yn 2015, cân a g ...

                                               

Roland Puw

Darganfuwyd y copr yng Ngherrig y Bleddia "Mona Mine". Dyma un o ragflaenwyr y Chwyldro Diwydiannol ar yr Ynys, ac yn wir i Gymru gyfan. Yn ystod ffyniant y diwydiant copr ddiwedd y 18g, daeth Mynydd Parys yn enwog am yr ardal mwyaf cynhyrchiol y ...

                                               

Pŵer Niwclear Horizon

Mae Horizon yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Hitachi Ltd. Bydd y cyntaf o’r gweithfeydd pŵer niwclear arfaethedig hyn yn Wylfa Newydd ar arfordir gogleddol Ynys Môn, ger pentref Cemaes. Mae’r ail safle wrth ymyl Oldbury-on-Severn yn Ne Swydd Gae ...

                                               

Pwy oedd Arglwyddes Llanofer,Gwenynen Gwent?

Cyfrol ddwyieithog gan Celyn Gurden-Williams yw Pwy oedd Arglwyddes Llanofer, Gwenynen Gwent? / Who was Lady Llanover, The Bee of Gwent? a gyhoeddwyd yn 2016 gan Gymdeithas Gwenynen Gwent. Man cyhoeddi: Llanofer, Cymru. Augusta Hall, Arglwyddes L ...

                                               

Phil Jagielka

Yn y pen draw, arwyddodd Jagielka ar gyfer Everton F.C. ar 4 Gorffennaf 2007, mewn cytundeb gwerth £ 4 miliwn ar gontract pum mlynedd. Dechreuodd Jagielka tymor 2008-09 fel canolfan ddewis cyntaf yn ôl, gan chwarae bob munud o bob gêm gynghrair h ...

                                               

Flora Philip

                                               

Reginald William Phillips

Ganwyd yn Nhalgarth ym Mrycheiniog yn 1854. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Normal, Bangor. Ar ôl bod yn dysgu yn y Coleg am gyfnod symudodd i Gaergrawnt i astudio’r Gwyddorau Naturiol. Fe enillodd ysgoloriaeth a graddiodd yn y dosbarth cyntaf. Yn 1 ...

                                               

William Phillips

Roedd gan ei frawd fusnes dilladau yn yr Amwythig. Yn ystod ei flynyddoedd cynnar, roedd yn brentis teiliwr gydaii frawd. Ar ôl sawl blwyddyn daeth Phillips yn bartner yn y cwmni. Roedd ganddo ddiddordeb mawr mewn ffyngau ac roedd yn treulioi ams ...

                                               

Elisa Quintana

Ganed Elisa Quintana yn 1973 yn New Mexico ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Michigan, Prifysgol California, San Diego a Choleg Grossmont.

                                               

Virginia Ragsdale

Ganed Virginia Ragsdale ar 13 Rhagfyr 1870 yn Jamestown ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Göttingen, Coleg Guilford a Choleg Bryn Mawr.

                                               

Catherine Raisin

                                               

Isabelle Rapin

                                               

Marina Ratner

Mathemategydd or Undeb Sofietaidd ac UDA oedd Marina Ratner, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd ac academydd.

                                               

Manju Ray

Ganed Manju Ray yn 1947 ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Gwyddoniaeth a Thechnoleg Shanti Swarup Bhatnagar.

                                               

Rebel Rebel

Casgliad o 21 stori fer gan Jon Gower yw Rebel a gyhoeddwyd yn 2016 gan Y Lolfa. Man cyhoeddi: Tal-y-bont, Cymru. Ambell waith mae stori fel breuddwyd, yn cyrraedd ganol nos, yn gwyfynun dawel drwy ffenest â swn pitw, pitw, fel siffrwd sidan. Mae ...

                                               

Ana Sofia Reboleira

Gwyddonydd o Bortiwgal yw Ana Sofia Reboleira, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel biolegydd, söolegydd, chwilennwr, astudiwr myriapodau a pryfetegwr.

                                               

Jane B. Reece

Ganed Jane B. Reece ar 26 Mehefin 1944 ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Harvard, Prifysgol Califfornia, Berkeley, a Phrifysgol Rutgers, lle bun astudio Mathemateg.

                                               

Judith Rees

                                               

Mary Rees

Ganed Mary Rees ar 31 Gorffennaf 1953 yng Nghaergrawnt ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

                                               

Thomas Wynford Rees

Priododd yn 1926 â Rosalie, merch hynaf Syr Charles Innes a bu iddynt un mab Peter Rees, A.S. C Dover), ac un ferch. Cydnabyddid ef yn un o filwyr dewraf Cymru yn ystod a rhwng y ddau ryfel byd.

                                               

Christa Reich

                                               

Maria Reiche

Mathemategydd or Almaen oedd Maria Reiche, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel anthropolegydd, archeolegydd a chyfieithydd technegol a wnaeth ymchwil ir Llinellau Nazca ym Mheriw, gan ddechrau yn 1940.

                                               

Heather Reid

Ganed Heather Reid yn 1969 yn Paisley ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Swyddog o Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig OBE a Gwobr Kelvin.

                                               

Nancy Reid

Ganed Nancy Reid ar 17 Medi 1952 yn Canada. Priododd Nancy Reid gyda Donald A. S. Fraser. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Swyddog Urdd Canada, Cymrawd Cymdeithas Frenhinol Caeredin a Gwobr Krieger–Nelson.

                                               

Pauline Neura Reilly

Gwyddonydd Awstralaidd oedd Pauline Neura Reilly, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel awdur, adaregydd ac awdur plant.

                                               

Elena González Rey

Ganed Elena González Rey yn 1975 yn Sevilla ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal Andalucía.

                                               

Doris Reynolds

Ganed Doris Reynolds ar 11 Gorffennaf 1899 ym Manceinion ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal Lyell.

                                               

Marjorie Rice

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →