ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258                                               

George Armstrong Custer

Cadfridog ym myddin yr Unol Daleithiau oedd George Armstrong Custer. Ganed ef yn New Rumley, Ohio, yn fab i Emanuel Henry Custer 1806–1892 a Marie Ward Kirkpatrick 1807–1882. Aeth i Academi Filwrol West Point, lle graddiodd yn olaf o ddosbarth o ...

                                               

Datganiad Annibyniaeth yr Unol Daleithiau

Datganiad a fawbysiadwyd gan y Gyngres Gyfandirol ar 4 Gorffennaf 1776 oedd Datganiad Annibyniaeth yr Unol Daleithiau. Roedd yn egluro pam yr oedd Cyngres y 13eg talaith wedi pleidleisio ar 2 Gorffennaf iw cyhoeddi eu hunain yn annibynnol oddi wr ...

                                               

Geronimo

Ganed ef yn aelod o gangen Bedonkohe or Apache, ger Turkey Creek, afon sy’n llifo i Afon Gila yn yr hyn sy’n awr yn dalaith New Mexico o’r Unol Daleithiau, ond a oedd bryd hynny yn swyddogol yn rhan o Fecsico. Priododd ferch o’r Chiricauhua, a ch ...

                                               

Y Gorllewin Gwyllt

Am y genre, gweler Y Gorllewin Gwyllt genre. Cyfnod yn hanes yr Unol Daleithiau adeg ehangur goror tuar gorllewin yn y 19g oedd oes y Gorllewin Gwyllt.

                                               

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan, KKK ar lafar a The Klan yn anffurfiol, ywr enw o dri sefydliad de eithafol a oedd yn bodoli ac syn bodoli o hyd yn yr Unol Daleithiau. Maent yn adfocadu materion adweithiol eithafol megis goruchafiaeth y dyn gwyn, cenedlaetholdeb y ...

                                               

Y Llwybr Dagrau

Ymfudiad gorfodol yr Americanwyr Brodorol rhwng 1836 a 1839, yn bennaf o Georgia i Oklahoma, oedd y Llwybr Dagrau. Yn y cyfnod hwn roedd hawl gan y Fyddin Americanaidd i gymryd tir y brodorion, dros faner Tynged Amlwg, ac ehangu tiriogaeth yr Uno ...

                                               

Malcolm X

Roedd Malcolm X, a adnabyddid hefyd fel El-Hajj Malik El-Shabazz, yn weinidog gydar Mwslimiaid Duon ac yn llefarydd dros fudiad Cenedl Islam yn yr Unol Daleithiau. Ganed ef yn Omaha, Nebraska; roedd ei dad Earl Little yn bregethwr cynorthwyol gyd ...

                                               

Mount Vernon

Cartref teuluol George Washington, yn Virginia, Unol Daleithiau America, yw Mount Vernon, ar lan Afon Potomac fymryn ir de o Washington, D.C. Maer tŷ, ar yr ystâd sylweddol or un enw, yn adeilad newydd-glasurol Siorsaidd a godwyd gan dad George W ...

                                               

Neuadd Annibyniaeth Philadelphia

Mae Neuadd Annibyniaeth Philadelphia yn dirnod cenedlaethol yr Unol Daleithiau, sydd wedii lleoli yn Philadelphia, Pennsylvania ar Stryd Chesnut rhwng y 5ed ar 6ed stryd. Maer adeilad yn enwog yn bennaf am mai yn y fan yma y trafodwyd a chytunwyd ...

                                               

Pearl Harbor

Mae Pearl Harbor yn harbwr ar ynys Oahu, Hawaii, ir gorllewin o Honolulu. Mae rhannau helaeth or harbwr ar ardal gerllaw yn ganolfan lyngesol dyfroedd dwfn syn perthyn i Lynges yr Unol Daleithiau. Mae hefyd yn bencadlys i Lynges Cefnfor Tawel yr ...

                                               

Gabriel Prosser

Roedd Gabriel Prosser, neu Gabriel, yn arweinydd gwrthryfel pobl groen ddu ar ddiwedd y 18g yn Virginia. Ganwyd Gabriel yn Henrico County, Virginia, tuar flwyddyn 1776. Arweiniodd wrthryfel y caethweision yn erbyn creulondeb y meistri. Roedd yn b ...

                                               

Pryniant Louisiana

Pryniant Louisiana ywr tir a brynwyd gan lywodraeth Unol Daleithiau America oddi wrth Ffrainc am 27.267.622 o ddoleri ar 30 Ebrill 1803. Roedd y tir yn cynnwys ardal eang yn gorwedd rhwng Afon Mississippi a mynyddoedd y Rockies. Dwblodd y Prynian ...

                                               

Sacco a Vanzetti

Dau Eidalwr a ymfudodd ir Unol Daleithiau ym 1908 oedd Nicola Sacco a Bartolomeo Vanzetti. Cawsant eu harestio au profi am lofruddior tâl-feistr Frederick Parmenter ar gwarchodwr Alessandro Berardelli yn ystod lladrad ffatri esgidiau Slater and M ...

                                               

Joseph Smith

Sefydlydd Mudiad Saint y Dyddiau Diwethaf oedd Joseph Smith, Jr., a elwir hefyd yn Formoniaeth. Roedd yn ffigwr crefyddol a gwleidyddol o bwys yn yr Unol Daleithiau yn ystod y 1830au ar 1840au. Ym 1827, dechreuodd Smith gasglu dilynwyr crefyddol ...

                                               

Terfysgoedd Nos White

Cyfres o ddigwyddiadau treisgar a ddechreuwyd oherwydd dedfryd byr Dan White am fradlofruddio Maer San Francisco George Moscone a Harvey Milk, arolygwr hoyw agored San Francisco oedd terfysgoedd nos White. Digwyddodd ar noson yr 21 Mai, 1979 yn S ...

                                               

Terfysgoedd Stonewall

Yn nhymor yr Hydref 1959, dechreuodd heddlu Dinas Efrog Newydd, o dan weinyddiaeth Wagner, gau bariau hoywr ddinas. Roedd oddeutu 24 bar ym Manhattan ar ddechraur flwyddyn. I raddau helaeth, daeth y mesuriadau llym yma o ganlyniad i ymgyrch parha ...

                                               

Ynys Ellis

Ynys fechan ym mae Efrog Newydd yn yr Unol Daleithiau yw Ynys Ellis. Gwasanethai Ynys Ellis fel canolfan i "brosesu" mewnfudwyr ir Unol Daleithiau ar ddiwedd y 19g a degawdau cyntaf yr 20g. Arwynebedd yr ynys ydy 27.5 erw 11.1 ha.

                                               

Brwydr Poltava

Ymladdwyd Brwydr Poltava ar 27 Mehefin 1709, rhwng byddin Sweden dan yr brenin Siarl XII a byddin Rwsia dan Pedr I. Ir gogledd o ddinas Poltava yn Wcráin heddiw. Daeth y frwydr i ben wrth ir fyddin Sweden gael ei falu, a gorfodwyd y fyddin Sweden ...

                                               

Brwydr

Ymladdfa gan luoedd milwrol ar faes yw brwydr. Yn gyffredinol mae i frwydr barhad, ardal, a nifer benodol o luoedd, ac bydd yn rhan o ymgyrch neu ryfel.

                                               

Ail Ryfel Tsietsnia

Gwrthdaro rhwng Ffederasiwn Rwsia a Gweriniaeth Tsietsniaidd Itsceria o 1999 hyd 2009 oedd Ail Ryfel Tsietsnia. Dilynodd Rhyfel Cyntaf Tsietsnia. Lansiwyd gan Rwsia ar 26 Awst 1999 fel ymateb i oresgyniad Dagestan gan y Frigâd Gadwr Heddwch Islam ...

                                               

Rhyfel Cyntaf Tsietsnia

Gwrthdaro rhwng Ffederasiwn Rwsia a Gweriniaeth Tsietsniaidd Itsceria o Ragfyr 1994 hyd Awst 1996 oedd Rhyfel Cyntaf Tsietsnia. Cafodd y Blaid Gomiwnyddol yng Ngweriniaeth Tsietsnia ei dymchwel gan fudiad poblyddaidd Dzhokar Dudayev a ddatganodd ...

                                               

Yasser Arafat

Arweinydd gwleidyddol Palesteinaidd oedd Yasser Arafat. Ganwyd yn ninas Cairo, yr Aifft, ac ystyriwyd ef yn ymladdwr dros ryddid Palesteina gan ei gefnogwyr ac fel terfysgwr gan eraill megis Israel. Roedd yn gyd-sefydlydd Mudiad Rhyddid Palestein ...

                                               

Y Croesgadau

Maer erthygl hon yn ymwneud â Chroesgadaur Oesoedd Canol. Am enghreifftiau eraill or gair Croesgad neu Crŵsad, gweler Croesgad gwahaniaethu a Croesgadwr. Roedd y Croesgadau yn gyfres o ymgyrchoedd milwrol a ymladdwyd gan Gristnogion o orllewin Ew ...

                                               

Golan (Beibl)

Am enghreifftiau eraill or gair, gweler Golan. Dinas y cyfeirir ati yn y Beibl fel un or chwech Dinas Noddfa yw Golan. Roedd yn un or 48 tref a roddwyd ir Lefiaid yn yr Hen Destament. Mae ei union safle yn ansicr. Dywedir ei bod ym Masan yn rhand ...

                                               

George Habash

Arweinydd Palesteinaidd oedd George Habash, hefyd al-Hakim ". Ganed ef yn Lydda Lod yn Israel heddiw i deulu o Balesteiniaid Cristionogol. Yn 1948 roedd ei deulu ymysg tua 10.000 o drigolion Palestinaidd a yrrwyd or ddinas pan gipiwyd hi gan Isra ...

                                               

T. E. Lawrence

Milwr, archaeolegydd, ac awdur oedd y Cyrnol Thomas Edward Lawrence, CB, DSO a wasanaethodd yn y Fyddin Brydeinig. Maen adnabyddus fel Lawrence o Arabia oherwydd ei ran yng ngwrthryfel yr Arabiaid yn erbyn Ymerodraeth yr Otomaniaid yn y Rhyfel By ...

                                               

Penuel

Lle a grybwyllir yn y Beibl yw Penuel, hefyd Peniel. Ymddengys ei fod ir dwyrain o afon Iorddonen ac ir gogledd o afon Jabbok. Cofnodir yr hanes yn llyfr Genesis, lle mae Jacob yn ymryson â dyn, syn cael ei amlygu fel angel Gen. 32:24-32. Rhoddod ...

                                               

Rhestr rhyfeloedd yn y Dwyrain Canol

Gwrthryfel yn erbyn Heraclius 613. Gwrthryfel Diocesarea 351-2. Brwydr Palmyra Rhyfel Kitos 115–117, neu Ail ryfel yr Iddewon a Rhufain. Rhyfel cyntaf yr Iddewon a Rhufain 66-73, hefyd Gwrthryfel yr Iddewon neu Gwrthryfel Mawr yr Iddewon. Rhyfelo ...

                                               

Brwydr Sheriffmuir

Roedd Brwydr Sheriffmuir yn ddigwyddiad hollbwysig yn ystod gwrthryfel y Jacobitiaid yn 1715-16. Brwydrodd ar 13 Tachwedd 1715 rhwng byddin Jacobitaidd odan arweiniaeth Iarll Mar, a byddin llywodraeth Prydain odan Iarll Argyll. Roedd byddin Mar y ...

                                               

Cyfamodwyr (yr Alban)

Erthygl am y mudiad Albanaidd hanesyddol yw hon. Am fudiad y Cyfamodwyr yng Nghymru gweler Cymdeithas Cyfamod y Cymry Rhydd. Plaid grefyddol a gwleidyddol yn yr Alban yn yr 17g oedd Y Cyfamodwyr. Yn grefyddol, roeddynt yn gysylltiedig â Presbyter ...

                                               

Cytundeb Falaise

Arwyddwyd Cytundeb Falaise gan Wiliam I, brenin yr Alban a Harri II, brenin Lloegr yn 1174 ar ôl i Harri gipior brenin Albanaidd. Roedd termaur cytundeb yn cynrychioli buddugoliaeth sylweddol ir brenin Seisnig; wnaeth William gydnabod awdurdod y ...

                                               

Awyrgludiad Berlin

Awyrgludiad i wrthwynebu Blocâd Berlin oedd Awyrgludiad Berlin. Wedir Ail Ryfel Byd, meddianwyd tiriogaeth yr Almaen gan y Cynghreiriaid: yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a Ffrainc yn y gorllewin, ar Undeb Sofietaidd yn y dwyrain. Roedd dina ...

                                               

Castell Bronllys

Mae Castell Bronllys yn gastell mwnt a beili yng nghymuned Bronllys ger Aberhonddu ym Mhowys ac sydd bellach dan ofal CADW. Mae ar agor ir cyhoedd rhwng Ebrill a Hydref. Ceir pentref Bronllys gerllaw. Maer castell mwnt a beili hwn ir de or pentre ...

                                               

Castell Cwm Meurig Isaf

Hen domen, neu fwnt, or Oesoedd Canol ydy Castell Cwm Meurig Isaf, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y" beili”. Lleoliad: Ystrad Fflur, Ceredigion; cyfeiriad grid SN718677. Fe godwyd y rhan fwyaf or tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawda ...

                                               

Castell Pistog

Hen domen, neu fwnt, or Oesoedd Canol ydy Castell Pistog, heb y mur gwarcheidiol arferol, sef y" beili”. Lleoliad: Llangeler, Ceredigion; cyfeiriad grid SN382403. Fe godwyd y rhan fwyaf or tomenni hyn yng Nghymru rhywdro rhwng degawdau olaf yr 11 ...

                                               

Castell Stokesay

                                               

Abaty Cwm-hir

Maer erthygl hon yn trafod yr abaty. Am y gymuned or un enw, gweler Abaty Cwm-hir cymuned Abaty yn perthyn i Urdd y Sistersiaid oedd Abaty Cwm-hir, neu Abaty Cwm Hir. Saif ir gogledd o dref Llandrindod ym Mhowys. Sefydlwyd y fynachlog yn 1143, a ...

                                               

Abaty Llandudoch

Abaty yn Llandudoch, sir Benfro yw Abaty Llandudoch. Sefydlwyd ef fel priordy tua 1115 ar gyfer prior a deuddeg mynach o Urdd Tiron, gan Robert fitz Martin ai wraig Maud Peverel. Yn 1120, daeth yn abaty, gydar mynachod yn dilyn rheol Urdd Sant Be ...

                                               

Aberffraw (cantref)

Roedd Cantref Aberffraw yn un o dri chantref Môn yn yr Oesoedd Canol, ynhgyd â Cemais a Rhosyr. Dymar pwysicaf or tri chantref gyda phrif lys tywysogion Gwynedd yn Aberffraw yn ganolfan iddo. Fei lleolir yng ngorllewin canolbarth yr ynys yn wyneb ...

                                               

Alban (esgob)

Clerigwr fun Esgob Bangor o 1195 hyd 1197 oedd Alban neu Alan. Bun brior un o ysbytai Urdd Sant Ioan yn Lloegr, cyn cael ei apwyntion Esgob Bangor gan Archesgob Caergaint yn 1195. Cysegrwyd ef ar 16 Ebrill 1195. Treuliodd y rhan fwyaf oi gyfnod f ...

                                               

Archaeologia Cambrensis

Cylchgrawn dysgedig blynyddol syn ymwneud ag archaeoleg yng Nghymru yw Archaeologia Cambrensis. Fei cyhoeddir gan Cymdeithas Hynafiaethau Cymru er 1846, ond cyhoeddwyd y rhifyn gyntaf ym 1845, flwyddyn cyn sefydlur Gymdeithas ei hun yn swyddogol. ...

                                               

Arwystli Uwch Coed

Cwmwd yn ne-orllewin Teyrnas Powys oedd Arwystli Uwch Coed. Gydai gymydog ir dwyrain, Arwystli Is Coed, roedd yn un o ddau gwmwd cantref Arwystli. Gorweddair cwmwd yn y bryniau isel ir gorllewin or goedwig drwchus a orweddai yng nghanol cantref A ...

                                               

Banc yr Eidion Du

Fei sefydlwyd yn y Kings Head yn Llanymddyfri yn dangos llun o eidion ar ei nodau. Bu iddo hanes hir a llewyrchus; agorwyd canghennau yn Llanbedr Pont Steffan ac yn Llandeilo. Parhaodd ym meddiant yr un teulu hyd 1909 pryd y gwerthwyd yr ewyllys ...

                                               

Beli ab Eiludd

                                               

Bonedd y Saint

Mae Bonedd y Saint yn draethodyn achyddol syn manylu yr achau seintiau a brenhinoedd Brythoneg cynnar. Maen cyfeirio at amryw o lawysgrifau gwahanol ar gael yn dyddio or 12g, er bod y deunydd yn llawer hŷn; gwelir hyn er enghraifft yn enwaur sein ...

                                               

Brochfael ab Elisedd

Brenin Powys yng nghanol yr 8g oedd Brochfael ap Elisedd. Olynodd ei dad, Elisedd ap Gwylog, a dilynwyd ef ar yr orsedd gan ei fab, Cadell ap Brochfael.

                                               

Brwydr Aber Tywi

Ymladdwyd Brwydr Aber Tywi yn 1044 rhwng Hywel ab Edwin, brenin Deheubarth, a Gruffudd ap Llywelyn. Gruffudd a orfu gan ladd Hywel ger aber afon Tywi.

                                               

Brwydr Abergwili

Yn 1022 cipiodd Llywelyn ap Seisyll deyrnas Deheubarth, gan ennill buddugoliaeth dros Rhain, Gwyddel oedd yn honni bod a hawl ir deyrnas, ym Mrwydr Abergwili, a ymladdwyd yn ardal Abergwili, Dyffryn Tywi. Yn ôl Brut y Tywysogion, yr oedd teyrnasi ...

                                               

Brwydr Llandudoch

                                               

Brwydr Morfa Rhuddlan

Ymladdwyd Brwydr Morfa Rhuddlan ar Fordda Rhuddlan yn y flwyddyn 796 rhwng gwŷr Gwynedd - o bosib dan arweiniad y brenin Caradog ap Meirion - a gwŷr Mercia dan arweiniad Offa. Fei cofnodir yn yr Annales Cambriae ac fei cofir hyd heddiw fel cyflaf ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →