ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254                                               

Gemaur Gymanwlad 2010

Gemaur Gymanwlad 2010 oedd y pedwerydd tro ar bymtheg i Gemaur Gymanwlad gael eu cynnal. Delhi Newydd, India oedd cartref y Gemau rhwng 3 - 14 Hydref. Cafwyd cyfarfod i ddewis y ddinas fyddain cynnal y Gemau yn ystod Cyfarfod Ffederasiwn Gemaur G ...

                                               

Mohammed Ali Jinnah

Sefydlydd gwladwriaeth annibynnol Pacistan oedd Mohammed Ali Jinnah. Ganed Jinnah yn Karachi yn 1876. Astudiodd y gyfraith yn Lloegr ac am gyfnod hir bu ganddo bractis cyfreithiwr llwyddiannus yn India cyn iddo droi ei law at wleidyddiaeth. Fel a ...

                                               

Thomas Parry (marsiandïwr)

Marsiandïwr Cymreig oedd Thomas Parry, sydd â lle pwysig yn hanes economi Tamil Nadu yn India. Ganed Thomas Parry yn drydydd fab Edward Parry ac Anne Vaughan, o Blas Leighton, ger Y Trallwng ym Maldwyn Powys. Dilynodd yrfa fel marsiandïwr. Pan sy ...

                                               

Porth India (Mumbai)

Cofeb yn Mumbai, yr India, ydy Porth India. Fei lleolir ar lannau dyfroedd ardal Apollo Bunder yn Ne Mumbai. Bwa basalt ywr porth syn 26 medr neu 85 troedfedd o uchder. Arferai fod yn lanfa cyntefig a ddefnyddiwyd gan bysgotwyr a chafodd ei adnew ...

                                               

Bahadur Shah Zafar

Teyrn a bardd o India oedd Bahadur Shah Zafar. Cafodd ei eni yn Delhi yn 1775 a bu farw yn Yangon. Roedd yn fab i Akbar Shah II. Yn ystod ei yrfa bun Ymerawdwr Mughal.

                                               

Hanes Indonesia

Cafwyd hyd i weddillion Homo erectus yn dyddio i tua 600.000 o flynyddoedd yn ôl at ynys Jafa. Yn y cyfnod yma, roedd lefel y môr yn is nag yw yn awr, ac roedd rhai or ynysoedd wedi eu huno ai gilydd ac ar tir mawr. Yn y cyfnod rhwng y 7g ar 14g, ...

                                               

Plaid Gomiwnyddol Indonesia

Plaid Gomiwnyddol yn Indonesia oedd Plaid Gomiwnyddol Indonesia Indoneseg: Partai Komunis Indonesia neu PKI. Hyd nes ir blaid gael ei gwahardd wedi ymgais i gipio grym yn Indonesia yn 1965, hi oedd plaid Gomiwnyddol fwyaf y byd o ran nifer o aelo ...

                                               

Vereenigde Oost-Indische Compagnie

Cwmni or Iseldiroedd oedd y Vereenigde Oost-Indische Compagnie neu VOC, a adnabyddir hefyd fel Cwmni Iseldiraidd Indiar Dwyrain." Bur cwmni yn llwyddiannus iawn, ac ystyrir ef fel cwmni rhyngwladol cyntaf y byd. Sefydlwyd y cwmni yn 1602 gan Joha ...

                                               

Assyria

Ardal o amgylch rhan uchaf Afon Tigris yn yr hyn sydd heddiw yn Irac oedd Assyria. Defnyddir yr enw hefyd am y wladwriaeth a sefydlwyd yn yr ardal yma, a dyfodd yn ymerodraeth. Dawr enw o enwr brifddinas wreiddiol, Assur. Yn ystod y cyfnod cynnar ...

                                               

Gwrthryfel Zanj

Gwrthryfel gan gaethweision yn erbyn Califfiaeth yr Abasiaid yn ne Mesopotamia oedd Gwrthryfel Zanj. Dygwyd miloedd ar filoedd o gaethweision croenddu o Ddwyrain Affrica, a elwir Zanj gan ddaearyddwyr Mwslimaidd, i ddraenior corsydd hallt i ddwyr ...

                                               

Rhyfel Irac

Yn 2003, fe aeth llywodraethau Unol Daleithiau America ar Deyrnas Unedig i ryfel yn erbyn Irac ai harlywydd Saddam Hussein, rhyfel a barodd hyd at 2011 pan adawodd yr UDA. Cred llawer fod yr Americanwyr, o dan eu llywydd George W. Bush am ddial a ...

                                               

Hyrcania

Hyrcania oedd enw satrapi a orweddai yn nhiriogaethau presennol Golestan, Mazandaran a Gilan yn Iran a rhan o Tyrcmenistan, ir de o Fôr Caspia. Enwr Groegiaid hynafol ar Fôr Caspia oedd "Môr Hyrcania". "Hyrcania" ywr enw am yr ardal yn y cofnodio ...

                                               

Ruhollah Khomeini

Gwleidydd ac arweinydd crefyddol o Iran oedd Ruhollah Mostafavi Moosavi Khomeini ynganiad, 24 Medi 1902 – 3 Mehefin 1989), a adwaenir hefyd fel Aiatola Khomeini. Ef oedd arweinydd Chwyldro Islamaidd Iran a sbardunwyd yn 1979 ac a welodd ddymchwel ...

                                               

Mithridates I, brenin Parthia

Brenin Parthia oedd Mithridates I neu Mithridates, a deyrnasai fel "Brenin Mawr" y wlad o tua 171 CC hyd 138 CC, gan ddilyn ei frawd Phraates I o Parthia. Roedd yn fab ir brenin Phriapatius o Parthia. Dan Mithridates tyfodd Parthia yn rym gwleidy ...

                                               

Shahnameh

Cerdd epig neu arwrgerdd Berseg o Bersia ywr Shahnameh, hefyd Sjahnama ac amrywiadau eraill, "Llyfr y Brenhinoedd". Yr awdur oedd y bardd Persaidd Ferdawsi, a fun ei ysgrifennu dros gyfnod o flynyddoedd, yn gorffen tua 1008 neu 1010. Ysgrifenodd ...

                                               

Dorestad

Yn yr Oesoedd Canol cynnar, yr oedd Dorestad yn un o ddinasoedd pwysicaf a mwyaf llewyrchus Yr Iseldiroedd. Safai ar lannau Afon Rhein, ir de o ddinas Utrecht, ger tref bresennol Wijk bij Duurstede, ar safle hen gaer Rufeinig. Yn y cyfnod rhwng 6 ...

                                               

Huw Llwyd

Bardd yn y Gymraeg a milwr oedd Huw Llwyd, a aned yng Nghynfal-fawr ym mhlwyf Maentwrog yn yr hen Sir Feirionnydd, gogledd Cymru. Roedd Huw yn perthyn ir un teulu âr llenor a chyfrinydd Morgan Llwyd.

                                               

Tywysog Orange

Teitl brenhinol oedd yn wreiddiol yn deitl rheolwr Tywysogaeth Orange, yn awr yn rhan o dde Ffrainc yw Tywysog Orange. Yn 1544, daeth Tywysogaeth Orange i feddiant Wiliam o Orange a brenhinllin Orange-Nassau. Trwyddynt hwy, daeth yn deitl a ddefn ...

                                               

Wiliam I, Tywysog Orange

Tywysog Orange ac arweinydd gwrthryfel yr Iseldiroedd yn erbyn Sbaen yn yr 16g oedd Wiliam I, Tywysog Orange, a adwaenir hefyd fel Wiliam y Tawedog neu fel Wiliam o Orange. Roedd Wiliam yn wreiddiol yn gweithredu fel stadhouder dros frenin Sbaen ...

                                               

Abigail

Abigail oedd gwraig Nabal; daeth yn wraig ir gŵr a ddaeth wedyn yn Frenin Dafydd ar ôl marwolaeth Nabal. Abigail oedd ail wraig Dafydd, ar ôl Michal merch Saul, a rhoddodd Saul yn ddiweddarach yn briod i Palti, mab Laish pan aeth Dafydd i guddio ...

                                               

Abigail (mam Amasa)

Mae Abigail yn gymeriad yn y Beibl Hebraeg / Yr Hen Destament. Hi oedd mam Amasa, cadlywydd pennaf byddin Absalom. Mae 2 Samuel 17:25 yn cyfeirio at Abigail fel chwaer i Serfia, ac felly yn modryb i Joab. Yn 1 Cronicl 2: 13–16, cyfeirir at Abigai ...

                                               

Abihail

Mae Abihail yn enw ar bedair o gymeriadau yn yr Hen Destament dwy ferch a dau ddyn. Ystyr yr enw yw tad goleuni neu dad cadernid. Abihail b. Gwraig Abisur a mam Aban, a Molid. Abihail g Tad ir Frenhines Esther ac ewythr Mordecai y gŵr a magodd Es ...

                                               

Abisag

Roedd Abisag yn fenyw hynod olygus ac yn gywely i’r brenin Dafydd yn ei henaint. Roedd hin ganolog ir ymgyrch aflwyddiannus i sicrhau olyniaeth Adoniah iw orsedd ar ôl farwolaeth y brenin yn hytrach na Solomon, ei hanner frawd iau.

                                               

Achsah

Mae Achsah yn ferch y mae sôn amdani yn Yr Hen Destament / Y Beibl Hebraeg. Roedd hin ferch i Caleb.

                                               

Ahinoam

Enw Hebraeg yw Ahinoam syn golygu brawd pleserau Mae dau gyfeiriad yn y Beibl at bobl syn dwyn yr enw: Ahinoam #2, a ddaeth yn ail wraig Dafydd Ahinoam #1 a ddaeth yn wraig i Saul

                                               

Asnath

Mae Asnath yn fenyw ceir sôn amdani yn Llyfr Genesis yn yr Hen Destament fel gwraig Joseff yn yr Aifft. Mae llawer or hanesion amdani yn dod o ysgrifau apocryffaidd ac anghanonaidd.

                                               

Asuba

Mae Asuba yn enw ar ddwy fenyw yn yr Hen Destament. Ystyr yr enw yw diffaith, neu anghyfannedd. Deiliad cyntaf yr enw oedd gwraig gyntaf Caleb mab Hesron. Daeth yn fam i dri mab Caleb, Jeser, Sobab, ac Ardon. Bu farw Asuba cyn ei gŵr ac fe ail br ...

                                               

Athaleia

Roedd Athaliah yn ferch ir Brenin Ahab ar Frenhines Jesebel o Israel. Bun brenhines gydweddog Jwda fel gwraig y Brenin Joram, un o ddisgynyddion y Brenin Dafydd, ac yn ddiweddarach yn frenhines raglywiol tua. 841–835 CC.

                                               

Bathseba

Roedd Bathseba yn wraig i Ureias* yr Hethiad ac yn ddiweddarach i Dafydd Frenin, yn ôl yr Hen Destament. Mae hin fwyaf adnabyddus am y naratif Beiblaidd lle gwysiwyd hi gan y Brenin Dafydd, a oedd wedi ei gweld yn ymolchi ac yn ei chwenychu hi. H ...

                                               

Bethel (Israel)

Gweler Bethel am enghreifftiau eraill or enw. Roedd Bethel yn dref yn yr hen Israel, tua 10 milltir ir gogledd o Jerusalem. Credir ei bod ar safle pentref Palesteinaidd presennol Beitun ar y Lan Orllewinol, ac mae gwladfa Israelaidd Beit El gerll ...

                                               

Bilha

Mae Bilha yn fenyw a grybwyllir yn Llyfr Genesis. Mae Genesis 29:29 yn ei disgrifio fel morwyn Laban, a roddwyd i Rahel i fod yn forwyn ar adeg priodas Rahel â Jacob. Pan fethodd Rahel â chael plant, rhoddodd Bilha i Jacob fel gordderchwraig i es ...

                                               

Cetura

Roedd Cetura yn ordderchwraig ac wedyn yn wraig ir patriarch Beiblaidd Abraham. Yn ôl Llyfr Genesis, priododd Abraham â Cetura ar ôl marwolaeth ei wraig gyntaf, Sara. Roedd gan Abraham a Cetura chwe mab. Enwaur meibion oedd Simran, Jocsan, Medan, ...

                                               

Dafydd (brenin)

Cymeriad yn yr Hen Destament ac ail frenin teyrnas unedig Israel oedd Dafydd. Yn draddodiadol, cyfeirir ato hefyd fel Dafydd Broffwyd. Ceir ei hanes yn nifer o lyfraur Hen Destament: I Samuel a II Samuel, Llyfr Cyntaf y Cronicl ac Ail Lyfr y Bren ...

                                               

Galilea

Rhan ogleddol Israel yw Galilea. Yn draddodadol, rhennir Galilea yn dri rhanbarth: Galilea Isaf Gorllewin Galilea Galilea Uchaf Mae Galilea yn ymestyn o Dan yn y gogledd, wrth droed Mynydd Hermon, i Carmel a Gilboa yn y de, ac o ddyffryn Afon Ior ...

                                               

Gwrthdaro Israel-Libanus

Maer Gwrthdaro Israel-Libanus yn parhau ers dros hanner canrif ac yn rhan or gwrthdaro ehangach hwnnw rhwng Israel ai chymdogion, sef gwrthdaro Arab-Israelaidd. Daeth byddinoedd y ddwy wlad ben-ben ai gilydd ar sawl achlysur, gan gynnwys Rhyfel L ...

                                               

Hanna

Gellir darllen hanes Hanna yn 1 Samuel 1:2-2:21. Ni chrybwlliir hi mewn unman arall yn y Beibl. Ac yr oedd rhyw ŵr o Ramathaim-Soffim, o fynydd Effraim, a’i enw Elcana, mab Jeroham, mab Elihu, mab Tohu, mab Suff, Effratewr: 2 A dwy wraig oedd idd ...

                                               

Herod Fawr

Roedd Herod Fawr neu Herod I yn frenin trwy ganiatad Rhufain ar dalaith Rufeinig Iudaea. Maer rhan fwyaf or wybodaeth amdano yn dod o weithiau yr hanesydd Iddewig Josephus, ond mae hefyd sôn amdano yn y Beibl yn yr hanes am eni Iesu Grist, lle yn ...

                                               

Jonathan

                                               

Masada

Caer a safle archaeolegol yn Israel yw Masada. Saif yn Rhanbarth Deheuol Israel, ar graig ar ochr ddwyreinol Anialwch Judea. Maer clogwynin cyrraedd uchder o 1.300 troedfedd ar yr ochr ddwyreiniol, a thua 300 troedfedd ar yr ochr orllewinol. Yn ô ...

                                               

Môr Galilea

Llyn yn Ngalilea, yng ngogledd Israel yw Môr Galilea, hefyd Môr Tiberias, Llyn Tiberias a Llyn Genasaret. Hawlir rhan or tir ar y lan ogledd-ddwyreiniol gan Syria. Môr Galilea yw llyn mwyaf Israel. Maen 21 km o hyd a 13 o led, gyda dyfnder o 48 m ...

                                               

Rhyfel Libanus 2006

Gwrthdaro milwrol yn Libanus a gogledd Israel oedd Rhyfel Libanus 2006, a elwir hefyd yn Rhyfel Gorffennaf yn Libanus ac Ail Ryfel Libanus yn Israel. Maen rhan o frwydr ehangach rhwng yr Israeliaid ai chymdogion, sef yr hyn a elwir yn wrthdaro Is ...

                                               

Samuel

Cymeriad yn yr Hen Destament, proffwyd ac un or barnwyr oedd Samuel. Ceir ei hanes yn Llyfr Cyntaf Samuel ac Ail Lyfr Samuel. Roedd yn fab i Elcana ai wraig Hanna. Bu Hanna yn ddiblant am gyfnod maith, ac addawodd pe câi blentyn y byddain ei gyse ...

                                               

Saul

Maer erthygl yma am y brenin y ceir ei hanes yn yr Hen Destament. Am ystyron eraill, gweler Saul gwahaniaethu Cymeriad yn yr Hen Destament oedd Saul. Ef oedd brenin cyntaf teyrnas unedig Israel. Roedd yn fab i Cis, ac yn perthyn i lwyth Benjamin. ...

                                               

Seffora

Mae Seffora yn cael ei grybwyll yn Llyfr Exodus fel gwraig Moses, a merch Reuel / Jethro, offeiriad a thywysog Midian. Yn Llyfr y Croniclau, sonnir am ddau o’i ŵyr: Sebuel, mab Gersom, a Rehabia, mab Elieser.

                                               

Seres

Roedd Seres yn wraig i Haman Tywysog yr Agagiad y sonnir amdani yn yr Hen Destament yn Llyfr Esther. Cynghorodd Seres ei gŵr i baratoi crocbren uchel 50 cufydd ac i grogi Mordecai arni. Fodd bynnag, cynghorodd Haman yn ddiweddarach na fyddai’n ga ...

                                               

Siba

Sibia, oedd brenhines gydweddog y Brenin Ahasia o Jwda, a mam y Brenin Joas. Roedd hin dod o Beerseeba. Dim ond yn 2 Brenhinoedd 12:1 a 2 Cronicl 24:1 y sonnir amdani, y ddau gyfeiriad at esgyniad ei mab. Nid ywr cyfeiriadau Beiblaidd yn rhoi unr ...

                                               

Solomon

Solomon, hen ffurf Gymraeg Selyf a hefyd Salmon, oedd brenin teyrnas unedig Israel yn ystod ei Hoes Aur. Teyrnasodd o tua 975 CC neu 970 CC hyd 925 CC. Yn ôl yr Hen Destament, ef oedd yn gyfrifol am adeiladur deml gyntaf yn Jeriwsalem, Teml Solom ...

                                               

Ymateb rhyngwladol i ymosodiad Israel ar longau dyngarol Gaza 2010

Mae llawer o wledydd wedi beirniadu Israel am ymosod ar gwch dyngarol yn cludo cymorth i Gaza ar 31 Mai 2010 gan ladd o leiaf 10 o sifiliaid. Er enghraifft, ar 05 Mehefin, penderfynodd gweithwyr porthladdoedd Sweden atal pob cwch o Israel rhag my ...

                                               

Ymosodiad Israel ar lynges ddyngarol Gaza 2010

Ar 31 Mai, 2010 ceisiodd chwech o gychod dyngarol gludo nawdd a chymorth i drigolion Llain Gaza; llynges wedii threfnu gan Mudiad Rhyddid i Gaza, sef cymdeithas ryngwladol syn dadlau dros hawliau dynol y Palesteiniaid gyda phobl megis Desmond Tut ...

                                               

Hanes Iwerddon

Mae Hanes Iwerddon yn dechrau gyda dyfodiad pobloedd cynnar pan nad oedd Iwerddon yn ynys, gan fod tir yn ei chysylltu ag Ynys Prydain ac ag Ewrop. Maer olion cyntaf sydd wedi eu darganfod hyd hyn yn dyddio i tua 8000 CC. Mae llawer mwy o olion o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →