ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253                                               

Cimbri

Llwyth Almaenig yn wreiddiol o ogledd Jutland oedd y Cimbri. Tua diwedd yr ail ganrif CC ymfudodd nifer fawr o’r Cimbri gyda llwythau y Teutones a’r Ambrones tua’r de i chwilo am diriogaethau newydd i’w sefydlu. Efallai fod hyn oherwydd effeithia ...

                                               

Hedeby

Roedd Hedeby ; Almaeneg Diweddar: Haithabu), yn dref Lychlynaidd bwysig yn Nenmarc, a oedd yn ei hanterth yn y cyfnod or 8g hyd yr 11g. Safai ar ben deheuol gorynys Jutland. Datblygodd Hedeby fel canolfan fasnach ar ei safle ar ben cilfach fordwy ...

                                               

Teutones

Llwyth Almaenig yn wreiddiol o Jutland oedd y Teutones. Credir eu bod wedi rhoi eu henw i ardal Thy yng ngogledd Denmarc. Tua diwedd yr ail ganrif CC ymfudodd nifer fawr o’r Teutones gyda llwythau y Cimbri a’r Ambrones tua’r de i chwilo am diriog ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol yr Awyr

Roedd Ysgrifennydd Gwladol yr Awyr yn swydd lefel Cabinet y Deyrnas Unedig. Roedd deiliad y swydd yn gyfrifol am Weinyddiaeth yr Awyr. Fei crewyd ar 10 Ionawr 1919 i reolir Awyrlu Brenhinol. Ar 1 Ebrill 1964, ymgorfforwyd y Weinyddiaeth Awyr yn y ...

                                               

Cytundeb Oregon

Mae Cytundeb Oregon, a elwir hefyd yn Gytundeb Washington, yn gytundeb ddwyochrog rhwng y Deyrnas Unedig ar Unol Daleithiau a arwyddwyd ar 15 Mehefin, 1846 yn Washington, D.C. Yn sgil y cytundeb, daeth yr anghydfod i ben rhwng yr Unol Daleithiau ...

                                               

Deddf Uno 1800

Defnyddir y term Deddf Uno 1800, weithiau Deddf Uno 1801 am ddwy ddeddf a basiwyd yn y flwyddyn 1800. Eu heffaith oedd uno Iwerddon a Teyrnas Prydain Fawr, i greu Teyrnas Unedig Prydain Fawr ac Iwerddon. Eu teitlau swyddogol oedd Union with Irela ...

                                               

Rhestr o wledydd sydd wedi mynd yn annibynol or Deyrnas Unedig

                                               

Rhyfel Annibyniaeth Iwerddon

Rhyfel Annibyniaeth Iwerddon ywr enw ar y rhyfel a ymladdwyd o Ionawr 1919 hyd Gorffennaf 1921 rhwng Byddin Weriniaethol Iwerddon, yr IRA, fel llu arfog y Dáil Cyntaf, a lluoedd arfog y llywodraeth Brydeinig yn Iwerddon. Yn dilyn Gwrthryfel y Pas ...

                                               

Alaric I

Roedd Alaric I yn frenin y Fisigothiaid. Maen fwyaf adnabyddus oherwydd iddo gipio dinas Rhufain yn 410, y tro cyntaf i hyn ddigwydd ers 390 CC. Ganed Alaric tuar flwyddyn 375 at ynys Peuce, ger aber Afon Donaw. Dechreuodd ei yrfa filwrol fel arw ...

                                               

Alpes Cottiae

Roedd Alpes Cottiae yn dalaith or Ymerodraeth Rufeinig. Hi oedd y ganol or tair talaith fechan yn ardal yr Alpau rhwng Gâl ar Eidal. Yn y gorllewin roedd yn ffinio a Gallia Narbonensis, gyda talaith Italia ir dwyrain, Alpes Maritimae ir de ac Alp ...

                                               

Catrin de Medici

Gwraig Harri II, brenin Ffrainc, oedd Catrin de Medici. Cafodd hi ei geni yn Fflorens ar 13 Ebrill 1519 a fuodd hi farw yn Blois, Ffrainc, ar 5 Ionawr 1589. Merch Lorenzo II de Medici m. 4 Mai 1519 ai wraig Madeleine de la Tour dAuvergne m. 28 Eb ...

                                               

Etruria

Etruria ywr enw a roddir ir rhannau o ganolbarth yr Eidal lle trigair Etrwsciaid. Maen awr yn ffurfio rhannau o Toscana, Lazio, Emilia-Romagna ac Umbria.

                                               

Giuseppe Garibaldi

Arweinydd milwrol a gwleidyddol Eidalaidd oedd Giuseppe Garibaldi. Ganed Garibaldi yn ninas Nice yn Ffrainc. Daeth yn gapten llong yn 1832. Y flwyddyn wedyn, hwyliodd i Taganrog, Rwsia, lle cyfarfu a Giovanni Battista Cuneo, alltud or Eidal ac ae ...

                                               

Italia (talaith Rufeinig)

Italia oedd talaith ganolog yr Ymerodraeth Rufeinig, lle safai dinas Rhufain ei hun, yn cyfateb yn fras ir Eidal heddiw. Yr unig filwyr oedd a chanolfan yn Italia oedd Gard y Praetoriwm. Dan yr ymerawdwr Augustus, rhannwyd Italia yn 11 rhan weiny ...

                                               

Giuseppe Mazzini

Arweinydd gwleidyddol a gwladgarwr Eidalaidd oedd Giuseppe Mazzini. Bu ganddo ran bwysig yn y Risorgimento a arweiniodd at unor Eidal.

                                               

Benito Mussolini

Roedd Benito Amilcare Andrea Mussolini yn wleidydd Eidalaidd ddaeth yn arweinydd plaid y Ffasgwyr yn yr Eidal pan yi ffurfiwyd yn 1919. Daeth yn brifweinidog yr Eidal yn 1922. Rheolodd y wlad fel unben. Yn 1940 ymunodd yr Eidal dan arweinyddiaeth ...

                                               

Odoacer

Milwr Almaenaidd a ddaeth yn gadfridog Rhufeinig ac yn ddiweddarach yn frenin yr Eidal oedd Odoacer, hefyd Odovacar. Ef a diorseddodd yr ymerawdwr Rhufeinig olaf yn y gorllewin, Romulus Augustus, yn 476. Credir fod Odoacer yn fab i Edeko, pennaet ...

                                               

Ostrogothiaid

Roedd yr Ostrogothiaid, yn un or ddwy gangen or Gothiaid, llwyth Germanaidd yn wreiddiol or diriogaeth syn awr yn nwyrain Yr Almaen. Cangen arall y Gothiaid oedd y Fisigothiaid. Ymddengys i lwyth y Gothiaid ymrannu yn ddau rywbryd tuar 3g. Ymdden ...

                                               

Picenum

Tiriogaeth yn nwyrain yr Eidal yn y cyfnod clasurol oedd Picenum. Saif rhwng y Môr Adriatig a mynyddoedd yr Apenninau; ac mae heddiwn ffurfio rhanbarth Marche. Dawr enw oddi wrth enw y trigolion brodorol, y Piceni, a orchfygwyd gan Weriniaeth Rhu ...

                                               

Raetia

                                               

Samnium

Rhanbarth hanesyddol yn yr Eidal yn rhan ddeheuol canolbarth mynyddoedd yr Apenninau oedd Samnium. Yma y trigair Samnitiaid, grŵp ethnig o lwythau Sabelaidd a reolair ardal rhwng tua 600 CC a thua 290 CC. Roedd Samnium yn ffinio ar Latium yn y go ...

                                               

Theodoric Fawr

Roedd Theodoric Fawr, Lladin: Flavius Theodoricus, yn frenin yr Ostrogothiaid, yn rheolwr Yr Eidal, ac yn rheolwr y Fisigothiaid. Ganed Theodoric yn 454 ar lannaur Neusiedler See ger Carnuntum, yn fab i Theodemir, brenin yr Ostrogothiaid. Pan oed ...

                                               

Umberto I, brenin yr Eidal

Umberto I oedd brenin yr Eidal o 9 Ionawr 1878 nes iddo gael ei lofruddio ar 29 Gorffennaf 1900. Fei dilynwyd gan ei fab Vittorio Emanuele III.

                                               

Umberto II, brenin yr Eidal

Umberto II oedd brenin olaf yr Eidal. Dilynodd ei dad Vittorio Emanuele III ir orsedd ar ôl ir olaf ymddiorseddu. Teyrnasodd Umberto am 34 diwrnod, o 9 Mai 1946 i 12 Mehefin 1946, er iddo fod yn bennaeth y wladwriaeth mewn ffaith er 1944. Mewn ym ...

                                               

Simonetta Vespucci

Gweler hefyd: Vespucci Simonetta Cattaneo de Vespucci, neu "la bella Simonetta", neu "La Sans Pareille", oedd gwraig Marco Vespucci o Fflorens yn yr Eidal. Honwyd hefyd y bun feistres i Giuliano de Medici, brawd Lorenzo de Medici, ac roedd yn enw ...

                                               

Vittorio Emanuele II, brenin yr Eidal

Vittorio Emanuele II oedd brenin Sardinia o 23 Mawrth 1849 i 17 Mawrth 1861 pan ddaeth yn brenin cyntaf Teyrnas yr Eidal. Arhosodd ar yr orsedd hyd ei farwolaeth ar 9 Ionawr 1878. Fei dilynwyd gan ei fab Umberto I. Priododd Adelaide o Awstria ym ...

                                               

Vittorio Emanuele III, brenin yr Eidal

Vittorio Emanuele III oedd brenin yr Eidal o 29 Gorffennaf 1900 nes iddo ymwrthod âr orsedd ar 9 Mai 1946. Yn ystod ei deyrnasiad o bron i 46 mlynedd, a ddechreuodd ar ôl llofruddiaeth ei dad Umberto I, cymerodd Teyrnas yr Eidal ran mewn dau ryfe ...

                                               

Yr argyfwng Bwdhaidd

Cyfnod o densiwn gwleidyddol a chrefyddol yn Ne Fietnam o fis Mai 1963 hyd Dachwedd 1963 oedd yr argyfwng Bwdhaidd a welodd gormes gan y llywodraeth genedlaethol, dan yr Arlywydd Ngô Dình Diem, ac ymgyrch o wrthsafiad sifil gan fynachod Bwdhaidd. ...

                                               

Cwffio 7 Gorffennaf 1963

Ffrae gorfforol yn Saigon, De Fietnam, oedd cwffio 7 Gorffennaf, 1963. Ymosododd heddlu cudd Ngô Dình Nhu - brawd yr Arlywydd Ngô Dình Diem - ar garfan o newyddiadurwyr or Unol Daleithiau oedd yn adrodd ar brotestiadau Bwdhaidd naw mlynedd ir diw ...

                                               

Ho Chi Minh

Gwladweinydd a chwyldroadwr o Fietnam a arweiniodd y wlad honno i annibyniaeth oddi ar Ffrainc oedd Ho Chi Minh. Gwasanaethodd fel Prif Weinidog Fietnam o 1946 hyd 1955, ac fel Arlywydd Fietnam o 1955 tan ei farw. Ail-enwyd dinas Saigon yn Ddinas ...

                                               

Viet Minh

Mudiad oedd yn brwydro dros annibyniaeth Fietnam oedd y Viet Minh. Sefydlwyd yn Nanjing, Tsieina, rhywbryd rhwng 1935 a 1936 fel ffrynt unedig yn erbyn Ymerodraeth Ffrainc oedd yn rheoli Indo-Tsieina Ffrengig, ond wnaeth darfod yn fuan. Adferwyd ...

                                               

Alpes Maritimae

Roedd Alpes Maritimae yn dalaith or Ymerodraeth Rufeinig. Hi oedd y mwyaf deheuol or tair talaith fechan yn ardal yr Alpau rhwng Gâl ar Eidal. Yn y gorllewin roedd yn ffinio a Gallia Narbonensis, gyda talaith Italia ir dwyrain ac Alpes Cottiae ir ...

                                               

Dauphin

Teitl a roddid i etifeddion gwrywaidd uniongyrchol brenin Ffrainc o 1350 hyd 1830 yw Dauphin. Dauphin oedd enw personol, ac yn nes ymlaen teitl, rheolwyr y Dauphiné, cyn-dalaith Ffrengig a brynwyd gan y Siarl V ifanc yn 1350, cyn iddo gael ei wne ...

                                               

Ffrainc Rydd

Sefydliad gwleidyddol-filwrol oedd mudiad France Libre a Forces françaises libres neu Ffrainc Rydd a oedd yn weithredol yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn Ffrainc ai threfedigaethau a ddaeth hefyd yn fath o drefn llywodraeth yn yr ardaloedd rhydd. Ar ô ...

                                               

Gwacâd Dunkerque

Ymgiliad y Fyddin Alldeithiol Brydeinig a lluoedd eraill y Cynghreiriaid o borth Dunkerque i Loegr yn ystod yr Ail Ryfel Byd oedd Gwacâd Dunkerque neu Ymgyrch Dynamo. Yn ystod Brwydr Ffrainc, achubwyd tua 198.000 o Brydeinwyr a 140.000 o Ffrancod ...

                                               

Vercingetorix

Roedd Vercingetorix yn bennaeth Galaidd o lwyth yr Arverni a ddaeth yn arweinydd y Galiaid yn eu gwrthwynebiad ir Ymerodraeth Rufeinig. Dechreuodd Iŵl Cesar ar ei ymgyrchoedd i goncro Gâl pan benodwyd ef yn llywodraethwr talaith Gallia Narbonensi ...

                                               

Cylchoedd cerrig Senegambia

Cylchoedd cerrig or cyfnod hanesyddol yw Cylchoedd cerrig Senegambia a leolir yn rhanbarth Senegambia, sef Senegal ar Gambia, yng ngorllewin Affrica. Cerrig fwlcanig a geir yn y rhan fwyaf or cylchoedd hyn, a geir mewn grwpiau ar ddwy ochr y ffin ...

                                               

Kwame Nkrumah

Kwame Nkrumah oedd Arlywydd cyntaf Ghana. Ystyrir ef yn un or ffigyrau pwysicaf yn natblygiad Cenedlaetholdeb Affricanaidd. Ganed ef, fel Francis Nwia Kofi Ngonloma, yn Nkroful, yn yr hyn oedd bryd hynny yn drefedigaeth Brydeinig y Gold Coast. Gr ...

                                               

Creta

Y fwyaf o ynysoedd Gwlad Groeg ac un o Beriffereiau Groeg yw Creta. Saif yr ynys tua 160 km ir de o dir mawr Groeg. Roedd y boblogaeth yn 650.000 yn 2005; Heraklion ywr brifddinas. Creta oedd safler gwareiddiad hynaf yn Ewrop, y gwareiddiad Minoa ...

                                               

Peloponnesos

Penrhyn yn ne Gwlad Groeg ac un o Beriffereiau Groeg ywr Peloponnesos. Ffurfiar rhan o dir mawr Groeg sydd ir de o Gwlff Corinth, ac fei cysyllrir ar gweddill o dir mawr Groeg gan Isthmws Corinth. Ers adeiladu Camlas Corinth yn 1893, gellir ei ys ...

                                               

Rhyfel y Peloponnesos

Ymladdwyd Rhyfel y Peloponnesos yng Ngwlad Groeg rhwng 431 CC a 404 CC, rhwng Athen ai chyngheiriaid a Chynghrair y Peloponnesos dan arweiniad Sparta. Diweddodd y rhyfel gydag Athen yn ildio, ac yn colli ei hymerodraeth. Yn gyffredinol, rhennir y ...

                                               

Rhyfeloedd Groeg a Phersia

Roedd Rhyfeloedd Groeg a Phersia yn gyfres o ryfeloedd rhwng nifer o wladwriaethau Groegaidd, yn enwedig Athen a Sparta, ac Ymerodraeth Persia. Bu ymladd rhwng 499 CC a 448 CC, ac ymosododd y Persiaid ar Wlad Groeg ddwywaith, yn 490 CC ac yn 480- ...

                                               

Maya

Pobl syn byw yn ne Mecsico a rhan ogleddol Canolbarth America ywr Maya. Heddiw, mae rhwng 8 a 9 miliwn ohonynt, yn perthyn i 29 grŵp ethnig gwahanol. Ceir 6 miliwn yn Gwatemala, 2.5 miliwn yn Mecsico a rhai miloedd yn El Salvador, Belîs a Hondwra ...

                                               

Tikal

Hen ddinas yn perthyn ir gwareiddiad Maya yng ngogledd Gwatemala yw Tikal neu Tikal. Enwr trigolion ar eu dinas oedd Yax Mutal. Saif yn departement El Petén. Roedd y ddinas yn ganolfan bwysig o tua 400 CC hyd tua 1000 OC, gan gyrraedd ei hychafbw ...

                                               

Isabella Brant

Isabella Brant, oedd priod cyntaf yr arlunydd Rubens. Merch Jan Brant oedd hi, aelod o bwyllgor tref Antwerpen, a Clara de Moy. Tri o blant oedd ganddynt: Clara, Nikolaas ac Albert. Bu farw Isabella Brant pan oedd yn 34 blwydd oed.

                                               

Brwydr Waterloo

Ymladdwyd Brwydr Waterloo ar 18 Mehefin 1815 gerllaw pentref Waterloo yng Ngwlad Belg. Brwydrai byddin o Ffrainc, o dan arweinyddiaeth Napoleon Bonaparte, yn erbyn cynghrair byddinoedd Prydain, o dan arweinyddiaeth Dug Wellington, a Phrwsia, o da ...

                                               

Dugiaeth Brabant

Dugiaeth ffiwdal yn y Gwledydd Isel a fodolai or 12g hyd y 18g oedd Dugiaeth Brabant. Tyfodd y dalaith allan o gwymp yr Ymerodraeth Garolingaidd yng nghanol y 9g. Yn yr 11g, chwalodd Dugiaeth Lorraine Isaf yn sawl talaith fechan, gan gynnwys Brab ...

                                               

Ammon

Cenedl neu deyrnas hynafol Semitaidd eu hiaith oedd Ammon ir dwyrain or Iorddonen, rhwng dyffrynnoedd Arnon a Jabbok, a leolir yng Ngwlad Iorddonen heddiw. Prif ddinas y wlad oedd Rabbah neu Rabbath Ammon, ac yma y saif dinas fodern Amman, prifdd ...

                                               

Arabia Petraea

Roedd Arabia Petraea yn dalaith or Ymerodraeth Rufeinig a grewyd yn yr 2g. Roedd yn cyfateb i hen deyrnas y Nabateaid, ac maer rhan fwyaf or diriogaeth yn awr yn rhan o Wlad Iorddonen, gyda rhan fechan yn Syria a hefyd yn cynnwys Sinai a rhan o o ...

                                               

Y Gwrthryfel Arabaidd

Gwrthryfel a gychwynwyd gan y Sharif Hussein bin Ali oedd y Gwrthryfel Arabaidd gydar nod o ennill annibyniaeth ir Arabiaid oddi wrth Ymerodraeth yr Otomaniaid a chreu un wladwriaeth Arabaidd unedig i ymestyn o Aleppo yn Syria i Aden yn Iemen. Ro ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →