ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251                                               

Treialon Nuremberg

Treialon Nuremberg neu Brofion Nuremberg ywr enw a ddefnyddir am nifer o achosion llys a gafodd eu dwyn gan lywodraethau yr Unol Daleithiau, yr Undeb Sofietaidd, y Deyrnas Unedig a Ffrainc yn erbyn arweinwyr y llywodraeth Natsiaidd yn yr Almaen a ...

                                               

Rhyfel Cartref Arfordir Ifori

Rhyfel cartref yn Arfordir Ifori a ddechreuodd ar 19 Medi 2002 oedd Rhyfel Cartref Arfordir Ifori. Er bod y mwyafrif or ymladd wedi diweddu erbyn hwyr 2004, maer wlad yn parháu i gael ei rhannun ddwy, gydar gogledd dan reolaeth y gwrthryfelwyr ar ...

                                               

Manuel Belgrano

Economegydd, cyfreithiwr, gwleidydd ac arweinydd milwrol Archentaidd oedd Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, sef Manuel Belgrano, a aned yn ninas Buenos Aires. Fei ystyrir yn un o arwyr cenedlaethol yr Ariannin. Daeth yn arweinydd ...

                                               

Concwest yr Anialwch

Concwest yr Anialwch neu Ymgyrch yr Anialwch ywr enw a roddir i gyfres o ymgyrchoedd milwrol gan lywodraeth Ariannin yn erbyn llwythau brodorol y Mapuche, Tehuelche a Ranquel. Y bwriad oedd ennill rheolaeth ar ardaloedd y Pampa a dwyrain Patagoni ...

                                               

Foyel

Cacique neu bennaeth llwyth o frodorion Patagonia oedd Foyel, a fun ymladd yn erbyn byddin Ariannin yn ystod ymgyrchoedd Concwest yr Anialwch. Roedd ganddo reolaeth ar diroedd eang ir de o Lyn Nahuel Huapi. Mae ansicrwydd ynghylch ei darddiad eth ...

                                               

Malacara

Ceffyl oedd Malacara. Enillodd le yn hanes y Wladfa trwy naid a achubodd fywyd ei farchog, John Daniel Evans, pan ymosodwyd arnynt gan Indiaid ar daith ir Andes. Roedd John Daniel Evans yn dair oed pan gyrhaeddodd Patagonia gydar mewnfudwyr Cymre ...

                                               

Eva Perón

Roedd María Eva Duarte de Perón neu Evita Perón, ganed María Eva Duarte, yn actores a gwleidydd poblogaidd, a aned yn Los Toldos, Buenos Aires. Ail wraig yr Arlywydd Juan Domingo Perón ydoedd a bun Foneddiges Gyntaf yr Ariannin o 1946 tan ei marw ...

                                               

Edward Jones Williams

Peiriannydd oedd Edward Jones Williams. Ganed Edward Jones Williams yn Durham, yn fab i rieni Cymraeg o Sir y Fflint a Sir Ddinbych. Fei haddysgwyd yn Ysgol Ramadeg Treffynnon, ond gan na allai ei dad fforddio addysg brifysgol iddo, ymrwymodd ei ...

                                               

Y Wladfa

Ardal yn nhalaith Chubut, Patagonia, yr Ariannin lle ymfudodd llawer o Gymry yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ywr Wladfa. Mae cymunedau Cymreig mewn gwledydd eraill hefyd, megis Pennsylvania ac ardaloedd eraill UDA neu Awstralia, ond mae ...

                                               

Ymgyrch Condor

Ymgyrch ddirgel o ormes wleidyddol a weithredwyd gan lywodraethau adain-dde yn Ne America yn y 1970au oedd Ymgyrch Condor oedd yn cynnwys bradlofruddio, herwgipio, artaith, diflaniad gorfodol, a gweithredoedd cudd-wybodaeth. Aelodaur cynllun oedd ...

                                               

Sophene

Am y deyrnas or un enw, gweler Teyrnas Sophene. Roedd Sophene Hitteg: Ծոփք - Tsopk yn dalaith o Deyrnas Armenia ar Ymerodraeth Rufeinig, a leolwyd yn ne-orllewin yr Armenia hanesyddol. Mae ei thiriogaeth yn gorwedd yn ne-ddwyrain Twrci heddiw. Yn ...

                                               

Tigranes Fawr

Brenin Armenia o 95 CC hyd 55 CC oedd Tigranes Fawr neu Tigranes II, Armeneg: Տիգրան Մեծ, Groeg: Τιγράνης ο Μέγας. Roedd Tigranes yn fab neu nai i un ai Artavasdes I neu Tigranes I. Hyd pan oedd tua 40 oed, bu’n wystl yn llys Mithridates II, bren ...

                                               

Gemau Ymerodraeth Prydain 1938

Gemau Ymerodraeth Prydain 1938 oedd y trydydd tro ir hyn sydd bellach yn cael ei adnabod fel Gemaur Gymanwlad gael eu cynnal. Sydney, De Cymru Newydd, Awstralia oedd cartref y Gemau rhwng 5-12 Chwefror. Trefnwyd y gemau i gyd fynd gyda dathlu 150 ...

                                               

Gwylliaid llwyni Awstralia

Roedd y Gwylliaid Llwyni yn lladron oedd yn byw ar dir prysglwyn Awstralia. Cafodd dros 2.000 o bobl eu disgrifio fel bushrangers gan y wasg, roedd y rhan fwyaf ohonynt yn lladron a throseddwyr cyffredin. Daeth ychydig o wylliaid llwyni yn enwog, ...

                                               

Ben Hall

Roedd Ben Hall yn un o Wylliaid llwyni Awstralia. Roedd y gwylliad llwyni yn lladron a oedd yn crwydro cefn gwlad a threfi gwledig Awstralia, fel arfer yn dianc ar gefn ceffyl, fel lleidr pen ffordd. Troseddwyr a lladron oedd y rhan fwyaf or gwyl ...

                                               

Willem Janszoon

Roedd Willem Janszoon, neu Willem Jansz neu Willem Janssen) yn fforiwr or Iseldiroedd. Cydnabyddir fel y morwr Ewropeaidd cyntaf i fod wedi gweld arfordir Awstralia, a ddigwyddodd mewn taith yn y llong Duyfken yn 1606.

                                               

Ned Kelly

Ganwyd Ned Kelly yn Beveridge, tref fechan ir gogledd i ddinas Melbourne ym Mehefin 1855. Dydy union ddyddiad ei eni ddim yn wybyddus, gan na chofrestrwyd ei enedigaeth. Roedd yn fab i deulu o Gatholigion Gwyddelig, John Red Kelly ac Ellen Quinn. ...

                                               

Round House

Adeilad hynaf Awstralia ywr Round House. Lleolir yr adeilad, syn dal i sefyll, yn Arthurs Head yn Fremantle, Gorllewin Awstralia. Adeiladwyd yr adeilad yn 1830 a chynlluniwyd ef gan Henry Willey Reveley; dymar adeilad parhaol cyntaf ar lannaur Sw ...

                                               

Rhyfeloedd hanes

Dadl gyhoeddus yn Awstralia ywr rhyfeloedd hanes, syn parhau hyd heddiw. Maer ddadl yn ymwneud â dadansoddiad hanes y wladychiad Ewropeaidd o Awstralia, ai effaith ar yr Awstraliaid Brodorol ac Ynyswyr Culfor Torres. Maer ddadl yn canolbwyntio ar ...

                                               

Albrecht III, Dug Awstria

Dug Awstria o 1365 hyd ei farwolaeth oedd Albrecht III, Dug Awstria. Ganed ef yn Fienna, yn drydydd mab i Albrecht II, Dug Awstria, aelod o deulu Habsburg. Wedi marwolaeth ei frawd hynaf, Rudolf IV, roedd ef ai frawd Leopold III yn gyfrifol am we ...

                                               

Leopold III, Dug Awstria

Dug Awstria o 1365 hyd 1379 a Dug Styria a Carinthia 1365–1386 oedd Leopold III, Dug Awstria. Ganed ef yn Fienna, yn fab ieuengaf i Albrecht II, Dug Awstria, aelod o deulu Habsburg. Rhoddwyd cyfrifoldeb am y Tirol iddo, yna wedi marwolaeth ei fra ...

                                               

Noricum

Roedd Noricum yn diriogaeth llwyth Celtaidd y Noriciaid, yn Awstria a rhan o dder Almaen. Yn ddiweddarach daeth yn dalaith Rufeinig. Roedd yn ffinio a Rhaetia yn y gorllewin, Pannonia yn y dwyrain a Dalmatia ir de-ddwyrain. Ir gogledd yr oedd gwe ...

                                               

Pannonia

Un o daleithiaur Ymerodraeth Rufeinig oedd Pannonia. Ei brifddinas oedd Carnutum. Roedd y dalaith yn cynnwys gorllewin Hwngari, rhan o ddwyrain Awstria, ac ardaloedd yng Nghroatia a Slofenia. Maen debygol mair hanesydd Aurelius Victor oedd llywod ...

                                               

Scordisci

Roedd y Scordisci yn llwyth Celtaidd oedd yn byw yn rhan ddeheuol Pannonia isaf, mewn tiriogaeth oedd yn cynnwys rhannau o Awstria, Croatia, Hwngari, Serbia, Slofenia, Slofacia a Bosnia-Hertsegofina. Efallai fod yr enwn deillio o fynyddoedd Scord ...

                                               

Tirol

Rhanbarth annibynnol o fewn yr Ymerodraeth Lân Rufeinig oedd y Tirol yn wreiddiol. Yr enw llawn oedd Sir Dywysogol y Tirol. Yn ddiweddarach, daeth yn rhan o Cisleithania yn Ymerodraeth Awstria. Erbyn heddiw mae wedi ei rannu rwng talaith Tirol yn ...

                                               

Unol Daleithiau Awstria Fawr

Roedd Unol Daleithiau Awstria Fawr neu Vereinigten Staaten von Groß-Österreich yn syniad gan garfan wleidyddol oedd yn agos ir Archddug Franz Ferdinand ar sut gellid ad-drefnu Ymerodraeth Awstria-Hwngari ar ffurf ffederal gan ateb pryderon a galw ...

                                               

Ysgrifennydd Gwladol India

Ysgrifennydd Gwladol India neu Ysgrifennydd India oedd gweinidog yn y Cabinet Prydeinig a phennaeth gwleidyddol Swyddfa India yn gyfrifol am lywodraethur Raj Prydeinig, Aden a Burma. Crewyd y swydd ym 1858 pan ddaeth rheol Cwmni Dwyrain India ym ...

                                               

Hanes Gwlad y Basg

Hanes Gwlad y Basg yw hanes y saith talaith draddodiadol syn ffurfio Gwlad y Basg, sydd bellach wedi eu rhannu rhwng Ffrainc a Sbaen. Cred rhai mair Basgiaid yw gweddillion trigolion gwreiddiol Gorllewin Ewrop, gydau gwreiddiau yn mynd yn ôl ir c ...

                                               

José Antonio Aguirre

José Antonio Aguirre i Lecube oedd lehendakari cyntaf Gwlad y Basg yn Ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Ganed Aguirre yn Bilbo, a bun chwarae pêl-droed i glwb Athletic de Bilbao. Graddiodd yn y gyfraith o Brifysgol Deusto, ac ymunodd a Phlaid Genedlaet ...

                                               

Dugiaeth Vasconia

Dugiaeth a sefydlwyd yn nechraur 7g yn yr ardal syn cyfateb i Wlad y Basg yng ngogledd Sbaen a de-orllewin Ffrainc oedd Dugiaeth Vasconia, weithiau Wasconia. Datblygodd yn y tiriogaethau lle trigair Vascones ar Aquitani yn y cyfnod cyn y Rhufeini ...

                                               

Euzko Gudarostea

Euzko Gudarostea, neu mewn orgraff mwy diweddar Eusko Gudarostea oedd yr enw a ddefnyddid gan luoedd arfog y Llywodraeth Fasgaidd yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen. Ffurfiwyd y fyddin yn nechau mis Awst 1936, i ymladd yn erbyn byddinoedd Francisco Fr ...

                                               

Fleeing Franco

Llyfr hanes am Gymru a Rhyfel Cartref Sbaen gan Hywel Davies yw Fleeing Franco: How Wales Gave Shelter to Refugee Children from the Basque Country During the Spanish Civil War a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol ...

                                               

Gernikako Arbola

Mae Gernikako Arbola yn goeden dderw syn symbol o ryddid traddodiadol i bobl Biscaiaidd, a thrwy estyniad i bobl Gwlad y Basg yn gyffredinol. Tyngodd Arglwyddi Biscay barchu rhyddid Biscaiaidd oddi tani, ac mae Lehendakari sef Arlywydd Llywodraet ...

                                               

Goresgyniad Teyrnas Navarra gan y Sbaenwyr

Cychwynnodd Sbaen goncro rhan Iberaidd o Navarra pan ymosododd Ferdinand II o Aragon a chwblhawyd y gwaith gan ei ŵyr, ei olynydd Siarl V, Ymerawdwr Glân Rhufeinig mewn cyfres o ymgyrchoedd milwrol a barhaodd rhwng 1512 a 1524. Ferdinand oedd bre ...

                                               

Novempopulana

Talaith Rufeinig yn yr hyn sydd nawr yn dde-orllewin Ffrainc oedd Novempopulana, weithiau Novempopulania. Crewyd y dalaith gan yr ymerawdwr Diocletian tua 297, trwy rannu hen dalaith Gallia Aquitania yn dair. Novempopulana oedd y pellaf ir de-orl ...

                                               

Teyrnas Navarra

Teyrnas yn rhan orllewinol y Pyreneau, yn cyfateb yn fras i diriogaethau hanesyddol Gwlad y Basg oedd Teyrnas Navarra. Datblygodd o Deyrnas Pamplona, a sefydlwyd yn 824 gan ei brenin cyntaf, Íñigo Arista. Ar un adeg, ymestynnair deyrnas tu hwnt i ...

                                               

Vascones

Llwyth yng ngogledd Penrhyn Iberia yn y cyfnod Rhufeinig oedd y Vascones. Roedd ei tiriogaethau yn cynnwys yr ardaloedd rhwng hen gwrs Afon Ebro a rhan orllewinol y Pyreneau, yn cyfateb i gymunedau ymreolaethol Navarra, gogledd-orllewin Aragon a ...

                                               

Gavrilo Princip

Llofrudd yr Archddug Franz Ferdinand ai wraig Sofía Chotek oedd Gavrilo Princip. Trwy hyn, dechreuodd y gyfres o ddigwyddiadau a arweiniodd at ddechraur Rhyfel Byd Cyntaf. Ganed Princip yn Obljaj, Bosnia-Hertsegofina. Roedd yn aelod or cylch "Bos ...

                                               

Rhyfel Bosnia

Rhyfel rhyngwladol ym Mosnia a Hercegovina a barhaodd o fis Ebrill 1992 i fis Rhagfyr 1995 oedd Rhyfel Bosnia neu Ryfel Bosnia a Hercegovina. Prif frwydrwyr y gwrthdaro oedd lluoedd Gweriniaeth Bosnia a Hercegovina a lluoedd dau endid hunan-ddatg ...

                                               

Dimitar Blagoev

Gwleidydd Bwlgaraidd oedd Dimitar Blagoev. Fei ganwyd ym mhentref Zagorichani heddiw Vasileiás, Gwlad Groeg ym 1856. Tra oedd yn astudio ym Mhrifysgol St Petersburg rhwng 1881 a 1885, dechreuodd ddarllen llenyddiaeth ysgrifennwyr Marcsaidd. Sylfa ...

                                               

Fisigothiaid

Roedd y Fisigothiaid yn un or ddwy brif gangen or Gothiaid; yr Ostrogothiaid oedd y llall. Yn 410 cipiwyd Rhufain gan fyddin Fisigothaidd dan arweiniad eu brenin Alaric I. Wedi cwymp yr Ymerodraeth Rufeinig, yr oedd y Fisigothiaid yn un o bwerau ...

                                               

Kliment Ohridski

Archesgob cyntaf Bwlgaria ac ysgolhaig disglair oedd Sant Kliment Ohridski. Fel disgybl i Sant Cyril a Sant Methodius, cymerodd ran yn y genhadaeth i ddwyn Cristnogaeth i Moravia yn yr 860au. Gorfu ffoi oddi yno, ar ôl adeg yn y carchar, yn 885 n ...

                                               

Moesia

Rhanbarth yn yr Henfyd a thalaith Rhufeinig a leolir yn ardal heddiw Serbia a Bwlgaria yw Moesia, rhwng Mynyddoedd y Balcanau ir de ac Afon Donaw ir gogledd. Ei ffin orllewinol oedd Afon Dvina. Prif drigolion y rhanbarth oedd Thraciaid ac Ilyriai ...

                                               

Stefan Stambolov

Prif weinidog Bwlgaria o Awst 1887 tan Mai 1894 ac un o ffigyrau pwysicaf blynyddoedd cynnar y wladwriaeth Fwlgaraidd fodern oedd Stefan Stambolov. Arweiniodd y gwrthwynebiad ir coup détat a ddymchwelodd Tywysog Alexander Battenberg yn 1886, ac w ...

                                               

Thracia

Maer erthygl yma am dalaith Rufeinig Thracia. Am hanes yr ardal gweler Thrace. Roedd Thracia yn dalaith or Ymerodraeth Rufeinig oedd yn ffurfio rhan or ardal a elwid, ac a elwir heddiw, yn Thrace. Yn y 4g CC. concrwyd Thrace gan Philip II, brenin ...

                                               

Indo-Tsieina Ffrengig

Rhan o Ymerodraeth Ffrainc yn Ne Ddwyrain Asia oedd Indo-Tsieina Ffrengig. Ffurfiwyd ffederasiwn o dri rhanbarth yn Fietnam, sef Tonkin, Annam, a Cochinchina, yn ogystal â Chambodia, ym 1887. Ychwanegwyd Laos ym 1893 a Kouang-Tchéou-Wan ym 1900. ...

                                               

Pol Pot

Pol Pot, oedd arweinydd y Khmer Rouge a phrif weinidog Cambodia o 1976 tan 1979. Enw swyddogol y wlad dan ei arweinyddiaeth ef oedd Kampuchea Ddemocrataidd. Am y bu farw tua thraean o boblogaeth Cambodia yn ystod ei arweinyddiaeth, mae en cael ei ...

                                               

Rhyfeloedd Indo-Tsieina

Cyfres o ryfeloedd yn Ne Ddwyrain Asia o 1947 hyd 1979 oedd Rhyfeloedd Indo-Tsieina, a ymladdwyd gan genedlaetholwyr Fietnamaidd yn erbyn lluoedd Ffrengig, Americanaidd, a Tsieineaidd. Cyfeiriodd y term "Indo-Tsieina" at Indo-Tsieina Ffrengig yn ...

                                               

Cambriol

Gwladfa Gymreig fyrhoedlog yn Newfoundland oedd Cambriol. Prif ysgogydd a chefnogwr ariannol y wladfa arfaethedig oedd William Vaughan, gŵr bonheddig a llenor or Gelli Aur, Sir Gaerfyrddin. Ar ôl gweld cymaint oedd y tlodion yn dioddef yn ei sir ...

                                               

Cynhadledd Quebec (1943)

Roedd Cynhadledd Quebec, a elwir hefyd wrth ei enw côd, Cynhadledd Quadrant, yn gynhadledd strategol filwrol gyfrinachol a gynhaliwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd gyda chyfranogiad llywodraethau or Deyrnas Unedig, Canada ar Unol Daleithiau. Cynhaliw ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →