ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249                                               

Cyflafan Peterloo

Ddigwyddiad ym Manceinion, Lloegr, ar 16 Awst 1819 oedd Cyflafan Peterloo, pan ymosododd marchfilwyr ar dorf o tua 60.000 o bobl a oedd wedi ymgynnull yn heddychlon ym Maes San Pedr i alw am ddiwygio cynrychiolaeth seneddol. Y canlyniad oedd llaw ...

                                               

Protestiadau Sgwâr Tiananmen, 1989

Yn y Ddinas Waharddedig, yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina y mae Sgwâr Tiananmen neu i roir enw brodorol iddi: 天安门广场. Ystyr Tiananmen ydy Gât Heddwch y Nef. Maen glamp o sgwâr - dros 100 erw o ran maint. Cafwyd cyfres o brotestiadau gan rai myfy ...

                                               

Cyflafan Sant Ffolant

Yn 1929 trefnodd Al Capone yr hyn a alwyd yn Gyflafan Sant Ffolant pan arweiniodd dau oi brif ddynion i mewn ir garej - yn llawn o heddlu mewn lifrai gyda gynnau machine-gun. Credodd dynion Moran mai raid go iawn oedd hon gan yr heddlu, felly dym ...

                                               

Cyflafan Sutherland Springs

29.2732°N 98.0564°W  / 29.2732; -98.0564 Llofruddiaeth dorfol yn Sutherland Springs, Texas, ar 5 Tachwedd 2017 oedd cyflafan Sutherland Springs. Saethwyd 26 o bobl yn farw gan Devin Patrick Kelley yn yr eglwys y Bedyddwyr, Sutherland Springs, Te ...

                                               

Cyflafan Tal Abyad

Digwyddodd cyflafan Tal Abyad ar 5 Awst 2013 ym mhentref Tal Abyad yn y Cyrdistan Syriadd. Yn ôl llygad-dystion, ymosododd Jabhat al-Nusra, grwp terfysgol Islamiaethol Sunni syn rhyfela yn erbyn llywodraeth Syria, ar y pentref Cyrdaidd hwnnw ger ...

                                               

Cyflafan Trelew

Cyflafan Trelew oedd llofruddiath 16 gwrthryfelwr o wahanol grwpiau Peronaidd ac asgell chwith a oedd yn cael eu dal yn garcharorion mewn carchar yn Nhrelew, Yr Ariannin. Roedd y carcharorion eisoes wedi cael eu dal yn dilyn cais aflwyddianus i d ...

                                               

Cyflafan Wounded Knee

Cyflafan Wounded Knee oedd y digwyddiad mawr olaf yn y gwrthdaro rhwng lluoedd arfog yr Unol Daleithiau a brodorion Gogledd America. Digwyddodd ar 29 Rhagfyr 1890 mewn llecyn anghysbell or enw Wounded Knee ym mryniau De Dakota.

                                               

Aberfan

Pentref ym mwrdeistref sirol Merthyr Tudful yw Aberfan, sydd wedii lleoli yng nghymuned Ynysowen. Rhed Afon Taf yn ogystal â Llwybr Taf trwyr pentref. Saif tua 6.4 km ir de o Ferthyr Tydfil. Ceir dwy ysgol yma: Ysgol Gynradd Ynysowen ac Ysgol Gyn ...

                                               

John Evans (glöwr)

Glöwr o ardal Coedpoeth, Wrecsam oedd John Evans a ddihangodd o drychineb wedi deuddeg diwrnod wedii gaethiwo o dan y ddaear. Digwyddodd y ddamwain ar 27 Medi 1819 ym Mhwll Glo Pentre Fron yng Nghoedpoeth. Roedd pwll glo arall yn ffinio gyda Phen ...

                                               

Glofa Gresffordd

Pwll glo ger Wrecsam yw Glofa Gresffordd, rhan o Faes Glo Gogledd Cymru, sydd bellach wedii gau. Maen enwog am y drychineb a ddigwyddodd ar 22 Medi, 1934, pan gafodd 266 o bobl eu lladd trwy ffrwydrad nwy yn y pwll. Mae hin un or trychinebau pyll ...

                                               

Glofa Parc Slip

Glofa yn Abercynffig ger Tondu yn sir Pen-y-bont ar Ogwr oedd Glofa Parc Slip. Perchnogion y lofa oedd Norths Navigation Collieries 1889 Ltd ai bencadlys yn y Gyfnewidfa Lo, Caerdydd. Yn 1896 roedd y cwmnin cyflogi bron i ddwy fil o weithwyr mewn ...

                                               

Trychineb Glofar Tarenni Gleision

Digwyddodd Trychineb Glofar Tarenni Gleision ar 15 Medi, 2011; lleolir y lofa ger pentref Cilybebyll, Cwm Tawe. Roedd saith glöwr wrth eu gwaith yn trin ffrwydron, mewn gwythïen o lo, ac o ganlyniad i ffrwydrad, am 09.21, llifodd dŵr trwyr creigi ...

                                               

Tanchwa Senghennydd

Gweler hefyd y dudalen gwahaniaethu, Senghennydd. Tanchwa Senghennydd oedd y drychineb waethaf yn hanes y diwydiant glo yng ngwledydd Prydain. Digwyddodd ym Mhwll Lancaster, Glofar Universal, ym mhentref glofaol Senghennydd, Sir Forgannwg. Digwyd ...

                                               

Anthracs

Mae Anthracs yn haint a achosir gan y bacteriwm Bacillus anthracis. Gall ddigwydd mewn pedair ffurf: croen, ysgyfaint, coluddol a chwistrellaid. Mae symptomaun dechrau rhwng un diwrnod a dau fis wedi dal yr haint. Maer ffurf croen yn ymddangos gy ...

                                               

Thalidomid

Moddion yw Thalidomid, syn dawelydd-hypnotig a myeloma lluosol. Maen deratogen cryf mewn cwningod a phrimasiaid gan gynnwys dynolryw, gan achosi namau genedigaeth difrifol os gymerir y cyffur yn ystod beichiogrwydd. Gwerthwyd Thalidomid mewn amry ...

                                               

Amoco Cadiz

Tancer olew enfawr oedd yr Amoco Cadiz a oedd yn chwifio baner Liberia ac a oedd yn eiddo i gwmni Amoco. Ar 16 Mawrth 1978, aeth y llong ar Greigiau Portsall, Gwitalmeze, Llydaw, 5 km or traeth. Llifodd cynnwys ei thanciau: olew; hwn oedd y llif- ...

                                               

Iolaire

Roedd Iolaire yn gwch y suddodd ger harbwr Steòrnabhagh ar 1 Ionawr 1919 mewn storom. Adeiladwyd y cwch yn Leith yn iard Ramage a Ferguson ym 1881, ac oedd o’n gwch preifat yn wreiddiol. Llogwyd y cwch gan y llynges ym 1915. Enwau cynharach y cwc ...

                                               

RMS Titanic

Llong deithio gefnforol yn perthyn i gwmnir White Star Line oedd yr RMS Titanic. Suddodd y llong 11 mis ar ôl iddi gael ei lansio; roedd ar ei thaith gyntaf ar draws yr Iwerydd. Dechreuodd y fordaith o borthladd Southampton i Efrog Newydd ar 10 E ...

                                               

Tancer olew

Llong a adeiladwyd er mwyn cludo olew yw tancer olew. Mae tanceri olew ymysg y llongau mwyaf yn y byd. Y tancer olew mwyaf oedd y Jahre Viking o Norwy sydd 458m ar hyd a thua 650.000 GRT trwm. Roedd y tancer olew cyntaf, a adeiladwyd ym 1886, yn ...

                                               

Newyn

Prinder bwyd ar raddfa eang yw newyn. Gall arwain at bobl yn llwgu i farwolaeth, neu yn cael eu gwanhau ir fath raddau nes i glefydau araill eu lladd. Gall newyn gael ei achosi gan ffactorau syn creu prinder bwyd, megis sychder, methiant cynhaeaf ...

                                               

Newyn Bengal 1943

Roedd Newyn Bengal 1943 yn un o nifer ohonynt sydd effeithio ar Bengal pan oedd yn rhan or Ymerodraeth Brydeinig. Credir i hyd at 4 miliwn o bobl farw. Yn ystod blynyddoedd cynnar yr Ail Ryfel Byd, roedd yr ymerodraeth wedi dioddef nifer o golled ...

                                               

Holodomor

Yr Holodomor ywr enw a roddir ar y newyn yn yr Wcráin, oedd yr adeg honno yn rhan or Undeb Sofietaidd, yn 1932-1933. Roedd yn rhan o newyn ar draws ardal ehangach yn yr Undeb Sofietaidd. Mae amcangyfrifon or nifer o bobl a fu farw yn y newyn yn a ...

                                               

Newyn Mawr Iwerddon

Effeithiodd Newyn Mawr Iwerddon ar boblogaeth Iwerddon rhwng 1845 a 1849. Achos uniongyrchol y newyn oedd meicro-organeb llwydni or enw Phytophthora infestans, oedd yn ymosod ar datws ac yn peri iddynt bydru. Effeithiodd P. infestans ar datws trw ...

                                               

Tân Derby, 2012

Ar 11 Mai 2012 llosgodd dŷ 18 Victory Road yn Allenton, Derby, Lloegr. Bu farw pump o blant y teulu Philpott, ac un yn hwyrach yn yr ysbyty. Yn Ebrill 2012 cafwyd rhienir plant, Mick a Mairead Philpott, au ffrind Paul Mosley yn euog o ddynladdiad.

                                               

Tân Mawr Llundain

Roedd Tân Mawr Llundain yn dân mawr a ledodd drwy ganol dinas Llundain o ddydd Sul, 2 Medi, tan ddydd Mercher, 5 Medi 1666. Dinistriodd y tân ddinas ganoloesol Llundain - y tu fewn i Furiau Rhufeinig y Ddinas. Bu perygl i ardal aristocraidd San S ...

                                               

Tân Tŵr Grenfell

Llosgwyd bloc o fflatiau Tŵr Grenfell yn Kensington, Llundain, ar 14 Mehefin 2017. Roedd gan y bloc 24-llawr, roedd yn 220-troedfedd o uchder, ai breswylwyr oedd tenantiaid a leolwyd yno gan y cyngor lleol: Cyngor Kensington. Roedd cyfanswm o 120 ...

                                               

Arthur C. Clarke

Awdur Seisnig oedd Arthur C. Clarke. Fel awdur ffuglen wyddonol, daeth ir amlwg am 2001: A Space Odyssey, a ffilmiwyd gan y cyfarwyddwr ffilm Americanaidd Stanley Kubrick. Adnabyddir hefyd am ei bapurau ar natur y gofod a dulliau fforior gofod; b ...

                                               

Michael Crichton

Meddyg, cyfarwyddwr ffilm, cynhyrchydd ffilm, cynhyrchydd teledu ac awdur Americanaidd oedd Michael Crichton, syn adnabyddus am ei waith ffuglen wyddonol a drama technoleg gyffrous, gan gynnwys nofelau, ffilmiau, a rhaglenni teledu. Mae dros 150 ...

                                               

Douglas Engelbart

                                               

Buckminster Fuller

Pensaer, theorydd systemau, awdur, dylunydd a dyfeisiwr oedd Richard Buckminster Bucky Fuller. Cyhoeddodd Fuller fwy na 30 o lyfrau, datblygu nifer o ddyfeisiadau, rhai pensaernïol yn bennaf, a gwneud y gromen geodesig yn boblogaidd. Enwodd gwydd ...

                                               

Aldous Huxley

Nofelydd, bardd, dramodydd a heddychwr o Loegr oedd Aldous Leonard Huxley. Cafodd ei eni yn Godalming, Surrey, yn drydydd mab ir awdur Leonard Huxley, a brawd ir biolegydd Julian Huxley. Priododd â Maria Nys yn 1919. Bu farw hi yn 1955 a phriodod ...

                                               

Syd Mead

Dylunydd diwydiannol ac artist cysyniadol neoddyfodolaidd oedd Sydney Jay Mead, yn adnabyddus am ei ddyluniadau ar gyfer ffilmiau ffuglen wyddonol fel Blade Runner, Alien a Tron. Dywedodd Mead unwaith, "Rydw i wedi galw ffuglen wyddonol yn realit ...

                                               

H. G. Wells

Nofelydd yn yr iaith Saesneg oedd Herbert George Wells. Roedd yn fwy adnabyddus o dan yr enw H. G. Wells a chaiff ei ystyried fel un or llenorion gwyddonias cyntaf. Yn aml, cyfeirir at Wells a Jules Verne fel "Tadau Gwyddonias". Roedd Wells yn he ...

                                               

Dalek

Hil o fwtantiaid allfydol or rhaglen deledu Doctor Who yw Daleks / ˈ d ɑː l ɛ k s /. Cawsant eu creu gan yr awdur ffuglen wyddonol o Gymru Terry Nation, eu dylunio gan Raymond Cusick, a gwnaethant eu hymddangosiad cyntaf ar y rhaglen yn 1963. Wed ...

                                               

Augur

Roedd augur yn offeiriad a swyddog yn y byd clasurol, yn arbennig yn y Rhufain hynafol. Ei brif rôl oedd i ddehongli ewyllys y duwiau gan astudio hediad yr adar; adnabyddwyd hyn fel "cymryd y nawdd." Roedd seremoni a swyddogaeth yr augur yn ganol ...

                                               

Daeargoel

Daeargoel yw enw dull o ddarogan lle caiff olion ar y ddaear neu batrymau a ffurfiwyd ar ôl taflu dyrneidiau o bridd, cerrig, neu dywod eu dehongli. Yn bennaf maer term yn cyfeirio at ddull penodol o ddarogan âi gwreiddiau yn Arabia a Phersia a d ...

                                               

Y Dewin (cerdyn Tarot)

Cerdyn trwmp cyntaf y Prif Arcana ywr Dewin, hefyd ceir Y Magus ar Jyglwr yn y mwyafrif o becynnau traddodiadol Tarot. Defnyddir ef wrth chwarae gêmau yn ogystal â darogan. Wrth ddarogan, ystyrier ef gan rai i ddilyn cerdyn Y Ffŵl, gyda’r rhif 0 ...

                                               

Dialog etre Arzur roe dan Bretouned ha Guinglaff

Gwaith llenyddol Llydaweg Canol yw Dialog etre Arzur roe dan Bretouned ha Guinglaff, sef Ymddiddan rhwng Arthur, brenin y Brythoniaid a Gwinglaff. Ysgrifenwyd yr ymddiddan tuar flwyddyn 1450. Maen perthyn i ddosbarth arbennig o lenyddiaeth ganolo ...

                                               

Rhys Evans

Proffwyd a dewin a anwyd yn Llangelynnin ger Tywyn, Gwynedd oedd Rhys Evans. Bun brentis i deiliwr o Wrecsam ac yno y dechreuodd broffwydo a phrofi gweledigaethau rhyfeddol. Dechreuodd alw ei hun yn Arise Evans ac wrth yr enw hwnnw maen cael ei a ...

                                               

Mab Darogan

Y Mab Darogan ywr gwaredwr a ddaw i arwain y Cymry i fuddugoliaeth derfynol ar y Saeson au gyrru allan o Ynys Prydain gan adfer y deyrnas i feddiant y Cymry, disgynyddion y Brythoniaid. Maer Mab Darogan yn ffigwr Meseianaidd sydd wedi chwarae rha ...

                                               

Recorded Future

Cwmni meddalwedd Americanaidd yw Recorded Future gydai bencadlys yn Cambridge, Massachusetts, UDA, syn arbenigo newn dadansoddiaeth ragweledol. Sefydlwyd y cwmni yn 2008. Gan ddefnyddior hyn a elwir ganddynt yn "beiriant dadansoddiaeth amseryddol ...

                                               

Tarot

Pac o saith deg wyth o gardiau chwarae ywr Tarot. Fel arfer, maer pac yn cynnwys: Y Major Arcana, sef 21 cerdyn trwmp, gydag un Ffŵl y Minor Arcana, sef pedair siwt eraill o 14 cerdyn ym mhob siwt - deg cerdyn dincodyn, a phedwar cerdyn wyneb. Ma ...

                                               

Project Glass

Prosiect ymchwilio a datblygu i greu haen o or-realaeth ar benwisg ydy Project Glass gan Google. Bwriedir datblygu nwyddau masnachol wedii sefydlu ar y feddalwedd presennol a geir mewn ffôn clyfar ar gyfer pâr o sbectol neu benwisg syn golygu y b ...

                                               

Ymosodiadau Charlie Hebdo

Ymosodiad terfysgol angeuol ar bencadlys y cylchgrawn dychanol wythnosol Charlie Hebdo ym Mharis, 7 Ionawr 2015, oedd ymosodiadau Charlie Hebdo. Lladdwyd 12 person, gan gynnwys 2 heddwas, ac anafwyd 11 - 4 ohonynt yn ddifriol. Roedd yr darlunwyr ...

                                               

Ymosodiadau ym Mharis, Tachwedd 2015

Roedd Ymosodiadau Paris, Tachwedd 2015 yn gyfuniad o saethu, dal gwystlon a hunanfomio a ddigwyddodd tuar un amser ar y 13eg Tachwedd 2015 ym Mharis, Ffrainc. Digwyddodd rhan or ymosodiad ym maestref Saint-Denis, a leolir yng ngogledd y brifddina ...

                                               

Jiwdas Maccabeus

Jiwdas oedd trydydd mab yr offeiriad Mattathias yr Hasmonead, o bentref Modiin. Yn 167 CC, dechreuodd Mattathias ai feibion Jiwdas, Eleazar, Simon, a Jonathan, wrthryfel yn erbyn Antiochus IV Epiphanes. Ers 175 CC roedd Antiochus wedi cyhoeddi de ...

                                               

Pâl gwladychiad

Ardal yng ngorllewin Ymerodraeth Rwsia lle goddefid i Iddewon fyw yn barhaol oedd y Pâl gwladychiad. Ystyr y gair pâl yw polyn, ac, oddiyno, llinell neu ffin. Y Pâl oedd y llinell oedd yn llunio ffin yr ardal honno. Crewyd y Pâl gyntaf gan Catrin ...

                                               

Rhyfel cyntaf yr Iddewon a Rhufain

Rhyfel cyntaf yr Iddewon a Rhufain neur Gwrthryfel Iddewig Mawr ywr enw a ddefnyddir am yr ymladd rhwng yr Iddewon a lluoedd yr Ymerodraeth Rufeinig yn Judaea a Galilea rhwng 66 a 73 O.C. Y ffynhonnell bwysicaf ar gyfer y rhyfel yw gawith Flavius ...

                                               

Rhyfeloedd yr Iddewon a Rhufain

Mae Rhyfeloedd yr Iddewon a Rhufain yn cyfirio at nifer o ryfeloedd a ymladdwyd gan yr Iddewon yn erbyn Ymerodraeth Rhufain yn nhalaith Rufeinig Judea. Rhyfel cyntaf yr Iddewon a Rhufain 66-73, hefyd Gwrthryfel yr Iddewon neu Gwrthryfel Mawr yr I ...

                                               

Simon bar Kochba

Simon bar Kochba oedd arweinydd y gwrthryfel Iddewig yn erbyn yr Ymerodraeth Rufeinig yn 132. Ei enw gwreiddiol oedd Simon ben Kosba Hebraeg: שמעון בן כוסבא neu ben Kosiba, בן כוזיבא. Rhoddwyd y cyfenw Bar Kochba Aramaeg am "Fab Seren", yn ddiwed ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →