ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248                                               

Torri dannedd

Torri dannedd ywr broses y mae dannedd cyntaf babanod yn ymddangos yn ddilynol trwyr guumiau, fel arfer yn cyrraedd fel parau. Yr incisors canolog mandibwlar ywr dannedd cynradd cyntaf i ddod allan, fel arfer rhwng 6 a 10 mis oed. Gall gymryd nif ...

                                               

Twymyn Gwynegon

Mae Twymyn Rhewmatig yn glefyd lidiol syn gallu cynnwys y galon, cymalau, croen ac ymennydd. Fel rheol, maer afiechyd yn datblygu dwy i bedair wythnos ar ôl haint streptococaidd y gwddf. Mae arwyddion a symptomau yn cynnwys twymyn, cymalau poenus ...

                                               

Y Pâs

Achos pertussis, neur pâs yn y Gymraeg, yw bacteriwm heintus iawn. I gychwyn, maer symptomaun debyg iawn i annwyd, gydar trwyn yn rhedeg, y tymheredd yn codi a pheswch ysgafn. Yn lle gwella, mae peswch cas yn datblygu sydd yn ysgwyd y corff ac yn ...

                                               

Cipio plentyn

Y drosedd o gymryd plentyn dan oed o warchodaeth rhieni neu warcheidwaid y plentyn yw cipio plentyn. Gall plentyn gael ei gipio gan riant, gwarcheidwad, person arall sydd â chysylltiad âr plentyn, neu gan berson syn ddieithr ir plentyn.

                                               

Croesgad y Plant

Chwedl or Oesoedd Canol yw Croesgad y Plant syn seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn yn Ewrop ym 1212. Yn ôl y stori draddodiadol, cafodd bachgen o Ffrainc neur Almaen weledigaethau crefyddol ac arweiniodd croesgad o blant ir Eidal er mwyn croesi M ...

                                               

Chwip din

Math o gosb corfforol ydy chwip din syn cael ei roi fel arfer i blant neu lasoed drwg, heb wneud niwed. Gydar llaw agored maer rhan fwyaf o bobl taro, er bod rhain defnyddio gwialen fedw, belt neu slipar. Maer oedolyn fel arfer yn rhiant, athro, ...

                                               

Marwolaethau babanod

Marwolaethau babanod yw marwolaeth plant ifanc o dan 1 oed. Mesurir y doll marwolaeth hon gan y gyfradd marwolaethau babanod, sef nifer y marwolaethau plant o dan flwydd oed fesul 1000 o enedigaethau byw. Maer gyfradd marwolaethau o dan bump oed, ...

                                               

Pedoffilia

                                               

Gŵyl AmGen

Gŵyl ddiwylliannol yw Gŵyl AmGen sy’n bartneriaeth rhwng BBC Cymru ar Eisteddfod Genedlaethol. Fei datblygwyd yn sgil y pandemig coronafirws yn 2020 a olygodd fod Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 wedi ei gohirio tan y flwyddyn ganlynol. Cy ...

                                               

Parti Pyjamas Mwyaf y Byd!

Cynhaliwyd Parti Pyjamas Mwyar Byd ar Ddydd Mawrth, 9 Mai 2017 ledled Cymru, gydar nod o godi ymwybyddiaeth pobl o grwpiau gofal ac addysg plant bach. Trefnwyd y digwyddiad gan y Mudiad Meithrin er mwyn tynnu sylw pobl at weithgaredd yr holl grwp ...

                                               

Ffair y Byd Chicago, 1893

Cynhaliwyd Ffair y Byd Chicago yn ninas Chicago, UDA, yn 1893, i ddathlu 400 mlwyddiant glanio Christopher Columbus yn y Byd Newydd. Curodd Chicago Ddinas Efrog Newydd, Washington, D.C. a St. Louis, Missouri i gael y fraint o lwyfannu Ffair y Byd ...

                                               

Damwain awyren Cwm Edno

Ar 10 Ionawr 1952 roedd awyren DC-3 Dakota or enw Saint Kevin, a oedd yn eiddo i Aer Lingus, yn teithio o faes awyr Northolt, Llundain, i faes awyr Dulyn. Wrth groesi mynyddoedd Eryri, daliwyd hi gan wyntoedd cryfion. Disgynodd i lawr yn Nyffryn ...

                                               

Dibryfedu awyrennau

Dibryfedu awyrennau ywr defnydd o bryfleiddiad ar deithiau rhyngwladol ac mewn mannau caeedig eraill ar gyfer rheoli pryfed a chlefydau. Mae dryswch gyda rhwng dibryfedu a diheintio, sef dileu microbau ar arwynebau, yn gyffredin. Mae enghreifftia ...

                                               

LLE 129 Hindenburg

Llong awyr Almaenig oedd yr LZ 129 Hindenburg. Roedd yn 247 metr; hyd tair Boeing 747 a 40 metr o ran diamedr. Hon oedd prif long awyr y cwmni, y fwyaf i hedfan erioed o ran cyfaint. Hedfanodd o Fawrth 1936 tan iddi fynd ar dân ar 6 Mai 1937 ar d ...

                                               

Trychineb Lockerbie

Ymosodiad terfysgol ar Ehediad Pan Am 103 ar 21 Rhagfyr 1988 oedd trychineb Lockerbie. Bu farw 270 o bobl i gyd. Ffrwydrodd bom ar yr awyren wrth iddi deithio o Frankfurt am Main i Detroit drwy Lundain a Dinas Efrog Newydd. Disgynodd darnaur awyr ...

                                               

Trychineb awyr Llandŵ

Damwain awyren yn Llandŵ, Bro Morgannwg ym 1950 oedd Trychineb awyr Llandŵ. Ar y pryd, dymar ddamwain awyren waethaf yn y byd gydag 80 or teithwyr yn cael eu lladd. Roedd yr awyren Avro Tudor V wedi ei llogi gan gefnogwyr rygbi i hedfan i Iwerddo ...

                                               

Swissair 111

Damwain hedfan fawr a ddigwyddodd ar 2 Medi 1998 oedd hediad Swissair 111. Chwalodd yng Nghefnfor yr Iwerydd tua 5 milltir oddi ar arfordir Nova Scotia yng Nghanada. Bu farw’r holl 229 o deithwyr a chriw a oedd ar fwrdd. Yr awyren dan sylw oedd M ...

                                               

Taith awyren 1549 US Airways

Taith awyren ddomestig o Efrog Newydd i Charlotte, North Carolina, ar 15 Ionawr 2009 oedd taith 1549 US Airways. Glaniodd y peilot ei awyren heb bŵer mewn argyfwng yn Afon Hudson ar ôl ir ddau beiriant jet fethu. Achos yr argyfwng oedd ir awyren ...

                                               

Taith awyren MH370 Malaysia Airlines

Taith awyren ryngwladol o gwmni hedfan Malaysia Airlines a ddiflanodd ar yr 8fed o Fawrth 2014 oedd taith MH370 Roedd 227 o deithwyr a 12 o weithwyr o 15 o wledydd yn yr awyren. Diflannodd lai nag awr wedi ir awyren gychwyn ei thaith a thybir ir ...

                                               

Ehediad TWA 800

Boeing 747-131 a ffrwydrodd a chrasiodd i Gefnfor yr Iwerydd ger East Moriches, Efrog Newydd, UDA, ar 17 Gorffennaf, 1996, am tua 20:31 EDT, 12 munud ar ôl ei esgynfa, gan ladd pob un or 230 o bobl arno oedd Ehediad Trans World Airlines 800. Ehed ...

                                               

Damwain drên Abergele

Digwyddodd damwain drên Abergele ar 20 Awst 1868: lladdwyd 33 o bobl pan fu gwrthdrawiad rhwng trên post a wageni a oedd wedi rhedeg yn rhydd. Roedd y wageni yman llawn tanwydd. Ceisiodd gweithwyr y rheilffordd a phobl eraill ddiffod y tân drwy f ...

                                               

Damwain drên Sir Drefaldwyn

Ar 26 Ionawr 1921 bu damwain ddifrifol pan ddaeth dau drên benben âi gilydd. Damwain drên Sir Drefaldwyn ywr ddamwain drên waethaf yng Nghymru erioed ar unig un ar drac un lein. Digwyddodd y ddamwain ar y lein rhwng y Drenewydd ac Aber-miwl; roed ...

                                               

Damwain drên Manfalut

Gwrthdrawiad rhwng trên a bws ysgol oedd dawmwain drên Manfalut a ddigwyddodd ger Manfalut yn nhalaith Assiut, yr Aifft, ar 17 Tachwedd 2012. Bu farw 50 o blant oed pedwar i chwech, a gyrrwr y bws. Dywedodd tystion yr oedd atalfeydd y groesfan ar ...

                                               

Blitz Abertawe

Ymgyrch fomio a wnaed gan Luftwaffe Natsiaid yr Almaen ar ddinas Abertawe rhwng 19 a 21 Chwefror 1941 oedd Blitz Abertawe. Dewiswyd Abertawe fel targed addas oherwydd ei phwysigrwydd fel porthladd ai dociau ac oherwydd y purfeydd olew cyfagos. Ro ...

                                               

Cyrch awyr

Ymosodiad ar darged penodol gan awyren filwrol yn ystod ymgyrch ymosodol yw cyrch awyr. Maen fodd o fomio tactegol. Gall cyrchoedd awyr cael eu cyflawni gan awyrennau brwydro, bomio, neu ymosod ar dir, hofrenyddion ymosod, ac eraill. Defnyddir am ...

                                               

Gŵyl Caeredin

Casgliad o wyliau celfyddydol a diwylliannol syn cymryd rhan yn flynyddol ym mis Awst yng Nghaeredin, yr Alban ydy Gŵyl Caeredin. Trefnir y gwyliau hyn gan nifer o sefydliadau heb gysylltiadau ffurfiol rhyngddynt, syn golygu nad oes un digwyddiad ...

                                               

Gŵyl Glastonbury

Gŵyl yn ne-orllewin Lloegr yw Gŵyl Glastonbury, syn dathlu cerddoriaeth gyfoes, dawns, arlunio a chomedi. Hon ywr ŵyl awyr agored fwyaf ar y ddaear. Maen gorchuddio 900 acer o dir, a mynychodd 177.000 o bobl yr ŵyl yn 2007. Y prif-drefnwr ywr ffe ...

                                               

Hydref Warsaw

Gŵyl gerddoriaeth gyfoes yng Ngwlad Pwyl yw Hydref Warsaw. Hon ywr ŵyl fwyaf oi fath yn y wlad, ac am nifer o flynyddoedd nid oedd gŵyl arall tebyg yn nwyrain a chanolbarth Ewrop. Fei ffurfiwyd ym 1956 gan Tadeusz Baird a Kazimierz Serocki, gyda ...

                                               

Wakestock

Wakestock yw gŵyl gerddorol wêcfyrddio fwyaf Ewrop. Fei cynhelir ar benrhyn Llŷn yng Ngwynedd, gogledd Cymru. Rhennir yr wyl dros dri safle - prif safler ŵyl ym Mhenrhos, Marina Pwllheli lle cynhelir y prif gystadleuthau Wêcfyrddio a Bae Abersoch ...

                                               

Associated Press

Erthygl am yr asiantaeth newyddion yw hon. Gweler hefyd Ap gwahaniaethu. Asiantaeth newyddion Americanaidd ryngwladol yw Associated Press byrfodd arferol: AP. Fei sefydlwyd yn 1846 yn Ninas Efrog Newydd lle ceir y pencadlys o hyd. Maen asiantaeth ...

                                               

Reuters

                                               

Wafa

Asiantaeth newyddion Awdurdod Cenedlaethol Palesteina, a chyn hynny y PLO, yw Wafa. Mae Wafa yn darparu newyddion am Balesteina, Israel ar Dwyrain Canol yn ddyddiol sydd ar gael yn Arabeg, Ffrangeg, Hebraeg a Saesneg. Ystyr lythrennol y gair Arab ...

                                               

AmmanNet

Gwefan newyddion o Wlad Iorddonen yw AmmanNet. Dechreuodd yn y flwyddyn 2000 fel prosiect radio cymunedol dan nawdd UNESCO ac eraill, yn cael ei gyfarwyddo gan y newyddiadurwr Daoud Kuttab. Hwn oedd y radio rhyngrwyd cyntaf yn y byd Arabaidd. Yn ...

                                               

Daily Post

Papur newydd dyddiol rhanbarthol yn yr iaith Saesneg ar gyfer Gogledd Cymru ywr Daily Post. Fei hargraffir yn ei bencadlys yng Nghyffordd Llandudno. Rob Irvine ywr golygydd presennol. Maer papur yn rhan o grŵp Trinity Mirror. Dechreuodd y Daily P ...

                                               

Democracy Now!

Rhaglen newyddion ddyddiol, ddadansoddiadol, a blaengar yw Democracy Now!. Darlledir gan dros 1.000 o rwydweithiau radio a theledu yng Ngogledd America. Cynhelir y War and Peace Report gan y newyddiadurwyr Amy Goodman a Juan Gonzalez. Ariannir y ...

                                               

Golwg360

Mae Golwg360 yn wasanaeth newyddion dyddiol arlein a lansiwyd ym mis Mai 2009. Ariennir Golwg360 trwy gymysgedd o grantiau cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a gwerthiant hysbysebion a gwasanaethau masnachol drwyr wefan. Derbyni ...

                                               

VilaWeb

Mae VilaWeb yn wefan Gatalaneg a ffynhonnell newyddion dyddiol, a ffurfiwyd ym mis Mai 1995 gan y newyddiadurwyr Vicent Partal ac Assumpció Maresma. Roedd y cyfrwng ar-lein cyntaf iw ymddangos yn gyfangwbl yn Gatalaneg, ar cyfrwng newyddion cynta ...

                                               

Amserlen y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru (2021)

1 Ionawr - Maer ffiguraun dangos bod Cymru ychydig y tu ôl i weddill y DU wrth gyflwynor brechlyn Pfizer / BioNTech, gan annog gwleidyddion i fynegi pryder am y rhaglen. Mewn ymateb, dywed y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, fod y rhaglen ar y" ...

                                               

Brechlyn

Mae Brechlyn yn baratoad biolegol y corff i ddarparu imiwnedd gweithredol i glefyd heintus penodol. Mae brechlyn yn feddyginiaeth a roddir gan feddyg neu nyrs ac maen gwneud person yn llai tebygol o gael clefyd. Maen rhoi imiwnedd i glefyd heintu ...

                                               

Dyfodol papurau newydd

Mae dyfodol papurau newydd yn bwnc llosg yn y diwydiant newyddiaduraeth, yn sgil argyfwng economaidd 2008–presennol a dyfodiad cyfryngau digidol a newydd. Mae papurau newydd yn wynebu cynydd mewn costau a chwymp mewn gwerthiant hysbysebion chylch ...

                                               

Gwrthdaro Israelaidd-Palesteinaidd

Anghydfod rhwng Gwladwriaeth Israel ar Palesteiniaid ywr gwrthdaro Israelaidd-Palesteinaidd. Maer ddwy genedl yn hawlio yr un tir ac maer gwrthdaron ffurfio rhan or gwrthdaro Arabaidd-Israelaidd, sef gwrthdaro gwleidyddol a milwrol eangach rhwng ...

                                               

Mewnfudo

Mewnfudo yw symud i mewn i wlad i fyw ynddi, gan unigolyn neu unigolion o wlad arall. Oherwydd y problemau cymdeithasol syn gallu codi pan fo nifer fawr o bobl yn mewnfudo maen bwnc llosg mewn sawl gwlad. Yn 2013 amcangyfrifodd y Cenhedloedd Uned ...

                                               

Morfa Gwent

Morfa Gwent yw rhan ddeheuol, arfordirol yr hen Sir Fynwy, rhan o sir seremonïol Gwent. Fei lleolir rhwng Caerdydd yn y gorllewin a Chas-gwent yn y dwyrain. Caiff ei rhannun ddwy gan aber yr Wysg: Morfa Gwynllŵg ir gorllewin a Morfa Cil-y-coed yn ...

                                               

Pandemig COVID-19

Erthygl am y pandemig cyfoes yw hon. Am y firws penodol a achosodd yr epidemig, gweler SARS-CoV-2. Am yr haint, gweler COVID-19 Am y grŵp o firysau maer firws yn perthyn iddo, gweler: Coronafirysau Am y cyd-destun Cymreig, gweler Y Gofid Mawr COV ...

                                               

Y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Perthnasol: Ystadegau Cymru, Fideos Llywodraeth Cymru, Llinellau amser 2019-20 a 2021 Yn Rhagfyr 2019 ymddangosodd y clefyd Coronafirws, neur Gofid Mawr yn Wuhan, Tsieina. Ar 24 Ionawr 2020 dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod cynlluniau yn eu lle ...

                                               

Ystadegau y Gofid Mawr (COVID-19) yng Nghymru

Am y cerrig milltir pwysicaf, gweler: Y Gofid Mawr COVID-19 yng Nghymru. Ar 28 Chwefror profwyd y person cyntaf yng Nghymru yn bositif or haint COVID-19 a elwir weithiaun Ofid Mawr ac ar 16 Mawrth 2020, bu farwr person cyntaf yng Nghymru or haint ...

                                               

Newsnight

Rhaglen deledu newyddion ar BBC Two yw Newsnight. Jeremy Paxman oedd prif gyflwynydd y rhaglen o 1989 hyd 2014. Yn yr Alban mae Newsnight Scotland yn cymryd lle y fersiwn DU am 20 munud olaf y rhaglen, o ddydd Llun i Dydd Iau.

                                               

Cynhebrwng

Gorymdaith syn rhan o angladd ac syn hebrwng y corff marw o farwdy, parlwr angladdau neu addoldy ir fynwent neur gladdfa yw cynhebrwng neu orymdaith angladdol. Cludir y corff ar elor neu mewn hers.

                                               

Elor

Stondin i gludo arch neu gasged arni yw elor a ddefnyddir fel arfer i gludo corff person ir bedd neu er mwyn arddangos y corff yn ystod seremoni angladd. Yn ôl arferion angladdol Cristnogol, dodir yr elor yng nghorff nave yr eglwys gyda chanhwyll ...

                                               

Trefnwr angladdau

Rhywun proffesiynol syn ymwneud âr busnes o ddefodau angladd yw trefnwr angladdau. Gall eu swyddi gynnwys pêr-eneinio a chladdu neu amlosgir marw, yn ogystal a chynllunio a threfnu seremonir angladd ei hun. Weithiau bydd gofyn iddynt wisgor meirw ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →