ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247                                               

Ieuan Dyfi

Bardd o Feirionnydd a ganai yn ail hanner y 15g oedd Ieuan Dyfi. Bardd serch oedd Ieaun yn bennaf, syn adnabyddus am ei gerddi iw gariad, Anni Goch, ac a gofir hefyd am ei gerddi ymryson â Gwerful Mechain a Dafydd Llwyd o Fathafarn.

                                               

Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan

Un o Feirdd yr Uchelwyr oedd Siôn ap Hywel ap Llywelyn Fychan. Yn enedigol o Dreffynnon yn Sir y Fflint, fei cofir yn bennaf am ei gywydd marwnad iw athro barddol, Tudur Aled. Dim ond ychydig o waith y bardd sydd ar glawr heddiw. Yn ogystal âi fa ...

                                               

Siôn ap Hywel Gwyn

Ni wyddys pryd cafodd y bardd ei eni. Yn ôl traddodiad, honnir mai Trysorwr Llandaf oedd Siôn, ond dangosodd G. J. Williams na allai hynny fod yn wir a bod y bardd wedi cael ei gymysgu gyda gŵr or enw Siôn ab Ieuan bu farw tua 1545, clerigwr a gr ...

                                               

Griffith Hughes

Naturiaethwr ac awdur oedd y Parchedig Griffith Hughes a sgwennodd The Natural History of Barbados syn cynnwys y disgrifiad ysgrifenedig cyntaf or grawnffrwyth. Canodd y biolegydd Swedaidd Carolus Linnaeus ei glodydd yn fawr, ond mynnodd eraill m ...

                                               

Lucius Ampelius

Roedd Lucius Ampelius yn llenor Lladin. Ychydig syn hysbys amdano. Fei cofir yn bennaf fel awdur llyfr nodiadau, y Liber Memorialis, syn cynnwys nifer o erthyglau byrion ar seryddiaeth, daearyddiaeth a hanes. Er mor dibwys ynddoi hun y maer unig ...

                                               

Esop

Chwedleuwr a damhegwr syn enwog am ei ffablau oedd Esop, sydd yn debyg iawn o fod yn gymeriad chwedlonol ei hun. Ers yr Henfyd cesglid nifer o straeon mewn sawl iaith a briodolir ir hen Esop, gan ei ddyrchafun brif storïwr y traddodiad llafar Ewr ...

                                               

Solomon Andrews

Cafodd ei eni yn Trowbridge, Wiltshire ar 5 Ebrill 1835, yn fab i John Andrews a Charlotte. Ef oedd yr ail blentyn allan o chwech; fei bedyddiwyd ar 5 Mehefin 1935 yn Eglwys Sant Iago, Trowbridge.

                                               

Zenodotus

Gramadegydd Groeg o Effesus yn y 3g CC oedd Zenodotus a gafodd ei benodi yn arolygydd Llyfrgell Alexandria gan y Brenin Ptolemi II. Fe greodd adolygiadau o farddoniaeth yr hen Roegiaid, gan gynnwys yr argraffiad beirniadol cyntaf o Homeros, ac ys ...

                                               

Simon y dewin

Cymeriad Beiblaidd a geisiodd brynu doniaur Ysbryd Glân oddi ar yr Apostolion Pedr ac Ioan yw Simon y dewin. Traddodai ei hanes yn wythfed bennod Actaur Apostolion yn y Testament Newydd. Ni ymddengys y gair μάγος yn y testun Coine gwreiddiol, ond ...

                                               

Garmon

Roedd Garmon yn esgob Auxerre yng Ngâl. Ystyrir ef yn sant gan yr Eglwys Gatholig ar Eglwysi Uniongred; ei ddydd gŵyl yw 31 Gorffennaf. Y brif ffynhonnell ar gyfer ei hanes ywr fuchedd a ysgrifennwyd gan Constantius o Lyon tua 480. Roedd Constant ...

                                               

Clotilde

                                               

Clovis I

Y brenin cyntaf i uno holl lwythau y Ffranciaid o dan un llywodraethwr oedd Clovis. Roedd Clovis yn fab i Childeric I, brenin Merofingiaid y Ffranciaid Saliaidd, a Basina, brenhines Thuringia. Daeth yn frenin yn 481, yn olynu ei dad. Gorchfygodd ...

                                               

Childeric I

Brenin Merofingaidd y Ffranciaid Saliaidd a thad Clovis I oedd Childeric I. Olynodd ei dad Merovech fel brenin y Ffranciaidd Saliaidd tua 457 neu 458. Yn 463 ymladd Childeric gydar cadfridog Rhufainaidd Aegidius i drechi y Fisigothiaid.

                                               

Dogfael

Sant a thywysog oedd Dogfael neu Dogfael ap Ithel ; weithiau defnyddir yr amrywiad Dogmael. Yn ôl y traethodyn achyddol Bonedd y Saint a sgwennwyd yn 1140 roedd yn fab i Ithel ap Ceredig ap Cunedda, ac felly cysylltir ef ag un o dri llwyth saint ...

                                               

Fastidius

Esgob o Frython ac awdur yn yr iaith Ladin oedd Fastidius. Maer hanesydd Lladin canoloesol Gennadius yn cyfeirio at Fastidius yn ei lyfr am Gristnogion cynnar enwog De Viris illustribus. Yn ôl yr hanesydd Fastidius oedd awdur gwaith ar y fuchedd ...

                                               

Huw Capet, brenin Ffrainc

Brenin Ffrainc, a orseddwyd yn 987, oedd Huw Capet. Roedd yn fab i Huw Fawr ai wraig Hedwige o Saxony.

                                               

Olaf III Guthfrithson

Brenin Teyrnas Dulyn o 934 hyd 941 oedd Olaf III Guthfrithson. Roedd yn aelod o deulu brenhinol Teyrnas Dulyn, yr Uí Ímair, ac yn fab ir brenin Gofraid ua Ímair, a fun frenin Dulyn a Jorvik Efrog heddiw hyd nes i Athelstan, brenin Lloegr gipio Ef ...

                                               

Siarl III, brenin Ffrainc

Brenin Ffrainc rhwng 898 a 922 oedd Siarl III (17 Medi 879 – 7 Hydref 929. Mab y brenin Louis le Bègue ai wraig Adelaide o Baris oedd ef.

                                               

El Cid

Erthygl am y marchog yw hon. Gweler hefyd El Cid gwahaniaethu. Marchog enwog o Sbaen oedd El Cid ", sef Rodrigo Díaz de Vivar.

                                               

Ffransis o Assisi

Ganed ef yn Assisi i deulu cyfoethog; roedd ei dad, Pietro di Bernardone, yn ŵr busnes, tra roedd ei fam, Pica Bourlemont, o Ffrainc yn wreiddiol. Yn 1201, ymunodd ag ymgyrch filwrol yn erbyn Perugia, a chymerwyd ef yn garcharor yn Collestrada. T ...

                                               

Elinor de Montfort

Roedd Elinor de Montfort neu Eleanor de Montfort, yn ferch Simon de Montfort ac Eleanor o Loegr, a gwraig Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru. Mam y Dywysoges Gwenllian oedd hi.

                                               

Simon de Montfort

Ffrancwr oedd Simon de Montfort, 6fed Iarll Caerlŷr. Ef oedd mab ifanca Simon de Montfort, 5ed Iarll Caerlŷr ac yn un or bobl allweddol yn y gwrthwynebiad barwnol i Harri III, brenin Lloegr. Priododd ag Elin, chwaer Harri III.

                                               

John Lamb

Roedd John Lamb yn asiant cudd yn nhâl llywodraeth Lloegr a lofruddiodd Owain Lawgoch yng Nghorffennaf 1378, trar oedd Owain yn gwarchae ar Mortagne-sur-mer. Yn ôl y croniclydd Jean Froissart, roedd wedi cyrraedd Llydaw, gan ddweud ei fod wedi do ...

                                               

Perkin Warbeck

Roedd Perkin Warbeck yn ymhonnwr i orsedd Lloegr. Honnwyd mai Rhisiart o Amwythig, Dug Efrog, un o feibion Edward IV a garcharwyd yn Nhŵr Llundain ydoedd. Rhisiart, pe bain fyw, fyddai wedi bod yn hawliwr haeddiannol ir orsedd, gan dybio bod ei f ...

                                               

Lambert Simnel

Roedd Lambert Simnel yn ymhonnwr i orsedd Lloegr. Honnwyd mai Edward Plantagenet, 17eg Iarll Warwick ydoedd. Roedd hyn yn bygwth teyrnasiad newydd Harri VII. Daeth Simnel yn flaenllaw yn gwrthryfel y Iorciaid a drefnwyd gan John de la Pole, Iarll ...

                                               

Willem Barentsz

Fforiwr oedd Willem Barentsz. Fei ganwyd yn Terschelling, yn Waddeneilanden, yr Iseldiroedd. Fe fu iddo arwain tair mordaith ir Arctig, ym 1594, 1595, a 1596. Y bwriad oedd canfod ffordd newydd o gyrraedd Tsieina ar India. Er na lwyddwyd i wneud ...

                                               

Carlo Borromeo

Chwaraeodd rôl bwysig yng Nghyngor Trent ym mis Ionawr 1562. Daeth yn Archesgob Milan ym 1565, lle cyflwynodd ddiwygiadau gweinyddol sylweddol. Roedd yn arweinydd brwd y Gwrthddiwygiad, gan deithio ir Swistir yn y frwydr yn erbyn Protestaniaeth. ...

                                               

Sinan

Koca Mimār Sinān Āgā, Mimar Sinan) oedd prif bensaer Ymerodraeth yr Otomaniaid dros gyfnod o 50 mlynedd. Gwasanaethodd dan dri Swltan: Suleiman I, Selim II a Murad III. Bun gyfrifol am adeiladu dros 300 o adeiladau o faint sylweddol. Ganwyd ef i ...

                                               

George Fox

Arweinydd crefyddol o Sais a sylfaenydd Crynwriaeth a Cymdeithas Grefyddol Cyfeillion oedd George Fox. Fei ganwyd yn Fenny Drayton, Swydd Gaerlŷr, Lloegr. Cafodd ei fagu yn Biwritan ond yn ddyn ifanc cafodd weledigaeth or "goleuni mewnol" a dechr ...

                                               

Abel Tasman

Morwr, fforiwr a marsiandïwr or Iseldiroedd oedd Abel Janszoon Tasman. Ganed Tasman ym 1603 yn Lutjegast, yn nhalaith Groningen yn yr Iseldiroedd. Y cofnod hanesyddol cyntaf amdano yw ei fod wedi priodi Jannetjie Tjaers ym 1631, pan oedd yn ŵr gw ...

                                               

William Stukeley

Roedd y Parch. Ddr. William Stukeley FRS, FRCP, FSA yn hynafiaethydd o Sais a oedd y cyntaf i wneud astudiaeth ysgolheigaidd o hynafiaethau megis Côr y Cewri ac Avebury, ac a ystyrir fel un o sylfaenwyr archaeoleg yn y maes. Roedd hefyd yn un o b ...

                                               

Heinrich Schliemann

Archaeolegydd amatur or Almaen a wnaeth ddarganfyddiadau syfrdanol ar safleoedd Caerdroea yn Nhwrci a Mycenae a Tiryns yng Ngwlad Groeg oedd Heinrich Schliemann. Ganed Schliemann yn Neubukow, yn fab i weinidog Protestannaidd tlawd. Bu farw ei fam ...

                                               

Jean-Luc Godard

Mae Jean-Luc Godard yn gyfarwyddwyr ffilm Ffrangeg/Swisiad. Daeth yn un o wneuthurwyr ffilm enwocaf a dylanwadol y byd fel rhan o’r symudiad La Nouvelle Vague arloesol yn ystod y 1960au. Mae ei ffilmiau enwocaf yn cynnwys A Bout de Souffle, Weeke ...

                                               

Aaron o Aleth

Roedd Sant Aaron o Aleth, oedd hefyd yn cael ei alwn Sant Aihran neu Eran yn Llydaweg, yn feudwy, Mynach a Abad ym mynachlog yn y chweche ganrif, ar ynys fechan ger Aleth or enw Cezembre, gwrtherbyn Sant-Maloù yn Llydaw, Ffrainc. Mae rhai ffynone ...

                                               

Pab Grigor I

Pab Rhufain o 590 hyd ei farwolaeth oedd Grigor I, a elwir hefyd yn Grigor Fawr neu Gregor Fawr. Maer eglwys yn ei gyfrif yn sant a Thad Eglwysig; ei wylmabsant yw 12 Mawrth. Cafodd ei eni yn Rhufain. Yn ôl traddodiad, gwelodd gaethweision ifainc ...

                                               

Sant Guirec

Yn ôl traddodiad storiol y Cymry, roedd Sant Guirec, yn fynach Cymraeg a aeth ati i sefydlu mynachdy yn y Llydaw Celtaidd. Traou-Perros oedd yr ardal ddewisodd Guirec i sefydlu ei gymdeithas newydd.

                                               

Brahmagupta

Seryddwr a mathemategydd Indiaidd oedd Brahmagupta. Fe ystyriodd nifer o syniadau, sydd wedi eu derbyn fel rhan o fathemateg bellach. Ei brif gyflawniad ym maes mathemateg oedd cysyniad sero a rhifau negatif. Yn ei gampwaith Brahmasphutasiddhanta ...

                                               

Cwthbert

Sant a mynach or Eglwys Northumbriaidd neur Eglwys Geltaidd oedd Cwthbert neu Gwthbert o Lindisfarne. Roedd yn esgob ac yn feudwy a gysylltir gyda mynachlogydd Maolros a Lindisfarne yn yr hen deyrnas a ellir heddiw ei galwn Deyrnas Northumbria yn ...

                                               

Siarl Martel

Siarl Martel oedd Maer y Llys yn nheyrnas Ffrancaidd Awstrasia or flwyddyn 715 hyd ei farwolaeth. Maen fwyaf enwog am ei fuddugoliaeth ym Mrwydr Tours yn erbyn byddin Fwslemaidd.

                                               

Louis Dduwiol

Roedd Louis Dduwiol yn Ymerawdwr Glân Rhufeinig a brenin Aquitania. Louis oedd trydydd mab Siarlymaen, a bwriad gwreiddiol y tad oedd rhannur ymerodraeth rhyngddynt. Fodd bynnag gwrthryfelodd un mab yn erbyn ei dad, a bur ddau arall farw o flaen ...

                                               

Pepin Fychan

Roedd Pepin Fychan, weithiau Pepin III, hefyd Pippin, yn frenin y Ffranciaid o 751 hyd 768. Maen fwyaf adnabyddus fel tad Siarlymaen. Ganed Pepin yn 714 yn Jupille, gerllaw Liège, yn fab i Siarl Martel a Rotrude o Treves). Roedd Siarl Martel wedi ...

                                               

Rolant

Uchelwr a milwr Ffrancaidd, un o gadfridogion Siarlymaen a chymeriad yn llenyddiaeth y Canol Oesoedd oedd Rolant. Ef yw arwr y gerdd ganoloesol La chanson de Roland.

                                               

Siarlymaen

Roedd Siarlymaen yn frenin y Ffranciaid o 768 ymlaen ac yn ymerawdwr 25 Rhagfyr, 800 pan y coronwyd ef gan Bab Leo III yn Rhufain. Carolus Magnus oedd ei enw ef yn Lladin, a Charlemagne yn Ffrangeg. Ei deitl lawn o 800 ymlaen oedd: Karolus sereni ...

                                               

Siarl Foel

Roedd Siarl Foel neu Siarl II, yn Ymerawdwr Glân Rhufeinig o 875 hyd 877 ac yn frenin Ffrancia Orllewinol rhwng 840 a 877).

                                               

Furry

Y furry fandom yw cymuned syn canolbwyntio ar anifeiliaid anthropomorffaidd. Maen nhwn dathlu eu diwylliant trwy gelfyddyd, cerddoriaeth, gwisgoedd "fursuit", ym mratiaith furry, ac yn y blaen. Yn arbennig, maen nhwn dathlur diwylliant furry ar-l ...

                                               

Hip hop

Mae Hip hop yn fath o gerddoriaeth ac yn fudiad diwylliannol; a ddatblygwyd yn Ninas Efrog Newydd ar ddechraur 1970au yn bennaf ymysg Americanwyr Affricanaidd ac Americanwyr o Dde America. Pedair prif elfen hip hop ydy gweithio fel MC neu Rhythm ...

                                               

Hobo

Yn yr Unol Daleithiau, gweithiwr ymfudol neu grwydryn digartref, yn aml heb yr un geiniog, yw hobo. Maen teithio er mwyn chwilio am waith, tra bo trampiaid yn teithio i osgoi gwaith a bums yn tinymdroi yn yr unfan ac yn cardota. Yn aml maent yn t ...

                                               

Queer

Yn draddodiadol maer gair Saesneg queer wedi golygu "rhyfedd" neu "anarferol", ond fei defnyddir yn aml erbyn heddiw mewn nifer o ieithoedd i gyfeirio at gymunedau hoyw, lesbiaidd, deurywiol, trawsryweddol, rhyngrywiol, ac anrhywiol. Mae defnydd ...

                                               

XXL (clwb)

Clwb nos hoyw yn Llundain yw XXL syn bennaf yn darparu ar gyfer yr is-grŵp hoywr eirth. Sefydlwyd y clwb nôl yn 2000 gan Mark Ames âi bartner ar y pryd, David Dindol. Bu iddynt wahanu yn 2005, ac yn dilyn hyn fe brynodd Marc gyfran ei gyn-bartner ...

                                               

Marwolaeth Peter Connelly

Bachgen 17 mis oed oedd Peter Connelly fu farw yn Llundain o ganlyniad i dros 50 o anafiadau dros gyfnod o wyth mis. Cafwyd Tracey Connelly mam Peter, ei chariad Steven Barker, a Jason Owen brawd Barker yn euog o achosi neu ganiatáu marwolaeth pl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →