ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 24                                               

Anna Levinson

                                               

Agnes Smith Lewis

                                               

Florence Lewis

Ganed Florence Lewis ar 24 Medi 1877 yn Fort Scott ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Goleg Radcliffe, Prifysgol Texas, Austin a Phrifysgol Johns Hopkins.

                                               

Isabel Martin Lewis

                                               

William James Lewis (gwyddonydd)

Aeth i Ysgol Ramadeg Llanrwst ac ymlaen i Goleg Iesu, Rhydychen. Graddiodd mewn Mathemateg ar gwyddorau naturiol. Cafodd ei dderbyn yn gymrawd am ei oes yng Ngholeg Oriel. Roedd Lewis yn athro yng Ngholeg Cheltenham. Roedd hefyd yn gynorthwywr yn ...

                                               

Fairy von Lilienfeld

Gwyddonydd or Almaen oedd Fairy von Lilienfeld, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel diwinydd, hanesydd eglwysig ac academydd.

                                               

Helen Lines

Gwyddonydd Americanaidd oedd Helen Calvert Lines a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel seryddwraig. Roedd yn aelod or Phoenix Astronomical Society a hefyd yr American Association of Variable Star Observers. Cododd hi ai gŵr Richard D. Lines arsyllfa ...

                                               

Marie Litzinger

                                               

Diana Liverman

Ganed Diana Liverman ar 17 Mai 1954 yn Accra ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Toronto, Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol California, Los Angeles. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymdeithas Co ...

                                               

Elizabeth Loftus

Ganed Elizabeth Loftus ar 16 Hydref 1944 yn Los Angeles ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Stanford, Prifysgol California, Los Angeles. Priododd Elizabeth Loftus gyda Geoffrey Loftus. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei g ...

                                               

Lôn Fain

Cyfrol o farddoniaeth gan Dafydd John Pritchard yw Lôn Fain a gyhoeddwyd yn 2013 gan Gyhoeddiadau Barddas. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Dyma ail gyfrol o farddoniaeth y Prifardd ar Talyrnwr, yn gyfuniad o gerddi caeth a rhydd. Ceir yma gerdd ...

                                               

Rosaly Lopes-Gautier

Gwyddonydd o Frasil yw Rosaly Lopes-Gautier, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel daearegwr, seryddwr ac arbenigwr mewn llosgfynyddoedd.

                                               

Loving Vincent

Mae Loving Vincent, a gyhoeddwyd yn 2017, yn ffilm arbrofol, animeiddiedig a bywgraffyddol am fywyd y peintiwr Vincent van Gogh ac yn fwy penodol, amgylchiadau ei farwolaeth. Dymar ffilm nodwedd animeiddiedig cyntaf i gael ei phaention llawn, â l ...

                                               

Christa Luft

Ganed Christa Luft ar 17 Ebrill 1938 yn Krakow am See ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Urdd Gwladgarol Teilyngdod Efydd.

                                               

Lydia Martin

Mae Lydia Martin yn un o brif gymeriadaur rhaglen deledu MTV Teen Wolf, ac syn cael ei bortreadu gan Holland Roden. Maen ymddangos ym mhob cyfres. Disgybl yn Beacon Hills High School yw Lydia Martin, yn y stori, mae hefyd yn Banshee ac yn aelod b ...

                                               

Llangrannog a Fi

Hunangofiant gan Steff Jenkins ac Elin Williams yw Llangrannog a Fi a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Ymddeolodd Steff Jenkins yn ddiweddar wedi cyfnod hir o wasanaeth yn gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog.

                                               

Ysgol Gymuned Llanfechell

Ysgol gynradd yn Llanfechell, Môn, yw Ysgol Gymuned Llanfechell. Mae yn nhalgylch Ysgol Syr Thomas Jones syn ysgol uwchradd ar gyrion Amlwch, Ynys Môn. Llyr Rees yw ei phrifathro presennol. Mae 71 o ddisgyblion yn mynd yno ac mae hin ysgol cyfrwn ...

                                               

Y Llinach

Nofel dditectif gan Gareth W. Williams yw Y Llinach a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Nofel gyfoes am warchod cymuned dan fygythiad or tu allan. Dilyniant ir nofel Y Teyrn, yn adrodd mwy o hanes cynhyrfus Arthur ...

                                               

Llinynnau

Cyfrol gan Aled Lewis Evans yw Llinynnau a gyhoeddwyd yn 2016 gan Gyhoeddiadau Barddas. Man cyhoeddi: Aberystwyth, Cymru. Dyma gyfrol ddiweddaraf bardd y ffin syn myfyrio ar linynnau perthyn a pherthynas, llinynnau hanfodol a bregus, llinynnau sy ...

                                               

Lloeren (cyfrol)

Casgliad o ddramau byrion gan Emyr Edwards yw Lloeren a gyhoeddwyd yn 2015 gan Emyr Edwards. Man cyhoeddi: Caerdydd, Cymru. 5 drama fer gan Emyr Edwards - Ar Maglau wedi Torri, Lloeren, Gweld ein gilydd, Y Gomedi Ddagreuol a Diweddfan.

                                               

Llongau Caernarfon (cân)

Cân werin draddodiadol yw Llongau Caernarfon. Maer gân hon y cael ei chanu gan fachgen ifanc o Gaernarfon Cnarfon; ar lafar. Maen darlunio ei ddyheadau i gael mynd yn forwr, ryw ddiwrnod. Maer fachgen ifanc yn sefyll yn y cei gyda pherson arall g ...

                                               

Llyfr Glas Nebo

Nofel gan Manon Steffan Ros yw Llyfr Glas Nebo. Cyhoeddwyd y llyfr gan Y Lolfa yn 2018 i adolygiadau positif. Maer storin digwydd mewn byd ôl-apocalyptaidd yn y wlad ger Nebo, pentref yn Arfon, Gwynedd. Maer bachgen Siôn, ei fam Rowenna, ai chwae ...

                                               

Llys mân symiau

Maer term Llys mân symiau yn ychydig yn gamarweiniol gan na fu erioed lys arbennig ar gyfer delio â mân hawliadau ariannol. Y Llys Sirol syn ymateb i hawliadau or fath mewn gwirionedd, ond mae wedi mabwysiadu trefn llwybr cyflym i ymateb i fân ha ...

                                               

Llys masnach

Llys arbenigol syn gweithredu o fewn yr Uchel Lys yw llys masnach. Cafodd ei sefydlu o dan Ddeddf Gweinyddu Cyfiawnder 1970 ac mae ganddo ei reolau ai weithdrefn ei hun. Fel mae ei deitl yn awgrymu, mae ganddo awdurdod dros faterion masnachol meg ...

                                               

Gloria Macapagal-Arroyo

Gwyddonydd or Philipinau yw Gloria Macapagal-Arroyo, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd ac yna fel academydd a gweinidog yn y Llywodraeth. Ym 1961, pan oedd Arroyo ychydig yn 14 oed, etholwyd ei thad yn Arlywydd y Filipinos. Enillodd rad ...

                                               

Penelope Maddy

Mathemategydd Americanaidd yw Penelope Maddy, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd, athronydd ac academydd. Mae hin adnabyddus am ei gwaith dylanwadol mewn athroniaeth mathemateg, lle mae hi wedi gweithio ar realaeth a naturiaeth.

                                               

Eleanor Maguire

Ganed Eleanor Maguire ar 27 Mawrth 1970 yn Dulyn ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Dulyn. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Rosalind Franklin, Cymrawd y Gymdeithas Fren ...

                                               

Maint daeargryn

Mesur o arddwysedd daeargryn yw maint daeargryn. Gellir amcangyfrif maint daeargryn ar sail ei effaith ddinistriol drwy ddefnyddio graddfa Mercalli. Fodd bynnag, gan fod y mesur hwn yn ddibynnol ar ffactorau daearegol lleol a sefydlogrwydd adeila ...

                                               

Nazjiba Haerzamanovna Maksjutova

Gwyddonydd or Undeb Sofietaidd oedd Nazjiba Haerzamanovna Maksjutova, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel ieithyddiaeth.

                                               

Wanda Makuch-Korulska

Gwyddonydd o Wlad Pwyl oedd Wanda Makuch-Korulska, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel niwrolegydd ac academydd. Roedd yn feddyg meddygol Pwyleg, arbenigwr mewn niwroleg ac yn aelod o wrthwynebiad Pwylaidd Krajowa Armia yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

                                               

Malais

Mewn cyd-destun cyfraith sifil, agwedd ar fai at bwrpasau atebolrwydd yw malais Hwn ywr cyflwr meddwl mwyaf beius a gresynus posibl ar ran y camweddwr wrth gyflawni camwedd. Fei mynegir amlaf fel sbeit neu gymhelliad cudd ar ran y diffynnydd. Mae ...

                                               

Malia Tate

Mae Malia Tate yn gymeriad ar y rhaglen deledu MTV Teen Wolf. Maen cael ei phortreadu gan Shelley Hennig ac ymddangosodd yn nhrydydd cyfres y rhaglen. Mae Tate yn ferch i Peter Hale Ian Bohen ac felly yn gefnder i Derek Hale Tyler Hoechlin, Cora ...

                                               

Helena Ferrer i Mallol

Mathemategydd Sbaenaidd yw Helena Ferrer i Mallol, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel gwleidydd, mathemategydd ac athro prifysgol.

                                               

Mametz (nofel)

Cyfrol gan Alun Cob yw Mametz a gyhoeddwyd yn 2016 gan Wasg Gomer. Man cyhoeddi: Llandysul, Cymru. Maer nofel yn un gignoeth, ac yn dilyn hynt tri milwr o Gymru ym mrwydr erchyll Brwydr Coed Mametz yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Alun Cob yn by ...

                                               

Mamma Mia! Here We Go Again

Mamma Mia! Mae Here We Go Again yn ffilm comedi rhamantus gerddorol jukebox 2018 a ysgrifennwyd ac a gyfarwyddwyd gan Ol Parker, o stori gan Parker, Catherine Johnson, a Richard Curtis. Maen ddilyniant i ffilm 2008 Mamma Mia!, sydd yn ei dro yn s ...

                                               

Agnes Mary Mansour

Gwyddonydd Americanaidd oedd Agnes Mary Mansour, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel diwinydd, academydd a gwleidydd.

                                               

Marathon roc

Digwyddiad cerddorol, blynyddol yw Marathon Roc sydd yn cael ei gynnal bob mis Awst er mwyn llunio a chreu bandiau newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 13-18 mlwydd oed. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn Y Galeri, yng Nghaernarfon. Tri cyfansoddw ...

                                               

Tereza Khristoforovna Margulova

Gwyddonydd or Undeb Sofietaidd oedd Tereza Khristoforovna Margulova, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel peiriannydd trydanol, academydd a gwyddonydd.

                                               

Marko Arnautović

Mae Marko Arnautovic yn Flaenwr i Glwb pêl droed West Ham United FC ers 2017 ble ymunodd o Stoke City FC, ond erbyn nawr mae Felipe Anderson wedi mynd heibio ei gost fel eu chwaraewr mwyaf drud y clwb. Cafodd ei brynu fel asgellwr gan gyn rheolwr ...

                                               

Chris Martin

Mae Christopher Anthony John Martin, neu Chris Martin, yn ganwr, cyfansoddwr a cherddor Saesneg syn brif aelod or band byd eang Saesneg, Coldplay. Cafodd Chris Martin ei eni ar yr ail o Fawrth 1977 yn Caerwysg, Dyfnaint. Roedd Chris Martin yn fyr ...

                                               

Emilie Martin

                                               

Helen M. Martin

Ganed Helen M. Martin ar 10 Chwefror 1889 ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Oriel yr Anfarwolion Menywod Michigan.

                                               

Margaret E. Martin

                                               

Harriet Martineau

Cymdeithasegydd or Deyrnas Unedig oedd Harriet Martineau, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel ieithegydd clasurol a diwinydd.

                                               

Ursula B. Marvin

Ganed Ursula B. Marvin ar 20 Awst 1921 yn Bradford ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Medal Sue Tyler Friedman a Gwobr am Wasanaeth y Gymdeithas Gwibfaeni.

                                               

Mary Poppins Returns

Mae Mary Poppins Returns yn ffilm Americanaidd cerddorol 2018, a gyfarwyddwyd gan Rob Marshall, gyda sgript gan David Magee a stori gan Magee, Marshall a John DeLuca. Cafodd ei seilio ar gyfres lyfrau or un enw gan P. L. Travers a maen ddilyniant ...

                                               

Vera Nikolaevna Maslennikova

Ganed Vera Nikolaevna Maslennikova ar 29 Ebrill 1926 yn Pryluky ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol y Wladwriaeth, Moscaw. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Urdd y Rhyfel Gwladgarol, Ail Ddosbarth, ...

                                               

Doreen Massey

Gwyddonydd or Deyrnas Unedig yw Doreen Massey, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel geowleidydd, daearyddwr, academydd, economegydd ac awdur ffeithiol.

                                               

Matchbox

Brand teganau o Loegr yw Matchbox a gyflwynwyd gan gwmni Lesney Products yn 1953. Cychwynwyd y cwmni gan Leslie Smith yn 1947 ac mae nawr yn rhan o Mattel, Inc. Y tri a ddylanwadodd fwyaf ar y cwmni ar brand oedd John W. "Jack" Odell, Leslie Char ...

                                               

Matilda (llyfr)

Llyfr gan yr awdur Roald Dahl yw Matilda. Fei gyhoeddwyd ym 1988 gan Jonathan Cape yn Llundain gyda 232 o dudalennau a lluniau gan Quentin Blake Fei haddaswyd fel darlleniad sain gan yr actores Kate Winslet, ffilm nodwedd ym 1996 a gyfarwyddwyd g ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →