ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239                                               

4edd ganrif CC

300au CC 301 CC 302 CC 303 CC 304 CC 305 CC 306 CC 307 CC 308 CC 309 CC 310au CC 310 CC 311 CC 312 CC 313 CC 314 CC 315 CC 316 CC 317 CC 318 CC 319 CC 320au CC 320 CC 321 CC 322 CC 323 CC 324 CC 325 CC 326 CC 327 CC 328 CC 329 CC 330au CC 330 CC ...

                                               

5ed ganrif CC

400au CC 401 CC 402 CC 403 CC 404 CC 405 CC 406 CC 407 CC 408 CC 409 CC 410au CC 410 CC 411 CC 412 CC 413 CC 414 CC 415 CC 416 CC 417 CC 418 CC 419 CC 420au CC 420 CC 421 CC 422 CC 423 CC 424 CC 425 CC 426 CC 427 CC 428 CC 429 CC 430au CC 430 CC ...

                                               

Chalcolithig

Mae cyfnod y Chalcolithig neu Oes y Copr), yn gam yn natblygiad diwylliant y ddynolryw a welodd ymddangosiad graddol yr offer metel cyntaf a ddefnyddid ochr yn ochr ag offer carreg. Maer term ai ddefnydd gan archaeolegwyr yn amrywion fawr. Yn dra ...

                                               

Y diwylliant Hallstatt

Enwir y diwylliant Hallstatt ar ôl Hallstatt, pentref yn ardal Salzkammergut yn Awstria lle darganfuwyd mynwent gynhanesyddol enfawr oedd yn cynnwys 1045 o feddau. Fei darganfuwyd gan Ramsauer yn hanner olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd y ...

                                               

Gwareiddiad

Diffinir gwareiddiad fel cymdeithas neu grŵp diwylliannol dynol a nodweddir gan amaethyddiaeth a phresenoldeb dinasoedd. Oi gymharu a diwylliannau symlach, nodweddir cymdeithas or fath yma gan fwy o rannu swyddogaethau rhwng ei haelodau. Yn aml, ...

                                               

Gwareiddiad y Maya

Mae Gwareiddiad y Maya yn cyfeirio at gyfnod gwâr a llewyrchus yn hanes y Maya, sef pobl syn byw yn Ne Mecsico, Gwatemala, Belîs a rhan ogleddol Canolbarth America. Seilid eu diwylliant ar amaethyddiaeth ddatblygedig. Ymhlith yr olion mae pyramid ...

                                               

Gwareiddiad Myceneaidd

Y Gwareiddiad Myceneaidd ywr enw a ddefnyddir am y gwareiddiad cyn-helenaidd yng Ngwlad Groeg yng nghyfnod diweddar Oes yr Efydd. Caiff ei enw o ddinas Mycenae yn y Peloponnesos. Darganfuwyd y gwareiddiad hwn gan yr archaeolegydd Almaenig Heinric ...

                                               

Swmer

Gwareiddiad hynafol amaethyddol cynnar oedd Swmer a leolwyd yn Mesopotamia, sef ardal Irac a dwyrain Syria fodern yn y Dwyrain Canol. Swmer oedd gwareiddiad dinesig gyntaf Mesopotamia ac un o wareiddiadau dinesig cynharaf y byd. I wareiddiad Swme ...

                                               

Banadlwen ach Cynyr

Santes o ddiwedd y 5g oedd Banadlwen. Roedd hin ferch i Marchell ach Brychan a Cynyr o Gaer Gawch. Roedd hin hanner chwaer i Ina ach Cynyr, Non a Gwen o Gernyw. Priododd Dirdan ac roedd yn fam i Ailfyw.

                                               

Belyau ach Brychan

Santes or 5g oedd Belyau ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog Sefydlodd eglwys yn Llanfilo, sydd bellach yn bentref yng nghymuned Felin-fach, Powys. Yn ôl yr hanes, ceisiodd pennaeth llwyth cyfagos ei chipio ai threisio er mwyn ceisio ei gorf ...

                                               

Efrddyl o Erging

Yn ôl y hanes pan ddarganfuodd Peibiau fod ei ferch yn disgwyl plentyn, gorchmynnodd y dylai hi cael ei thaflu ir afon mewn sach. Gwnaeth hyn a golchwyd hi ir lan. Penderfynodd Peibiau y dylai Efrddyl cael ei llosgu yn fyw. Pan aeth y gweision at ...

                                               

Elliw ach Cadog

Santes oedd Elliw oedd yn byw yn y 6g. Roedd hi yn un o or-wyresau Brychan Brycheiniog. Gelwir Elliw, weithiau, yn ddisgybl i Gadog. Bu hi hefyd yn etifedd iddo sydd yn awgrymu perthynas gwaed rhyngddynt. Cofnodir yn y Vita Cadoci sut bu Gadog yn ...

                                               

Eurfyl ach Padarn

Dylid darllen yr hanes hwn ynghyd-destun "Santesau Celtaidd 388-680"

                                               

Gwen o Dalgarth

Santes oedd Gwen o Dalgarth ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Etifeddodd Garth Madrun gan ei mam-gu, Marchell. Priododd Llŷr Merini ac roedd yn fam i Garadog Freichfras. Maen fwyaf nodedig am fyw bywyd Cristnogol ac am ei charedigrwydd. L ...

                                               

Gwen o Gernyw

Santes or diwedd y 5g oedd Gwen o Gernyw Ganwyd a magwyd Gwen ym Mhenfro yn ferch i Anhun a Cynyr o Gaer Gawch. Bu yn chwaer i Ina, Non a Nectan, a haner chwaer i Banadlwen.Symudodd i Gernyw ble priododd Salf ap Geraint, pennaeth Cernyw a bu yn f ...

                                               

Gwenfaen

Dylid darllen yr erthygl hon ynghyd-destun "Santesau Celtaidd 388-680" Rhestr o seintiau Cymru Ysgol Gwenfaen, Rhoscolyn

                                               

Gwenfyl

Santes o decrau y 6g oedd Gwenfyl. Bu yn wyres neu yn gor-wyres i Brychan, a rhoddodd ei enw i Brycheiniog yn ne-ddwyrain canolbarth Cymru Bu Gwenfyl yn trigo yn ardal Llandewi Brefi a bu Capel Gwenfyl yn Llangeitho. Maer adeilad wedi ei dynnu i ...

                                               

Gwenhaf

Santes or 6g oedd Gwenhaf. Roedd hi yn ferch i Tegid Foel a priododd Enlleu ap Hydwyn ap Ceredig a bu yn fam i Teilo ai haner brawd Afan Buallt. Cofir hi ym Mhenallti a elwid ar un adeg Llangenau.

                                               

Gwenonwy ach Meurig

Santes or 5g oedd Gwenonwy ; roedd yn ferch i Meurig ap Tewdrig ac yn gyfnither i Brychan Brycheiniog. Magwyd Gwenonwy yng Ngarth Madryn. Priododd Gwyndaf ap Emyr Llydaw ac roedd yn fam i Meugan a Hywyn.

                                               

Ilud ach Brychan

Santes oedd Ilud, un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog Treuliodd Ilud amser yn Llanilltud Fawr. Dwedir mynaich yr Oesoedd Canol fod y llan a dyfodd i fod y clas enwocaf Oes y Seintiau wedi sefydlu gan Illtud. Maen nhw yn niwlog iawn am rhieni Il ...

                                               

Ina ach Cynyr

Santes o ddiwedd y 5g oedd Ina ach Cynyr, a oedd yn ferch i Marchell ach Brychan a Cynyr o Gaer Gawch ac yn chwaer i Non a Gwen o Gernyw. Sefydlodd Llanina yng Ngheredigion a Llanina arall ger Tŷ Ddewi, ac ar yr arfordir gerllaw mae craig a elwir ...

                                               

Lives of the British Saints

Golygiad o fucheddaur seintiau Celtaidd cynnar, yn Saesneg, gan Sabine Baring-Gould yw Lives of the British Saints a gyhoeddwyd gan Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion rhwng 1907 a 1913, mewn wyth ran. Maer gwaith yn gyfeiriadur A-Z i fywydau s ...

                                               

Lleucu (santes)

Santes or 5g oedd Lleucu a daeth efallai o Langwyryfon, a sefydlodd gan disgyblion Ursula, dynes o Gernyw a merthyrwyd yn yr Almaen yn y 4g. Hon ywr unig llan y gwyddom amdani a sefydlodd ar gyfer menywod yn unig. Dylid darllen yr erthygl hon yng ...

                                               

Llŷr Forwen

Santes or 6g oedd Llŷr Forwen. Camddehonglir ei chyfenw Morwen gydar gair morwyn gwyryf ond maen dynodi rhywun gyda cysylltiadau gydar môr. Cymysgir hi weithiau gyda Llŷr Merini, gŵr Gwen o Dalgarth. Sefydlodd cymuned Cristnogol yn Llanllŷr yng N ...

                                               

Machraeth o Feirion

Santes or 6g oedd Machraeth. Dylid darllen yr hanes hwn ynghyd-destun "Santesau Celtaidd 388-680"

                                               

Meleri ach Brychan

Santes or 5g oedd Meleri ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Priododd Ceredig ap Cunedda Wledig ac roedd yn fam ac yn fam-gu i nifer o blant a ddaeth yn ddiweddarach yn saint, gan gynnwys Dewi Sant. Er nad oes eglwysi wediu cysegru iddi ni ...

                                               

Meugan ach Gwenonwy

Santes oedd yn byw tua diwedd y 5g oedd Meugan. Gelwid hi weithiau Morgan. Bu yn ferch i Gwenonwy ach Meurig ap Tewdrig a Gwyndaf Hen ap Emyr Llydaw a felly yn gyfnither i blant Brychan Brycheiniog.

                                               

Morwenna (santes)

Santes Gernyweg or 6g oedd Morwenna a elwir Mwynen yng Nghymru. Roedd Mwynen yn ferch i Cymorth a Brynach ac fellyn gor-wyres i Brychan. Roedd ganddi dair chwaer: Mynfer, Mabyn ac Endelyn Endellion. Symudodd ei rhieni ai chwaer Mynfer i Gernyw o ...

                                               

Mynfer ach Brynach

Santes or 6g oedd Mynfer. Ganwyd Mynfer yng Nghymru, efallai ym Mynwar ger Arberth. Roedd hi yn ferch i Brynach a Cymorth ac yn chwaer i Mabyn, Mwynen Morwenna ac Endelyn Endellion a felly yn or-wyres i Brychan Brycheiniog. Aeth i Gernyw gydai th ...

                                               

Nefyn ach Brychan

Santes or 5g oedd Nefyn ac un o 24 merch Brychan Brycheiniog. Priododd Cynfarch Cul ap Meirchen a bu eu plant yn llywodraethu Rheged Ardal y Llynnoedd, Ystrad Clyd a Gŵyr. Ei mab enwocaf oedd Urien Rheged ac roedd yn hen-nain i Cyndeyrn Mungo a s ...

                                               

Non

Santes a anwyd yn y 5g oedd Non wraig a sefydlodd nifer o lannau, a teithiodd i Lydaw, ac oedd yn fam Dewi Sant, nawddsant Cymru.

                                               

Rhiangar ach Brychan

Santes or 5g oedd Rhiangar ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Roedd ganddi fab, Cynidr, oedd yn etifedd iddi. Ni wyddom enw ei dad ef. Roedd tiroedd Rhiangar yn ne Brycheiniog a gorllewin Henffordd. Ar wahân i eglwys yn Llech ym Maelienydd ...

                                               

Rhuddlad

Ychydig iawn a wyddom am Ruddlad. Enwir eglwys Llanrhuddlad ar plwyf hefyd ar ôl y santes. Y cwbl a wyddys amdani ywr traddodiad ei bod yn ferch i frenin Laighin Leinster, dros y môr yn Iwerddon, yn ôl yr hynafiaethydd Henry Rowlands yn ei gyfrol ...

                                               

Santes Cain

Santes or 5g oedd Cain, neu Ceindrych a alwyd Cain Wyry gan fynaich yr Oesoedd Canol. Roedd hin un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Ymhlith ei chwiorydd roedd Ceinwen a Cynheiddon enwau sydd hefyd yn cael ei talfyrru i Cain neu Geinor neu Ciwa ...

                                               

Santes Ceinwen

Santes oedd Ceinwen ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog a ganwyd yn y 5g. Pan benderfynodd ei chwaer Dwynwen symud i Ynys Môn, aeth Ceinwen gyda hi. Sefydlodd Llangeinwen, yn ne-orllewin Ynys Môn, tua phedair milltir oddi wrth ei chwaer a dr ...

                                               

Santes Elen Luyddog

Erthygl am Elen o Erging, priod Macsen Wledig yw hon; ceir erthygl arall ar yr Ymerodres Helena o Gaergystennin 250-330 mam yr Ymerawdwr Cystennin. Santes oedd Elen o Erging, neu Elen Luyddog ac weithiau "Elen o Segontiwm" a oedd yn byw yn niwedd ...

                                               

Santes Gwawr

Santes or 6g oedd Gwawr, ac un o 24 o ferched y brenin Brychan o Geredigion a Prawst verch Tudwal, ei mham. Maen bosib y cyfeiriwyd ati gydar enwau canlynol, hefyd: "Goddeu", "Saint Gwrygon" a "Gwrugon". Dywedir iddi briodi Elidir Lydanwyn ap Mei ...

                                               

Santes Gwladys

Santes or 6g oedd Gwladus ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Fei magwyd yng Ngarthmadrun, Powys. Bu Gwladus yn ymdrechu am gyfnod maeth i troi Gwynllyw yn Gristion. Ar ôl i Gwladus, ac nes ymlaen ei phlant hefyd, gweddio yn daer am flynydd ...

                                               

Santes Tudful

Roedd Tudful yn un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Priododd Cynged ap Cadell Deyrnllwg ac roedd hi yn fam i Brochwel Ysgithrog ac yn famgu i Tysilio. Yn 480 roedd ar ei ffordd i ymweld â thad pan cafodd ei lladd "gan baganiaid" ger Merthyr Tu ...

                                               

Tangwystl ach Brychan

Santes or 5g oedd Tangwystl a oedd yn un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Priododd Tydanwedd ap Amlawdd Wledig ac roedd hin byw ym Mangor-is-y-coed. Roedd yn fam i Marchell o Ddyffryn Clwyd a nifer o seintiau eraill.

                                               

Teigiwg ach Ynyr

Cyfeirir ar Teigiwg fel Santes or 6g. Roedd Teigiwg yn ferch i Madryn ac Ynyr Gwent. Syrthiodd Teigiwg mewn cariad gyda saer ifanc a daeth o Aberffraw i Gaerwent i weithio ar blasdy yno. Pan aeth y saer yn ôl i Aberffraw aeth Teigiwg gydag ef gyd ...

                                               

Tutglud ach Brychan

Santes or 5g oedd Tutglud ac un o 24 o ferched Brychan Brycheiniog. Priododd Cyngen ap Cadell a bu yn fam i nifer o blant. Dylid darllen yr hanes hwn ynghyd-destun "Santesau Celtaidd 388-680."

                                               

Wddyn

Santes or 5g oedd Wddyn. Mae traddodiad cryf ei bod yn gawres a arferai deithio dros y mynyddoedd i ymweld a Melangell. Sefydlodd Llanwddyn sydd bellach wedi boddi o dan gronfa dŵr Efyrnwy. Pan ail-adeiladodd y pentref pellach i lawr y cwm cysegr ...

                                               

Oesoedd Tywyll

Cyfeirir at y blynyddoedd rhwng 400 ac 900 O.C. fel yr Oesoedd Tywyll. Maer gair tywyll yn cyfeirio at y ffaith ei fod yn gyfnod anodd i gael tystiolaeth ddibynadwy ar beth ddigwyddodd yn ystod y cyfnod. Cafodd y term ei ddefnyddio yn gyntaf yn 1602

                                               

Yr Oesoedd Tywyll yng Nghymru

Cyfeirir at y blynyddoedd rhwng tua 400 a thua 900 O.C. fel yr Oesoedd Tywyll. Maer gair tywyll yn cyfeirio at y ffaith ei fod yn gyfnod anodd i gael tystiolaeth ddibynadwy ar beth ddigwyddodd yn ystod y cyfnod. Dymar cyfnod pan greuwyd cenedl y ...

                                               

Ymerodraeth Nicea

Sefydlwyd Ymerodraeth Nicea neu Nicaea (Groeg: Βασίλειον τῆς Νίκαιας, yn 1204, wedi ir Ymerodraeth Fysantaidd ymrannun nifer o ddarnau yn dilyn cipio dinas Caergystennin. Cipiwyd Caergystennin gan y croesgadwyr ar anogaeth Fenis yn ystod y Bedwar ...

                                               

Yr Ymerodraeth Brydeinig

Yr Ymerodraeth Brydeinig oedd yr ymerodraeth ehangaf a welwyd yn hanes y byd. Am ddwy ganrif roedd yn tra-arglwyddiaethu dros weddill y byd. Mae ei gwreiddiau yn gorwedd yng ngoresgyniad y gwledydd Celtaidd gan Loegr a thwf grym morwrol y wlad ho ...

                                               

Ymerodraeth Sbaen

Bu Ymerodraeth Sbaen mewn bodolaeth o ran gyntaf y 16g hyd y 1970au. Gyda Portiwgal, Sbaen oedd y wlad Ewropeaidd gyntaf i greu ymerodraeth. Roedd ganddi rai tiriogaethau yn Affrica ac Asia, ond roedd y rhan fwyaf or ymerodraeth yn Ne America.

                                               

Ymerodraeth Trebizond

Sefydlwyd Ymerodraeth Trebizond. Sefydlwyd yr ymerodraeth gan Alexius I, ŵyr yr ymerawdwr Bysantaidd Andronikos I Komnenos, a gymerodd feddiant ar ddinasoedd Groegaidd Trebizond a Sinope a Paphlagonia. Wedi i ddinas Baghdad gael ei dinistrio gan ...

                                               

Alexandria

Mae hyn yn erthygl am y ddinas adnabyddus yn yr Aifft. Am enghreifftiau eraill or enw Alexandria, gweler Alexandria gwahaniaethu. Alexandria, yw dinas fwyaf ond un yr Aifft, ai phorthladd mwyaf. Ymestyn Alexandria am tua 20 milltir 32 km ar hyd a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →