ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238                                               

Ardal y Copaon

Ardal ucheldirol yng Ngogledd Lloegr ar ben deheuol y Pennines yw Ardal y Copaon. Fei lleolir yn bennaf yng ngogledd Swydd Derby, ond mae hefyd yn cynnwys rhannau o Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Swydd Stafford, Gorllewin Swydd Efrog a De Swydd Ef ...

                                               

Ardal y Llynnoedd

Ardal wledig yng Ngogledd-orllewin Lloegr syn enwog am ei llynnoedd a mynyddoedd ydy Ardal y Llynnoedd. Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, syn cwmpasu ardal o 2.362 km², ym 1951. Maer parc yn cynnwys yr ardal ganolog, sef yr ardal fwy ...

                                               

Y Broads

Rhwydwaith o afonydd a llynnoedd yn Norfolk a Suffolk, Dwyrain Lloegr, ywr Broads neu Llynnoedd Norfolk. Mae statws yr ardal yn cyfateb i statws Parc Cenedlaethol. Maer ardal yn ymestyn ar draws arwynebedd 303 km², y rhan fwyaf ohono yn Norfolk, ...

                                               

Dartmoor

Gwaun yn Nyfnaint, De-orllewin Lloegr, yw Dartmoor. Maen barc cenedlaethol. Fei enwir ar ôl Afon Dart. Ei bwynt uchaf yw High Willhays. Dydyr rhan fwyaf or waun ddim yn greigiog, ond ceir creigiau ar y copaon a enwir yn torau. Creigiau gwenithfae ...

                                               

Exmoor

Rhosdir yn Ne-orllewin Lloegr yw Exmoor. Caiff ei enw o Afon Exe. Maen barc cenedlaethol. Maer waun yn ymestyn hyd at arfordir gogleddol Dyfnaint a Gwlad yr Haf lle maen nhwn cwrdd â Môr Hafren. Maen cynnwys trefi Lynton, Porlock a Minehead. Y pw ...

                                               

Fforest Newydd

Parc cenedlaethol yn ne Lloegr ywr Fforest Newydd. Gorwedd yr ardal yn ne-orllewin Hampshire a rhan o Wiltshire, ac maen cynnwys rhan fawr o arfordir Hampshire. Mae llawer o bentrefi yn yr ardal, ac ychydig o drefi bach hefyd. Lyndhurst ywr brif ...

                                               

Parc Cenedlaethol Northumberland

Gorwedd Parc Cenedlaethol Northumberland yn sir Northumberland yng ngogledd-ddwyrain Lloegr. Dymar parc cenedlaethol mwyaf gogleddol yn Lloegr. Maen cynnwys ardal o dros 1030 km² syn ymestyn or ffin gydar Alban yn y gogledd ir ardal ir de o Fur H ...

                                               

Twyni Deheuol

Cadwyn o fryniau sialc syn ymestyn am tua 670 km 2 ar draws siroedd arfordirol De-ddwyrain Lloegr ywr Twyni Deheuol. Maer Twyni yn ymestyn o Ddyffryn Itchen yn Hampshire yn y gorllewin i Bentir Beachy yn Nwyrain Sussex yn y dwyrain. Or sgarp sert ...

                                               

Parc Cenedlaethol Doñana

Saif Parc Cenedlaethol Doñana yn ne-orllewin Sbaen, yng nghymuned ymreolaethol Andalucia, gerllaw aber Afon Guadalquivir. Maer rhan fwyaf yn nhalaith Huelva, ac ychydig or parc yn nhalaith Sevilla. Mae arwynebedd y parc yn 53.709 hectar. Yn 1994 ...

                                               

Parc Cenedlaethol Zyuratkul

Lleolir Parc Cenedlaethol Zyuratkul yn ne ardal Satkinsky Raion yn Oblast Chelyabinsk, Rwsia. Sefydlwyd y parc cenedlaethol hwn yn 1993. Maer parc yn cynnwys rhan o Fynyddoedd yr Wral ac fei lleolir tua 30 km ir de o Satka a 200 km ir gorllewin o ...

                                               

Cofeb Genedlaethol Bandelier

Mae Cofeb Genedlaethol Bandelier yn un o barciau cenedlaethol Mecsico Newydd, yn ymyl Los Alamos. Roedd gan bobl frodorol Peublo cartrefi yno rhwng 1150 a 1550, wedi cerfio o graig Twffa. Bwytawyd ŷd, ffa a phlanhigion eraill, yn ogystal â ceirw, ...

                                               

Cofeb Genedlaethol y Tywodydd Gwynion, Mecsico Newydd

Mae Cofeb Genedlaethol y Tywodydd Gwynion yn barc genedlaethol yn Mecsico Newydd, yr Unol Daleithiau, sydd yn cynnwys 115 o’r 275 milltir sgwâr o dwyni tywod gypsum. Mae gweddill yr ardal ar dir milwrol lle profir taflegrau’r awyrlu, a sy ddim ag ...

                                               

Y Goedwig Gawraidd

Maer Goedwig Gawraidd yn rhan arbennig o Barc Cenedlaethol Sequoia, syn enwog am ei choed Sequoia Cawraidd. Gorwedd y goedwig ar uchder o 1.800 medr yng ngorllewin Sierra Nevada, California, UDA.

                                               

Parc Cenedlaethol Sequoia

Parc cenedlaethol yn nhalaith California yn yr Unol Daleithiau yw Parc Cenedlaethol Sequoia. Maen gorwedd yn y Sierra Nevada. Gorwedd y Goedwig Gawraidd, syn cynnwys rhai or prennau sequoia hynaf a thalaf yn y byd, yn y parc.

                                               

Palmwydden ddatys

Tyfir y balmwydden ddatys am ei ffrwyth. Dydy tarddiad y balmwydden ddatys ddim yn hollol sicr ond mae hin debyg eu bod yn frodor o ogledd Affrica.

                                               

Cas gan fwnci

Conwydden o Dde America syn perthyn i deulur Araucariaceae ywr cas gan fwnci neu binwydden Chile. Maen gynhenid i ganolbarth Tsile a gorllewin yr Ariannin lle maen tyfu mewn pridd folcanig ar lethraur Andes ar cadwyn Nahuelbuta. Maen goeden boblo ...

                                               

Pinwydden Halab

Mae Pinwydden Halab neu Pinwydden Aleppo yn binwydden syn tyfu o gwmpas y Môr Canoldir. Fei enwir ar ôl dinas hynafol Aleppo yn Syria.

                                               

Pinwydden ymbarél

                                               

Sbriwsen

Conwydden fytholwyrdd or genws Picea yw sbriwsen. Ceir sbriws mewn rhanbarthau gogleddol neu fynyddig yn Ewrasia a Gogledd America. Mae ganddynt siâp conigol, rhisgl tenau a chennog a chonau crog. Mae eu dail miniog yn tyfu o begiau prennaidd. De ...

                                               

Ser

Erthygl am yr erfyn yw hon. Gweler hefyd sêr. Erfyn torri traddodiadol a ddefnyddir mewn amaeth a choedwigaeth er mwyn torri deunydd pren megis llwyni a brigau yw ser, syn fath o gryman neu filwg. Maent yn gyffredin iawn yn y gwledydd Ewropeaidd ...

                                               

Poinsetia

Planhigyn or teulu Euphorbiaceae ywr poinsetia syn frodorol i Fecsico a Chanolbarth America. Yno, gall dyfu hyd at 16 troedfedd o daldra. Yr enw lleol arno ydy flor de la noche buena, blodyn y Nadolig. Mae ei ddail coch a gwyrdd yn boblogaidd, be ...

                                               

Oes yr atom

Y cyfnod hanesyddol a ddilynodd taniad yr arf niwclear cyntaf oedd oes yr atom neu yr oes atomig. Ffrwydrodd y bom atom Trinity ar 16 Gorffennaf 1945 gan Fyddin yr Unol Daleithiau fel rhan o Brosiect Manhattan yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd yr ...

                                               

Cwrlo

Mabolgamp syn tarddu or Alban yw cwrlo. Mae dau dîm yn sglefrio meini ar iâ gan anelu at darged o bedwar cylch consentrig. Maer gêm yn debyg i fowliau, boules a gwthfwrdd. Mae cwrlo yn un o chwaraeon Olympaidd y gaeaf.

                                               

Diawled Caerdydd

Tîm hoci iâ Cymreig syn chwarae yng Nghynghrair Elît Hoci Iâ Prydain Fawr yw Diawled Caerdydd. Maer tîm yn chwarae eu gemau cartref mewn arena dros dro ym Mae Caerdydd ond byddent yn symud i leoliad newydd yn Arena Iâ Cymru ym mis Mawrth 2016. Ff ...

                                               

Hoci iâ

Math o chwarae yw hoci iâ, syn boblogaidd yn enwedig mewn gwledydd fel Canada, Rwsia, Sweden ar Ffindir. Cynghrair Hoci Genedlaethol Gogledd America ywr gynghrair hoci iâ bwysicaf yn y byd, gyda thimau o Ganada ac or UDA. Bellach nid oes llawer o ...

                                               

Luge

Car llusg ar gyfer un neu ddau person yw luge, arni mae person yn llithro gydau gwyneb i fyny mewn safle ar wastad cefn a traed cyntaf. Caiff y luge ei lywio drwy blygu rhedwyr y car llusg gydar croth ar pob coes, neu drwy rhoi pwysedd cyferbynno ...

                                               

Ysgerbwd (chwaraeon)

Chwarareon gaeaf cyflym ydy ysgerbwd neu wibgartio lle mae unigolyn yn teithio ar sled bychan ar hyd llwybr iâ. Maer cystadleuwyr yn teithio tran gorwedd yn wynebu am i lawr, trau bod yn profi grym-g o hyd at 5. Dechreuodd y chwaraeon yn Saint-Mo ...

                                               

Boncyff Nadolig

Boncyff a losgir ar Noswyl Nadolig fel traddodiad yng ngogledd Ewrop ywr boncyff Nadolig neur cyff Nadolig, neu ynghynt y Blocyn Gwyliau. Tarddodd yr arfer yn yr hen wledydd Germanaidd, fel rhan bwysig o ŵyl yr Yule i nodi heulsafiad y gaeaf. Câi ...

                                               

Gŵyl Gerddi Glyn Ebwy

                                               

Gŵyl y Gelli, 1988

Cynhaliwyd Gŵyl y Gelli am y tro cyntaf ym 1988. Cafodd y syniad i gynnal gŵyl lenyddol yn y Gelli Gandryll, "tref y llyfrau", ei lunio gan yr actor ar rheolwr theatr Norman Florence, ei wraig yr actores Rhoda Lewis, au mab Peter Florence wrth eu ...

                                               

Gŵyl y Gelli, 1989

                                               

Gŵyl y Gelli, 1990

Cynhaliwyd y drydedd Ŵyl y Gelli ym 1990. Cafodd ei noddi gan The Sunday Times am y tro cyntaf. Enillodd Owen Sheers, oedd yn 15 oed ar y pryd, gystadleuaeth straeon byrion i lenorion ifainc Cymru.

                                               

Gŵyl y Gelli, 2001

                                               

Gŵyl y Gelli, 2008

                                               

Gŵyl y Gelli, 2012

Cynhaliwyd Gŵyl y Gelli yn 2012 o 22 Mai hyd 1 Mehefin. Ymhlith yr enwau mawr a ymddangosodd yn yr ŵyl y flwyddyn honno oedd Salman Rushdie a James Watson.

                                               

Gŵyl y Gelli, 2013

Cynhaliwyd Gŵyl y Gelli yn 2013 o 23 Mai hyd 2 Mehefin. Ymhlith yr enwau mawr a ymddangosodd yn yr ŵyl y flwyddyn honno oedd Hans Blix, Howard Jacobson, Muhammad Yunus, Carl Bernstein, Will Self, Melvyn Bragg, Stella Rimington, a Quentin Blake. R ...

                                               

Gŵyl y Gelli, 2014

Cynhaliwyd Gŵyl y Gelli yn 2014 o 22 Mai hyd 1 Mehefin. Ymhlith yr enwau mawr a ymddangosodd yn yr ŵyl y flwyddyn honno oedd Toni Morrison, Ian McEwan, Richard Dawkins, a Carrie Fisher. Cafwyd perfformiadau cerddorol gan Gruff Rhys, Cerys Matthew ...

                                               

Mardi Gras

Cynhelir Mardi Gras y diwrnod cyn dydd Mercher y Lludw. Mardi Gras ywr diwrnod olaf o Garnifal, y tridiau cyn dechraur Grawys, sef y Sul, Llun ar dydd Mawrth cyn dydd Mercher y Lludw. Mewn nifer o lefydd ystyrir y cyfnod cyfan fel Mardi Gras. Efa ...

                                               

Waldemar Esteves da Cunha

Ganed Waldemar Esteves da Cunha yn y ddinas borthladd Santos, Brasil, ar 9 Awst, 1920. Am flynyddoedd lawer bun gweithio mewn swyddfa ddeintyddol yn ei gwmni teuluol. Ym 1950 cafodd ei ethol yn Frenin Momo Santos, ar ôl y Dona Dorotea Marathon a ...

                                               

Carnifal Notting Hill

Cynhelir Carnifal Notting Hill yn Awst, dros gyfnod o dridiau: ar y Sadwrn, y Sul ar Llun dilynol a hynny yn ardal Notting Hill o Lundain ym Mwrdeisdref Kensington a Chelsea. Maen ddigwyddiad blynyddol, ers 1965, a chaiff ei drefnu gan y boblogae ...

                                               

Gŵyl Ban Geltaidd

Gŵyl gerddorol flynyddol a gynhelir yn Iwerddon ac a fynychir gan gynrychiolwyr or Gwledydd Celtaidd ywr Ŵyl Ban Geltaidd.

                                               

Gŵyl Galan Awst

Dethlir Gŵyl Galan Awst ar y cyntaf o Awst. Yn ei gwreiddiau, maen ŵyl Geltaidd hynafol a gafodd ei chymryd drosodd gan yr Eglwys Gristnogol yn yr Oesoedd Canol fel sawl gŵyl baganaidd arall. Gelwir hi hefyd wrth yr enw Gwyddeleg Lughnasadh. Yn C ...

                                               

Imbolc

Hen ŵyl Geltaidd yw Imbolc, sydd ar y 1af neur 2il o fis Chwefror, sef dechraur Gwanwyn. Enw Gwyddeleg yw Imbolc, gair syn golygu "yn y bol". Yn y cyfnod Cristnogol, daeth Gŵyl Fair y Canhwyllau i gymryd ller hen ŵyl Baganaidd yng Nghymru a nifer ...

                                               

Samhain

Mae Samhain yn ŵyl Geltaidd a ddethlir ar 31 Hydref tan 1 Tachwedd o fewn diwylliannau Celtaidd. Maen ŵyl gynhaeaf gydai gwreiddiau hynafol mewn amldduwiaeth Geltaidd.

                                               

Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth

Dathliad Gŵyl Ddewi a thraddodiadaur Cymry drwy dref Aberystwyth yw Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth a gynhaliwyd am y tro cyntaf ar y 1af o Fawrth 2013. Sefydlwyd y Parêd gan Siôn Jobbins gyda chefnogaeth mudiadau Cymraeg Aberystwyth ar ardal gan gyn ...

                                               

Croeshoelio

Dull o ddienyddio a ddefnyddid yn weddol gyffredin mewn nifer o wledydd hyd y 4g OC oedd Croeshoelio. Byddair person condemniedig yn cael ei hoelio neu ei glynu ar groes, ai adael i farw. Cofnodir croeshoelio yn yr Ymerodraeth Bersaidd, ymysg y C ...

                                               

Dydd Iau Dyrchafael

Gŵyl eciwmenaidd, Gristnogol yw Dydd Iau Dyrchafael neu Ddifiau Dyrchafael syn cyfeirio at gorff Crist yn codi or Ddaear ir Nefoedd; fei seiliwyd ar adnod 1:3 yn yr Actau. Caiff yr ŵyl hon ei dathlu ar ddydd Iau, fel yr awgrymar enw: ar y 40fed d ...

                                               

Dydd Sul y Pasg

Dydd Sul y Pasg ywr diwrnod yr atgyfododd Iesu Grist, yn ôl Cristnogion. Croeshoeliwyd ef ar Ddydd Gwener y Groglith ar dydd Sul dilynol, ymwelodd ei fam a Mair Fadlen y bedd, gan ei ddarganfod yn wag, yn ôl Ioan. Dywed y disgybl Mathew fod angel ...

                                               

Mercher y Lludw

Diwrnod cyntaf Tymor y Grawys ydy Dydd Mercher y Lludw, yn ôl y Calendr Cristnogol, ac yn fwy na dim: diwrnod o ympryd. Caiff ei gynnal 46 diwrnod cyn y Pasg, 40 o ddyddiau ympryd, gyda chwe Sul nad ydynt yn cael eu cyfrin ddyddiau ympryd. Dydd M ...

                                               

Swper Olaf

Yn y Beibl, y Swper Olaf neu Swper yr Arglwydd oedd y pryd olaf a rannodd Iesu Grist gydar deuddeg Apostol cyn iddo gael ei groeshoelio, Mae wedi bod yn destun poblogaidd iawn i arlunwyr; y llun enwocaf yw Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci. Yn ô ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →