ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237                                               

Gwenci

Mamal cigysol bach o deulur Mustelidae ywr Wenci neu Fronwen. Maen byw mewn ffermdir, glaswelltir a choetir yn Ewrop, Asia a Gogledd America. Maen bwydo ar famaliaid bychain megis llygod ac ar adar au hwyau. Maer corff a phen yn 13–23 cm o hyd ac ...

                                               

Iac

Math o fuwch blewog a welir yn yr Himalayas yng nghanol Asia ac yd at Mongolia a Rwsia yw iac neu ych crwbi. Fel yr awgrymir uchod ceir poblogaeth helaeth or iac wedii ddofi a rhyw ychydig o rai gwyllt. Yn y 1990au cafwyd sawl prosiect i geisio g ...

                                               

Llygoden yr ŷd

Mamal bach o drefn y cnofilod yw Llygoden yr ŷd. Mae iw gael mewn rhanbarthau ledled Ewrop a gogledd Asia. Nid ywn gyffredin yng Nghymru, lle mae ei statws yn "fregus". Maen byw mewn glaswelltir a thir âr, yn enwedig ardaloedd o laswellt tal fel ...

                                               

Pangolin

Mamal or urdd Pholidota ywr pangolin syn byw yn Affrica ac Asia. Mae ganddo gennau ceratin yn gorchuddio ei groen.

                                               

Panda Coch

Mamal, herbiforaidd yn bennaf, sydd wedi arbenigo i fwyta bambŵ ac sydd iw cael ym mynyddoedd Asia ywr Panda Coch neur Panda Lleiaf. Maen rhywfaint mwy ei faint na cath ddomestig. Cynefin naturiol y Panda Coch ywr Himalaya yn Bhutan, Tibet, de Ts ...

                                               

Sivapithecus

Genws o brimatiaid yn nheulur hominidiaid oedd Sivapithecus a oedd yn byw yn ystod epoc y Mïosen. Aelod or is-deulu Ponginae ydyw, a chredir ei fod yn hynafiad uniongyrchol yr orangwtan. Cafwyd hyd i ffosiliau or epa diflanedig hwn ym Mhacistan, ...

                                               

Tarsier

Primatiaid haplorrhini o deulur Tarsiidae ywr tarsier, ar unig deulu syn dal mewn bod or is-radd Tarsiiformes. Er bod y grŵp yn fwy cyffredin ar un adeg, mae ei holl rywogaethau syn bodoli heddiw iw cael yn ynysoedd De-ddwyrain Asia. Anifail bych ...

                                               

Udfil

Mamal cigysol syn frodorol ir Affrig ac isgyfandir India ac yn aelod or teulu Hyaenidae yw udfil neu hiena.

                                               

Castell Caerlaverock

Lleolir Castell Caerlaverock ir de o Dumfries yn ne-orllewin yr Alban. Maer castell trionglog hwn, syn dyddio or 13g ac a amgylchynir gan ffos wedii llenwi â dŵr, yn heneb gofrestredig yng ngofal Historic Scotland.

                                               

Castell Dumbarton

Castell yn yr Alban syn dyddio yn ôl ir Oesoedd Canol Cynnar yw Castell Dumbarton. Maer safle 240 troedfedd i fyny ar Graig Dumbarton uwchben tref Dumbarton, ger Glasgow, ar lan Afon Clyde. Dawr enw or enw Gaeleg: Dùn Breatainn, "Caer y Brythonia ...

                                               

Castell Fetteresso

                                               

Gorsaf danddaearol St Enoch

Mae Gorsaf Danddaearol St Enoch yn orsaf ar Reilffordd danddaearol Glasgow ynghanol y ddinas, i’r gogledd o Afon Clud. Adeiladwyd yr orsaf wreiddiol ym 1896, cynlluniwyd gan James Miller, gan defnyddio tywodfaen goch. Cadwyd yr adeilad gwreiddiol ...

                                               

Mercat Cross Aberdeen

Mae Mercat Cross Aberdeen yn strwythur ar safler farchnad yn Aberdeen, Yr Alban. Fe adeiladwyd gan John Montgomery ym 1686 gyda thywodfaen; costiodd £1.200. Mae’r adeilad yn chweonglog, gyda 12 medaliwn â delweddau o Iago I, II, III, IV a V, Mari ...

                                               

Pont Grog Heol De Portland, Glasgow

Mae Pont Grog Heol De Portland yn bont grog ar gyfer cerddwyr ar draws Afon Clud yn Glasgow, yr Alban. Maen cysylltu canol y ddinas â Laurieston a’r Gorbals. Gwnaethpwyd y bont gyda haearn bwrw a tyrrau tywodfaen. Mae’n 414 troedfedd o hyd ac 13 ...

                                               

Castell Stirling

1337 - Gwarchae gan Andrew Murray 1452 - Iago II, brenin yr Alban yn lladd William Douglas, 8ydd Iarll Douglas. 1842 - Victoria, brenhines y Deyrnas Unedig, yn dod ir gastell. 1110 - Alexander I, brenin yr Alban, yn cysegrur gapel. 1543 - Coronia ...

                                               

Adeiladau rhestredig yng Nghymru

Ychydig iawn o aneddau medrir eu dyddio yng Nghymru cyn y 1450au, ac eithrio adfeilion cestyll, a phalas yr Esgob Gower yn Nhyddewi a Nantclwyd y Dre yn Rhuthun syn dyddio i o leiaf 1435. Parhawyd i godi gestyll wedi Gwrthryfel Owain Glyn Dŵr, yn ...

                                               

Castell Olwen

Mae Castell Olwen yn fryngaer Geltaidd syn perthyn i Oes yr Haearn, ac sydd wedii lleoli ger Llanbedr Pont Steffan yn ne Ceredigion, Cymru; cyfeirnod OS: SN580492. Fei lleolir uwchben Afon Dulas‎ ger Llanbedr Pont Steffan.

                                               

Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd

Mae Afon Eden - Cors Goch Trawsfynydd yn ardal yn ne Gwynedd syn cynnwys rhan o Afon Eden a chors tua milltir ir de o Lyn Trawsfynydd ac sydd wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 03 Awst 1995 fel ymgais gadwraethol ...

                                               

Afon Menai

Sianel dŵr hallt neu gulfor yng ngogledd-orllewin Cymru rhwng Ynys Môn ac Arfon ar y tir mawr yw Afon Menai. Ei hyd yw tua 14 milltir. Mae lled y Fenai yn amrywio o lai na chwarter milltir ger Porthaethwy, lle mae Pont Y Borth yn ei chroesi, a ge ...

                                               

Afon Nedd Fechan

Afon yn ne Powys syn llifo i mewn i afon Nedd yw Afon Nedd Fechan. Ceir tarddler afon yn y Fforest Fawr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ar lethrau dwyreiniol Fan Gyhirych. Maen llifo tuar de am 12 km / 7 milltir, gydag afon Pyrddin yn y ...

                                               

Afon Wysg

Gweler hefyd: Afon Wysg Dyfnaint. Afon syn llifo o lethrau gogleddol y Mynydd Du yn Sir Gaerfyrddin i foryd yr Hafern ger Casnewydd yw Afon Wysg. Maer afon yn tarddu ychydig ir gogledd o gopaon Bannau Sir Gâr ac ynan rhedeg i lawr yn syrth i gron ...

                                               

Bae Caerfyrddin

Mae Bae Caerfyrddin yn fae o Fôr Hafren rhwng siroedd Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe. Mae Dinbych-y-Pysgod a Thalacharn ar lannau Bae Caerfyrddin a Penrhyn Gŵyr rhwng Bae Abertawe a Bae Caerfyrddin.

                                               

Bannau Brycheiniog

Mae hon yn erthygl am y gadwyn mynyddoedd. Am y parc cenedlaethol, gweler Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cadwyn o fynyddoedd yn ne Powys Brycheiniog gynt yw Bannau Brycheiniog. Maent yn gorwedd yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brychein ...

                                               

Cader Idris

Un o fynyddoedd enwog gogledd Cymru yw Cader Idris. Fei lleolir ym Meirionnydd, de Gwynedd, ger Dolgellau, ym mhen deheuol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ganddo bedwar copa sef Geugraig, yna tuar gorllewin Mynydd Moel, wedyn Pen y Gadair ei hun sef ...

                                               

Camlas Trefaldwyn

Prif fasnach Camlas Trefaldwyn oedd calchfaen a choed; fei lleolir ym Mhowys a gogledd-orllewin Swydd Amwythig. Arferid galwr gamlas ar lafar gwlad yn The Monty ". Cafodd ei hadnewyddun rhannol rai blynyddoedd yn ôl ac mae yna 33 milltir ohonin w ...

                                               

Cemlyn

Bae a gwarchodfa natur ar arfordir gogleddol Ynys Môn yw Cemlyn neu Bae Cemlyn. Saif ym nghymuned Cylch y Garn, ir dwyrain o bentref Llanfair-yng-nghornwy, ychydig ir gogledd o bentref Tregele ac ir gorllewin o Orsaf Bwer Niwcliar yr Wylfa a phen ...

                                               

Cernydd Carmel

Mae Cernydd Carmel wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 12 Rhagfyr 1986 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 360.8 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y s ...

                                               

Coed Cwm Einion

Mae Coed Cwm Einion wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 16 Gorffennaf 1998 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 20.98 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am ...

                                               

Coed y Cerrig

Mae Coed y Cerrig wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 20.49 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Coedydd a Cheunant Rheidol

Mae Coedydd a Cheunant Rheidol wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 228.88 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyf ...

                                               

Coedydd Aber

Mae Coedydd Aber - a leolir ger Abergwyngregyn, Gwynedd, wrth droed y Carneddau, Eryri - wediu dynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1957 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd y ...

                                               

Coedydd Llawr-y-glyn

Mae Coedydd Llawr-y-glyn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 26 Ebrill 1985 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 100.36 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Coetir Pen-y-fâl

Mae Coetir Pen-y-fâl ar lethrau mynydd Pen-y-fâl ger Y Fenni yn Sir Fynwy, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 174.16 hect ...

                                               

Cors Crymlyn

Gwarchodfa Natur Genedlaethol gerllaw dinas Abertawe yw Cors Crymlyn. Hi ywr esiampl fwyaf yng Nghymru o gors alcalin ar yr iseldir neu ffen. Saif y gors ir dwyrain o ganol Abertawe, mewn ardal oedd unwaith yn aber afon Clydach ac afon Nedd. Ar u ...

                                               

Cors Fochno

Cors yng ngogledd Ceredigion yw Cors Fochno. Saif ar lan ddeheuol aber Afon Dyfi, rhwng yr aber ar briffordd A487, wedi ei rhannu rhwng cymunedau Y Borth, Genaur Glyn a Llangynfelyn. Maen un or ddwy gyforgors fwyaf yng Nghymru; Cors Caron ywr lla ...

                                               

Cwm Cadlan

Mae Cwm Cadlan wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1972 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 84.2 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cwm Doethie a Mynydd Mallaen

Mae Cwm Doethie a Mynydd Mallaen, syn cynnwys cwm Afon Doethie a Mynydd Mallaen yng ngogledd Sir Gaerfyrddin, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safl ...

                                               

Cynffig

Pentref ym mwrdeisdref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw Cynffig. Hyd at 1832 roedd yn fwrdeisdref. Saif yn yr ardal a adwaenid fel Tir Iarll. Dynodwyd Twyni Cynffig ar llyn yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn Ardal Gadwraeth Arbennig; ceir nifer o b ...

                                               

Eryri

Erthygl am yr ardal draddodiadol yw hon. Gweler hefyd Parc Cenedlaethol Eryri. Rhanbarth o ogledd Cymru yw Eryri. Maen gartref i fynyddoedd uchaf Cymru. Yn draddodiadol defnyddir yr enw am fynyddoedd Arfon, gydar Wyddfa fel canolbwynt, ac yn cynn ...

                                               

Glan-traeth

Mae Glan-traeth, ger Cwningar Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn ir de o Niwbwrch ar arfordir deheuol Ynys Môn, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 24 Tachwedd 1989 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. M ...

                                               

Glannau Ynys Gybi

Mae Glannau Ynys Gybi ar Ynys Gybi, Môn, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1957 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 400.52 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr cor ...

                                               

Glynllifon

Plasdy mawr a chyn ystad ger Caernarfon, Gwynedd yw Glynllifon. Roedd hen ystad Glynllifon yn perthyn i Arglwyddi Niwbwrch. Mae wedi ei leoli ger Llandwrog ar y briffordd A499, rhwng Pwllheli a Chaernarfon. Llifa Afon Llifon drwy Glynllifon gan r ...

                                               

Gweunydd Blaencleddau

Mae Gweunydd Blaencleddau wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 20 Hydref 2000 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 150.11 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Llwyn (SoDdGA)

Mae Llwyn, a leolir ger pentrefan Llwyn yng ngymuned Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch, Sir Ddinbych, wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 17 Chwefror 1983 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei ar ...

                                               

Mawnogydd Fenn’s, Whixall a Bettisfield

Gwarchodfa Natur Genedlaethol ar y ffîn rhwng Cymru a Lloegr yw Mawnogydd Fenn’s, Whixall a Bettisfield. Saif y warchodfa tua 15 km i’r de-ddwyrain o dref Wrecsam. Maer ffîn yn rhedeg trwyr warchodfa; gyda Fenns Moss gerllaw Bronington ym mwrsdei ...

                                               

Migneint-Arenig-Dduallt

Mae Migneint-Arenig-Dduallt wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1971 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 19846.41 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfr ...

                                               

Y Migneint

Ardal o ucheldir yng ngogledd-orllewin Cymru ywr Migneint. Maen ymestyn ar hyd ardal eang rhwng Llan Ffestiniog, Ysbyty Ifan a Llyn Celyn, y ddwy ochr ir ffordd B44407 rhwng Llan Ffestiniog ac Ysbyty Ifan. Maen cael ei rannu rhwng Sir Conwy a Gwy ...

                                               

Morfa Harlech

Morfa yn ne Gwynedd yw Morfa Harlech, syn gorwedd ar lan Bae Ceredigion ger Harlech yn ardal Ardudwy. Mae rhan or morfa yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru. Ffurfia Morfa Harlech driongl o dir tua 3 milltir ar draws rhwng y Traeth Bach ...

                                               

Rhos Goch

Mae Rhos Goch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 67.59 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Ynys Rathlin

Ynys oddi ar arfordir Swydd Antrim, Gogledd Iwerddon yw Ynys Rathlin. Hi ywr unig ynys a phoblogaeth arni yng Ngogledd Iwerddon; yn 2001 roedd y boblogaeth yn 75. Saif 6 milltir or tir mawr, a dim ond 15.5 milltir o ran agosaf Penrhyn Kintyre yn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →