ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 236                                               

Tŷr Hen Forwyn

Mae Tŷr Hen Forwyn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 31 Hydref 2008 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 4.72 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Tyddyn Brook, Llangybi

Mae Tyddyn Brook, Llangybi wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1976 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.98 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Tyddyn y Waen

Mae Tyddyn y Waen wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1980 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 8.91 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Tyddyn-y-barcut

Mae Tyddyn-y-barcut wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 21 Hydref 1998 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 5.45 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Tyllau Mwn

Mae Tyllau Mwn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 21 Mai 2010 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 11.91 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Tyn-llan

Mae Tyn-llan wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 12 Ionawr 1995 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.72 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Vicarage Moss

Mae Vicarage Moss wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1977 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 20.39 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waen Rydd

Mae Waen Rydd wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 26 Ionawr 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 91.62 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun Cimla

Mae Waun Cimla wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 24 Mawrth 1992 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 15.39 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun Cwm Calch

Mae Waun Cwm Calch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 23 Mawrth 1993 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 23.86 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun Eurad

Mae Waun Eurad wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 16 Tachwedd 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.69 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun Fawr, Cas-mael

Mae Waun Fawr, Cas-mael wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 22 Mawrth 1995 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 8.26 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am ...

                                               

Waun Ton Ysbyddaden

Mae Waun Ton Ysbyddaden wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1980 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 4.04 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am ...

                                               

Waun-ddu

Mae Waun-ddu wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1973 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 35.42 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun-fawr, Aberystwyth

Mae Waun-fawr wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1979 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 5.62 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Waun-fawr, Cefn Cribwr

Mae Waun-fawr, Cefn Cribwr wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 04 Rhagfyr 2000 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 9.19 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Wig Bach ar Glannau

Mae Wig Bach ar Glannau wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 19 Gorffennaf 2001 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 43.6 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Y Glyn-diffwys

Mae Y Glyn-diffwys wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 11 Hydref 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 7.66 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Y Graig, Llanarmon-yn-Iâl

Mae Y Graig, Llanarmon-yn-Iâl wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 15 Medi 1999 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 22.3 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol ...

                                               

Y Wern, Rhosgoch

Mae Y Wern, Rhosgoch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 23 Mawrth 1993 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 5.14 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y s ...

                                               

Y Werthyr

Mae Y Werthyr wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 09 Rhagfyr 1983 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 9.21 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru

Ymddiriedolaeth Natur dros ogledd Cymru yw Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Mae ganddo dros 5.000 o aelodau, ac maer brif swyddfa ym Mangor. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru o ganlyniad ir angen i warchod Cors Goch ar Ynys Môn. P ...

                                               

Ynys St. Margaret

Mae Ynys St. Margaret wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 10.7 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

                                               

Ynysoedd Skomer a Middleholm

Mae Ynysoedd Skomer a Middleholm wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1954 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 331.63 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn g ...

                                               

Afon Tywi

Mae Afon Tywi yn tarddu ar lethrau Crug Gynan, yn agos ir ffin rhwng Ceredigion a Phowys. Yn fuan wedyn maen llifo trwy Llyn Brianne, cronfa a ffurfiwyd trwy adeiladu argae ar draws yr afon. Pwrpas yr argae yw rheoli llif yr afon, ai gwneud yn bo ...

                                               

Elenydd

Am y bardd Elerydd, gweler William John Gruffydd Elerydd. Ardal o fryniau yng ngorllewin a chanolbarth Cymru yw Elenydd. Maen ymestyn o fryniau ardal Pumlumon yn y gogledd i lawr i fryniau gogledd Sir Gaerfyrddin a de-ddwyrain Ceredigion, gan gyn ...

                                               

Afon Teifi

Afon yng nghanolbarth Cymru yw Afon Teifi. Maen llifo i Fae Ceredigion gerllaw Aberteifi. Am ran olaf ei chwrs maen dynodir ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.

                                               

Biosffer Dyfi

Gwarchodfa fiosffer yw Biosffer Dyfi syn cwmapsu Bro Ddyfi ac Aberystwyth. Ers 2009, maer ardal wedi ei chofrestru gan UNESCO fel ardal arbennig ar gyfer pobl a natur, un o 553 a glustnodwyd ganddynt fel rhan o raglen Dyn ar Biosffer.

                                               

Cwm Idwal

Cwm yn Eryri yw Cwm Idwal ; maer ffin rhwng Gwynedd a sir Conwy yn mynd trwyr cwm. Saif y cwm ychydig ir de-orllewin o Lyn Ogwen a phriffordd yr A5. Ynghanol y cwm mae Llyn Idwal, ac amgylchynir ef gan nifer o fynyddoedd, yn enwedig y Glyder Fawr ...

                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Maes-y-Facrell

Lleolir Gwarchodfa Natur Genedlaethol Maes-y-Facrell ar y Gogarth yn Llandudno, Sir Conwy. Cafodd y safle ei dynodi yn Warchodfa Natur Genedlaethol yn 2009. Pum hectar yw maint y safle.

                                               

Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr

Mae Mwyngloddiau a Chreigiau Gwydyr, yng Nghoedwig Gwydyr, Sir Conwy. wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 14 Chwefror 2002 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 139.6 hectar. ...

                                               

Mwynfeydd Copr y Gogarth

Y Gogarth ywr enw a ddefnyddir gan rai ond honnir mai Mynydd Llandudno ywr hen enw cywir. Enwau erail yw Y Gogarth Fawr, Pen y Gogarth, Cyngreawdwr, Pen y Gwylfryn ac Yr Orm. Safle mwyngloddio copr a leolir ar Ben y Gogarth ac syn dyddio ir Oes E ...

                                               

Pen y Gogarth

Penrhyn calchfaen ir gorllewin o dref Llandudno, Sir Conwy, gogledd Cymru, ai gopan 207 m uwchben lefel y môr yw Pen y Gogarth cyfeiriad grid SH767833. Rhed y lôn doll a elwir Marine Drive oddi amgylch y Gogarth. Maer Gogarth yn ardal syn gyfoeth ...

                                               

Mynydd Helygain

Bryn yng nghanol Sir y Fflint, gogledd-ddwyrain Cymru, yw Mynydd Helygain. Maen gorwedd ar echel syn ymestyn or gogledd-orllewin, ir de o Dreffnynnon, ir de-ddwyrain ger pentref Rhosesmor. Bryn hirgul gyda sawl copa isel ydyw Mynydd Helygain, syn ...

                                               

Afon Gwyrfai

Mae Afon Gwyrfai yn afon yn ardal Arfon, yng Ngwynedd, gogledd Cymru. Yn Oes y Tywysogion roedd yn dynodir ffin rhwng dau gwmwd Cantref Arfon, sef Arfon Is-Gwyrfai ac Arfon Uwch-Gwyrfai.

                                               

Y Byd yn eich Poced

Yng Nghymru, rydym yn defnyddio wyth gwaith mwy o ddŵr nag sydd ei angen arnom, a bydd ein sbwriel yn llenwi Stadiwm y Mileniwm hyd at y to bob ugain diwrnod.

                                               

Gwarchodfa Natur Aberogwen

Mae Gwarchodfa Natur Aberogwen yn ardal pedwar hectar o forlyn arfordirol yn ymyl Castell Penrhyn, efo dwy guddfan, yn rhoi golygfeydd or morlyn a Thraeth Lafan.

                                               

Gwyniad

Rhywogaeth o bysgodyn dŵr croyw o deulur Salmonidae ywr Gwyniad. Fei ceir yn Llyn Tegid yng Nghymru yn unig. Cred rhai fod y Gwyniad yn is-rywogaeth o Coregonus lavaretus a geir mewn rhai rhannau o Ewrop, yn enwedig Rwsia. Treuliar Gwyniad y rhan ...

                                               

Morfa Dyffryn

Traeth a morfa ar arfordir Ardudwy, Gwynedd, yw Morfa Dyffryn. Fei lleolir tua 4 milltir ir de o Harlech, ger pentref Llanbedr. Ceir traeth tywodlyd braf yno syn ymestyn am tua dwy filltir ac syn adnabyddus yn bennaf heddiw am fod rhan or traeth ...

                                               

Planhigion yr Wyddfa Ers y Rhewlifau

Astudiaeth am y newid a fu yn llysdyfiant yr Wyddfa gan H.S. Pardoe, B.A. Thomas a Mary Jones yw Planhigion yr Wyddfa Ers y Rhewlifau: Hanes Llysieuol. Llyfrau Amgueddfa Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Rhinogydd

Maer Rhinogydd yn gadwyn o fynyddoedd yn ardal Ardudwy, de Gwynedd, syn gorwedd ir dwyrain o Harlech ac ir gorllewin or ffordd rhwng Dolgellau a Thrawsfynydd. Dawr enw o enwau dau or mynyddoedd yn y gadwyn, Rhinog Fawr a Rhinog Fach. Y prif fynyd ...

                                               

Rhyfeddodau Afon Menai

Llyfryn am fywyd y môr yn Afon Menai gan Roger Thomas yw Rhyfeddodau Afon Menai. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Sarn Badrig

Sarn neu rîff dan y môr ym Mae Ceredigion yw Sarn Badrig. Maen ymestyn tuar de-orllewin or arfordir ger Mochras, gerllaw Llanbedr am tua 24 km. Dim ond ar lanw isel iawn y gellir gweld y sarn, ond gan ei bod yn weddol agos at yr wyneb, maen medru ...

                                               

Afon Gwy

Afon syn llifo o lethrau dwyreiniol Pumlumon i Afon Hafren yw Afon Gwy. Llifa trwy Gymru a Lloegr, ac mewn rhannau maen ffurfior ffîn rhwng y ddwy wlad. Gyda hyd o 215 km, hi ywr ail hwyaf or afonydd syn llifo trwy Gymru, ar ôl afon Hafren, ar bu ...

                                               

Afon Cleddau

Afon yn ne Sir Benfro yw Afon Cleddau. Mae dwy afon Cleddau: Afon Cleddau Wen yn y gorllewin ac afon Cleddau Ddu yn y dwyrain. Ymunant ai gilydd i ffurfio aber Daugleddau, syn rhoi ei enw i borthladd pwysig Aberdaugleddau.

                                               

Mynydd Preseli

Mynyddoedd yng ngogledd Sir Benfro yn ne-orllewin Cymru yw Mynydd Preseli, hefyd Mynydd Preselau, Y Preseli neu Y Preselau. Maent yn rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac yn ymestyn o gyffiniau Abergwaun yn y gorllewin hyd ar ardal Crymych ...

                                               

Afon Crai

Afon ym Mhowys syn llifo i mewn i afon Wysg yw Afon Crai. Ceir tarddler afon yn ardal y Fforest Fawr ym Mlaen-crai ger Bwlch Bryn-rhudd. Maen llifo tuar gogledd am tua 2 km i gyrraedd Cronfa Crai. Wedi gadael y llyn, maen llifo trwy bentref gwasg ...

                                               

Afon Mellte

Afon yn ne Cymru yw Afon Mellte. Ffurfir yr afon pan mae Afon Llia ac Afon Dringarth yn ymuno, ir gogledd o bentref Ystradfellte. Maen llifo tuar de trwy Ystradfellte i gyrraedd Pontneddfechan, lle maen ymuno ag Afon Nedd Fechan i ffurfio Afon Ne ...

                                               

Afon Senni

Afon ym Mhowys syn llifo i mewn i Afon Wysg yw Afon Senni. Maen tua 7 milltir o hyd. Ceir tarddler afon ym Mlaen Senni ar ucheldiroedd y Fforest Fawr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, heb fod ymhell o Fan Nedd, Fan Gyhirych a Fan Fraith, ...

                                               

Llyn Syfaddan

Llyn Syfaddan neu Llyn Syfaddon yw llyn naturiol mwyaf de Cymru, gydag arwynebedd o 132 ha, tua milltir ar ei hyd a phum milltir o gwmpas y glannau. Saif ychydig ir de-ddwyrain o Aberhonddu, Powys, ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a gerll ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →