ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Pedoli gwartheg

Pedoli gwartheg oedd yr hen grefft o roi pedolau ar garnau meddal gwartheg cyn eu cerdded ar y ffordd galed. Mae carnau gwartheg yn llawer meddalach na charnau ceffylau ond bod pedol buwch mewn dau ddarn gan fod eu gewin wediu hollti, ac nid un d ...

                                               

Rhwng Godro a Gwely

Casgliad o erthyglau yn cofnodi helyntion bywyd ffermwr ai deulu a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Y Cymro yn y 1950au. Cartwnau a ffotograffau du-a-gwyn.

                                               

Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru neu ar lafar: Sioe Llanelwedd yw sioe amaethyddol fwyaf Ewrop. Fei trefnir gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac fei cynhelir ym mis Gorffennaf ar faes ym mhentref Llanelwedd, ger Llanfair-ym-Muallt, Powys. Cynhaliwyd ...

                                               

Termau Amaeth

Llyfr yn cynnwys termau yn ymwneud ag amaethyddiaeth gan R. John Edwards yw Termau Amaeth. Cynnal a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Torri cerrig

Gwaith y torrwr cerrig oedd torri cerrig ar gyfer y ffordd fawr. Fel hyn y canodd Einion Ddu: Cnoc, cnoc roddair dyn Ar ryw garreg fawr ddi-lun; Er y curo, methain lân Gael ohoni ddarnau mân. Dal i guro wna drwy gur, A dal ati fel y dur; Dichon o ...

                                               

Torri mawn

Arferid tan y 19g dorri mawn ar fynydd-dir Cymru; wedi torri sypiau or pridd du hwn, au sychu, feu rhoid ar y tân i gynhesur bwthyn. Maer arfer o dorri mawn yn parhau mewn rhai rhannau o Iwerddon, Y Ffindir, ac ar Ynysoedd Allanol Heledd yn yr Al ...

                                               

Töwr

Dyn a fedrai doi to gwellt oedd y towr. Yn ôl Hugh Evans "roedd yn llawer mwy o gamp na thoi tŷ â llechi. Rhaid gafael yn nau ben y tusw o wellt ai dynnu, ei osod yn ôl gydai gilydd ai dynnu dro ar ôl tro, ac yn y diwedd gafael yn un pen iddo a g ...

                                               

They Dared to Make a Difference

Cyfrol syn olrhain hanes tair cenhedlaeth o wragedd yn Saesneg gan Teleri Bevan yw They Dared to Make a Difference: –The Story of the Three Generations of Women Behind Rachels Dairy a gyhoeddwyd gan Cyhoeddiadau F.B.A. Publications yn 2009. Yn 20 ...

                                               

Undeb Amaethwyr Cymru

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn undeb yn cynrychioli buddianau ffermwyr ac yn ddiogelu a hyrwyddo buddiannau’r rheiny sy’n ennill incwm o amaethyddiaeth yng Nghymru. Cafodd ei sefydlu yng Nghaerfyrddin yn 1955.

                                               

Ymlaen âr Sioe

Teyrnged i brif enillwyr Ceredigion yn Sioe Llanelwedd yw Ymlaen âr Sioe gan Charles Arch a Lyn Ebenezer. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny ar 14 Mai 2010. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Y Ddeddf Unioni Amaethyddol

Deddf ffederal a basiwyd gan Gyngres yr Unol Daleithiau ym Mai 1933 oedd y Ddeddf Unioni Amaethyddol a oedd yn un o brif raglennir Fargen Newydd yn ystod arlywyddiaeth Franklin D. Roosevelt. Nod y ddeddf oedd i adfer y diwydiant amaeth yn ystod y ...

                                               

Ansel Adams

Ffotograffydd ac amgylcheddwr Americanaidd oedd Ansel Easton Adams, sydd fwyaf adnabyddus am ei ffotograffau du a gwyn o Orllewin America, yn enwedig o Barc Cenedlaethol Yosemite. Moonrise, Hernandez, New Mexico yw un oi ffotograffau enwocaf.

                                               

Pierce Brosnan

Actor, cynhyrchydd ffilmiau ac amgylcheddwr Americanaidd-Gwyddelig yw Pierce Brendan Brosnan, OBE. Mae ganddo ddinasyddiaeth Gwyddelig ac Americanaidd. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed er mwyn dechrau hyfforddi i fod yn ddarlunydd masnachol ond hyffor ...

                                               

Leonardo DiCaprio

Actor Americanaidd yw Leonardo Wilhelm DiCaprio, sydd wedi ennill Gwobr Golden Globe, Gwobr NBR, Silver Bear Award, a cael ei Naddi am dair Gwobr Academi, 2 Gwobr BAFTA a Gwobr SAG Award. Fe ddaeth i amlygrwydd wrth chwarae rhan Jack Dawson yn ff ...

                                               

Al Gore

Gwleidydd, amgylcheddwr, llenor a chyn Is-Arlywydd yr Unol Daleithiau yw Albert Arnold "Al" Gore, Jr., ef oedd y 45ed Is-Arlywydd a wasanaethodd rhwng 1993 a 2001 odan Arlywydd Bill Clinton.

                                               

Margot Kidder

Actores ac ymgyrchydd Canadaidd-Americanaidd oedd Margaret Ruth Kidder, oedd yn defnyddior enw llwyfan Margot Kidder. Cododd i enwogrwydd ym 1978 am ei rhan fel Lois Lane yn nghyfres ffilmiau Superman, ochr yn ochr â Christopher Reeve. Dechreuodd ...

                                               

Aldo Leopold

Amgylcheddwr, cadwraethwr, coedwigwr ac awdur Americanaidd oedd Rand Aldo Leopold. Fei ystyrir yn aml yn un o dadaur mudiad amgylchedol ac yn sefydlydd y gyfundrefn ardaloedd gwyllt yn yr Unol Daleithiau.

                                               

Robert Redford

Actor, cyfarwyddwr ffilm, cynhyrchydd ffilm, model, amgylcheddwr, a dyngarwr Americanaidd yw Charles Robert Redford Jr., a elwir gan amlaf yn Robert Redford. Ymysg ei ffilmiau enwocaf fel actor yw Butch Cassidy and the Sundance Kid, Jeremiah John ...

                                               

Pete Seeger

Canwr gwerin o Americanwr oedd Peter "Pete" Seeger. Ef a ysgrifennodd ganeuon fel "We Shall Overcome", "We Shall Not Be Moved" a "Little Boxes" a ddaeth yn ganeuon protest poblogaidd trwyr byd. Cafodd gryn ddylanwad ar Dafydd Iwan yng Nghymru.

                                               

Rutger Hauer

Actor, awdur ac amgylcheddwr Iseldiraidd oedd Rutger Oelsen Hauer. Actiodd mewn cyfresi teledu a ffilmiau yn Iseldireg a Saesneg. Cychwynodd ei yrfa ym 1969 gyda rhan deitl y gyfres deledu Floris yn yr Iseldiroedd. Mae ei gredydau ffilm yn cynnwy ...

                                               

Robert Minhinnick

Bardd ac amgylcheddwr Cymreig yw Robert Minhinnick. Cafodd ei eni yng Nghastell-nedd a mynychodd Ysgol Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae bellach yn byw ym Mhorthcawl. Mynychodd Prifysgol Cymru, Aberystwyth a Phrifysgol Cymru, Caerdydd. Derbyniod ...

                                               

Andy Goldsworthy

Cerflunydd, ffotograffydd ac amgylcheddwr ydy Andy Goldsworthy. Maen byw yn yr Alban ac yn cynhyrchu arlunwaith ar gyfer lleoliadau a thirwedd penodedig mewn safleoedd naturiol a dinesig. Mae ei waith yn cynnwys deunyddiau naturiol ac wedi eu can ...

                                               

George Monbiot

Llenor Seisnig ydy George Joshua Richard Monbiot, syn adnabyddus am ei acifyddiaeth gwleidyddol ac amgylcheddol. Maen ysgrifennu colofn wythnosol ar gyfer The Guardian, ac awdur nifer o lyfrau gan gynnwys Captive State: The Corporate Takeover of ...

                                               

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Comisiwn Coedwigaeth Cymru ywr corff sy’n gweithredu fel Adran Goedwigaeth Llywodraeth Cymru. Maen gyfrifol am reoli 38% o’r coetiroedd sydd dan reolaeth y Cynulliad, yn cynnwys coedwigoedd megis Coedwig Gwydyr a Choedwig Niwbwrch. Caiff ei arian ...

                                               

Fforest Paimpont

Coedwig yn nwyrain Llydaw yw Fforest Paimpont. Dan ei hen enw, Fforest Broseliawnd mae ganddi le pwysig yn y chwedlau or Canol Oesoedd am Arthur ai gylch. Saif y goedwig, sydd tua 7.000 hectar o faint, tua 30 km ir de-orllewin o ddinas Roazhon, o ...

                                               

Adenydd ir Camera

Cyfrol ar ffurf dyddiadur natur, hanes lleol a llên gwerin gan Ted Breeze Jones a E.V. Breeze Jones yw Adenydd ir Camera. Gwasg Dwyfor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cofnod Cyf

Mae Cofnod Cyf yn sefydliad di-elw ac yn un o bedair Canolfan Gofnodion Leol yng Nghymru. Maen ffurfio rhan or rhwydwaith cenedlaethol cyntaf o CGLau yng ngwledydd Prydain. Maer enwn ddisgrifiad ou gwaith: arsylwi a chofnodi bywyd gwyllt, a chreu ...

                                               

Bryniau Clwyd

Bryniau Clwyd ywr gadwyn o tua 21 o fryniau yng ngogledd-ddwyrain Cymru syn ymestyn o gyffiniau Llandegla-yn-Iâl a Nant y Garth yn y de i gyffiniau Prestatyn yn y gogledd, gyda Moel Famau yr uchaf ohonynt. Er nad ydynt yn arbennig o uchel, ceir g ...

                                               

Penrhyn Gŵyr

Gweler hefyd Gŵyr a Penrhyn gwahaniaethu. Mae Penrhyn Gŵyr rhwng Bae Abertawe a Bae Caerfyrddin, ym Morgannwg, Cymru; mae wedii ddynodin Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Gan fod y creigiau o gerrig calch mae nifer o gilfachau ac ogofeydd yno ...

                                               

Penrhyn Llŷn

Gweler hefyd Llŷn gwahaniaethu a Penrhyn gwahaniaethu. Mae Penrhyn Llŷn yn ymestyn fel braich allan ir môr tua gogledd Bae Ceredigion. Maen rhan o Wynedd yng ngogledd orllewin Cymru. Yr Eifl ywr copa uchaf ar prif drefi yw Aberdaron, Abersoch, Cr ...

                                               

Ynys Môn

Sir ac ynys yng ngogledd-orllewin Cymru yw Ynys Môn. Gwahenir yr ynys oddi wrth y tir mawr gan gulfor Afon Menai. Cysylltir y tir mawr âr ynys gan ddwy bont, y bont wreiddiol Pont y Borth a godwyd gan Thomas Telford ym 1826 ar un fwy, Pont Britan ...

                                               

Arbed Ailddefnyddio Ailgylchu

Cyfrol o gynghorion parthed dulliau o arbed adnoddau ac ailgylchu defnyddiau gan Nicky Scott yw Arbed Ailddefnyddio Ailgylchu. Green Books Limited a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru

Mae Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn ardaloedd syn cael eu dynodi gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar ran Llywodraeth Cymru. Ceir pump Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol: Arfordir Môn Dyffryn Gwy Penrhyn Gŵyr Penrhyn Llŷn Bryniau Clwyd Mae ...

                                               

Arfordir Treftadaeth

Darn o arfordir yng Nghymru neu Loegr sydd â harddwch naturiol neu bwysigrwydd gwyddonol arbennig yw Arfordir Treftadaeth. Dynodir Arfordiroedd Treftadaeth gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru yng Nghymru a gan Natural England yn Lloegr. Maent yn diogelu ...

                                               

Argloddiau Cronfeyedd Dŵr Llanisien a Llys-faen

Mae Argloddiau Cronfeyedd Dŵr Llanisien A Llys-faen wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 26 Medi 2005 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 6.2 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru y ...

                                               

Banc-y-warren

Mae Banc-y-warren wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 27 Medi 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 6.53 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Aber-glanhirin

Mae Cae Aber-glanhirin wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 20 Rhagfyr 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 2.23 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am ...

                                               

Cae Blaen-dyffryn

Mae Cae Blaen-dyffryn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 22 Mai 1997 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.73 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Bryn-tywarch

Mae Cae Bryn-tywarch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 02 Tachwedd 1982 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 5.85 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

                                               

Cae Cilmaenllwyd

Mae Cae Cilmaenllwyd wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 30 Mawrth 1984 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.63 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y s ...

                                               

Cae Coed-gleision

Mae Cae Coed-gleision wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 04 Rhagfyr 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 2.81 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

                                               

Cae Comin Coch

Mae Cae Comin Coch wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Gorffennaf 1987 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.23 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

                                               

Cae Cwm-bach

Mae Cae Cwm-bach wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1980 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.56 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Cwm-tywyll

Mae Cae Cwm-tywyll wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 12 Mehefin 1984 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.65 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Ffos-yr-odyn

Mae Cae Ffos-yr-odyn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1979 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 0.68 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y s ...

                                               

Cae Gwernllertai

Mae Cae Gwernllertai wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 26 Mehefin 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.66 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

                                               

Cae Gwynfryn

Mae Cae Gwynfryn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 26 Mai 1988 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.07 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Henfron

Mae Cae Henfron wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 01 Ionawr 1980 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.94 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Llwyn

Mae Cae Llwyn wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 14 Rhagfyr 1990 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 3.44 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y safle.

                                               

Cae Maes-y-ffynnon

Mae Cae Maes-y-ffynnon wedii ddynodin Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yng Nghymru ers 30 Mawrth 1984 fel ymgais gadwraethol i amddiffyn a gwarchod y safle. Mae ei arwynebedd yn 1.79 hectar. Cyfoeth Naturiol Cymru ywr corff syn gyfrifol am y ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →