ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Cadwaladr Jones

Gweinidog gydar Annibynnwyr oedd Cadwaladr Jones. Rodd yn fab i John a Dorothy Cadwaladr. Adnabyddid ef fel Yr Hen Olygydd’ gan iddo olygur cylchgrawn Y Dysgedydd o 1821 tan 1852

                                               

Catrin Angharad Jones

Cantores gwerinol o Ynys Mon yw Catrin Angharad Jones. Mae’n athrawes gynradd yn Ysgol Y Graig, Llangefni. Magwyd Catrin Angharad Jones yn Llanbedrgoch, Ynys Môn.

                                               

David Jones (Treffynnon)

Ganwyd David Jones, Hydref 1770 yn Coed-y-ddôl, Llanuwchllyn, sir Feirionnydd. Ei alwedigaeth oedd gwneuthurwr llestri coed. Aeth am gwrs o addysg yn ddyn ieuanc, ir athrofa yn Wrecsam o dan yr athro Jenkin Lewis. Aeth i Dreffynnon i ofalu am yr ...

                                               

Eleanor Jones

                                               

Evan Jones (gweinidog)

Ganwyd 27 Hydref 1836, yn Esgair Goch, Pennal, Mer., Mab John Jones o Maestirau, Darowen, ai wraig, Catherine Jervis, o Lanbryn-mair. Roedd ei addysg gynnar drosodd yn fuan, ac ym 1849 cafodd ei brentisiaeth hefo Adam Evans, argraffydd yn Machynl ...

                                               

Hugh Jones (gweinidog 1831-1883)

Ganwyd ar y 10fed Gorffennaf 1831 ym Modedern, Ynys Môn, mab Hugh a Jane Jones. Ychydig iawn o addysg gynnar gafodd a daeth yn brentis yn 14 oed i grydd ym Modedern, gan symud i Lanfachreth pan oedd yn 17 yn gweithio gyda John Roberts, Bedyddiwr, ...

                                               

Hugh Jones (gweinidog)

Ganwyd ar y 13 Ionawr yn 1830 yn Llanerchymedd. Roedd yn fab ir Parch. Hugh Jones. Addysgwyd ef mewn ysgol yno, ac wedyn dan William Roberts 1809 - 1887 yng Nghaergybi. Bun brentis yn Llanfechell dan John Elias, mab John Elias, ond wedyn dechreuo ...

                                               

John Jones (Vulcan)

Ganwyd yn Llandwrog, 26 Rhagfyr 1825, mab Richard Jones Callestr Fardd. Ymunodd ei tad ar mab âr Cymreigyddion ar Wesleaid lleol ym Methesda. Roedd ganddo ychydig iawn o addysg gynnar ond llwyddodd i addysgu ei hun. Dechreuodd bregethu yn Corris ...

                                               

John Rice Jones

Barnwr o Fallwyd oedd John Rice Jones. Ei dad oedd John Jones. Priododd Eliza Jones. Roedd Jones yn arloeswr yng ngorllewin canol yr Amerig.

                                               

Richard Jones (pregethwr)

Fei magwyd fel Methodistiaid Calfinaidd ond roedd y teulu wedi cwympo or cysylltiad hwnnw, yn anghymeradwyo disgyblaeth eglwysig a osodwyd ar un or meibion. Yna gwahodd Richard Jones y Parch Hugh Pugh o Brithdir i ddod i Llwyngwril i bregethu, a ...

                                               

Rhys Gwesyn Jones

Gweinidog ac awdur oedd Rhys Gwesyn Jones. Fei ganwyd yn Pen-y-wer, Abergwestyn, sir Frycheiniog. Dechreuodd fel aelod o eglwys Moriah yn 1840 a dechreuodd bregethu yno yn 1844 cyn aeth i Goleg Aberhonddu yn 1847. Dechreuodd swydd fel gweinidog y ...

                                               

Syr Thomas Jones

Yn chwedegau yr 20g, yn anffodus, nemor ddim a ddysgwyd i ddisgyblion yr am y gŵr oedd a’i enw ar yr ysgol. Roedd yn aelod o deulu Meddygon Esgyrn Môn, yn fab i Mary, merch Margaret, gwraig Richard Hughes Tanrallt a chwaer i Evan Thomas, Lerpwl, ...

                                               

Thomas Jones (Taliesin o Eifion)

Yn 1826 ymsefydlodd ei rieni, a roddodd addysg dda iw mab, yn Llangollen. Gweithiodd Taliesin fel plymiwr ac addurnwr, gan baentio arwyddion llawer o dafarnau. Meistrolodd y gynghanedd yn ei ieuenctid cynnar, ai gerddi caeth yw ei waith mwyaf adn ...

                                               

William Jones (hanesydd)

Prentisiwyd ef i deilwra yng Nghaernarfon ym 1841, ond ar wahan i gyfnod byr ym Mhorthmadog treuliodd ei fywyd mewn busnes yn Llangollen, a bu farw yna ar 30 Ionawr 1903. Rhannodd y wobr gydag Owen Wynne Jones Glasynys am draethawd ar hynafiaetha ...

                                               

Carole Jordan

Ganed Carole Jordan ar 16 Awst 1941 ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio astronomeg. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol ar OBE i Fenywod.

                                               

Rosemary Joyce

                                               

Kim Ju-lee

                                               

Jurassic World

Ffilm antur ffuglen wyddonol Americanaidd yw Jurassic World, y bedwaredd yng nghyfres ffilmiau Jurassic Park ar ffilm gyntaf mewn Trioleg arfaethedig. Fei cyfarwyddwyd gan Colin Trevorrow, ac ysgrifennwyd y sgript gan Derek Connolly a Trevorrow. ...

                                               

Hanna Jursch

                                               

Rosabeth Moss Kanter

Gwyddonydd Americanaidd yw Rosabeth Moss Kanter, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel athro, academydd, cymdeithasegydd ac economegydd. Maen athro busnes yn Ysgol Fusnes Harvard a hi hefyd yw cyfarwyddwr a chadeirydd Menter Arweinyddiaeth Uwch Prify ...

                                               

Galina Karelova

Ganed Galina Karelova ar 13 Gorffennaf 1950 yn Nizhnyaya Salda ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Ffederal yr Ural a Phrifysgol Technegol y Wladwriaeth yn yr Ural. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: ...

                                               

Nicole El Karoui

Ganed Nicole El Karoui ar 29 Mai 1944 yn Paris ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Pierre-and-Marie-Curie a Choleg Normal i Bobl Ifanc. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Marchog y Lleng Anrhydeddus.

                                               

Hanna Katan

Gwyddonydd Americanaidd o Israel yw Hanna Katan, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel geinecolegydd, rhywolegydd, awdur, academydd, ymgynghorydd, cynghorydd a colofnydd.

                                               

Inge Loes ten Kate

                                               

Louka Katseli

Ganed Louka Katseli ar 24 Ebrill 1952 yn Athen ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Smith, Massachusetts, Prifysgol Princeton ac Ysgol Materion Cyhoeddus a Rhyngwladol Woodrow Wilson. Priododd Louka Katseli gyda Gerasimos Arsenis.

                                               

Guinevere Kauffmann

Gwyddonydd Americanaidd yw Guinevere Kauffmann, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel astroffisegydd a seryddwr. Cafodd ei Ph.D mewn seryddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt yn 1993, gan weithio gyda Simon White.

                                               

Tatyana Kazankina

Gwyddonydd or Undeb Sofietaidd a Rwsia yw Tatyana Kazankina, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel rhedwr pellter canol ac economegydd.

                                               

Keeping Up with the Kardashians

Mae Keeping Up with the Kardashians yn gyfres deledu realiti Americanaidd sydd ar rhwydwaith cebl E!. Maer sioe yn canolbwyntio ar fywydau personol a phroffesiynol y teulu Kardashian-Jenner. Datblygwyd y syniad gan Ryan Seacrest, ac ef hefyd syn ...

                                               

Lyudmila Keldysh

Mathemategydd o Ymerodraeth Rwsia ar Undeb Sofietaidd oedd Lyudmila Keldysh, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd.

                                               

Segenet Kelemu

Ganed Segenet Kelemu ar 1 Ionawr 1956 yn Finote Selam ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Addis Ababa, Montana State University - Bozeman a Phrifysgol Talaith Kansas. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlyno ...

                                               

Ryan Kelley

Mae Ryan Jonathan Kelley yn actor Americanaidd syn fwyaf adnabyddus am ei rôlau fel Jordan Parrish yn y rhaglen MTV Teen Wolf a fel Ben Tennyson yn Ben 10.

                                               

Ruth Kelly

Cyn-wleidydd a gwyddonydd o Ogledd Iwerddon yw Ruth Kelly, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel Aelod Seneddol Etholaeth Gorllewin Bolton West o 1997 nes iddi ymddeol yn 2010. Cyn hynny, bun Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ac yn Ysgrifennydd ...

                                               

Jonjoe Kenny

Mae Jonjoe Kenny yn bêl-droediwr syn chwarae i Everton F.C. a Lloegr dan 21. Maen enedigol o Lerpwl, Lloegr. Ymddangosodd yn gyntaf yn yr Uwch Gynghrair i Everton F.C., gan ddod yn lle Matthew Pennington yn erbyn Norwich City, ar 15 Mai 2016. Roe ...

                                               

Lisa Kewley

Ganed Lisa Kewley yn 1974 yn Canberra ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Seryddiaeth Annie J. Cannon.

                                               

Barbara Keyfitz

Ganed Barbara Keyfitz ar 7 Tachwedd 1944 yn Ottawa ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Krieger–Nelson a Darlith Noether.

                                               

Raana Liaquat Ali Khan

Gwyddonydd o Bacistan oedd Raana Liaquat Ali Khan, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel economegydd, diplomydd, academydd a gwleidydd.

                                               

Olga Kharlampovich

Mathemategydd o Ganada ar Undeb Sofietaidd yw Olga Kharlampovich, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd ac academydd.

                                               

Susan Kieffer

Gwyddonydd Americanaidd yw Susan Kieffer, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel daearegwr, gwyddonydd planedol, geoffisegydd ac academydd. Mae Kieffer yn hysbys am ei gwaith ar ddeinameg hylif y llosgfynyddoedd, y geysers ac afonydd, ac am ei model o ...

                                               

Georgina King

                                               

Charlotte Kipling

                                               

Nancy Kirk

                                               

Frances Kirwan

Ganed Frances Kirwan ar 21 Awst 1959 ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Rhydychen, Prifysgol Caergrawnt a Choleg Clare lle bun astudio mathemateg; ei doethuraiaeth oedd The Cohomology of Quotients. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwy ...

                                               

Maria Klawe

Ganed Maria Klawe yn 1951 yn Toronto ac wedi gadael yr ysgol leol bun astudio Gwyddoniaeth. Priododd Maria Klawe gyda Nick Pippenger. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobrau Sefydliad Anita Borg am Welediagaet ...

                                               

Eliška Klimková-Deutschová

Gwyddonydd o Tsiecoslofacia oedd Eliška Klimková-Deutschová, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel meddyg, academydd a niwrolegydd.

                                               

Virginia Harriett Kline

                                               

Gudrun Klinker

Ganed Gudrun Klinker ar 21 Chwefror 1958 yn Fürstenau ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Erlangen-Nuremberg, Prifysgol Hamburg a Phrifysgol Carnegie Mellon.

                                               

Dorothea Klumpke

Ganed Dorothea Klumpke ar 9 Awst 1861 yn San Francisco ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Priododd Dorothea Klumpke gydag Isaac Roberts. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Marchog y Lleng Anrh ...

                                               

Claudia Klüppelberg

Mathemategydd or Almaen yw Claudia Klüppelberg, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd ac academydd. Mae hin bennaeth Adran Ystadegau Mathemategol Prifysgol Technegol Munich.

                                               

Julia F. Knight

Mathemategydd Americanaidd yw Julia F. Knight, a gaiff ei hadnabod yn bennaf fel mathemategydd ac academydd. Hi yw Athro Charles Mathemateg Charles L. ym Mhrifysgol Notre Dame a chyfarwyddwr y rhaglen raddedig mewn mathemateg yno

                                               

Gitte Moos Knudsen

Ganed Gitte Moos Knudsen ar 15 Chwefror 1959 yn Kongens Lyngby, Copenhagen ac wedi gadael yr ysgol dechreuodd ar yrfa academaidd. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Ymchwil Sefydliad Carlserg a Gwobr Niels ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →