ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 229                                               

Arolwg Ordnans

Maer Arolwg Ordnans yn cyhoeddi cyfres o fapiau awdurdodol ar gyfer Prydain Fawr i gyd, ar sawl graddfa. Ond maer OSNI yn cyhoeddi mapiau cyffelyb ar gyfer Gogledd Iwerddon. Yn ogystal âr mapiau ar bapur, maen nhwn cyhoeddir graddfeydd mwya poblo ...

                                               

Grid Cenedlaethol yr Arolwg Ordnans

System o gyfeirnodau grid daearyddol a ddefnyddir yng ngwledydd Prydain, syn wahanol i hydred a lledred, ywr system cyfeirio Grid Cenedlaethol yr Arolwg Ordnans. Crewyd y system hon gan yr Arolwg Ordnans, ac fei defnyddir yn aml er mwyn dadansodd ...

                                               

Cwmpawd

Teclyn i fforio ydyr cwmpawd, syn caniatáur defnyddiwr i ddarganfod y cyfeiriad maen dymuno ei wynebu. Gan fod y Ddaear yn atynnu magned i un cyfeiriad arbennig, gallem fesur yr ongl i unrhyw gyfeiriad mewn cylch o 360 gradd. Maer pedwar prif gyf ...

                                               

Morlywiwr

Aelod o griw morwrol sydd yn gyfrifol am fordwyor cwch neur llong yw morlywiwr, morlywydd neu fordwywr. Prif ddyletswydd y morlywiwr yw i wybod lleoliad y llong ar bob amser. Mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys cynllunior fordaith, rhoi cyngor i gapt ...

                                               

Peilot morwrol

Morwr syn llywio llongau trwy ddyfroedd peryglus neu brysur, fel porthladdoedd neu aberoedd afonydd, yw peilot morwrol neu beilot ar y môr. Byddair peilot yn arbenigwr mordwyol syn adnabod nodweddion dyfrffordd benodol, fel ei dyfnder, ei throlif ...

                                               

Parc Iago Sant

Parc 57 erw yn Ninas Westminster, Llundain, ger Palas Buckingham, San Steffan, a Plas Iago Sant, yw Parc Iago Sant. Fei lleolir ar fan mwyaf deheuol ardal Iago Sant, a gafodd ei enwi ar ôl ysbyty ir gwahangleifion.

                                               

Cnwd

Planhigyn neu gynnyrch planhigyn a dyfir ai gynaeafir er elw neu ymgynhaliaeth yw cnwd. Ceir chwe chategori: Cnydau addurnol, er garddlunio, er enghraifft cwyros ac asalea; a Cnydau bwyd i bobl, er enghraifft gwenith a thatws; Cnydau olew, er bwy ...

                                               

Bioflits

Cyfnod o arolygu biolegol dwys i gofnodi cymaint a phosib o rywogaethau ar safle neu ardal benodol yw bioflits. Cynhelir arolygaeth maes dwys am gyfnod didor gan wyddonwyr, naturiaethwyr a gwirfoddolwyr. Mae yna elfen gyhoeddus i lawer o fioflits ...

                                               

Hefin Jones

Ganwyd Thomas Hefin Jones ym Mhencader, yn fab i Mrs. Rachel Jones Fronlwyd ar diweddar Evan Henry Jones. Maen wyr ir emynydd ar bardd gwlad Thomas Jones 1880-1963, awdur Manion y Mynydd. Addysgwyd yn Ysgol Gynradd Pencader, ac Ysgol Ramadeg Llan ...

                                               

John D. Liu

Ganed John Dennis Liu yn 1953 yn Nashville, Tennessee ac maen gyfarwyddwr ac ecoloegydd Americanaidd o dras Tsieinieg. Maen ymchwilydd mewn sawl gwahanol sefydliad. Yn Ionawr 2015, pendodwyd ef yn Gymar Visiting Fellow yn Athrofa Ecoleg yr Iseldr ...

                                               

Rachel Carson

Biolegydd morol, cadwraethwraig ac awdur Americanaidd oedd Rachel Louise Carson. Mae ei hysgrifau wedi gwneud cyfraniad pwysig ir mudiad amgylcheddol rhyngwladol. Roedd ei llyfr The Sea Around Us "Y Môr on Gwmpas", 1951 yn llwyddiannus iawn, ac f ...

                                               

Paul J. Crutzen

Meteorolegydd a chemegydd Iseldiraidd oedd Paul Jozef Crutzen a enillodd Wobr Cemeg Nobel ym 1995, gyda Mario J. Molina a F. Sherwood Rowland, "am eu gwaith mewn cemeg atmosfferig, yn arbennig yn ymwneud â ffurfiad a dadelfeniad osôn". Mae hefyd ...

                                               

Iajuddin Ahmed

Arlywydd Bangladesh o 6 Medi 2002 hyd 12 Chwefror 2009 oedd Iajuddin Ahmed. Gwyddonydd pridd a darlithydd oedd Ahmed cyn iddo ddod yn wleidydd.

                                               

Carafel

Maer carafel yn fath o long hwylio a ddefnyddid gan forwyr Portiwgal a Sbaen ar ddiwedd yr Oesoedd Canol a dechraur cyfnod modern. Hwyliodd Columbus i America mewn carafel. Dymar llong oedd gan Vasco da Gama hefyd ar ei fordaith i India heibio i ...

                                               

Cwch

Llestr bychan, llai na llong, ar gyfer symud ar hyd wyneb y dŵr yw cwch neu fad. Fei defnyddir i gludo pobl neu nwyddau ar ddŵr trwy ddefnyddio padlau, rhwyfau, polyn, hwyl neu fodur. Am fathau o gychod gweler yma.

                                               

SS Edmund Fitzgerald

Llong nwyddau Americanaidd a hwyliodd ar Lynnoedd Mawr Gogledd America oedd yr SS Edmund Fitzgerald a suddodd mewn storm yn Llyn Superior ar 10 Tachwedd 1975, gan ladd ei holl griw, 29 o ddynion. Pan lansiwyd ar 8 Mehefin 1958 hi oedd y llong fwy ...

                                               

Mayflower

                                               

Rothsay Castle

Roedd y Rothsay Castle yn llong stemar padl a longddrylliwyd ar Draeth Lafan ym mhen dwyreiniol Afon Menai, gogledd Cymru, yn 1831. Collwyd 130 o fywydau yn y trychineb. Adeiladwyd y llong yn 1816 i hwylio ar Afon Clud yng ngorllewin yr Alban, cy ...

                                               

Treill-long

                                               

.ax

                                               

Baner Åland

Baner o Groes Lychlynnaid felen, gyda chroes goch yn ei "difwyno", ar faes glas yw baner Åland. Daw coch a melyn o arfbais y Ffindir a glas a melyn o faner Sweden. Mabwysiadwyd ym 1954.

                                               

Pula

Y ddinas fwyaf yn Istria, Croatia, yw Pula, saif ar ben deheuol gorynys Istria, gyda phoblogaeth o tua 62.080. Fel gweddill yr ardal, adnabyddir Pula am ei hinsawdd dyner, môr dof, ai thirlun. Mae gan y ddinas draddodiad hir o greu gwin, pysgota, ...

                                               

Ynysoedd Balearig

Mae Ynysoedd y Balearig yn un o gymunedau ymreolaethol Sbaen. Fei lleolir yn y Môr Canoldir oddi ar arfordir gogledd-ddwyreiniol Sbaen. Rhennir yr ynysoedd yn ddau grŵp: Y Gimnesias: Menorca, Mallorca, Cabrera a rhai ynysoedd llai megis Dragonera ...

                                               

Djerba

Ynys yn y Môr Canoldir oddi ar arfordir deheuol Tiwnisia yw Djerba gyda arwynebedd o 510 Km². Hon yw ynys fwyaf Gogledd Affrica. Maer ynys i gyd yn dir lled-anial gyda rhyw 1.500.000 palmwydden ddatys a rhyw 500.000 olewydden yn tyfu. Mae ganddi ...

                                               

Sardinia

Yr ail fwyaf or ynysoedd yn y Môr Canoldir a rhanbarth yr Eidal yw Sardinia. Cagliari ywr brifddinas. Yng Nghyfrifiad 2011 roedd gan y rhanbarth boblogaeth o 1.639.362. Mae gan yr ynys arwynebedd o 24.090 km²; mewn cymhariaeth mae arwynebedd Ynys ...

                                               

Sisili

Ynys yn y Môr Canoldir a rhanbarth yr Eidal yw Sisili. Palermo ywr brifddinas. Sisili ywr ynys fwyaf yn y Môr Canoldir. Ei harwynebedd tir, gan gynnwys y mân ynysoedd, yw 25.710 km² 9927 milltir². Maer ynys yn fynyddig iawn, gan godi i 1800m ym M ...

                                               

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr

Cytundeb rhyngwladol ynghylch hawliau a chyfrifoldebau cenhedloedd mewn perthynas âu defnydd o gefnforoedd y byd, sefydlu canllawiau ar gyfer busnesau, yr amgylchedd, a rheoli adnoddau naturiol morol yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith ...

                                               

Herwlongwriaeth

Yr arfer o ymosod ar longau gwledydd eraill au hysbeilio a hynny gydag awdurdod llywodraethol yw herwlongwriaeth neu breifatirio. Rhoddir yr enw preifatîr neu herwlong ar long a ddefnyddir at y diben hwn, a gelwir capten y fath long hefyd yn brei ...

                                               

Môr-ladrad

Ysbeiliad syn digwydd ar y môr gan weithredwr sydd heb gomisiwn gan wladwriaeth sofranaidd yw môr-ladrad. Bu Oes Aur y Môr-Ladron yn hwyr y 16g a chynnar y 17g ac wedii lleoli yn y Caribî, ar arfordiroedd yr Amerig, yng Nghefnfor India a ger arfo ...

                                               

Tramwyfar Gogledd Ddwyrain

Môr-lwybr drwy dyfroedd Arctig Gogledd Ewrop ac Asia yw Tramwyfar Gogledd Ddwyrain syn ffordd o deithio o Gefnfor yr Iwerydd ir Cefnfor Tawel, a hynny drwy Gefnfor yr Arctig. Yn ystod Oes y Darganfod, ymdrechodd nifer o fforwyr Ewropeaidd ganfod ...

                                               

Tramwyfar Gogledd Orllewin

Môr-lwybr drwy dyfroedd Arctig Gogledd America yw Tramwyfar Gogledd Orllewin syn ffordd o deithio o Gefnfor yr Iwerydd ir Cefnfor Tawel, a hynny drwy Gefnfor yr Arctig. Yn ystod Oes y Darganfod, ymdrechodd nifer o fforwyr Ewropeaidd ganfod llwybr ...

                                               

Y Sefydliad Arforol Rhyngwladol

Asiantaeth y Cenhedloedd Unedig ywr Sefydliad Arforol Rhyngwladol syn gyfrifol am gytundebau rhyngwladol ar ddiogelwch morwrol, sicrhau tegwch ym masnach ryngwladol, a lleihau llygredd y môr. Sefydlwyd y Sefydliad Ymgynghorol Arforol Rhynglywodra ...

                                               

Môr-forwyn

Creadures chwedlonol sydd yn byw yn y môr ac iddi gorff dynes a chynffon pysgodyn yw môr-forwyn. Ymddengys y fôr-forwyn ym mytholeg a llên gwerin sawl diwylliant, ac fel arfer maent yn swyno morwyr a dynion eraill ac yn eu hud-ddenu i ddyfnderaur ...

                                               

Prydwen

Llong yr Arthur chwedlonol yn y traddodiad Cymreig yw Prydwen. Gallair ail elfen wen gyfeiro naill ai at liw y llong neu at y ffaith ei bod yn "sanctaidd". Yn y gerdd Preiddeu Annwfn, sydd ar glawr yn Llyfr Taliesin, mae Arthur ai wŷr yn anturio ...

                                               

Banc Dogger

Banc tywod anferthol yng nghanol Môr y Gogledd yw Banc Dogger. Saif oddeutu 100 km ir dwyrain o arfordir dwyreiniol Lloegr. Mae gan y tywyn ei hun arwynebedd o 17.600 km 2 - gydai hyd yn 260 km ai led yn 97 km - ac maen gorwedd 17–36 m dan wyneb ...

                                               

Skagerrak

Culfor syn rhan o Fôr y Gogledd yng ngogledd Ewrop ywr Skagerrak. Maen gwahanu Norwy yn y gogledd, Sweden yn y dwyrain a phenrhyn Jylland, Denmarc, yn y de. Yn y de-ddwyrain, maen cysylltu ar Kattegat, syn cysylltu trwy gulfor Oresund a Môr y Baltig.

                                               

Bae Caergybi

Bae ym Môr Iwerddon yw Bae Caergybi, a leolir oddi ar arfordir gogledd-orllewin Ynys Môn, Cymru. Fei enwir ar ôl tref Caergybi. Ymestyn y bae hwn o ben ogleddol Ynys Gybi yn y de-orllewin ar draws i bentir Trwyn y Gader ger Llanfair-yng-Nghornwy ...

                                               

Bae Caernarfon

Bae yng ngogledd Cymru rhwng Llŷn ac Ynys Môn yw Bae Caernarfon. Mae Nefyn, Trefor, Clynnog Fawr, Dinas Dinlle, Aberffraw a Rhosneigr ar lannau y bae.

                                               

Bae Ceredigion

Bae yn Sianel San Siôr yng ngorllewin Cymru yw Bae Ceredigion. Maer siroedd Gwynedd, Ceredigion a gogledd Sir Benfro yn ffinio â Bae Ceredigion. Gorwedd Penrhyn Llŷn ir gogledd. Ceir tir amaeth da ar lannaur bae.

                                               

Bae Conwy

Bae yng ngogledd Cymru rhwng sir Conwy ac Ynys Môn yw Bae Conwy. Mae trefi Biwmares, Llanfairfechan, Penmaenmawr a Chonwy ar lannaur bae. Enwir y bae ar ôl Afon Conwy, y brif afon syn llifo iddi. Mae Bae Conwyn rhan o Fôr Iwerddon. Llifa Afon Men ...

                                               

Bae Morecambe

Bae yng ngogledd-orllewin Lloegr yw Bae Morecambe. Maen gorwedd ym Môr Iwerddon ir dwyrain o Ynys Manaw ac ychydig ir de o Ardal y Llynnoedd yn Cumbria. Maen cynnwys yr enghraifft fwyaf o fwd a thywod morol yng ngwledydd Prydain, gyda arwynebedd ...

                                               

Culfor Dover

Culfor ym man culaf y Môr Udd, syn gwahanu Prydain Fawr a chyfandir Ewrop, yw Culfor Dover neu Culfor Dofr. Dymar ffin rhwng y Môr Udd ir de-orllewin a Môr y Gogledd ir gogledd-ddwyrain. Mae pwynt culaf y culfor iw gael o bentir South Foreland, i ...

                                               

Crai Krasnoyarsk

Un o ddeiliaid ffederal Rwsia yw Crai Krasnoyarsk. Canolfan weinyddol y crai yw dinas Krasnoyarsk. Poblogaeth: 2.828.187. Lleolir y crai yn rhanbarth gweinyddol Dosbarth Ffederal Siberia, yng nghanol Siberia. Maen cynnwys 13% o diriogaeth Rwsia 2 ...

                                               

Gwlff Ob

Gwlff neu fae yng ngogledd Rwsia yw Gwlff Ob, hefyd Bae Ob. Saif yn Ocrwg Ymreolaethol Yamalo-Nenets. Saif y gwlff rhwng penrhyn Yamal yn y gorllewin a penrhyn Guida yn y dwyrain. Llifa afon Ob ac afon Taz i mewn iddo. Maen cysylltu â Môr Kara. M ...

                                               

Afon Lena

Afon yn Siberia, Rwsia yw Afon Lena. Mae tua 4400 km o hyd, ac fellyn ddegfed ynhlith afonydd y byd o ran hyd. Ceir tarddler afon yn Llyn Baikal yn Oblast Irkutsk, ac maen llifo tuar gogledd i aberu ym Môr Laptev. Ymuna afon Viljuj, y fwyaf oi ll ...

                                               

Ynys Bŷr

Ynys fechan yn y môr ar ymyl Bae Caerfyrddin ir de o Ddinbych y Pysgod yn Sir Benfro yw Ynys Bŷr. Maen cael ei henwi ar ôl y mynach cynnar Pŷr. Maer ynys tua tair milltir o hyd, ac o hinsawdd fwyn gydar awel gynnes yn dod i mewn or Iwerydd.

                                               

Ynys Echni

Ynys ym Môr Hafren yw Ynys Echni. Fei lleolir tua thair milltir a hanner o Larnog, Bro Morgannwg. Mae Steep Holm yn agos iddi. Mae Ynys Echni yn cael ei gweinyddu fel rhan o Gymru, a hi felly ydywr lle mwyaf deheuol yn y wlad, gan fod Ynys Ronech ...

                                               

Steep Holm

Ynys ym Môr Hafren yw Steep Holm. Maen rhan o Wlad yr Haf, De-ddwyrain Lloegr, tra bod yr ynys gyfagos ati, Ynys Echni, yn rhan o Gymru.

                                               

Ynys Wair

Ynys ym Môr Hafren yw Ynys Wair. Fei gweinyddir fel rhan o Ardal Torridge yn sir seremonïol Dyfnaint, De-orllewin Lloegr. Hi ydyw ynys fwyaf Môr Hafren - mae hi tua 4.5 km o hyd a thua 1 km o led. Ynys Wair ydywr unig warchodfa natur forol yn Llo ...

                                               

Ynys y Nadolig

Tiriogaeth fechan yn ne-ddwyrain Cefnfor India syn perthyn i Awstralia yw Ynys y Nadolig. Maen gorwedd tua 2600 cilometr ir gogledd-orllewin o ddinas Perth, Gorllewin Awstralia, 500 cilometr ir de o Jakarta, Indonesia, a 975 km ir gogledd-ddwyrai ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →